Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  9,060 joomla build component module δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Στο component vik rent a car στην 3 σελίδα των βημμάτων για την κράτηση να μπει η ημερομηνια και οι μέρ&epsilon...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Στο component vik rent a car στην 3 σελίδα των βημμάτων για την κράτηση να μπει η ημερομηνια και οι μέρ&epsilon...

  €253 (Avg Bid)
  €253 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Vue.js/Vuetify simple component development [urgent job] 6 days left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for an expert guru to create a vuetify component in few hours, feel need to hire a right candidate and start up immediately. This is the first step to build vuetify form generation tool.

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Looking for an Angular developer (can be also JS) to build a component that will let the user to choose each part of the diagram (single or multiple) and manage those selections (change color to selected from outside of the components - binding). Each part should be highlight (borders) while mouse cursor is over it. Parts can be filled with solid color

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  need texteditor component 4 days left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an component texteditor that support media also. I already have a design for it, I just need it to be built.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Upload component for Vue JS 4 days left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an upload component for Vue like JIRA's uploader one. See attachment for more details. Budget: $100

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I need a footprint for a specific SIM card socket in Altium Designer. Datasheet of the socket attached.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Use Electron based on Vue and Typescript [login to view URL] Integrate Monaco Editor with Typescript LSP into a Vue Component [login to view URL] [login to view URL]

  €2314 (Avg Bid)
  €2314 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  we have a react application which displays image ,needs double tap to zoom. I have been using this js Pinchzoom. It works but all the ...script tag. sometimes it loads before render hence zoom function don't work . Here is the link to the application [login to view URL] any other react component for double tap zoom and pinch-zoom

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  task 1 com_minisite changes ….. please call this component ‘Manage Events’ in the admin menu i need event date on the table here : [login to view URL] on x_site we need a new dropdown / select with 3 options Event type : European Days (1) Euroschool (2) Other (3) ALTER TABLE `eu_site` CHANGE `type` `type` INT(1) NOT NULL

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Build a component of a website 1 day left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Angular 4 project with backend node.js

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  ios component 23 hours left

  1. We would need to build an IOS component for OCR and face recognition integrating with Google vision

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I need audio component react-native to stream audio from online and play local files . Play , pause , play in back ground mode . Audio load time should be quicker . We already have app built in react-native but audio Load time is poor . Either need to build custom audio component in Xcode or use any better react -native audio component This should

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We use Adobe sign to sent out statements to customers daily (around 100-200) and need to be able to extract all the answers of th...able to extract all the answers of these PDFs to process hourly into a SQL database. I know this is possible to do through the use of Adobe sign API. I would like a custom component to be able to use within SSIS for this.

  €266 (Avg Bid)
  €266 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...there i need a simple joomla backend component made... this will be the first of many phases... i need someone with ALOT of experience in clean joomla coding that is AVAILABLE every day (and not have a day job to hold down and just look after my work in the evenings) here is detail for this phase need another VERY small component Manage Frontpage

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  use a select box to select one of 3 users and automatically load pages based on selected user and their data.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I have a joomla website and I have a separate php script, that I would like to work with my Joomla users. Basically, a bridged database for users and a module where the music plays at the bottom like soundcloud. The module should be responsive at the site and should stay on every page. My website here: [login to view URL] The php script iframe is here

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  We are looking to build a customer web portal that will give the customer the ability to look up availability and pricing for components, as well as track installed component warranty information and invoices. Live help for parts lookup, and lookup by machine. CUSTOMER MACHINE LOOKUP - When a customer signs up he will list all of his types of equipment

  €4584 (Avg Bid)
  €4584 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  Need the text and style of an electronics component Photoshopped. Should be a quick job for someone with good photoshop skills, text must be sheared/rotated appropriately, color/texture of the component must look realistic. Please provide a single example of your best work Please dont autobid these will be deleted

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Looking for a quick rendering of an electronic component with some design elements (ie logo, color) This is just for a concept meeting. Ideally, you have designed circuits and can use a preexisting PCB design on eagle or and render out a PCB with chips and style one of the chips. More detail provided on application. Please provide 1 single example

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I have a bunch of component images, and a list of kits in a spreadsheet with the components that make up that kit. I need someone to combine these component images into a kit image. There are approx. 250 kit images to start with.

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for a reusable native Android Google maps component with the following specs: 1. minSdkVersion 16 2. Two finger zoom enabled 3. Must be embeddable in a page scroller 4. Home marker - on Drag-and-drop - returns the new location - moves the primary marker and the radius indicator 5. Primary markers - onClick - maps the route

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need a responsive website. I would like it designed and built.

  €6078 (Avg Bid)
  €6078 Μέση Προσφορά
  118 προσφορές

  I've created a Google Maps API key, and I need to add it to the map on this page: [login to view URL] Page layout uses the WP Bakery Page Bu...on this page: [login to view URL] Page layout uses the WP Bakery Page Builder plugin, and I do not see a method for adding this API key into the Google Maps component in WP Bakery.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ... But all modifications he made don’t affect admin products. After registered user edited a product and saved it, that product becomes him product. To allow that change in Joomla we used on the old site Offer number + User ID. [login to view URL] On menu item My Stocks Registered user can see his products [login to view URL] All registered

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We are looking for a frontend developer to support our team of developers. Goal of the current project is the development of a listing grid component with filters on an existing web application, based on specific parameters.

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Hi, I would like to get a small UI component for an Android app implemented for me. This will be a card view that has dynamic content that will be added to it. Please see the attached photo for what is needed. For an experienced Android developer I think this should be very straight forward.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ...interface component to access the Planik API (see "Planik interface" component specification and German Wiki API specification). The API uses devise Token Auth": [login to view URL] All endpoints return JSON format. Typical scenario: 1. Component is called with credentials (email/password) 2. Component calls Planik

  €488 (Avg Bid)
  €488 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ============ this can all be the same component Manage members - Members - Institutions - Locations - RAD backend for locations we just need to be able to add/edit delete the table : jos_inst_loc only title and dropdown for institution for institutions we need to be able to add/edit delete the table : eu_inst - name (textbox) - weblink

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Require a custom Media Encoder and Player component in C# and UWP compatible. The component which accepts a RTSP / HTTP stream from DVR/NVR and convert it and displays the live video inside a UWP application and simultaneously save the stream to the local hard disk. Functionality expected - 1. Get the RTSP/HTTP stream from DVR/NVR 2. Convert it

  €429 (Avg Bid)
  €429 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Create CSS or Instal Component to add a portfolio to a existing Joomla website. Add 35 portfolio new projects (pages) to portfolio.

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Make my component front end work the same like the back-end (or as close as possible). Apply as much as possible all the standard Joomla programming. By this i mean the actual coding, look at the standard components for the way it is done as well as the tutorial by joomla: [login to view URL]:Developing_an_MVC_Component/Developing_a_Basic_Component

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I need a Lightning component, or Visualforce page, that I can add to a Lightning layout that shows a read-only Path for each child record in a related list on a custom object. Please see screenshot.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  You should build only independent React TSX component(Typescript Syntax) You must be familiar with typescript React. More details will be given in chat. Budget of this project is under $300, if your bid is over this, you will be ignored. Enjoy bidding.

  €342 (Avg Bid)
  €342 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  React native custom component for auido stteaming and local files . I need custom componet for playing auido files from online and also local files Audio compoent shoudk hace below features : 1. Play audio files from online(streaming ) 2. Pause functionality 3. Play in backgorund mode . If the device is screen locked , 4. Forward and backward

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need a person who will be able to miniaturize development boards and circuits into smaller customized boards.

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  We are trying to create Mobile App that communicates to the hardware for some validation using Bluetooth and NFC. Here we have both Bluetooth and NFC solutions on separate boards. We need to miniaturize the solutions on a single PCB.

  €316 (Avg Bid)
  €316 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Short description: i need to generate *.csv according data from database. more details will be shared via chat

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Attached with this project is the word file that would give you a fair idea of what exactly we are looking in for. I hope that you go through the same and come up with the best proposal.

  €1802 (Avg Bid)
  €1802 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  1) add in a customised material for the rack family. 2) improve the robustness of the length, width and height of parametric pallet racking currently if i adjust th...pallet racking currently if i adjust the length, several parts of the tiers get disconnected from the upright fixtures hope to see a seemless and robust family of the racking component.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Short description: i need to generate *.csv according data from database. more details will be shared via chat

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Short description: i need to generate *.csv according data from database. more details will be shared via chat

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  My application has the ability of loading lists into a ListBox. Currently, if that list is fairly large than the application freezes for a long time. I've seen similar lists loaded into other applications a lot quicker so I am trying to get that same loading performance.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Need to Convert sketch design components to HTML/CSS (Media components) image of components: [login to view URL] The HTML/CSS should be compatible with Bootsrap v3.2

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Add pagination to exiting component. Implement the Joomla pagination system to an existing component in the same way as it is done for admin components butin this case in the front end.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I need someone who is good with CSS, HTML, and React

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I would like a circuit design and product recommendations for my arduino project. The circuit should be arduino controlled and based, some components I have selected, some I would like recommendations for. I would be happy with selection of parts from here if enough choice is available to make sensible selections based on the requirements. [login to view URL] Power source - 10*18650 batteries ...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές