Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 logistics shipping δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Αν κάποιος παραγγείλει μπαλόνια με ηλιον (για αττική) και εχει και αλλο προιον τοτε ισχυει τα 8€ με το υπάρχον shipping method αν καποιος παραγγειλει για αττικη &omic...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Υπάρχει ένα Shipping method και θα ήθελα να γίνει ρύθμιση όταν επιλέγονται περιοχές εκτός από μια να εμφανίζει μήνυμα ότι δεν θα γίνεται αποστολή εκτός αυτής της περιοχής. Επί&sigma...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Εχω ήδη ξεκινήσει την κατασκευή του shopify store μου. Χρειάζομαι ενα fine-tuning απο κάποιον expert ώστε να βγώ στον αέρα σωστά. Κάποιες γραφιστικές προτάσεις και κάποιες ρυθμίσει&sigma...

  €217 (Avg Bid)
  €217 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου Drop shipping

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές
  SHOPIFY APPLICATION Έχει λήξει left

  Εχουμε δημιουργησει μια ιστοσελιδα ηλεκτρονικου εμποριου και θελουμε να συνδεσουμε τις ελληνικες μεταφορικες εταιριες(κυριως την &gamma...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a developer well-experienced in HTML, CSS, Jav...E-com developed in html css js and php with Mysql db and you need to implement paypal as payment gateway for customer and you need to add DHL api for shipment services and tracking order Specifically, the enhancements required for the DHL system are: - Tracking of shipment: Customers should be able to track their orders directly on the website. - Calculation of shipping cost: The feature should automatically calculate the shipping cost upon checkout. I am keen on getting the project delivered in the timeline of 4 to 6 days. Your proven track record in similar projects would be a plus. This project requires quick turnaround and high attention to detail. Please submit your bid with any relevant details of you...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...or shims. Will be mounted on outside of garage trim about 2 feet up from ground. Intend to power by a transformer or USB adapter- you determine. Cord will be run about 25 feet to outlet. You can exclude power supply from cost and the long cable which I can obtain. -I do not expect parts to cost more than $50, but am willing to talk about this. Bid should include price of parts, and $15 shipping charge within US to North Carolina. I am a retired person. Will use this only for personal use and not duplication or resale However, schematics, part numbers,where purchased and instructions are to be provided as are videos of testing and finished product. Ideal skills: US based person ONLY - Electronics or hobbyist: Building and testing sensors or related projects - Knowledg...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Customizable eCommerce Site for Diverse Products 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...insights into your brand, accompanied by a compelling background image and a brief description. Optionally, we can include details of your team members. Contact Us: A dedicated page will feature a contact form, enabling seamless communication. All form submissions will be promptly shared with you via email. Legal Pages: We'll ensure comprehensive coverage by including pages for Terms and Conditions, Shipping Policy, and Refund Policy. Payment options: Paypal and Crypto (Third-Party) all major credit cards all credit card fees to be passed on to the consumer. Custom discount option: Users have the option to inquire about custom pricing for a product directly from the admin. Upon request, the admin will provide a personalized discount coupon via email to the user for that spe...

  €236 (Avg Bid)
  €236 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές
  Custom Freight Zone Enhancement in Shopify 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... - Improved display of shipping options in a more professional manner My current shipping rate calculation method for oversized items is a flat rate based on weight. This needs to be factored in when improving the freight zone. Additionally, I would like the new freight zone feature to automatically adjust shipping rates based on: - Customer's location - Item dimensions Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Shopify and its shipping zone features - Knowledge of setting up accurate shipping rates and options - Prior experience in customizing freight zones for oversized items - Good communication skills to ensure a professional display of shipping options Looking forward to working together on enhancing the ...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm in need of a skilled developer with a solid background in creating industrial e-commerce websites on WordPress/WooCommerce. Key requirements include: - Implementing a Product Catalog Management system - Enabling Advanced Search Capabilities - Incorporating Quote Generation and Management tools - Building a robust Online Shopping and Checkout system - Setting up RMA Creation and Shipping Label Creation I have a website already in place that I would need an overhaul for. Ideal skills and experience for this job would include: - Proficiency in WordPress and WooCommerce - Extensive experience in creating industrial e-commerce platforms - Strong UI/UX design skills with a focus on Clean and Minimalist aesthetics - Expertise in integrating advanced functionalities such as a Q...

  €2141 (Avg Bid)
  €2141 Μέση Προσφορά
  129 προσφορές

  I'm looking for a talented digital illustrator who can create a cartoonish illustration of my partner, myself, and our pets. This piece will be a cherished keepsake, so a...myself, and our pets. This piece will be a cherished keepsake, so attention to detail and the ability to capture likeness is key. The ideal candidate should be: - Proficient in digital illustration. - Experienced in creating cartoon-style illustrations. - Detail-oriented to capture likeness and features accurately. - Able to deliver a high-quality, printable digital file. - Capable of printing and shipping the artwork for me. Please share a portfolio of similar works you've done in the past. The project's success hinges on the ability to bring out the personalities in our family members, human an...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Amazon Account Setup & Product Listing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm a New Zealand-based seller looking to expand my business to Amazon US. I need assistance with setting up an Amazon account and listing my products efficiently. Key Requirements: - Create an Amazon US account: I'm unsure of the complete process and regulations for a New Zealand-based seller. This includes understanding tax implications, shipping options, and compliance. - List Ovulation Tests and Pregnancy Tests: I have these products readily available and simply need help in listing them on the Amazon platform with compelling content and accurate product descriptions. - Optimize for SEO: It's essential that the listings are SEO-optimized to ensure visibility and sales on Amazon US. Ideal Experience: - Proven experience in Amazon account setup and product listin...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Custom Shopify Store for Physical Goods 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a skill...language) will be critical as I am seeking a completely custom design for my store, not just a template tweak. Your creative flair and design instincts will be highly regarded. I do want this to have a seamless design and vibe as the site already created. - Integrations: Ensuring seamless integrations with essential third-party tools like automatic inventory management systems, payment gateways, and shipping providers. If you have a keen eye for design and a proven track record in Shopify store development, I look forward to hearing from you. Superior project management skills are also necessary to ensure the project adheres to timelines and updates are regularly communicated. the site we are adding to is so you can get a feel for the design.

  €451 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €451 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for a virtual assistant to help me with two core tasks: data entry and travel arrangements. This role is best suited for someone who is just starting out, but is eager to ...with organizing my travel plans. This includes finding and booking flights, hotels, and other necessary arrangements. Communication: - I prefer to communicate mainly through email, so being able to write concise and clear messages is a must. Ideal Skills and Experience: - Proficient in English, both written and spoken. - Basic understanding of spreadsheet software. - Interest in travel and logistics. - Excellent attention to detail and organizational skills. If you're looking to start your career as a virtual assistant and are a reliable, detail-oriented person, this might be the right oppor...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Comprehensive LinkedIn Lead Generation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Insurance Construction Consulting & Professional Services Consumer Goods, Food, Retail & Wholesale Energy, Oil, Gas & Utilities Government, Non-profit & Education Healthcare Life Sciences (Bio-tech, Medical Devices & Pharmaceuticals) Manufacturing (Discrete & Process) Software and Technology Staffing, Recruiting and Human resources Telecom, Media & Entertainment Travel, Transportation & Logistics with various Job functions. • Mastery in generating leads of all levels, from Entry-level to C-level Executives • Proficiency in reaching out to North American markets and industry leaders • Strong communication skills to engage with potential leads • Must provide leads in time with accuracy. We are not looking freshers or...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  We are in search of a...Easy-to-use product management tools for adding, editing, and categorizing products, along with support for product variations and attributes. Checkout Process: A streamlined checkout process with minimal steps, guest checkout option, and secure payment gateways, particularly PayPal integration. Order Management: Comprehensive order management system to track orders, manage inventory, and handle shipping and fulfillment efficiently. Marketing and SEO: Built-in marketing tools and SEO features to optimize the website for search engines and facilitate promotional activities. Security: Robust security measures to safeguard customer data and protect against potential cyber threats. Scalability: The website should be scalable to accommodate future growth and ...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I'm in the process of setting up my Amazon seller account to sell Toilet Paper. I'm looking for an expert in Amazon selling to assist me. Key Requirements: - Experience in selling products on Amazon, preferably starting up new accounts - Proven track record in selling similar products (toilet paper) - Understanding of ...to sell Toilet Paper. I'm looking for an expert in Amazon selling to assist me. Key Requirements: - Experience in selling products on Amazon, preferably starting up new accounts - Proven track record in selling similar products (toilet paper) - Understanding of the Amazon platform and the pitfalls to avoid for new sellers - Ability to help set up our listings for success - Knowledge of the logistics of selling physical products online Looking for...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Corporate Event Supervisor/Manager 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking an experienced event supervisor and manager who can effectively oversee logistics and interact with clients during corporate events. * Responsibilities: - Oversee event logistics: Ensure everything is in place and runs smoothly from start to finish - Interact with clients: Foster strong relationships, handle any concerns, and facilitate a positive experience. - creating & attending meetings - coordinating vendors & team * Event Frequency: This role is for 5-10 anticipated corporate events. Ideal candidates would have experience in corporate event management, excellent problem-solving skills and a proactive communication approach. Looking forward to a rewarding collaboration! Only passionate people can reach out

