Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  4,362 latex δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Ασκήσεις R Έχει λήξει left

  Καλησπέρα, Έχω κάποιες ασκήσεις σε R συννημένες σε .rar. Θέλω μόνο τον κώδικα, όχι σε latex. Το budget μου είναι κάπως περιορισμένο. Ευχαριστώ

  €255 (Avg Bid)
  €255 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I need an experienced LaTeX writer who is also proficient in advanced mathematical notation to type up a math paper following a traditional structure of introduction, body, and conclusion. Key requirements include: - Full comprehension of Advanced equations, matrices, vector spaces, and mathematical symbols - Ability to number equations and indent paragraphs as per my specification - Formatting text with bold headings where necessary - Understanding of mathematics, specifically modules, rings, vectors and matrices. The ideal candidate will have an advanced understanding of mathematics and a proven history of LaTeX typesetting. Ensure you're comfortable handling large amounts of complex equations, as this will make up a significant portion of the work required.

  €353 (Avg Bid)
  €353 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  I need an experienced LaTeX professional who can efficiently convert my Word document to LaTeX, create a table of contents, and proofread the content. Additionally, I require the creation of a new LaTeX theme on Overleaf for my company. Key Requirements: - Efficiently convert a Word document to LaTeX - Create a table of contents - In-depth proofreading for clarity and flow - Develop a new LaTeX theme suitable for use on Overleaf Ideal Skills: - Extensive experience in LaTeX - Strong proofreading skills - Ability to create a visually appealing LaTeX theme - Proficient with Overleaf You should include past experience and examples of your LaTeX work in your application. Please ensure that your application reflects your experience and ...

  €31 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €31 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Expert 3Pi Pololu Robot Programmer Έχει λήξει left

  I'm looking for a skilled freelancer who can help me with a 3Pi Pololu robot project. The key aspects of this job include: - Writing a line following code: This code should primarily focus on the detection of lines and ...data in a visually appealing and easy-to-understand manner. - Comparative Analysis: You are expected to compare the results with the expected output or other relevant data points. Ideal candidates would have: - Extensive experience with 3Pi Pololu robots - Proficiency in C++ - Strong background in data analysis, particularly in data visualization and comparative analysis - Knowledge of Overleaf LaTeX for reporting Your ability to understand the nuances of line following, coupled with your analytical skills, will be crucial for this project. Looking forwar...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm in need of a Python expert to create a custom solution for extracting text + math formulas and tables from PDF files. The data should then be assembled into a readable format (latex) to be stored in an SQLite database. The project should utilize software from existing open source projs. Key Requirements: - Coding a Python using open source components for OCR, pypdf, and Nougat to extract text and images seamlessly from PDF files. - brief description of project details is attached Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python programming, specifically working with OCR and PDF libraries. - Prior experience with image segmentation and text extraction from PDF files is highly desired. - Usage of Github Copilot or equivalent tools is a plus. The SQLite DB model/file ...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  ...should be as succinct as possible (300-500 words). The length is not relevant, only the content. Keep the language as simple and as accurate as possible. Thinking about the research questions Representation of women in magazines - the combined data from all of you! :) Near synonymy of epistemic markers Please write two reports Both reports should use IMRaD Both reports should be completed in LaTeX, using the Association for Computational Linguistics (ACL) conference template, which can be found on the overleap site below. I recommend using overleaf to compile your text. 1. - Stats Choose a research question and the annually annotated data that goes with it and apply it to 4 techniques. Different techniques would be appropriate for different research questions

