Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 landing pages δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Θα θέλαμε Templates για μια εφαρμογή Ανδρικών Κομμωτηρίων (Barber Shop) για Mobile App (σε Ionic 5 - Capictor) και Web App (σε Angular 9) καθώς επίσης και ένα Template για την αντίστοιχη landing page (δείγμα εδώ ) Οι σελίδες που θα θέλα&mu...

  €409 (Avg Bid)
  €409 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Σκέφτομαι να μετακομίσω τα μαθήματά μου όλα σε αυτή την πλατφόρμα Ψάχνω ειδικό που να μπορεί να με βοηθήσει με το βασικό set up και περιβάλλον της για να δω τελικά αν μ&e...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Αναζητούμε άτομο το οποίο να μπορεί να συγγράφει κείμενα ακολουθώντας κανόνες SEO με θέμα Φωτοβολταϊκά προϊοντά και Α.Π.Ε. Θα δίνονται πληροφορίες όσον αφορά την ...

  €431 (Avg Bid)
  €431 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  (SCROLL DOWN FOR GREEK LANGUAGE) - Site should be responsive in mobile and tablets. - Professional template. (I do not have landing page and product page design) - SEO. - One or Two text languages, main language: Greek. Project scope is: 1. Marketing the services 2. Giving information 3. Prompt clients to comunicate. I will provide more specifications to the right developer. Thank you. Το site θα πρέπει να ανταποκρίνεται καλά στα κινητά και τα tablets. - Επαγγελματικό template. - SEO. - Μία ή δύ...

  €242 (Avg Bid)
  €242 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Καλησπέρα, θα ήθελα 4 σελίδες (με εικόνες) απο μία άσκηση στα Αγγλικά. Αν ενδιαφέρεσαι θα χαρώ να συνεργαστούμε Ευχαριστώ πολυ

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  4 pages from English to Greek Έχει λήξει left

  Καλησπέρα, θα ήθελα 4 σελίδες (με εικόνες) απο μία άσκηση στα Αγγλικά. Αν ενδιαφέρεσαι θα χαρώ να συνεργαστούμε Ευχαριστώ πολυ

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Δημιουργία ενός landing page στο οποιο θα πωλείται κάποιο προιον.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Χαίρετε, ενδιαφέρομαι για 86 σελίδες μετάφραση επιστημονικού κειμένου (μουσική, τεχνολογία). το budget είναι μειωμένο καταλαβένετε (μέχρι 30 usd) Θα ληφθεί υπ'όψιν το portfolio κ&a...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Copy Typing 40 pages (A5 size) Έχει λήξει left

  ONLY FOR GREEKS There are about 35-40 pages of A5 notebook of hand-written material that should be copied to a word pages are full of notes,other pages have less notes and are semi-full. Please bid if you are native greek,academic skills are required (especially social sciences). Μόνο για έλληνες Έχω περίπου 35-40 σελίδες από τετράδιο σημειώσεων,γραμμένα στο χέρι,και θέλω να περασ&ta...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  3D French Fashion Store Model 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...model that encapsulates the essence of a French-style fashion store. This model will prominently feature on our website's landing page. Key aspects: - Exterior facade should be the central focus. - Storefront display should be visibly detailed. Specifics: - Storefront display must feature men's clothing. Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software. - Proven experience in creating 3D store models or similar projects. - Familiarity with fashion store layouts and accurate detail representation. - An eye for detail and aesthetics. - Background in architecture or interior design would be a plus. Your mission is to ultimately create an eye-catching landing page image that subtly communicates our brand elegance and appeals to our website visitors, ...

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm embarking on a digital marketing venture and require a skilled web developer to create a high-converting landing page. This project is for my former employer's business, but I'm managing it independently, aiming to capture leads through digital ads. Project Scope: Objective: Design and develop a landing page that efficiently captures lead information (name, email, phone number, etc.) through a form. Content: I've created engaging, high-quality content focused on his industry. The landing page should be designed to complement this content and encourage form submissions. Requirements: Mobile-responsive design to ensure accessibility on all devices. User-friendly form for efficient lead capture. SEO-friendly structure (basic). Integration capabil...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I'm looking forward to having an AI sales chatbot created that is able to handle basic FAQ's to slightly more complex questions related to my product with the goal of creating interest and directing interested parties to a landing page. - The chatbot needs to be trained on English language audio files (or transcribed audio files) and PDFs. - The expected level of complexity is medium. - This is a sales bot. I have several sales phone calls, a list of FAQ's plus some recorded zoom meetings that contain all necessary information for training - The chatbot will primarily be implemented on my website and added to an app that is being built. The ideal freelancer for this project should possess a combination of skills in Artificial Intelligence and Chatbot developmen...

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Hi Muhammad, I know we have small improvements and next/user progress still pending, but really hope we manage to do some marketing soon. If we clear emails and small things, when I get back to Spain next Wed we might have the right mindset to work on marketing. Thanks Matthew

  €400 (Avg Bid)
  €400 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Project Deadline: Within 1 Day Project Type: Figma to React & Tailwind CSS Number of Pages: 1 Responsive: Yes Budget: $125 Project Overview: We have a desktop & mobile landing page that has been designed for us on Figma. We would like it to look & feel exactly like the Figma design. You will also need to integrate two API endpoints to show weather & local time data on the page, plus map api response to show the correct custom weather icons. All custom css classes will require a specific prefix i.e .example-name APIs: Open Weather: World Time: 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  As the project owner, I'm currently dealing with Google not indexing select parts of my website. My main concern is around my product pages which aren't being picked up by Google properly. Here's what you should keep in mind: - Successful Indexation: My primary goal is to get all the product pages on my website indexed by Google. - Troubleshooting SEO Issues: You'll need to investigate why Google isn't indexing these pages. You may need to adjust my site's SEO settings, as I have submitted a sitemap to Google before. - Review Google Search Console: You will review the information found there, diagnose the issue, and implement required fixes. Skills and Experience: - Website SEO: Extensive knowledge and real-world experience with webs...

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Versatile Real Estate Executive Assistant 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a real estate executive assistant who is equipped with a versatile skill set, particularly in marketing and advertising. The perfect candidate should be able to: - Create engaging marketing materials and letters for prospect seller clients. - Build and maintain captivating websites and landing pages to attract potential customers. - Should be skillful at managing my schedules and appointments, ensuring that my time is optimized. In terms of communication with clients, the ideal individual should be comfortable: - Initiating and receiving phone calls. - Sending out emails in professional language, tone and precision. The necessary technical skills required for this position are: - Proficiency in the use of Microsoft Office tools, particularly Word, Exc...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm looking for a talented videographer to create an engaging video for my jewelry products, suitable for my business landing page. The final output should be somewhat comparable to this video: Key aspects you should focus on comprise: 1. **Video Style**: As I opted not to select a style in the initial survey, I'm open to your interpretation. However, the result must be professional, appealing, and align with my brand image. 2. **Required Shots**: The video must include close-up shots of my products. It's essential to capture intricate details and materials used in every piece, putting emphasis on their quality and appeal. 3. **Specific Elements**: The video should concentrate on the unique materials used in my jewelry. Highlight their

  €891 (Avg Bid)
  €891 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  AppLanding page design in figma -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  AppLanding page...purpose: Brand reinforcement Additional assets: Yes I am looking for a skilled designer who can create a visually appealing and user-friendly landing page for my existing business. The main goal of this project is to reinforce our brand and attract more customers. Requirements: - Expertise in using Figma to design landing pages - Ability to create a clean and modern design that aligns with our brand identity - Proficiency in selecting and incorporating relevant images and logos - Understanding of UX and UI principles to optimize user experience - Strong attention to detail and ability to meet deadlines If you have a portfolio showcasing your previous landing page designs and are experienced in creating engaging and conversion-focused design...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I'm looking for a savvy Figma designer to help us elevate our web application's layout. The project will consist primarily of the following tasks: - User Interface D...that we have clean and effective wireframes to guide the development process. By representing the structured layout and the planned features through wireframes, we will ensure everyone involved has a comprehensive understanding of the project's vision. There are certain elements we'd like to be incorporated in our web application. Specifically, a straightforward login section, an eye-catching landing page, and a fully functional admin page. A successful freelancer would preferably have previous experience in web application design, a strong understanding of modern minimalist aesthetics and an ex...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  JavaScript/CSS Developer for Parallax Landing Page 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and HTML. Your primary task will be to code a landing page and upload it on my website. I have already designed the landing page using Figma and it employs a simple parallax scrolling effect. The design files will be provided. Key Responsibilities: - Translating the Figma design into code - Effective implementation of the simple parallax scrolling effect - Uploading the finalized landing page on the website Pre-requisites: - Proficiency in JavaScript, CSS, and HTML - Experience in turning design files (preferably Figma) into functional web pages - Familiarity with parallax scrolling - Ability to understand Arabic is a plus, but not mandatory - Punctuality and attention to detail Please note, I will provide the written content for the landing page. W...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές
  Wix Glamping Site Promotion 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...owner of a rural glamping retreat, I need a vibrant and engaging website tailored to articulate the charm, elegance, and comfort of my glamping site. Designed on the Wix platform, the website will serve as the core digital portal for showcasing the glamping opportunities I offer. Here is what I am looking for: Website Structure: - A robust landing page with an eye-catchy rolling video that can instantly captivate visitor's attention. - Individual pages showcasing our different elements of the business and places to visit. Each page should encompass photos and wording. Functionality: - An integrated online booking feature to facilitate reservations. - An interactive customer review section. - A site site. Skills & Experience: - Experience working with the Wix ...

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  I need a creative professional to create unique and captivating theme pages on Instagram and TikTok. I'm interested in: - Designing pages themed around AI-generated videos and memes - Producing a variety of content types, both AI and meme-based for a comprehensive, engaging user experience - Targeting pages primarily towards teenagers Ideal skills would include proficiency in Instagram/TikTok platform algorithms, a keen understanding of teenager's interests and trends, creative content production and a solid background in AI. Exceptional meme creation skills are also highly desired. This project is perfect for someone who is in touch with current trends as much as they are proficient in blending AI with creativity and humor.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Landing Page Designer 6 μέρες left

  Landing Page Designer As a Landing Page Designer for our crypto token, your primary responsibility will be to create an engaging and visually appealing landing page that effectively communicates our product's value and drives conversions. You will have the opportunity to showcase your expertise in design and creativity, web and mobile design, landing page design, graphic design, and illustration. Responsibilities: - Collaborate with the marketing team to understand the goals and objectives of the landing page. - Create visually appealing and user-friendly landing page designs that align with our brand guidelines. - Develop illustrations and graphics to support the messaging and enhance the overall design of the landing page. - Opt...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  Wir benötigen eine übersichtliche Landingpage für ein “Kunden werben Kunden” Programm. Bitte Gesamtpreis angeben für Planung und Umsetzung. Danke!

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  Hi Kiran, Please can you make some minor changes to the landing page you built? (PLEASE NOTE, WE HAVE CHANGED THE PAGE NAME TO PPC LANDING PAGE) 1) Add telephone number to top right of the page - 01282 501151 (with phone icon to left of number) 2) Make the submit button on the form to the full width of form box About three more other changes but this box limits me to character usage so I can't give all into in here but will continue on the message

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Thank you Page 9 μέρες left

  Hi Kiran, We would like a thank you page to sit behind the contact form on the landing page that you built for us. When the contact form is filled in, we need a Thank you page similar to the landing page, just to thank the visitor for completing the form. The page needs to have a video on it which I will provide, plus show our recent news and blogs for the visitor to look through whilst they await us coming back to them following their enquiry.

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Integrate customized animations and graphical elements matching the overall aesthetics of the website. 2. **High-Quality Imagery**: Incorporate rich and appealing images that speak volumes about the luxury of the service we offer. 3. **Elegant Typography**: Use stylish yet readable fonts enhancing the site's luxury aesthetic while maintaining usability. 4. **SEO Optimized Landing Page**: I require a search engine optimized landing page that effectively increases website traffic. 5. **Contact Form**: An embedded form to collect contact information from potential clients should be included. Ideal freelancers for this job would have proficiency in WordPress, graphic design, and SEO, with an eye for upscale aesthetics. Prior experience in creating luxurious websit...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  137 προσφορές

  I'm seeking a talented freelancer to develop a landing page on platform with the aim of promoting a certain product/service which hasn't yet been identified. The ideal candidate for this project will: - Have experience with - Have a strong background in digital marketing and landing page design - Be able to strategically design a page that prompts visitors to take a specific action Please note that the target audience for this landing page has not yet been specified, so flexibility and adaptability are necessary. However, the main goal will be maximized conversion rates and high-quality leads generation. Your creative input is welcome and appreciated.

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  Urgently seeking a Framer expert to infuse our branding into a pre-existing template, estimated project duration is 1-2 hours. What you'll do: - Edit existing Framer template with our own information and imagery - Incorporate our imagery and information seamlessly into the template - Just a landing page with a contact form - Making sure it works and looks good on phones and tablets too! Necessary skills and experience: - Proficiency in Framer - Excellent eye for design and color combinations - Experience in working with templates - Swift turn around time Only those who can deliver ASAP need apply. Need the finished product within 24 hours. Looking forward to adding a dash of our brand into this template with your help. Details will be send in conversation.

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Comprehensive Shopify Market Research, Store Setup & Marketing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...taking such responsibility, has the verified experience needed and past-successes with at least 10 Shopify Dropshipping stores and is able to guarantee the success of the store and a money back guarantee if the store fails to lift up. ~~~~~~ Payment ~~~~~~ At the first stage of our shared work, payment will be divided in two: 1) Search products, Build Shopify store, Build landing pages, Apps installation, Social media pages setup. 2) Marketing and store management will be the next step - after all the preparation is complete. (Payment of $250-$400 is offered for step 1) For step 2 - the first 1-2 months will be $150 to you (+ marketing paid ads fees to platform). I'm open to discussing a different price scheme for the right candidate - including percentage...

  €306 (Avg Bid)
  €306 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Professional Responsive Website Design! 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Design Requirements Objective A basic website for a technology professional, with a brief bio, description of services/expertise, blog functionality with video, ability to pay to book meetings, ability to send email via a contact form, ability to join a mailing list, ability to download/purchase ebook(s) into the future. Requirement Listing: Components / Functionality Pug-In To Use Notes Home / Landing Page Background, Image, Overview About Page Background, Image(s), Bio Services Page Background, Image(s), Description of Services Blog Blogging Functionality, Images, Stories, Links, Videos Contact Contact Me form to generate an email, Autoresponder Ebook / PDF Pay to download (ecommerce), free to download, ability to add multiple PDFs, ability for admin to ad...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  I'm in need of a talented web designer who can convert my protype into the web pages. 17 pages.

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Crowdfunding platform with monthly subscription 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...users. We're creating a unique community in Canada and USA where large number of people come together to fund startups created by themselves. Key Features Required: - User registration and login -Mutual project listing - Fundraising progress tracking, notifications and subscription payments with stripe payments - An efficient user management system from an admin perspective - A captivating landing page and web app that showcases our successfully built businesses User Dashboard: The user dashboard is an integral part of this platform. As a user, I should be able to: - ability to subscribe or downgrade/upgrade subscriptions. - Manage my account including subscriptions, returns distribution, and more - Receive push notifications - Add new business ideas for funding - vote...

  €855 (Avg Bid)
  €855 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές
  Build Me a E-Commerce Website Frontend 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want an E-commerce Frontend. Technology can be used - HTML, CSS, Javascript, Bootstrap & Jquery. Some pages of the website are - Landing Page With Menu - Category Filter Page - Product Details Page - Checkout/Payment form - Login/Logout Page - Profile Page - Offer Page - And Some Other Page Price: I can give 150-250 /- INR Or Fixed Price You can discuss it with me. Website format will be the same as the photos that are attached style can be changed. For any future discussions, you can contact me.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Build Me a E-Commerce Website Frontend -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want an E-commerce Frontend. Technology can be used - HTML, CSS, Javascript, Bootstrap & Jquery. Some pages of the website are - Landing Page With Menu - Category Filter Page - Product Details Page - Checkout/Payment form - Login/Logout Page - Profile Page - Offer Page - And Some Other Page Price: I can give 150-250 /- INR Or Fixed Price You can discuss it with me. Website format will be the same as the photos that are attached style can be changed. For any future discussions, you can contact me.

  €253 (Avg Bid)
  €253 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...underlines our values and development trajectory. - Developing detailed descriptions of the services we offer, outlining the unique aspects of each service, its benefits, and how it addresses our clients' needs. - Writing team introductions that highlight the professional experience and unique skills of each team member, showcasing the human side of our organization. - Creating content for general landing pages that effectively draws in visitors and communicates the essence of our organization. The ideal candidate for this job should have: - Proven experience in professional content writing - Excellent research and fact-checking skills - An understanding of SEO strategies - The ability to adopt a professional and formal tone in writing - Exceptional English l...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I require a specialized expert in the creation of landing pages and sales funnels. The primary focus of this project will be to elevate my sales. I am looking for an individual or a team that can impress both B2B and B2C clientele. In this project: • You will design and implement engaging landing pages aimed to attract a broad demographic of customers in the technology sector. • Build an efficient sales funnel that can transform potential clients into actual sales. Ideally, you should have: • Profound experience in designing and implementing landing pages and sales funnels. • Exceptional abilities in lead generation and conversion optimization. • A strong understanding of the technology industry and its dynamics. &bull...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...web app. Any experience with implementing A/B tests or analytics tracking would be a big asset. Prior stock investing or finance knowledge is also a nice bonus, but not required. RESPONSIBILITIES * Handle front end development for new features / improvements to existing features (stock screener, watchlist, stock market data) * Implement marketing improvements to the site (a/b tests, landing pages) * Implement UX improvements to the web app KEY EXPECTATIONS * Able to build pixel perfect features using React and Material UI component library * Strong attention to detail * Has good taste in engineering choices, explains and makes wise tradeoffs to balance pragmatism in achieving business requirements with adhering to technical best practices. * Delivers cl...

  €29 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  132 προσφορές

  I'm after an expert in conversion rate optimization with a demonstrated history working with a business audience. Key Goals: * Generate more leads via our website. Specific Actions: * Encourage businesses visiting our site to fill out a contact form. Skills & Experience: * Knowledge of business markets and their online behaviors is crucial. * Proven experience in lead generation and conversion rate optimization. Looking forward to converting website traffic into potential business leads.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  I have designed an Angular-based landing page which I need assistance with to make it accessible via a specific domain. This project also includes forms where entries are required to be documented both in our email and also in a database. Here's what needs to be done: Deployment: - I need an expert who can assist me with deploying this landing page on a cPanel, as I am currently using Nettigritty for hosting. - I have full access to the cPanel and will provide login details for the process. Form Entries: - The landing page includes forms whose entries must be directly sent to our email. - Alongside that, it would be advantageous if these entries can also be stored in a database. Ideal Skills: - For this task, the freelancer should have a good grasp on Angula...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Especialista en marketing a comisión 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Podemos hablar el porcentaje. Si lo necesitas, te compartiré mis anuncios donde salgo en vídeo para poder comenzar las campañas. Aquí tengo estos para comenzar: Los paises que más compran mi mentoria, son los provenientes de Estados Unidos y España. Te comparto mi proceso de venta: -La persona visita mi landing page, esta: -Ve mi webinar gratuito, este: -Aparece en 20 minutos el boton para agendar llamada y agenda el cliente potencial aquí: -A través de 15 correos automatizados, el cliente potencial decide comprar.

  €306 (Avg Bid)
  €306 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Elegant Landing Page for Luxury Travel 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to create a landing page for two businesses. Both businesses cater to a premium clientele within the tourism sector - one is a tour operator, and the other, a luxury resort. Here's a brief on what I require: * The landing page should have an elegant design that effectively communicates luxury. * Each business needs to be presented with its contact information, brief description of services, and location. * High-quality images are to be a major part of the design. Skills and experience: * Strong experience in web design * Proven track record for designing elegant and luxury themes * Knowledgeable in providing user-friendly navigation * Able to communicate effectively to understand requirements * Excellent knowledge in working with high-quality images Even though th...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  163 προσφορές
  Montage style web-video edition/cutting 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a skilled video editor to help me create a 40 seconds montage style web-video for the hero section of a landing page. The source material iis already available 5 videos background music book images 2 different voice-overs to run a split test. It will need to be arranged in the order as outlined in the attachment. Your expertise should include sound editing and color grading to create an engaging and professional quality outcome. Proven experience in creating similar videos will be a definite advantage. Work samples demonstrating your production style will be highly appreciated. Looking forward to create a fantastic web-intro video. Please do not participate in this offering, if you have not read in detail the attached document. Thanks you!

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  Trophy icon Creative Logo Design Needed 1 μέρα left

  UPDATE: I have attached the rough draft of the site landing page for you to try to match the logo to. Logo will go at the top on the wide navy blue line UPDATE: Please note that Williamson County is the location name, so despite it's length, it would be helpful to have those two words on the same line. I am also open to logos with all three words on the same line. Whatever communicates a professional image. Many great entries so far! I am in need of a versatile logo that will be used for brand identity, marketing materials and our website. This logo should be adaptable and appealing to both men and women. Although I don’t have precise colours in mind, I am open to your creative suggestions. Skills and Experience Required: • Expertise in Graphic Design • ...

  €60 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €60
  252 συμμετοχές

  More details: ¿Cuál es el objetivo principal de esta página de aterrizaje? Promover un evento o promoción para venta de boletos de un solo producto que posterio...venta de boletos de un solo producto que posteriormente se va a rifar. ¿Qué información se requiere en el campo "Método de pago" en el proceso de pago? Tarjeta de crédito, PayPal ¿Necesita que se incluyan otros campos en el proceso de pago además de Nombres, Correo, Teléfono, Método de Pago, aceptar términos y condiciones que se envían por correo y Pagar? No, solo esos campos El diseño de la landing no es necesario, el trabajo consiste en el botón de pago directo al checkout. El sitio es El ...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Innovative Multi-Vendor Platform Design 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi. I looking a designer for multi vendor platform. I need both web and app. I have a logo and vision of the landing page. I want anime style design, like space thing. Landing page have a menus with info and images. There is no example, so dont ask me. I need someone who make me design when users goes to our site, it Will be interesting.

  €498 (Avg Bid)
  €498 Μέση Προσφορά
  139 προσφορές
  2D Game: Medieval Game Tileset and Character Animation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...castle on the right, the hero jumps onto its tower or wall (there will be a continuation inside the castle in the future) — the hero jumps from some elevated place, this can be done with some kind of catapult — draw a proper moat (where he jumps into in case of a wrong answer) — background should include sky, mountains, clouds — and the hero himself, states: calm, in flight, successful landing, unsuccessful landing Draw UI elements: — a slider on the left — win and loss counter — a reload button (bottom right) — the numbers at the top — (not shown in the video) a pop-up indicating a successful example solution — (not shown in the video) a pop-up indicating an unsuccessful example solution Please share your portf...

  €271 (Avg Bid)
  €271 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  More details: What is the desired output format for the final layout? This question was skipped Are there any specific design or layout preferences for the book? This question was skipped Will the book contain any images or illustrations? This question was skipped

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Κορυφαία landing pages Άρθρα Κοινότητας