Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  458,547 medical writing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  In the context of a research project I would like to write an abstract of a ~500 words scientific article on a bioethics issue, which would concern the bioethical dimension of the use of artificial intelligence applications in the field of theranostics. The language of writing will be English. The abstract should state the topic and its importance, the questions asked and the research methods/tools. Most importantly, a search of databases of authoritative literature (Pubmed, Scopus) should be carried out in order to find recent developments in the introduction of artificial intelligence in the field of theranostics (perhaps some concretisation will be done afterwards) and where the regulatory framework is currently located. The deadline is 3 February 2023.

  €313 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €313 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  For the two documents we need to Improve the article that will explain the treatment for each case. a) Laser Μυωπίας.docx b) Καταρράκτης η αντιμετώπιση και επέμβαση.docx We need the texts to be: 1. Will mainly cover the treatment of the title. a. What this treatment is (little description is included). b. Why it will assist the patient 2. The text must be specific to the services offered by the company and not generic. 3. Main title / keywords should be in bold or italic format. All the improvements need to be in clear paragraphs and not texts after another text and easily understood. Each text f...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Ζητείται συνεργάτης για μόνιμη συνεργασία σε λογαριασμό ΜΜΕ (small-medium business). ROLE: Communication Strategist & Social Media Manager INDUSTRY: Beauty/Medical (Men focused) Before applying read the full info and submit your application ?

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Internet Research Έχει λήξει left

  OBTAIN PRICES OF MEDICAL OPERATIONS IN FOREIGN COUNTRIES You will need to search in foreign google pages by using foreign key words i,e, cost price (name of the operation) maybe the country capital You must be very skilled in using google translate and to put key words (medical operations) in various languages into various google searches You need to have Chrome "translate this page" installed to understand what is says on the foreign pages, https://www

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Eυθυγράμμιση διανύσματος Περιγραφή: Να βρείτε δύο μετασχηματισμούς (μητρώα) για την ευθυγράμμιση διανύσματος op με το μοναδιαίο διάνυσμα j του θετικού άξονα των y,...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Context writing Έχει λήξει left

  Συγγραφή ποιοτικού κειμένου με στόχο την ανάδειξη των έργων της εταιρείας μας μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας.

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Writing Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι να γράψετε κάποιο περιεχόμενο για μια ιστοσελίδα.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Writing Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι να γράψετε κάποιο περιεχόμενο για μια ιστοσελίδα.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...για μετάφραση online περιεχομένου στα Αγγλικά. Τα links που θέλω είναι: Προτιμώ κάποιον που να γνωρίζει άριστα Ελληνικά και Αγγλικά. Για να αποδειχθεί αυτό, θα χρεια&si...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Θέλω κάποιον να γνωρίζει συγγραφή κειμένων για content writing για seo, επίσης να μπορεί να διαχειριστεί τα κείμενα από joomla και να κάνει μερικές αλλαγές σε σελίδα με διαχειρι&si...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  content writing για το website μου.

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Write a tag line/slogan Έχει λήξει left

  Looking for a free lancer for creative writing in greek language

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We need to find a content writer in Greek, highly skilled, no mistakes, juicy stile

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Το μεγαλώνει & ψάχνουμε part time βοήθεια για το web administrative κομμάτι μας! Αν σου αρέσει να κάνεις τους ανθρώπους χαρούμενους με τις γνώσεις και την εμπειρία σου, και αν &the...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Ξεκινάμε ένα διαδικτυακό ποδοσφαιρικό portal, και αναζητούμε συνεργάτες από όλη την Ελλάδα. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι λάτρης του ποδοσφαίρου, ι&kapp...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a writer to write a 5-7 page essay on t...specific requirements and instructions for the essay, as well as the sources that need to be cited. Preferred Essay Structure: - Introduction - Body Paragraphs - Conclusion Ideal Skills and Experience: - Excellent writing skills - Strong research abilities - Familiarity with the topic of mass incarceration - Ability to follow specific instructions and guidelines - Proficiency in citing sources accurately If you have expertise in this subject matter and can deliver a well-written essay within the specified page range, please submit a proposal with your relevant experience and writing samples. (5-7 pages) and you must use at least 2 other sources, including lecture materials, and academic articles or books to suppor...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  IT Staffing blogs 6 μέρες left

  ...both IT professionals and those with a general interest in the field. - Each blog should be approximately 500-800 words in length, well-researched, and written in a clear and concise manner. - I would like the blogs to be published on a weekly basis to ensure a consistent flow of content for my audience. Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills, with a keen understanding of data analytics and the IT staffing industry. - Experience in writing informative and engaging content for blogs or similar platforms. - Familiarity with SEO practices and the ability to optimize content for search engine visibility. - Proficiency in conducting thorough research and synthesizing information from reliable sources. - Excellent communication and time management skills to meet t...

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am looking for a skilled web developer to create a medical website for our group of physicians. The ideal candidate will have experience in designing and developing websites for the healthcare industry. Specific features needed for the website include: - A patient portal for secure messaging, allowing patients to communicate with their physicians in a safe and private manner. - The ability for patients to book appointments online, providing convenience and ease of use. - An online payment system, allowing patients to make payments for services rendered. While I have some content already, I do require assistance with content creation to ensure that it is professional and engaging. In terms of design aesthetic, I envision a creative and vibrant website that stands out from the c...

  €449 (Avg Bid)
  €449 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me link references with numbers in my academic papers. The purpose of this feature is to make it easier for readers to navigate to the references and enhance the overall user experience. Ideal skills and experience: - Proficiency in academic writing and formatting - Knowledge of citation styles such as APA, MLA, or Chicago - Familiarity with linking references in digital documents - Attention to detail to ensure accurate linking of references - Ability to work with large amounts of references (more than 20) in a systematic manner If you have experience in linking references in academic papers and can provide a seamless user experience for readers, please reach out to discuss the project further.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  email list 15k in 2 days 9 μέρες left

  i'll provide categories for individuals. have to be from college medical programs

  €276 (Avg Bid)
  €276 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Arabic book review 6 μέρες left

  Arabic Book Review Requirements: - The client has specific requirements for the book review, which will be detailed in ...Requirements: - The client has specific requirements for the book review, which will be detailed in the project description. - The desired length of the book review is 1000-1200 words. - The deadline for the book review is tomorrow. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Arabic language and literature. - Strong writing skills with the ability to effectively analyze and critique books. - Attention to detail and ability to meet tight deadlines. - Previous experience in writing book reviews is preferred. Note: Please refer to the project description for specific requirements and guidelines for the book review. I have the book and i want someone wr...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Project Description: I am looking for a freelancer to help me with a projec...studies, with 60-70 references. The word count for the project is 4000 words, excluding the references. Skills and Experience: The ideal freelancer for this project should have: - Strong research skills in the field of social sciences - Experience in conducting literature reviews and summarizing research studies - Knowledge of various databases for conducting comprehensive searches - Excellent writing skills to deliver a high-quality and well-structured report - Attention to detail to ensure accurate referencing and adherence to guidelines - Ability to handle revisions and incorporate feedback effectively If you have the necessary skills and experience in social sciences research, please submit your...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for a skilled article writer to write monthly articles focusing on blockchain technology and its future in a conversational writing style. The ideal candidate should have a strong understanding of cryptocurrency and be able to explain complex concepts in a clear and engaging manner. The articles will need to be well-researched and provide valuable insights and analysis on the latest developments in blockchain technology. The ability to meet monthly deadlines and deliver high-quality articles is essential.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  marketing manager 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a marketing manager who can help me with my marketing strategy. I am open to any target audience and I am interested in digital marketing. Scope: 1, SEO (On-page and off-page) 2, Email Campaign 3, PPC 4, Social media management 5, Blog writing Ideal skills and experience for the job: - Strong knowledge and experience in digital marketing strategies - Proficiency in social media marketing, search engine optimization, and email marketing - Ability to identify and target specific audiences - Analytical skills to track and measure the effectiveness of marketing campaigns - Creativity and innovation to develop unique and engaging marketing content $200month + 5% performance

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Proofreading 6 μέρες left

  I am looking for a proofreader for my novel, which is approximately 84,000 words long. The book is a kind of comparative religions story about 5 souls who have passed on and arrive in what can best be described as a waiting room of sorts. They all assume they are there for the same reason, so they start sharing their life stories from their time on earth. We come to f...chapters long with 180 pages on a Word Document. This really shouldn't take long if you have the time. In addition to the $50, I will also give editorial credit in any way you prefer in the book. The project should be completed within a month. The ideal candidate should be able to meet deadlines and have excellent attention to detail. Experience in proofreading novels or other long-form fiction writing is hi...

  €252 (Avg Bid)
  €252 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  I need my resume updated 6 μέρες left

  ...(Chronological and Functional) - Industry/Job Role: Law Enforcement - Deadline: Within 2 weeks We are looking for a skilled resume writer who can update my resume to effectively showcase my expertise in law enforcement best practices. The ideal candidate should have experience in crafting resumes for professionals in the law enforcement industry. Skills and Experience: - Proven experience in resume writing, specifically for law enforcement professionals - Familiarity with the combination format (chronological and functional) - Ability to highlight key skills and accomplishments in the law enforcement field - Strong understanding of law enforcement best practices and industry terminology - Attention to detail and ability to effectively communicate my qualifications and achieveme...

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Editorial 6 μέρες left

  I am looking for a skilled professional to assist me with an editorial project. The ideal candidate will have experience in content development and be able to work with both existing content and create new content from scratch. The target audience for this content is the general public. Skills and Experience Needed: - Strong writing skills - Experience in content development - Ability to work with both existing content and create new content from scratch - Understanding of the general public as a target audience - Attention to detail and ability to proofread and edit content if needed

  €225 (Avg Bid)
  €225 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...Media Marketing, and WordPress Updates Tasks: - YouTube setup and management: Assisting in setting up a YouTube channel, optimizing descriptions and tags, managing comments and engagement. - Promotions and Aweber automation: Creating and executing promotional campaigns, setting up automated email sequences using Aweber. copywrite roughly written blurbs for weekly marketing--good non-fiction writing skills, speaks clear English. Occasionally set up software--easy type. Good attitude, weekly reports and assessment of finished projects. - Amazon PPC marketing: Managing Amazon PPC campaigns, optimizing keywords, monitoring performance, and implementing strategies to increase sales. - Social media marketing: Creating and scheduling posts, engaging with social site followers, mana...

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  write a letter 6 μέρες left

  I am looking for a skilled writer to help me with a personal letter to a family member. The purpose of the letter is to convey a message that is not an apology or appreciation. Skills and experience needed: - Excellent writing skills with a clear and concise writing style - Ability to convey emotions and thoughts effectively through writing - Proficiency in grammar and spelling - Understanding of the appropriate tone and language for a personal letter to a family member If you have experience in writing personal letters and can create a heartfelt and meaningful message, please submit your proposal.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Digital Marketing 6 μέρες left

  I am looking for a digital marketing expert to help me reach as many people as possible through social media marketing. Skills and Experience: - Strong knowledge of social media platforms and marketing strategies - Experience in creating engaging and compelling content for social media - Proven track record o...media marketing. Skills and Experience: - Strong knowledge of social media platforms and marketing strategies - Experience in creating engaging and compelling content for social media - Proven track record of increasing brand awareness and driving traffic through social media marketing - Ability to analyze data and make data-driven decisions to optimize campaigns - Excellent communication and writing skills - Ability to work on a daily basis, posting updates and campaigns...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  accademic writer to Rewrite a business plan 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an academic writer who can rewrite my business plan, which is currently 1500 words long. I have a specific list of sections or areas that need to be rewritten. The desired length of the rewritten business plan should be shorter than the original. Ideal Skills and Experience: - Academic writing experience, preferably in business or related fields - Strong understanding of business plan structure and content - Ability to condense and summarize information effectively - Excellent editing and proofreading skills to ensure clarity and coherence - Familiarity with business terminology and industry-specific language

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me organize my Canva PDFs for my medical course. I need the pages of the PDFs to be organized by topic. I have a total of 1-10 Canva PDFs that need to be organized. Ideal skills and experience: - Experience with Canva and organizing PDFs - Knowledge of medical terminology and topics - Attention to detail and organizational skills

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  Project Title: Need an editor to proofread my book Genre: Fiction Book Length: 100-200 pages I am looking for an experienced editor to proofread my fiction book. Skills and Experience: - Must have experience in editing fiction books - Excellent grammar and spelling skills - Attention to detail - Familiarity with different writing styles and genres Application Requirements: - Please include your past experience in editing fiction books - Provide examples of your previous work - A detailed project proposal is not necessary, but it would be helpful to include any specific techniques or strategies you use when proofreading fiction books Note: The book is between 100-200 pages, so please consider this when estimating the time required to complete the proofreading.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  content writing 6 μέρες left

  Content Writing Project for Informative Short Articles I am looking for a talented content writer to create informative articles targeted towards the general public. The ideal candidate should have experience in writing short articles ranging from 500 to 1000 words. Purpose of the Content: - The content should be informative, providing valuable insights and knowledge to the readers. Target Audience: - The target audience for the content is the general public, therefore the writing should be accessible and easy to understand for a wide range of readers. Preferred Length of the Content: - The articles should be short, ranging from 500 to 1000 words in length. Skills and Experience: - Strong writing skills with the ability to convey information in a clear and ...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  As a Report Proofreader and Formatter, you will have the opportunity to showcase your expertise in elevating the writing and presentation of our final deliverable, a business analysis report, more specifically: - Improving the way we communicate our recommendations throughout and towards the end of our company's consulting process - Focusing on fixing language errors that have been overlooked while respecting the overall theme and intent of the content - Using your expertise with language syntax to fix inconsistencies and errors in grammar, spelling, and punctuation, as well as final document formatting using our Style Guide - Providing direction and feedback to writers to ensure final content is aligned with our message The project has a tight deadline of 3 days and the repo...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  writing brochure text 6 μέρες left

  I am looking for a talented writer to create the text for a brochure that promotes our product/service. The purpose of the brochure is to provide detailed information about our product/service and generate leads for our business. Ideal skills and experience for this job include: - Exceptional writing skills with the ability to create compelling and informative content - Experience in writing brochures or similar marketing materials - A strong understanding of the product/service being promoted and the ability to present it in a detailed and comprehensive manner - Proficiency in adopting a formal and professional tone/style for the brochure text If you are a skilled writer who can create a brochure that effectively promotes our product/service, please submit your proposal.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Content writers .linked in . Interiors product company 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Content writers needed for LinkedIn profile Specific type of content required: - Job Descriptions | New position SEO keyword optimization: - I'm not sure Desired tone of the content: - Formal/Professional Ideal skills and experience for the job: - Experience in writing job descriptions - Familiarity with SEO keyword optimization - Ability to write in a formal and professional tone

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Indian Content Writer 6 μέρες left

  Indian Content Writer I am looking for a talented Indian content writer to create engaging and informative website content. The ideal candidate should have a strong understanding of Indian culture and lifestyle, and be able to write in a way that resonates with our target audience. Skills and Experience: - Proven experience in content writing, specifically in the culture and lifestyle niche - Knowledge of Indian traditions, customs, and trends - Excellent research skills to gather information and create unique and compelling content - Ability to write in a conversational and engaging tone - Strong SEO knowledge to optimize content for search engines - Attention to detail and ability to meet deadlines Project Details: - Type of content: Website content - Specific theme or topic: C...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a graphic designer to create the graphic elements for my website. We need to "integrate" a page describing the aesthetic medical services (botox, injections, fillers etc) offered at a medical clinic. The page should be in line with an already-existent aesthetic of the website. Graphic Elements: - I need a total of 4-7 graphic elements for my website - These elements should have a modern and edgy aesthetic Color Scheme and Design Elements: - I have specific requirements for the color scheme and design elements - I will provide more details and guidance on the specific requirements Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating modern and edgy designs - Ability to work with specific color schemes and design requ...

  €36 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €36 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Writing article 6 μέρες left

  In addition to helping you write your thesis and other research papers, I can also help you get your work published in prestigious journals with strong indexes. My areas of expertise are listed below: Matlab and image for image processing Radar imaging Data analysis Get in touch with me at your earliest convenience.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Website Creation 6 μέρες left

  To build a new website for my staffing and IT consulting company. I am seeking for a website developer. is my website. It is out of date. I need a new website that is visually appealing, tech-savvy, and inviting. We animations and  require high-quality material writing regarding IT projects, staffing, etc.

  €1130 (Avg Bid)
  €1130 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can prepare a term paper on the topic "Impact of urbanization on tradit...own reference materials and sources for the term paper. However, it is expected that the paper will be well-researched and supported by reliable sources. Ideal skills and experience for this project include: - Strong research skills in the field of urbanization and rural society - Knowledge of the social and cultural aspects of Assam, particularly Barpeta District - Proficiency in academic writing and the ability to present a well-structured and coherent argument - Familiarity with referencing and citation styles - Attention to detail and the ability to meet deadlines If you have the expertise and skills required for this project, I look forward to receiving ...

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  we are business coach 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...journey of helping them take their business to the next level. • Collect as much information about the client & business as possible. • Provide strategic direction in the areas of all business functions. • Developing detailed Business plans to drive changes and improvements. • Promote and advocate a culture of continuous improvement, setting goals and milestones and being accountable for them. • Writing a culture of change within the business • Assessing the effectiveness of changes • Develop and present a plan to implement the recommended changes Requirements • Academic qualification- Any graduate/postgraduate. • Experience desired - Minimum 3 years of experience, preferably from a training/coaching background. Entrepreneurial ...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Trophy icon Need Easy Flyer Done in 4 Hours 16 ώρες left

  I need a simple flyer done. 1 sided 11 wide x 8.5 tall. Link to our black friday flyer is below to give you our addresses and some general info. I'm really open to anything here. Please include the legal leaf logo and addresses to the 4 stores. Also, Legal THC • No Medical Card Required. Main purpose of flyer - ALL MELLOW FELLOW PRODUCTS 20% OFF

  €46 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον Εγγυημένος
  €46
  213 συμμετοχές
  Internal Policy 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can assist me in creating and updating our Employee Handbook for our small organization. The ideal candidate ...gather necessary information and input - Ensure policies are clear, concise, and easy to understand - Provide guidance and recommendations on policy implementation and enforcement Skills and experience: - Previous experience in creating and updating Employee Handbooks - Familiarity with employment laws and regulations - Understanding of the unique needs and challenges of small businesses - Strong writing and editing skills - Detail-oriented and able to work independently If you are a professional freelancer who can help us create and update our Employee Handbook, please submit your proposal with examples of your previous work and your ho...

  €416 (Avg Bid)
  €416 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I am looking for a copywriter who can help with the following tasks for my website. I already have a login system in place that needs improvement. The specific tasks include: - Writing website copy for 1-3 pages or sections - Improving the existing login system Ideal skills and experience: - Strong copywriting skills, with experience in website copy, ad copy, and email copy - Experience in improving and creating login systems - Attention to detail and ability to deliver high-quality copy within deadlines

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can updating my resume writing projects onto my personal works. Skills and Experience: - Strong proficiency in web development and content management systems - Experience with uploading and organizing written content on personal websites - Familiarity with SEO optimization for written content - Attention to detail and ability to ensure proper formatting and presentation of the projects on the website.

  €220 (Avg Bid)
  €220 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Menu for Waffle shop 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Menu for Waffle Shop Skills and Experience Needed: - Graphic design - Menu layout and design - Creative writing - Knowledge of different waffle recipes and flavors - Ability to create visually appealing menu items Project Details: - The client is looking for a freelancer to create a menu for their waffle shop. - The menu should include a variety of flavored waffles, with specific ingredients and toppings chosen by the client. - The client wants more than 6 waffle options to be included in the menu. - The freelancer should have experience in graphic design and menu layout, as well as creative writing skills to describe the waffle options. - Knowledge of different waffle recipes and flavors is necessary to create a diverse and appealing menu. - The freela...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  combination of the following two sites: - - Client of mine is related to building and renovation Feel free to first provide a mockup I'm looking for a talented developer/agency that is able to handle this project and maybe more work in the future. We are a trusted partner on freelancer with a rating of 4.9 on 54 reviews. If we are satisfied with y...work we will be able to provide you with more work on a consistent base also throughout time we will increase the price of our project and you will directly benefit from this. This is my way of showing respect for our relationship AND the work you do. I'm looking for long term business relationship regarding - web development Future projects might also include - design - SEO - SEA - copy writing

  €199 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €199
  12 συμμετοχές
  Resume writing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Resume Writing for Mid Level Professional in the Technology Industry Skills and Experience Required: - Strong writing skills with a focus on creating concise and impactful resumes - Knowledge of the technology industry and its specific requirements for resumes - Understanding of the expectations and trends for mid-level positions in the technology industry - Ability to highlight relevant experience and skills to showcase the candidate's potential for growth and advancement - Familiarity with ATS (Applicant Tracking Systems) and the use of keywords to optimize resume visibility - Attention to detail and ability to proofread and edit resumes for grammar, spelling, and formatting errors - Experience in conducting research and gathering information to tailor resumes to spec...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές