Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 intuit quickbooks δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Quickbooks Έχει λήξει left

  Ζητώ Βοήθεια για το quickbooks

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Data Synchronization API Integration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert to develop an API which will synchronize data across different platforms. The integration will involve the following tasks: - Integration with Trello, QuickBooks Online, Google Sheets and WordPress forms. - Synchronization of tasks and deadlines, invoices and payments, form submissions and sheet updates between these platforms. The ideal candidate should have: - Extensive experience in API development, particularly in data synchronization. - Prior experience working with Trello, QBO, Google Sheets and WordPress forms. - A deep understanding of tasks and deadlines, invoices and payments, form submissions and sheet updates. Your expertise in this area will be crucial in ensuring a seamless and accurate synchronization of data between the specified plat...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I run a medium-sized business with around 100 employees and require support with bookkeeping and financial statement preparation. Key Requirements: - Expertise in QuickBooks is essential as this is the software we currently use for accounting purposes. - Experience with medium-sized businesses is highly preferred as this will help you understand the scale and complexity of our operations. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in bookkeeping and financial statement preparation for medium-sized companies. - Proficient in QuickBooks accounting software. - Strong analytical and organizational skills. - Excellent attention to detail for accurate financial data management. - Ability to work with the team and provide regular financial updates. Please include your ...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I need an audit review of the accounts of our church. We run our books in Quickbooks online and have an annual budget of around $300k. This isn't a full financial audit requirement but a review to meet our goal of having another set of unbiased eyes on our books.

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...exactly like this page for mobile. I also need this in the backend, when someone submit orders, these bundles need to create 2 shipping labels and work with FedEx. We currently have a website in WordPress and once this website is ready we need to transfer everything to Shopify, orders, customers, reviews. We also need this website to connect with Quickbooks, for accounting purposes. Key Requirements: - The website is to be built on Shopify - Implement specific features: Product search/filtering, Customer reviews, Discount codes - Make sure the website looks identical to the competitor's website, especially on mobile - Implement all features like upsell and checkout Timeframe: I'm in a hurry to get this project completed, so I would prefer if

  €1865 (Avg Bid)
  Επείγον
  €1865 Μέση Προσφορά
  156 προσφορές

  ...to create an expenditure manager for construction tailored for Mobile platforms (iOS/Android). Key Features: - Capability to generate financial reports - Track and monitor costs in real-time - Classify day-to-day expenditure, including material and labor categories Please note, this app will be functioning standalone and will not require integration with existing accounting software like QuickBooks or Xero. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in mobile app development (preferably in both iOS & Android) - Previous experience in developing finance-related apps, especially dealing with expenditure tracking or similar capabilities - Have a good understanding of the construction industry's requirements and workflow. Looking forward to hearing from app develo...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Hi Hina, Just need to implement the OAuth for quickbooks, and then access a resource from quickbooks to demonstrate that it's working. Here's the project url to replit again to use for the project. Thanks!

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  CFO for RCUG Consultancy: Financial Expert 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: We are seeking a highly experienced and strategic Chief Financial Officer (CFO)...strategies for cost reduction and revenue enhancement. Manage relationships with auditors, banks, and other financial institutions. Qualifications: Proven experience as CFO or in a relevant financial leadership role. In-depth knowledge of corporate financial law and risk management practices. Strong financial and business acumen. Proficient in the use of financial management software (e.g., SAP, QuickBooks). Excellent interpersonal and communication skills. BS/MA degree in Finance, Accounting, or Economics. CA/CPA certification is preferred. Additional Information: This role requires a strategic thinker with strong leadership capabilities. Experience in the consultancy industry ...

  €407 (Avg Bid)
  €407 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Quickbooks Accounting Cleanup & Reconciliation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a meticulous professional with comprehensive experience in QuickBooks for the specific tasks outlined below: - Process open bank transactions imported from bank accounts (about 600) - Reconcile 3 accounts for the years 2022, 2023, and 2024. Have all statements ready, most with images. - AR Cleanup: The Open Invoice list includes important notes for all open invoices, most of which have been paid. Please ensure these notes are accurately reflected. - Undeposited funds cleanup - Intuit transactions were recorded to undeposited funds - Also caused small AP problem - Address Balance Mismatch & Missing Transactions: There are some discrepancies in the accounts that need to be rectified. Example - Cash withdrawn from bank account to go to USPS Trust account but not th...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  ...essential. **Template List:** (Extra details provided for clarity, they do not all need to be shown in the image) 1. Generate Invoices Automatically (Simple) - from flat fees, recurring fees or a simple calculation (price x quantity, time estimate x price) 2. Generate Invoices Automatically (Advanced) - From time tracked (including partial billing) - Extras (cost pass-on to client) - Bundling in QuickBooks 3. Generate Quotes/Estimates Automatically 4. Stage/Status based email sending 5. Contract generation and Post-Signing Actions 6. Dynamic Document Generation & Filling (PDF. Word. Google Docs) 7. Post-Project Analysis Report 8. Commission Calculation & Reporting 9. Auto-Progress Workflow (Update stage/status based on completion of events) 10. Client Onboarding (Proj...

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €92
  28 συμμετοχές

  I'm in need of a remote based accountant with substantial experience in QuickBooks. Your primary responsibility will be the meticulous bookkeeping of our accounts and the reconciliation of our financial information. Key project details: - Utilize QuickBooks: You need to have a strong understanding and hands-on experience with QuickBooks. - Weekly Updates: I would like to have weekly updates regarding the progress of the bookkeeping and account reconciliations. - Experience: When applying, please highlight your experience in a similar role. Ideal skills and experience: - Proficient in QuickBooks: A strong command over QuickBooks and experience in a similar project is essential. - Bookkeeping: A background in bookkeeping and account reconciliation. ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I require an experienced individual to assist with data entry in Quickbooks Online. The job entails entering information from 200 paper invoices into the software. Key Responsibilities: - Scanning 200 paper invoices and extracting their data - Entering data into Quickbooks Online - Organize data in Quickbooks by date of invoice Requirements: - Proficiency in Quickbooks Online - Experience with data entry - Ability to scan and extract data from documents - Attention to detail is crucial - Urgency in completing the task (ASAP) It's critical that the freelancer has the ability to scan documents and extract data from them. The information should be organized by the invoice date in Quickbooks. The project is time-sensitive, so prompt completion is a m...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  96 προσφορές

  I recently migrated financial data into QuickBooks Online Plus and now need some specialist help to ensure everything lines up as it should. I have sales and expenses data in there, but it seems there are some discrepancies. Specifically, I need some assistance with: - Reconciling transactions - I have a lot of them and its a mammoth task. - Fixing account balances - they don't seem right. - Removing duplicate entries - I'd like to keep things clean. If you're an experienced user of QuickBooks Online Plus, well versed in the nitty-gritty details, and have a keen eye for spotting errors, I'd love to hear from you. With your expertise, we can make sure my financial data is accurate and ready for action. Every penny counts, and your help can make a big diff...

  €437 (Avg Bid)
  €437 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  OVERVIEW: We currently use Zenoti as our booking and Point-of-Sale system for patients. We have recently begun migrating from Quickbooks to Microsoft Business Central Essentials ERP to help better manage our financials. Unfortunately, there is no one-click or native app that integrates these platforms. Additionally, we have added on D365 Customer Insights and D365 Sales to help better manage our patient marketing (for existing patients) while better preparing our small practice to streamline our marketing and advertising activities with future opportunities and patients. Zenoti has an API portal that is documented and supports connections across it's modules: WE'RE LOOKING FOR: As an individual or team experienced with Microsoft Dynamics CRM, we need

  €1379 - €2757
  Προεξέχον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €1379 - €2757
  32 προσφορές

