Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  13,097 iis δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ζητείται ASP.NET web developer για ανάπτυξη custom εφαρμογής σε Net Core 5. Η εφαρμογή θα είναι web και θα τρέχει στο cloud σε dedicated Windows server και σαν RDBMS θα χρησιμοποιεί MSSQL Server. Απαιτείται εμπειρία σε ανάπτυξη web εφαρμ...

  €2237 (Avg Bid)
  €2237 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Inhouse portal for transport company - .net/MCV 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...same of you. What ever price you quote, I expect you to stick to it. The previous freelancer offered a delivery deadline of 40 days and failed to deliver. You will be required to set a delivery deadline and this is to be included in your proposal. Please indicate a daily bonus (if you deliver the project early) amount as well as a daily penalty rate (if you deliver the project late). I have a IIS & SQL server ready and running for this project. You will be able to use WebPublish to push progressive updates of this task to it. There are already futher features planned for this project and so it is ongoing for the right person. Please note, there is a requirement to incorporate another task posted on Freelancer. Proposals that do not specify the current year in the first...

  €757 (Avg Bid)
  €757 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Install an SSL on our Windows web server 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We have an outdated SSL so we need you to tell us what to get and then install with IIS

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a programmer to create a MSSQL database sync application which will run on a central IIS server hosted on a Windows Server. This application will be set to automatically perform a real-time database sync so that the data is always up to date. The application should be reliable, efficient and secure. The programmer needs to be experienced in developing applications for Windows Servers with knowledge of MSSQL databases. Any other suggestions that could help improve the performance and security of the application are welcome. Database structure for all sub centers are same.

  €511 (Avg Bid)
  €511 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  deployment of react and .net core web api project on IIS 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We just want to deploy react and .net core web api project on IIS Server.

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Webhost Nextjs website in IIS 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We have a NextJs website. We need someone who can configure the website on Windows-IIS using node, so that it can execute with serverside capabilities. Right now the site is deployed as static website and we get 404 error on page refresh. We need someone with experience of deploying NextJs application in Windows IIS, using and config file. We already have the files ready and the server has Node installed. It would just be a minor tweak for someone who is experienced in this area.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...for installing and configuring MySQL, PHP, and MyPhpAdmin on Windows Server 2019 with IIS. You must have experience setting up a Windows 2019 server to do this project. Using your own computer or a virtual machine, you must set up Windows Server 2019 with IIS, MySQL, PHP and MyPhpAdmin to work on localhost, since no actual domain name or website will be used for this test. Steps: 1. You will need to download the ISO for Windows Server 2019 (desktop experience) from the download page on and explain each step (include screen shots if necessary); 2. You will install the server on your own and indicate each step in the process (include screen shots if necessary); 2. You will enable and configure IIS as the web server, showing all the steps (include screen shots if ne...

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  We have a WCF service hosted on windows server 2022 using IIS. We have changed attributes/parameters for maxfileuploadsize on both and in IIS but we still cannot upload files larger than 64kb. The job is to fix the issue that stops us uploading files larger than 64kb

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I need someone to prepare installation instructions for installing and configuring MySQL, PHP, and MyPhpAdmin on Windows Server 2019. You will need to : 1. Create a virtual server or install Windows Server 2019 from the download ISO on ; 2. Enable and configure IIS as the web server; 3. Install MySQL for Windows; 4. Install PHP for Windows; 5. Install MyPHPAdmin for Windows to work with IIS as the web server (NOT apache); 6. Using MyPHPAdmin, create a database called "test" with a table called "names" having a first_name field in it; 7. Write a simple PHP program to add 5 names to the field first_name of the "names" table in the "test" database; All steps in the process of making this work must be documented in a Word document. You wi...

  €175 (Avg Bid)
  €175 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  ...message types to be migrated? Unsure Are Public Folders to be migrated? Indicate number/size Migrated Are Journals to be migrated? Indicate number/size NA Is legal hold currently in use? Unsure Are there ongoing discovery processes that need to be taken into account? Unsure What is the number & specification of the archive servers in place? E.g. Archive servers, SQL servers, IIS servers? ArchiveOne – WS2008R2, IIS 7, TrailUSQL – WS2012R2 Target currently installed/planned: Office 365 Will you want to convert shortcuts to ‘point’ to the new archive? Storage used in target platform? Is the target sized to accommodate the legacy data to be migrated? Is Microsoft 365 system already in place? Yes What Microsoft...

  €422 - €845
  €422 - €845
  0 προσφορές
  IIS configuration and url redirect Έχει λήξει left

  Hello I need someone to configure IIS and make some redirection. Thanks

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  IIS server SSL issue fixing Έχει λήξει left

  I have some issue with ssl on iis server. anyone can help fixing this issue? The issue message: NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID This server could not prove that it is XXXXX; its security certificate is from XXX. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. Thanks

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Redesign the website: www.ibks.in Έχει λήξει left

  We are a 30 year old company into education. We started with coaching for Entrance exams but we are currently in the process of expanding our portfolio. So we need a contemporary & design with responsive pages with updated data. The colour palette (attached two colours with white & black also) and the theme will be provided which basically remains unaltered but we are looking at a better UX & UI...you wish to propose. We plan to award the project within 1 day or at the max within 2 days. Thereafter we expect the output within 2 days(14 March) to 3 days (15 March). You may need skills like MySQL, PHP & AJAX. You may also use node.js if you need. We are open to use of libraries/technologies/framework like Bootstrap/Angular/React etc. Just for info: The server is a windows ...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Here is the requirement given below .. => MS-SQL with custom "sa" username & Password without user input.. => Running SQL Script to generate Database => install .net core 3.1 , .net core hosting bundle 6.0 => Configure IIS . => copy web application files => run web application on localhost using IIS server => port open inbound rule create => basic training & documentation The software priority but we can also use installshield, innosetup , wixtoolset etc.

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Requirement: 1. I have 2 Web server, one is Windows and other is Linux (Ubuntu). 2. Both is running with Web application. 2. You need capture the logs of Windows [IIS] and Ubuntu Server [Apache] in GCP Log Explorer. a. Create the query to view the 404/ other errors in Log explorer. b. Create the Alarm whenever 404/ other errors generated [say when count is 5 or above] in Log explorer. 3. If we stopped the IIS service of the Windows or Apache service of Ubuntu. a. Create the query to view the service stopped in Log explorer. b. Create the Alarm whenever service stopped in Log explorer.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...Written and Verbal English SKILLS: o Windows Server  ?Windows server installation & upgrade  ?Installing roles and features.  ?Joining the systems under Active Directory  Configuring the network  Enabling the remote desktop connection  Configuring the Domain Name Server (DNS)  Configuring the Active Directory Federation Services (AD FS)  Configurating Internet Information Services (IIS)  ?Extensive knowledge on Event viewer  ?Extensive knowledge on Active Directory Domain Service (AD DS)  ?Virtual machine creation  Group policy configuration  ?Backups and restore  ?Disaster recovery o Certificates  Create self-signed certificate  Apply external purchased certificates  Renew certificates o SQL Server  ?Install & upgrade the SQL Server...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I would like to deploy .Net Web app to deploy into IIS Server Web app

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Deep Axiom Backend -- 2 Έχει λήξει left

  ...Python Flask, Ruby on Rails, PHP Laravel y Java Spring. Golang, Rust, etc. (Al menos un Lenguaje y Framework) Conocimiento en Linux Conocimiento en sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) como MySQL, PostgreSQL, MongoDB, entre otros. Diseñar y crear esquemas de bases de datos y consultas SQL eficientes Protocolos y estándares: HTTP, TCP/IP, RESTful, entre otros. Servidores web: Apache, Nginx, IIS, entre otros. Control de versiones: Git & GitHub Portafolio para Evaluación de Proyectos Habilidades Creación de Apis Manejo de Datos Configuración de Servidores Curiosidad y Capacidad de Aprendizaje. Trabajo en Equipo. Pensamiento y Resolución de Problemas Programación Orientada a Objetos Programación Modular Patro...

  €485 (Avg Bid)
  €485 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Deep Axiom Backend Έχει λήξει left

  ...Python Flask, Ruby on Rails, PHP Laravel y Java Spring. Golang, Rust, etc. (Al menos un Lenguaje y Framework) Conocimiento en Linux Conocimiento en sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) como MySQL, PostgreSQL, MongoDB, entre otros. Diseñar y crear esquemas de bases de datos y consultas SQL eficientes Protocolos y estándares: HTTP, TCP/IP, RESTful, entre otros. Servidores web: Apache, Nginx, IIS, entre otros. Control de versiones: Git & GitHub Portafolio para Evaluación de Proyectos Habilidades Creación de Apis Manejo de Datos Configuración de Servidores Curiosidad y Capacidad de Aprendizaje. Trabajo en Equipo. Pensamiento y Resolución de Problemas Programación Orientada a Objetos Programación Modular Patro...

  €402 (Avg Bid)
  €402 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Looking for IIS expert Έχει λήξει left

  We are looking for an IIS export to set up URL rewrite rules on our Windows 2019 server. Currently, we have a domain starting with https://, and we want to redirect all other domains like www. or http domain to the https domain.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Se tiene instalada una aplicación (AppFacturación) que se usa para facturar los productos para el restaurante. El repositorio de dicha aplicación es SQL Server y entre otras se manejan las siguientes tablas: - Parámetros de la empresa - Tabla de IVA - Product...Dirección, Teléfono, Cedula/RIF) y estos datos serán actualizados en el Pedido de la AppFacturación. - Se deben entregar el 100% de las fuentes (código del desarrollo) incluyendo el de las librerías adicionales usadas si fuera el caso. - Puede ser desarrollado con Android Studio o Microsoft Visual Studio - Puede ser desarrollado como una página web (que se instale y configure localmente mediante IIS) o como una APP de Android - Realizar la cotizacion...

  €638 (Avg Bid)
  €638 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I have IIS server in the LAN, i want to access with https://<URL>

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  It is required to build a web app that will allow to interact with RFID devices capable of reading and writing RFID tags. These RFID devices already provide a web api that allow to perform required actions. Web app must be developed using .Net Core MVC technology. General requirements: A. Web app must provide windows authentication. IIS permissions are desirable B. RFID device last read status C. Configure network parameters D. Reboot device E. Log web api calls F. Create external end points to allow other systems to interact with RFID devices G. Design database required tables

  €696 - €1392
  Σφραγισμένο
  €696 - €1392
  34 προσφορές

  Hi Karunakar, I hope you are well. Its been a while but you completed a few server admin jobs in the past for me and wondered if you are free for another job. Its a reletively simple job, moving two IIS websites from AWS to my new 2016 server (non-AWS). is this something you can do. Also, on the new server I have MS SQL Server Express configured with two databases. I would like to create a new non-admin user for each database. Please can you give me a quote. Thank you Paul

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hi , I am looking for help setting up PFSense HAProxy to send traffic to 2 servers on https (443) One is a RDGateway and another is a simple IIs default site. Currently I have both working fine using port forwarding. one is over 443 and the other is on port 90. Expected result would be: Using I can see the iis site Using RDP I can remote to server using rdgateway:

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  i have a windows 10 computer hosting iis, my task is to connect it to my local sql server, i want to be able to enter an item number, and it return 2 tables of quanity on hand from within the sql database

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Infrastructure consultant Έχει λήξει left

  ...delivery practices, considering cost implications, and engaging in conversations with internal and external stakeholders. Qualifications Required Qualifications: • Experience with Azure Active Directory, and synchronization of entities between On-Premises and Cloud Directories. • Should be capable in Azure platform, IAAS, SAAS, PAAS. • Full knowledge in Windows Server administration, troubleshooting, IIS Server/web Server, Exchange Server, Hybrid Exchange, NAS, RDS (Remote Desktop session), DNS, Network Policy Server (NPS)/Windows Radius Server, GPMO. • At least 3+ years of experience with designing, documenting, and implementing Active Directory for customer environments, including consolidation and migrations. • Experience with cloud networking...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Help setup a published site on iis: Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately. Compiler Error Message: CS0122: 'Resources' is inaccessible due to its protection level Source Error:

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am working with an ionic application and I want to authenticate my server application which is hosted on IIS and have windows authentication enabled.

  €310 (Avg Bid)
  €310 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I have server application which is hosted on IIS. It have windows challenge based authentication. On web it is working fine but when it comes to android app it is not working. Anyone has done this before?

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Website Design Έχει λήξει left

  Very simple task needed - 1 single web page that has a "one click" button on it. When the button is clicked it will become grayed out so it can't be clicked again. Once clicked the page needs to query a sql database and display the data every 3 seconds. So the page will update without a full refresh every 3 seconds pulling a simple query using a basic ...it will become grayed out so it can't be clicked again. Once clicked the page needs to query a sql database and display the data every 3 seconds. So the page will update without a full refresh every 3 seconds pulling a simple query using a basic select statement. --Button-- once clicked, it needs to display data from a simple database query every 3 seconds. I"m using asp.net, needs to work on IIS. Need th...

  €590 (Avg Bid)
  €590 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Website Design -- 3 Έχει λήξει left

  Very simple task needed - 1 single web page that has a "one click" button on it. When the button is clicked it will become grayed out so it can't be clicked again. Once clicked the page needs to query a sql database and display the data every 3 seconds. So the page will update without a full refresh every 3 seconds pulling a simple query using a basic ...it will become grayed out so it can't be clicked again. Once clicked the page needs to query a sql database and display the data every 3 seconds. So the page will update without a full refresh every 3 seconds pulling a simple query using a basic select statement. --Button-- once clicked, it needs to display data from a simple database query every 3 seconds. I"m using asp.net, needs to work on IIS. Need th...

  €1353 (Avg Bid)
  €1353 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Website Design -- 2 Έχει λήξει left

  Very simple task needed - 1 single web page that has a "one click" button on it. When the button is clicked it will become grayed out so it can't be clicked again. Once clicked the page needs to query a sql database and display the data every 3 seconds. So the page will update without a full refresh every 3 seconds pulling a simple query using a basic ...it will become grayed out so it can't be clicked again. Once clicked the page needs to query a sql database and display the data every 3 seconds. So the page will update without a full refresh every 3 seconds pulling a simple query using a basic select statement. --Button-- once clicked, it needs to display data from a simple database query every 3 seconds. I"m using asp.net, needs to work on IIS. Need th...

  €558 (Avg Bid)
  €558 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Very simple task needed - 1 single web page that has a "one click" button on it. When the button is clicked it will become grayed out so it can't be clicked again. Once clicked the page needs to query a sql database and display the data every 3 seconds. So the page will update without a full refresh every 3 seconds pulling a simple query using a basic s...it will become grayed out so it can't be clicked again. Once clicked the page needs to query a sql database and display the data every 3 seconds. So the page will update without a full refresh every 3 seconds pulling a simple query using a basic select statement. --Button-- once clicked, it needs to display data from a simple database query every 3 seconds. I"m using asp.net, needs to work on IIS. Need t...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Developer Έχει λήξει left

  We need a template of portal as dashboard to communicate with IIS of Microsoft via isapi functions The template must have rooms for publicity and shortcuts but in first place views of data as grids and graphs and statistics. All the data comes from functions in a isapi dll file. Need to be responsive and run on all operating systems.

  €505 (Avg Bid)
  €505 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I want to point my three domain to my window VPS Server in IIS .. My domain on GoDaddy server

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm Looking for someone experienced with: Visual Studio 2017 ASP.NET MVC 5 Internet Information Services 7 or later or IIS Express. SQL Server 2012 SQL Server Management Studio 2012 or later They will need to implement a ship station API following rainworxs guides

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I have MS Access file on the web in files I want to use it as it was on local computer as c:wwwrootAccess I have this link - but i do not understand much in websites and IIS

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Publish NOP-commerce on IIS Έχει λήξει left

  aim searching nop commerce expert to deploy nop-commerce to IIS on windows server 2019

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Dear Freelancer, I need urgent help from Wordpress expert who can able to help me via Anydesk. I have purchased Theme from themeforest i need install using my remote PC It Azure server config with IIS server There need to run in the IP Your task only install the theme and setup demo content as per the original theme. Payment will be release after successfully tested by my client. Only Via ANYDESK don't ask me the password to work from your side Happy Bidding

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Dear Hasan, This mission is to cover the fix on Sudoer user and also to help me deploy the HTTP enforcment in IIS that we discussed

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We have a requirement to build a simple helpdesk ticketing website. There is no database and it needs the functionality of ticket creation, editing, searching and viewing the ticket details. You can build in the language of your choice. It needs to be a windows-based, hosted on IIS. Rest APIs are local based. The UI needs to be in both languages, English and Arabic (RTL interface). We are also open to host it on Sharepoint as a classic site.

  €175 (Avg Bid)
  €175 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  Hello, I have a very simple task who can help me for IIS and SQL server, its just placing of some text from SQL DB. person who knows it should not take more than 30 mins. Thanks,

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Need to configure virtual directory on IIS server for .net project as the project is already completed and working on different pieces I need to configure it on new PC so I like a person who has experience on IIS server and can do work for me

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  We need to parse wiresharks .pcapng files and extract ip's that contain video/mp2t as content-type. We also need to run in windows iis server as webpage Written in .net ( c# or vb.net ) More info: What we want to do wireshark already does it by these steps: From wireshark ( image1 ) we go to File -> Export Objects -> HTTP From new window if we select Content Type: video/mp2t (image3) it filters out the ips that contains video stream. Also Wireshark has save , we also want to be able to do that. (image4) We want that from a app that runs in .net so we can implement it to our website. (we will consider all offers , the decision will be made in Monday 30/1)

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  windows 2019 ad with windows 2k running sharepoint 2k. and iis. clients can't connect after power outage. getting 500 page error internal server

  €23 - €46 / hr
  Επείγον Σφραγισμένο
  €23 - €46 / hr
  9 προσφορές

  I have a website template from github. I need help connecting it to connect to a local sqlite or mongo server. The job may be as simple as creating a *. js connector for jason and giving me instructions so I can access the database locally. I have a working php installation and use a local iis server. The source has APIs to connect to mysql or mongo in the file, lines 30342 to 30400. The entire site is attached.

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  QuickFMS is cloud based product, web application developed using Microsoft technologies, Dot Net, SQL and runs on IIS web server with framework of 4.8. We would like to integrate / deploy our web application into Microsoft Teams for all clients who are currently using the application from web browser with https protocol. Also, we have multiple integrations with all our clients, example we are available on SSO SAML 2.0, users won’t enter the login credentials, the movement browse the URL/click the icon available in one login / one app portal it automatically login and landed on the dashboard with respective privileges. Queries: We would like to know, how we can deploy the standalone web application and what could be the steps/process to deploy? Do we have multiple options l...

  €314 (Avg Bid)
  €314 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Maintaining CRM Έχει λήξει left

  We have got the CRM. We are looking for an expert who has the following skills to maintain the existing CRM system and add more functionalities. Full Stack .NET developer (Basically this includes below things) - Server Side Application C# - 100% .Net Core - 100% Web Api 2 - 100% MS SQL - 100% Windows Server & IIS Management - 50% Client Side Application Angular v8+ - 80% Javascript - 50% Html - 50% Css3 - 50% Bootstrap - 50% Material Design - 50% Android - For SMS App - 20% Third Party Api Integration - Like Google Drive & Gmail - 30% Tools used for the system are SQL Server 2016 Standard Visual Studio 2019 Professional VS CODE Android Studio

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Website test Έχει λήξει left

  1:Familiar with penetration test 2:Have the ability to code and write 3:Proficient in the security configuration strategy of Web and database servers such as Apache IIS 4:With years of infiltration experience and clear thinking

  €310 (Avg Bid)
  €310 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Κορυφαία iis Άρθρα Κοινότητας