Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  11,218 nginx δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...Γνώση ενσωμάτωσης πολλαπλών πηγών δεδομένων και βάσεων δεδομένων σε ένα σύστημα - Γνώση πιστοποίησης χρηστών και παραχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης σε διαφορετι...

  €3692 (Avg Bid)
  €3692 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Εγκατάσταση server Έχει λήξει left

  server setup apache webmail security nginx vps backups και ότι άλλο σχετικό χρειαστεί για να τρέχουν σωστά οι σελίδες

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Firewall / Linux / DDoS 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a dedicated server (OVH) with Ubuntu 20.04 running a website via NGINX and a service using TCP/IP protocol on a specific port. There have been situations in the past where I have identified high bandwidth consumption coming from certain IPs/hosts, basically an attempted DDOS attack, which was interrupted by blocking the addresses/ASN. I would like to automate, if possible, this checking of IPs with high bandwidth consumption and block them automatically. Maybe implement some system to avoid other possible network problems as well.

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  This should be an easy PHP script to build, but please read the instructions carefully to avoid misunderstandings. In a nut-shell: I have a site A and I want to insert into its pages a tracker that will be hosted on site B. These are located on different servers. Site B (where the tracking script will be) runs on PHP 7+/nginX. I want to run this as a very simple affiliate system, where the users get rewarded for the visitors they send to site A's pages. On site A, I want to have a small javascript code that will check if the visited URL has the tracking query (for example , where ID is a unique tracking ID). If this exists, the javascript should insert (innerHTML is fine) an img or iframe with the tracking page located on B site, parsing the query from the A URL to the B img

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  vmwaresxy 7 creation vps machine and config machine creation (5 vm ....VPS) full job ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;BudGET 100$;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!!!!!!???? CHECK very important make a snapshot image bakup of al... 1)CENTOS7)panel example: install vmware tool ,the fixed ssh on vmwaresxy firewall new vm creation (vps new server bind ) EXAMPLE hostename: ....IP:. ns2.mydomain.com.... ..IP:. !!!!creation 4 vps complete !!! with all checklist: available on client panel (all vps add machine) ..... add nginx ,varnich ;....the php versions of 7,8,8,1 .....nodjs 3 latest version ......fmmpeg install .......secure vps firewall install and config ..... ADD SSL AND CONFIG

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  vmwaresxy 7 creation vps machine and config machine creation (5 vm ....VPS) full job ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;BudGET 100$;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!!!!!!???? CHECK very important make a snapshot image bakup of al... 1)CENTOS7)panel example: install vmware tool ,the fixed ssh on vmwaresxy firewall new vm creation (vps new server bind ) EXAMPLE hostename: ....IP:. ns2.mydomain.com.... ..IP:. !!!!creation 4 vps complete !!! with all checklist: available on client panel (all vps add machine) ..... add nginx ,varnich ;....the php versions of 7,8,8,1 .....nodjs 3 latest version ......fmmpeg install .......secure vps firewall install and config ..... ADD SSL AND CONFIG

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  All of the sudden we are getting the named error on our server. We need someone with high skills to solve this issue now, online with me. It's an nginx server on ubuntu. 2022/12/06 01:09:51 [error] 19931#19931: *16267 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: , server: sockets.<xxxxxx>.com, request: "POST /customers/tembici/comet HTTP/1.1", upstream: "", host: "sockets.<xxxx>.com" 2022/12/06 01:09:53 [crit] 19931#19931: *16749 SSL_do_handshake() failed (SSL: error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol) while SSL handshaking, client: , server: 0.0.0.0:443 2022/12/06 01:07:53 [error] 19928#19928: *13296 recv() failed (104:

  €405 (Avg Bid)
  €405 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Backend developer required for project 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...backend end developer who is off on long term sickness. The first project we have it to assist our front end developer in setting up an archive library. The front end developer will build the front end with HTML5, CSS and Javascript. We will be using a linux VPN running Umbuntu 20.04 LTS controlled by the command line or Cpanel. You will need to install Nginx and django if we dont have time to install. A good knowledge of python, Nginx and Django is also required. We need from you:- 1) to build database from excel file and set up an backend admin panel to upload new content and connect to front end to push and/or pull from the database. 2) In the database (mysql) we have pdf, word and excel files and a photos (already optimised) and 3 video (already optimised). We n...