  I'm in need of a seasoned professional who can handle my financial records accurately and efficiently. -Bookkeeping: I require meticulous...Goods and Services Tax law and its nuances. -Accounting: I'm in search of someone who can provide comprehensive accounting services for my small business. This includes preparing financial statements, managing payables and receivables, and ensuring compliance with financial regulations. The ideal candidate should have: -Proficiency in using financial management software such as Excel and QuickBooks -Strong understanding of GSTR laws and regulations -Experience in bookkeeping and accounting for small businesses -Good attention to detail and organizational skills -Ability to prioritize and meet deadlines -Familiarity with general a...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...bookkeeping, customer service, and sales. Key Responsibilities: - Handling Accounts Payable and Receivable - Efficiently managing Payroll Processing - Providing top-notch Customer Service by promptly and accurately answering customer inquiries - Processing customer orders in a timely and precise manner - Participating in Sales calls, showcasing excellent salesmanship Ideal Candidate: - Proficient in QuickBooks, Xero, Salesforce, and Accounting Power - Proficient at insurance inquiries - Strong background in accounting, bookkeeping, and customer service - Experience in sales and telemarketing is a plus - Excellent communication and problem-solving skills - Attention to detail and ability to multitask This role is extensive and requires someone who can easily adapt to changing...

  €949 (Avg Bid)
  €949 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I recently imported data from Quickbooks 2018 into Zoho Books and need a professional to review and tidy it up, specifically focusing on correcting transaction categories. The process is relatively straightforward as the dataset only encompasses less than 6 months of transactions. Key Responsibilities: - Review and correct transaction categories to align with Zoho Books standards - Ensure all entries are accurately categorized and classified Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Zoho Books and Quickbooks 2018 - Prior experience in data migration and cleanup - Strong attention to detail and accuracy

  €122 (Avg Bid)
  Επείγον
  €122 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...competent bookkeeper to manage crucial daily financial transactions for your business. I am expert bookkeeper by using QuickBooks Online. I will provide you support by using QuickBooks Online. - Payroll management - Account Payable/Receivable - Financial Reporting I am a Professional Accountant with more than 12 years of experience of an International Organization. I have completed MBA in Finance and MBS in Accounting. I am a QuickBooks Pro-Advisor and Xero-certified user. Familiarity with transferring accounting data between different software platforms like Odoo, QuickBooks UK, Xero, Wave, Zoho Books, MYOB etc https://www.freelancer.com/projects/accounting/Seamless-QuickBooks-PennyLane-Migration/reviews https://www.freelancer.com/projects/accoun...

  €643 (Avg Bid)
  €643 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm seeking an expert in QuickBooks online to update and optimize our inventory management and chart of accounts. Main responsibilities: - Manage the inventories in QuickBooks Online. - To troubleshoot the discrepancies in chart of accounts. Skills required: - Proficiency with QuickBooks online. - Experience with inventory systems of 100-500 products. - Proven track record in organizing and simplifying complex account structures. Additional tasks: - Re-organize our existing chart of accounts for increased efficiency. - Introduce simplified account structures for improved visibility. - Manage owners' capital account to optimize capital flow. Please, only bid if you have extensive experience with inventory management in QuickBooks and can handle ...

  €267 (Avg Bid)
  €267 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Quickbooks Data Entry - 200 Invoices 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require an experienced individual to assist with data entry in Quickbooks Online. The job entails entering information from 200 paper invoices into the software. Key Responsibilities: - Scanning 200 paper invoices and extracting their data - Entering data into Quickbooks Online - Organize data in Quickbooks by date of invoice Requirements: - Proficiency in Quickbooks Online - Experience with data entry - Ability to scan and extract data from documents - Attention to detail is crucial - Urgency in completing the task (ASAP) It's critical that the freelancer has the ability to scan documents and extract data from them. The information should be organized by the invoice date in Quickbooks. The project is time-sensitive, so prompt completion is a m...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  345 προσφορές

  I'm searching for an experienced freelancer adept in QuickBooks, to focus primarily on bank reconciliation tasks. Duties and Expectations: - Reconciliation of less than 100 transactions per month. - Maintain accurate records, ensuring transactions are correctly logged and resolved. Ideal Candidate: - Experienced in QuickBooks and bank reconciliation. - Detail-oriented, reliable and efficient. - Excellent in dealing with financial and numeric data.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  94 προσφορές

  ... • Add content: texts, images, videos. 5. Online Store Setup: • Add products (menus, meals, offers). • Set up payment gateways (e.g., PayPal, Stripe). • Configure shipping and delivery options. 6. Tracking and Integration Settings: • Set up order tracking using WooCommerce order tracking plugins. • Integrate with delivery companies using WooCommerce delivery plugins. • Integrate with QuickBooks for accounting management. 7. User Experience Enhancement: • Add reservation forms if the restaurant offers reservations. • Integrate social media (links and integration with social media accounts). • Set up push notifications for alerts and special offers. 8. Website Testing: • Test all website functionalities to ensure ...

  €420 (Avg Bid)
  €420 Μέση Προσφορά
  121 προσφορές

  As an entrepreneur operating on QuickBooks, I am in need of a well-versed expert to assist me with various tasks to streamline my financial operations. Key duties would include: - Managing and maintaining all invoicing functions. - Overseeing bank reconciliation for accurate financial records. - Coordinating transactions to ensure they're processed and recorded accurately. Ideal candidates should have substantial experience with QuickBooks and a proven track record delivering similar tasks. High attention to detail and a background in finance or related field would be preferred. A clear understanding of financial regulations and standards is crucial. Overall, I wish to partner with someone to not just maintain, but enhance the efficiency of my bookkeeping activities.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Hi Muhammad I would like the existing code to be updated to pull all customers updated/created since the last sync and update the following fields in the CRM table: Phone Number, Email Address and Address (Multiple fields into 1 in airtables) It must only update the existing CRM record and not replace it as any existing data needs to stay.

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We are looking to hire so...property management company in the Chicagoland area specializing in real estate rental and management, fix and flips, remodels, and the wholesale of property in the Chicagoland area. We need someone who can assist us with budgeting and forecasting, creating profit and loss reports, creating financial statements, managing and setting up Quickbooks, creating financial reports, and preparing documents for year-end tax returns. You must be proficient in Quickbooks. A background in real estate accounting would be preferred but not necessary. You will work directly with our CFO and assist them with their company accounting needs. This is a full-time position. We look forward to hearing from you and the chance to add another valued individual to our c...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  Undefined Task Automation Έχει λήξει left

  I'm interested in automating a task or process, though I haven't specified exactly what yet. Ideally, the freelancer should be well-versed in areas such as data entry, email management, and report generation. Experience with various tools like Microsoft Excel, Google Sheets, and QuickBooks is preferable. The frequency of the task to be automated is undetermined, it could range from daily to monthly tasks. Please showcase your experience in task automation when bidding.

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Account's Services Έχει λήξει left

  ...Daily Bookkeeping: The successful candidate will be required to enter daily transactions into QuickBooks. This will include all income, expenses, and any other financial movements. - Tax Preparation: The freelancer will also need to prepare my taxes when required. This will involve ensuring all necessary deductions, exemptions, and credits are accounted for. - Financial Statements: The accountant will be responsible for the preparation of accurate and up-to-date financial statements. These statements will need to be clear and detailed, reflecting the current financial state of my business. Skills and Expertise: - Extensive experience in accounting and bookkeeping - Proficiency in using QuickBooks - Strong understanding of tax preparation and local regulations - Ability to...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...duplicate transactions in Quickbooks Online that need to be deleted. These duplicates were caused by syncing errors, and are sitting in my balance sheet under "Undeposited funds". To properly identify these duplicates, I need them cross checked against a few specific criteria - specifically, the ones which say "WooCommerce customer" between 2021 and 2022. Ideal Skills and Experience: - Experience with Quickbooks Online - Experience in identifying and resolving duplicate transactions - Exceptional attention to detail The successful freelancer should be able to: - Identify 2,500 duplicate transactions efficiently based on specified criteria - Delete the identified duplicates in a way that keeps the transaction history accurate - Ensure all the data is i...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for a tutorial that will guide me through the accounting procedures for a lawyer trust account(Casepeer). Here ...tailored to someone with basic accounting knowledge and experience - The content should be easy to understand, yet comprehensive, to help me handle the complexities of managing a lawyer trust account - I prefer a written document over other formats - The tutorial should be focused on using QuickBooks as the accounting software Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in accounting, particularly in the management of trust accounts - A good understanding of QuickBooks and its features for trust accounting - Excellent writing and communication skills to ensure the tutorial is clear and informative for a beginn...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I need assistance integrating Quickbooks Online API with my PHP/MySQL webserver. Key Requirements: - Establish automatic sync functionality between our server and Quickbooks. - Focused primarily on the seamless syncing of our accounting data. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Quickbooks API utilization. - Proven experience in PHP/MySQL integration. - Experience in handling and manipulating sales data efficiently. - Strong understanding of automatic data syncing solutions. Our website currently handles Attachments, Bills, Bill Payments, Credit Card Payments, Customers, Expenses, Invoices, Remittances, Stripe Fees, Stripe Transfers and Suppliers. Our current workflow is that when any of these transactions is created it's added to a csv file (eg )...

  €611 (Avg Bid)
  €611 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  ...Inventory Management: Keep tabs on all materials and goods, ensuring nothing goes unnoticed. 2. Order Tracking: Oversee every catering order, from start to finish, right from the dashboard. 3. Employee Scheduling: Assist in organizing staff schedules and assigning tasks. 4. Shopping Lists: Dynamically generates comprehensive shopping lists from menu recipes. 5. Software Integration: Incorporate Quickbooks and Apple Notes, and generate a Web interface for easy access. 6. Menu / Recipe Translation to Detailed trackable elements > Output a user friendly menu layout for clients to see by day and service. 7. Output a weekly shopping list outlining amounts needed to be purchased, cooked and servings reference per day per service. 8. Estimate potential costs for each week&#...

  €2382 (Avg Bid)
  Προεξέχον ΣΜΓ
  €2382 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές

  I am in need of a professional who is proficient with QuickBooks Enterprise to implement inventory management systems, specifically focusing on inventory lot tracking. The project needs to be completed as soon as possible. Key Responsibilities: - Set up and manage inventory lot tracking on QuickBooks Enterprise - Ensure proper functionality and seamless integration Ideal Candidate Skills: - In-depth knowledge of QuickBooks Enterprise - Experience with inventory management, especially lot tracking - Available to start immediately and work on short notice - Strong attention to detail and problem-solving capability - LOCATED IN MEXICO

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I'm in need of a Quickbooks expert who can proficiently handle various functions within Quickbooks, from basic account management, invoicing, expense tracking, report generation, inventory management, all the way to preparing Excel-based price lists and comparing them. Key Responsibilities: - Efficiently manage accounts, invoices, expenses, reports, and inventory within Quickbooks. - Export data to Excel to prepare detailed price lists and compare them. - Provide expert insight and solutions for UK VAT reconciliation. - Handle additional Quickbooks functions including but not limited to tracking sales, payroll management, budgeting and forecasting, bank reconciliation, managing tax returns, purchase management, CRM, project management, data analysis and r...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  We use Quickbooks Online (QBO) and have started receiving this error when saving new transactions: "Items attached to a large number of transactions can't be processed." We need a QBO expert who can condense/remove old data without affecting our accuracy. Please advise your solution and estimated number of hours.

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm in immediate need of a Certified Public Accountant (CPA) with extensive experience in Quickbooks management, bookkeeping, auditing, journal entry, US tax filing, and balancing the books, specifically within the realm of trucking company accounting. The ideal candidate for this role should possess the following skills: - Strong experience working with Quickbooks software - Thorough understanding of US tax laws - A background in trucking company accounting - Exceptional attention to detail - Demonstrated ability to deliver timely and accurate financial reports The project is extremely time-sensitive, so I'm looking for a professional who can start right away and work efficiently to get the job done. If you meet these criteria and are available to start immediate...

  €441 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €441 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...in need of an experienced accountant who is well-versed with the Canadian taxation system for an ongoing online assistance role. The ideal candidate should be able to handle the following tasks: - Financial Planning: Assisting in financial analysis and strategic planning - Tax Filing: Filing returns and ensuring compliance with Canadian tax laws As for the software and tools, I currently use QuickBooks, Xero, and Excel spreadsheets, so familiarity with these platforms is a plus point but not necessary. On average, I have between 51-100 transactions per month. The right candidate should have a strong background in Canadian accounting and taxation, and experience working remotely as an online accountant. Clear communication skills and responsiveness are also important, as this w...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Dispatch Software Development Έχει λήξει left

  I'm in need of a programmer who can develop a comprehensive dispatc...Communication and Feedback: The software should allow for seamless communication with customers and offer a platform for receiving feedback. Compatibility: - The software should be compatible with Windows, as well as with Mobile platforms such as iOS and Android. - A key requirement is the integration with Quickbooks. Ideal Skills: - Proficient in software development, specifically dispatch software. - Experience working with Windows and mobile application development. - Familiarity with Quickbooks integration. - Strong communication skills for incorporating user feedback. This is a crucial project for me, so I'm looking for an experienced programmer who can deliver a high-quality product wit...

  €14668 (Avg Bid)
  €14668 Μέση Προσφορά
  136 προσφορές
  Accounting Professional Needed Έχει λήξει left

  ... mainly focusing on bookkeeping, tax preparation, and financial statement analysis. Key Details: - Current Tools: I'm using a mix of Excel, QuickBooks, Xero, and Busy Tally for my accounting needs. Familiarity with these tools is a must to ensure a smooth transition and effective work. - Years of Financial Data: I need assistance processing 1-3 years' worth of financial data. This calls for someone who is detail-oriented, meticulous, and has a strong understanding of accounting principles. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in bookkeeping, tax preparation, and financial statement analysis is essential. - Proficiency in Excel, QuickBooks, Xero, and Busy Tally. - An accounting degree or related certification would be highly beneficial. - Excellent co...

  €240 (Avg Bid)
  €240 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  ...need of a Quickbooks expert to handle my monthly bookkeeping services and payroll management. Key Responsibilities: - Entering and categorizing transactions: You will be responsible for ensuring accurate and timely recording of all financial transactions in Quickbooks. - Reconciling bank statements: Your job will be to reconcile bank statements with the entries in Quickbooks to ensure accuracy. - Generating financial reports: You are expected to generate monthly financial reports to keep track of my business's financial health. Additional Responsibilities: - Payroll Management: As I require assistance with payroll management, you will need to handle this aspect in Quickbooks as well. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Quickbooks: Yo...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm looking for assistance and process mapping to convert data from desktop QuickBooks - invoice to an XML file . This project primarily centers on the automation and efficiency of our billing process. Key Requirements: - Expertise in desktop QuickBooks, and XML, - Quick books desk top program not the cloud based version - Ability to include specific invoice details and send to customer in the XML file - provide process and plan - Proven experience in system integration The successful candidate will have a proven background in similar projects and demonstrate a clear understanding of the requirements. I am looking to commence the project immediately.

  €327 (Avg Bid)
  €327 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Daily WHMCS Invoice Exchange System Έχει λήξει left

  I require help with the creation and integration of a WHMCS system that will generate exchange invoices automatically on a daily basis. Specific skills and requirements: - Proven experience with both WHMCS integration and invoice generation - Familiarity with QuickBooks Online, Xero, and FreshBooks - The ability to set up user registration and login - Expertise with product and pricing management The final solution should be able to create and manage invoices that will be automatically exchanged daily, integrating seamlessly with the WHMCS platform. It's crucial that the person undertaking this project has strong problem-solving abilities and an in-depth understanding of data exchange and automation.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm in need of an experienced PHP developer to assist with integrating QuickBooks Online into my system. Requirements: - Integrate QuickBooks Online's payment functionality with my existing system. - Ensure the payment process is seamless and secure. Ideal Skills: - Strong experience in PHP development - Previous experience with QuickBooks Online integration - Knowledge of secure payment processing methods Please note that the integration is specifically for processing payments.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Facade Billing Specialist Έχει λήξει left

  I am in need of a dedicated Facade Bill...contractors, related to various facade works. Your role will be integral in managing the financial aspect of the projects. Key tasks: - Diligently creating invoices for contractors Ideal Skills: - Outstanding Attention to Detail - Proficient in Invoice Creation - Great Organizational Skills - Solid Understanding of Billing Procedures While not mandatory, proficiency in invoicing software like QuickBooks, Microsoft Dynamics or Sage 50 is a plus. However, it's not a strict requirement as this question was not particularly addressed by me. This role requires an individual with keen eye for detail and excellent organizational skills. Preferably, you should have experience in a similar role and have a good grasp of various constructi...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  HVAC Management Desktop Software Έχει λήξει left

  ...management. Invoicing and Payments Invoice Generation: Automatically generate invoices once a service job is confirmed. On-Site Modifications: Allow technicians to modify invoices on-site based on actual services provided. Payment Processing: Enable on-site payment collection via the technician’s mobile app or web portal. Accounting Software Integration: Integrate with accounting software like QuickBooks or Xero for seamless financial management. Technician Tools Mobile App or Web Portal: Provide technicians with a login interface to fill out service reports, take pictures of completed work, and access client information. Real-Time Updates: Allow technicians to update job status and send real-time notifications to clients. Route Optimization: Optimize technicia...

  €848 (Avg Bid)
  €848 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  QuickBooks App with Enhanced UI/UX Έχει λήξει left

  Are You an Expert in QuickBooks App Development? Can you help in the creation of a QuickBooks app that seamlessly integrates with QuickBooks API, with a focus on improving the UI/UX to make it more user-friendly and efficient? We are seeking a highly skilled and experienced developer for a complex SaaS project involving QuickBooks app development. The project includes building applications with a plug-and-play evergreen user interface (UI) and user experience (UX) design. The applications will be accessible via desktop, mobile, and web browsers. Key Requirements: The app should have features for user registration and login to manage both personal and business accounts easily. A simplified, intuitive invoice creation and management system that streamlines the i...

  €751 (Avg Bid)
  €751 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  As part of my ongoing operations, I'm seeking a highly skilled programmer adept in QuickBooks integration, WooCommerce integration and advanced text parsing to enhance my business' capabilities. Your tasks will include: QuickBooks Integration: - Integrating FileMaker with QuickBooks - Synchronizing invoices between the systems - Importing/exporting customer data - Tracking inventory - Facilitating synchronization between FileMaker, our desktop QuickBooks and QuickBooks online as well as our website WooCommerce Integration: - Managing product syncing - Overseeing order syncing - Inventory management The ideal freelancer for this project should have prior experience in both QuickBooks and WooCommerce integration, and possess an intri...

  €50 / hr (Avg Bid)
  €50 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am urgently in need of support with a Quickbooks Desktop issue. Specifically, a payment was reversed and then another payment was added. Your tasks will include correcting this payment situation, accurately balancing the shifted finances and confidently assuring that related transactions align with this adjustment. The task demands a high level of expertise in navigating Quickbooks Desktop and managing payments. You should have your QuickBooks certification and solid experience with the software. If this sounds like you, I look forward to seeing your application.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  QuickBooks Tutorial for Invoicing Έχει λήξει left

  I'm seeking an intermediate-level QuickBooks expert to guide me through Invoicing and Payments. - I have a good grasp of QuickBooks, but I'm looking to enhance my skills in these specific areas. - I'm looking for someone who's patient and can explain things clearly. - Given my preference, the tutoring should be conducted through live online sessions. The ideal candidate for this project should have: - A good understanding of QuickBooks, especially in the area of Invoicing and Payments. - Experience in tutoring or training others on QuickBooks. - Strong communication skills to effectively convey complex information. The goal of this project is to increase my proficiency in the Invoicing and Payments features of QuickBooks through...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...WITH QUICKBOOKS ONLINE I need an expert in C# to integrate our Point of Sale/Enterprise Resource Planning (POS/ERP) system named "CIZARO" with QuickBooks Online. The goal is the seamless syncing of different modules, We already have a similar code we made integration with SAP Business One for example how to do integration, We have coded someone to start integrating directly with QuickBooks Online. we can share this code to have the fastest development, and we also have the code of a previous developer who made Quickbooks Online but it half done. This Milestones we will have Milestone 1: will be for 120 USD for Sync Products, categories, variants, discounts, pricelist dual CIZARO to QuickBooks Online and QuickBooks Online to CIZARO...

  €494 (Avg Bid)
  €494 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I'm in need of a professional accountant who specializes in QuickBooks to handle a range of tasks tied to my business invoicing and inventory management. Invoicing Tasks: - Creating and issuing invoices for clients - Recording invoice payments accurately - Diligent tracking of unpaid invoices Inventory Management: - Efficient tracking of stock levels to ensure availability - Overseeing purchase order management to keep operations running smoothly The ideal freelancer for this job would have proven experience with QuickBooks and sound knowledge in inventory management. Capability to work independently on these tasks is vital, along with good communication skills for timely updates.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές