Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 linear programming δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  For education reason i want to create a smart play bot to play ultimate tic tac toe game. The target of my project is that bot to be unbeatable against the user. All programming languages are free to use. Χρειάζομαι να δημιουργήσω ένα AI bot για το παιχνίδι Ultimate tic tac toe το οποίο να είναι ανίκητο εναντίον ενός χρήστη που θα παίξει αντίπαλ&...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  SQL Scripting programming Έχει λήξει left

  Προγραμματισμός σε SQL για εξαγωγή στατιστικών, υπολογισμών σε πινάκα και γραφημάτων.

  €3507 (Avg Bid)
  €3507 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...προσφορών Σελίδες εσωτερικά ---------------------------- ◦ menu - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – κτλ ◦ Προσφορές ◦ Ενότητα blog (tumblr ή wordpress) οχι απαραίτητο σε πρώτη φάση ◦ Πληροφορίες -Αποστολές - Όροι παράδοσης - Τρό...

  €563 (Avg Bid)
  €563 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  DEADLINE 14/6 English version Visibility problem Consider, for example, calculate the size of the visibility that one has when looking at different buildings amounting to a certain point, or rather, not playing the role position of the point from which the looks, to either side of the plane. You are given a flat map in which the underside (x coordinates) is south, on the left (y coordinates) is the West, and in which there are marked N rectangles that represent buildings with different heights possible. Buildings have sides are always parallel to the axes of coordinates and their heights are known and indicated on the map. So the map consists of a total of n + 1 lines where the former is only the number N and the next are five numbers: four integers Xsw, Ysw, Xne ...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Πρεπει να δημιουργηθει γλωσσα προγραμματισμου, compiler, με την ANTLR στην eclipse. Στην αγγλικη γλωσσα. Ολες οι λεπτομερειες περιγραφονται στο αρχειο.

  €224 (Avg Bid)
  €224 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Vertical University Competitive Programming Club Banner Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a creative and efficient freelancer to design a vertical banner for our university club. The banner would be used at all club events to promote our club and make our events easier to find for members. Key elements to include on the banner: - Club's name's abbreviation: "UMCPC" (lower case is also okay) - Club's full name: "University of Melbourne Competitive Programming Club" - Logo: see attached. - Links along side with QR code to the club’s - Website: (This should be more prominent than the other links) - Discord: - UMSU page: - Instagram: @unimelbcpc (link for QR code - Facebook: We are looking for something that follows

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  ...Profitability News Feed: Stay updated on gaming trends and winning strategies. Casino Management Portal (Optional): Manage casino listings, update info, and promote events (for a future phase). About You (The Ideal Flutter Developer): Passionate about the gaming world. Experienced Flutter developer with best practices knowledge. Skilled in designing user-friendly and intuitive interfaces. Adept at Dart programming and mobile development environments. A team player who thrives on challenges. Committed to meeting deadlines and delivering clean, well-documented code. Project Scope & Timeline: This comprehensive app will require building approximately 40-55 screens. Content complexity is equivalent to 60-70 screens. We'll share the Figma prototype with shortlisted candida...

  €386 (Avg Bid)
  €386 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I'm in need of a developer to assist me in writing scripts and fixing bugs in websites. The project will involve JavaScript, Python, and HTML/CSS technologies. Here's what you need to know: - Tasks: I need help with writing scripts and bug fixing for websites. - Programming Languages: JavaScript, Python, HTML/CSS. - Functionalities: The scripts and websites should have features such as user authentication, database integration, and responsive design. Ideal for this project is someone who is proficient in JavaScript, Python, and HTML/CSS. Experience with user authentication, database integration, and responsive design is desirable. A thorough understanding of web development and scripting is also a must. Your expertise will be crucial in ensuring the scripts and websites ...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Trophy icon C++ Trade Manager for Metatrader 5 6 μέρες left

  I'm seeking a skilled freelancer proficient in the C++ programming language to develop Trade Manager(TM) for Metatrader 5 / MT5 trading tool. I need full functional product as well as a source code. Key Requirements: - Development of TM as a lowest latency application with about 15 buttons, about 40 data fields, 10 drop-down choice menu in GUI of TM, 2 dashboards with trade statistics and additional drawings on the Chart. - Fastest managing (open&close) 50+ orders. I working with big amount of orders. - News info from , session start/end + Hight/Low indication; - Automation of opening and close orders according my own logic; - Virtual/Real SL, TP, BE functionality; - Excellent visualisation and usability of all tool’s elements; - Grid functionality with

  €321 (Avg Bid)
  €321
  0 συμμετοχές

  We're in need of a proficient JavaScript developer to enhance the backend of our existing website. The main task will be creating a dashboard for website updates and incorporating a payment gateway. Key Responsibilities: - Programming with JavaScript - Designing a dashboard for real-time website updates - Integrating a payment gateway Ideal candidate should: - Have proven experience with JavaScript and backend development - Familiar with user dashboard design and payment gateway integration - Be detail-oriented and efficient Design preference: - As the frontend of the website is already complete, your task will focus solely on the backend without any design preferences.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I'm in need of a full stack programmer proficient in JavaScript, Java, and Angular to assist with 10 hours of work on a web application. The primary goal of the application is to gather user data. Key features: - Your expertise will be needed to ensure responsive design is implemented throughout the application. - You should be comfortable working on both front-end (An...responsive design is implemented throughout the application. - You should be comfortable working on both front-end (Angular) and back-end (Java Spring Boot) requirements. - The project is expected to take around 10 hours. Ideal Skills: - Proficient in JavaScript, Java, and Angular - Experienced in developing responsive design - Understanding of user data gathering mechanisms - Full Stack programming exper...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Advanced Python Video Tutorial with Practical Exercises and Exam 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a comprehensive video tutorial on advanced Python programming. Key Requirements: - Video tutorial should be aimed at advanced level learners. - The tutorial should include exercises at the end of each section to ensure understanding and practical application of the knowledge imparted. - I want the exercises in three formats; multiple choice questions, coding assignments, and project-based tasks. - Finally, I need you to design an exam that can be used on our online portal. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python with advanced knowledge and experience in teaching or creating tutorials. - Ability to explain complex concepts clearly and concisely. - Prior experience in creating educational content, especially in the form of video tutorials. -...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Trophy icon Facebook Livestream Viewer Boost Bot 6 μέρες left

  I need a bot that can enhance the viewership of my Facebook livestreams. Key Project Requirements: - **Viewership Enhancement:** The primary aim of this...the primary goal is to boost viewership, the bot should not interfere with the natural engagement of the livestream. The added viewers should not be obviously fake or automated the viewers should use proxy. Create a tutorial on how to run and debug the bot. Ideal Skillset: - Prior experience in developing and deploying bots for Facebook or similar live streaming platforms. - Proficiency in programming languages that can be used to create such a bot. - Ability to ensure that the added viewers do not compromise the quality of the livestream. Note: Please provide details on your experience with similar projects when bidding. ...

  €20 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I'm looking for someone to create detailed screen recordings with voice overs, explaining various data tech topics. These will be published as online tutorial videos. Key Requirements: - Content: The project involves creating videos on three specific topics: Data visualization in PowerBI, Programming in Python, Database management in SQL. - Voice Over: You should be able to provide clear and concise voice-overs. The explanations should be detailed and presented in a step-by-step format. - Platform: The videos should be recorded on a Windows machine. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in PowerBI, Python, and SQL is essential. - Ability to explain complex technical concepts in a simple, easy-to-understand manner. - Experience in creating tutorial videos is a plus.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Multi-Platform P2P Network Library Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a peer-to-peer (P2P) network library that can be used across a range of platforms. Basically the lib need to support p2p connection between two devices ( Win/Mac/Linux/iOS/Android) I know we also need to setup the server for this connection. So the lib also need to have the server side code. Key Requirements: - Support for multiple programming languages: I am interested in C++, Flutter, Go, and Rust, though I am open to other suggestions if you believe they would be a better fit. - Compatibility across various OS: The library should be able to function on Windows, Mac, Linux, iOS, and Android. Skills/Experience Required: - Proficiency in C++ and at least one other language from the list (Flutter, Go, or Rust). - Understanding of P2P network architecture and protoc...

  €493 (Avg Bid)
  €493 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am planning to develop an online education platform primarily ...planning to develop an online education platform primarily focused on academic subjects for kindergarten or primary students. The course offerings will cover Mathematics and English. The ideal candidate for this project should: - Have previous experience building education-based platform. - Be proficient in developing interactive content suitable for young kids. - Possess strong understanding in programming languages to run online courses. Key Deliverables: - Easy to navigate website for young students. - Engaging and interactive Audio/Visual content for Math and English lessons. - User-friendly dashboard for course tracking. Your bid should include timelines, costings and how you can meet the specificity of thi...

  €482 (Avg Bid)
  €482 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Gravity Form Multi-Step Time Delay 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled developer with experience in customizing the Gravity Forms plugin for a Wordpress site. I have a specific requirement for a time delay in a ...specific requirement for a time delay in a multi-step form. Key Points: - The time delay should be between the last two steps of the form. - The delay time should be set to 5 seconds. - A countdown timer needs to be integrated and displayed to the user during the delay. Ideal Freelancer: - Proficient in Wordpress and experienced with the Gravity Forms plugin. - Skilled in JavaScript for programming the countdown timer. - Creative problem solver to ensure the time delay is seamless and user-friendly. See link for sample:

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  I'm seeking an expert programmer to create a cutting-edge JavaScript visualization library. The project entails the development of a unique argument map visualization with animation capability. Thi...visualisation clean no matter how many child nodes there are. The overall look should be somewhat similar to a vertical organisation chart. However visually it should follow a modern UI minimalist look (see attached style png for reference) and make it easy to distinguish between the node types of initial claim, supporting argument & counter argument. Skills and Experience: - Proficient in JavaScript programming - Prior experience in creating visualization libraries will be highly valued. - Knowledge in argument maps. - Familiar with interactive features such as animation &a...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Urgent R Programming Expert Needed for Small Project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Description: I am looking for an experienced R programmer to complete a small and straightforward project. The task involves working with mark-recapture methodology, probability mode...Plot likelihoods for given data and estimate population sizes for two separate studies: Whale study data Grizzly bear study data Provide the complete R script with detailed comments and explanations. Submit a professional-looking PDF report generated using R Markdown. Requirements: Immediate availability to start and complete the project within the specified timeframe. Strong expertise in R programming. Experience with statistical analysis, particularly mark-recapture methodology and hypergeometric distributions. Ability to create clear and concise plots in R. Proficiency in R Markdown for generatin...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  MCP2515 board copy software 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have an MCP2515 board with a program that I need copied. I'm looking for a skilled developer who can extract the program from the board and...for a skilled developer who can extract the program from the board and provide it to me in either a .bin or .hex file. I have no way of getting the source code and it is very important to extract the file from this board The intended use of this copied program is for a custom project. Ideal skills for this job would include, but are not limited to: - Proficiency in C programming - Experience with microcontroller programming - Familiarity with CAN bus monitoring and diagnostics - Ability to extract program from hardware Please only apply if you are confident in working with MCP2515 breakout boards and can deliver the functiona...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am seeking an experienced C# developer who has proficient knowledge in SQL and has experience with Azure. The chosen freelancer will be working with these primary tools: - Expertise in the C# programming language - Proficiency in handling SQL databases - Strong experience working with Azure cloud platform Ideally, the chosen candidate can deliver a robust and efficient code, fully leverages the capabilities of C# and Azure, and maintains the integrity and security of SQL databases. The ability to work independently, possess good problem solving skills, and have an eye for detail will be valuable in this project.

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  I'm in need of an experienced expert in using LINGO software for assisting me with specific tasks, which primarily include optimization modeling and linear programming. Tasks involve: - Optimization modeling: Identifying and simplifying complex business problems to improve decision-making efficiency. - Linear programming: Developing mathematical models to help solve and optimize resource allocation issues. Key requirements include: - Proven experience and past work demonstrating successful utilization of LINGO software for optimizing models and linear programming. - Strong problem-solving skills and the ability to communicate complex concepts effectively. - Consistent availablity to provide updates and discuss project progress via Freelancer...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Jira-WhatsApp Integration for Bi-Directional Messaging 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert who can map a seamless integration between Jira Service Manager and WhatsApp. The goal is not just for simple notifications, but full bi-directional synchron...synchronization. Key Deliverables: - Enable ability to send and receive messages on both platforms, with changes reflecting in real time - Establish automated responses to certain triggers in the conversation Ideal Skills and Experience: - Prior experience in software integration - Proficiency in Jira Service Manager - Experience with WhatsApp API - Strong understanding of automated response programming. As this is not a simple notification setup, the freelancer should demonstrate expertise in real-time data synchronization across different software platforms and creating an efficient automated response ...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I'm in need of an experienced developer who can assist in two key areas of my project. Firstly, I'm looking to replace SQLite with a high-speed, concurrent database for my Python programs. This replacement should ...specified, I'm looking for a clean, minimalist design to ensure the website is easy to navigate and aesthetically pleasing while providing the necessary features. Finally, the project will be deployed on AWS, and I require the following: - Scalability for handling large datasets - Low-latency updates Ideal candidates for this project should have a strong understanding of database systems, Python programming, UI/UX design, WebSocket technologies, and AWS deployment. Experience in real-time computation and hosting on AWS will be an added advantage. Please...

  €614 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €614 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  3-Hour Code Execution on High-Performance Computer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a computer with 16 cores and 32 threads to run a specific code for 1 hour so I can get the results. Here are the specifics: - Operating System: Windows - Programming Language: C++ - Hardware Requirement: High RAM As the project is time-sensitive and the code is written in C++, I need a freelancer who can provide a Windows-based computer with the specified hardware specifications to execute the code efficiently. It's essential that the machine you provide has a high RAM capacity to accommodate the code execution within the 3-hour timeframe. Experience with code execution and familiarity with C++ are key for this project.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Python Expert for Streaming Data 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled Python developer with expertise in streaming data processing, specifically in the context of financial market feeds. Experience with Apache Kafka is crucial, as I aim to leverage this processing framework for my data. Key Requirements: - Proficiency in Python: The ideal candidate must have a strong command over Python, as this will be the primary programming language for the streaming data processing. - Experience with Financial Market Feeds: Knowledge and experience in handling data from financial market feeds will be highly valued. - Apache Kafka Proficiency: Prior experience with Apache Kafka is crucial, as it will be the main processing framework used in this project. This project will involve: - Developing a data processing solution using Python. - ...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  Mobile App Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...system. First it needs to get allowed actions from an API. Like loading, offloading, sortation, arrival, flight information, bag information. Most pages need to interact with a handware scanner or a Bluetooth serial scanner (bidirectional). Further information upon request. All code delivered must be well documented so I can make adjustments myself. Please indicate in your bid the preferred programming languages and framework. If you have previous aviation experiences please send me a direct message including this information....

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I'm in need of a skilled developer who can set up my Visual Studio Code environment on my Windows OS specifically for data science purposes. This includes all necessary packages, extensions, and configurations to ensur...the installation of the latest version of Visual Studio Code - Configuration of Python and necessary Python packages for data science - Setting up integrated tools and extensions to facilitate data analysis and visualization - Assistance on configuring any other relevant settings within the IDE Key Requirements: - Proficiency in setting up Visual Studio Code on Windows - Strong experience in programming with Python - Prior involvement in configuring data science environments will be a huge plus - Good communication and collaboration skills to ensure smooth set...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Database Record Insertion with PHP 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a skilled PHP developer who can run a PHP program to insert new records into a MySQL database in Xampp. Key Requirements: - The PHP program should be able to insert new records into a MySQL database. - The program should be compatible with Xampp environment. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in PHP programming. - Strong experience with MySQL database management. - Prior experience with Xampp or similar local server environments. - Familiarity with handling database operations in PHP.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Multiplayer Android Card Game Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled game developer who can create a high-quality multiplayer Android card game. The game should have a real-time multi...engaged. Additional Details: - Social media integration is not a priority for this project. - There is no strict deadline for this, so the focus is on quality and functionality. Ideal Skills: - Proficient in Android game development - Experience in creating multiplayer games - Strong understanding of card game mechanics - Able to design a user-friendly interface - Knowledge of server-side programming for the real-time feature I'm looking for a freelancer who is passionate about game development and can deliver a seamless, engaging gaming experience. If you have the required skills and experience, I'd love to discuss this proje...

  €577 (Avg Bid)
  €577 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Web application 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Analysis** - Compare academic performance across different classes, subjects, and periods (terms, years). ### Predictive Success Algorithm 1. **Data Collection and Preparation** - **Data Used**: Scores by subject, absenteeism rates, performance histories, etc. - **Preparation**: Clean and normalize data to make it suitable for machine learning algorithms. 2. **Algorithm Selection** - **Linear Regression**: To predict future scores based on past scores and absenteeism. - **Random Forest**: For more robust and complex predictions. - **Neural Networks**: For more precise predictions with larger and more complex data sets. 3. **Algorithm Implementation** - **Training**: Use historical data to train the algorithm. - **Validation**: Test the algorithm with v...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I'm in search of a highly experienced Salesforce developer to assist with a specific task: analyzing code. The code in question is written in Apex, so a deep understanding of this programming language is a must. The primary goal of the code analysis is to identify bugs. As a result, I'm looking for someone with a keen eye for detail and a thorough understanding of best practices for Salesforce development. Ideal Skills and Experience: - 4-8 years of hands-on experience in Salesforce development - Proficiency in Apex programming language - Extensive experience with code analysis and bug identification - Strong understanding of Salesforce development best practices. Your role will be crucial in enhancing the overall code quality, ensuring the system is bug-free a...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm a young individual seeking to improve my programming skills. I have high persuasion abilities. I'm currently in need of an experienced graphic designer who can create a modern poster for me. Key Requirements: - Design a modern poster with a professional style - Incorporate a logo, slogan, and contact details in the design Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, specifically in creating modern posters - Excellent understanding of design principles and trends - Proficient in relevant design software - Strong communication skills to understand and incorporate my specific requests Note: I'm open to suggestions and creative inputs to make the poster more appealing.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am seeking a data analyst for a linear regression analysis in the financial field. You will be required to conduct the analysis using Stata on observational data. The number of variables is not predetermined, depending on your data inspection and the patterns you might discover. Key features: - Conduct a detailed exploration of the dataset - Determine the number of variables to consider - Perform linear regression using Stata There's no working hypothesis, allowing you to approach the dataset without preconceived notions. Ideal skills: * Experience with Stata * Knowledge of observational data analysis * Prowess in choosing variables for regression analysis The results should expand our understanding of the dataset and offer insights that were unexpected. This proj...

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am looking for an experienced Java developer with SQL capabilities to create a form that...uses it to change the state of the 'IsActive' column in my foreign table. Requirements will include: - Taking input for a key from a form - Using that key to change the state of 'IsActive' column in the foreign table - Toggling the state from true to false or vice versa in the foreign table using the key value Ideal expertise and experience for the job will include: - Proficiency in Java programming - Strong understanding of SQL queries and database relationships - Experience in form data processing - Prior experience in similar projects This project requires a unique combination of Java and SQL skills, and I need someone who can deliver with precision and efficiency...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Real-Time Stock Market Data Streaming & Storage 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a proficient developer to assist with a real-time data streaming and storage project. Key Requirements: - Stream real-time stock market data using we...assist with a real-time data streaming and storage project. Key Requirements: - Stream real-time stock market data using web sockets. And python - Store this data within a time-series database. - Visualize this data suitably leveraging Java. I'm looking to get this project completed as soon as possible, so time management and prioritization are key. Ideal Skills: - Proficiency in web socket programming for real-time data streaming. - Solid experience with time-series databases. - Strong background in data visualisation Please note, the data in question is financial, hence any experience or knowledge in this domain ...

  €265 (Avg Bid)
  €265 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm in need of a competitive Java programmer skilled in tackling advanced-level coding challenges. The scope will revolve primarily around complex problem solving. Ideal skills: - Advanced knowledge in Java - Proven experience in competitive programming - Strong problem-solving abilities Prior experience solving complex coding challenges is a must. Your advanced skills in Java will play an essential role in this project. Please bid only if you're confident in your abilities to navigate these types of challenges.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...professional who has expertise in circuit design and Arduino programming. Key Requirements: - Circuit Design: The ideal candidate should be able to design a circuit that supports LED control, sensor integration, and wireless communication. - Arduino Programming: This project requires advanced programming skills in Arduino. The Arduino code should include input/output control and the ability to communicate with other devices. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Circuit Design: The freelancer should be able to create a comprehensive circuit design that meets the requirements of LED control, sensor integration, and wireless communication. - Advanced Arduino Programming: The ideal candidate should be experienced in Arduino programming, particu...

  €237 (Avg Bid)
  €237 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Python Scrape Ola & Ather Station Data 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled Python developer who can scrape data from both Ola and Ather service stations. The output should be an Excel spreadsheet, and the extracted details should include both the address as well as latitude and longitude. Key Requirements: - I n...developer who can scrape data from both Ola and Ather service stations. The output should be an Excel spreadsheet, and the extracted details should include both the address as well as latitude and longitude. Key Requirements: - I need the details in an Excel spreadsheet. - Data should cover both address and latitude/longitude. - The code should be in Python. Ideal Skills: - Proficiency in Python programming. - Web scraping experience, specifically with data extraction from websites. - Familiarity with data structu...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Comprehensive OLA Service Station Data Scraping 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a skilled Python developer to scrape data from the OLA service station da...OLA service station database. The aim is to analyze the geographic parameters of service stations throughout India. Required Skills: - Data Scraping - Python Programming - Geographic Information System Knowledge The extracted data should include the following information: - Name of the service station - Detailed address - Area name - City - District - State - Pincode - Latitude - Longitude The output format must be Python code that I can run on my system. The final product will be used for analysis purposes, so accuracy is paramount. Interested bidders should have considerable experience in data scraping and Python programming. Knowledge of geographic information systems would be an...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Senior LLM Engineer for Medium Scale ML Projects 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Learning Engineer with at least 5 years of experience to design and develop machine learning models and systems. The main aim of this role is to enhance our product capabilities. Key Responsibilities: - Design and develop machine learning models and systems. - Work on various machine learning tasks including Image Recognition, Natural Language Processing, and Recommender Systems. The preferred programming languages and frameworks that the engineer should be proficient in are Python, TensorFlow, Java, SQL, Lanchain, and Generative AI. ● Design and develop machine learning models and systems to enhance product capabilities. ● Collaborate with a diverse team of engineers to drive innovation and solve complex problems. ● Implement and optimize prompt engineering, RAG, and agents ...

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm looking for a talented developer to help me with a project...Python API should be developed and deployed so that it can interact with the data in the MySQL database effectively. - Database Access: I prefer direct access from the internet for managing database access. - Security: The project should implement standard password protection for the database access. Ideal Skills: - Strong expertise in cPanel and MySQL database management. - Proficient in Python programming language and API development. - Experience in deploying APIs and interacting with MySQL databases. - Knowledge of internet database access and security protocols. Your understanding of cPanel and MySQL, combined with your Python API development skills, will be essential in ensuring the successful completion o...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Flutter App Development 5 μέρες left

  ...The app should be compatible with both Android and iOS platforms. - Main Functionality: It should incorporate voice and face detection features, with a real-time detection system. - Specific Requirements: The voice/face detection should be accurate and in real-time. Therefore, experience with real-time detection systems is a must. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Flutter and Dart programming - Extensive experience in developing mobile apps for both Android and iOS platforms - Proven track record in implementing voice and face detection features - Previous experience in implementing real-time detection systems - Familiarity with integrating third-party APIs for enhanced functionality If you have the skills and experience needed to bring this project to life, I'...

  €431 (Avg Bid)
  €431 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Untitled Ui Dashboard 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi All We are looking for a designer to design a dashboard and associated pages utilising untitled ui template to speed up the progress and keep costs to a minimum as this is a trial / sample project. Landing / Login Page Dashboard Overview (with data and visuals) Jockey & Trainer Stats TAB Horses TAB Preparation TAB Programming TAB Racing TAB Experience with figma and the untitled ui template is required. Required examples of previous work and experience is required.

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...application should be on field data collection and the ability to export this data into various formats. Key Requirements: - Programming Languages: Python, JavaScript, C# - Technology integration: ArcGIS, GPS, GIS, and Google (Earth, Engine, Map) - Specific functionalities needed for GPS, DGPS, and GIS * Mapping and geolocation * Real-time tracking * Capture, Sketch, and Share Field Data Online and Offline * Spatial analysis with data conversion as required. The application should be user-friendly, efficient, and reliable. Experience with GIS and data management is crucial for this project. The developer should also be able to suggest the most suitable programming language based on the requirements and preferences. Like JavaScript with React Native or Dar...

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Ethereum Vesting Smart Contract Development -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced developer to create a vesting smart contract on Ethereum with a linear release schedule that can be revoked if necessary. Key Features: - Token release must follow a fixed schedule. Starting 23rd July, then on 23rd of every month, for 9 months. - The vesting smart contract should be designed to allow token revocation, and only the smart contract owner should have the authority to revoke the vested tokens. The contract needs to be integrated with to show Total tokens, total unlocked tokens, tokens available to withdraw, and a withdraw function. The react frontend exists just need to integrate the contract. Ideal Candidate: - willing to deliver in 1-2 days Maximum budget $200

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  PHP Text Data Extraction and Database Integration 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a sk...specified website using the ChatGPT API - Integrate the extracted text into a MySQL database - Set up the program to run automatically on a daily basis - There will be a Settings screen where we will define some configurations like which websites to look for, what data should be extracted , Validations to be done on extracted data , Time of Run, Error reporting etc Ideal Skills: - Proficient in PHP programming - Experience with API integration, particularly ChatGPT - Familiarity with MySQL for database management - Ability to create a scheduled task for daily data extraction - Attention to detail to ensure data integrity and security Please bid only if you have prior experience with similar projects and are confident you can complete this task efficiently a...

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I need a skilled developer to decompile an APK that was originally written in Java. The app was developed for personal use. Once the decompilation is done, I need a well-documented version of the source code. Key requirements include: - Full decompilation of the APK into readable Java source code....of the APK into readable Java source code. - Detailed documentation of the decompiled source code. This is crucial for my understanding and any future modifications I might want to make. - Ensuring the integrity and functionality of the decompiled code, so that it can be compiled back into a working APK. I would prefer to work with someone with a background in: - Reverse engineering - Java programming - Documentation skills Please include any prior experience in similar tasks in your...

  €236 (Avg Bid)
  €236 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Ethereum Vesting Smart Contract Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced developer to create a vesting smart contract on Ethereum with a linear release schedule that can be revoked if necessary. Key Features: - Token release must follow a fixed schedule. Starting 23rd July, then on 23rd of every month, for 9 months. - The vesting smart contract should be designed to allow token revocation, and only the smart contract owner should have the authority to revoke the vested tokens. The contract needs to be integrated with to show Total tokens, total unlocked tokens, tokens available to withdraw, and a withdraw function. The react frontend exists just need to integrate the contract. Ideal Candidate: - willing to deliver in 1-2 days Maximum budget $200

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Κορυφαία linear programming Άρθρα Κοινότητας