Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  960 jquery mobile web application δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  RUBY ON RAILS 1 day left

  Experience: 3 years in developing applications Programming Languages: Ruby, Java will be advantagious Web Technologies and scripting languages: Restful APIs, JASON, HTML5, jquery, API, Google Maps, Active Admin Web & front-end frameworks: Ruby on Rails Databases: Postgresql necessary, MySql, Sqlite beneficial Operating systems: Ubuntu, Cent OS, Red

  €693 (Avg Bid)
  €693 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...functionality, including breaking points and items which need to be completed/improved. 2) Be prepared to refactor parts of current code and split it into "app" layer and "web UI" layer. 3) Analyze the scope/tech specs/requirements and prepare the base for functional branches of new project which is cross-platformed. 4) Prepare yourself to work

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Integrate a remote team of developers 14 hours left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...development team, you will integrate a Scrum team consisting of a Product Owner (PO), a UX / UI designer and several developers web full-Stack .NET / C #. Your main missions: Realize the developments and patches of the application using the Scrum method (Sprint planning, Sprint development, Daily meetings, Demo, Retrospective, ...) Perform unit and integration

  €4460 (Avg Bid)
  €4460 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I am in need of a sample application which is required to be demonstrated so every step needs to be explained to me (code and explanation). Requirements:- Android KitKat and above should work, If developer feels constrained base requirement can be enhanced no more than lollipop. The project should be able to be built using Android Studio 3.1.4 No custom

  €480 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €480 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...mature application that primarily uses MS SQL, Java 1.8.0 and Eclipse. The following is what I need to have done: Update the existing JBoss 4.2 application to Wildfly and correct any necessary code irregularities that may occur, including APIs and any other lost connections along with correcting notification issues that may occur with mobile app (Android

  €2773 (Avg Bid)
  €2773 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  This will be a mobile application development, and needed the specific skillset experience of: - Experience with Social Network APIs integration and communication with Social Network Applications already installed on the user's device. - Previous experience storing data efficiently on a user's device for the lifetime of the application. - Communicating

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...working for a highly energised employer. We are looking for a full time developer to join us on a long term basis, with strong orientation on frontend and backend in platform/Web development (validation, technical coordination and data mining/payment systems, and security processing within all internal operations) About the job: The job will consist

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  Application Type: Responsive Web App Technology: PHP + JavaScript + JQuery + MYSQL + Bootstrap - NO Framework I require a mobile friendly web app for a school where users can register and manage their profile, emergency contacts and classes registered. The full features list includes: Client Interface: • User Registration • Validate registration

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ...Front-End Web Application Development -- Angular 5 experience is a must. -- Experience in building more than one web application using Angular2 Framework, HTML, CSS, typescript & JavaScript -- Expertize in using Jquery & other JavaScript Libraries -- Use BootStrap Framework for building responsive web applications -- Build Hybrid Mobile...

  €341 (Avg Bid)
  €341 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  This will be a mobile application development, and needed the specific skillset experience of: - Experience with Social Network APIs integration and communication with Social Network Applications already installed on the user's device. - Previous experience storing data efficiently on a user's device for the lifetime of the application. - Communicating

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  Looking for experienced web developer/programmer for ongoing project. Must be proficient in Jquery, Bootstrap, php, etc. Design experience and Android/iOS Mobile application experience advantageous.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...goal is to potentially build mobile apps connected to this platform. If you win this bid, there is potential for more work later. This is a mobile first application with responsive design to work on phone, tablet and desktop computer. The goal is to be able to continue developing and improving the application using web-online tools rather than complicated

  €484 (Avg Bid)
  €484 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I have a mobile application for which browser side (Web Application) needs to be created. Skillset required for this project is HTML, CSS, JS, Jquery, and Bootstrap. Programming language to be used is strictly PHP. No need to create database (database is available). Only apply if you have talent and interest to work for the full length of the project

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  There should be mcq true false pop up windows colour animation start continue and save option for each question.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...Front-End Web Application Development -- Angular 5 experience is a must. -- Experience in building more than one web application using Angular2 Framework, HTML, CSS, typescript & JavaScript -- Expertize in using Jquery & other JavaScript Libraries -- Use BootStrap Framework for building responsive web applications -- Build Hybrid Mobile...

  €580 (Avg Bid)
  €580 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...Front-End Web Application Development -- Angular 5 experience is a must. -- Experience in building more than one web application using Angular2 Framework, HTML, CSS, typescript & JavaScript -- Expertize in using Jquery & other JavaScript Libraries -- Use BootStrap Framework for building responsive web applications -- Build Hybrid Mobile...

  €517 (Avg Bid)
  €517 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...compensation in industry guaranteed for deserving candidates. • Minimum 2+ years of strong relevant experience in developing mobile applications using ionic platform • AngularJS development experience would be preferable. • Core web fundamentals: HTML, JavaScript, and CSS • Should be handy in using tools like Photoshop & Flash. • Should have e...

  €2466 (Avg Bid)
  €2466 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Consultant (Front End Web Developer) Minimum 3+ years of experience in Front-end development Duties & Responsibilities Create Web application front end as per design comps and information architecture. Proactively updated with latest design trend to enhance application. Integrate front-end application with the application business layer. Follow

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  We are looking for a highly skilled senior .NET developer to join our team and help with tasks on our web application. The right person will be able to write fast, solid, bug free code and have excellent written and spoken English. Also needs the ability to see the ‘full picture’ and be willing to work as part of a remote based team. Skills Required:

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  ...BACKGROUND: We have a web application based on PHP (mysqli extensions) / MySQL / HTML5 / CSS3 / JQuery / JavaScript / AJAX. This application involves recorded and real time videos being played back (HTML5 video) through the web application. This information is being proved as a background of the technology stack involved in our web application...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...the bar code into a text input. ii. Technical Requirements 1. Technology Stack: a. HTML5 b. AngularJS c. If required will allow the use of JQuery 2. Styling: a. Unstilled control only 3. Hardware Support a. Mobile Devices i. Android ii. Apple b. Please indicate if your proposed solution will require specific hardware or software versions 4. Bar Code

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Our current design of our web application uses a default theme and layout coming with JQuery Mobile (screenshots prefixed with old_) We would like to customize this a bit more according to fit a template sketch (screenshots prefixed with new_)

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  ...discretion. We have a web application based on PHP (mysqli extensions) / MySQL / HTML5 / CSS3 / JQuery / JavaScript / AJAX. This application involves recorded and real time videos being played back (HTML5 video) through the web application. This information is being proved as a background of the technology stack involved in our web applicatio...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  1. Overview •This is the web application. •Admin can send email & SMS through this online platform. •This system is mainly used for inviting people to an event, and get the response (Attend the event or not. So called RSVP). •Admin can edit the email content in this admin panel without HTML knowledge( if they have HTML knowledge, they can edit HTML

  €476 (Avg Bid)
  €476 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  ...– 12 months (Extendable) Location: Ratchayothin • Development experience of native platforms (IOS, Android, Windows, etc.) • Experience of Mobile app development • Experience in Java backend developments and Web Service integration • Experience of API development and Legacy system integration • Experience of Agile development and delivery • Thai...

  €3472 (Avg Bid)
  €3472 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am a software developer and need a Progressive Web Application template that is developed with Angular 6 CLI and uses Bootstrap 4 and Material Design. I can even buy an existing template from Template monster etc and get the html and css files that can then be converted to a PWA. I prefer this as it would be cheaper for me and get this project going

  €342 (Avg Bid)
  €342 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  We have an existing web app written in jQuery / plain JavaScript. It was created before most front-end frameworks were in existence, and we'd now like to re-implement it in Vue in order to make our code more modular and also make the design responsive for mobile users. We are looking for a freelancer who: - Has experience building apps in Front-end

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ...development team (3 backend devs & a lead) based in the CST timezone. We're currently working on refactoring the existing codebase for our flagship web application, as well as integrating native iOS & Android mobile app support. The ideal candidate would be working with us full time (35-40 hrs per week) through the end of our next major release cycle (7/...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  75 προσφορές

  We are seeking a mobile web developer with demonstrated experience designing and implementing enterprise scale web solutions. The ideal candidate will bring both strategic vision and solid execution skills to create responsive web applications for mobile and the desktop. Responsibilities: Design and develop scalable web applications using open

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...Laravel framework, JQUERY/Angular + MySQL The link to the system is: [login to view URL] We have to improve the existing system, so that we can launch our product in the market with in 2 weeks. This work will be further extended and mobile App will be developed for the same. Initially, there will be only web version of this application. We need to make

  €454 (Avg Bid)
  €454 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...doing business in Distribution of Mobile Phones & Accessories) . We need to create a scalable solution with options to add more features and modules at a later stage. However due to shortage of time and urgency of deployment, we will need to take a bottoms up approach where we would need to create a basic application with limited functions. Following

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...app that facilitates employees clocking in on android and iOS devices. The application is built in PhoneGap and hits a well defined API to get it’s data. Currently the app is giving issues on older versions of iOS namely iOs 9.3.5. The application uses jData and JQuery Mobile as well as syncfusion UI controls (their ej libraries). This combo of technologies

  €438 (Avg Bid)
  €438 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...Factory, Singleton) and general design considerations.  Experience or exposure to microservices development for large scale enterprise systems . Experience with application servers, web servers (Apache) and servlet containers such as Tomcat or Jetty  Experience with NoSQL databases (e.g. Mongo DB, Couchbase or Cassandra), JSON, XML as well as caching

  €370 (Avg Bid)
  €370 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...Factory, Singleton) and general design considerations.  Experience or exposure to microservices development for large scale enterprise systems . Experience with application servers, web servers (Apache) and servlet containers such as Tomcat or Jetty  Experience with NoSQL databases (e.g. Mongo DB, Couchbase or Cassandra), JSON, XML as well as caching

  €405 (Avg Bid)
  €405 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...Factory, Singleton) and general design considerations.  Experience or exposure to microservices development for large scale enterprise systems . Experience with application servers, web servers (Apache) and servlet containers such as Tomcat or Jetty  Experience with NoSQL databases (e.g. Mongo DB, Couchbase or Cassandra), JSON, XML as well as caching

  €486 (Avg Bid)
  €486 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Development of Multiple Clinics Management Web app Thank you for considering Logiteksoft for development of Multiple Clinics Management web app needs. We assure you that we can accomplish this project in a timely manner and within budget with a history of identifying key web application needs for clients and accomplishing those objectives. The

  €2096 (Avg Bid)
  €2096 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  ...like someone to build 4 web forms with lookup search and verification using API (Numverify API, mailboxlayer API and streetLayer API) on the existing pre-built Mautic form pages. Form 1 • First name • Surname • Email (lookup verify and validate) Form 2 • First name • Surname • Email (lookup verify and validate) • Mobile phone (lookup...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...an immediate need for a confident, self-starting Senior Web Developer that can quickly turn ideas into solutions. We are a small, fast moving SaaS company that develops Time and Billing solutions for customers around the world. The right candidate must quickly get up to speed on our application and technical environment and hit the ground running. This

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...We are a small, fast moving SaaS company that develops Time and Billing solutions for customers around the world. The right candidate must quickly get up to speed on our application and technical environment and hit the ground running. This will be a hands-on position with heavy Java and SQL development. This job will initially be in support of our

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  We need a web application to manage and upload photos with other users. The layout and upload need to be like Facebook Albums. Able to use bitbucket repository. Great communication skill. Frontend: Angular [login to view URL] Uploader with jquery [login to view URL] Backend: Slim Framework [login to view URL]

  €238 (Avg Bid)
  €238 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...using tools like Jira Extensive technical experience and development expertise in Core Java, J2EE, JSP, Servlets, Struts, Webservices, Spring, Hibernate, Java Script, REST, JQuery and AJAX. Experience using build/CI tools like Gradle, Jenkins, Maven and code review tools like Sonar, Jacoco Hands on experience in test frameworks like TestNG, Junit etc

  €449 (Avg Bid)
  €449 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Looking for a front end developer with a broad skill set to code a web application from existing designs. Application should be coded in php/jQuery. We are open to frameworks, but no wordpress or similar. You will be provided ajax endpoints for data, returning json. We are looking for rates on for the project and an estimate for total time to completion

  €958 (Avg Bid)
  €958 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  Looking for a front end developer with a broad skill set to code a web application from existing designs. Application should be coded in php/jQuery. We are open to frameworks. You will be provided ajax endpoints for data, returning json. We are looking for rates on for the project and an estimate for total time to completion. Designs with notes

  €475 (Avg Bid)
  €475 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  Very strong in Cardova(Must), Phonegap(must), JQuery Mobile, HTML5 CSS, Hybrid application web services foundations including Restful Services, JSON and related services Very good communication skill

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...developing the web application and we need a professional front-end web developer with UI/UX experience to build a responsive website. Experienced developer with mobile apps development skill is preferred; he or she will be invited to upcoming mobile app project. 1. Skills MUST to have: - Linux environment - CSS/Javascript/JQuery - Bootst...

  €2133 (Avg Bid)
  €2133 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  ...server. Technology requirements: • For web portal/ Back end: - Spring MVC, Spring Services, Spring data, Spring Security, Hibernate and MySQL - Bootstrap for design and jQuery for UX -must be responsive design • For Mobile Application on the BUS tablet - Android native app. • For Mobile Apps: - Android native app. For ...

  €1613 (Avg Bid)
  €1613 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...the server. Technology requirements: • For web portal/ Back end: - Spring MVC, Spring Services, Spring data, Spring Security, Hibernate and MySQL - Bootstrap for design and jQuery for UX -must be responsive design • For Mobile Application on the BUS tablet - Android native app. • For Mobile Apps: - Android native app. For android ...

  €3718 (Avg Bid)
  €3718 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  ...experience in multi-user application development, using object-oriented programming in PHP and MySQL. -Expert knowledge of web technologies in PHP, MySQL, CodeIgniter, Zend, MVC -Expert with data integration and APIs (e.g. CRM, Zapier, ADF-XML, etc.) -Expert in PayPal API (Adaptive payments) -Expert in MULTI-USER application development & database

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...the server. Technology requirements: • For web portal/ Back end: - Spring MVC, Spring Services, Spring data, Spring Security, Hibernate and MySQL - Bootstrap for design and jQuery for UX -must be responsive design • For Mobile Application on the BUS tablet - Android native app. • For Mobile Apps: - Android native app. For android ...

  €942 (Avg Bid)
  €942 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  <------------------- General info -------------------> Before explaining, we want to be very clear that we're a Web Agency and we're looking for long term providers that are affordable and also very experienced with lots of years working on hosting environments / very experts in WooCommerce in this case. Very honest people, if you do this fine we

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές