Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 microsoft δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Γειά σας, ψάχνω ένα developer που να γνωρίζει τα εργαλεία της microsoft οπως azure κα, για την αναπτυξη software. Η συνεργασία θα είναι μακροχρόνια.

  €4217 (Avg Bid)
  €4217 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Web Application Development Έχει λήξει left

  Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης Online Εξετάσ...κομμάτια από την υλοποίηση του έργου. Εφαρμογή η οποία οργανώνει και διαχειρίζεται online εξετάσεις. Κύριες Λειτουργί&...

  €2202 (Avg Bid)
  €2202 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Project for antoinepal Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &sig...

  €41 / hr (Avg Bid)
  €41 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Panteleimon Markos A. Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &sig...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Albi D. Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &sig...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Paris Pallas Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &sig...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Alexandr T. Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &si...

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Dimosthenis K. Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &si...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Πολυεθνική εταιρία HVAC με δραστηριότητα στην Ελλάδα θέλει να φτιάξει μια βάση δεδομένων σε Microsoft Access που θα εμφανίζει την Ελλάδα σε νομούς με δυναμική πελατών / πωλήσ&...

  €1338 (Avg Bid)
  €1338 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...paper που φωτοτυπήσατε. Αφού την δειτε προσεκτικά και ψάξετε και για αντίστοιχες δπιπλωματικές στα αποθετήρια και αποφασίζετε για το τι ακριβώς θέλετε κα...

  €712 (Avg Bid)
  €712 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  1 Να κατασκευαστεί ένα SSIS Package που θα διαβάζει τα 5 txt αρχεία που σας δίνονται και θα τα αποθηκεύει σε αντίστοιχους πίνακες σε βάση δεδομένων Microsoft Sql Server. 2Να κατασκευ&a...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...διεκδικείτε να εμφανιστεί πουθενά το όνομα σας. Παραχωρείτε τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης και διανομής σε εμάς. Η σύντ...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Μεταφράστε Κάτι Έχει λήξει left

  Μετάφραση κειμένου από ελληνικά στα αγγλικά (276 λέξεις, 1,5 σελίδες Microsoft Word). Το κείμενο θα χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικό φυλλάδιο (brochure).

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Mob Apps Software Engineer Έχει λήξει left

  ...πληροφορικής, συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για κάθετες αγορές και παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Οι θέσεις: Οι θέσεις πλαισιών&o...

  €18155 (Avg Bid)
  €18155 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Η διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακού) αφορά τη δημιουργία τοίχους προστασίας (firewall) για λειτουργικό Microsoft Windows 7 ή μεταγενέστερου, ιδανικά χρησιμοποιώντας γλώσσα πρ...

  €224 - €673
  €224 - €673
  0 προσφορές

  I am in need of a dedicated freelancer to assist in typing mathematical equations using MS Word. The main purpose of this task is for educational content creation. Key Responsibilities: - Inputting complex mathematical equations into MS Word - Ensuring proper formatting and layout for educational documentation The ideal freelancer for this project: - Has experience with Microsoft Word - Is proficient in mathematical symbols and notation

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hi Sir, I am a certified Microsoft certified tech having more than 13 years of experience working as a Senior System Admin. I am specialize in comprehensive email migration and administrative tasks across various platforms. Here's an overview of my expertise: I have done many GoDaddy to M365 Defederation with the PowerShell scripts, It will take me very less time to defederate the tenant. I promise all of your emails, passwords, calendar, contacts, groups, SharePoint, DL, M365 groups will not effect. None of users will effect from this. Also I have great track record of migrating emails, calendar, contacts, one drive, Gdrive to destination tenant. Google to office365 Including (Emails, calendar , Contacts, Drive) M365 to Google workspace or Gsuite (Including Emails, calenda...

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need a freelancer to convert 1-10 Word documents to PDF. It's important that the formatting is p...preserved during the conversion process. - Convert 1-10 Word documents to PDF - Preserve the formatting as closely as possible - Ensure that the resulting PDF files are of high quality and maintain readability - Ensure the files are ready for sharing and distribution - Follow any specific formatting requirements that I may have for the PDF files Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Word and Adobe Acrobat - Experience in file conversion, particularly with Word to PDF - Attention to detail to ensure all formatting is accurately maintained - Understanding of PDF file optimization for readability and quality - Ability to follow specific instructions for formatti...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  124 προσφορές

  ...proficient virtual assistant to manage my email correspondence and handle appointment scheduling. The ideal candidate should be familiar with software/tools such as Microsoft Outlook and Google Calendar. I'm anticipating the need for 10-20 hours of assistance per week. Key responsibilities: - Efficiently managing my email, ensuring a high level of professionalism and promptness in responses - Handling appointment scheduling, using Google Calendar - Being available for 10-20 hours per week Skills and experience that will be beneficial for this role include: - Proven experience in virtual assistance - Thorough understanding of Microsoft Outlook and Google Calendar - Exceptional organizational and time-management skills - Excellent communication skills - Ability t...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Detailed Travel Guide Compilation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need assistance compiling a detailed travel guide in a Word document based on a list of approximately 200 locations. Your responsibilities will include performing online research, extracting specific information from the respective websites, and organizing the data in a clear and structured mann... - First by City and State - Then by Category (indoors, outdoors, swimming, shopping, restaurants) - Then by Distance from where we are staying Document Format: - The final Word document should be structured in plain text, with no additional formatting required. Ideal Skills: - Strong attention to detail - Proficient in web research - Excellent organizational skills - Proficiency in Microsoft Word Experience in compiling travel guides or similar detailed documents will be a str...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  ...System (CMS): Could be used for managing and updating content, such as WordPress or a headless CMS like Contentful. Version Control: • Tools like Git for version control and collaboration among developers. DevOps and Deployment: • Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) pipelines using tools like Jenkins or GitHub Actions. • Deployment to cloud platforms such as AWS, Google Cloud, or Microsoft Azure. Steps to Create: 1. Planning and Wireframing: Define the website structure, content, and user flow. 2. Design: Create mockups or use design tools like Adobe XD or Figma to visualize the website's look and feel. 3. Development: Implement the front-end and back-end functionalities using the chosen technologies. 4. Content Creation: Write compelling and ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I need assistance with two main tasks: 1. Conversion of PNG Table to Word: I have around 5-6 tables, currently in PNG format, that I need to be carefully converted into Word format. I am open to using online resources, including Google, as long as the final product is accurately represented in Word. Ideal skills/experience: Proficiency in Microsoft Word and data entry, attention to detail, experience with converting image files into editable text. 2. Google Search and Explanation of Neonatology Formulas: I am specifically interested in "Formula 1" in the field of neonatology. I need this formula to be thoroughly researched on Google, and a basic explanation of it needs to be provided in a format that is easy to understand. Ideal skills/experience: Basic understanding...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Cross-Platform Login Automation API Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a talented developer to create a cross-platform API or extension. Its primary function is to receive cookies as input and automatically login to the original page using those cookies. Key Requirements: - Cross-Platform Func...login to the original page using those cookies. Key Requirements: - Cross-Platform Functionality: The API or extension should be compatible with popular web browsers and mobile devices. - Cookie-Based Authentication: The API should be able to accept cookies and use them for automatic login. - Support for Multiple Browsers: The API should be designed to support Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, and Safari. Experience in API development and browser extension creation will be highly valued. Please include relevant experience in yo...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm needing an expert in Microsoft Word who excels in document formatting, layout adjustment, and image incorporation for a significant tidy-up of my Word document. Key Skills And Experience: - Exceptional skills in Microsoft Word. - Proven track record of image manipulation and integration. - Expert in graphic design and illustration. - Attention to detail for sleek and professional document layouts. Tasks: - Consistently apply my chosen font style and size throughout the document. - Aid in the placement and formatting of bulleted and numbered lists. - Implement headers and footers where necessary. - Inject the document with the provided logo and illustrations to enhance the overall aesthetics and readability. This project does demand both an eye for aesthetics a...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I'm seeking an experienced professional who can create a sleek, corporate letterhead for my business. I NEED IT TODAY! - THE LOGO IS ATTACHED Key Requirements: - Incorporat...letterhead for my business. I NEED IT TODAY! - THE LOGO IS ATTACHED Key Requirements: - Incorporate company logo, name, and contact information into the design - The color scheme should reflect our brand's identity - primarily black and gold Deliverables: - The final letterhead should be in DOCX format (editable in Word) Ideal Skills: - Graphic Design - Corporate Branding - Proficiency in Microsoft Word Please note: If you have experience with both design and formatting in Word, please highlight this in your bid. Your design should maintain professionalism and simplicity, aligning with our ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...statistiques Paiement en ligne avec Globale Paiement CRUD sur les formulaires dynamiques doit connaitre : c# .Net 8 SQL serveur 2022 Entity Framework API Rest Html Javascript Bootstrap JQuery Azure DevOP (gestionnaire de source) Test unitaire RabbitMQ WebSocket Intégration d'API REST Connaissance fichier .csv intégration avec OneDrive et Office 365 Twillio Sendgrid connaissance avec intégration SSO Microsoft Google Autre capacité de travailler dans du code .Net Framework 4.8 Un plus technique (non obligatoire) Pipeline Devop App mobile (android et ios)...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Video Case Study Transcription & Report Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert who can transcribe a video for me and create a report and PowerPoint presentation based on the content. The Task: - Transcribe the content of an employer video case study. This will need to be done accurately and efficiently. - Once the transcription is completed, I require you to create a comprehensive report based on the case study content. This should be in two Microsoft Word documents. One will be the transcribed content and the other the report based on the findings. - You will then use the transcribed content and report to create a PowerPoint presentation. This will need to be between 11-17 slides long. The Focus: - The PowerPoint presentation should focus on the following areas: - The case study findings. - My personal and profession...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Microsoft 365 Defederation from GoDaddy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled professional who can defederate my Microsoft 365 accounts from GoDaddy. I aim to reduce my dependency on GoDaddy, have greater control over my accounts and improve security to reduce instances of malware, phishing, malicious links, etc. Key Requirements: - Expertise in Microsoft 365 account management and delinking. - Ability to ensure a seamless defederation process. - Understanding of the importance of retaining key functionalities post-defederation, including email management, file storage and sharing, and calendar and scheduling. Your role: - Assisting me in defederating my Microsoft 365 accounts from GoDaddy, ensuring that I retain all essential features. - Providing insights and guidance on best practices for maintaining security...

  €451 (Avg Bid)
  €451 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am in dire need of a professional who is proficient in OAuth2 configurations. Specific details about the OAuth2 provider in use are momentarily unavailable, but your expertise should cover popular options like Google, Facebook, and Microsoft. The scope of the project involves OAuth2 configuration, its validation, and could extend to aspects of authentication, authorization, and token management. Your approach should be adaptable as the project may require the use of libraries or frameworks. IDEAL SKILLS AND EXPERIENCE: - Profound understanding of OAuth2 configuration and validation - Knowledge on the use of popular OAuth2 providers - Experience in OAuth2-focused aspects such as authentication, authorization, and token management - Familiarity with potential libraries or framew...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  I'm looking for a tech-savvy professional to set up Microsoft 365, specifically email hosting, and help with Wix hosting on a domain registered at GoDaddy. Your responsibilities will include: - Selection of the best licensing option, installation and configuration of Microsoft 365 with emphasis on email hosting - Creation of less than 10 custom email addresses to fit our organizational needs - Facilitation of Wix hosting using our existing domain registered at GoDaddy domain The ideal freelancer for this project will have experience with Microsoft 365, email setup, Wix and GoDaddy. A successful conclusion to this project will result in a functional Microsoft 365 system with established custom email addresses, and a seamless hosting of our Wix websit...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I require a professional to meticulously lift content from a series of PDF documents to a Word format. The required content includes text, images, and tables. Ideal candidate should: - Have a solid background in data entry - Proficiency in using Microsoft Office Word - Proven ability in copying from PDF Documents - Be extremely detail-oriented to ensure no information is overlooked - Have excellent time management skills to meet the project deadline. Your task will be to: - Skillfully extract the necessary content from the PDF documents - Accurately paste the text, images, and tables into a Word document. Please make sure you are adept at handling both textual and visual data in order to deliver quality results. Get in touch if you fit the profile.

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  115 προσφορές

  I've crafted a set of Engineering Calculation Tools in Excel that I'd now like to be developed as a standalone software. This job requires knowledge in VBA and a deep understanding of Microsoft Excel to transfer the logical functions with integrity. The successful candidate will have experience with: - Structuring and coding VBA applications. - Fluid dynamics calculations, specifically friction loss and peak demand related to pump and systems. - Excel features like lookup functions and mathematical functions. The software should ultimately function seamlessly in a Windows environment. The task will involve understanding my existing Excel tools, restructuring them as a VBA software while retaining the core principles of the original design. Given the potential complexity...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Property Manager 5 μέρες left

  ...delete unnecessary data. Qualifications: Previous experience in property management or hospitality. Excellent communication and customer service skills. Ability to multitask and prioritize effectively. Knowledge of local regulations and short-term rental industry trends. Proficiency with property management software is a plus. Familiarity with tools: Google (Gmail, Sheets, Docs, Drive, etc.) Microsoft Office suite (Excel, Word, PPT) We look forward to hearing from you! JOB SKILLS • Property Management REQUIREMENTS Availability: Full-time (40 hrs/wk) Experience levels: Beginner (1 - 3 yrs) Languages: English...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Azure, Microsoft AAD, Entra Connect Expert Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced freelancer who can assist with various tasks relating to Azure AD, Microsoft AD, Intune, and AD synchronization. Requirements: - Your primary tasks will be around user management, group management, authentication and authorization, and policy configuration. - Experience with AD synchronization is a plus as we might need support in this area too. In addition to these responsibilities, I'm looking for someone who: - Can troubleshoot and resolve any issues quickly and efficiently. - Has excellent communication skills and can work collaboratively with our IT team. - Prior experience in a corporate environment is a plus. - Experience in Sharepoint - Experience in Intune If you have expertise in these areas, please apply. Thank you.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm looking to hire a proficient developer to build an effective web application on Microsoft Azure. As a web application, it necessitates someone with a strong background in web development and a concrete understanding of Azure application design. Key Functionalities: - We need a robust User Registration and Login system. - An effective Content Management System is also required. User Registration & Login Features: - Email Verification: The system should verify registered emails for authenticity. - Password Reset: Capability for users to reset passwords when forgotten. An ideal candidate for this project would be experienced in: - Azure web application development - Designing and implementing User Registration and Login systems - Building functional Content Management...

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Thesis Formatting as per Chinese Guidelines 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced individual who can help me format my thesis according to the guidelines set by Chinese University. The project will require the use of Microsoft Word. The ideal candidate for this project will have the following qualifications: - Extensive experience in formatting English theses specifically in accordance with Chinese University guidelines - Proficiency in Microsoft Word - A portfolio of past work demonstrating successful thesis formatting In your application, please include examples of past work that are relevant to this project. This will help me better evaluate your skill set and determine if you're the right fit for the job.

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I'm looking for a freelancer with extensive experience in Microsoft Word to entirely revamp the formatting for an existing document. I need the fonts and text sizes, section numbering, and the overall appearance to be modified to enhance readability. Key areas requiring attention: - Titles - Headings - Subheadings - Main Text These sections need to be crisp and clear, ensuring a smooth flow throughout the document. You would ideally also be able to suggest improvements to the text structures if needed. Expert knowledge of Microsoft Word and a keen eye for detail will be crucial for this job. Please show examples of similar formatting work you've done in the past. Your understanding of typographical principles will be tested.

  €18 - €153
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €18 - €153
  20 προσφορές
  Comprehensive Financial Support for eCommerce 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...regulations, and Amazon FBA policies. Implement and maintain financial procedures and best practices to improve efficiency and accuracy. Excel Expertise: Utilize advanced Excel functions and formulas to create complex financial models, pivot tables, and charts. Develop custom Excel spreadsheets for specific financial analyses and reporting needs. Requirements: Skills: Advanced proficiency in Microsoft Excel, including advanced formulas, pivot tables, and data analysis tools. Strong knowledge of financial accounting principles and practices. Experience with Amazon FBA platforms and eCommerce accounting processes. Excellent attention to detail, accuracy, and organizational skills. Ability to manage multiple tasks and meet deadlines in a fast-paced environment. Software Knowledg...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Power Automate expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled freelancer to crea...freelancer to create a series of automated tasks using Power Automate Desktop. While the specifics of the tasks to be automated are still being refined, I anticipate the automation will involve a combination of data entry, file management and email automation. - My operating system is Windows 10, so the automation will need to be compatible with this. - The automation will need to interact with Microsoft Excel and Word, and potentially a browser-based application. Ideal skills for this project would include experience with Power Automate Desktop, knowledge of automation best practices and the ability to adapt to changing requirements. Strong communication skills are also essential, as we will be working together to define the tasks t...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am in dire need of an experienced professional to update and revamp my dated resume urgently. Given I'm unsure...experience in working with a variety of formats. - Work to be done: - This involves updating sections on Work Experience, Objective, Education, and Recent Experience. - The finished resume should not exceed three pages. - Skills and Experience: - Ideally, you would have vast experience working on resumes and be up-to-date with recent trends in resume writing. - Strong proficiency in Microsoft Word and PDF formats is essential. Since I need this project completed ASAP, promptness and efficiency are key. You should also have a knack for understanding and interpreting individual career trajectories and presenting them in the best light. Your input will...

  €64 (Avg Bid)
  Επείγον
  €64 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...property information - Posting listings on - Keeping the calendar regularly updated - Forwarding guest information to your supervisor - Ensuring high acceptance rates by managing accounts effectively Qualifications & Skills: - Strong attention to detail - College degree - Access to email and familiarity with computer or phone use - Skilled in basic software tools, particularly Microsoft Office (Word & Excel) This role is ideal for someone who can manage multiple tasks at once, communicate effectively, and is passionate about the property management field. If you have the required qualifications and skills, I am excited to work with you. Candidates should reside in Europe, North America (US or Canada), or South America (Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, or Mexic...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I have a PDF file that needs to be converted into a Word document. The purpose of this conversion is to allow for easy content editing. The Word document should maintain the original formatting from the PDF, including images, charts, and tables. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in PDF to Word conversion tools - Strong understanding of Microsoft Word - Experience in maintaining original formatting while converting - Ability to work with images, charts, and tables in Word The final deliverable should be a fully editable Word document that looks as close as possible to the original PDF.

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  ...the macro: After debugging, run the code to ensure it works correctly without any issues. - Demonstrate the functionality: Provide me a demonstration showing that the macro is now correctly automating the repetitive tasks as I intended. Skills and experience required: - Strong expertise in VBA programming is a must. - Experience in debugging complex VBA code and fixing errors. - Proficiency in Microsoft Excel, specifically Excel 365. - Ability to clearly communicate and demonstrate the corrected code. If you are confident in your VBA skills and can help me with this, please feel free to bid. Clean up small VBA macro code to ensure it executes correctly. Test and show that is working as per the supplied functional description Code will be supplied for edit and error fixes XLSM...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...IA. - Participar en investigaciones relacionadas con IA para soporte técnico. - Contribuir a la elaboración de materiales didácticos para IA. Requisitos: - Estar cursando carreras como informática, tecnologías o afines. - Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales. - Orientado a los detalles con habilidades multitasking en un entorno de ritmo rápido. - Dominio de la suite de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint). Beneficios: - Obtenes experiencia laboral en una empresa de tecnología de renombre internacional. - Trabajo 100% remoto con flexibilidad horaria. - 20 horas semanales. - Duración de 3 a 6 meses. - Recibís 3 certificados con validez internacional. - Aumentás tu competitivi...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Hello Designer, I need an experienced graphic designer to visualize the components of the Brazilian Justice System in a detailed and engaging diagram. I provided the bilingual det...br/institucional/organograma/ I cannot use color because the journal's printed version is Black and White. Journal requirements Planning Practice & Research () Figures. Figures should be high quality (1200 dpi for line art, 600 dpi for grayscale and 300 dpi for colour, at the correct size). Figures should be supplied in one of our preferred file formats: EPS, PS, JPEG, TIFF, or Microsoft Word (DOC or DOCX) files are acceptable for figures that have been drawn in Word. For information relating to other file types, please consult our Submission of electronic artwork document. Thank you in adva...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  3 Customizable CV Templates 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an experienced professional to help me create 3 different CV templates, each in Microsoft Word, PDF, and Google Docs formats, to suit different job applications and styles. Key Details: - Formats: Microsoft Word, PDF, Google Docs - Number of Templates: 3 Required Sections: - Personal Information - Education - Work Experience - Skills - Achievements - References I'm also open to suggestions on other useful sections that could be included in a CV template. The selected freelancer should be experienced in creating CVs and have a good understanding of what makes a CV effective and professional. They should also be proficient in formatting and designing documents.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  113 προσφορές
  Microsoft Autogen Studio expert -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a Microsoft Autogen Studio expert to join our team on a freelance basis. As a Microsoft Autogen Studio expert, you will be responsible for designing, developing, and deploying Microsoft Autogen Studio systems for our clients. Responsibilities: Design and develop Microsoft Autogen Studio systems for a variety of use cases Train and fine-tune Microsoft Autogen Studio models Integrate Microsoft Autogen Studio systems with existing workflows Provide ongoing support to clients Qualifications: Experience with Microsoft Autogen Studio Proven ability to design and develop AI models Strong understanding of machine learning principles Excellent communication and collaboration skills Benefits: Competitive hourly rate Flexible work sc...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Multinational Backoffice Manager (Spanish Speaking) -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Requisitos: Experiencia previa como Backoffice Manager o en un puesto similar. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo. Fuerte orientación al detalle y capacidad para resolver problemas. Dominio del idioma español Experiencia en el uso de herramientas de Microsoft Office y otras herramientas relevantes. Actitud positiva y proactiva. ¿Qué ofrecemos? La oportunidad de trabajar en una startup internacional en rápido crecimiento. Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo. Un paquete de compensación y beneficios competitivo. La posibilidad de trabajar de forma remota desde cualquier luga...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  Seeking a Microsoft Word expert to modify an existing template to allow easy addition and subtraction of action items. The template should allow for simple editing without affecting the overall layout and design.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I'm in need of a skilled freelancer to transform my printed materials into a digital format using Microsoft Word. The purpose of this task is to preserve the content for future reference. - Your main responsibilities will include transcribing the printed documents into a digital format. - You'll be expected to format the content, incorporating appropriate headings, subheadings, and sections to enhance readability. - Also, you will need to apply styling to the document to make it visually appealing. The ideal candidate for this project should have: - Proven experience in transcription and content formatting - Proficient in using Microsoft Word and skilled in styling documents - A good eye for design and the ability to make documents visually appealing The final d...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  Κορυφαία microsoft Άρθρα Κοινότητας