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in need of a LaTeX typesetter with intermediate experience to work on an academic paper. I'm seeking a freelancer who is adept at typesetting in LaTeX. The project involves working on an academic paper, so prior experience with academic documents is a plus. You must be familiar with using LaTeX and have a good understanding of academic paper structures. The successful candidate will be provided with specific LaTeX packages and styles to be used for this document. These are crucial for maintaining consistency and adhering to academic standards.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I need help with publishing my article to the Computer Science Review Journal. - The article is already in Latex format. I'm seeking a professional who can assist with both formatting the article according to the journal's guidelines and guiding me through the submission process. The article does not include complex graphics or tables. It's a standard piece that should not present significant formatting challenges. Ideal Skills: - Strong familiarity with the Computer Science Review Journal's submission guidelines. - Proficiency in Latex formatting. - Experience with academic publishing and the submission process. - Clear communication and guidance to assist me with submitting the article post formatting.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  €119 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  LaTeX Research Paper Formatting Έχει λήξει left

  I need assistance in typing my research paper in LaTeX. The document will incorporate various elements that require specific formatting to align with the guidelines of a particular journal or conference. Key elements that the freelancer will work on include: - Accurate and visually pleasing incorporation of tables and figures - Proper formatting of complex mathematical equations - Ensuring the bibliography is formatted correctly and consistently Your experience with LaTeX and previous projects working on research papers or academic content will be highly valued. Please provide examples of similar work in your bid.

  €348 (Avg Bid)
  €348 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές

  I have a completed, highly detailed Word document that I need expertly converted to the Springer Nature Overleaf Latex format. Key job details: - My document is far from basic; it includes complex mathematical equations and scientific symbols which need to be accurately translated into the Overleaf format. - I require strict adherence to all Springer Nature Overleaf Latex formatting rules. A good understanding of these is paramount for this job. - All content is ready and no creation or writing will be required. Ideal freelancers will have: - Proficiency in Word and Springer Nature Overleaf Latex conversions - Experience with complex mathematical and scientific content - Attention to detail ensuring no formulas, equations, or scientific symbols are lost or misrepres...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I have a completed, highly detailed Word document that I need expertly converted to the Springer Nature Overleaf Latex format. Key job details: - My document is far from basic; it includes complex mathematical equations and scientific symbols which need to be accurately translated into the Overleaf format. - I require strict adherence to all Springer Nature Overleaf Latex formatting rules. A good understanding of these is paramount for this job. - All content is ready and no creation or writing will be required. Ideal freelancers will have: - Proficiency in Word and Springer Nature Overleaf Latex conversions - Experience with complex mathematical and scientific content - Attention to detail ensuring no formulas, equations, or scientific symbols are lost or misrepres...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...into a LaTex document matching ARXIV's submission guidelines. Key Aspects of the Project: - Convert the narrative text from the MS Word document into well-structured LaTex that adheres to ARXIV's formatting rules. - The document includes some images, which will need to be properly incorporated into the LaTex file while maintaining their original quality and placement in the text. - References should be managed using the BiBTeX system. Ideal Candidate: - Proficient in LaTex - In-depth understanding of ARXIV submission guidelines - Expert in handling BiBTeX for Citations - Experience with image handling in LaTex This project requires not only technical skill but also keen attention to detail to ensure that every aspect of the original ...

  €101 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €101 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I'm in need of an experienced CSS and JS designer to migrate my entire website onto Elementor. I have a website in HTML, CSS, and JS. I want to migrate it to WordPress. There are 2 pages: 1. Home pag...migrate it to WordPress. There are 2 pages: 1. Home page: - Just build the responsive page with Elementor 2. Another page (which is a chatbot): - Build the overall layout of the page with Elementor - Modify the CSS of the chat plugin to match my original site - Add small CSS adjustments to make the chat look nicer - Add JS to properly display an element that is not working well (LaTeX is not displaying correctly) Desired Skills & Experience: - Proficiency in CSS and JS - Expertise in using Elementor - Experience optimizing websites for mobile and creating...

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  ...references and plantuml to generate a representative figure. The sample doc also uses a latex setup file and the read-the-org theme for HTML. Extend the scripts in the org-export project to load any packages and fonts required to generate a PDF and an HTML file from the sample document. The output should be identical to the sample PDF and HTML outputs that I have included in the repo, which I generated manually from within Emacs. I have also included my Doom emacs setup file so you can see what packages I am loading. I have also included a directory of styles, from which the desired citation style is specified. - Solid grasp of Elisp for the Emacs .init script creation. I have a sample org document with latex-setup files, read-the-org theme, and citation styles i...

