Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 moodle δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Help me with Moodle Έχει λήξει left

  Χρειαζόμαστε ένα άτομο που να ξέρει να διαχειρίζεται την πλατφόρμα του moodle για να μπορέσει να μας βοηθήσει με την δημιουργία courses. Είναι εύκολη δουλειά. Ωστόσο θα ...

  €241 (Avg Bid)
  €241 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  moodle expert Έχει λήξει left

  Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση moodle

  €470 (Avg Bid)
  €470 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Jitsi Meet server Έχει λήξει left

  Εγκατάσταση του Jitsi Meet σε VPS (με Debian ή Ubuntu) με ενεργοποιημένo το token authentication ώστε να συνδέεται από το Moodle. Θα προτιμηθούν προσφορές από Ελλάδα για έκδοση τιμολογίου.

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ARI MADELLIS – Email 1 some notes and answers for the moodle project Το moodle λειτουργεί με διάφορα plugin που μεταξύ τους συνεργάζονται. Κάθε plugin γράφεται σε γλώσσα php. Δείτε εδώ: Αυτό το plugin μπαίνει σε συγκεκριμένο φά&kapp...

  €1821 (Avg Bid)
  €1821 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Moodle Platform for Online Learning 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert to create a Moodle platform primarily purposed for online learning. This platform should support: - Course creation and enrollment: The Moodle system should have the capability to create and administer courses with ease. Enrollment Mechanism: I would prefer a manual enrollment method to be implemented. The admins should have full authority to enroll users into the respective courses. Skills & Experience: - Moodle system development - Understanding of course creation and enrollment processes - Experience with manual admin enrollment systems - Working knowledge of online learning platforms

  €273 (Avg Bid)
  €273 Μέση Προσφορά
  136 προσφορές
  Poner en línea Moodle 6 μέρες left

  Tengo un moodle de manera local y necesito deployarlo en un hosting que sugieran y con un subdominio de mi dominio

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Moodle Platform Developer 5 μέρες left

  ...develop an eLearning platform using Moodle LMS. Our aim is to build a user-friendly online space for teaching and learning and a goal to have over 20,000 users on our platform hence the platform should be scalable i.e. accommodate growth of users and user requirement adaptation. Tasks and Responsibilities The developer should be able to Customize Moodle LMS platforms to align with project requirements, including theme customization, plugin integration, and configuration of course settings. The Developer should be able to integrate third-party tools and plugins into Moodle LMS platform as needed, such as video conferencing, assessment tools, or analytics. The developer should conduct testing to ensure the functionality, usability, and security of Moodle LM...

  €1004 (Avg Bid)
  €1004 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Dynamic Quiz Website with different topics 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...user-interface is crucial for user engagement. - Users should be able to review Quizzes later - Each question's answer should be come with explanation part for the answers -should be able to upload bulk questions and answers with explanation, as we have more than 2000 questions on different sections. - subscriptions, payment gateway should be included. - Preview sample attached ( made in moodle). - Moodle platform is preferred, other platforms also acceptable Ideal Skills: - Strong experience in website development, especially in creating dynamic and interactive features. - Familiarity with quiz creation and management systems. - Experience in UI/UX design for engaging user interfaces. Please provide examples of similar projects you have worked on, and explain yo...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Hola. Necesitamos crear un plugin de moodle que genere automáticamente un cuestionario de las preguntas falladas de otros cuestionarios para el alumno. FUNCIONALIDAD 01// generar test en relación al test realizado. ejemplo: cuestionario 01, el cual cuenta con 100 preguntas aleatorias de una categoria del banco de preguntas, de las cuales se ha contestado 70 preguntas, de las cuales 20 están mal. a raíz de esto queremos que el plugin genere un nuevo test automáticamente de 100 preguntas (30 en blanco, 20 falladas y 50 nuevas de nuevo aleatorias) . La idea es que el alumno haga todos los test que necesite hasta que finalmente si ha acertado todas las preguntas ya no pueda hacer mas.

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Temas moodle adaptable 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Requiero un tutorial paso a paso de como configurar el tema adaptable este tutorial de estará en español y sumamente practico sin mucho explicación, debe existir también un manual de como hacerlo y que también se pueda cambiar para verlo en los dispositivos móviles en la aplicación como tal que se descargan de play store o app store crear un plugin para poder cobrar con tarjeta de crédito que no sea paypal o mercado pago se sebe entregar y explicar como hacer dichos cambios

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Friendly Moodle Theme Design 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a custom Moodle theme that conveys a friendly and welcoming atmosphere. Key Requirements: - Unique Layout: I'm looking for a design that stands out from the standard Moodle themes, something that students will find engaging. - Horizontal Navigation Bar: The navigation should be structured as a horizontal bar for easy access to different sections of the platform. Ideal Skills: - Experience with Moodle: It's important that you are familiar with the Moodle platform and its theming capabilities. - UI/UX Design: A good eye for design and user experience will be necessary to create a welcoming and engaging theme. - CSS/HTML: You'll be customizing the theme, so proficiency in CSS and HTML will be essential. - Communication: I value cle...

  €421 (Avg Bid)
  €421 Μέση Προσφορά
  168 προσφορές

  I need a Moodle-based LMS developed, focusing on engaging educational modules that impart knowledge about nature, more specifically, Plants and Ecosystems. The intended target audience for this learning management system spans all age groups, so the layout, language, graphics used should resonate with beginners, both young and mature. Key Features: - Unique gamified learning experiences: The LMS should incorporate advanced interaction types like branching scenarios and simulations to make learning fun and captivating. - All-age design: The system should be designed intuitively to facilitate easy navigation and learning for learners of all ages. - Comprehensive content on Plants and Ecosystems: The content should be detailed yet digestible, covering various aspects of plants and eco...

  €2001 (Avg Bid)
  €2001 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  ...in search of a Moodle developer to Develop and solves issues for 2 Moodle by these details : First Moodle 1. Install Theme 2. Enable self registration with a form a. Name in Arabic as Id b. Address c. Mobile d. Upload ID or passport copy 3. Design a course ( 3) with exams 4. Full automated process student register , pay , attend ( completion track ) ( 30 days ) to complete the course if he did not pass he reregister with 50% payment if he pass a certificate will be sent to student 5. Backup of courses 6. The courses will be 24/7 available 7. Install chat with IT support in Moodle Second Moodle Install plugin for exams 2. Backup of old courses exams and materials 3. Upload new logo 4. Link with website 5. Update instructor...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...the homepage and dashboard of a Moodle-based website. Key Features Needed: - User Login: Implement a secure and user-friendly login system for the site. - Navigation Menu: Create an intuitive and responsive navigation menu that allows for easy access to various sections of the site. - Dashboard Widgets: Develop interactive and informative widgets for the dashboard that display relevant data and provide a seamless user experience. Design Style & Color Scheme: - While the client didn't specify a design style or color scheme, a professional, minimalist design with a clean interface would be ideal for this project. Ideal Skills and Experience: - Proficient in front-end development, with a focus on user interface design and user experience. - Experience with Moodle...

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Moodle support Έχει λήξει left

  I am looking for someone to address the issues in the attached file for my website, , and to handle ongoing maintenance for a long-term relationship. Note: This offer is exclusively for individuals with experience in Moodle projects. Please include links to Moodle websites you have developed in your previous work with your offer.

  €454 (Avg Bid)
  €454 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Moodle Site Development and Upgrade Έχει λήξει left

  ...running on Moodle version 3.6. I'm in need of a skilled developer to assist me with the following tasks: - **Development Site Setup and Requirements**: I require a technical expert who can help me set up a development site. I'm looking to understand all the necessary requirements for this setup and would appreciate detailed documentation of the steps involved. - **Site Upgrade**: Upgrade my current Moodle site to the latest version. I need a developer who is familiar with Moodle upgrades and can ensure the process is smooth and error-free. - **Data Migration**: I would also require data migration from my live site to the development site. This is an essential step to ensure that the upgraded site mirrors the live one accurately. Ideal Skills and Expe...

  €233 - €699
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €233 - €699
  18 προσφορές
  Moodle Admin Assistance Needed Έχει λήξει left

  I'm seeking a Moodle admin expert to assist with the course creation and management on my site, as well as the installation and configuration of specific plugins. Some of the key tasks I need help with include: - **Course Creation and Management**: I require support in setting up and organizing courses on my Moodle site. This would involve structuring content, managing enrollment, and ensuring a seamless user experience. - **Plugin Installation and Configuration**: I'm specifically looking to install and configure an analytics plugin to help identify user actions on the platform. Your understanding of the technicalities of Moodle plugins and how to effectively configure them is crucial for this task. Your role will also involve ensuring that users have th...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...interface. Design customizable dashboards and easy-to-use modules for data entry and management. Data Security and Compliance Efficient data management in the database. E-Learning Platform Development (LMS) Use open-source tools (e.g., Moodle) or recommend the best solution. Integrate the LMS platform with the CRM and ERP systems for centralized management of courses, students, and teachers. What We Are Looking For Experience in CRM, ERP, and LMS Systems: Proven experience with open-source CRM solutions, ERP systems like Odoo, and LMS platforms like Moodle. Integration and Automation Skills: Ability to integrate different systems and automate processes using tools like Zapier. Scalability and Cloud Experience: Experience with microservices architecture, Docker, Kubernete...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...interface. Design customizable dashboards and easy-to-use modules for data entry and management. Data Security and Compliance Efficient data management in the database. E-Learning Platform Development (LMS) Use open-source tools (e.g., Moodle) or recommend the best solution. Integrate the LMS platform with the CRM and ERP systems for centralized management of courses, students, and teachers. What We Are Looking For Experience in CRM, ERP, and LMS Systems: Proven experience with open-source CRM solutions, ERP systems like Odoo, and LMS platforms like Moodle. Integration and Automation Skills: Ability to integrate different systems and automate processes using tools like Zapier. Scalability and Cloud Experience: Experience with microservices architecture, Docker, Kubernete...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm in need of a Moodle LMS expert who can customize my system to facilitate comprehensive training logistics, scheduling, and communication. Key Customizations: - Customized Training Scheduling: I require a tailored scheduling system that allows for detailed planning of training sessions, including room allocation, equipment preparation, instructor assignment etc. - Training Logistics Management: The customization should include features to manage the logistics of the training more effectively and efficiently. - Enhanced Communication Features: I need improved communication tools that can facilitate seamless interactions between stakeholders. Specific Goals: - The primary goal of implementing this customization is to streamline the delivery of training programs. Ther...

  €1399 - €2797
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €1399 - €2797
  34 προσφορές

  I'm searching for a...searching for an adept individual trained in the Moodle platform to configure a course for my team. The course should include: - Quizzes and assessments - Discussion forums - File management and sharing Your responsibilities would be limited to the initial setup. After that, my team and I will take over and handle the course. The ideal freelancer for this project has a portfolio showcasing past deployments with Moodle so that we can gauge their competency level. Despite being open to various experience levels (from beginner to advanced), a freelancer with an intermediate understanding of Moodle would be well-suited for this endeavor. Please ensure your application includes your past work for consideration. Looking forward to getting this...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Moodle Developer Έχει λήξει left

  Perlu Moodle Developer untuk install dan configurasi

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Moodle Administrator Needed Έχει λήξει left

  I need an experienced and proficient Moodle administrator to help me with managing and maintaining my Moodle site. The primary objective of this role is to update the Moodle page and troubleshoot any issues that may arise. It's crucial that you are familiar with the Moodle platform, as the site is expected to be used by less than 100 users.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Moodle 4.4 Migration Expert Needed Έχει λήξει left

  I'm looking to migrate my existing Moodle site to version 4.4. Key details: - The current version of my Moodle site lies between 3.5 and 4.3. - The migration includes a variety of content, such as courses and quizzes, user data and profiles, and themes and custom plugins. Ideal skills and experience: - Extensive experience with Moodle LMS and previous migration projects. - Strong technical skills and understanding of data migration between different Moodle versions. - Capability to manage different types of content migration, including courses, quizzes, user profiles, themes, and custom plugins. - Familiarity with Moodle 4.4 is a plus. - Possess strong problem-solving skills and an eye for detail. Please provide a clear outline of your process ...

  €277 (Avg Bid)
  €277 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  We have upgraded a Moodle from 3.9 to 4.11. In this upgrade, we have lost the functionality of forums to display nested replies by user. We have progressed the development based on the previous code, but for some reason, it is not working. We require expertise in Moodle 3.9 and 4.3 to implement this fix.

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Rapid Deployment of Open-source LMS Έχει λήξει left

  ...server performance and ensure security best practices are followed. Test the LMS to ensure all features are functioning correctly. Skills and Qualifications: Proven experience with Linux server management. Strong knowledge of Google Cloud Platform. Proficiency in Python programming. Extensive experience with PostgreSQL database setup and management. Familiarity with open-source LMS platforms like Moodle, Open edX, or similar. Experience with web server technologies and configuration (e.g., Nginx, Apache). Strong problem-solving skills and attention to detail. Excellent communication skills. Experience: Minimum 3 years of experience in server management and cloud services. Demonstrated experience in setting up and managing LMS platforms. Previous projects involving Google Cloud...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  B-minor Compiler Build Έχει λήξει left

  ...Simple optimizations at the AST level - Generation of an IR (Intermediate Representation) - Backend - Mapping of the IR to the specific target architecture (register assignment, stack layout, ABI) - Optimization (at least a few simple methods) - Generation and output of assembly code as ASCII text file (.s) For the frontend, tools should be evaluated and possibly used, see the list in Moodle. The frontend can also be manually implemented. The backend should be manually implemented. The programming language for the compiler should be C, C++, or Python. Other tools or programming languages can be used after consultation with the instructors. There are no specific requirements for the concrete implementation of AST and IR. Start with the simplest subset of the language an...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  We are creating Total: 15 quizzes Each quiz has: Part A: 8 drug calculation questions Part B: 112 other questions But we need someone ...options, and answer from the master file. Paste these into the new text file named "Quiz (number) Part B." Ensure you include all parts of the question (question text, options, and the correct answer). Count Questions: Ensure that each text file contains exactly 112 questions. Use this Click Counter Tool to keep track of your count. Steps to Upload Questions to Moodle: Upload Questions to Moodle: Log in to your Moodle course: Moodle Course Link Navigate to Question Bank and Import Questions. Select the appropriate category for "Quiz (number) Part B." Upload the corresponding text file. Add Questions to Quiz ...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  We are creating Total: 15 quizzes Each quiz has: Part A: 8 drug calculation questions Part B: 112 other questions But we need someone to...options, and answer from the master file. Paste these into the new text file named "Quiz (number) Part B." Ensure you include all parts of the question (question text, options, and the correct answer). Count Questions: Ensure that each text file contains exactly 112 questions. Use this Click Counter Tool to keep track of your count. Steps to Upload Questions to Moodle: Upload Questions to Moodle: Log in to your Moodle course: Moodle Course Link Navigate to Question Bank and Import Questions. Select the appropriate category for "Quiz (number) Part B." Upload the corresponding text file. Add Questions to Qui...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  We are creating Total: 15 quizzes Each quiz has: Part A: 8 drug calculation questions Part B: 112 other questions But we need someone to...options, and answer from the master file. Paste these into the new text file named "Quiz (number) Part B." Ensure you include all parts of the question (question text, options, and the correct answer). Count Questions: Ensure that each text file contains exactly 112 questions. Use this Click Counter Tool to keep track of your count. Steps to Upload Questions to Moodle: Upload Questions to Moodle: Log in to your Moodle course: Moodle Course Link Navigate to Question Bank and Import Questions. Select the appropriate category for "Quiz (number) Part B." Upload the corresponding text file. Add Questions to Qui...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We are creating Total: 15 quizzes Each quiz has: Part A: 8 drug calculation questions Part B: 112 other questions But we need someone to...options, and answer from the master file. Paste these into the new text file named "Quiz (number) Part B." Ensure you include all parts of the question (question text, options, and the correct answer). Count Questions: Ensure that each text file contains exactly 112 questions. Use this Click Counter Tool to keep track of your count. Steps to Upload Questions to Moodle: Upload Questions to Moodle: Log in to your Moodle course: Moodle Course Link Navigate to Question Bank and Import Questions. Select the appropriate category for "Quiz (number) Part B." Upload the corresponding text file. Add Questions to Qui...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Quiz Part B - Detailed Steps: Create All Categories (Already Done) Name each category as "Quiz (number) Part B." Access the Required File...Ensure you include all parts of the question (question text, options, and the correct answer). Count Questions: Ensure that each text file contains exactly 112 questions. Use this Click Counter Tool to keep track of your count. Steps to Upload Questions to Moodle: Upload Questions to Moodle: Log in to your Moodle course: Moodle Course Link Navigate to Question Bank and Import Questions. Select the appropriate category for "Quiz (number) Part B." Upload the corresponding text file. Add Questions to Quiz: Create or open the quiz in Moodle. Add questions from the corresponding "Part B" categ...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Moodle Quiz Plugin Developer Έχει λήξει left

  I'm in need of an experienced Moodle plugin developer to create a custom plugin for my e-learning platform. The primary function of the plugin will be to assist in the creation and grading of multiple choice quizzes. Key Requirements: - Develop a plugin tailored for Moodle based on the multiple choice question type - See the attached document for details The ideal candidate should have a solid grasp of Moodle's infrastructure and have experience in plugin development for the platform. Prior experience in creating educational tools and interactive quizzes is a big plus.

  €1086 (Avg Bid)
  €1086 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  LMS Moodle auf Strato Server Έχει λήξει left

  - LMS Moodle auf Strato Server - Installionssprche in Französisch

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Overview The project aims to create a comprehensive study resource for students preparing for the IQN Theoretical exam. This includes the development of a workbook containing all extracted questions and 15 quizzes with specific formats and auto-grading features. Components Workbook Quizzes Workbook Details Purpose: Allow students to practice questions anytime without time constraints. Content: All extracted questions from the provided question bank. Format: No time limit. Questions are accessible at any time. Shuffle mode enabled to randomize question order. Quiz Details Total Quizzes: 15 Structure: Part A: 8 drug calculation questions. Part B: 112 other questions. Total Questions per Quiz: 120 Time Limit: 120 minutes per quiz (1 minute per question). Feature: Auto-grading at the end of t...

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Me aparece un error 500 al intentar acceder a mi plataforma de moodle

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Moodle Quiz Attempt Restriction Έχει λήξει left

  I need a Moodle expert to help me configure specific quizzes within my courses to have a limited number of attempts. The task requires: - Understanding of Moodle quiz settings - Ability to set up specific quiz restrictions - Familiarity with course module identification to apply these changes accurately Your responsibility would be to implement the restriction in a way that allows students a predefined number of attempts per quiz within the course module. This is to ensure a fair assessment but also encourage understanding and progress. Ideal applicants for this project would have: - Proven experience with Moodle quiz configuration - A track record of accurately implementing specific quiz settings - Strong understanding of course modules within the Moodle p...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I'm seeking a skilled professional to investigate and resolve the high CPU consumption issue on my brand new Moodle site hosted Siteground server. Key Tasks: - Identify the root cause of daily high CPU usage. - Pinpoint specific times when this occurs. Ideal Candidate: - Proficient in Moodle and server management. - Experienced in troubleshooting and resolving high CPU usage issues. - Strong communication and problem-solving skills.

  €15 / hr (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm looking to enhance the learning experience for my users in Moodle by integrating Machine Learning. Key Project Details: - Goal: The primary goal of this integration is to personalize the learning content. This will allow users to receive tailored materials based on their individual needs and progress. - Machine Learning Features: I'm particularly interested in implementing adaptive learning paths. This means that the system will guide users through a tailored path of reading materials and resources based on their previous interactions and understanding levels. - Focus Areas: The adaptive learning paths should be focused on reading materials and resources. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in Moodle LMS - Strong background in Machine Learning, pa...

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...or new releases. Additional Features: Integrate forums or discussion boards to foster a sense of community among students. Include features like private messaging and group discussions. Qualifications: Proven experience in web development with a focus on educational platforms. Strong knowledge of payment gateway integrations, especially Stripe. Experience with LMS platforms such as LearnDash, Moodle, or custom solutions. Proficiency in HTML, CSS, JavaScript (React.js or Angular), and backend technologies (Node.js, PHP, Python). Experience with responsive design principles. Familiarity with multi-language support and regional payment options. Excellent communication skills and attention to detail. Only reach out if you can send me the following: -A brief overview of your experi...

  €491 (Avg Bid)
  €491 Μέση Προσφορά
  146 προσφορές
  Desarrollo de LMS basado en Moodle Έχει λήξει left

  Requiero un experto en la paltaforma moodle para desarrollar un LMS a la medida de nuestras necesidades

  €2044 (Avg Bid)
  €2044 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I'm looking for an experienced Moodle LMS expert who can help me with a series of customization tasks. Your work will be crucial in making our platform more user-friendly and visually attractive for higher education students. Key requirements: - Custom Theme Development: You'll be responsible for developing a unique theme that resonates with our goals of providing an intuitive and engaging e-learning environment. - User Management Enhancements: I need to optimize our user management system to ensure smooth navigation and interaction with the LMS. - Course Management Improvements: Your expertise will be valued in enhancing the overall course management experience, making it simpler and more effective for both students and instructors. The ideal freelancer for this proje...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  ...looking for a Moodle LMS expert to help me integrate the Machine Learning for Kids platform into our existing LMS. The aim of this integration is to leverage machine learning capabilities to enhance the learning experience. This project is research. It does not require technical implementation, but requires technical analysis and solution design with complete documentation. We want to use in combination with We know that with Machine Learning for Kids, we can train models on the platform and then, using the Scratch or Python languages, program and create activities with these models. The research to be conducted is about whether this entire process can be carried out within the Moodle environment

