Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 legal δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου Drop shipping

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου Oslo setup

  €375 (Avg Bid)
  €375 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Γραμματειακή Υποστήριξη

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου βοηθός λογιστή', αρχειοθέτηση, εξωτερικές εργασίες

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Γράψτε ένα συμβόλαιο Legal contracts

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  me robaron mi contraseña 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ¿Alquien que me ayude a recuperar una contraseña robada? OJO, no es que me olvidé de mi mail ni mi contraseña, me la robaron y quiero ingresar A UN PROCESO DE REDENCIÓN DE CUENTA por alguna forma legal y profesional.

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Legal Document English Review 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a professional with strong English skills to review and enhance the language used in my Proposed Order, with a focus on making it legally sound and coherent. Key Objec...used in my Proposed Order, with a focus on making it legally sound and coherent. Key Objectives: - Proofread and correct grammar, punctuation, and spelling - Ensure the language used aligns with the legal conventions in the United States - Enhance the overall clarity and coherence of the document Ideal Freelancer: - Proven experience in legal writing and editing - Familiarity with the legal framework in the United States - Exceptional English language skills - Attention to detail and an ability to enhance the coherence of written material - Previous experience with contracts or simi...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...relationships with employees, monitoring mood and morale, and addressing or escalating issues as needed. Resolve employee relations concerns and in compliance with legal and company standards. Foster a positive work environment and culture by supporting our employees in their development and well-being at all stages during their journey. Partner with our Global Head of Compensation, Benefits & Mobility on our benefits program and handle all first level questions from employees. Manage the day-to-day of the benefits and policies in your region Ensure adherence to labor laws in your region and minimise legal risks. Collaborate with both internal Legal & Compliance teams and external parties as necessary. Act as Subject Matter Expert (SME) for the employment l...

  €5252 (Avg Bid)
  €5252 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  As a large-sized business owner, I'm seeking a proficient accounting professional for my financial statement preparation needs. Specifically, I require aid in developing and refining a comprehensive balance sheet. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in business accounting, preferably large-scale - Proficient in...business accounting, preferably large-scale - Proficient in creating balance sheet reports - Understands the complexity of preparing financial statements for large businesses - Excellent attention to detail, accuracy, and ability to meet deadlines Tasks: - Develop and refine a comprehensive balance sheet for a large-sized business - Ensure it reflects accurate financial status and adheres to legal requirements - Timely completion and presentation of th...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Simple Phillipines Criminal Law Question - Legal Advice 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of specific legal advice pertaining to a criminal law issue. The question is related to the investigation stage of the criminal process. Key Requirements: - Expert in Criminal Law: I am looking for a freelancer with a deep understanding of criminal law. Experience in criminal law practice would be a big plus. - Legal Advice: The main assistance I require is accurate and clear legal advice. It is essential that you are able to provide me with practical guidance and insight on this issue. Please note that I do not need document preparation or representation at this stage. I simply need to understand my legal position and potential next steps. Ideal Skills & Experience: - Expertise in Criminal Law - Previous experience in providing legal...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Civil Litigation Paralegal with Scheduling Experience 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a California paralegal who specializes in calendaring. The main responsibilities for this position include: - Using Clio to manage the firm calendar - Scheduling all motions, hearings, discovery deadlines, etc. - Drafting legal documents - Performing other paralegal services It is important that the individual has experience in this field, as well as strong organizational and time management skills. They should be comfortable working independently and have a good understanding of California law to accurately and effectively carry out the tasks required.

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...seeking a skilled translator for English to Spanish, French to English, German to Chinese, and Arabic to English. The projects will cover legal, medical, and marketing materials, with word counts ranging from 1000 to over 5000. Ideal Candidate: - Proficient in English, Spanish, French, German, Chinese, and Arabic - Extensive experience in legal, medical, and marketing translation - Able to maintain cultural sensitivity and context in translations - Attentive to nuances and idiomatic expressions - Capable of handling large word counts efficiently - Excellent understanding of language and grammar Your translation will be integral to ensuring the accuracy of legal documents, the clarity of medical texts, and the effectiveness of marketing materials. I need someone ...

  €14 - €23 / hr
  Τοπικό
  €14 - €23 / hr
  0 προσφορές
  Bitcoin Investment Fraud Recovery - 17/06/2024 18:02 EDT 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I fell victim to a Bitcoin investment fraud. My primary goal is to retrieve my stolen funds. - I require someone with specific experience and skills in cyber forensics and cryptocurrencies, particularly Bitcoin. - The ideal candidate mus...Bitcoin investment fraud. My primary goal is to retrieve my stolen funds. - I require someone with specific experience and skills in cyber forensics and cryptocurrencies, particularly Bitcoin. - The ideal candidate must have a deep understanding of the Bitcoin platform and blockchain technology. - Proficiency in fraud detection and online scam identification is necessary. - Familiarity with legal channels when dealing with cybercrime will be an added advantage. In your proposal, share similar projects you've worked on. Let'...

  €433 (Avg Bid)
  €433 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  Draft a Weekly Independent Sales Contractor Agreement 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...agreements for independent contractors, particularly within the sales industry. Key Requirements: - Crafting a comprehensive document that includes sections on confidentiality, termination, and dispute resolution. - Ensuring that the agreement aligns with standard practices and legal regulations concerning independent contractor relationships. - The document should be concise, professional, and clear in its language, ensuring that all involved parties understand their obligations and rights. Ideal Skills: - Legal writing experience, particularly in crafting contractor agreements. - A background in sales or familiarity with sales industry practices. - Attention to detail and a knack for creating clear, concise, and legally sound documents. If this sounds like a project...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Database-Driven Web Scraping Job 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Excellent written and verbal communication skills for clear reporting and documentation. Preferred Qualifications: Prefer someone that already has built software for web scraping. Knowledge of Web Protocols: Deep understanding of HTTP, SSL, and other web protocols. API Integration: Experience in integrating with APIs for data extraction. Security Awareness: Awareness of ethical scraping practices and legal considerations. Additional Tools: Familiarity with additional tools and libraries used in web scraping and data processing. Able to do clean coding and be able to beta test the end results with no bugs at the completion of the job. How to Apply: Interested candidates should submit the following: A detailed resume highlighting relevant experience. Examples of previous web sc...

  €425 (Avg Bid)
  €425 Μέση Προσφορά
  208 προσφορές

  I'm seeking a professional, experienced in residential property law and building inspection to assist me in challenging an enforcement notice. Barrister where possible. Key requirements: - The main objective is to completely overturn the notice. - The property in question is residential. UK Based. ...completely overturn the notice. - The property in question is residential. UK Based. Ideal Candidate: - Proficient in residential property law - Proven experience in challenging enforcement notices - Background in building inspection - Strong communication and negotiation skills This is a personal project, and I'm looking for someone who can guide me through, and prepare the response paper for the legal and technical process of challenging and successfully overturning the...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I need qualified legal assistance to draft a motion in limine. The main task is to exclude specific evidence, especially evidence from another trial that is associated with this current misdemeanor case. • The Evidence: The evidence in question is from another trial. It is pertinent, but it is not being utilized to prove the same fact or issue in the current case. Ideal Skills: • Experienced in drafting legal motions • Knowledgeable in the scope and limitations of a motion in limine • Understanding of hearsay, demonstrative, and character evidence • Specific experience in exclusion of evidence from previous cases would be a plus.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Urgent Ukrainian Legal Document Translation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a legal document translated from Ukrainian to English urgently. - The document's word count falls between 5000-10000 words. - Native Ukrainian translators with legal expertise would be ideal for this task. - I need this translation completed as soon as possible. It's a standard legal document with contracts, agreements, and power of attorney clauses. So, I'd prefer if you have experience in handling such documents. The deadline is tight, so quick and accurate work is essential.

  €14 - €23 / hr
  Σφραγισμένο
  €14 - €23 / hr
  33 προσφορές

  ...of all involved parties. 3. Dispute Resolution Procedures - Establishing guidelines for handling potential disagreements. futuer needed point for JV . This partnership is anticipated to last for a period of 5 years, so the MOU needs to accommodate for long-term collaboration. Ideally, you've previously worked on MOUs or similar legal documents and understand the nuances of partnership agreements. Your ability to write clearly, concisely and with legal precision will be vital. Your input on important aspects that I might have overlooked is also appreciated. ----------------------------------------MOU NEEDED LIKE THIS ------------ Sure, I'll update the warranty period to 2 years. Here is the revised MOU: --- ### Memorandum of Understanding (MOU) **This MO...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Legal Case Research and Legal Marketplace Consultation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...comprehensive research on historical legal cases and providing consultation on modern legal marketplace strategies. Key Tasks: - Conduct thorough research on IP and Copyright legal cases - Identify and summarize relevant cases, including information on their outcomes - Analyze how the evidence provided influenced the case results - Examine the available evidence concerning creation dates and independent creation - Consult on modern legal marketplace strategies - Provide insights on how past legal cases can inform current IP and Copyright strategies - Offer advice on the development of strong legal evidence for intellectual property protection - Address questions related to legal marketplace trends and opportunities Ideal Sk...

  €478 (Avg Bid)
  €478 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Truck Load Compliance Drawings & Calculations 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert who has access to Load Expert software. I require assistance with creating axle load calculations, load distribution drawings, and vehicle weight calculations specifically for trucks. Ideal candidates will possess: - Profi...creating axle load calculations, load distribution drawings, and vehicle weight calculations specifically for trucks. Ideal candidates will possess: - Proficiency with Load Expert software - Knowledge of truck axle load compliance - Experience in load distribution analysis for trucks - Skill in vehicle weight calculations The purpose of these calculations and drawings is to ensure compliance with legal weight limits for trucks. The ability to deliver accurate and precise calculations and drawings is crucial. Must have own so...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Tailored Letter Administration System 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a letter administration system that can handle a variety of tasks related to letter management. The purpose of this system is to streamline the process of managing and organizing my letters. It should be able to: - Generate templates for l...managing and organizing my letters. It should be able to: - Generate templates for letters - Track recipient responses - Create, edit, search, retrieve, and delete letters The system should be able to handle different types of letters, including business correspondence, personal letters, and legal documents. Ideal candidates for this project should have experience in systems development, database management, and letter administration. Experience with handling different types of letters, particularly legal documents, ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am urgently looking for a legal expert well-versed with contract law, specifically in the drafting, review and negotiation of unsigned lease agreements. Your proficiency in these areas is crucial as the core activity is all about residential property leasing. Therefore: - A deep understanding of contract law with a focus on lease agreements is mandatory. - Previous experience with unsigned and/or disputed lease agreements will be highly favored. - You need to provide expertise on residential property leasing, ensuring compliance with local laws and regulations. Understanding of local residential leasing laws and proven experience in this field are what I'm particularly paying attention to. If you fit this description, I look forward to hearing your approach for this project...

  €391 (Avg Bid)
  €391 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Reputation & Career Damage Analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require an experienced professional to conduct a comprehensive analysis of the damages to my reputation and career in the legal field, as a result of defamatory conduct (slander, libel). US residency not required but must be US trained/educated. Key Responsibilities: - Assessing the impact of the defamation on my reputation, career prospects, standing, etc. - Quantifying the potential financial loss this may cause. - Identifying the necessary steps to mitigate the damage to my reputation and career. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in reputation management, particularly in the legal industry - Strong economic or forensic accounting background to accurately quantify potential financial losses - Previous projects demonstrating successful damage mitigation...

