Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  2,001 mqtt δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Υλοποίηση εφαρμογής σε android η οποία επικοινωνεί με τον Edge Server μέσω MQTT με την χρήση publish και subscribe. Θα κάνει publish καθώς και subscribe σε ένα topic. Το topic στο οποίο θα κάνει publish θα χρησιμοποιείται &gam...

  €590 (Avg Bid)
  €590 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Build MQTT Bridge 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a MQTT broker setup in AWS (IOT-Core). I need to read/subscribe data from third-party MQTT broker (with username, password, 2 topic names) and put/publish the data in my IOT-Core. I'll provide access to my AWS account. As I understand, this will take less than 1 hour for the experienced resource once login credentials are available. I would prefer to do it in MS Teams meeting in the screen sharing session. Thank you.

  €7 - €18
  €7 - €18
  0 προσφορές

  Program to Read MQTT Channel and Save Data to Database as per Specification The Program can be written in NodeJS (Node Red) , server scripts . Experienced Developer who has experience with 10+ years can bid for a one time project.

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  App Developer With Push Notifications Experience - Android & iOS 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  *** Please Read This project Carefully And Add The Text At The Bottom Of This Project In The Title Of Your Proposal Bid *** We have already developed both Android and iOS Apps but we have discovered that the Apps do not continuously monititor the received mqtt messages from out iot device. We are therefore looking to remove the Alerts section and within our Apps and instead have our server create Push Notifications from the mqtt messages from the iot devices. So, we are looking for a developer who has previously developed apps that register for Push Notifications on both Android and iOS. Please send your hourly rate. If you do a good job we have a lot of other work for you. *** Please Add 'I Have Push Notifications Experience' as the title of your bid *****

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  ...(via Web API) before being broadcasted by the Gateway on the farm so the intended device receives this instruction *** TECHNICAL SPECIFICATIONS *** - Hardware components: ESP32 + Digi XBee 3 PRO (2.4 Ghz Zigbee 3.0) - Device communication: Bluetooth (Device setup), WiFi (WAN telemetry), ZigBee v3/Xbee (mesh network), MQTT/JSON - Development/programming requirements: C programming (required), Arduino IDE (desirable), experience with GraphQL (Web API endpoint), AWS IoT (MQTT broker) *** ADDITIONAL PROJECT DETAILS *** - Refer to our Request for Quote for more detailed information regarding this firmware project, which includes user requirements, technical requirements and other specifics for the purposes of you to understand our requirements and project scope in order t...

  €3149 (Avg Bid)
  €3149 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  IoT Web Interface 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The solution uses Python 3.10+ using flask and flask-MQTT to configure and display data for up to 500 sensors

  €173 - €520
  Σφραγισμένο
  €173 - €520
  25 προσφορές

  ipk: We are in the final stage of development and there are few issues which are required to be resolved, for this we are looking for a python developer who had prior experience working in IoT, lora and mqtt service, Problem Statement 1- We are able to send the command by manually pressing button from app via sent aws and then it will run the function in the Iot device, but the issue we are facing is while scheduling the function to run multiple times in a day on daily basis, for this we will be adding those time slots in the app, via aws- api , then it will be saved as shadow of the device in aws and then it will be sent to the device and that schedule will be saved to run everyday until any change made in those times lots in the application, Action point :- Schedule the exe...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  We need somebody that can help us with testing of our IoT Device Manager. We have NiFi, a database and devices using MQTT protocol. We need somebody that are very familiar with NiFi and custom processors as well as database and MQTT, We need somebody that have experinces we IoT devices , device management and NiFi that can help us to make different test cases. We need somebody that is familiar with device managment and MQTT. We do not need a wen developer.

  €14 - €24 / hr
  Σφραγισμένο
  €14 - €24 / hr
  26 προσφορές

  This project is to create expandable webserver website consits of 7-8 Tabs for thermostaer and lighting gang switch The Freelancer should have expernice in Full stack , implement glb file on the website as per the below document.

  €555 (Avg Bid)
  €555 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  We are de...solution is an AWS-based MQTT broker that connects to Azure IoT, but this may be re-developed to connect directly via MQTT using Azure IoT DPS and Azure IoT Hub. There will be two types of hardware in general. Some LTE/NB-IoT gateway autonomous devices and some BLE devices that will need gateway devices to connect to the cloud. High-level tasks includes, but are not limited to: 1) Development of FW for FOTA updates via the cloud solution 2) MQTT logic for 2-way messaging 3) Trigger-based logic on devices for automatic events (change of LED colour, sound notifications) 4) BLE Mesh FW for BLE devices 5) Logic for BLE devices to connect automatically to gateways 6) Logic for FW settings (update frequency, type of device, other settings) to be changed via lo...

  €8 - €14 / hr
  Σφραγισμένο
  €8 - €14 / hr
  6 προσφορές

  We are working on IoT app using android studio and Java ,we want to add a notifications service to our app, when we publish data through certain topic on app, that notification service should work even our phone is closed.

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Simple MQTT web client Έχει λήξει left

  I have seen MQTT client projects on GitHub () I need you to create or adapt a solution that will connect to a specified MQTT server and display the data based on the JSON configuration file (see the attachments). I also attach a screenshot from our mobile app that does the same thing, so you can get an idea what is to be displayed and in what manner.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Arduino + gps module programming Έχει λήξει left

  the project involves writing code to store and send lat & lng data via MQTT

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  iOT Engineer/ iOT architect Έχει λήξει left

  Basically, it's an IoT requirement with the knowledge of Bigdata and experience with Angular or React with NoSql-based database systems such as Scylla / Cassandra. JD: As a Software/Solution Architect engineer, you are ready to work with us to design efficient, forward-looking and resource-saving logistics processes in or...profile. You bring in-depth experience in frontend development with Angular/React. You have already gained experience with NoSql-based database systems such as Scylla / Cassandra or similar and are familiar with SQL. Experience in the IoT environment, especially with event processing systems and data modeling of NoSql databases would be desirable. Experience with typical IoT technologies such as MQTT, Kafka and InfluxDB are desirable, but not essential. Ti...

  €2280 (Avg Bid)
  €2280 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  MQTT payload decoder Έχει λήξει left

  I want a payload decoder that will allow a Browan temp and humidity sensor TBHH100 to send data to my Chirpstack server. All the infrastructure setup and working, all I am missing this the payload decoder.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Experienced Android Developer 10+ Έχει λήξει left

  ANDROID DEVELOPER WITH 10+ YEARS OF EXPERIENCE WITH GOOGLE MAPS ,MQTT ,IIOT ,XMPP ,NFC AND BLUETOOTH STACK REQUIRED FOR PROJECT BASIS

  €198 (Avg Bid)
  €198 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  MQTT Raw Data Parsing Έχει λήξει left

  You are given a task to convert the raw data available in EddyStone TLM , iBeacon format and extract MAC , Temperature and Humidity along with Battery The code is to be written in Python , Java, PHP ,Go any language will suite our purpose The Stream link is {"msg_id":3004,"device_info":{"device_id":"moko001","mac":"58bf25314cce"},"data":[{"type":8,"value":{"timestamp":"2022-11-17T20:25:35+05:00","type":"Unknown","mac":"bc57290093f3","rssi":-82,"name":"AC Probe","raw":"0201060303aafe1216aafe21010f0e5b1e0fff000119fff1fca509168020750100000000090941432050726f6265"}},{"type":8,"...

