Industrial engineeringεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  82,760 industrial engineering δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  υπάρχουν ήδη τα mockup με το concept καθώς και η χρωματική παλέτα, το project ωστόσο απαιτεί μια τελική αισθητική και τον σχεδιασμό των pdf The project concerns a market place for industrial products. First we need the logo. We can provide the graphic designer with suggested icons, colors, google fonts. Then we can send 5-6 pages that we made a...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  υπάρχουν ήδη τα mockup με το concept καθώς και η χρωματική παλέτα, το project ωστόσο απαιτεί μια τελική αισθητική και τον σχεδιασμό των pdf The project concerns a market place for industrial products. First we need the logo. We can provide the graphic designer with suggested icons, colors, google fonts. Then we can send 5-6 pages that we made at ...

  €257 (Avg Bid)
  €257 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for a content creator to write an article for Blog usage. The Subject of the article has to do with products from specific industry like Industrial tools, Industy, Construction tools, Machinery, air compressors etc. Ψάχνω για ένα δημιουργό περιεχομένου και συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός άρθρου για χρήση σε Blog. Το θέμα θα πρέπει &...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Κατασκευή φυλλαδίου COMPANY PROFILE (8 σελιδο) + BROCHURE προιόντος (4 σέλιδο) στο ADOBE InDesign. Και το Company Profile και το Brochure θα στηριχτούν σε αγορασμένα templates για το InDesign. Πρόκειται για Mechanical ENGINEERING εταιρεία κα&i...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Design a Banner Έχει λήξει left

  Hello friends i did some project in my engineering life for our college in that some events for that i did graphical design ,brochure design ,banner design etc...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am a project manager for a software company responsible for designing and engineering slot machines. We are launching a new family of games and we are looking for a sound designer to remake and engineer sound for this new family.

  €924 (Avg Bid)
  €924 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Industrial Design Έχει λήξει left

  Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού ( Industrial Design Engineer) Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων.

  €27 - €685
  €27 - €685
  0 προσφορές

  ...ARE NOT PHYSCIALLY LOCATED IN CANADA, USA, MEXICO, Etc. DO NOT APPLY! Job description We are looking for an experienced Sr. IT Engineer to join our team. We are seeking an individual located in North America with a Senior-level of experience and a specialty in Microsoft Azure and 365 cloud solutions. The ideal candidate must have a deep understanding of Azure services such as infrastructure engineering and cloud architecture, as well as familiarity with Microsoft Office 365 environment and security settings. Additionally, we are looking for a team member who is reliable, highly organized, and can maintain a high standard of professionalism. Knowledge of scripting and automation is a plus. Project experience in a similar role will also be taken into consideration. If you are a we...

  €43 / hr (Avg Bid)
  €43 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Google Ads GA4 Implementation and Optimization 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Google Ads GA4 Implementation and Optimization for existing Google Ads account. Business is small engineering consulting firm with 7-page website. I've handled my own Google Ads account for ten years, refining my own keywords, but Google has gotten too complicated for me lately. I think I've implemented the GA4 migration, but I'm not sure, based on repeated emails from Google. I would like to go over my keywords/bidding, as well as optimization strategies that Google is offering, but I don't think apply to my business, e.g., conversion tracking. My website:

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Hi talented artist, My startup company is looking for you to transform our folding rifle stock design sketches into visualization and ultimately CAD for 3D printing and manufacturing. I am looking for a creative artist who is up for challenges. If mechanical engineering is also of your interest and/or expertise, my project might be just the right fit for you. I also am working on other designs related to firearms accessories and would love to have a reliable and dependable artist. If that is you, please submit your inquiry. Thank you!

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...in AI, such as Python, Java, C++, and R Advanced knowledge of statistical and algorithmic models as well as of fundamental mathematical concepts, such as linear algebra and probability Experience working with large data sets and writing efficient code capable of processing large data streams at speed Good knowledge of natural language processing, which combines computer science, information engineering, linguistics and AI in one system, plus the ability to program the system to process and analyze large data sets Familiarity with deep learning and machine learning algorithms and the use of popular AI/ML frameworks Good problem-solving skills. Excellent communication and report writing skills. Experience details: 1-3 years of work experience as AI engineer Having experience in ch...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking for someone to design a website for my engineering consultancy business. The primary purpose of this website is to showcase my services and capabilities, so that potential customers can get an idea of what I can offer them. Additionally, I would like a contact form included in the website, so that customers can reach out to me quickly and easily. Lastly, I prefer a creative website design style, although corporate designs are also an acceptable option. I am not looking for any specific features or functionalities, such as an online booking/appointment system or portfolio/gallery; however, if these can be included with the project and work within our budget, then they will certainly be considered. If you have additional suggestions and ideas that can help us achieve ou...

  €409 (Avg Bid)
  €409 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  EN-TR & TR-EN Translator for Online Meeting (Native Turkish) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a native Turkish translator who can provide real-time translation for a personal online meeting that is expected to last 1-2 hours. The subject matter of the meeting is engineering. The ideal candidate will have experience in translating from English to Turkish and vice versa, and be able to provide a high-quality and accurate translation in real-time.

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Senior Embedded Software Engineer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Requirements: - Experience with hardware, software, embedded systems, STM32 microcontrollers - Proficiency in C/C++ programming languages - Strong problem-solving skills - Create VM with WM Ware Workstation Pro based on Ubuntu (No Apple Virtual Machine and/or Parallel’s environment accepted.) - Ability to work independently and in a team and must possess advanced English proficiency. - Electrical Engineering certifications a bonus (i.e. CESP, CPES, CESP, CSE, CSDE, etc.) Scope of Project: 1. Compile source code and program existing MCU/LED PCB boards. - MCU/LED HW files, C based source code, BOM and existing controller board to be provided to contract manufacturer. - Create/Configure development environment (STM IDE or equivalent with make file for STM32F103RCT...

  €27 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  HV Electrical Engineer 6 μέρες left

  I need the services of an HV/MV Electrical Engineer to perform design reviews of substations for an industrial mining project. Support may also be required on design integration of client supplied free issue electrical equipment. Anticipated input of 20 to 30 hours per week working from home, including attendance at weekly online meetings. Occasional travel may in Europe be required.

  €42 / hr (Avg Bid)
  €42 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Exciting opportunities await! Why don’t you join our business and make a dramatic increase of profit? If you want to do this, this opportunity is right place where you can make your dream and bring a change into your life. This will be actually a part time role and require a US citizen. As we grow up together, you will get more paid. He will ideally have some experience in software engineering and English communication skill. Launching a new company this year so our collaboration will grow very soon. Interesting? DM me. We are on the turning point in our lives. Let’s collaborate and succeed together!

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Need conceptual drawings for a warehouse/factory 12x100, H=9M 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can create detailed conceptual drawings for my warehouse/factory project. The warehouse/factory will serve both purposes, storage and manufacturing, and I am looking for an industrial design. The desired level of detail for the conceptual drawings is detailed drawings with measurements. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in creating detailed conceptual drawings for warehouses/factories - Knowledge of industrial design - Proficiency in CAD software - Attention to detail and ability to provide accurate measurements Key deliverables for this project include: - Detailed conceptual drawings with measurements - Clear and accurate representations of the warehouse/factory layout - Ability to provide revisions if...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Seeking sender bank transactions 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a long term professional relationship with companies or a bank Sender for mt103 direct cash transactions, GPI (automatic and semi ), SEPA, card links, crypo wallet of all currencies. We are a group of financial professionals who can receive funds in offshore accounts, in large amounts for industrial projects.

  €451 (Avg Bid)
  €451 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...WordPress websites based on our blueprint copy. Customise websites to meet client needs, including creating and modifying WordPress plugins. Perform advanced-level HTML, CSS, JavaScript, and PHP coding as needed. Ensure the performance, security, and responsiveness of all new and existing websites. Troubleshoot and resolve issues as they arise. Requirements: Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or a related field. Proven experience as a WordPress developer. Strong knowledge of front-end technologies including CSS, JavaScript, HTML5, and PHP. Experience designing and developing responsive design websites. Proficient understanding of code versioning tools such as Git. Comfortable working with debugging tools like Firebug, Chrome inspector, etc. Ability to under...

  €105 / hr (Avg Bid)
  €105 / hr Μέση Προσφορά
  133 προσφορές
  Design current limiter device 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Designing an Industrial Current Limiter Device Our project requires a current limiter device that can handle up to 20A and provide an instantaneous response time. The device will be used for industrial applications. Ideal skills and experience for this job include: - Knowledge of current limiting circuit design - Experience with industrial applications - Familiarity with instantaneous response time requirements - Ability to design and test prototypes - Understanding of safety requirements and regulations We are looking for a freelancer who can work with us to design and test a prototype of the current limiter device, ensuring it meets the desired specifications. The final product should be reliable, efficient, and safe for use in an industrial setting.

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Trophy icon Website Design for Landmarkz 19 μέρες left

  ...Adventure Parks sectors. It should showcase a captivating hero image or slideshow, accompanied by a concise and impactful headline and a call-to-action button leading to the most relevant section. Services: Dedicate a section to highlight the services provided by Landmarkz in both sectors. Provide detailed information about the architecture services offered for the Oil & Gas industry, including engineering designs, project management, and any unique value propositions. Similarly, emphasize the company's capabilities in designing mesmerizing adventure parks and innovative rides. Projects: Create a portfolio section showcasing Landmarkz's past projects in the Oil & Gas and Adventure Parks sectors. Include high-quality images, brief descriptions, and key highligh...

  €169 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €169
  18 συμμετοχές
  Remote Controlled Hoverboard 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled and experienced freelancer to create a remote controlled hoverboard for transportation purposes. The hoverboard should have a long range and low speed capability. Additionally, I have speci...powered and steered by the front two wheels of the hoverboard and the rear wheels will be caster wheels. i want to be able to wirelessly control it using the esp32 or other cheap methods. The github and everything is already done. Just need the help programming it and connecting it as im not a professional or someone who has vast technical experience - Experience with hoverboard design and engineering - Knowledge of remote control technology If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with relevant samples of your previous work. ...

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Good examples, visualisations and at least one exercise (e.g. questionnaire) are important. Explain your topic especially in relation to the energy industry. (Via Word 10-15 pages) Your presentation should include at least the following points: - Phases of SWE and their costs - Utility analysis - Costs for troubleshooting, depending on their detection - Definition and motivation of SW quality - Taxonomy of SW quality Programming Task Palindrome Test: This task is about palindromes. Definition: "A palindrome is a character string that remains the same when read from the front and from the back." Example: "otto", or "a donkey never reads". The function is_palindrom is to determine whether the passed text is a palindrome. Implement the C function int is_palind...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Looking for Codeigniter Developer - Budget (Monthly 15000 INR) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...web scraping or API consumption. 5. Demonstrated expertise in API development and integration using RESTful principles. 6. Familiarity with version control systems such as Git. 7. Ability to write clean, efficient, and maintainable code. 8. Strong problem-solving skills and attention to detail. 9. Excellent communication and collaboration abilities. 10. Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or a related field (preferred). Join our team and become part of an innovative and collaborative work environment where your skills will be valued and your contributions will have a direct impact on the success of our projects. We offer competitive compensation packages and opportunities for growth and professional development. Note: Please include samples of your previous...

  €277 (Avg Bid)
  €277 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Poster for presentation 6 μέρες left

  I am looking for a skilled designer to create a poster for an upcoming presentation. The purpose of the poster is to inform the audience about the topic, which is engineering. The ideal candidate will have experience in designing informative posters that effectively communicate complex topics. The preferred size of the poster is A3, so the designer should be able to work within those dimensions to create a visually compelling and informative layout. Additionally, the designer should have a good understanding of typography and color theory to ensure that the poster is easy to read and visually appealing. Overall, I am looking for a designer who can create a professional and informative poster that will help me effectively communicate my message to the audience.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Trophy icon Altawoon factory for wood recycling 4 ώρες left

  My project is to establish an Altawoon factory at a wood recycling plant. The factory would focus on recycling specific wood products, including pallets, furniture, ...factory would focus on recycling specific wood products, including pallets, furniture, and construction materials, with the primary purpose of increasing environmental sustainability. At the end of the recycling process, the desired outcomes would be charcoal and wood briquettes, to be used in a variety of applications. To ensure efficient and effective operations, the setup would need a variety of industrial and specialised equipment, as well as access to storage and transportation. This would enable the processing and reuse of wood products that would otherwise be discarded, ultimately assisting in preserving the en...

  €1400 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον Εγγυημένος
  €1400
  3044 συμμετοχές

  ... Quantori combines Advanced Data Analytics, Scientific Knowledge Management, and Best-in-Class Software Engineering to speed up time to market and improve the agility of the research process. What we expect: - Strong knowledge of Python - Good DB usage experience - Experience with Docker - Experience with Clouds (AWS preferable or GCP or Azure) - Good written and spoken English skills (upper-intermediate or higher) Nice to have: - Knowledge of web-based frameworks (Flask, Django, FastAPI) - Knowledge of and experience in working with Kubernetes - Experience in working with cloud automation and IaC provisioning tools (Terraform, CloudFormation, etc.) - Experience with Data Engineering / ETL Pipelines (Apache Airflow, Pandas, PySpark, Hadoop, etc.) - Good understanding o...

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  Job Description: We are seeking highly motivated and result-oriented freelance lead generators to join our team. As a lead generator, you will be responsible for generating quality leads from graduation and engineering colleges, targeting both freshers and individuals with 1-2 years of experience. This is a flexible remote position that offers an excellent opportunity for individuals with strong networking and communication skills. Responsibilities: - Research and identify potential leads from graduation and engineering colleges. - Develop strategies to engage and connect with students, freshers, and professionals with 1-2 years of experience. - Utilize various channels such as social media, online forums, and networking events to generate leads. - Build and maintain relatio...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Telescoping Submerged Foam Chamber System for Floating Roof Tanks 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require an experienced engineer to design and develop a Telescoping Submerged Foam Chamber System for Floating Roof Tank. The ideal candidate should have knowledge and expertise in foam chamber system design, as well as experience with the following: - Designing systems for tanks with a diameter of 50-100ft - Working with materials other than Stainles...Stainless Steel and Carbon Steel - Fire suppression systems The project involves designing and developing a foam chamber system that can effectively suppress fires in the floating roof tank. The system should be telescoping and submerged - Clear communication with the client throughout the project is mandatory The ideal candidate should have a proven track record of delivering high-quality engineering projects on time and with...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Mechanical structural draughtsperson/checker -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  • Experienc...Experience of producing drawings for process skid package / steel fabrications drawings • Time served draughtsman with drawing and Solidwork experience • Engineering background in manufacturing, ideally with heavy steel fabrications • Knowledge of welding procedures and annotations • Previous checking of designs on a large scale is essential • Good eye for detail and consistent in checking methods • Examines engineering drawings of equipment parts, assemblies, and installations to detect errors in design documents • Confers with design personnel (based in India) to resolve drawing and design discrepancies • Scope does not include engineering check for example verification of strength (FEA), sizing of parts and...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Industrial architect 5 μέρες left

  I need a architect who can design complete manufacturing unit including assembly of Crushing Equipments along with foundry

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am in need of a technical translation from English to Brazilian Portuguese language. The content to be translated is in the field of Engineering and the translation must be completed by 8th June 2023. The intended audience for the translated content are industry professionals. Ideal skills and experience for the job include: - Native fluency in Brazilian Portuguese and fluency in English - Previous experience in technical translation, particularly in the field of Engineering - Understanding of industry-specific terminology and jargon - Attention to detail and ability to deliver high-quality translations within the specified deadline.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Machinery Inspection App 5 μέρες left

  I am looking for a developer to create a Machinery Inspection App that will be used specifically for Industrial Machinery. The ideal candidate for this project should have experience in app development and should be able to create an app with Customizable Inspection Checklists. The app should also have features that allow for Real-Time Data Tracking and Maintenance Scheduling. In terms of user access control, I require Intermediate level access control, which means that the app should allow for Multiple User Types. This will ensure that different users have access to different features and functions within the app. Ideally it will be made in PowerApps so i can maintain it myself (ading or removing parts ) in a later stage when the app is ready. Any other suggestion are also welcom...