  €1021 (Avg Bid)
  €1021 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Employment Law Expert Needed for India- Salary Dispute 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled legal professional with expertise in Employment Law. The issue at hand pertains to the non-payment of salary, a situation that has escalated into a dispute. Key Requirements: - Comprehensive knowledge and experience in Employment Law, particularly in India, are critical. - Strong familiarity with the legal processes surrounding salary disputes and non-payment issues. - The ability to draft and serve a legal notice, as well as proceed with litigation if necessary. - A track record of successfully handling similar cases in the past. Your role will involve: - Reviewing the details of the case and advising on the best course of action. - Crafting a well-structured legal notice to the offending party. - Representing my interests in the ...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm seeking a professional who can help to monitor phone specifically for the iOS operating system. Importantly access remotely without any credentials . This system should: - Monitor incoming and outgoing calls - Track sent and received text messages - Oversee activity on Fa...credentials . This system should: - Monitor incoming and outgoing calls - Track sent and received text messages - Oversee activity on Facebook, Instagram, and WhatsApp. Proven experience in similar projects, understanding of privacy laws and in-depth knowledge of iOS architecture is a must. Familiarity with social media APIs would be beneficial. It’s pivotal that the system works flawlessly and within legal boundaries. Your bid should include a timeline, your method, and a plan to ensure priva...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Professional Logo & Email Footer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a professional, minimalist logo and an accompanying email footer. The primary purpose of the logo is to repr...- Must visually represent the brand's professionalism. - Should be minimalist in design. - Black and white or grayscale color scheme. Email Footer: - Should include the logo. - Must include the necessary contact information. - Legal disclaimer needs to be included. Ideal Skills: - Graphic Design: Experience in creating minimalist, professional logos. - Branding: Ability to encapsulate the brand's professionalism in the logo. - Email Design: Familiarity with creating email footers is a plus. - Attention to Detail: It's crucial that the contact information and legal disclaimer are accurate and complete. Please include a link to you...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I am seeking a personal investigator skilled in mining and analyzing social media data for personal purposes. The project is centrally concerned with Facebook conversations Key Requirements: * Familiarity with social medi...of proficiency in related areas. Commitment to client confidentiality and ethical data practices are non-negotiable prerequisites. Prospective freelancers should showcase their past work, underscoring their competencies relative to the demands of this project. Please note: Under no circumstances will illegal activities be condoned or encouraged. This assignment should strictly adhere to the legal boundaries and Terms of Service of the relevant platforms. With assurance of these conditions, I look forward to working with a competent freelancer to achieve my o...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  ...seeking a versatile freelancer who can support me in a varied range of language-related tasks. No specific language pairs are required, but proficiency in the primary language of the documents, English, is essential, furthermore German, French, Spanish, Arabic, Chinese, Indian, Russian. Key requirements include: - Translation: You'll need to be able to work with a variety of document types including legal, marketing, and technical materials. Your translations should be accurate and sensitive to the nuances of each sector. - Transcription: You'll be required to transcribe audio or video content. Attention to detail and the ability to produce accurate transcriptions are essential. - Research: I'll also need your help in researching the necessary steps to found an in...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Educational Program Expansion via School Merger 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...available to them. Essential Skills and Experience Include: - **Educational Planning**: The ideal candidate should have experience in educational planning, especially in the K-12 sector. Understanding of curriculum design, pedagogy, and resource management is crucial. - **Merger and Acquisition Knowledge**: Experience with school mergers or acquisitions would be an advantage. Knowledge of the legal and operational aspects of such processes is desirable. - **Budgeting and Resource Management**: The successful bidder should be adept at managing budgets and resources effectively. Experience in the education sector is a plus. Your proposal should focus on how you plan to execute this merger successfully, how you intend to improve our learning resources, and how you can help us ...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...working on developing a legal tech project and I need an experienced professional to help me with this. Key Project Details: - Platform: The Siri Lawyer will be web-based. - Target Legal Services: This system should prioritize several key legal services, including contract review, legal research, client intake and consultation, case management/handling, setting up affordable payment plans for clients, and outlining client duties and responsibilities as well as those of the lawyer. - Customization: The natural language processing system requires moderate customization. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing legal tech products, especially virtual assistants - Strong understanding of natural language processing and its ...

  €1369 (Avg Bid)
  €1369 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I'm in need of an experienced WordPress developer to create a professional website for my law firm. The site should primarily focus on attracting new clients. Key Features: - Online Consultation Request Form - Attorney Profiles and Bios - Blog for Legal Updates Presentation of Areas of Practice: - List of Services Ideal Candidate: - Proficient in WordPress development - Experience in creating websites for law firms or similar professional services - Strong understanding of SEO and client conversion strategies - Ability to design a user-friendly and visually appealing website - Excellent communication and project management skills

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I am aiming to create a not-for-profit structure specialized in providing education and research initiatives for broad public interests. Key objectives include: - Setting up the legal and financial framework for a not-for-profit organization. - Developing a strategy to offer online courses and resources to serve broad public interests. - Mapping out a sustainable business model for the not-for-profit organization. The freelancer ideally should have: - Proven experience in setting up not-for-profit organizations - Background in educational services would be advantageous - Strong understanding of financial sustainability in the non-profit sector.