  €172 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €172 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Math Data Entry Specialist Needed Έχει λήξει left

  I am in need of a skilled freelancer to help me with a data entry project. The data prim...including equations, formulas, and statistical data. Key Requirements: - Expertise in advanced level mathematics - Ability to carefully transcribe mathematical content from scanned PDF pages - Experience with equations, formulas, and statistical data Other Details: - The data is in A4 size PDF format - The ideal candidate should be comfortable working with text-based data, as well as spreadsheet and LaTeX formats. - Attention to detail is crucial in this project, as even minor errors can have significant implications. Please provide examples of similar projects you have worked on, and how your skills will enable you to successfully complete this task. I need data entry in Microsoft word f...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές

  I am in need of an Overleaf Latex Editor who can assist in converting my Word document into a Latex format. Please note that I require custom formatting for the Latex document. Key Points: - Custom Formatting: The document should be converted with a custom formatting style that I will provide. This includes Headers and footers, Custom tables and figures, Citations and references, Sections, and Questions answers. Your Responsibilities: - Converting the Word document into a polished and professionally formatted Latex document. - Ensuring all the custom formatting requirements are met and implemented accurately. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Overleaf Latex Editor. - Previous experience in converting Word documents to Latex, especiall...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Dear Syed, Thanks for contacted me. As discussion via chat, I'd like to send you a detail quote. Totpic: Short term EV load forecasting using ML/DL in Low data environment Target Project: Q4 Journal Ranking Fixed fee Total: 150 USD Timeline: 4 months initial milestone (when contracted): 20 USD Milestone 2: 80 USD when Finished simulation Milestone 3: 50 USD when Finished to write a LATEX paper. Thanks and Best Regads! Phong Nguyen

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Overleaf Latex Paper Writer Needed Έχει λήξει left

  I need an experienced writer well-versed in science to help me with a research paper. - The paper is on a scientific topic, so I need someone familiar with scientific writing and research methodologies. - You should have prior experience in academic writing, particularly in the field of science. - I am looking for someone who can provide a standard level of detail in citations and references. Please include your relevant experience in your application.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I'm currently utilizing Neovim on my Windows 11. I would like someone to install the KNAP plugin in Neovim for Windows 11. The link to KNAP repo is GOAL: to set up KNAP on Windows 11 so that I can edit smoothly this tex source https://...plugin in Neovim for Windows 11. The link to KNAP repo is GOAL: to set up KNAP on Windows 11 so that I can edit smoothly this tex source Ideal Skills and Experience: - Proficiency in working with Neovim on Windows system - Prior experience with KNAP plugin or similar plugins - Understanding of LaTex Please provide an overview of your experience with Neovim and LaTex. A clear and documented process for configuration and testing will be greatly appreciated.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm currently utilizing Neovim on my Windows 11. I would like someone to install the KNAP plugin in Neovim for Windows 11. The link to KNAP repo is GOAL: to set up KNAP on Windows 11 so that I can edit smoothly this tex source https://...plugin in Neovim for Windows 11. The link to KNAP repo is GOAL: to set up KNAP on Windows 11 so that I can edit smoothly this tex source Ideal Skills and Experience: - Proficiency in working with Neovim on Windows system - Prior experience with KNAP plugin or similar plugins - Understanding of LaTex Please provide an overview of your experience with Neovim and LaTex. A clear and documented process for configuration and testing will be greatly appreciated.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am in need of a highly skilled LaTeX document expert who could assist me with the creation of a math MCQs (Multiple Choice Questions) paper. Tasks include: - Equation formatting - Crafting multiple choice question formatting - Beginners' standard section headings formatting Beyond the formatting elements listed above, I am seeking help with preparing the typesetting in my personal style. To clarify, I will supply you with the unique set of guidelines related to my personal style of typesetting for this task. Key Skills required for this job: - Proficiency in LaTeX - Understanding of formatting mathematical equations - Experience in making MCQs or academic papers. This job will perfectly suit those who have prior experience of creating LaTeX-based educati...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  3D Models for Men's Latex Wear Έχει λήξει left

  I am looking for a 3D designer skilled in garment modelling who can help me render existing garments within the men's latex fetish wear category. This is a job that requires: - 3D garment rendered in medium detail that strikes a balance between realism and performance. The aim is to create image assets for a custom clothing builder, so it's important the renders are accurate. - Create consistent models, exporting 3 fixed angles along with a range of variations that can be complied into the clothing customiser app. In summary, the ideal freelancer would have proven experience in 3D garment rendering, an understanding of various clothing types, particularly in niche categories, and a knack for detailed, yet efficient work. If you can bring these skills to the table, I�...

  €42 / hr (Avg Bid)
  €42 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  Tasks: (for a Gamified Question Practice FLUTER FIREBASE app) 1. Design a robust Content Management System with a format to store JEE questions in firebase collections. Each question document in firebase should have the appropriate metadata: question text, i...correct option, exam and year(mains or advance), images contained within the options if any, etc. 2. Extract 1 lakh questions from provided pdf documents and upload to firebase using the Content Management System. 3. Write robust flutter code to fetch questions from user selected chapter (corresponding to firebase collection) and display them in proper format with latex/mathjax. Caveats: image storage in question or options, latex, latex linebreaking, etc. This functionality is to be integrated by me on top o...

  €284 (Avg Bid)
  €284 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm having trouble with fixing a few errors in Latex. The error should be fixed with a specific list of packages. A knowledgeable hand with substantial experience in LaTeX is needed to quickly and effectively fix and check the rest of the errors, if any, in the document. Familiarity with text formatting in LaTeX is crucial. There are about 25 errors that need to be fixed. ! Misplaced noalign. bottomrule ->noalign {ifnum 0=`}fi @aboverulesep =aboverulesep global... l.577 } ! Missing } inserted. } l.577 } ! Missing } inserted. } l.577 } ! Missing cr inserted. cr l.577 } ! Undefined control sequence. @BTrule ...doublerulesep fi fi fi @BTswitch l.577 } ! Misplaced crcr. crcr l.577 } ! Extra }, or forgotten $. endtabular ->crcr egroup egr...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  14 συμμετοχές

  I'm having trouble with fixing a few errors in Latex. The error should be fixed with a specific list of packages. A knowledgeable hand with substantial experience in LaTeX is needed to quickly and effectively fix and check the rest of the errors, if any, in the document. Familiarity with text formatting in LaTeX is crucial. There are about 25 errors that need to be fixed. This needs to be done in 2-3 hours after accepting to the project, so please make sure of that. ! Misplaced noalign. bottomrule ->noalign {ifnum 0=`}fi @aboverulesep =aboverulesep global... l.577 } ! Missing } inserted. } l.577 } ! Missing } inserted. } l.577 } ! Missing cr inserted. cr l.577 } ! Undefined control sequence. @BTrule ...doublerulesep fi fi fi @BTswitch l.577 }...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I'm looking for a skilled translator to convert a German textbook on Fourier Analysis...translator to convert a German textbook on Fourier Analysis to English. It's vital that the document is translated with an intermediate understanding of mathematical terms. The final document should be in LaTeX. Requirements: - Translation: I need the remaining 332 pages of the textbook to be translated accurately and diligently. - LaTeX Editing: The translated document must be professionally formatted using LaTeX. Ideal Freelancer: - Fluent in both German and English. - Proficient in mathematical terminology. - Familiar with engineering applications of Fourier Analysis. - Experience with LaTeX. Please provide a quote for the project and its costs. I will share...

  €40 / hr (Avg Bid)
  €40 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...have a project that involves exporting a question paper to PDF format in two columns with alignment. The purpose of this task is to facilitate the printing of the question paper. Key Elements: - The question paper is in Latex format. - The script was written in Laravel and uses Vue.Js and Inertia.Js. - The PDF should feature a two-column layout with proper alignment. - The header and footer should include page numbers and a custom logo or school name. I am looking for a skilled developer who has experience with Laravel and Vue.Js, as well as the ability to work with Latex and PDF files. The ideal candidate should have a strong understanding of layout design for PDFs, and be able to demonstrate experience with similar projects. The project has a high priority and needs to...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Convert Word Docs to Overleaf Latex Έχει λήξει left

  I am seeking a proficient freelancer to convert 1-5 Word...seeking a proficient freelancer to convert 1-5 Word documents to Overleaf Latex Journal Format. These documents include not only text but also graphics and tables, necessitating an eye for detail and good command of layout techniques. The ideal candidate will have extensive experience in Word-to-LaTeX conversions and dealing with documents that are graphically rich. The successful freelancer would demonstrate a deep understanding of LaTeX syntax and formatting, and the capacity to preserve the structure and aesthetics of the original Word documents in the process of conversion. Efficiency and accuracy will be key attributes for this task. I have 4 documents & Latex template. I want those documents ...

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  tenho um trabalho com 40 paginas, grande parte em figuras e tabelas que preciso converter de word para latex...já tenho um modelo da ufpr.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Skilled Balloon Artist Needed Έχει λήξει left

  I am looking for a versatile balloon artist capable of working with a variety of balloons, such as latex, foil, and modeling balloons. The artist will be required to create different themes and designs, which could range from animals to princesses or sports. Ideal Skills and Experience: - Previous experience as a balloon artist - Versatile and flexible with designs - Skilled with different types of balloons To apply, please provide: - Examples of past work - Detailed project proposals - Information about your experience as a balloon artist.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...BELOW: A) POLYISOPEREN LATEX FREE SURGICAL GLOVES 1-Dr. LUJAIN POLYISOPERENE SURGICAL STERILE POWDER FREE GLOVES ( LSG-PI-5.5 ——————9.0) 2-Dr. LUJAIN POLYISOPERENE UNDERGLOVING SURGICAL STERILE POWDER FREE GLOVES ( LSG-UG-5.5 ——————9.0) 3-Dr. LUJAIN POLYISOPERENE DOUBLE GLOVING SURGICAL STERILE POWDER FREE GLOVES ( LSG-SD-55——————85) 4-Dr. LUJAIN POLYISOPERENE SENSETIVE SURGICAL STERILE POWDER FREE GLOVES ( LSG-SG-5.5 ——————9.0) 5-Dr. LUJAIN POLYISOPERENE ORTHO SURGICAL STERILE POWDER FREE GLOVES ( LSG-OG-5.5 ——————9.0) B) PREMIUM LATEX SURGICAL GLOVES PREMIUM LATEX STERILE POWEDER FR...

  €134 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €134 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Necesito alguien para pasar a latex paginas de ejercicios escritas a mano, necesito que el que las pase sepa de estadistica, me de feedbacks para revisar que las escribe bien, sea dedicado y haga un buen trabajo, pago por pagina 50 centimos.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Latex Template Creation Έχει λήξει left

  I am seeking a freelancer with LaTeX expertise to transform a two-page Word document into a LaTeX template. This template should be flexible and able to accommodate the following requirements: - Intermediate level of customization: I expect the final template to have customized headers/footers, specific font choices, and a coherent, professional structure. - Combination of text, figures, and tables: The original document merges text, figures, and tables. The template should maintain this mix while ensuring a consistent, clean layout. The ideal candidate should have a strong proficiency in LaTeX, with prior experience in creating similarly styled templates. Excellent attention to detail is crucial, as the final template should mirror the original document's layou...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Job Post Title: "Expert Statistician Needed for Advanced Probability and Statistical Analysis Project" Job Description: ...interpret and use Z-tables for normal distribution analysis. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Strong mathematical and statistical analysis skills. Effective communication skills for reporting and documentation. Qualifications: A degree in Statistics, Mathematics, Data Science, or a related field. Proven experience in statistical analysis and probability theory. Familiarity with LaTeX or Jupyter Notebook for documenting statistical findings. Additional Notes: Candidates must provide examples of previous work involving statistical analysis or related projects. This is a remote position with flexible hours, but deadlines must be ...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am looking for someone to complete a project of translating English to Spanish over the next two days. The sign must be accurately translated from English to Spanish. Please make sure it sca...need you to check it thoroughly in case I have made an error. "NOTICE: This toilet is fitted with a macerator pump which will become blocked if misused. The toilet is for disposal of human waste and toilet paper only. Do not flush anything else* as this will cause a blockage. *i.e. sanitary towels, tampons, cotton, cotton wool, wet wipes, kitchen roll, dental floss, food, wood, plastic, metal or latex. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING" I can be very responsive. I am looking for someone who produces highly accurate translations. If this project is successful then I will have a...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  I need a Python script that can scrape ALL images uploaded on Stackexchange posts related to LaTeX, especially those tagged with tikz/pgfplot. The primary goal for collecting these images is to create a personal database of the best illustrations asked and made by users. Key Requirements: - Ability to scrape Stackexchange posts specifically related to LaTeX - Must be able to identify and download all images in the posts - Organize the images with their corresponding posts Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python - Experience with web scraping and data extraction - Familiarity with Stackexchange's layout and data structure - Ability to handle and download images from web sources Please submit detailed project proposals outlining your approach to achieving t...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I am urgently seeking a seasoned LaTeX expert for an academic paper typesetting task. The project involves setting up my document meticulously adhering to the structure common in academia. Ideally, the successful freelancer should: - Be a well-versed specialist in LaTeX, with a solid grasp in academic typesetting. - Understand precise details of the APA citation style, and how to effectively apply it within LaTeX. - Have a track record of delivering excellent results on similar projects. Your scope will be to transform my raw content into a flawless academic paper, correctly formatted and ready for publication. Prior academic paper typesetting experience is a huge plus. If you satisfy these requirements and are ready for this task, I encourage you to bid.

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  Seeking a writer with a strong understanding of Algebra at the intermediate (high school) level, with an emphasis on communicating concepts clearly for self-learners studying independently. My project involves: - Transcribing my current rough drafts into written form. This includes working with some jpeg files. - Editing and improving the content once transcription is complete. - maybe writing in latex I am looking for a final product that independently studying students could use to improve their understanding of Algebra. If you have familiarity with formatting and editorial standards for educational resources, your skills would be particularly valuable here. Skills and Experience: - Strong understanding of Algebra (high school level) - Ability to accurately transcribe from jp...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Word to LaTeX Conversion Έχει λήξει left

  I'm looking for someone to convert a .docx format Word file into LaTeX. - Familiarity handling text with tables, and figures in latex.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  ...need you to check it thoroughly in case I have made an error. "NOTICE: This toilet is fitted with a macerator pump which will become blocked if misused. The toilet is for disposal of human waste and toilet paper only. Do not flush anything else* as this will cause a blockage. *i.e. sanitary towels, tampons, cotton, cotton wool, wet wipes, kitchen roll, dental floss, food, wood, plastic, metal or latex. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING" PART 2 (To be completed in three weeks): I have 10 Amazon listings for dispenser keys (for example ) and one for the above notice. These have been translated into Spanish by Amazon's bot and are not always accurate. I need your help checking and making changes from the original

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  ...need you to check it thoroughly in case I have made an error. "NOTICE: This toilet is fitted with a macerator pump which will become blocked if misused. The toilet is for disposal of human waste and toilet paper only. Do not flush anything else* as this will cause a blockage. *i.e. sanitary towels, tampons, cotton, cotton wool, wet wipes, kitchen roll, dental floss, food, wood, plastic, metal or latex. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING" PART 2 (To be completed in three weeks): I have 10 Amazon listings for dispenser keys (for example ) and one for the above notice. These have been translated into German by Amazon's bot and are not always accurate. I need your help checking and making changes from the original English

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  ...need you to check it thoroughly in case I have made an error. "NOTICE: This toilet is fitted with a macerator pump which will become blocked if misused. The toilet is for disposal of human waste and toilet paper only. Do not flush anything else* as this will cause a blockage. *i.e. sanitary towels, tampons, cotton, cotton wool, wet wipes, kitchen roll, dental floss, food, wood, plastic, metal or latex. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING" PART 2 (To be completed in three weeks): I have 10 Amazon listings for dispenser keys (for example ) and one for the above notice. These have been translated into Italian by Amazon's bot and are not always accurate. I need your help checking and making changes from the original

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I'm currently in need of a LaTeX specialist who can help me in designing templates for my midterm review and exams for an R programming class. The main objectives for the templates are: - Easy to customize: The templates should be designed in a way that allows me to easily input content without too much hassle. - Consistent branding: While I'm not looking for an overly complex design, I would appreciate a level of consistency in the templates. I also need the freelancer to be able to troubleshoot any issues that may arise with the templates. This includes: - Ensuring all formatting is correct and displays properly - Fixing any errors that I may not be able to solve on my own Ideal skills and experience for this job include: - Strong understanding of LaTeX and ...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Advanced Latex Academic Report Έχει λήξει left

  I am looking for a professional with strong skills in LaTeX and experience in academic writing, particularly in the field of Science and Technology. The task involves creating a comprehensive LaTeX report based on detailed academic research. Key Responsibilities: • Comprehensive review of the given research data • Converting the researched data into a LaTeX report • Detailed statistical analysis of the data • High-quality academic writing and presentation Ideal Skills: • Proficiency in LaTeX • Experience in academic writing in the field of Science and Technology • Strong statistical analysis capabilities • Excellent research skills This role is perfect for a detail-oriented individual who can present complex sci...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Seeking a highly skilled Tikz and Latex programmer to create a variety of graphics and tables for my research paper. Types of Graphics: The project will require the creation of: - Diagrams - Plots - 3D Representations - Tables Role of Graphics: The graphics and tables produced will serve to: - Illustrictate complex concepts - Visualize data - Compare and contrast research results Required Skills: The ideal candidate for this project should be proficient in: - Tikz - Latex Your contribution will play a crucial role in enhancing the visual appeal and readability of my research paper. Prior experience in similar projects would be advantageous. Let's make science more understandable and engaging!

  €18 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Math Typing in LaTeX Έχει λήξει left

  I'm looking for a LaTeX expert to help me type mathematical explanations and solutions for secondary school exam papers (O-levels standard) The job involves: - Solving and typing answers to math questions in LaTeX format - Ensuring the formatting is clean and professional Ideal skills for this job include: - Proficiency in LaTeX typesetting - Understanding of secondary school level mathematics - Attention to detail to ensure accuracy - Ability to maintain formatting consistency - Ability to follow guidance and instructions I have uploaded a sample exam paper that I need the solutions for. Please note: - It will be a long term job once I find a suitable typist as I have a lot of exam papers I need to type - There is no specific deadline and I am not in a rush ...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Latex Thesis Template Correction Έχει λήξει left

  I'm in need of someone experienced in dealing with Latex templates. My current thesis template with Latex is running into a few problems and I need the proper fixes made. Major issues to be resolved include: - Spacing issues: Both paragraph and line spacing inconsistencies are present. Page spacings (inner, outer, etc.) also need proper adjustments. - Formatting errors: My thesis shows incorrect font styles and sizes, which aren't in line with university requirements and general readability. - Extension of title lengths: The titles for my list of figures, contents, and references need to be extended or modified to properly fit the content. Ideal skills would, of course, include proficiency with Latex, especially when handling document templates. A good gr...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Κορυφαία latex Άρθρα Κοινότητας