  €492 (Avg Bid)
  €492 Μέση Προσφορά
  152 προσφορές

  ...forward-thinking and strong ability to adapt. -Must have a strong passion for programming and research new technologies. Technologies we use: We work with proven technologies & stacks which allow us to bring value to our customers. You may expect to work with some of these technologies. Web & Back-end: PHP, Laravel, Python. Database: PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, Redis, MySQL. Server: Linux, Apache, Nginx. DevOps: Amazon AWS architecture. Good understanding of cloud environment, CI/CD, unit testing and validation is a bonus....

  €624 (Avg Bid)
  €624 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  WebGL Development -- 3 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...adding all the extra features, making sure the user session is following the user when he is redirect to the WebGL game, when user is not login it will ask user to login, have a floating logout button and the WebGL game store user data into the database when user receive game in the WebGl. Hosting: Amazon (AWS) Operating System: Ubuntu (Cloud) Database; MySQL (Cloud) App Installed in Server: 1. NGINX 2. Node JS 3. PM2 4. NPM Application: 1. Login or Main Page - Running on http://loclahost:3000 2. WebGL - Running on http://loclahost:4000 Reference to current "Login Page": Note: In this server I have two applications running on its own port (http://localhost:3000 and http://localhost:4000). When I successfully logged in, I want the

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  New server running AlmaLinux needs to be configured for Magento environment tasks Install and configure - SSL - Nginx - Apache - redis - Bread - Elasticsearch - Varnish 7 - PHP8 - email - NodeJs - Yarn - Composer - Backup - Etc. This is a new server with AlmaLinux 8, the server needs to be fully configured for the Magento shop. Only people with Varnish experience please. Experience with configuring Varnish in Cpanel must be proven!!

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I have the following Dockerfile: FROM node:alpine WORKDIR /usr/app RUN npm init -f C...WORKDIR /usr/app RUN npm init -f COPY . RUN npm install http ENTRYPOINT ["node", ""] here is the content of : const http = require('http'); ((request, response) => { (200, { 'Content-Type': 'text/plain' }); ('Hello, World!n'); (); }).listen(80); I need the Dockerfile modified using nginx to require http authentication (basic auth) on port 80 with the given sample service above. The estimated time to complete this project is 15 minutes and the budget is $10. An extra deadline of 2 hours will be given in case you are not able to complete within 15 minutes, but the payment will not be increased.

  €10 - €29
  €10 - €29
  0 προσφορές

  I need to fix plesk access, also check for problem in mail, last freelancer check for a problem and block this things

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Task 1 1. Show how to create containerize Image of demo web application with Nginx. 2. Show how to create containerize Image of existing mysql database. 3. Show how to create new version of containerize Image of demo web application with Nginx. Task 2 1. Deployment of containerize image from local machine without pushing it in a docker hub repository. 2. Deployment of new version of containerize image from local machine without pushing it in a docker hub repository. 3. Show the updated Version. 4. Will the updated version retain the same cluster IP? Task 3 1. Map Persistant Volume from ISCSI target Server to the k8 cluster 2. Define Persistant Volume Claims 3. Increase/Decrease Persistant Volume Size 4. Increase/Decrease Persistant Volume Claims Size. Task 4 1. Deploy ng...

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Convert Apache Mod-ReWrite Rules to Nginx 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Our webserver has been updated from Apache to Nginx and the mod-rewrite rules need converting from Apache format to work with Nginx for 3 websites: , and www.nxgene.uk.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Django App Developer -- 3 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello there, We are looking for an experienced full stack developer who has expertise in Django and is a quick learner or familiar with REST-APIs that can help us to write efficient code for our apps while also focusing on the attention to details. Desired Qualities High level of knowledge of Python and the Django framework....attention to details. Desired Qualities High level of knowledge of Python and the Django framework. Good understanding of REST APIs/GraphQL and ability to integrate with 3rd party services. Knowledge of front-end languages (HTML, Javascript). Ability to lead the team Good understanding of SQL databases, preferably PostgreSQL. Comfortable with one or more from the following - Redis, Gunicorn, Nginx or Ubuntu. P.S - Please provide your GITHUB profile whil...

  €1086 (Avg Bid)
  €1086 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...http for both nginx and keycloak still we got the same error * to make sure the error is not from backend we have tested some scenario [ api = /userService/profile/get ] 1. we have hit the api in postman with http we get unauthorized 2. we have tried using https we get 404 error 3. we have skip authorization by changing the userid to default. we have hit the api in postman get the user details * We have changed default configuration file to file while using this we got same 404 error we have attached screenshots of access log, error log and port number of nginx and apache * In file nginx has run in 443, when we try to start ngnix it throws apache has use 443 port, * we have stop apache server and run nginx still we got...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  On my Ubuntu 20.04 laptop I Installed: Php 7.2 Nginx MariaDB ===== I imported Wordpress DB it works fine with data in wp-config.php. I put the wordpress files. ===== My domain is - and it of course shows the remote server. But what I need is the domain to show the local website that is running on the same laptop. For this reason in /etc/hosts I added Problem: -the website does not load. -html files are being shown well. for example -php files take forever to load and then they go to timeout There is something wrong somewhere. I need help to make it working. Final effect: If I go to the local site on the local laptop should be shown instead of the remote (real) site

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am getting an 502 Bad Gateway nginx/1.23.1 aws we are using terraforms for deployment. Should be an easy fix for an AWS expert. It was working before just happened to starting giving us issue. Please respond if you are an AWS expert and have worked with Terraform and docker

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need help to setup the development environment on VM using VPN and running apache2 and nginx servers on Linux Ubuntu OS with wordpress platform...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  POS build with Easyadmin Symfony Έχει λήξει left

  Build a Symfony application with Easyadmin bundle. Technical requirements: Symfony 6.0 EasyAdmin module 4.0 Nginx Technical Features: Create customer entity (data model already created) Create order entity (data model already created) Create product item (data model already created) Create product category (data model already created) Create user entity ((data model already created) Create user role ((data model already created) Create API for each entity Apply security rules on the application Stripe integration Time report by sales Time report by user Time report by item Business features: User admin and standard user must be created User admin can see all sections User standard only can see some section which needs to be set by User Admin Both user can create orders in syste...

  €1212 (Avg Bid)
  €1212 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  need a nginx developer Έχει λήξει left

  need a nginx developer for streaming

  €328 (Avg Bid)
  €328 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need a bash script that will install all dependencies and completely load nginxproxymanager including custom nginx variables for x_forward_ip, header info, etc. The installation bash script must work with CentOS 7x. and only require TWO commands to install (wget the file, and execute the script). Once the script completes the installation, I should be able log in to the GUI. See attached file for some of the required variables that must be configured when the bash script runs.

  €114 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €114 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am in trouble to face this issue for connection of mysql. using: nginx, php, mysql(mariadb) and phpmyadmin I am trying to create my first php with mysql application using docker compose. For so I have my own application and create 1 file as Dockerfile and file to compose it by using command ‘docker-compose up’. And mysql is using volumes of docker container. The page I can check SQL connection shows "**Warning: mysqli_connect(): (HY000/1049): Unknown database 'local_neotaoclg' in /var/www/**....” It looks socket issue as these article. ( Please bid on my project only expert who can understand like this article. I need Docker, mysql and php expert! ) [

  €110 (Avg Bid)
  Επείγον
  €110 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I need a bash script that will install all dependencies and completely load nginxproxymanager including custom nginx variables for x_forward_ip, header info, etc. The script must work with CentOS 7x. Once the script completes the installation, I should be able log in to the GUI. See attached file for some of the required variables that must be configured when the bash script runs.

  €144 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €144 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Configuration Nginx for CI Website Έχει λήξει left

  We like to configure Nginx for the CodeIgniter Project and PHP Sub Directory of API

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm trouble in my local environment for php with nginx. I'm using Docker Desktop, but configured some files for fixing sql issue. Now, sql issue is fixed but new issue was coming up. 1. http://localhost:8080/folder_name/ can not show , if I open url as http://localhost:8080/folder_name/, it can show. 2. "Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<' (at" is showing now, but I didn't get the error until I update php version from 7 to 8 and install mysqli. I'm looking for freelancer who can check my local env by anydesk app and help me directly asap!

  €130 (Avg Bid)
  Επείγον
  €130 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Next.js typescript Developer ASAP Έχει λήξει left

  I have a project I have been working on. I need some help with api integration in next and also with prisma/ form for login/registration to mysql and sessions. Site is in typescript Next.js. Live server will be in nginx. I need someone who can start right away

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  Hi, I have website that helps visitors and users watch videos by streaming videos in MP4 format. I want these videos be protected and I don't want users or visitors to download MP4 videos no matter what they try. Not even through any download managers such as AntDM ir IDM etc... Website is on NGinx + Node.JS + React.JS So your code should be in NGinx + Node.JS + React.JS as relevant. If you have worked on such solution and can help providing this solution and code then let me know. Idea is that user can NOT download MP4 videos no matter what user does. But user can watch the videos on website just not able to download to their devices. If you already have implemented such solution then that is preferred. Contract will only close successfully if your solution works. ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  My project works fully on localhost. But when I upload to live server on nginx the submit button records the data but prisma doesnt submit to mysql db. I need done asap please. YOU CAN CHECK SUBMIT BUTTON HERE -> Works in localhost but doesnt work on nginx server. The request data gets sent to /api/pay but there is no response back from the nginx server. And await is not inserting data into database.

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  i need to build an admin page with laravel, and i have not been able to setup tailadmin correctly i need it setupsetup properly under nginx web server running in a docker container.

  €195 (Avg Bid)
  €195 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  My physical server need Docker swarm nginx reverse proxy setup with letsencript ssl and website setup

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  My project works fully on localhost. But when I upload to live server on nginx the submit button records the data but prisma doesnt submit to mysql db. I need done asap please.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Nginx Proxy Manager Έχει λήξει left

  Looking for someone to assist in debugging nginx proxy manager. This is fully installed, but we are getting errors when adding some proxy hosts. You must know NGINX Reverse Proxy Manager

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Hi, We need a PHP/Web developer to update some libraries on a Web/PHP Software Our version is compatible with ubuntu 18.04 only and we need it to work on latest versions of ubuntu (20/22) with updated libraries. Here are main libraries: Php Nginx Ffmpeg Libcurl Mysql/mariadb If you can help us, please get in touch with your price.

  €71 / hr (Avg Bid)
  €71 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  I need a crash course into Ansible Έχει λήξει left

  Hi, I want to use Ansible to manage configuration in my project. I need an expert trainer/instructor to run me though this list of Ansible topics: iptables ipset rt_tables interface (ip link/ip addr) routing (ip route) nginx localtime apply configuration check configuration state trace apply configuration (logs) detect that configuration changed monitor system/s for changes apply new configuration on host (the same host where ansible is running) inside docker (running on the same host) We might need multiple teaching sessions to cover all the topics. Ivan

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Video Call and Chat APP Έχει λήξει left

  1. You must have Experience. 2. You must submit a DETAILED PROPOSAL with everything you going to do, Timeline, Cost. 3. You must have Outstanding communications skills, and Great ENGLISH. I have a Adult Cam to Cam SCRIPT Aggregator that is built on: Frontend: NextJS, ReactJS, CSS, Ant Design Backend: NestJS, NodeJS, MongoDB, Redis, FFmpeg, Nginx with http_auth_module, WebSocket, CCBill, Ant Media. Dashboards: User Dashboard, Model Dashboard, Studio Dashboard, Admin Dashboard What i would like to have an APP for Apple store and Android.

  €779 (Avg Bid)
  €779 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  ...technology, ability to write object-oriented code on PHP7+, proper usage of type hinting and strict mode -Good knowledge of SQL, including things like indexes, foreign keys, transactions -Knowledge and understanding of basic web dev tools: CSS, HTML 4/5,JavaScript -Experience using JavaScript frameworks/libraries: KnockoutJS, jQuery, RequireJS -Basic knowledge of server environment setup (Apache/Nginx, PHP-FPM, MySQL, Redis, Elasticsearch, etc.) -Ability to pass a technical interview in English and communicate in written form We offer: -Remote work from Portugal (or another country) -Flexible working hours: 8 am – 5 pm, or 9 am – 6 pm, or 10 am – 7 pm Portuguese time (GMT) -Training programs (various technology stacks), certification, English lessons, seminars ...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Java application build expert Έχει λήξει left

  Stack: maven java JFROG Artifactory Jenkins docker docker-compose AngularJS Deployment process in NGINX

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Hi Ganesh, I made another project with same tasks because old one is expired again. :P

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I want to install application on RHEL 8 version application names below nginx 1.2.9 apache-tomcat 9.0.54 VPN Antivirus SFTP client SMTP and creation of 2 shared folders

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Looking after someone who can help me host two static websites on a single droplet of digitalocean on ubuntu using nginx pointing domain. Please only bid if you have a very good command in the given skill. Note: You need to help me sharing my screen

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Wordpress CSV mass importer Έχει λήξει left

  Hello everybody, I need a plugin that mass post from CSV - Must have: Name of post Thumbnails video source (its a video site, import from cloud) server friendly nginx I´ve found a plugin from wordpress that meet my requirements, looking for a better prices () Thanks a lot

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Centos Sever Expert Required. Έχει λήξει left

  I have a 10 core 12GB Server (CentOS )and I want expert to install plesk cpanel on that server and perform below points. 1. Bind the IP address to the server and Create nameserver(i will let you know whic...settings and other settings including cache for fast performance. 4. Configure other server settings to better performance, we usually get around 1000-1200 concurrent users at peak time. is it possible to setup for mentioned numbers? 5. Create a document for me to add multiple domain accounts and user accounts assigned to each domain so we can share with our internal team. 6. Install apache/php-fpm/nginx 7. Setup server for multiple php versions as our currents has diff php version. 8. Install free ssl as well 9. Teach us how to transfer the sites from diff server having Cpan...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  nginx port change "very simple" Έχει λήξει left

  Greetings, nice to meet you Have an nginx server and not able to get it listening on port 7001 (ssl) either I can share my desktop (if you have the means) and happy to give screen shots - all my code is in VS code (nice screen shots) Can you help me ? If so great; there is a 2nd project and milestone if you get this done let me know your thoughts and any questions While this is hourly; there is a max of $15 that I can pay, as being a cancer patient is tuff and been out of work. Hourly will give you more $ as there is less money taken between us from freelancer - There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills backing up, $15 possible? Glowing paragraph of feedback 5 stars My funds are low but will pay quick and leave 5...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Teach how to setup ip domain Έχει λήξει left

  Please to teach how to make www domain to ip domain using nginx apache on linux at digitalocean or similar cloud host with no loop/mistake.

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Laravel websockets beyond code Έχει λήξει left

  configure to work with ssl on nginx and ubuntu 20.04. i have already configured SSL on the server and the domain it works without ssl but fails on ssl

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...reference is a good idea of what I would be looking for but I would like to limit to one availability zone initially, again with an option to spin up the second availability zone when things are live. I would like backups to be taken on schedule and with an option to manually take backup of the files and DB of website. The deployment should be performance tuned. I don't mind if it's running Apache2 or nginx but it must be fast at loading. Super fast. I know my way around infrastructure but AWS is new to me, as are web development services. I would like some time to remotely train on how to scale things, manage cost, and monitor performance. In your reply mention the word schoolcomputers so I know you have read this brief. There may be future work for support of the...

  €630 (Avg Bid)
  €630 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I want to create a docker compose and Dockerfile that serves a Laravel + MySQL + Vue app that has 3 Docker services: - app - nginx server - mysql I want someone that helps me do this, so I'll be sharing my screen while getting help. I will not send any files of the project

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Κορυφαία nginx Άρθρα Κοινότητας