Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,192 opengl δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  OpenGl προγραμμα Έχει λήξει left

  Τριδιάστατος μετασχηματισμός παραθύρου προς θύρα θέασης Στα συνημμένα παρατίθενται οι οδηγίες

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Eυθυγράμμιση διανύσματος Περιγραφή: Να βρείτε δύο μετασχηματισμούς (μητρώα) για την ευθυγράμμιση διανύσματος op με το μοναδιαίο διάνυσμα j του θετικού άξονα των y,...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  An OpenGL Based Data Visualiser Έχει λήξει left

  Αφορά εργασία γραφικών προγραμματισμένη σε visual studio 2013 με c++ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ με βάση opengl 1. Περιθώριο υλοποίησης μέχρι και 16:00 24/04.

  €27 - €225
  €27 - €225
  0 προσφορές

  I am looking for a C programmer with experience in OpenGL to create a simple project. The main functionality of the program will be to create an interactive user interface. Specific requirements for the project include: - Displaying simple 3D shapes such as cubes and spheres. - The program should be able to implement shaders to enhance the visual effects. The project needs to be completed within a week. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in C programming language and OpenGL. - Experience in creating interactive user interfaces. - Knowledge of shaders and 3D graphics.

  €28 - €230
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €28 - €230
  1 προσφορές
  opengl c example 4 μέρες left

  Project Description: I am looking for a skilled developer who can create an advanced OpenGL C example that demonstrates 3D rendering. The example should be compatible with both Windows and Mac operating systems. Requirements: - Demonstrates advanced 3D rendering functionality using OpenGL C - Compatible with both Windows and Mac - Should be an advanced level example Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in OpenGL C programming - Experience in developing 3D rendering applications - Proficiency in both Windows and Mac operating systems

  €48 / hr (Avg Bid)
  €48 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  OpenGL Desktop Application - I am looking for a skilled developer to create a desktop application using OpenGL. - The main purpose of the application is to display the music score on 3D env. - Key requirements are to parse, display and play the MusicXml or Midi. (editing is optional) - The client specifically wants the application to focus on parsing a xml and draw a music score. - The ideal candidate should have experience in OpenGL and music notation. Look forward to hear from a developer experienced in OpenGL and music score. The proper candidate will be provided with more details. Thanks.

  €1277 (Avg Bid)
  €1277 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Speedometer with a needle. When the speed is less than 30 km/h, the needle is blue, and when the speed is greater than 30 km/h, the needle is red. (You obtain the car speed by calling the method () in the render loop.) (Implement the speedometer as a texture, and the needle as a line. The line thickness must be greater than 1 pixel.) Square-shaped indicator light showing the current gear (the speed at which the car is moving). If the car is in the first gear, the indicator light is red; second gear, orange; third gear, purple; fourth gear, blue; fifth gear, green. The current gear indicator should flash from black to the corresponding color. (Get the gear level by calling the method () in the render loop.) Fuel quantity in the tank displayed as a green progress bar that decreases as the ...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...know. What is required is that you have a very strong understanding of all C++ concepts and computer graphics programming expertise since this is what my plug-in revolves around. To give you an example, one of my current challenges requires serialization / deserialization of data. Other challenges require help with optimization, object pools, UI, and more. GPU programming knowledge like OpenCL, OpenGL, CUDA would be great because I know nothing about it and would love to be able to eventually implement it. Finally, you should be especially strong in mathematics so as to help with algorithms and of course have a strong understanding of fundamental computer graphics concepts. So basically, I need someone who is well experienced in most aspects of software development using C++. I...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Particle Simulation C++ OpenGL Έχει λήξει left

  ...particle simulation expert to develop a particle simulation program using C++ and OpenGL. The main purpose of the simulation is for an educational project, aimed at teaching students the principles and behaviors of particles in a dynamic environment. Please contact me for more details. :) Key Requirements: - Strong proficiency in C++ and OpenGL - Experience in developing particle simulation programs - Familiarity with educational projects and their specific requirements - Knowledge of particle behavior and physics principles Project Timeline: - The project should be completed by November 25, 2023. If you are a beginner-level particle simulation expert with a passion for education and a strong command of C++ and OpenGL, we would love to hear from you. Please subm...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm looking to get some help with my OpenGL project today. Specifically, I need the shading task of my project, written in C++, to be completed. I am a beginner when it comes to writing programs using OpenGL, so I'm looking for someone who can help me out and get my project done quickly and efficiently. If you think you can get the job done, please let me know and we can discuss further details. Thanks!

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  python dilinde moderngl kütüphanesi kullanarak 3D model gösterimi yapılacaktır

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me to crack a C++ interview in the field of Embedded systems. Specific Topics to Cover: - Embedded systems concepts - Strong C/C++ programming skills - Must aware of communication protocols like SPI, I2C, UART. Areas of Concern: - I need an expert who can help me to crack the interview for C++ Developer. Interview Duration: -...Computer Science or similar. Have a passion for building software that enable others to go further, faster. Proficiency with one or more modern languages (Rust/Go/Kotlin/etc.) Experience with C++ or willingness to learn. Experience working with multiple UI toolkits preferred. Familiarity with UI systems across a broad spectrum of platforms is a plus (web browsers, various mobile toolkits, etc.) OpenGL experience ...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Modern OpenGL simple project Έχει λήξει left

  You need to render a couple of cubes and animate the cubes along with the camera. This is mainly what the project is: a straightforward and quick project for someone who knows OpenGL. Detailed instructions will be given later. I will give you a starting project, which you must use. Please use Visual Studio Community 2022. Use Modern OpenGL, No legacy version! Immediate start and quick finish as they should not take hours after hours. Not even an hour for someone competent!

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  3D CAD component. Permanent position with hourly pay. Flexible hours from 16 hours a week to full time. Windows. Visual Studio. You will be responsible on maintenance and development of Graphics module, which is based mostly on Ogre 3D, but also has some DirectX calls. ...client's C# application for better OOP standards. Later it will be mostly C++ development work on various parts of the software. Cutting edge technology. We expect the business to be acquired by a larger entity in few years. We have a startup kind of culture. Key Requirements: - C++ at least three years - Experience with Ogre 3D or other rendering or game engine - Experience with DirectX or OpenGL or other low-level graphics library - At least three years experience in C#. - Strong problem-solving and de...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a skilled OpenGL developer who has experience working on Linux to help me render 3D models in obj files using C/C++, He should be good with shader programming and opengl concepts Deadline: The rendering of the 3D models needs to be completed within 2 weeks. Existing Libraries: I would like to utilize existing libraries for the rendering process. Programming Language: The rendering code should be written in C/C++.

  €254 (Avg Bid)
  €254 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Trophy icon c++ game done by 5 weeks Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled C++ developer to create an action game with an intermediate level of complexity. The project needs to be completed within 5 weeks. Skills and experience needed: - Strong ...with detailed lists of game mechanics and features The game should include: - Detailed list of specific game mechanics and features provided by the client - Interactive gameplay with action-packed sequences - Engaging storyline and characters - Smooth and responsive controls - High-quality graphics and visual effects - Compatibility with multiple platforms and this involves unreal engine anf openGL If you have the necessary skills and experience, and can meet the project deadline, I would love to discuss the details further. Please provide examples of your previous game development...

  €460 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €460
  15 συμμετοχές
  Optimize FPS in mmorpg OpenGL Έχει λήξει left

  Project Description: I am looking for a skilled developer to optimize the FPS in our mmorpg game. There are specific areas in the game where the FPS drops significantly, and we need to address this issue. The target specifications for the game are low-end devices. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in optimizing FPS in mmorpg games - Proficiency in OpenGL and game development - Knowledge of low-end device optimization techniques - Ability to identify and fix performance bottlenecks - Familiarity with profiling and debugging tools - Excellent problem-solving and communication skills The task to follow is the following: My suggested solution is to use glDrawElements with client side buffers, and avoid glBegin/glEnd in RenderMesh(). As it is now, the unchanging vert...

  €792 (Avg Bid)
  €792 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  OPEN Gl Task in C++ Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me with the implementation of an OPEN GL task in C++. Specific Task: - The specific task that I need help with is the implementation of OPEN GL in my C++ project. OpenGL Implementation: - I have detailed specifications for the OpenGL implementation that I would like the freelancer to follow. Targeted Completion Time: - I need this task to be completed within 1 day. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in C++ programming - Experience with OPEN GL implementation - Ability to follow detailed specifications for the implementation

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Twilio expert Έχει λήξει left

  ...microservices, server-side rendering Frontend Development: Languages: HTML, CSS, JavaScript Frameworks: React, Angular, Vue.js Skills: Responsive design, WebRTC for real-time communication, UI/UX Machine Learning: Languages: Python Frameworks: TensorFlow, PyTorch Skills: NLP for conversation, neural networks for avatars, object detection Graphics Programming: Languages: GLSL, C++ Frameworks: Vulkan, OpenGL Skills: 3D graphics rendering, shaders, Nvidia CUDA for GPU acceleration Cloud Computing: Platforms: AWS, Google Cloud, Azure Skills: Serverless architecture, database management, auto-scaling, containerization (Docker, Kubernetes) Database Management: Languages: SQL, NoSQL Systems: PostgreSQL, MongoDB, Redis Skills: Database design, caching, query optimization DevOps: To...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  saas software designer Έχει λήξει left

  ...microservices, server-side rendering Frontend Development: Languages: HTML, CSS, JavaScript Frameworks: React, Angular, Vue.js Skills: Responsive design, WebRTC for real-time communication, UI/UX Machine Learning: Languages: Python Frameworks: TensorFlow, PyTorch Skills: NLP for conversation, neural networks for avatars, object detection Graphics Programming: Languages: GLSL, C++ Frameworks: Vulkan, OpenGL Skills: 3D graphics rendering, shaders, Nvidia CUDA for GPU acceleration Cloud Computing: Platforms: AWS, Google Cloud, Azure Skills: Serverless architecture, database management, auto-scaling, containerization (Docker, Kubernetes) Database Management: Languages: SQL, NoSQL Systems: PostgreSQL, MongoDB, Redis Skills: Database design, caching, query optimization DevOps: To...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  84 προσφορές
  OpenGL project - Aquarium -- 3 Έχει λήξει left

  I need a simple OpenGL project - animated 3D aquarium (C++, Visual Studio 2019/2022). Details: * There should be at least 3 fish swimming around and a couple of waving plants at the bottom * The user should be able to rotate the camera to watch the aquarium from each side * Every object should be textured * There have to be at least 2 sources of light (shades should be visible in the project) * You can use models found online. The drawing code however has to be made by you: - You CAN'T use these procedures: glBegin, glVertex, glNormal, glTextCoord, glRotate, glCreateList, glPushMatrix, glFrustum, gluLookat, glEnableClientState and other similar procedures - You CAN use these procedures: glDrawArrays, glDrawElements, glVertexAttribPointer and procedures from GLM library (rotat...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  We are seeking a highly skilled developer to enhance the performance of our MMORPG game, developed using OpenGL 1.0. The game is an old mmorpg made in the year 2003. The open gl version must be kept at 1.0 Before joining the job, take a look at it and see if you can find a solution, 2 programmers have already tried this and were unsuccessful. The last one who worked told us this: it wont increase performance, i told you there is problem with "how the vertex data manipulated" so my approach will not work, the problem is : the models or meshes vertex data, are updated each frame which will not make my approach practical, i have nothing to do in this case. Please note that the project focuses specifically on optimizing the game's performance for low-end PC systems. T...

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Appimage creation -- 2 Έχει λήξει left

  We want to distribute our OpenGL-Based media server software via Linux. Appimage looks like a usable way to deploy on multiple distributions. We target solely x64 architectures. The software uses OpenGL, video capture, audio output and input and connects to IO devices via USB. We already have a working .deb workflow and it would be great if you could create an appimage workflow for us that we can introduce into our deployment.

  €197 (Avg Bid)
  €197 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Are you a skilled developer with expertise in OpenGL 1.0 and a passion for tackling optimization challenges? We're seeking a talented individual to help us boost the frames per second (FPS) in our MMORPG game. Currently, the average FPS falls below 30, but our goal is to achieve a substantial improvement, targeting a range of 60-120 FPS. Project Overview: OpenGL Version: 1.0 (Non-negotiable constraint) Source: Link to Source Lib SDK 2008: Link to SDK Development Environment: Visual Studio 2022 and SDK 2008 Compile Version: Orig Real Server Debug Test Login Credentials: User: test | Password: test Project Focus: The primary optimization challenge lies in enhancing the FPS for low-end PC systems, particularly in densely populated areas of the game. When you log in as &qu...

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Optimize fps in mmorpg Έχει λήξει left

  Project Title: Optimize fps in mmorpg Opengl 1.0 I am looking for a skilled developer to optimize the fps (frames per second) in my mmorpg game. Currently, the average fps is below 30, but I want to improve it to a range of 60-120 fps. The open gl version must be kept at 1.0 Source: In this version that I sent you we use visual 2022 Compile the version: Orig Real Server Debug You can enter the game with these files. User: test pass: test Once inside the game go to the coordinate 170, 127 there you will find the simulation of online players, where the fps drop, the optimization should be focused on this. Before joining the job, take a look at it and see if you can find a solution, 2 programmers have already tried

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  FlyerPro Phase 1 Έχει λήξει left

  Flyer Pro is a software project for the digital sign industry. It will be used to design content and schedules that will be played on a digital signage player. General specifications: - C++ language - Visual Studio as IDE (QT Creator also acceptable) - QT cross platform development tools to support Windows, IOS, Linux - OpenGL used for video display, live video feeds, video transitions Creation of an application to design the sign content and to simulate the playback to the screen. Phase 1 will include these features: - Configuration of sign size. Signs consist of a matrix of RGB pixels. The X and Y will be set by the user (minimum of 8 pixels). Once set, any new content creation will use these dimensions. - Importing of graphic files (jpeg, png, bmp) to create a frame. Option to ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Looking for Tech team Έχει λήξει left

  I run a startup product and I want to hire a dedicated team team that I can use as I leave most of the "coding part". This is not a job for an individual person so ideally ...pretty large product but has been on "auto" for a long time now, sometimes there are some API changes that need to be made or new features that need to be added but overall the product is rather stable. The backend is Python (pretty stable) The front end of React (NextJS ) (stable) Has an iOS app (a major update needed) Has an Android app (no update needed) There is a huge component that is WebGL/OpenGL based so having a deep knowledge of that would be very beneficial. I am looking for a firm that I can pay base monthly retainer fee to maintain the product and then they can charge me p...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  94 προσφορές

  ...- I will provide a sample app (VS project) which allows to load a .stl file and view the triangulated version of the same. A code will also be present to select a region of the .stl file. Sample .stl file will also be provided. A region of code where re-mesh functionality has to be written is clearly specified. The visualisation of the .stl files are done in OpenSceneGraph (which is a layer on OpenGL). Output - The same .stl file with the selected region re-meshed. Our application is in C++, however we can use a python library if it speeds up the activity and I can integrate the same. Constraints - The app should also re-mesh the visible surfaces. The surfaces could be in multiple planes. The app need not re-mesh the surfaces which are hidden. Please refer to the attached vid...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  C++ and OpenGL Έχει λήξει left

  I am in need of a C++ and OpenGL programmer to assist me with creating new function that creat a sphere and move it to calculate the Euclidean distance for other spheres.

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...Implementation of intuitive controls and navigation options for seamless user experience. - Incorporation of advanced features like texture mapping, animation, and lighting effects (optional). Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, and frameworks like or Babylon.js. - Experience in 3D modelling technologies and libraries, such as WebGL or OpenGL. - Strong problem-solving skills to address technical challenges related to 3D rendering and performance optimization. - Familiarity with eCommerce platforms and integration of payment gateways would be a plus. Please submit your portfolio showcasing previous web application projects, specifically those related to 3D modelling tools and e-commerce. Additionally, include your est...

  €847 (Avg Bid)
  €847 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  OpenGL terrain Έχει λήξει left

  Visualize a terrain, using colors to indicate height, like attached image. In addition I would like to indicate height-contours with lines, like done on : Should be implemented in c++, using glut. Produced code will be merged into c++ program, using OpenGL 1.2

  €486 (Avg Bid)
  €486 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Project Title: Manage GPU 3D usage for OpenGL / OSG (OpenSceneGraph) project Description: I am looking for a skilled developer to manage GPU 3D usage for my OpenGL / OSG project. The desired outcome for managing the GPU 3D usage is optimizing performance. Skills and Experience: - Proficiency in OpenGL and OSG - Strong understanding of GPU management techniques - Experience in optimizing GPU performance - Familiarity with software-based GPU management If you have the expertise in GPU management and optimizing performance, and experience with software-based GPU management on desktop platforms, please submit your proposal. Details: please refer to the attached file. In this file, you can see that we add a part and the GPU usage of the part spikes upto 100%. We think...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Creating Geometric models in Real-Time. The models are similar to a DNA molecule, each node is clickable and has multiple properties and information. The for the model there is a huge mathematical apparatus that is underlying and is control by other software as well. Hence and API most be create as well within OpenGL for this process. The model also communicates with remote servers. The model must be Realtime modifiable and concurrently.

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Seeking a highly Talented in OpenGL Έχει λήξει left

  Creating Geometric models in Real-Time.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  GStreamer Pipeline Debugging Έχει λήξει left

  Project Description: GStreamer Pipeline Debugging I am experiencing codec and opengl source issues with my GStreamer pipeline and I need assistance to record the screen. I am using both command line and graphical tools for debugging. The hardware used is imx8mp EVK. We can join together in resolving the issues.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking to develop an OpenGL application for a desktop environment that can take a .stl file and allow the user to select a region. The key functionality would be the ability to select a region of the .stl file and have it highlighted with a color. Please note that the .stl files may have triangles behind the selected surface area. those triangles should not be selected. The attached video shows the operation and expectation is to speed up the selection of the triangle. Current algorithm: Our current algorithm creates a rectangular region. It selects all triangles which are inside the region ( all triangles in the near plane, intermediate planes and far plane are selected). we have an O(N^2) algorithm which checks the distance of each of triangle in relationship with anot...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  2D Pong ball C++ game Έχει λήξει left

  Use Microsoft Visual Studio 2022 & C++ OpenGL Features: - There will be just two players. One human player and another is computer itself - Please check those three files, and if need compile the files or do whatever that required and develop the interface with layout design and then connect with OpenGL

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  €34 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  2D Pong ball game using C+ Έχει λήξει left

  Use Microsoft Visual Studio 2022 & C++ OpenGL Features: - There will be just two players. One human player and another is computer itself - Please check those three files, and if need compile the files or do whatever that required and develop the interface with layout design and then connect with OpenGL You may follow this github code but make sure you change everything such as developer name, year or other info and make sure it won't be looks like same and follow my requirement to fulfil my features:

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  2D Pong ball game using C++ Έχει λήξει left

  Use Microsoft Visual Studio 2022 & C++ OpenGL Features: - There will be just two players. One human player and another is computer itself - Please check those three files, and if need compile the files or do whatever that required and develop the interface with layout design and then connect with OpenGL

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a skilled OpenGL developer who has experience working on Linux to help me render 3D models in obj files using C/C++, He should be good with shader programming and opengl concepts Deadline: The rendering of the 3D models needs to be completed within 2 weeks. Existing Libraries: I would like to utilize existing libraries for the rendering process. Programming Language: The rendering code should be written in C++.

  €282 (Avg Bid)
  €282 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a skilled C# developer to help me create a C# wrapper around a compiled version of a Rockchip NPU SDK library. I have the compiled library and several working samples of it, and am looking for someone to create a C# wrapper for it by the end of the week. Experience with OpenCV, Boost, or OpenGL would be helpful, but not necessary. If you are interested in this project, please apply with a description of your experience and any relevant qualifications, and your desired rate. I look forward to hearing from you!

  €54 / hr (Avg Bid)
  €54 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  OpenGL,C++ Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can assist me with both OpenGL implementation and C++ coding for my project. I have relevant files and code snippets that I can provide to the freelancer. I am looking to complete the project in less than 1 week. It's a medical simulation like in this video but without the surgery part. Only the déformations aspect of the organs when the medical tool Tuch them I use bullet physics engine for the physics Skills and Experience Required: - Strong knowledge of OpenGL implementation - Proficiency in C++ coding - Experience with integrating OpenGL and C++ - Ability to work within a tight deadline

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Please see attached requirements document for a model solar system.

  €457 (Avg Bid)
  €457 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for an advanced C++ developer with experience in OpenGL to C++ application to rotate rendered glyph text into OpenGL framebuffer. The application does not need to be cross-platform and can be platform-specific. I require advanced formatting and styling for the Unicode character display. The ideal freelancer for this project should have: - Advanced experience in C++ and OpenGL - Familiarity with Unicode characters and their rendering - Experience in advanced formatting and styling for text display - Ability to work independently and deliver high-quality results on time The application is here attached to this project proposal. Requirement : The text that is rendered in the for loop here should render this into a brand new texture, and then texture should...

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  The project uses following technologies : Linux, C++, FFMpeg, OpenGL, GLFW, Google Cloud, Cmake -render/issues/79 - Margin for text #79 1. Go to this project : 2. Export the project. 3. You can see that the exported text and the text in the project is slightly misaligned. -render/issues/81 - Android or IoS video export play fast and corrupted Replicate the issue: 1. Go to this project : 2. Export the project. 3. You can see that the exported video has variable speed during the play out time. And the final image is corrupted. -render/issues/57 - First frame is missing in export #57 Replicate the issue : 1. Go to this project :

  €450 (Avg Bid)
  €450 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for an experienced OpenGL C++ developer who can help me resolve some backend video rendering bugs in my medium-sized and moderately complex application. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in C++ programming language - In-depth knowledge of OpenGL and video rendering techniques - Experience with debugging and troubleshooting complex applications - Familiarity with optimising rendering performance - Ability to work independently and efficiently If you have a track record of successfully resolving similar issues and can help me improve the rendering speed of my application, I would love to hear from you. Thank you! Specifically the issues are listed below : -render/issues/81 - Android or IoS video export play fast and corrupt...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Κορυφαία opengl Άρθρα Κοινότητας