Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  35,363 insurance δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Θέλω να δημιουργήσω μια εφαρμογή σε Laravel Πελάτες - Συμβόλαια - Εταιρίες όπου θα καταχωρείτε ο πελάτης και εκεί θα συνδέονται τα συμβόλαια του και θα βλέπου...

  €399 (Avg Bid)
  €399 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...σου βγάζει να επιλέξεις από ράτσες σκύλων και όχι γατών. Το πεδίο τραβάει από την βάση και όταν κλωνοποιήθηκε το DogSpace για να φτιάξουμε και το αυτή η αλλαγή δεν έγινε. ...

  €413 (Avg Bid)
  €413 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  software insurance Έχει λήξει left

  Προόγραμμα ασφαλιστικού γραφείου. Θέλω να γίνει σχεδίαση και υλοποίηση προγράμματος διαχειρησης ασφαλιστικου γραφείου.

  €27 - €227
  €27 - €227
  0 προσφορές
  Outbound Telemarketer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an outbound telemarketer to help me with my life insurance project - could lead to great things mutually! Ideal Skills and Experience: - Experience in telemarketing, preferably in the insurance industry - Strong communication skills and ability to articulate product benefits effectively - Ability to build rapport with potential customers - Proficiency in using CRM software to track calls and manage customer data Job Requirements: - Make up to 50 calls daily to potential customers who have asked to be contacted either from our TV ads, Social Media Marketing, or Direct Mail. - Follow a script provided by the client or create one based on the client's requirements - Schedule appointments for the client's sales team - Maintain a log of all calls made...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Website with salespage 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are setting up our business webite. We are a consultant company, servicing softwares that are used by insurance companies for their claim handlings, we service construction contractors and autoshops both that work for insurance claims and on the free market and we also service car rental companies with fleet managements systems. We need someone to setup our website in Wordpress and make it look professional. We have put up a theme, but it is up only with the dummy content. We have some pages that we want to be on there they are put in together under "þjónustur" but these things we would like to appear in the scroll down pages on the start page. The theme we uploaded uses elementor, we are not used to work with that, if that is easy to use and with ...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Trophy icon Logo Design 2 μέρες left

  I am looking for a talented logo designer who can help me create a logo for my brand. The main purpose of the logo is to achieve brand recognition and attract new customers. Although I don't have any specific colors or symbols in mind, I have a general idea of what I want for the logo. I prefer a modern and minimalist style that will give my bran...designer who can help me create a logo for my brand. The main purpose of the logo is to achieve brand recognition and attract new customers. Although I don't have any specific colors or symbols in mind, I have a general idea of what I want for the logo. I prefer a modern and minimalist style that will give my brand a sleek and contemporary look. Company Name: Honest Adjustment LLC Industry: Insurance Symbols may include: Fire...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  232 συμμετοχές

  ...Branding Materials: - I have a logo and specific colors that should be incorporated into the design. - our website is Skills and Experience: - Proficient in graphic design and branding - Familiarity with creating marketing materials for B2C audience - Ability to integrate existing branding materials into the design Our Services Include: - Roof Replacement - Roof Repair - Insurance Damage Documentation - Water Mitigation - Residential and Commercial Remodeling We have Louisiana Residential Building License and Commercial Building License About the Owner, Beau Killingsworth: Beau is an experienced Roofing and General Contractor with Construction Licensing credentials in 16 states. He started Colorwheel, LLC in mid-2023 because his other, multi state operations, with other

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές
  paralegal to work-up pre-suit personal injury cases 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...for a paralegal to assist with the work-up of pre-suit personal injury cases, specifically focusing on motor vehicle accidents and slip and fall accidents. The paralegal will work on 15-20 cases. Tasks for the paralegal include: - Initial telephone intakes - Prepare and send client sign-up documentation - Request and obtain crash/incident reports - Send out Letters of Representation - Obtain insurance information - Monitor client's treatment status with medical providers - Request and obtain medical records and bills - Assemble demand package exhibits - Request and obtain medical balance reductions - Prepare closing statements - Close case files - Communicate with attorney about status and progress of case * Experience in personal injury law is required If you have the ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Lymphatic drainage 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can provide mobile / concierge manual lymphatic drainage massage for...depending on number of clients booked per day. Skills and Experience: - Certified massage therapist with experience in manual lymphatic drainage techniques - Knowledge of the lymphatic system and its functions - Ability to provide a relaxing and therapeutic massage experience -comfortable with concierge model of practice - Licensed in New York State - Background check required - malpractice insurance required (if with practice for more than 1 year, practice will pay malpractice from one year mark forward - Understanding of the benefits and precautions associated with lymphatic drainage massage - Excellent communication and interpersonal skills to ensure client comfort and sa...

