Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  4,241 latex δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Ασκήσεις R Έχει λήξει left

  Καλησπέρα, Έχω κάποιες ασκήσεις σε R συννημένες σε .rar. Θέλω μόνο τον κώδικα, όχι σε latex. Το budget μου είναι κάπως περιορισμένο. Ευχαριστώ

  €257 (Avg Bid)
  €257 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  I need a LaTeX Tikz expert for some immediate help -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a LaTeX Tikz expert who can provide immediate help with creating diagrams. The diagrams I need help with are of intermediate complexity. Skills and Experience: - Strong proficiency in LaTeX and Tikz - Experience creating diagrams using Tikz If you are a Latex Tikz expert, Kindly bid on this project.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  I need a LaTeX Tikz expert for some immediate help 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a LaTeX Tikz expert who can provide immediate help with creating diagrams. The diagrams I need help with are of intermediate complexity. Skills and Experience: - Strong proficiency in LaTeX and Tikz - Experience creating diagrams using Tikz If you are a Latex Tikz expert, Kindly bid on this project.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  From word doc to Latex 4 μέρες left

  I need to push into a Latex template a paper I wrote in Word. I give you the source file in doc and the template in Latex. The doc is 20 pages

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Need An Entry Level Python Programmer With Knowledge in Math (Long Term) Need basic research done and Python functions written...may use ChatGPT to guide your answer, as well as Wolfram Alpha and any online source you like): What is the volume of a sphere of radius 5 meters if a cap the height equaling to the cube root of the square of one fifth of the smallest prime number in the range of the radius is sliced off? Include the integral in spherical coordinates as well as the answer. Convert the following equation to Latex code: 5-(2.4/sqrt(16)) + sigma times the definite integral from y=0 to y =4 of the definite integral from x=3 to x = 5 of xy dx dy. Calculate the molar mass and the number of hydrogens in the following chemical: 2,5-dimethyl-3-chloro-8-nitro-9-tert-buty...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Develop an algorithm in LateX overleaf 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer to develop an algorithm in LateX overleaf. The algorithm should specifically focus on machine learning. Preferred skills and experience: - Strong proficiency in Python programming language - Expertise in machine learning algorithms and techniques - Experience with developing algorithms in LateX overleaf Specific requirements or constraints: - The algorithm should meet my specific requirements and constraints If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €304 (Avg Bid)
  €304 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  Hi Freelancers!, We're in need of some mathematics slides in order to give our teachers some material to work on. The maths content is at the high school level. We will supply a textbook which you can use to make the material. We have 100 chapters to create slides for. Happy to pay $40-$50 per chapter. Each chapter will need 20-25 slides. I've attached a sample document which aligns with our style guide. You need to have the creativity to add in your own diagrams and re-organise the material in the book (not just copy + paste). We'd love to work with someone long term over the coming years and build a great relationship. Please apply with an small sample (doesn't have to be long, say ~5 slides) of your work. Use the guide below (colors are FF7878, 51B5F8, 68E1AA, B...

  €3099 - €6198
  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €3099 - €6198
  3 προσφορές
  Programmierung 1 μέρα left

  Belegarbeit ist mit dem Computer anzufertigen, idealerweise mit LATEX. Die Belegarbeit soll keine 1:1 Beantwortung der Fragen darstellen. Vielmehr soll sie beginnend von der Aufgabenstellung, die Arbeitsweisen, Ideen, Teillösungen (Schaltpläne, kleine Auszüge des Quelltexts, Zustandsdiagramme, Fotos) und letztlich die Gesamtlösung als Fließtext mit einer klaren Struktur (Abschnitte und Unterabschnitte) dokumentieren. Die Arbeit endet mit einem Fazit bzw. einer Diskussion. Es ist klar zu kennzeichnen, wer was dazu beigetragen hat. Im Idealfall haben alle Gruppenteilnehmer das gleiche getan, wobei sich regelmäßig ausgetauscht wurde. Pro Gruppe ist nur eine schriftliche Belegarbeit nötig. Der Dozent empfiehlt die Nutzung von LATEX zum Be...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Project Description: I am looking for a skilled freelancer who can transcribe a large amount of cursive handwriting accurately. The transcriptions will need to be proofread for accuracy. The project involves transcribing more than 20 pages of cursive handwriting. Skills and Experience Required: - Proficiency in reading and transcribing cursive handwriting - Attention to detail and accuracy in transcriptions - Proofreading skills to ensure the accuracy of transcriptions - Ability to handle a large volume of transcriptions efficiently and within the given deadline - I speak Spanish/French and Portuguese too - 3 USD per 2000 characters

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Latex handwriting transcription Έχει λήξει left

  Project Description: I am looking for a skilled freelancer who can transcribe a large amount of cursive handwriting accurately. The transcriptions will need to be proofread for accuracy. The project involves transcribing more than 20 pages of cursive handwriting. Skills and Experience Required: - Proficiency in reading and transcribing cursive handwriting - Attention to detail and accuracy in transcriptions - Proofreading skills to ensure the accuracy of transcriptions - Ability to handle a large volume of transcriptions efficiently and within the given deadline - I speak Spanish/French and Portuguese too - 3 USD per 2000 characters

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Over leaf latex report Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to help me with my academic research report. The purpose of the report is for academic research. I have some guidelines that I would like the freelancer to follow, but there is no specific ...am looking for a freelancer to help me with my academic research report. The purpose of the report is for academic research. I have some guidelines that I would like the freelancer to follow, but there is no specific format or template that needs to be used. The report should be less than 10 pages in length. Skills and experience needed for this project include: - Proficiency in Overleaf and LaTeX - Strong research and writing skills - Familiarity with academic writing guidelines and formatting - Attention to detail and ability to follow guidelines provided by ...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am looking for a skilled Python developer who can create code for sound source localization on a Raspberry Pi platform. The project requires moderate accuracy, with the sound source being localized within 10 degrees. Requirements: - Proficiency in Python programming - Experience with sound signal processing and localization algorithms - Familiarity with Raspbe...developer will need to integrate this source into the code. The ideal candidate will have prior experience working with Raspberry Pi or similar embedded systems, as well as a strong background in signal processing and localization algorithms. Attention to detail and the ability to work with precision are key skills for this project. If you're can contribute to writing the report with us (Overleaf, LaTeX), that wo...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Powerpoint set on IB Maths Έχει λήξει left

  ...Curriculum. I have a list of specific requirements for the slides that I would like to be included in the PowerPoint set. I expect the PowerPoint set to contain more than 20 slides. It is crucial that for every slide deck, the standard(s) from the IB syllabus are referenced. In addition, I would like the slide decks to be simple to follow without lots of words. The use of built-in LaTex in the slide deck (you can get LaTex equation in microsoft PPT, and somewhat in Google slides) will be essential here. If you would like an example of the style and content I am looking for, please see the attached file. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and understanding of the IB Mathematics Curriculum - Proficiency in creating visually appealing and...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  LaTeX conversion -- 2 Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can convert 180 pages of Word documents to LaTeX. Requirements: - Proficiency in LaTeX - Experience in converting Word documents to LaTeX - Attention to detail to ensure accurate conversion Ideal Skills: - Knowledge of LaTeX packages - Ability to choose appropriate packages for the conversion The freelancer will be responsible for converting the Word documents to LaTeX, ensuring that the formatting, equations, and special characters are accurately represented. The converted LaTeX documents should be ready to compile and produce high-quality PDF files. Please provide examples of previous LaTeX conversion projects you have completed.

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  LaTeX conversion Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can convert 180 pages of Word documents to LaTeX. Requirements: - Proficiency in LaTeX - Experience in converting Word documents to LaTeX - Attention to detail to ensure accurate conversion Ideal Skills: - Knowledge of LaTeX packages - Ability to choose appropriate packages for the conversion The freelancer will be responsible for converting the Word documents to LaTeX, ensuring that the formatting, equations, and special characters are accurately represented. The converted LaTeX documents should be ready to compile and produce high-quality PDF files. Please provide examples of previous LaTeX conversion projects you have completed.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Project Description: - I am looking for help in writing an IEEE journal paper for my implemented code. - Freelancers should have a strong background in machine learning and deep learning. -Freelancer able to write the research paper using Latex(overleaf). -Freelancers should be able to share their previous work of writing research journal papers - My code implementation is based on a research project. - I have a specific format or template for the IEEE journal paper. - I am looking for someone with expertise in Machine Learning and experience in writing IEEE journal papers. - The ideal freelancer should be familiar with the specific format and template requirements for an IEEE journal paper. - The freelancer should have excellent research and writing skills to effectively communica...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for a freelancer to transcribe approximately 11-20 pages of printed handwriting into LaTeX format. The ideal candidate should have experience with LaTeX and be able to accurately transcribe the handwritten text. Requirements: - Proficient in LaTeX - Attention to detail and accuracy in transcribing handwritten text - Ability to work within the given timeframe -knowledge of English -I speak Spanish/French and Portuguese too If you are confident in your LaTeX skills and have experience with transcribing handwritten text, please submit your proposal.

  €234 (Avg Bid)
  €234 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am looking for a freelancer to transcribe approximately 11-20 pages of printed handwriting into LaTeX format. The ideal candidate should have experience with LaTeX and be able to accurately transcribe the handwritten text. Requirements: - Proficient in LaTeX - Attention to detail and accuracy in transcribing handwritten text - Ability to work within the given timeframe -knowledge of English -I speak Spanish/French and Portuguese too If you are confident in your LaTeX skills and have experience with transcribing handwritten text, please submit your proposal.

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Plagiarism of a 200 pages in LaTeX Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me with a project involving the plagiarism check of a 200-page (23636) document written in LaTeX. The deadline for completing the project is 3 days. Current percentage is 24% and I would like to reduce it below 15% Specifically, I suspect that certain sources have been plagiarized and I can provide a list of these sources to the freelancer. After the plagiarism check is complete, I would like a detailed report with highlighted plagiarized sections. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in LaTeX - Knowledge of plagiarism detection tools - Attention to detail - Strong communication skills. Please share your actual pricing. Access to overleaf files will be given after establishment of the...

  €362 (Avg Bid)
  €362 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές

  Hello, I am looking for someone who can help me compile a LaTeX document that is currently giving me an error message saying "References not found" even though the references are properly referenced. Requirements: - Expertise in LaTeX and familiarity with compiling documents - Proficiency in working with BibTeX referencing system - Ability to troubleshoot and resolve issues related to references not being found If you have experience with BibTeX and have successfully resolved similar issues in the past, please reach out to me. Your assistance in compiling this document would be greatly appreciated. Thank you.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a freelancer to transcribe approximately 11-20 pages of printed handwriting into LaTeX format. The ideal candidate should have experience with LaTeX and be able to accurately transcribe the handwritten text. Requirements: - Proficient in LaTeX - Attention to detail and accuracy in transcribing handwritten text - Ability to work within the given timeframe -knowledge of English -I speak Spanish/French and Portuguese too If you are confident in your LaTeX skills and have experience with transcribing handwritten text, please submit your proposal.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Latex handwriting transcription Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to transcribe approximately 11-20 pages of printed handwriting into LaTeX format. The ideal candidate should have experience with LaTeX and be able to accurately transcribe the handwritten text. Requirements: - Proficient in LaTeX - Attention to detail and accuracy in transcribing handwritten text - Ability to work within the given timeframe -knowledge of English -I speak Spanish/French and Portuguese too If you are confident in your LaTeX skills and have experience with transcribing handwritten text, please submit your proposal.

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Change latex paper format Έχει λήξει left

  i'm looking for a skilled freelancer working with Overleaf to change the latex paper format within 2 days.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  Necesito pasar un documento matemático 5 temas de unas 60 paginas por tema de Word/PDF a latex.

  €1674 (Avg Bid)
  €1674 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  power point on medical Έχει λήξει left

  ... Demographics - Begins with patient initials, age, race, ethnicity and gender (5 demographics) History of the Present Illness (HPI) - Includes the presenting problem and the 8 dimensions of the problem (OLD CARTS – Onset, Location, Duration, Character, Aggravating factors, Relieving factors, Timing and Severity) Allergies - Includes NKA (including = Drug, Environemental, Food, Herbal, and/or Latex or if allergies are present (reports for each severity of allergy AND description of allergy) Review of Systems (ROS) - Includes a minimum of 3 assessments for each body system and assesses at least 9 body systems directed to chief complaint AND uses the words “admits” and “denies” Vital Signs - Includes all 8 vital signs, (BP (with patient position), H...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Deep Learning Έχει λήξει left

  ...a classifier and a generative model using the CIFAR-100 dataset. While this might seem straightforward, the challenge is that you are only allowed to train small models (with a limited number of total parameters) for a short amount of training time (gradient update steps). You are also to write a short scientific report detailing both methods, experimental results, and limitations in a provided LATEX template that closely follows parts of the ICLR conference style guidelines. These files must be zipped together like this, replacing the username with your CIS username. You may not submit additional source code files: (or .py) (or .py) To assist in this, the following template reports and starter code are

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Update Resume (design+content) Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled professional to update my resume with a focus on design and content. The ideal candidate will have experience in Latex. I have the resume in overleaf with latex generation. So you need to update latex code. Requirements: - Update design and content of existing resume - Create a classic style resume

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Word and Latex document guidance Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can provide guidance and assistance with formatting my Word and Latex documents, specifically for intermediate-level research papers and theses. Requirements: - Expertise in formatting Word and Latex documents - Ability to provide guidance on formatting, citations and references, and equations and symbols - Experience working with research papers and theses - Strong attention to detail and adherence to style guidelines Additional Information: - I do not have an existing style guide or specific set of guidelines, but I am able to provide one for the freelancer to follow. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along with examples of similar projects you have completed.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I need someone to write for me (i don't have the time), for a course i need to provide, the pseudo-code of a n times n square matrix inversion (with real components) using the determinant and cofactor method (see image attachment). The result must be written in LaTeX using the Algorithm2e package.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  data analysis Έχει λήξει left

  Hello, I'm looking for someone to write a 12 page rapport based on the data in this google drive: the rapport will be non-graded, doesn't has to be perfect but it needs to ...looking for someone to write a 12 page rapport based on the data in this google drive: the rapport will be non-graded, doesn't has to be perfect but it needs to be on the specific data, in the folder is also a project description and an example report (with different data): I would prefer to have the rapport in latex, made a start here: but doesn't have to be overleaf. the deadline is next Monday

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a freelancer with experience in statistical analysis using R to help me with my regression model project. Here are the details: Purpose of the regression model: Identifying relationships between variables Dataset: I already have a dataset Size of the dataset: Small (less than 1,000 rows) The output: R code and PDF report prepared in LATEX Skills and experience required: - Proficiency in R and statistical analysis - Experience in working with regression models - Ability to identify and interpret relationships between variables - Knowledge of data manipulation and cleaning techniques - Strong analytical and problem-solving skills If you have the required skills and experience, please submit your proposal.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Hand written notes to latex code Έχει λήξει left

  I'm looking for help in converting my handwritten notes into LaTeX. The notes are more than 10 pages and they include mathematical equations and symbols. I don't require the final LaTeX document to be in a specific format, any format will do. It's essential that the equations and symbols are correctly represented in the output. Any advice on the best way to approach this project is also welcome.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can transfer a word file to a LaTex template. The project involves the following requirements: - The word file is more than 50 pages in size. - I have specific formatting and layout requirements for the LaTex document. - In addition to the text, there are additional features such as tables, graphs, and equations that need to be converted to LaTex. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in LaTex and experience with transferring word files to LaTex templates. - Strong attention to detail to ensure accurate formatting and layout. - Knowledge of LaTex commands and packages for handling tables, graphs, and equations. If you have the necessary skills and experience, please submit your...

  €113 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €113 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Project for Sarath Babu N. Έχει λήξει left

  Same project as before. format and upload latex doc.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Latex paper Έχει λήξει left

  Write a latex paper from word paper

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  To convert a Word Document to Latex Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled freelancer to convert a 15000 word Word document to Latex - using the specified insturctions as specified by a journal (We have the file) Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Latex - Experience with converting Word documents to Latex - Familiarity with handling mathematical equations and scientific notations in Latex - Attention to detail to ensure accurate conversion of the document - Ability to meet the desired output format of Latex.

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  DESARROLLO PROYECTO CON LATEX Έχει λήξει left

  Busco un profesional autónomo, con conocimientos en el área de matemáticas, que sepa manejar latex, tengo un tiempo de 2 días para entregar un trabajo.

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Looking for a latex expert Έχει λήξει left

  I am looking for a LaTeX expert who can assist me with troubleshooting errors in my document. The errors are of a simple nature and I need them fixed within 24 hours. - The issue is that the "Abstract" and "Reference" sections do not appear as they should. Instead, the abstract came out like this: "?abstractname?". I believe the issue is related to my usage of the Springer LaTeX template and the inclusion of the Arabic package to support Arabic script. I need someone to investigate this problem within the .cls file. see attached

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Necesito alguien para transcribir a código LATEX un documento matemático. Ofrezco 0.70 € por página. Serían 70 temas de unas 5 páginas cada tema. En total, aproximadamente, 350 páginas. El monto serían unos 250€. La forma de trabajo: yo te envío un tema en formato pdf por correo, los pasas a LATEX, me envías por correo el CODIGO FUENTE y te pago ese tema por Paypal. Si quedo satisfecho y el código fuente está bien estructurado para que yo pueda hacer después las modificaciones pertinentes, te envío el resto y procedemos.

  €327 (Avg Bid)
  €327 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  This project involves converting a PDF to TeX and creating a corresponding excel datatset. The PDF has already been converted to TeX using a tool, but needs to be corrected for accuracy. You will also be provided with a few YouTube links that contain lectures related to the material covered in the PDF. You will be using the auto-generated voice transcripts from these videos and the TeX content to create an excel dataset. A detailed overview of all the work involved in this project has been provided in the attached word file. We are looking for a meticulous, detail-oriented person, with expertise in PDF, Excel, and TeX. You should have a fundamental grasp of physics, math, chemistry, and biology (CBSE XI-XII syllabus) and a good grasp of English (there will be some proofreading required fo...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Rumble Latex Development for Tex Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled developer to assist with the Rumble Latex development for Tex. The project requires the following specific features: - Equation editor: The ability to create and edit equations within the Rumble Latex development. In terms of style and design, I have specific requirements that need to be met. The design should be simple and clean, aligning with my preferences. The deadline for the completion of the project is within a week. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Rumble Latex development and its equation editor feature. - Experience in designing and implementing clean and simple designs. - Ability to work within tight deadlines. This project is not for general dispersion and should only be applied for by uniqu...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I have almost 30 presentations (Each 40-50 slides) that I need someone to convert them into Latex Beamer format (including the equations within). The care taker should provide the latex codes and the rendered PDFs to make sure the presentations are correctly converted..

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Word document to latex conversion Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled freelancer who can convert a large Word document (more than 50 pages) into LaTeX. The document contains items such as tables, figures, and equations. Skills and experience required: - Proficiency in LaTeX - Experience in converting Word documents to LaTeX - Knowledge of complex formatting in LaTeX - Attention to detail to ensure accurate conversion of formatting elements Preferred latex template or format: - The client has a preferred LaTeX template or format that they would like the document to be converted to. If you have the necessary skills and experience, and can work with the client's preferred LaTeX template or format, please submit your proposal.

  €392 (Avg Bid)
  €392 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  design a latex template Έχει λήξει left

  I'm looking for a talented freelancer to design a LaTeX template for me. The template will be used for creating mathematics worksheets, so I specifically need a knowledgeable freelancer to build this. I have some specific design requirements for the template that must be followed, and I'm requesting that only a basic structure be implemented, requiring no dummy content or sections/subsections. Please reach out if you're confident in designing a high quality LaTeX template that meets my needs. Thanks!

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Latex new font installation Έχει λήξει left

  I use latex for writing explanations and complex mathematics equations. In my next project I need to use Mr Dodo and Mr Dodo light as font for use in explanation text and mathematical equation in math, physics, chemistry. I am not an expert in how latex works internally and how new fonts can be added to latex. I am looking for someone to guide me (handholding remotely via google meet or zoom) through the process to install these fonts on latex on my windows laptop. Here is the link to the font

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  check latex references Έχει λήξει left

  I'm looking for assistance with checking and ensuring the accuracy of references in a Thesis I'm currently writing. The document is quite lengthy, with over 100 references that need to be checked. Cardiff Harvard Referencing, so the freelancer I hire will need to use their best judgment in identifying which citation style to use for the references. It's an important project, and I want to ...sources are properly cited and referenced according to the correct format and check whether the reference exists or no or if its type is even correct (article, book, online..etc). As such, I'm looking for an experienced freelancer with strong knowledge and understanding of formatting styles and reference conventions in order to get the job done right. I am using bibliographystyle{a...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Usando flex crear un programa para procesar un documento LaTeX, más concretamente gráficos realizados con un subconjunto de la biblioteca Pgfplot, realizando las operaciones necesarias para que al finalizar el procesado permita mostrar las siguientes estadísticas: - el título del gráfico, si es que lo tiene. - las coordenadas mínimas y máximas del eje x. - el número de gráficas/series dibujadas por cada tipo (2D o 3D). - la fórmula de gráfico más larga, si el gráfico no está especificado por fórmula, se tomará como referencia de longitud la especificación explícita de coordenadas. Se puede asumir como simplificación que en el documento LaTeX...

  €8 - €30
  €8 - €30
  0 προσφορές
  Format a word document Έχει λήξει left

  I have a resume that was compiled in LaTeX and it is saved as a pdf. I switched the PDF over to a word document but the formatting is messed up now. I would like to keep the same general formatting but there are some odd page breaks/section breaks between sections and I need those removed. For someone who knows Word really well, it probably won't take more than 10-15 minutes.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  Κορυφαία latex Άρθρα Κοινότητας