  €2806 - €5612
  €2806 - €5612
  0 προσφορές

  ...in need of a skilled designer and engineer to create a Zeppelin airship specifically tailored for container shipping. This project involves the design and potential construction of an airship that will be capable of transporting shipping containers in the sky, specifically above Los Angeles. Key requirements include: - **Zeppelin Variant Design:** I need the airship to adopt the classic, rigid design of the Zeppelin. It should be sturdy, yet designed for efficient flight with container transportation in mind. Please include vent hoods along the top of the airship. See Hindenburg for example - **Container Transportation:** The primary purpose of this airship is to transport shipping containers in the modern era. It should be designed with the appropriate size and we...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need a detailed research article that integrates real-time traffic and environmental data for the purpose of optimizing delivery routes via generative AI. Key Objectives: - A...are key when optimizing delivery routes? - What potential limitations exist when using generative AI for route optimization? Required Resources: The article should utilize: - Traffic data derived from GPS devices - Environmental data pulled from weather stations - AI algorithms specifically used for route optimization Ideal Skills: Freelancers with a good background in AI, data analysis, and logistics would be preferred for this project. Previous experience in writing technical or academic articles is a must. Proficiency in English is also essential to produce an articulate, clear, and credible researc...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  FlutterFlow and Firebase E-commerce App 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need a general e-commerce mobile application built using FlutterFlow and Firebase. Here's a ...to track user behavior and app performance. Monetization: * Product Sales: The primary revenue model is through the sale of products within the app. Additional Considerations: * Inventory Management: Integrate a system to manage product stock levels and prevent out-of-stock situations. * Backend admin section to add part numbers, images, product descriptions, pricing etc… * Shipping and Delivery: Offer different shipping options and integrate with delivery services (optional). * Marketing Tools: Implement in-app promotions, loyalty programs, and referral programs (optional). Once complete would simply be shared with me in FlutterFlow so I can test. ...

  €236 (Avg Bid)
  €236 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Experienced Shopify Drop Shipping Specialist Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Only freelancer from Bangladesh needed. We are looking for a guy who knows below all things with respect to Shopify drop shipping -)Product sourcing -)Product hunting -)staff and ads -)Drop shipping

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I'm looking to enhance my existing Shopify store with a self-service return option for customers. Here's what I need: - **Direct Customer Returns**: I...self-service return option for customers. Here's what I need: - **Direct Customer Returns**: I want customers to be able to directly initiate returns from their dashboard, which will then seamlessly connect with our logistics . This should be smooth, user-friendly, and provide a clear, instant feedback to customers on the status of their return. I'm seeking a professional who is proficient in Shopify customization and automation. The ideal candidate should have experience in enhancing customer service experiences, particularly in the area of returns. Adeptness with logistics integration within e-commerc...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  WordPress Theme Installation & Optimization 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of an experienced web programmer who is both proficient in WordP...am in need of an experienced web programmer who is both proficient in WordPress theme installation and its subsequent optimization. This project will involve: - Installing 'Theme A' on the WordPress platform. You'll need a vast understanding of WP and its themes to ensure seamless integration. - Configuring WooCommerce, including enabling Payment Gateway Integration, Inventory Management and Shipping Options. WooCommerce experts are preferable. - Enhancing site speed for better user experience. This should focus on Faster Page Loading and Optimized Images. Excellent skills in WordPress, WooCommerce configuration, and site optimization are a necessity for this project. Familiarity with &#...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  105 προσφορές

  Seeking expertise in logistics and optimization to address a challenge in vehicle routing with time windows. As a company with an undetermined number of vehicles and undefined load capacity, I need a flexible solution that can adapt to varying conditions. The ultimate goal is to develop a strategy that optimizes routes given certain time constraints. Key tasks: - Determine the best utilization of an undetermined number of vehicles - Develop an adaptable model that takes vehicle load capacity into consideration - Design a method that respects and optimizes time windows for each delivery Ideal candidate: - Proven experience in logistics - Strong skills in mathematical modeling and optimization - Confident problem solver with capacity to build versatile solutions This project...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Shopify App Developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled developer who can create a Shopify app with specific functionalities and integrations. - **Functionality**: The app should support Product synchronization, Order management, and Inventory tracking. - **Integrations**: The app needs to interact with Shipping providers. - **Customization**: I'm looking for a developer who can replicate the functionalities found in the apps Shiprocket and Nimbuspost. This involves creating the app from scratch, or at least significant modifications. Ideal skills for this job include proficiency in Shopify app development, experience with integrating third-party services, and the ability to understand and replicate existing app functionalities. The successful candidate should have a strong track record of deliver...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Shopify App Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...new tracking number is available and it differs from the existing one, update the order with this "Latest Tracking Number" to ensure accurate tracking of the delivery status. 4. If no tracking number exists for an order then it just skips over this. This refined process, especially the integration of the CAINIAO API, aims to ensure seamless tracking updates, thereby improving the accuracy of our shipping information and enhancing customer satisfaction. 5. We are wanting to create a private shopify app or if another way is suggested happy to accept that handles this. You can see “New tracking number” if one exists for an order on the Cainiao website for example: Access the tracking page (e.g., Cainiao Global Although I had the options to add functionalities...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές

  I'm looking for a mobile developer to review a cross-platform app for goods transportation API and 4 Apps. The primary goal...handle multiple orders and provide a seamless order management system. - As a goods transportation app, a payment integration feature would also be necessary. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in cross-platform mobile app development, with a focus on iOS and Android. - Experience in developing apps with real-time tracking and order management features. - Prior work on e-commerce or logistics apps would be a plus. scoop of work: -all 4 apps should be review and all bugs and errors should be fixed in all of them. - all 4 apps should be uploaded and accepted from google console and Apple store. - API should uploaded to main server and connected...

  €351 (Avg Bid)
  €351 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I'm in immediate need of a skilled designer to create customizable shipping labels as my project is time sensitive. Your task will primarily involve: - Designing distinct and readable shipping labels. - You should be able to integrate the right balance between aesthetics and information clarity. Ideal candidates would possess: - Proficiency in graphic design and have experience in label design. - Ability to work under tight deadlines. - Detail-oriented skills to ensure accurate representation of required information. Looking forward to receiving your bids.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm seeking an experienced digital marketer to help drive sales conversions for my home technology drop shipping store. Targeting a UK demographic, our product range is focused on the upcoming home technology trends and popular items. Key Responsibilities: • Develop and implement a comprehensive digital marketing strategy to drive sales. • Find target market. • Monitor results and adjust strategy to maximize ROI. Skills and Experience Required: • Proven track record in driving sales in ecommerce, preferably with experience in the technology. • Deep understanding of the tech market. • Experience with SEO, PPC, social media advertising. • Ability to analyse data and adjust strategy for maximum results. The main goal is to increase sales con...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  B2B GREEK Appointment Maestro 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...dives into the e-commerce sector (we provide customer service solutions for them), I'm on the hunt for an articulate, seasoned cold-caller with a knack for securing appointments. Here's what I need: - Skills & Experience: At least 2 years of proven experience in cold-calling, with exceptional communication skills in GREEK. Prior work in B2B appointment setting is a must, and familiarity with the logistics sector is a huge plus. - Objectives: Your main focus will be to engage decision-makers, articulate our value proposition, and lock in appointments for our sales team to take further. - Requirements: • Fluency in GREEK (native or bilingual, NO accent) • Ability to work independently • Strong record in meeting or exceeding call targets &bull...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Recruiting multiple purchasing agents -- 15279 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...AliExpress, Temu, and Shein, with a commission of 20%(Excluding shipping costs) of the order amount for each order. Any product can be purchased, except for those prohibited from consignment at the bottom of the shopping guide page. After the person who takes on the task receives the order, I will provide the shopping guide with the specific operating steps And send him the website address. After the recipient places an order on my website (all payments are made through PayPal, and there is no logistics record to apply for a refund through PayPal. If you have cooperated multiple times, you will know my trust level), and then based on the order amount, I will post a task on Freelancer. The amount of the order task is 20% (Excluding shipping costs)of the order amount...

  €338 (Avg Bid)
  €338 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Recruiting multiple purchasing agents -- 58506 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...AliExpress, Temu, and Shein, with a commission of 20%(Excluding shipping costs) of the order amount for each order. Any product can be purchased, except for those prohibited from consignment at the bottom of the shopping guide page. After the person who takes on the task receives the order, I will provide the shopping guide with the specific operating steps And send him the website address. After the recipient places an order on my website (all payments are made through PayPal, and there is no logistics record to apply for a refund through PayPal. If you have cooperated multiple times, you will know my trust level), and then based on the order amount, I will post a task on Freelancer. The amount of the order task is 20% (Excluding shipping costs)of the order amount...

  €445 (Avg Bid)
  €445 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Recruiting multiple purchasing agents -- 91120 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...AliExpress, Temu, and Shein, with a commission of 20%(Excluding shipping costs) of the order amount for each order. Any product can be purchased, except for those prohibited from consignment at the bottom of the shopping guide page. After the person who takes on the task receives the order, I will provide the shopping guide with the specific operating steps And send him the website address. After the recipient places an order on my website (all payments are made through PayPal, and there is no logistics record to apply for a refund through PayPal. If you have cooperated multiple times, you will know my trust level), and then based on the order amount, I will post a task on Freelancer. The amount of the order task is 20% (Excluding shipping costs)of the order amount...

  €444 (Avg Bid)
  €444 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Recruiting multiple purchasing agents -- 61220 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...AliExpress, Temu, and Shein, with a commission of 20%(Excluding shipping costs) of the order amount for each order. Any product can be purchased, except for those prohibited from consignment at the bottom of the shopping guide page. After the person who takes on the task receives the order, I will provide the shopping guide with the specific operating steps And send him the website address. After the recipient places an order on my website (all payments are made through PayPal, and there is no logistics record to apply for a refund through PayPal. If you have cooperated multiple times, you will know my trust level), and then based on the order amount, I will post a task on Freelancer. The amount of the order task is 20% (Excluding shipping costs)of the order amount...

  €419 (Avg Bid)
  €419 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Logistics and Supply Chain Expert Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a professional who has profound knowledge and experience in logistics and supply chain management. Your role will be to assist me in various tasks related to logistics and supply chain. Ideal candidates will have extensive experience in logistics and supply chain management, as well as a proven track record of successful projects. You should be an expert in the field, keeping up with industry trends and able to provide sound advice and strategies for my business. As a freelancer, you should be able to work autonomously, efficiently, and professionally. Strong communication skills and the ability to explain complex concepts in a clear and concise manner are essential. Please, highlight your experience in the field, and provide any relevant examples ...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Package receiver needed in west of Ireland 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a reliable package receiver in west of Ireland who can handle packages. The ideal candidate should be able to receive and process packages with specific items expected. The expected turnaround time for receiving and processing packages is within 1 week. Skills and Experience: - Experience in package handling and logistics - Ability to handle packages weighing more than 10kg I need someone who can receive the packages and hold them, until I get someone to collect it from your place. The products would be something like clothes, electronics, cosmetic items.

  €9 - €28
  Τοπικό
  €9 - €28
  0 προσφορές

  I'm looking for a freelancer who can purchase and ship two medium-sized (12-18 inches) teddy bears from Iran. Ideal Skills & Experience: - Experience in sourcing and shipping goods internationally - Based in Iran or has connections to suppliers there - Fluent in English and, ideally, Persian too Scope of Work: - Source two medium-sized teddy bears in Iran - Purchase and pack the items securely - Arrange for international shipping to my location Please provide costs including the expected price of the teddy bears, the shipping cost and your service fee. Also, let me know the expected delivery timeframe.

  €249 (Avg Bid)
  €249 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm seeking a highly skilled professional for an optimization project. My requirement is to perfect the packing method of various-sized items into our 40 ft containers. Key...of various-sized items into our 40 ft containers. Key Responsibilities: - Identify and design the most space-efficient packing arrangement. - Suggest and implement practices to safeguard items during transportation. We prefer using crates as protective materials. Skills and Experience: - Experience with container packing and optimization techniques is crucial. - A strong understanding of shipping regulations will be a valuable asset. - Knowledge of using crates for item protection. Your innovative thinking and problem-solving abilities will considerably impact our operations' cost-effective...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I require a distinctive, professional, and attractive logo for my transport and logistics business named "Tri State Transport". The logo should creatively represent the wide range of services we offer - from warehousing to international freight forwarding. Furthermore, not to concerned about changing the brand colors from what you see attached Ideal Skills: - Graphic Design - Logo Design - Creative Visualization - Understanding of Transport & Logistics Industry Our current branding and webiste is located at tri state is part of the Blackhawke consortium but we want to focus on the Tri State aspect of it only We need to logo to promote a high performing, global organisation showing all of our capabilities Our Capabilities include Local and Interstate

  €519 (Avg Bid)
  Επείγον
  €519 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  In your quote for the job, to ensure you read the below, tell me the sum.. When you have read, its clear what the sum is. I'm looking for an expert in both WooCommerce and Elementor to build a dynamic and user-friendly site. Key Requirements: - Customizable product pages which can handle more than 100 different products. - Seamless payment gateway integration. - Sophisticated shipping options. - Incorporation of Zoho CRM, Bigin and Inventory - - Social media sales. Ideal candidates should have experience in WooCommerce, Elementor, and Zoho CRM, demonstrating a clear understanding of how these platforms can be synergized for maximum efficiency and user friendliness. Please include a total sum in your quote. Requirements for website and webstore The site is hosted

  €198 (Avg Bid)
  €198 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Trophy icon Modern Drive-Thru Coffee Shop Design 3 μέρες left

  I'm in need of an experienced exterior designer to transform a shipping container into a modern DRIVE-THRU COFFEE SHOP. Key Requirements (PLEASE READ): 1) THIS MUST BE A DRIVE THRU 2) STYLE: I envision a modern and sleek design, which aligns with the aesthetics of contemporary coffee shops. 3)FEATURES: The design must encompass key elements of a functional coffee shop including branding/signage, outdoor seating area, drive-thru menu board, and order and collection windows where a car can pull up, order, and collect at the next window. 4) STRUCTURE: The container is a SINGLE STORY 40ft SHIPPING CONTAINER and the base colour is black. The design must be sleek to fit into a business park as well as vibrant as to be seen from the nearby roadway. 5) ENVIRONS: There w...

  €94 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €94
  24 συμμετοχές
  Shopify Clothing Dropshipping Website Creation 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...theme and setting up the website to support sales exclusively within my country. Key Project Requirements: - Theme Selection: As a newcomer to Shopify, I seek guidance on choosing a theme that would best showcase clothing and accessories for my target audience. - Localization: It's important that this website is tailored for sales within my country, ensuring the appropriate payment gateways and shipping options are implemented. - Dropshipping Integration: I need help setting up the necessary tools and integrations for a smooth dropshipping experience. Ideal Freelancer: - Experience with Shopify: It's crucial that you have a strong background in working with Shopify, as well as familiarity with dropshipping. - Design Capabilities: While I'm not sure what theme t...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I'm in need ...Seller Central: I'm looking for someone who has a proven track record of using Amazon Seller Central proficiently. Familiarity with the platform will be crucial to efficiently managing my store. - Attention to detail: The VA should be meticulous in maintaining accurate inventory records and fulfilling orders correctly. - Good communication skills: As a VA, you'll need to liaise with customers and shipping partners, so strong communication skills are a must. -Experience with Buy With Prime a major Plus I currently have less than 50 SKUs in my store, so the workload is manageable. That said, I'm looking for someone who can handle these tasks efficiently and reliably. Please only apply if you have experience in similar roles and are comfortable worki...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  OctoberCMS Bus Timetable Route Planner 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to revamp our current bus timetable management system and integrate a new plugin in OctoberCMS. The plugin should specifically focus on route planning. Key Requirements: - **Route Planning**: Users should be able to access a route planning feature, enabling them to input their starting and endi... - **Modern & Minimalist Design**: The interface of the plugin should be designed with a modern and minimalist approach, focusing on user-friendliness and visual appeal. Ideal Skills: - Proficiency in OctoberCMS plugin development. - Strong understanding of route planning systems. - UI/UX design experience to create a modern, minimalist interface. - Previous experience in transport or logistics systems development is a plus. Example of a route in PDF. Various rout...

  €476 (Avg Bid)
  €476 Μέση Προσφορά
  153 προσφορές
  DB: Build WordPress eCommerce Site for 100 Apparel -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...on WordPress - Configuring products with SKU number, brief product descriptions, size availability, initial inventory levels, pricing (I will supply via an excel spreadsheet which should help in a bulk upload to the site) and photos - Editing pictures of items so that backgrounds are white (as needed) and sizing all product pictures for the picture gallery to be the same size. - Configuring shipping costs into site - Integrating shopping cart functionality - Integrating payment methods including credit/debit card and PayPal options REQUIRED Skills & Experience: - Previous experience in WordPress and WooCommerce - Robust knowledge of payment gateway integration - A track record of successful eCommerce website creation of site with over 50 products. -- ** Please provide 2 ...

  €1022 (Avg Bid)
  €1022 Μέση Προσφορά
  267 προσφορές

  I'm looking for a skilled professional who can assist in the development of my digital e-commerce website. The website will mainly sell digital products and I would like to integrate credit/debit card payment methods. Additionally, I would like to have a blog or news section on the website to publish updates and articles. Key Requirements: - E-commerce Website Devel...updates and articles. Key Requirements: - E-commerce Website Development: Must have experience in building e-commerce platforms, preferably with a focus on digital products. - Payment Gateway Integration: Should be able to seamlessly integrate credit/debit card payment methods. - Blog/News Section: Capable of creating a blog or news section for the website to publish updates and articles. - Courier shipping char...

  €301 (Avg Bid)
  €301 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  I need an expert in SEO with a focus on Google's algorithm. My primary goal is to increase the volume of visitors to my website, with a targeted approach within my country. Key Project Details: - Main Goal: Increase website traffic - Focus Search Engine: Google - Geographic Target: Specific locations within my country I need someone who can conduct a comprehensive SEO audit of my website. This should be followed by a strategic plan for optimizing the content and structure. The ultimate aim is to improve search engine rankings and drive organic traffic to the site. Skills/Experience Required: - Proven success in SEO, particularly in increasing website traffic - In-depth knowledge of Google's search algorithm - Experience with local SEO and targeting specific geographic locatio...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  Κορυφαία logistics shipping Άρθρα Κοινότητας