  €502 (Avg Bid)
  €502 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...send and receive data via MQTT QoS 1. WiFi: Entry of credentials in the web portal via initial access point (no hard coding of credentials) Protocoll: MQTT with "Quality of Service" 1 MQTT Broker: HiveMQ Data to be sent Publisher 1 (topic: /chip-id/stat/....) 1. temperature value e.g. 22.3°C 2. temperature setpoint e.g. 25°C 3. configuration parameter in piece e.g.: 1,0,-5,2,50,8 Data to be sent Publisher 2 (can be done via MQTT Explorer, topic: /chip-id/cmd/....) 1. temperature set point e.g. 24.0°C 2. configuration parameter in piece e.g.: 1,0,-5,2,23,7 If the Publisher 2 sends changed data, these are to be taken over from Publisher 1. MCU: ESP32-S3-WROOM-1 IDE: PlatformIO VS code Framework: Arduino/RTOS The freelancer should be ...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We Need a full stack developer for our IOT and IIOT based products. Desired Candidate Profile : - Hands-on experience in JavaScript, Node.js, typescript, python, PHP, html etc. - Experience working on IOT/Cloud based projects. - Strong knowledge in IoT communication protocols like MQTT, OPC UA, REST APIs - Working knowledge of Cloud Technologies (Azure/AWS), EC2, Cloud Architecture, etc. - Experience in Data modelling and RESTful API design and implementation - Exposure to cloud computing technologies.

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  i want to insert data into sql database from mqtt brocker on data changed

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I HAVE ESP32 I WANT TO PUT DATA COME FROM MQTT INTO SQL DATABSE

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  We have a python code that works with a Telegram bot and a MQTT broker. We need to add a couple of functionalities.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Description: We are building an app that allows users to control the iot on a scooter from the front-end app. We don’t need you to make the entire app just these MQTT Server We need to setup a MQTT server on AWS to port our servers to the iOT Framework. Backend We need to setup a backend to communicate with the IOT and send commands. The commands are as follows: These commands need to be done as API to connect to the frontend and admin dashboard.

  €389 (Avg Bid)
  €389 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I would like to track a couple of raspberry pies with GPSs on a map using plotly/dash. I am using mqtt to send the gps coordinates to the sever. A demo with random coordinates updating every ~second is fine for now. If that looks good, I have more to do.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  TTGO Watch MQTT Part 2 Έχει λήξει left

  Hi Muhammad Usman A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I have an IoT which I need to build a web-based MQTT to communicate with front end of mobile app

  €1579 (Avg Bid)
  €1579 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  API call for my MQTT Έχει λήξει left

  I am building a MQTT system and need from anyone that could guide me or help me figure out a script for connecting with the MQTT server when my SERVER WEBPAGE is OFFLINE, I other words, when I have the HTML page OPEN on my BROWSER I could press buttons and send to my Electronic module ESP32. The issue is when I closed the HTML then the ESP32 when sending signals from ESP32 module to SERVER will not get signals. I need some type of API to call the server and able to store the DOOR status of every MQTT ESP32 module. I am creating a IOT server but the SERVER needs to be open and when I triggers the ESP32 door inputs it reflects on the SERVER but when close the HTML on the server no response.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Our esp32 based gateway collects data over different ways (modbus, http, meterbus) and sends them using mqtt to our server. unfortunately ther is a memory leak which makes the device stop after some time. we are using esp idf as development plattform and will provide remote testing and debugging access to our test environnment. we do NOT have the option to use jtag for debugging

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  The goal is to write a Mosquitto plugin in C++ to avoid excessive/unneeded messages by automatically disconnecting subscribers.

  €472 (Avg Bid)
  €472 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Mosquitto project development Έχει λήξει left

  Looking for an MQTT expert with Deep knowledge of Mosquitto with cluster architecture. The goal is to write a Mosquitto plugin in C++ to avoid excessive/unneeded messages by automatically disconnecting subscribers. Please only those who have experience with Mosquitto, MQTT expert and C++ skills.

  €3634 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €3634 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Mosquitto MQTT expert needed Έχει λήξει left

  Hi everyone I need help from MQTT expert who know Mosquitto plugin. Only send proposal if you have experienced. Thanks.

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Angular + .NET FULLSTACK – JD Location: Remote (India) 6 month contract Time: 11AM – 8PM Budget: 1200$ per month Mandatory Experience: • Strong skills in C#, Web based application development experience in C# .NET • Experience with .NET Framework, • Expertise in multiple front-end technologies such as: Angular, Web Forms, is desired • ASP.net, C#, WEB API, SignalR/ RabbitMQ/MQTT • Hands-on experience working with Angular 12 is required • Experience Developing WEB API and REST Services. Expertise in developing REST services in C# alongside using Entity Framework or to consume a SQL Server database • Familiar with application architectures such as MVC, MV*, etc. • Familiar with relational database concepts and software developmen...

  €1328 (Avg Bid)
  €1328 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Need freelancer who are experienced in MQTT and Google Maps for Real Time IOT Messaging and Visualization For Developing Android App for Android 12

  €577 (Avg Bid)
  €577 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...hardware sensors should focus on building a measurement system with the following parameters: - Weight of the hive - Number of bees entering and exiting the hive - Temperature (both inside and outside the hive) - Humidity - Sound in the hive The same data should be transmitted to the online dashboard (BEEP, Azure, Grafana, or our own cloud) in real time using WiFi (LoRa) or IoT SIM card by the use of MQTT/Microcontrollers. Please check the reference links and images attached below - Almost the entire technical details of the project can be seen on these opensource technical links: - - - - BeeCounter example:

  €867 (Avg Bid)
  €867 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Busco desarrollador de aplicaciones móviles (Futter y React Native) para proyecto de emprendimiento. Estamos desarrollando un sistema IoT (similar a sistema de seguridad) con conexiones por HTTP, MQTT, Websockets y Bluetooth. La parte del código de backend y embebido (ESP32) está desarrollado al 100% Se requiere: Disponibilidad inmediata para comenzar Disponibilidad de agenda para las próximas semanas Se ofrece: Apoyo necesario por parte del equipo de desarrolladores de Backend y embebido. Reuniones para aclarar cualquier punto. Seriedad, proyecto real, referencias futuras, etc.

  €584 (Avg Bid)
  €584 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Need A Raspberry Pi Web Server which can upload BLUETOOTH BLE Beacons EddyStone and iBeacon to MQTT server or HTTP Server

  €589 (Avg Bid)
  €589 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Monitor Json API and Use Queue to Speed Up Alerting 10+ Years Experienced Developer Required who have knowledge of MQTT, NodeJS,NodeRed, InfluxDB, API For More check the PDF This is a serious project with alerts and monitoring realtime with Graphs and much more {"flag":1,"data":[{"device_mac":"BC572900A0A8","device_temperature":"27.669999999999998","devic e_humidity":"0","Upload_time":""},{"device_mac":"BC572900A08F","device_temperature":"27.293333333 333337","device_humidity":"0","Upload_time":""},{"device_mac":"BC572900A059","device_temperature": "27.2819047619...

  €941 (Avg Bid)
  €941 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I have a simple project in Packet Tracer where the following devices are connected and programmed through Python: A server (hosting an MQTT Broker) A Wireless Router A Roker Switch (ON/OFF) An LED (ON/OFF) A Potentiometer (Variable range) A Dimmable LED (Variable Range) An LCD Display

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...using HX711, the data of these nodes are sent to AWS cloud using MQTT protocol using ESP32 root node using local WIFI router. You should write the firmware for ESP32 parent node device which communicates with HX711 (24bit ADC convertor) which is further connected to a load cell. This node firmware should include following 1) Auto Calibrate functionality 2) Tare functionality 3) Minimum Threshold value functionality Each ESP32 parent node device reads the data from HX711 after every “X” (5/10/15/20/30) second and if the difference between the present value and the previous reading value is greater than minimum threshold value then the Data is sent to another ESP32 root node device which then sends the data to cloud using MQTT protocol. I want you to write c...

  €614 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €614 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  IOT ESP32 GPS + WIFI + ZWAVE Έχει λήξει left

  Hola necesito una persona que cumpla las siguientes caracteristicas: Programador esp32 con conocimientos en c++ Especialista en iot Conocimientos de mqtt Programador de backend + frontend para mostrar los datos en web. Programador de app en android conectada con el backend.

  €527 (Avg Bid)
  €527 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  SSL connection Έχει λήξει left

  Create self signed X 509 certificate and send them to azure cloud using MQTT protocol The certificate must be compatible with any MQTT utility tool such as mqtt fx

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I want to build an portable low-cost open-source wireless spectrophotometer based on the development done by Katrina Laganovska. I want to use her Arduino code and instal...spectrophotometer based on the development done by Katrina Laganovska. I want to use her Arduino code and install on an Arduino NANO 33 IOT board to support the transfer of the sensor data over wifi to an external MQTT broker. I have the hardware and require an experienced Arduino programmer to develop the relevent software changes. See Katrinas document on how to implement her solution. However I do not want a mobile app or a desktop app, I just need to take the sensor data from the arduio nano iot 33 board and transfer to an MQTT backend broker.

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Project for Dalvadi Dhavakumar D. Έχει λήξει left

  Hi Dalvadi Dhavakumar D., Keen on getting some php MQTT code to update an AWS IOT thing. Possible... please come back to me.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  I need an ignition integrator Έχει λήξει left

  Creating a front end interface & SQL back end for a lite MES system. Order track and trace, inventory management & storage. Limited Scada connectivity - mainly MES work. Already have ignition with vision, historian, SQL bridge, MQTT. Do not have perspective module or reporting module. So would like built in vision. Have latest 8.1 version. I have some data in an existing system that I would like to feed in to this - so basically just read from existing SQL tables to pull existing information from and existing ERP system. There will be no requirement to write back to ERP system. But new information will need to be written to an SQL database contains information such as time orders processed and qty processed.

  €4854 (Avg Bid)
  €4854 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I NEVER hire people that auto bid as you waste my time by not being in chat or bidding on key words and not necessarily the actual job. I automatically block those. Please read this carefully before bidding. Your bid is per script. I would like to monitor various Os's and devices, sending the data to an MQTT broker. Information would be relatively basic such as CPU, memory, load, drive space and monitoring processes. I may add more later once a script is working. I see lots of scripts on the net that allow you to monitor many devices and operating systems. Being low on time lately, it would be more efficient for me to hire someone that already knows how to do these kinds of tasks and would provide me with first Linux monitoring then others as new tasks. You would charge me ...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Busco desarrollador de aplicaciones móviles (Futter y React Native) para proyecto de emprendimiento. Estamos desarrollando un sistema IoT (similar a sistema de seguridad) con conexiones por HTTP, MQTT, Websockets y Bluetooth. La parte del código de backend y embebido (ESP32) está desarrollado al 100% Se requiere: Disponibilidad inmediata para comenzar Disponibilidad de agenda para las próximas semanas Se ofrece: Apoyo necesario por parte del equipo de desarrolladores de Backend y embebido. Reuniones para aclarar cualquier punto. Seriedad, proyecto real, referencias futuras, etc.

  €492 (Avg Bid)
  €492 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Salesforce to PLC using MQTT Έχει λήξει left

  I need to be able to send a platform event to a MQTT service in JSON format so an BRX Automation Direct PLC can read it. I also need to be able to send data from the PLC to Salesforce to update and create records.

  €220 (Avg Bid)
  €220 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Create SSL certificate Έχει λήξει left

  Create an SSL certificate chain(x 509) and check its compatibility with MQTT fx tool then send it to azure iot hub over MQTT protocol. Any MQTT utility tool will work

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  If I hire you, I will send you the open source script. Step 1: Add a function that takes all incoming data from a mqtt client and put all of it in one column. Step 2: Once tested and if it works as I need, we'll then remove the original code which takes the data and separates it into different columns as it won't be needed anymore. My app would then take care of parsing the data in the single column rather than multiples. Knowledge of MQTT and communications is a must.

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές