Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 insurance δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Θέλω να δημιουργήσω μια εφαρμογή σε Laravel Πελάτες - Συμβόλαια - Εταιρίες όπου θα καταχωρείτε ο πελάτης και εκεί θα συνδέονται τα συμβόλαια του και θα βλέπου...

  €395 (Avg Bid)
  €395 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...σου βγάζει να επιλέξεις από ράτσες σκύλων και όχι γατών. Το πεδίο τραβάει από την βάση και όταν κλωνοποιήθηκε το DogSpace για να φτιάξουμε και το αυτή η αλλαγή δεν έγινε. ...

  €409 (Avg Bid)
  €409 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  software insurance Έχει λήξει left

  Προόγραμμα ασφαλιστικού γραφείου. Θέλω να γίνει σχεδίαση και υλοποίηση προγράμματος διαχειρησης ασφαλιστικου γραφείου.

  €27 - €225
  €27 - €225
  0 προσφορές

  I am seeking a freelance sales agent who can bring life insurance policies for MetLife. As a reward for your efforts, you will receive a 20% commission. We have also collaborated with PNB, expanding the reach and potential client base. Ideal Skills and Experience: - Experience in selling life insurance policies, although those with less than a year's experience are still encouraged to bid - Proficient in marketing and client servicing Kindly connect so that we can discuss further. Looking forward to an effective partnership.

  €137 - €412
  €137 - €412
  0 προσφορές
  LinkedIn Health Insurance Lead Generation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...seeking a skilled professional to gather 10K leads specifically from LinkedIn, targeting the insurance industry and other 4 industry and from Canada. I am looking for contact person with their emails for the given industries and from Canada only. - The primary objective is to collect leads that can be converted into potential clients. - Although the user skipped a question related to the level of detail needed, the ideal candidate should aim to provide comprehensive contact information alongside any additional details that could potentially be beneficial to our sales team. - Experience in LinkedIn lead generation, insurance industry knowledge, and an understanding of the nuances of health insurance are highly beneficial. - Given the scale of this project, attent...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm looking for a marketing specialist equipped with multi-tier strategies. The scope of my project includes: - Identifying potential local, national, and provincial businesses that could benefit from my services - specifically those within engineering, accounting, real estate, insurance, and business consulting sectors. - Implementing tailored marketing strategies taking into consideration the unique dynamics of each of these sectors. The ultimate goal of this campaign is to generate leads. Ideal candidates should have: - Solid experience in identifying potential business opportunities and target market. - In-depth understanding of marketing strategies for different business sectors. - A track record of generating leads through innovative marketing approaches.

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Comprehensive Retirement Planning Mobile App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...financial health and retirement planning. (Using secured third party is able to connect all bank accounts on one platform) - Investment Tracking: The app should provide a platform for users to track their investments. This feature should be user-friendly and should help in the assessment and evaluation of the performance of their investment portfolio. (Home mortgage, downpayment on cars, other insurance, assets). - Budget Planning: The app should house a feature for budget planning. This will help users to set financial goals and create a roadmap towards achieving them. - Retirement Funds: - The app should include a section specifically focused on retirement funds. This feature will serve as a repository for users to track their retirement savings and investments, and to monit...

  €671 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €671 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Assertive Personal Injury Insurance Claim Letter 8 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need assistance with a legal letter that is aimed towards demanding a decision on a personal injury insurance claim. Ideal freelancer: - Experience in legal writing, specifically with insurance matters - Ability to write in a strong, assertive and demanding tone - Understanding of insurance claim processes and related terms The project entails: - Writing a legal letter to my insurance company compelling them to either pay or deny my personal injury claim. - Including specific details about my insurance policy and coverage. - Creating a forceful tone of communication throughout the letter. This is essential in ensuring that my request is taken very seriously. Please, submit a proposal if you meet these requirements and you are comfortable with the...

  €38 (Avg Bid)
  Επείγον
  €38 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  facebook creation 6 μέρες left

  small independent AAA insurance agency looking for a facebook page liked to my webpage and possibly a logo. I cannot use their logo in my initial facebook page

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ...mileage reading from the technical inspection d) Report for US Vehicles -Verify the vehicle’s technical data -Verify the history of issued titles -Verify if the vehicle has administrative records on titles (individual records can limit the possibility of registering the vehicle in the EU) -Check details of archived sales offers -Check dismantling center records for the vehicle -Verify if the insurance company reported a total loss for the vehicle -Check mileage counter queries -Find special uses (rentals, fleet, or taxi) -Obtain the complete history e) Report for Estonian Vehicles -Access detailed registration data provided by the Estonian Road Administration -Verify the vehicle’s use and modifications -Find out about engine parameters, weights, dimensions, number of ...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...of the competition in the Turkish insurance market is essential. This would involve identifying our main competitors, evaluating their strengths and weaknesses, and understanding their positioning in the market. - **Competitor Marketing Strategies**: I'm interested in knowing the marketing strategies used by our main competitors. This can help us identify gaps in the market that we can exploit to gain a competitive edge. The main objective of this project is to provide my company with a comprehensive report that can guide our market expansion efforts in Turkey, with a specific focus on increasing our market share. Ideal Skills & Experience: - **Market Research**: Proven experience and expertise in conducting market research, particularly in the insurance sect...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  "Free history of sales, prices and damage insurance cars in the United States at Copart and insurance auctions IAAI" I am looking for someone who can make website similar to , , , autoauctionhistory.com. Idea is to check by VIN car lot from or - ended Auction with Final Price Open website, NO login area for users.

  €515 (Avg Bid)
  €515 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I need a highly compet...agreement. The agreement will cater for both individuals and businesses. Key aspects of the agreement should include: - Deposit details and refund conditions - Maintenance and repair responsibilities - Penalty details for both early returns and late returns - Restrictions on vehicle use - Insurance details and claims Prospective freelancers should have experience in contract law and drafting formal documents. Experience in the vehicle rental industry would be an extra advantage. A perfect understanding of insurance policies and an ability to embed legal terminologies in the agreement that safeguard our business is a must. I have attached an Example from one of our competitors in a different state and we would be looking at something very similar ...

  €579 (Avg Bid)
  €579 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...account . and we shows amount in wallet . user can send fund from wallet to other user's wallet and other can withdraw fund from wallet to his own bank account . Here will use Withdraw API from visa Yes we can allocate our Card which is connected with user's wallet . so balance will be deducted from user's wallet we will use API for that . like airtime and tracking flight , bill payments , insurance , traveling, ticket, hotel, shopping, reward, api -Loan Exactly like we talked today by the score check score of the anyone apply for the loan -Family wallet. Owner of the wallet can add his family and control. The payment for them with budget. -Expenses and money management -money rates Any user create an account with us? They have to verify the account b...

  €1927 (Avg Bid)
  €1927 Μέση Προσφορά
  167 προσφορές

  We are a leading real estate, insurance and reinsurance company operating in the Middle East and North Africa (MENA) region. We are committed to delivering exceptional services and solutions to our clients, and we are looking for a dedicated Human Resources Specialist to help us find talented Lebanese professionals living in France who are willing to travel to Arabic countries as business ambassadors. Job Description: We are seeking an experienced and motivated Human Resources Specialist to join our team. The primary responsibility of this role is to identify, attract, and recruit Lebanese talent living in Spain for key positions within our company. The ideal candidate will have a strong background in recruitment, particularly within the real estate and insurance sectors, an...

  €539 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον ΣΜΓ
  €539 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...and engage potential clients, and refer them to us for their insurance needs in (India, Maharashtra). Our firm offers Health, Auto and Home insurance policies, which means a wide scope for customer referrals. You're encouraged to emphasize on our affordable premiums, comprehensive coverage and unmatched customer service to potential clients. Although we depend on cold calling to find clients currently, new methods and innovative approaches are always welcome. This role offers commission-based compensation, the rate of which will be tied to the policy value of each referred client. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in sales - Strong communication and convincing skills - Knowledge of Health, Auto and Home insurance - Ability to self-motivate and...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I require professional assistance for filing my income tax. As an individual with a stable salary income and Life Insurance, Medical insurance, Home loan interest, PPF as my deductions for tax saving purposes, I need someone with a keen eye who can help me organize and optimally file my tax returns. Ideal Skills: - Expertise in individual income tax - Experienced in tax optimization strategies for salaried individuals - Knowledgeable about filing tax for a employee who gets salary from the employer located in foreign country. The income to declare is solely my salary, with no additional income from investments, capital gains, savings or deposits, or property sales. Your proposal should outline your strategies for tax optimization and past experiences in similar projects.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Insurance Brokerage Payment Solution Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We operate an insurance brokerage in Australia and require a payments solution to overcome a specific problem. Description: 1. When we sell car insurance on our website, our customers enter their details into a Stripe widget on our webform. 2. We collect the customer's payment in our account, and then face the problem of neededing to send that money to an insurance company. It cannot be done via credit card, as the customer's credit card informtion is encrypted, so we do it by way of bank transfer, which is extraordinarily difficult and time consuming. It's a large volume of payments. 3. We require a solution which can somehow securely collect a customer's credit card information and then communicate that information into an insurance comp...

  €337 (Avg Bid)
  €337 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  Location: Sofia, Bulgaria Employment type: Full Time, Hybrid / Remote, Standard working time Job Level: Mid / Senior ABOUT US: We're p...and / or strong knowledge of scripting languages such as JavaScript/ jQuery and CSS. • Excellent analytical and problem-solving skills in a technical environment. • Good level of English language – both written and spoken. • Excellent communication skills. • Ability to work independently and as part of a team. WHAT WE OFFER: • Competitive remuneration. • Additional extended health and dental insurance, preferential fitness price. • Friendly work environment. • Flexible working hours. • Option to work from home. • Free snacks and beverages in the office. If you have the required skill...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  SALESFORCE DEVELOPER -- 2 4 μέρες left

  Location: Sofia, Bulgaria Employment type: Full Time, Hybrid, Standard working hours Job Level: Senior / Expert ABOUT US: Zetta...environment. • Good level of English language – both written and spoken. • Excellent communication skills. • Ability to work independently and as part of a team. ADVANTAGES: • Salesforce certifications such as Certified Salesforce Administrator, Certified Platform Developer I, or Certified Sales/Service Consultant. WHAT WE OFFER: • Competitive remuneration. • Additional extended health and dental insurance, preferential fitness price. • Friendly work environment. • Flexible working hours. • Option to work from home. • Free snacks and beverages in the office. If you have the required skills and...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am seeking an ex...develop extensive online course materials for me. This project requires the production of video lectures, template letters, forms, and guidelines. Key deliverables include: - Engaging video lectures - Template letters specifically designed for communication from claimants to insurance company adjusters - Comprehensive forms - Detailed guidelines - Example lists of damages - Qualified vetting questions Ideal candidates should have prior experience in educational resource creation and a strong understanding of insurance claims. Proven track record in strategic communication design is a bonus. Attention to detail and the ability to make complex information digestible are paramount. It is not just about creating resources, but ensuring they serve their pur...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  The project involves tasks such as contacting potential clients, explaining and selling our insurance policies, and maintaining positive and ongoing relationships with clients. We are looking for someone with outstanding communication and negotiation skills, as well as a proactive and results-oriented attitude. Additionally, it is important to have knowledge in office software, internet use, and email management, as these tools are essential for daily tasks. Requirements: Experience in sales and/or customer service. Excellent communication and negotiation skills. Knowledge in office software, internet use, and email management. Proactive and results-oriented attitude. Bilingual, fluent in English and Spanish. Preferably lives in México

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Our insurance business primarily targets corporations. We require a specialist in cold calling to promote our insurance products. Your key responsibilities will include: - Reaching out to potential clients through cold calling - Providing information about our insurance products to generate interest - Following up with potential leads You'll be focusing on promoting all types of insurance products for both commercial and residential properties. Ideal candidates for this project should have: - Previous experience in cold calling, ideally in the insurance sector - Strong communication and negotiation skills - A good understanding of insurance products - Ability to work independently and meet targets If you think you can help our business ...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm seeking a skilled lead generator to assist in expanding and diversifying my insurance business. Key Project Details: - Target Audience: My business caters to Individuals, Small businesses, and Large corporations. The ideal candidate should be able to generate leads across these segments. - Insurance Offerings: We provide Health, Life, Auto, and all other types of insurance. The candidate should be able to understand these offerings and communicate them effectively to potential clients. - Current Lead Generation Methods: I currently use cold calling, email marketing, and referrals. While these methods have been effective, I'm looking for fresh and innovative techniques to further grow the business and reach new audiences. Key Responsibilities: - Develop...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...to develop a system that caters to the needs of medical tourists. This system will need to link US and European insurance companies with their clients seeking approval for medical treatment in India, provide cost estimations for treatment, offer competitive quotes for Indian medical services, and integrate the offer with a holiday package. Key Features: - Patient Matching - Insurance Company Linking - Cost Estimation - Holiday Package Integration To achieve the "Patient Matching" feature, you will focus on matching based on qualifications, experience, and specific expertise. Your Skillset: - Proven experience in AI system development - Strong understanding of medical insurance algorithms - Proficiency in integration of travel booking systems - Expert...

  €626 (Avg Bid)
  €626 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  2D Animation Video for Concept Explanation 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a 2D animation video which will serve as a visual representation of an 80 second voiceover. The primary goal of the video is to effectively explain a concept. We are an insurance quoting service. It is a testimonial that we have voiceover for. The customer is explaining his experience with our company and i want images that match his story. Here's what I'm looking for: - 2D Animation: I prefer a 2D animation style for this video. - Concept Explanation: The video must align with the voiceover, providing an engaging and clear visual representation of the concept being discussed. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in 2D animation - Experience in creating concept explanation videos - Ability to match video content with ...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I am seeking an experienced freelancer to create a website and a brochure designed to promote a service aimed at banks, financial and insurance businesses. This is not just a rudimentary site; it's purposed for lead generation as well as product/service promotion. Key Responsibilities: - Develop a user-friendly website featuring high-quality graphics that smoothly elucidates our service - Design a professional brochure that effectively communicates our offerings to interested businesses - Optimize both the website and the brochure for lead generation Ideal Skills: - Proficiency in web design and user experience - Graphic design expertise - Proficient in SEO strategies - Strong marketing background particularly in lead generation - Knowledge of B2B markets Experience in t...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές
  Bilingual Cold Caller for Insurance Leads 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...focus on lead generation within the insurance industry. Key Requirements: - Fluency in English and Spanish is a must. Your ability to effectively communicate in both languages is crucial for this project. - Experience in cold calling, especially within the insurance sector, is highly desired. - A strong understanding of lead generation strategies is important. Your role will be to make cold calls to potential clients, introduce our insurance services, and persuade them to provide their contact details for our agents to follow up and close the deal. The main goal of this campaign is to generate a high volume of quality leads that can be converted into sales. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in cold calling, particularly within the insurance...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...Accounts Payable and Receivable - Efficiently managing Payroll Processing - Providing top-notch Customer Service by promptly and accurately answering customer inquiries - Processing customer orders in a timely and precise manner - Participating in Sales calls, showcasing excellent salesmanship Ideal Candidate: - Proficient in QuickBooks, Xero, Salesforce, and Accounting Power - Proficient at insurance inquiries - Strong background in accounting, bookkeeping, and customer service - Experience in sales and telemarketing is a plus - Excellent communication and problem-solving skills - Attention to detail and ability to multitask This role is extensive and requires someone who can easily adapt to changing requirements. If you have the necessary skills and experience, I would love ...

  €949 (Avg Bid)
  €949 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Urgent WordPress & PHP Script Integration 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm urgently seeking a skilled WordPress and PHP developer to integrate a script on my website. The script already created and fully working is used to fetc...This is the core php code: this is my website Now we need to move this test code to my wordpress site structure. The ideal freelancer for this job should have: - Proven experience with WordPress and PHP development. - Experience with integrating complex scripts into WordPress websites. - Prior work experience with travel insurance or similar financial systems would be a definite plus. - Ability to work under tight deadlines and deliver quality work. This project has an urgent timeline, and I need someone who can start immediately and complete the task ASAP.

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  172 προσφορές

  I'm seeking a talented website reviewer to assess the navigation and usability of a Brazilian website of a Telco company - focussing on the website pages where they present insurance offers for purchase. While I rate the current status as satisfactory, it could definitely benefit from professional eyes to spot areas of improvement. Our client is frustrated with the low conversion rates for insurance offered through the website. Desirable Experience/Skills: - Proven expertise in UX/UI design, particularly in simplifying complex navigation structures - Fluent in Portuguese to accurately assess the website - Focus not only on usability but also on the clarity of the offer, and how it can be made attractive and persuasive You thrive on generating insightful fee...

  €43 / hr (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €43 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  We are seeking a ...manage your own schedule • Participation in the development of an innovative startup • Enhance your portfolio with innovative TYPO3 website projects • Fair compensation based on experience and qualifications • Potential for long-term collaboration on future projects ICO-LUX is a software company based in Jena, Germany. We develop fraud detection software that allows our clients, such as insurance companies and banks, to verify the authenticity of documents. If you are a skilled Freelancer with a passion for website development and expertise in TYPO3, we would love to hear from you. Join us in creating impactful and visually appealing websites that drive results for our clients. Please share your relevant experience, and let me know if y...

  €1601 (Avg Bid)
  €1601 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  I've recently been diagnosed with a profound hearing loss and been advised by a professional to buy Behind-the-ear (BTE) hearing aids. To that end, I am looking for a knowledgeable individual who can assist me in this purchase. I am currently unsure of the specific features I may ee, so your expertise in that area would be highly beneficial. I'm 78 and live on social security. I have insurance coverage with copays of $2000 but I can't afford that. Skills and Experience: - Deep understanding of BTE hearing aids - Ability to make effective recommendations bas;ed on user needs - Previous experience in audiology or hearing aid sales - Great communication skills to explain complex information in a simple manner

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  As a client, I am in search of a skilled financial advisor who can provide clients with sound investment advice, life insurance, and term plans. The ideal candidate should be able to assess my risk tolerance through an in-person interview and provide regular updates through phone calls. Key Requirements: - Provide investment advice - Offer life insurance and term plans - Assess risk tolerance through in-person interview - Communicate updates through phone calls Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a financial advisor - In-depth knowledge of investment strategies - Expertise in life insurance and term planning - Strong interpersonal skills for in-person assessments - Excellent phone communication skills for regular updates If you are a financial advi...

  €2472 (Avg Bid)
  €2472 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  GoHighLevel Saas Setup 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  PLEASE READ COMPLETELY!!!!!!!! I need someone who can do complete saas setup including my sales pages and a few snapshots please read and understand it completely if you already offer this service give me the exact price you will charge and what all your price will include in that price you will not be considered unless you say "I can do this" along with the exact p...Speed Optimization gohighlevel Triggers and campaign setup Conversion of triggers and campaigns into Workflows gohighlevel Automated pipelines gohighlevel integrations SMTP gohighlevel Tech support to white label agencies gohighlevel Custom Forms, Calendars and Surveys gohighlevel Snapshot building and Onboarding Setup Twilio & Phone numbers with gohighlevel Setup Mailgun Credit Repair Snapshot Insurance...

  €211 (Avg Bid)
  €211 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I'm in need of an SEO expert who can help me improve the search engine rankings of my Australian travel insurance website. I am specifically looking for someone who can generate 1000 quality backlinks for the site. Key Requirements: - Generate 1000 high-quality backlinks to my website - Ensure that the backlinks are from Australian and other high quality websites - Prioritize backlinks from travel-related websites Skills and Experience: - Proven track record of successful SEO projects - Understanding of the Australian market and SEO practices - Experience in link building, particularly with travel-related websites - Excellent communication skills to keep me informed of the progress of the project Please provide examples of your previous work and explain how you plan to appro...

  €211 (Avg Bid)
  €211 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Insurance Management Application Suite Development 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...for managing Personal Accident Insurance. These applications will include both mobile and web applications. Key Features: - User Registration and Login: The applications should allow users to register and log in securely. - Policy Management: An essential feature will be the ability to manage policies through the application. This includes viewing, editing, and potentially renewing policies. - Claim Submission and Tracking: The applications must allow for the submission and tracking of claims. Platforms: - Mobile Applications: Please note that the mobile applications are required to run as a Progressive Web Application (PWA). This means they should be accessible on both iOS and Android devices. I am looking for a team that has experience in developing insurance managem...

  €2532 (Avg Bid)
  €2532 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create an app for both iOS and Android. The primary purpose of the application is to grant users access to a certain fillable PDF, which users should be able to save and store. This tool is specifically designed for insurance agents in the field. Key Features: - Access to a fillable PDF - Ability to save and store the form - App should be platform-friendly (iOS and Android) I am not certain whether I want the saved data to be stored locally on the device or on a cloud server, and I am open to expert opinions on this matter. The information the app needs to collect from the PDF form includes: - Name - Address - Contact Details - A list of questions Ideal freelancers for this project will have: - Solid experience in app development across ...

  €1082 (Avg Bid)
  €1082 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές
  Trophy icon Multiple Logos for Piggy Group 1 μέρα left

  ****** We are looking for Multiple Logos for our PiggyInu coin ventures for multiple portals below - *6 (SIX) LOGOS are required for same network* 1. Piggy Web3.0 Dapp 2. ⁠Piggy Exchange and NFT Marketplace 3. ⁠PiggyForex 4. ⁠PiggyGames 5. ⁠Piggy Health and Insurance 6. ⁠Piggy Sustainable Blockchain Main logo should be same but with some deviation regarding to respective field logo should reflect. For ex. If "PiggyGames" thens it should show some text and logo related to games and same for others as well. ********************* Key requirements: - A minimalist design approach - Use of the color green and earth tones Ideal skills and experience: - Proven experience in creating minimalistic logos - Proficiency in creating designs that incorporate nature elements like...

  €21 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €21
  92 συμμετοχές

  I am in need of a detailed financial and workforce analysis for major insurance companies in Saudi Arabia. This task requires a professional well-versed in finance and human resource management. Key Requirements: - Analysis of Financial Statements: The freelancer should meticulously analyze the financial statements of 4-5 key competitive insurance companies in Saudi Arabia over the last 4 years. The analysis should focus on the growth rate of Gross Written Premiums (GWP) over the specified period. - Workforce Metrics: The analysis should also include a detailed examination of key workforce metrics, such as employee turnover rate, Training and Development expenses per employee, Employee productivity and any other significant HR expenses. This will help in understanding the HR...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  Hello, We are looking for a reliable indivi...your residency details. To do this, we will first need to create a company under your name. Our business is fully legal and compliant with all regulations. Requirements: Nationality/Residency: Must reside in one of the supported countries listed above. Documents Needed: Utility bill (water, electricity, or gas bill from the past 3 months) or lease agreement (dated) or property insurance (dated) Photo ID (front and back) Compensation: We will pay you $300 USD monthly for this service. You will not need to do anything beyond the initial setup and occasional verification if required. How to Apply: If you are interested and meet the above requirements, please get in touch with us. We look forward to collaborating...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Social Media Manager for insurance broking Business 16 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a social media manager for our insurance broking business in Australia , you'll be entrusted with the task of managing our LinkedIn, Facebook and Instagram accounts. My ultimate goal is to leverage these platforms to increase brand awareness, drive traffic to our website, and generate leads. Our target audience comprises businesses within the construction building and trade industries in Australia . Key Responsibilities: - Develop a social media strategy that aligns with our business goals - Create engaging content that resonates with our target audience - Implement and manage social media campaigns to increase brand awareness - Drive traffic to our website - Generate leads through social media activities Ideal Skills Include: - Proven experience as a social media manager ...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Trophy icon Hubspot, CRM & Marketing Overhaul 1 μέρα left

  I'm seeking a skilled professional who can streamline internal processes across my life insurance business. This will focus on enhancing our Hubspot, CRM, and marketing strategies. Key Elements: - **Workflow Automation**: I need these systems to work seamlessly together, ensuring we're not wasting time on manual tasks. - **Lead Tracking & Management**: I need to improve the way we monitor leads, from their first touchpoint right through to conversion. - **Email Automation**: Specifically, I need assistance in improving our email automation. Ensuring the right emails reach the right leads at the right time. - **Task Assignment & Tracking**: I want to better track tasks and have them assigned effectively, making sure no lead is left unattended. - **Lead Scoring*...

  €253 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €253
  26 συμμετοχές

  I need a skilled storyteller to create a dramatic short film revolving around the theme of insurance risk management. This film needs to be impactful and should educate audiences, specifically families with children, on the importance and role of insurance in managing risks in life. Key Project Requirements and Skills: -Demonstrable expertise in short film creation -Experience in translating complex topics (like insurance) into engaging, relatable stories -Ability to inject drama genre into the storyline to effectively deliver the message -Understanding of the insurance industry and risk management, or willingness to undertake in-depth research -Sensitivity to portray the subject in a manner suitable for family viewership, particularly children, without d...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  BPO Sales Representative Needed (Commission-Based) 6 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...promote and sell our BPO services. This role is commission-based, offering lucrative rewards for successful sales. Only candidates with a solid background in BPO sales should apply. Key Requirements: - Proven expertise in BPO sales, particularly targeting medium and large businesses. - A comprehensive understanding of the e-Commerce, Telecom, Healthcare, Retail, IT, Real Estate, Banking, and Insurance sectors. Key Responsibilities: - Develop and execute a sales strategy focused on acquiring new clients. - Identify and target potential clients in both national and international markets. - Communicate the value propositions of our BPO services effectively. - Achieve and exceed sales targets on a consistent basis. Ideal Candidate: - Proficient in BPO sales techniques and strategi...

  €618 (Avg Bid)
  €618 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...**Selection Mechanism** - Allow guests to click on a bike image for more details. - Include an "Add to Cart" button for each bike. ### Step 4: Insurance Option 1. **Offer Insurance** - After selecting a bag, redirect to a window with an option to add insurance. - Explain the benefits of insurance (e.g., coverage for damages). 2. **Insurance Options** - Checkboxes for different coverage plans (e.g., basic, premium). - Include a “Yes” or “No” option for insurance. ### Step 5: Payment Process 1. **Payment Window** - Open a new window for payment processing. - Include a summary of the rental (bag details, rental period, insurance). 2. **Payment Fields** - **Credit Card Number** ...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  120 προσφορές

  I'm in need of a skilled graphic designer to create a compelling and diverse advertisement that will be used to generate leads for insurance and loans. Key Elements: - The ad should incorporate a mix of colorful illustrations, professional photographs, and bold typography. These elements are crucial in catching the eye of potential leads from my target audience. Target Audience: - The target audience for this ad is primarily composed of young professionals, small business owners, and salaried individuals. It is important that the design resonates well with these demographics and is able to draw their attention effectively. Main Goal: - The primary aim of this ad is to generate leads. The content should be created and structured in a way that encourages audience interaction...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...engaging and user-friendly websites? We're a small Commercial Insurance Broker seeking a creative professional to elevate our online presence on an ongoing basis. If you have the skill to make text and graphics come alive, we’d love to hear from you! 2 days a month (15 hours) Requirements: Expertise in Web Design: You have a solid understanding of creating visually appealing websites. Strong UI/UX Skills: User satisfaction is at the forefront of your design philosophy. Dynamic Aesthetics: You know how to integrate vibrant design elements while keeping the layout clean and intuitive. Blog Layout Experience: You’ve previously worked with blog formats and know how to optimize them. Insurance Background (Preferred): Experience in the insurance industr...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I need an experienced corporate lawyer who can handle a variety of legal issues for my company, which operates in the insurance services industry. Responsibilities will include: - Contract Drafting and Negotiation: Redefining, drafting, and negotiating contracts that relate to different aspects of the company's operations. - Intellectual Property Protection: Implementing strategies and actions to protect our intellectual property rights and ensuring compliance with existing laws and standards. - Employment Law Compliance: Assisting with our employment policy to ensure adherence to employment laws. Ideal candidate should have solid expertise in insurance services industry and a deep understanding of the legal structure of corporations.

  €6092 (Avg Bid)
  €6092 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Κορυφαία insurance Άρθρα Κοινότητας