  €694 (Avg Bid)
  €694 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Interior Designer For Small Office Room 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for an Interior Designer to create a modern design for a small office room with a small budget . The room size is less than 100 sq ft. We prefer a minimalist style with industrial touches. The ideal candidate will have experience in small space design and be able to work within a tight budget. Specific skills required include: - Knowledge of space-saving design techniques - Ability to source affordable materials and furniture - Proficiency in design software such as SketchUp or AutoCAD - Strong communication skills to collaborate with the client and contractors.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...programming languages (e.g. C++ or JScript.NET.) Our ideal candidates are familiar with the software development life cycle (SDLC) from preliminary system analysis to tests and deployment. Ultimately, the role of the Software Engineer is to build high-quality, innovative and fully performing software that complies with coding standards and technical design. There are different levels of software engineering and promotion is usually dependent upon both ability and experience. An entry-level post typically involves working under supervision, formulating the scope of, and objectives, for systems and designing code. After around three years, you may progress to preparing detailed specifications from which programs may be written and be competent to work at the highest technical lev...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  BOQ Evalution -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Evaluate and Price BOQ for Industrial Project Scope: Industrial Evaluation Detail: Detailed item-by-item analysis Deadline: Within a week Skills and Experience: - Experience in evaluating BOQ for industrial projects - Familiarity with relevant industry standards and regulations - Attention to detail and ability to conduct thorough analysis - Strong communication skills to present findings and recommendations clearly and effectively. PLEASE READ THE TASKLIST: Metal works only. No iron, no aluminum. Steel, galvanized steel and stainless steel works only. We are metal fabricators. Not a casting factory.

  €187 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €187 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Plastic Factory 5 μέρες left

  Hello! We own and operate a plastic factory that specializes in industrial products. We are seeking assistance for a short-term project. The scope of the project is open, and can either include helping us with production or the business aspect. Our factory has an impeccable track record of providing well-made products that meet the highest of standards. We are also confident in our team and our capabilities to manufacture any volume of product.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Farm Air Flow Design 5 μέρες left

  I am looking for expert engineering services to design an air flow system for my crop farm. The total area of the farm is 300 sqm so I require a mechanical ventilation system in order to optimize air flow for optimal crop production. As part of the project, I need a detailed design of the air system as well as guidance on how to install and maintain the system as needed. I would also appreciate any advice or ideas from the engineering team that could help make our farm more efficient. I look forward to reviewing the proposals from the qualified professionals.

  €248 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €248 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  STONE SPLITTING MACHINE 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled engineer to design and build a hydraulic stone splitting machine for industrial production. The machine will need to be able to split large stones, over 10 inches in size. Ideal skills and experience: - Proficient in hydraulic systems and mechanics - Experience in designing and building industrial machinery - Familiarity with stone cutting and splitting techniques - Attention to detail and precision in engineering Please provide a proposal outlining your experience and approach to this project. Thank you.

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  SEO backlinks from high 50+ DA sites. -- 3 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  1. I need do-follow backlinks from 50+ DA sites 2. No generic backlinks or classified ad links. 3. Only backlinks from DA 50+ sites related to engineering, metal, fabrication, factory.... etc. 4. Expecting 100 links per week. 5. Budget - SGD 0.20 per link from DA 50+ Budget: SGD20 for 100 links. Report of links with DR needed for milestone release. All links must be new and working before milestone release. Kindly no auto-bidders, time wasters who do not read the scope of the project, or bargainers in chat rooms.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  ...effect 3b: Plasticity around a hole – Stress redistributions 3c: Simulation of an extrusion process You will need to read the notes and instructions in word and pdf format. Prerequisite: Very good programming skills and usage of Matlab Proper understanding of computational modeling Preferred background in either applied mathematics, Mechanical, Civil or structural engineering background. Matlab codes should have a comment explaining each line of code to enable me to understand The final report entails answering the questions in each of the folders and explaining the steps that was taken, plotting any necessary graphs, and explaining the approach used. It should be in word format...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Make a hybrid drone/robot 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...requirements. The development of this hybrid system will require creativity and technical know-how. It must be able to handle both the aerial and terrestrial situations that are needed in order to complete its transportation mission. The combination of drone and robotic technology requires a careful balance of engineering as well as artistry in order to provide an efficient and reliable solution. The successful freelancer must be knowledgeable in electrical technology, software engineering, mechatronics and other related disciplines in order to develop the cutting-edge drone/robot hybrid system required for this job. They must also be familiar with developing custom solutions from scratch, as well as knowing how to integrate existing components. If you are a profi...

  €15865 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €15865 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Aviation Mission Console 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can 2D / 3D render an aviation mission console with the following requirements: For single user. Mounted to floor using L-track. Seat model not re...(FEA) of frame up to 2G forward impact. My guess is it would rip out of the tracks based on mass. Extra credit ($$) Aircraft Type: - General aviation twin turbo-prop SAAB-340B - if there is a way to do an isometric view of the console in the plane (picture attached) that would be excellent as well. Delivery Date: 1-3 months Ideal Skills and Experience: - Experience in aviation mechanical engineering and FEA - Knowledge of avionics systems and protocols The candidate should be able to work independently and have strong communication skills to ensure the project is completed within the specified ...

  €481 (Avg Bid)
  €481 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Logo Design 4 μέρες left

  add text to a existing logo. text font and layout to be same as the example logo provided. concept also provided - text to be added to newDCCE_Logo_Navy is "DPE" and "Divine Proportion Engineering" - font and layout to be same as exampleDC-CASSEGRAIN logo

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  assembly language 4 μέρες left

  Within 24 hours I am looking for a freelancer to help me with my project on assembly language. The target platform for the assembly code is Windows, and the type of assembly language I am using is working on MASM dosbox. The main purpose of the assembly code is to assist with reverse engineering. I need someone who can produce an effective solution that meets my requirements in a timely and efficient manner. The freelancer must have experience with assembly language programming and should be familiar with x86 architecture. They should also be comfortable with debugging and analyzing assembly code, as this is an important facet of this project. Furthermore, they should be able to optimize the code and create efficient solutions. The successful freelancer will have a strong knowle...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Quick Drawing Auto CAD 4 μέρες left

  Quick Drawing Auto CAD for Engineering Project I am looking for a freelancer who can help me with a quick Auto CAD drawing for an engineering project. The purpose of the drawing is for engineering. However, I need guidance on measurements as I do not have any specific dimensions or measurements for the drawing. The final drawing should be in DWG file format. Ideal skills and experience: - Auto CAD expertise - Knowledge in engineering drawing standards - Strong attention to detail - Ability to work quickly and efficiently - Good communication skills to ensure accurate guidance on measurements.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  engineering project 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with this project. i have a new idea to build high bridge in very short time and easy way and i want to share this way in any website or magazine . if anyone can help me to find To find an entity looking for developers for engineering projects

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Asm & Billing ERP 4 μέρες left

  Asm & Billing ERP Project I am looking for a freelancer who can help me develop an Asm & Billing ERP sys...the project: ASM Module: - Routing feature is needed to enable the creation of production routes for the manufacturing process. Billing Module: - Invoice generation feature is required to facilitate the creation and management of invoices. User Access and Permissions: - Role-based access is needed to ensure that users have the right level of access to the system based on their job roles. -Industrial Asset management & Stock Billing project. -inventory management System Ideal Skills and Experience: - Experience in developing and implementing ERP systems - Knowledge of Assembly and Billing modules - Familiarity with web development frameworks such as Django ...

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Python Code Using Pandas 4 μέρες left

  - First Year Level Engineering Code - Data Integration Using Pandas - Joining Datasets - Simple Calculations Using Panda Dataframes - Plotting and Animations using Panda Dataframes

  €271 (Avg Bid)
  €271 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Κορυφαία industrial engineering Άρθρα Κοινότητας