  €46 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Logo Design for Real Estate and Life Insurance Company - Custom Name: _____CrownGuard Realty and Life _____ the TAGLINE - Property and Protection - Preferred colors need to be incorporated into the logo design deep blue, gold, forest green, burgundy, warm grey ( you don’t need to use all colors) - The logo should be bold and dynamic, reflecting the nature of the company's services - We are open to creative suggestions and innovative designs - Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in graphic design software and tools - Experience in creating logos for real estate and insurance companies - Strong understanding of color theory and branding - Ability to create visually striking and impactful designs - Attention to detail and ability ...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  214 συμμετοχές
  tik tok videos 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create 1-3 educational/how-to about "film production insurance" TikTok videos. I don't have a specific concept in mind and I'm open to ideas. Ideal Skills and Experience: - Experience creating TikTok videos in the educational/how-to genre - Ability to come up with creative and engaging concepts for the videos - Proficiency in video editing and post-production techniques - Strong understanding of TikTok trends and best practices - Excellent communication skills to collaborate and refine ideas with me

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  I am looking for a skilled freel...freelance writer to create a 1500-word argumentative research essay on the benefits of socialized dental insurance. The essay should be around 6-8 pages in length. Specific Sources and References: - I will provide the specific sources and references that need to be included in the essay. Citation Style: - The essay should be formatted in APA style. Stance on the Topic: - I will provide the specific stance that I want the essay to take on the topic. Ideal Skills and Experience: - A strong background in academic writing and research. - Proficiency in APA citation style. - Ability to present a well-structured and persuasive argument. - Familiarity with the topic of socialized dental insurance. - Attention to detail and ability to follow gui...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...updated analysis centered on a new state). Potential topics may span the full range of health economics topics such as cost-benefit analysis of health care services, cost-effectiveness analysis of publicly provided health insurance and medical malpractice among others. The immediate goal of this research paper is to become familiar with using modern empirical tools in health economics/applied microeconometrics. Relevant, publicly available datasets cover topics such as individual healthLinks to an external site., child healthLinks to an external site., aging, health insurance coverageLinks to an external site., healthcare price and utilizationLinks to an external site., healthcare regulation (FDA)Links to an external site., and national welfareLinks to an external site.. ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...segmentation, and image classification - Ability to generate synthetic data for training the algorithm - Familiarity with medical claims documents and their template structures - Proficiency in achieving moderate accuracy levels (70-90%) for the algorithm. project details: Similar Document Template Matching Algorithm for medical insurance claim A challenge when dealing with a large volume of medical invoices, prescriptions, and lab test reports received for medical insurance claim from numerous providers, including doctors, hospitals, and labs, as well as from customers. Need to develop similar document templates algorithm. The primary issue we face stems from fraudulent customers who exploit identical digital or printed templates, with minor modifications such as chang...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Looking for cold caller -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  SAAS APP I am looking for a cold caller to target the real estate, insurance, and technology industries. Previous experience in these industries is not necessary, but it is preferred. The ideal candidate should be able to make 50-100 calls per day.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Introduction: Docty, a premier global digital healthcare platform, invites proposals from top-tier digital marketing agencies. Our goal is to elevate our brand and organically increase signups for various stakeholders, including individual doctors, patients, clinics, labs, insurance companies, and corporate entities for wellness packages. Project Overview: We are looking to bolster our network by attracting diverse groups to our platform, focusing on organic digital marketing strategies to effectively reach and engage these distinct audiences. Scope of Services: SEO and Content Marketing: Enhance website ranking with a focus on diverse healthcare stakeholders. Develop engaging content across platforms. Social Media Management: Create targeted content for different stakeholder gro...

  €214 (Avg Bid)
  €214 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Recolour existing website + create logo and flyer -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Recolour existing website + create logo and flyer Website Recolour: - The current color scheme of the website is purple - I would like the website to be recoloured to match the new logo and flyer - as the website is for a health insurance project I'd prefer green tones - The website is static HTML5 only without CMS Logo and Flyer Design: - I am looking for a modern style for both the logo and flyer - The logo should be eye-catching and representative of the brand including an favicon - The flyer should have a sleek design and visually appealing layout - The flyer will have 2 pages, so it should be designed accordingly - The formats are PDF and SVG and the size should be A6 - On the flyer a QR code to the website needs to appear with a call to action Ideal Skills and Experien...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  113 προσφορές

  Recolour existing website + create logo and flyer Website Recolour: - The current color scheme of the website is purple - I would like the website to be recoloured to match the new logo and flyer - as the website is for a health insurance project I'd prefer green tones - The website is static HTML5 only without CMS Logo and Flyer Design: - I am looking for a modern style for both the logo and flyer - The logo should be eye-catching and representative of the brand including an favicon - The flyer should have a sleek design and visually appealing layout - The flyer will have 2 pages, so it should be designed accordingly - The formats are PDF and SVG and the size should be A6 - On the flyer a QR code to the website needs to appear with a call to action Ideal Skills and Experien...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Trophy icon Make Logo for Car Appraiser Company 3 μέρες left

  Make a Logo for a Car Appraiser Company. We dont have any specific colors or something so we are open for everything. It would be good to have two versions of the logo one is big size where you can see the whole Name: KFZ Gutachter Pforzheim and one small Version which we can use as Favicon for example. The ...Service, for everyone who dont know what a Car Appraiser is doing here is a short description: A car appraiser (Kfz-Gutachter in German) is a professional who evaluates and assesses automobiles to determine their condition, value, and safety. This includes inspecting vehicles for damage after accidents, estimating repair costs, determining the extent of wear and tear, and evaluating cars for insurance purposes. They may also provide expert opinions in legal cases involving...

  €51 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €51
  332 συμμετοχές

  I am seeking a financial analyst who can provide assistance in the insurance domain. The ideal candidate should have experience in financial modeling, risk assessment, and data analysis. Tasks: - Financial modeling - Quarterly results Report management - Expertise in Excel - Tableau/Alteryx - Cash flow statement analysis - Risk assessment - Data analysis Reporting: - A detailed report of the financial modeling is required. - Visual aids should be included in the report. Deadline: - The deadline for this project is more than 2 weeks.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me set up a Google landing page with a company website. The website should have the capabil...**Technology Setup Assistance:** - Assistance with setting up electronic devices and home technology systems in the new location. 9. **Vehicle Transport:** - Transport services for vehicles, including cars, motorcycles, or other specialized vehicles. 10. **Senior Relocation Services:** - Tailored services for seniors, ensuring a smooth transition to a new living space. 11. **Insurance Options:** - Offer insurance coverage options to provide added peace of mind for clients during the moving process. 12. **Virtual Moving Consultations:** - Use technology to conduct virtual consultations for estimates and planning, providing conveni...

  €351 (Avg Bid)
  €351 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Brighten up Photo 2 μέρες left

  I'm looking for someone who can brighten a dark photo significantly so that I can read the license plate and identify the car model. This person committed a hit-and-run after colliding with my car. Unfortunately, I can't determine the license plate and car model to report to my insurance company

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές
  Build Website for Insurance Leads 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled web developer to build a website for generating insurance leads. The primary goal of the website is to generate leads for our insurance business. We have no preference for the platform the website is built on, so the developer can choose the most suitable option. The client has provided a detailed list of specific features and functionalities they want on the website. Therefore, the ideal candidate should be able to work with this list and bring the client's vision to life. The functionality of the site should be a multi-step form such as what is found on - this will be our competitor. Skills and experience needed for this project include: - Proficiency in web development and design - Experience in lead generation websites - Knowledge of v...

  €1019 (Avg Bid)
  €1019 Μέση Προσφορά
  200 προσφορές
  Cost-Benefit Analysis of Telemedicine Research Paper 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...updated analysis centered on a new state). Potential topics may span the full range of health economics topics such as cost-benefit analysis of health care services, cost-effectiveness analysis of publicly provided health insurance and medical malpractice among others. The immediate goal of this research paper is to become familiar with using modern empirical tools in health economics/applied microeconometrics. Relevant, publicly available datasets cover topics such as individual healthLinks to an external site., child healthLinks to an external site., aging, health insurance coverageLinks to an external site., healthcare price and utilizationLinks to an external site., healthcare regulation (FDA)Links to an external site., and national welfareLinks to an external site.. ...

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  legal research 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...dealer companies in the world. The ideal candidate should have expertise in the area of litigation and have a background in NYS motion practice. The candidate should be familiar with relevant statutes and legal cases and have a current subscription to a legal research software like West's Law or Lexis Nexis Skills and experience needed: - Strong knowledge of contract law, exclusions in homeowners insurance - Experience in conducting legal research - Familiarity with relevant statutes and legal cases related to home owner claims and wrongful shutoffs by utility companies The research will focus on specific legal cases and statutes, which will be provided by the client at a later stage. The researcher should be able to analyze and summarize these cases and statutes to provid...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Global Company Data Scrape 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...across 15 industries. 1. **Technology and Communications** - Software Development - Hardware Manufacturing - Telecommunications - Internet Service Providers - Social Media Platforms - Cloud Computing Services 2. **Finance and Banking** - Retail Banking - Investment Banking - Insurance - Fintech and Payment Systems - Credit Reporting Agencies 3. **Healthcare** - Hospitals and Clinics - Pharmaceutical Companies - Biotechnology - Health Insurance - Medical Equipment and Devices 4. **Retail and E-Commerce** - Online Retailers - Brick-and-Mortar Stores - Supply Chain and Logistics - Consumer Goods Manufacturing 5. **Energy and Utilities** - Electric Power Generation and Distribution - Oil and Gas - Renew...

  €740 (Avg Bid)
  €740 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  ...mission is financial education. The company aims to empower individuals with the knowledge and tools they need to make informed financial decisions. This includes understanding concepts such as budgeting, debt management, and investment strategies. Life Insurance: Primerica is well-known for its emphasis on life insurance. The company offers term life insurance policies, which provide coverage for a specified term, typically ranging from 10 to 30 years. Primerica's approach often involves educating individuals about the importance of life insurance in protecting their families financially. Investments: Primerica provides investment products and services to help clients build wealth and plan for their financial future. This may include mutual funds, ret...

  €359 / hr (Avg Bid)
  €359 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hi Khurram Sattar, as discussed, we would like to get comprehensive data on High TIV (Total Insured Value) Homes in USA. Our target is for homes that need to be insured for minimum $15mm in value and up. We want are looking for amount of homes, aggregate locations, values etc. We are trying to pitch a reinsurance market for an insurance captive type product.

  €278 (Avg Bid)
  €278 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a skilled designer to create a logo and website banner for my project. The purpo...Style: I am looking for a modern and minimalistic design for the logo samples attached. Company Name: Terrence Cohen Public Adjuster - Advocate for the Insured Banner: I have an image below from online news article hope you can create something with it. I would like family standing in front similar to House Flood image with the girls in front. My profession Public Insurance Adjuster - Advocate for Commercial and Residential Policyholders. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in logo and banner design - Ability to create modern and minimalistic designs - Understanding of website aesthetics - Attention to detail and ...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Codigos linkedin Λήγει left

  Requiero tener en un excel los codigos internos que linkedin usa para las ciudades de estados unidos y para los tipos de industria. Ejemplos: Ciudades: Philadelphia, PA -> 104937023 Industrias: Insurance -> 42 De mis revisiones, se pueden obtener desde la GUI de busqueda de empleo, en las opciones de filtro se pueden escoger las ciudades e industrias y mirando la peticion que la pagina hace desde chrome->more tools->developer tools->network. Adjunto imagenes ilustrativas.

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  AI Automations Έχει λήξει left

  ...Sync | Syncs court dates and appearances with firm calendars. | | 43 | Employee Compliance Training | Automates the delivery of compliance training to firm staff. | | 44 | Legal Trend Analyzer | Keeps the firm updated on emerging legal trends and areas. | | 45 | Contract Lifecycle Manager | Manages the entire lifecycle of a contract from creation to closure. | | 46 | Insurance Claim Processor | Assists in processing insurance claims and related legalities. | | 47 | Legal Project Tracker | Tracks the progress of legal projects and tasks. | | 48 | Dispute Resolution Facilitator | Aids in the process of alternative dispute resolution. | | 49 | Bankruptcy Case Manager | Simplifies the management of bankruptcy cases and filings. | | 50 | AI Mediator | Provides AI-driven mediati...

  €1128 (Avg Bid)
  €1128 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Crear un CRM Sistem Έχει λήξει left

  Crear un CRM de control de productividad de cada usuario, acceso a múltiples usuarios, con accesos limitados, firmas electrónicas, envíos de documentos, portal de clientes, portal de usuario, portal de admin, integración de email, mensajes de texto, directorio de páginas web y compañías, conector con rate quote insurance, conector y recopilación de datos de compañías, otros

  €390 (Avg Bid)
  €390 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Crm Development in Insurance Sales Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled developer to create a custom-built Customer Service CRM system. I am open to suggestions for specific features and functionalities that would best suit my needs. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing custom CRM systems - Knowledge of Commercial, Health and other group insurace products - Knowledge of customer service processes and workflows - Ability to suggest and implement effective features and functionalities for a customer service CRM system - Proficiency in programming languages and frameworks required to develop a custom CRM platform - Strong problem-solving and communication skills to ensure the CRM system meets my requirements.

  €1140 (Avg Bid)
  €1140 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...Social Loan - القرض الاجتماعي Hajj Loan - قرض الحج Request for Soc Asst - طلب المساعدة الاجتماعية Drop A Member - إسقاط عضو Membership Withdrawal -سحب العضوية Death / Disability - الموت / العجز End of Service Univer - انتهاء الخدمة من الجامعة Consumption Loan - قرض الاستهلاك Medical Loan - قرض طبي Internal Social & Recreation Activities External Tourist Trips & Umrah Annual Medical Insurance Service Retirement - Resignation - End of contract Reimbursement - السداد Internet Loan - قرض الإنترنت Discount on Loan - خصم على القرض Financial Loan General - عام القرض المالي" Comments from the customer on Date 14 October 2023 Saturday to be resolved now DETAILED EMPLOYEE TABLE ================== Add University as Location in the Employee Contact ...

  €508 (Avg Bid)
  €508 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...contacts for a specific purpose, and have an easy way to periodically update this list with accurate information. We are an insurance firm, and have clients of all different types of businesses that we insure. We need a master spreadsheet that is a reference tool to help identify which insurance companies we should approach for our clients based on our criteria (target appetite, client size, geography, and more). For example we get a potential client who is a construction company generating $50M in revenue in California - we would select these details and get a complete list of potential insurers we should approach that might be able to quote the client's insurance program for us. 3. Include individual contact info for the companies we identify based on th...

  €228 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €228 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  We are a Delhi-based company, Insurance Data Management Solutions, specializing in tailored insurance solutions with expertise in US insurance. We are seeking a proactive and results-driven freelancer to connect us with potential clients in the US insurance industry. We are targeting mainly small business. (Note - We only manage the data of Insurance companies through the software provided, we don’t sell the insurance). Responsibilities: 1. Generate leads and establish connections with US-based insurance agencies. 2. Set meetings between prospective clients and our team. 3. Facilitate communication and provide necessary information about our services. 4. Work collaboratively to secure successful partnerships. Compensation: You will...

  €348 (Avg Bid)
  €348 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...contacts for a specific purpose, and have an easy way to periodically update this list with accurate information. We are an insurance firm, and have clients of all different types of businesses that we insure. We need a master spreadsheet that is a reference tool to help identify which insurance companies we should approach for our clients based on our criteria (target appetite, client size, geography, and more). For example we get a potential client who is a construction company generating $50M in revenue in California - we would select these details and get a complete list of potential insurers we should approach that might be able to quote the client's insurance program for us. 3. Include individual contact info for the companies we identify based on the ...

  €14 - €23 / hr
  Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €14 - €23 / hr
  32 προσφορές
  website design Έχει λήξει left

  I...for a website designer to create a website for my insurance broker business. The purpose of the website is to collect information from clients. I am open to design suggestions and have no specific preferences or examples in mind. Main features and functionalities I would like on the website include: - A contact form for clients to easily reach out to us - An online booking or appointment system - A blog section for regular updates and information sharing Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in website design and development - Experience in creating forms and data collection systems - Knowledge of user-friendly design principles - Ability to create a visually appealing and professional website - Familiarity with insurance broker businesses and the...

  €288 (Avg Bid)
  €288 Μέση Προσφορά
  286 προσφορές
  Building report done for insurance Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to help me with building a home inspection report. The report should focus on a specific area of concern that I have. Skills and Experience: - Experience in conducting home inspections and creating detailed reports - Knowledge of building codes and regulations - Strong attention to detail - Excellent communication skills to effectively convey findin...concern that I have. Skills and Experience: - Experience in conducting home inspections and creating detailed reports - Knowledge of building codes and regulations - Strong attention to detail - Excellent communication skills to effectively convey findings and recommendations Timeline: - The timeline for this project is flexible. I need a report done for leaking plumbing in the bathroom for insurance...

  €231 (Avg Bid)
  €231 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  Project ...has already admitted guilt by offering $2200 to fix the dock but it will cost over $12K to replace the dock because it can't be fixed. - I am looking for an experienced lawyer who specializes in personal property damage cases and has a successful track record in handling similar cases against trucking companies and or their insurance company. - The ideal candidate should have a strong understanding of the legal procedures and regulations involved in suing a trucking/insurance company for property damage. - The lawyer should also possess excellent negotiation skills and be able to effectively communicate with the trucking company and their legal representatives. - The desired outcome of this legal action is to receive fair and just compensation for the damages ...

  €1007 (Avg Bid)
  €1007 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for a skilled designer to build wireframes for my insurance product. The wireframes will be used for both the website and mobile app platforms. I am open to suggestions when it comes to the design preferences for the wireframes. The main functionality of my insurance product is quote and purchase insurance. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in wireframing tools - Experience in designing user-friendly interfaces - Understanding of the insurance industry and its specific requirements - Ability to incorporate design elements effectively - Strong communication skills to discuss design ideas and make revisions as needed.

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can integrate API into our Wordpress website's template. This integration should allow our customers to receive vehicle insurance quotes during the checkout process. Additionally, we need a custom integration of the Stripe Connect API to enable a complex payment flow. Specifically, we require split payments functionality for our transactions. As for the checkout process, we have specific requirements that need to be included. We will provide further details on these requirements to the chosen freelancer. Ideal Skills and Experience: - Experience with API integration, specifically with insurance companies and payment gateways - Proficiency in working with Company A's API and Stripe Connect API - Strong knowledge of web developme...

  €202 (Avg Bid)
  €202 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές
  Logo for Insurance Agency Έχει λήξει left

  I am looking for a logo for my insurance agency that has a classic and traditional style. I am open to suggestions for colors and symbols or images to incorporate into the logo. The ideal designer for this project will have experience creating logos with a classic and traditional style. The logo should be professional and convey trust and reliability.

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  148 προσφορές
  HEALTH IS WEALTH -- 2 Έχει λήξει left

  ...potential. 7. Strong bones. A diet rich in calcium keeps your teeth and bones nice and strong. No need to hire anyone to life things for you in later life. 8. Mobility aids cost money. If you get weaker in later life due to a lack of exercise or a poor diet, you may have to fork out a lot of money to purchase mobility aids (such as walking sticks). 9. Health insurance becomes more expensive. If you get sick, your health insurance bills can skyrocket. 10. Traveling becomes harder – and more expensive. The flexibility of a healthy body makes holidaying much easier: no need to pay extra for specialized accommodation. 11. Exercise is free. Any good businessperson will tell you that if you pay nothing and get plenty in return, you have made a great deal. Exercise like...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...looking for a freelancer who can help me with my Outbrain campaign to increase form submissions. Target Audience: - My target audience for this campaign is US based, ages 55 and up. The product is life insurance. Budget: - My budget for the Outbrain campaign is neogtiable. This will be an ongoing project because the inbound traffic will increase. We have done Google Ads before but this market is saturated and expense, Outbrain is the best way to reduce costs. Ideal Skills and Experience: - Experience in running successful Outbrain campaigns - Knowledge of life insurance marketing strategies - Ability to optimize campaigns to increase form submissions and phone calls - Strong understanding of Outbrain's platform and tools - Creative thinking to come u...

