Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 microsoft dynamics δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Γειά σας, ψάχνω ένα developer που να γνωρίζει τα εργαλεία της microsoft οπως azure κα, για την αναπτυξη software. Η συνεργασία θα είναι μακροχρόνια.

  €4217 (Avg Bid)
  €4217 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Web Application Development Έχει λήξει left

  Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης Online Εξετάσ...κομμάτια από την υλοποίηση του έργου. Εφαρμογή η οποία οργανώνει και διαχειρίζεται online εξετάσεις. Κύριες Λειτουργί&...

  €2202 (Avg Bid)
  €2202 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Project for antoinepal Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &sig...

  €41 / hr (Avg Bid)
  €41 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Panteleimon Markos A. Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &sig...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Albi D. Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &sig...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Paris Pallas Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &sig...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Alexandr T. Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &si...

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Dimosthenis K. Έχει λήξει left

  Καλημέρα γνωρίζετε από Microsoft SQL Server? τρέχω ένα πρόγραμμα τοπικά σε έναν υπολογιστή που μου έχει φτιάξει ένα παιδί από εδώ αλλά πλέον δεν μπορώ να τον βρω , και θέλω να το μεταφέρω &si...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Πολυεθνική εταιρία HVAC με δραστηριότητα στην Ελλάδα θέλει να φτιάξει μια βάση δεδομένων σε Microsoft Access που θα εμφανίζει την Ελλάδα σε νομούς με δυναμική πελατών / πωλήσ&...

  €1338 (Avg Bid)
  €1338 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...paper που φωτοτυπήσατε. Αφού την δειτε προσεκτικά και ψάξετε και για αντίστοιχες δπιπλωματικές στα αποθετήρια και αποφασίζετε για το τι ακριβώς θέλετε κα...

  €712 (Avg Bid)
  €712 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  1 Να κατασκευαστεί ένα SSIS Package που θα διαβάζει τα 5 txt αρχεία που σας δίνονται και θα τα αποθηκεύει σε αντίστοιχους πίνακες σε βάση δεδομένων Microsoft Sql Server. 2Να κατασκευ&a...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...διεκδικείτε να εμφανιστεί πουθενά το όνομα σας. Παραχωρείτε τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης και διανομής σε εμάς. Η σύντ...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Μεταφράστε Κάτι Έχει λήξει left

  Μετάφραση κειμένου από ελληνικά στα αγγλικά (276 λέξεις, 1,5 σελίδες Microsoft Word). Το κείμενο θα χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικό φυλλάδιο (brochure).

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Mob Apps Software Engineer Έχει λήξει left

  ...πληροφορικής, συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για κάθετες αγορές και παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Οι θέσεις: Οι θέσεις πλαισιών&o...

  €18155 (Avg Bid)
  €18155 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Η διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακού) αφορά τη δημιουργία τοίχους προστασίας (firewall) για λειτουργικό Microsoft Windows 7 ή μεταγενέστερου, ιδανικά χρησιμοποιώντας γλώσσα πρ...

  €224 - €673
  €224 - €673
  0 προσφορές

  I am in need of a dedicated freelancer to assist in typing mathematical equations using MS Word. The main purpose of this task is for educational content creation. Key Responsibilities: - Inputting complex mathematical equations into MS Word - Ensuring proper formatting and layout for educational documentation The ideal freelancer for this project: - Has experience with Microsoft Word - Is proficient in mathematical symbols and notation

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hi Sir, I am a certified Microsoft certified tech having more than 13 years of experience working as a Senior System Admin. I am specialize in comprehensive email migration and administrative tasks across various platforms. Here's an overview of my expertise: I have done many GoDaddy to M365 Defederation with the PowerShell scripts, It will take me very less time to defederate the tenant. I promise all of your emails, passwords, calendar, contacts, groups, SharePoint, DL, M365 groups will not effect. None of users will effect from this. Also I have great track record of migrating emails, calendar, contacts, one drive, Gdrive to destination tenant. Google to office365 Including (Emails, calendar , Contacts, Drive) M365 to Google workspace or Gsuite (Including Emails, calenda...

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need a freelancer to convert 1-10 Word documents to PDF. It's important that the formatting is p...preserved during the conversion process. - Convert 1-10 Word documents to PDF - Preserve the formatting as closely as possible - Ensure that the resulting PDF files are of high quality and maintain readability - Ensure the files are ready for sharing and distribution - Follow any specific formatting requirements that I may have for the PDF files Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Word and Adobe Acrobat - Experience in file conversion, particularly with Word to PDF - Attention to detail to ensure all formatting is accurately maintained - Understanding of PDF file optimization for readability and quality - Ability to follow specific instructions for formatti...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  124 προσφορές

  ...proficient virtual assistant to manage my email correspondence and handle appointment scheduling. The ideal candidate should be familiar with software/tools such as Microsoft Outlook and Google Calendar. I'm anticipating the need for 10-20 hours of assistance per week. Key responsibilities: - Efficiently managing my email, ensuring a high level of professionalism and promptness in responses - Handling appointment scheduling, using Google Calendar - Being available for 10-20 hours per week Skills and experience that will be beneficial for this role include: - Proven experience in virtual assistance - Thorough understanding of Microsoft Outlook and Google Calendar - Exceptional organizational and time-management skills - Excellent communication skills - Ability t...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am seeking a freelancer proficient in spreadsheet functions and financial modeling. The task involves creating a detailed spreadsheet that calculates the expenses and revenues for operating a large dump truck. Items to be incorporated include the cost to run the truck (including fuel cost, maintenance cost, insurance cost, and licensing/registration cost), driver salary, as well as gross and net income. The sheet should ultimately provide a clear picture of the time it would take to repay a loan considering these factors. Professional experience within the transportation industry, accounting, or finance would be advantageous but not essential. High accuracy and attention to detail is a prerequisite.

  €352 (Avg Bid)
  €352 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Detailed Travel Guide Compilation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need assistance compiling a detailed travel guide in a Word document based on a list of approximately 200 locations. Your responsibilities will include performing online research, extracting specific information from the respective websites, and organizing the data in a clear and structured mann... - First by City and State - Then by Category (indoors, outdoors, swimming, shopping, restaurants) - Then by Distance from where we are staying Document Format: - The final Word document should be structured in plain text, with no additional formatting required. Ideal Skills: - Strong attention to detail - Proficient in web research - Excellent organizational skills - Proficiency in Microsoft Word Experience in compiling travel guides or similar detailed documents will be a str...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  ...System (CMS): Could be used for managing and updating content, such as WordPress or a headless CMS like Contentful. Version Control: • Tools like Git for version control and collaboration among developers. DevOps and Deployment: • Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) pipelines using tools like Jenkins or GitHub Actions. • Deployment to cloud platforms such as AWS, Google Cloud, or Microsoft Azure. Steps to Create: 1. Planning and Wireframing: Define the website structure, content, and user flow. 2. Design: Create mockups or use design tools like Adobe XD or Figma to visualize the website's look and feel. 3. Development: Implement the front-end and back-end functionalities using the chosen technologies. 4. Content Creation: Write compelling and ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I need assistance with two main tasks: 1. Conversion of PNG Table to Word: I have around 5-6 tables, currently in PNG format, that I need to be carefully converted into Word format. I am open to using online resources, including Google, as long as the final product is accurately represented in Word. Ideal skills/experience: Proficiency in Microsoft Word and data entry, attention to detail, experience with converting image files into editable text. 2. Google Search and Explanation of Neonatology Formulas: I am specifically interested in "Formula 1" in the field of neonatology. I need this formula to be thoroughly researched on Google, and a basic explanation of it needs to be provided in a format that is easy to understand. Ideal skills/experience: Basic understanding...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  As a YouTube creator, I am eager to have a custom intro that encapsulates a fun, nostalgic vibe with a twist of the 2000's era. The animation should: - Reflect a 2000's theme with a strong emphasis on both neon lights and feel-good pop culture references. - Breathe energy, fun and represent the dynamics of the early 2000's. Though specific pop-culture icons haven't been singled out, creative license in selecting the most recognizable and fitting aspects from this lively period is encouraged. The ideal freelancer for this project should have: - Excellent understanding of the 2000's pop culture - Proficiency in animation and graphic designing - Experience in creating engaging, high-quality YouTube intros. Looking forward to seeing your exciting interpr...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Cross-Platform Login Automation API Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a talented developer to create a cross-platform API or extension. Its primary function is to receive cookies as input and automatically login to the original page using those cookies. Key Requirements: - Cross-Platform Func...login to the original page using those cookies. Key Requirements: - Cross-Platform Functionality: The API or extension should be compatible with popular web browsers and mobile devices. - Cookie-Based Authentication: The API should be able to accept cookies and use them for automatic login. - Support for Multiple Browsers: The API should be designed to support Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, and Safari. Experience in API development and browser extension creation will be highly valued. Please include relevant experience in yo...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm needing an expert in Microsoft Word who excels in document formatting, layout adjustment, and image incorporation for a significant tidy-up of my Word document. Key Skills And Experience: - Exceptional skills in Microsoft Word. - Proven track record of image manipulation and integration. - Expert in graphic design and illustration. - Attention to detail for sleek and professional document layouts. Tasks: - Consistently apply my chosen font style and size throughout the document. - Aid in the placement and formatting of bulleted and numbered lists. - Implement headers and footers where necessary. - Inject the document with the provided logo and illustrations to enhance the overall aesthetics and readability. This project does demand both an eye for aesthetics a...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I'm seeking an experienced professional who can create a sleek, corporate letterhead for my business. I NEED IT TODAY! - THE LOGO IS ATTACHED Key Requirements: - Incorporat...letterhead for my business. I NEED IT TODAY! - THE LOGO IS ATTACHED Key Requirements: - Incorporate company logo, name, and contact information into the design - The color scheme should reflect our brand's identity - primarily black and gold Deliverables: - The final letterhead should be in DOCX format (editable in Word) Ideal Skills: - Graphic Design - Corporate Branding - Proficiency in Microsoft Word Please note: If you have experience with both design and formatting in Word, please highlight this in your bid. Your design should maintain professionalism and simplicity, aligning with our ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...statistiques Paiement en ligne avec Globale Paiement CRUD sur les formulaires dynamiques doit connaitre : c# .Net 8 SQL serveur 2022 Entity Framework API Rest Html Javascript Bootstrap JQuery Azure DevOP (gestionnaire de source) Test unitaire RabbitMQ WebSocket Intégration d'API REST Connaissance fichier .csv intégration avec OneDrive et Office 365 Twillio Sendgrid connaissance avec intégration SSO Microsoft Google Autre capacité de travailler dans du code .Net Framework 4.8 Un plus technique (non obligatoire) Pipeline Devop App mobile (android et ios)...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...and you must capture everyone during a 1 to 2 hr meal. The affair is from 2 to 5 so details like clothing, hair color can be filled in after the meal if necessary. This is one work with everyone at the table. Size could be 17 x 13 or close. A little watercolor I Or chalk wash for colors would be nice. The requirements are as follows: - Mastery in caricature artistry - Ability to capture group dynamics - Talent in capturing naturalistic backdrops This assignment demands not only technical skill but also creativity and a knack for capturing the essence of the party's atmosphere and attendee's persona. If you have a portfolio of your previous works, especially those related to group caricature in a naturalistic setting, please do share. This would significantly strengt...

  €288 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €288 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I'm looking for an experienced freelancer who can help live stream my wedding on YouTube. Key Job Requirements: - Manage the live stream on the YouTube Live platform - Ability to use an external lavalier microphone for the audio setup - Understanding of wedding event dynamics to capture the best shots and angles Please note, there are no specific custom graphics or overlays required for this live stream. I need everything to be simple and focus on the wedding ceremony itself. Ideal skills: - You should have proven experience in live streaming, preferably events or weddings - Knowledge about sound systems, particularly in setting up and managing an external lavalier microphone - Excellent time management to ensure that live streaming will start and end on time as per the we...

  €468 (Avg Bid)
  €468 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Video Case Study Transcription & Report Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert who can transcribe a video for me and create a report and PowerPoint presentation based on the content. The Task: - Transcribe the content of an employer video case study. This will need to be done accurately and efficiently. - Once the transcription is completed, I require you to create a comprehensive report based on the case study content. This should be in two Microsoft Word documents. One will be the transcribed content and the other the report based on the findings. - You will then use the transcribed content and report to create a PowerPoint presentation. This will need to be between 11-17 slides long. The Focus: - The PowerPoint presentation should focus on the following areas: - The case study findings. - My personal and profession...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Microsoft 365 Defederation from GoDaddy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled professional who can defederate my Microsoft 365 accounts from GoDaddy. I aim to reduce my dependency on GoDaddy, have greater control over my accounts and improve security to reduce instances of malware, phishing, malicious links, etc. Key Requirements: - Expertise in Microsoft 365 account management and delinking. - Ability to ensure a seamless defederation process. - Understanding of the importance of retaining key functionalities post-defederation, including email management, file storage and sharing, and calendar and scheduling. Your role: - Assisting me in defederating my Microsoft 365 accounts from GoDaddy, ensuring that I retain all essential features. - Providing insights and guidance on best practices for maintaining security...

  €451 (Avg Bid)
  €451 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am in dire need of a professional who is proficient in OAuth2 configurations. Specific details about the OAuth2 provider in use are momentarily unavailable, but your expertise should cover popular options like Google, Facebook, and Microsoft. The scope of the project involves OAuth2 configuration, its validation, and could extend to aspects of authentication, authorization, and token management. Your approach should be adaptable as the project may require the use of libraries or frameworks. IDEAL SKILLS AND EXPERIENCE: - Profound understanding of OAuth2 configuration and validation - Knowledge on the use of popular OAuth2 providers - Experience in OAuth2-focused aspects such as authentication, authorization, and token management - Familiarity with potential libraries or framew...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  I'm looking for a tech-savvy professional to set up Microsoft 365, specifically email hosting, and help with Wix hosting on a domain registered at GoDaddy. Your responsibilities will include: - Selection of the best licensing option, installation and configuration of Microsoft 365 with emphasis on email hosting - Creation of less than 10 custom email addresses to fit our organizational needs - Facilitation of Wix hosting using our existing domain registered at GoDaddy domain The ideal freelancer for this project will have experience with Microsoft 365, email setup, Wix and GoDaddy. A successful conclusion to this project will result in a functional Microsoft 365 system with established custom email addresses, and a seamless hosting of our Wix websit...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  AI based Mobile Game (Leadership Challenge) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional game developer to create an AI-based mobile game for both iOS and Android platforms. The primary goal of the game is to engage users with power dynamics (leadership) challenges in a fun and entertaining way, through 2D graphics. Key aspects of the project include: - Creating a power dynamics game that is both educational and entertaining, specifically focusing on power play, identify the power players, carefully move on the power ladder, and make the powerful network and execute the power play (leadership). - Implementing AI functionalities to enhance user experience and challenge levels. - Designing and developing the game using 2D graphics to keep the game engaging while maintaining a relatively light load on devices. The ideal c...

  €1036 (Avg Bid)
  €1036 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  I require a professional to meticulously lift content from a series of PDF documents to a Word format. The required content includes text, images, and tables. Ideal candidate should: - Have a solid background in data entry - Proficiency in using Microsoft Office Word - Proven ability in copying from PDF Documents - Be extremely detail-oriented to ensure no information is overlooked - Have excellent time management skills to meet the project deadline. Your task will be to: - Skillfully extract the necessary content from the PDF documents - Accurately paste the text, images, and tables into a Word document. Please make sure you are adept at handling both textual and visual data in order to deliver quality results. Get in touch if you fit the profile.

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  115 προσφορές

  I'm in need of a talented print designer with a knack for apparel and a keen eye for color. The design task at hand involves creating vibrant flora...solid artistic background and a portfolio showcasing your prior experience in print design, particularly in florals. - Not just limited to design, color theory knowledge is a must, as the prints should be vibrant and striking, capable of drawing attention and resonating with the brand's audience. - Experience in the fashion industry is essential, especially in women's wear, to comprehend the dynamics of dress design and how prints can enhance or change its overall look. This project offers an opportunity to let your creativity bloom, so join in showcasing your skills in delivering distinct and captivating floral prin...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I've crafted a set of Engineering Calculation Tools in Excel that I'd now like to be developed as a standalone software. This job requires knowledge in VBA and a deep understanding of Microsoft Excel to transfer the logical functions with integrity. The successful candidate will have experience with: - Structuring and coding VBA applications. - Fluid dynamics calculations, specifically friction loss and peak demand related to pump and systems. - Excel features like lookup functions and mathematical functions. The software should ultimately function seamlessly in a Windows environment. The task will involve understanding my existing Excel tools, restructuring them as a VBA software while retaining the core principles of the original design. Given the potential com...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm seeking a freelancer to compile a comprehensive list of leads in Faridabad's Sector 07, 08, 09, 10, 11 & 14. This project involves creating an XLS file with detailed contact information for each lead. The data should include Name, ...Accurate recording and presentation of the data. Ideal Skills: - Lead Generation Experience: Previous work in the real estate sector would be advantageous. - Data Management: Proficiency in organizing and presenting data in XLS format. - Attention to Detail: Ensuring accuracy and completeness of the information gathered. - Understanding of Real Estate Market: Knowledge of residential property market dynamics in Faridabad is a plus. Please ensure that the quality of the work is high as remuneration will be based on the accuracy and c...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  UX Researcher - Mexico 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...- Weekly Hours: Full-time, 40 hours/week - Work Schedule: 9 AM - 6 PM PST, Monday to Friday (with 1-hour lunch break) - Duration:3-month contract from the starting date (July 22nd, 2024), with the potential to extend up to 6 months - Location:Based in Mexico *******Responsibilities******* • Conduct comprehensive desktop research to understand Mexico’s B2B landscape, market trends, industry dynamics, and user demographics. • Design and implement user research studies, including usability tests, interviews, and surveys. • Cooperate seamlessly with team members to analyze, synthesize, and translate research findings into coherent, actionable insights. Produce robust research reports, develop personas, design journey maps, and deliver other strategic outputs. ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...data-driven presentations for internal communication. The intended audience for these presentations is our executive team; hence, the quality and clarity are crucial. Key Requirements: - Expertise in creating detailed, data-driven financial and services presentations. - Ability to develop strategic presentations tailored for internal communication. - Understanding of executive team communication dynamics. Your responsibilities would include: - Designing, developing, and implementing engaging and informative PowerPoints. - In-depth financial data analysis and presentation through charts and graphs. - Ensuring the presentations are suitable for an executive audience, with a focus on strategic thinking and clarity. Ideal Skills: - Advanced PowerPoint skills. - Fina...

  €28 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Google AdWords Expert for Global App Downloads 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...proficient Google AdWords expert to help increase app downloads for my mobile application. The primary goal is to boost downloads specifically from Google Play Store on a global scale. Key Requirements: - Proven track record of successful mobile app promotion via Google AdWords - Expertise in targeting and optimizing campaigns for Google Play Store - Comprehensive understanding of global market dynamics Your responsibilities will include: - Strategizing and implementing effective Google AdWords campaigns - Focusing on global audience targeting to drive app downloads - Monitoring and analyzing campaign performance to optimize for success Please note that proficiency in other app promotion tools and strategies is a plus, but the primary focus of this project is on Google AdWord...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Property Manager 5 μέρες left

  ...delete unnecessary data. Qualifications: Previous experience in property management or hospitality. Excellent communication and customer service skills. Ability to multitask and prioritize effectively. Knowledge of local regulations and short-term rental industry trends. Proficiency with property management software is a plus. Familiarity with tools: Google (Gmail, Sheets, Docs, Drive, etc.) Microsoft Office suite (Excel, Word, PPT) We look forward to hearing from you! JOB SKILLS • Property Management REQUIREMENTS Availability: Full-time (40 hrs/wk) Experience levels: Beginner (1 - 3 yrs) Languages: English...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Azure, Microsoft AAD, Entra Connect Expert Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced freelancer who can assist with various tasks relating to Azure AD, Microsoft AD, Intune, and AD synchronization. Requirements: - Your primary tasks will be around user management, group management, authentication and authorization, and policy configuration. - Experience with AD synchronization is a plus as we might need support in this area too. In addition to these responsibilities, I'm looking for someone who: - Can troubleshoot and resolve any issues quickly and efficiently. - Has excellent communication skills and can work collaboratively with our IT team. - Prior experience in a corporate environment is a plus. - Experience in Sharepoint - Experience in Intune If you have expertise in these areas, please apply. Thank you.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm looking to hire a proficient developer to build an effective web application on Microsoft Azure. As a web application, it necessitates someone with a strong background in web development and a concrete understanding of Azure application design. Key Functionalities: - We need a robust User Registration and Login system. - An effective Content Management System is also required. User Registration & Login Features: - Email Verification: The system should verify registered emails for authenticity. - Password Reset: Capability for users to reset passwords when forgotten. An ideal candidate for this project would be experienced in: - Azure web application development - Designing and implementing User Registration and Login systems - Building functional Content Management...

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Thesis Formatting as per Chinese Guidelines 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced individual who can help me format my thesis according to the guidelines set by Chinese University. The project will require the use of Microsoft Word. The ideal candidate for this project will have the following qualifications: - Extensive experience in formatting English theses specifically in accordance with Chinese University guidelines - Proficiency in Microsoft Word - A portfolio of past work demonstrating successful thesis formatting In your application, please include examples of past work that are relevant to this project. This will help me better evaluate your skill set and determine if you're the right fit for the job.

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I'm looking for a freelancer with extensive experience in Microsoft Word to entirely revamp the formatting for an existing document. I need the fonts and text sizes, section numbering, and the overall appearance to be modified to enhance readability. Key areas requiring attention: - Titles - Headings - Subheadings - Main Text These sections need to be crisp and clear, ensuring a smooth flow throughout the document. You would ideally also be able to suggest improvements to the text structures if needed. Expert knowledge of Microsoft Word and a keen eye for detail will be crucial for this job. Please show examples of similar formatting work you've done in the past. Your understanding of typographical principles will be tested.

  €18 - €153
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €18 - €153
  20 προσφορές
  Comprehensive Financial Support for eCommerce 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...regulations, and Amazon FBA policies. Implement and maintain financial procedures and best practices to improve efficiency and accuracy. Excel Expertise: Utilize advanced Excel functions and formulas to create complex financial models, pivot tables, and charts. Develop custom Excel spreadsheets for specific financial analyses and reporting needs. Requirements: Skills: Advanced proficiency in Microsoft Excel, including advanced formulas, pivot tables, and data analysis tools. Strong knowledge of financial accounting principles and practices. Experience with Amazon FBA platforms and eCommerce accounting processes. Excellent attention to detail, accuracy, and organizational skills. Ability to manage multiple tasks and meet deadlines in a fast-paced environment. Software Knowledg...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Power Automate expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled freelancer to crea...freelancer to create a series of automated tasks using Power Automate Desktop. While the specifics of the tasks to be automated are still being refined, I anticipate the automation will involve a combination of data entry, file management and email automation. - My operating system is Windows 10, so the automation will need to be compatible with this. - The automation will need to interact with Microsoft Excel and Word, and potentially a browser-based application. Ideal skills for this project would include experience with Power Automate Desktop, knowledge of automation best practices and the ability to adapt to changing requirements. Strong communication skills are also essential, as we will be working together to define the tasks t...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am in dire need of an experienced professional to update and revamp my dated resume urgently. Given I'm unsure...experience in working with a variety of formats. - Work to be done: - This involves updating sections on Work Experience, Objective, Education, and Recent Experience. - The finished resume should not exceed three pages. - Skills and Experience: - Ideally, you would have vast experience working on resumes and be up-to-date with recent trends in resume writing. - Strong proficiency in Microsoft Word and PDF formats is essential. Since I need this project completed ASAP, promptness and efficiency are key. You should also have a knack for understanding and interpreting individual career trajectories and presenting them in the best light. Your input will...

  €64 (Avg Bid)
  Επείγον
  €64 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  Κορυφαία microsoft dynamics Άρθρα Κοινότητας