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I'm seeking a skillful developer to urgently upgrade my Moodle LMS. Your task will include: 1. **User Interface Customization:** Improve the visual layout by reorganizing key elements for better usability. Additionally, integrate essential branding elements to strengthen our identity. 2. **Feature Addition:** Implement engaging discussion forums to foster richer interactivity among users. 3. **Performance Improvement:** Key in on optimizing the system to ensure it runs smoothly and quickly, providing an excellent user experience. Ideal freelancers for this project should be armed with a deep understanding of Moodle LMS, and have a portfolio that demonstrates experience customizing its user interface, adding new features, and improving system performance. Exceptional...

  €33 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I'm looking for an experienced developer who can create a Moodle plugin centered around facilitating short answer type exams for students. Key Features: - Handwriting Canvas: The plugin should allow students to provide answers via smooth handwriting, making it easy to insert a background image for a more engaging experience. - AI Integration: It should be able to interpret the meaning of the answers provided, rather than just looking for exact matches. This will be crucial in ensuring the plugin accepts a variety of correct answers. Ideal Skills: - Extensive experience in Moodle plugin development - Proficiency in integrating AI into web applications - Familiarity with front-end features and ensuring a user-friendly experience This project is ideal for de...

  €363 (Avg Bid)
  €363 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Urgent Moodle Development Needed Έχει λήξει left

  Job Description: We are seeking a skilled Moodle Developer to join our team on a task-based basis, with the potential for long-term collaboration. The ideal candidate will have a strong background in developing custom PHP modules for Moodle and possess excellent HTML and CSS skills. Responsibilities: Develop, customize, and maintain Moodle plugins and modules. Design and implement new features and enhancements in Moodle. Ensure the performance, quality, and responsiveness of Moodle-based applications. Troubleshoot and resolve issues in the Moodle environment. Requirements: Proven experience as a Moodle developer with a strong portfolio of completed projects. In-depth knowledge of Moodle and PHP. Proficient in front-end technologi...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...particolare Moodle, e conoscenza nell'integrazione di Moodle con Zucchetti. Requisiti chiave: - **Integrazione:** L'obiettivo principale di questo progetto è stabilire una perfetta integrazione tra Moodle e Zucchetti. Ciò comprende: - Sincronizzazione: garantire che i dati siano sincronizzati correttamente tra i due sistemi. Ciò comporta la sincronizzazione: - Registrazione Utente - Autenticazione utente - Iscrizione al corso - **Single Sign-On (SSO):** Facilitare un meccanismo di Single Sign-On tra Moodle e Zucchetti. Ciò implica rendere più semplice per gli utenti l’accesso a entrambe le piattaforme senza la necessità di accessi separati. Competenze ed esperienza ideali: - Ottima conoscenza di P...

  €559 (Avg Bid)
  €559 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  EPiServer to Moodle LMS Migration Έχει λήξει left

  I'm looking for a skilled developer with experience in EPiServer and Moodle to help migrate our existing EPiServer CMS 7.5 website onto the Moodle Learning Management System (LMS). Key Requirements: - Migrate EPiServer website to Moodle LMS: This is the main focus of the project. The professional should be able to handle the migration process from start to finish. - Freelancer's time zone should be within a 4-hour difference from Sydney (GMT+10) - When you make an offer, provide a plan, primary tasks, and cost for each. - Also mention your years of experience with EPiServer, and your years of experience with Moodle. - Please don't email nor call. Just apply and send communication through freelancer.com. Required Skills and Experience: - Proficie...

  €3528 (Avg Bid)
  €3528 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I'm presently in need of someone skilled in configuring Moodle on an existing Apache server. The server is hosted on Linode, which is already installed and operational. The goal of this project is to set up Moodle for online tutoring. Your responsibilities would include overall Mood​le setup, configuration, testing, and handling any potential issues during and after the installation process. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in Moodle setup & configuration - Experience with Apache Servers and Linode Hosting - Troubleshooting and problem-solving skills - Knowledge of standard Moodle plugins (even though specific plugins were not selected for this project, understanding their functionality could be beneficial for potential future ne...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  Κορυφαία moodle Άρθρα Κοινότητας