  €347 (Avg Bid)
  €347 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Medical Content Writer Έχει λήξει left

  We are looking for a medical content writer for our healthcare app webpage. Webpage must be HIPAA-compliant for mobile health and telehealth services. The theme of the Webpage will be to educate about mobile health and telehealth services. Sections must include the listed component...telehealth services. The theme of the Webpage will be to educate about mobile health and telehealth services. Sections must include the listed components below that describe how each is a part of the telehealth services: Virtual care Doctor appointment setting Electronic Health Records (EHRs) Electronic Prescriptions Services Doctor search-with our healthcare app Health Insurance Plans (ACA) Telehealth services paid with health insurance Medical Billing Medical Claims Medical devices for tel...

  €365 (Avg Bid)
  €365 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  High Quality Content Article Writer Έχει λήξει left

  ...specializes in insurance. The ideal candidate should have experience in writing articles within the insurance industry and be able to produce articles between 500-1000 words in length. Project Details: - I require a writer who can produce more than 7 articles on insurance. - Each article should be well-researched, informative, and engaging. - The articles should be written in a clear and concise manner, targeting a general audience. - The writer should have a good understanding of the insurance industry and be able to convey complex concepts in an easy-to-understand manner. - Proper grammar, spelling, and punctuation are essential. - The writer should be able to meet deadlines and provide revisions if necessary. Skills and Experience: - Proven experience i...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Medical Content Writer Έχει λήξει left

  We are looking for a medical content writer for our healthcare app webpage. Webpage must be HIPAA-compliant for mobile health and telehealth services. The theme of the Webpage will be to educate about mobile health and telehealth services. Sections must include the listed component...telehealth services. The theme of the Webpage will be to educate about mobile health and telehealth services. Sections must include the listed components below that describe how each is a part of the telehealth services: Virtual care Doctor appointment setting Electronic Health Records (EHRs) Electronic Prescriptions Services Doctor search-with our healthcare app Health Insurance Plans (ACA) Telehealth services paid with health insurance Medical Billing Medical Claims Medical devices for tel...

  €323 (Avg Bid)
  €323 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές
  Commission broker for lic Έχει λήξει left

  Project Title: Commission broker for insurance Target Market: Individuals Level of Involvement: 10-30 minutes Skills and Experience: - Experience in brokering insurance commissions - Strong knowledge of insurance industry and products - Excellent communication and negotiation skills - Ability to identify and approach potential clients - Detail-oriented and organized for managing commission transactions - Familiarity with insurance regulations and requirements - Proven track record of successfully brokering insurance commissions Project Description: I am looking for a commission broker to help me broker insurance commissions for individuals. The ideal candidate will have experience in brokering insurance commissions and a strong knowledg...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...Spanish. THIS PROJECT HAVE TWO PARTS PART OF APP FOR INSPECTIONS SURVEYS • PERFORM A TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES • TAKE PHOTOS OF VEHICLES OR PROPERTIES • LABEL THE PHOTOS ACCORDING TO THE PART OF THE VEHICLE • MAKE A REPORT IN PDF • SAVE PHOTOS IN THE CLOUD SO YOU CAN DOWNLOAD THEM LATER • REPORT DAMAGES OR CRASHES TO PARTS OF THE VEHICLE AUTOMATICALLY • SEND THE REPORT ONCE COMPLETED TO AN INSURANCE COMPANY PLATFORM • SHOW ON A MAP WHERE THE INSPECTION WAS DONE • CUSTOMER'S SIGNATURE ON MOBILE SCREEN VIDEO EXAMPLE PART OF SOFTWARE RISK AND FRAUD DETECTION WITH DASHBOARDS • THIS SOTHWARE WILL BE CA TAKE JUST THE LEVEL RISK OF INSPECCTION AND USE LIKE A PARAMETER FOR CALCULATION OF RISK

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  Κορυφαία insurance Άρθρα Κοινότητας