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I'm looking for a skilled writer to craft a persuasive letter to the judge and district attorney, pleading for leniency on behalf of my husband. The letter needs to be heartfelt and must communicate effectively the following elements: - Pe...well as the past trauma which could have caused him to take certain actions - Support and Accountability: Showcase his desire to be accountable for his actions and portray his genuine willingness to make amends and heal. A successful freelancer should submit a detailed project proposal evidencing their ability to weave these aspects into a compelling, empathetic letter. A background in writing legal appeals or similarly sensitive requests would be beneficial. Please note the need for utmost discretion, empathy, and skill in this uniquely...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  UK LLC Registration & E-commerce Set-up 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional who can assist me in registering a Limited Liability Company (LLC) in the UK and setting up necessary payment solutions for an E-commerce business. The project involves: - **LLC Registration**: I need to establish an LLC in the UK. This includes all the necessary legal paperwork and registration processes. - **Payment Solutions**: I require assistance in setting up Stripe and ShopifyPayments for my E-commerce business. This includes identity verification steps for these payment gateways. The ideal freelancer for this project should have: - Experience in registering Limited Liability Companies in the UK - Proficient knowledge in setting up payment gateways for E-commerce businesses - Familiarity with identity verification procedures, particularl...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Civil Litigation Expert in Canada 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a law professional in Canada who's well versed in civil litigation procedures. The ideal candidate will have experience in both plaintiff and defendant representation. Key Requirements: - Proficiency in Canadian civil litigation procedures - Experience in handling cases as a ...procedures. The ideal candidate will have experience in both plaintiff and defendant representation. Key Requirements: - Proficiency in Canadian civil litigation procedures - Experience in handling cases as a plaintiff and defendant - Ability to strategize and advocate effectively in an active litigation scenario Please note that I'm currently in the active litigation phase, and require comprehensive legal support from a professional with strong communication skills and a proven track re...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  EB-2 NIW Petition Support 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm currently in need of support for my personal EB-...background that I would like to highlight in the petition include: - My professional achievements - Educational background - Research and publications I need a professional who has experience with EB-2 NIW petitions, and who can help me present my credentials in the most compelling way. This involves: - Understanding of the USCIS requirements and guidelines - Proficiency in drafting and reviewing legal documents - Ability to create a strategic narrative that emphasizes the significance of my achievements The ideal candidate should have a proven track record of successfully assisting with similar petitions and a deep understanding of the EB-2 NIW criteria. Experience in immigration law or a similar field would be a signifi...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm looking for a qualified translator to assist in translating 45 pages of personal legal documents from English to Arabic. - The main purpose of this translation is for personal use. Therefore, confidentiality and accuracy are paramount. - I'm unsure about any specific formatting or layout requirements for the translated documents. Professional advice in this area will be appreciated, and a standard, easily readable format will typically suffice. Ideal skills and experience: - Proven experience in translating legal documents - Prestigious level of proficiency in both English and Arabic languages - Familiarity with legal terminologies and conventions - Ability to handle confidential information - Sufficient knowledge for advising on document formattin...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Legal Cases Analysis: Visa & Mastercard 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a thorough market research or desktop research professional who can delve into legal cases fought against Visa and Mastercard in the USA over the last 5 years. The key aspects of this task include: - Research legal cases fought against Visa and Mastercard: You need to investigate and provide details on the legal cases both Visa and Mastercard have been involved in over the last 5 years with regards to anti trust practices. - Comparison of cases: After researching both companies' legal anti trust issues, you will need to provide an overview or synopsis of theor relevance to practices in middle east and saudi arabia in particular. - Anti-Trust Cases Analysis: The ideal candidate should also have the capacity to investigate and provide ...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Legal Advice & Strategy Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am trying to figure out what I can sue my mom for. Specifically, I want to determine if I can sue her and how I can make her hand over the money without jumping through hoops. My main goal is to sue my mom for the following: she made a verbal agreement and contract that I would receive $240,000 if my stepfather died, regardless of life insurance. However, I only received $80,000 USD, and I want the remaining $160,000 USD. All incidents occurred in Texas, where I currently reside. 1. Previously, she gave me my firearm around Jan 1, 2024, before I left for the Philippines, with the agreement that she would return it upon my return. I came back approximately in January 2024 and asked her several times, both verbally and through email, to return my firearm. However, she never did. Rhonda Sm...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm in a bind and need some quick legal advice. I want to know the possibilities of suing my mom for money. This is an urgent matter and I want to be well-informed. - I skipped the question about the specific actions that I believe warrant a lawsuit, however, I'm happy to provide any additional information required. - I haven't had a conversation with my mother about this issue yet. I'm trying to get a professional opinion before proceeding with any confrontation. The ideal freelancer for this job should have: - Legal background with a specialization in family or personal injury law. - Excellent communication skills, able to explain complex legal jargon in simple terms. - Experience in conflict resolution, ideally involving disputes within famil...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Legal Advice for Financial Dispute - 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and considering legal action. I need a legal professional who can assess the situation and provide me with accurate advice on how to proceed. Your role would be to help me understand the legal options available, as well as what type of evidence or documentation I might need to support my case. Key Deliverables: - Detailed explanation of my legal rights and potential options in this situation - Guidance on how to navigate a civil lawsuit against a family member - Suggestions on the best approach to getting my mother to comply without unnecessary escalation Skills and Experience: - Proven experience in Texas civil law - Familiarity with family disputes and financial conflicts - Strong communication and negotiation skills - Ability to provide clear and concise...

  €112 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €112 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Project Title: Development of Influencer Marketing Website ...all outlined requirements. Training & Documentation: Provide training materials for content management and website administration. Additional Considerations: Content Strategy: Develop a plan for creating high-quality blog posts, articles, and other resources to populate the website. SEO: Implement search engine optimization (SEO) best practices to ensure the website ranks well in search results. Legal Compliance: Ensure the website complies with relevant data protection regulations and privacy laws. Call to Action: Request a detailed proposal and cost estimate from your design team based on this project outline. Encourage them to ask questions and propose innovative solutions to make your influencer marketing platf...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Expert Czech Translator 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Expertise: I require a translator with extensive experience in translating legal documents. - Language: The translator must be a native Czech speaker with a deep understanding of the language nuances. - Accuracy: The translated documents must be precise and retain the legal context. - Timeliness: The project has a fixed deadline, so the translator must be able to deliver under this constraint. - Confidentiality: The documents are sensitive in nature, so the translator must ensure high levels of confidentiality throughout the project. Ideal Freelancer: - Professional translator with substantial experience in legal translation. - Native Czech speaker with an excellent command of English. - Previous experience with translating legal documents for public distr...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  As a Private Investigation Firm, we are in need of a designer to create a professional looking PDF Report summarizing a background check on a person. This report will be shared with our clients. Key Elements for the First Page: - Summary of findings from the background check - Personal information of the subject - Additional data such as social media accounts, locations, legal information, etc. Specific Design Elements: - The first page should have a clean and professional layout that shows an overview of what was found - The following pages will contain the data in full, by data types (each in section) This project is time-sensitive - we require this PDF design to be completed ASAP. The ideal freelancer for this job will have experience in graphic design and creating professio...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Hi. Here is the quote for Bespoke Compensation Plan for Legal Department as discussed though chat.

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...seeking a versatile freelancer who can support me in a varied range of language-related tasks. No specific language pairs are required, but proficiency in the primary language of the documents, English, is essential, furthermore German, French, Spanish, Arabic, Chinese, Indian, Russian. Key requirements include: - Translation: You'll need to be able to work with a variety of document types including legal, marketing, and technical materials. Your translations should be accurate and sensitive to the nuances of each sector. - Transcription: You'll be required to transcribe audio or video content. Attention to detail and the ability to produce accurate transcriptions are essential. - Research: I'll also need your help in researching the necessary steps to found an in...

  €439 (Avg Bid)
  €439 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  I require an experienced individual who can provide guidance on the necessary supporting documents for my father's N-648 form and other related citizenship immigration forms. Key Responsibilities: - Assist in identifying the essential supporting documents required for the N-648 form ...for the N-648 form and other citizenship immigration forms. Ideal Candidate: - Prior experience working with immigration-related paperwork, particularly the N-648 form. - Thorough understanding of the supporting documentation needed for these processes. - Good communication and availability for instant messaging discussion to clarify document requirements. Please note that I'm not seeking legal advice or a complete walkthrough of the N-648 form. I'm solely in need of guidance on ...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm in need of an efficient typist who specializes in legal documents. The candidate should be familiar with APA formatting as that is a requirement for this project. Ideal skills: - Fast and accurate typing skills - Expertise in legal jargon - Understanding and experience with APA style formatting With your help, all my legal content will be accurately and promptly typed.

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am seeking a website developer to create a professional online platform for my pro bono law firm. The main goal of this site is to showcase our previous pro bono cases and raise awareness about our services. Key Features: - **Case Showcasing:** The website...- **Filtering Options:** A filtering system should be in place to sort through the pro bono cases based on categories or other relevant criteria. - **Social Media Integration:** Integration with our social media channels is essential for us to expand our online reach and engagement. I am looking for a developer with experience in creating professional and engaging websites, particularly in the legal sector. Knowledge of showcasing case studies and lawyer listings would be a plus. Please provide examples of relevant work in...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Κορυφαία legal Άρθρα Κοινότητας