Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 icon design δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ζητείται γραφίστας/στρια ώστε να σχεδιάσει τα παρακάτω icons που θα χρησιμοποιηθούν για εφαρμογή Android. Τα icons θα χρειαστεί να είναι σε μορφή png και διαστάσεις 512x512. - Knight Avatar - Knight Attack - Knight D...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Χρειάζομαι ένα λογότυπο για ένα wordpress site. Η ιδέα για το πως θέλω να είναι υπάρχει. Χρειάζομαι logo & site icon ( 512 x512) pixels

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Simple React Native Audio Recording App w/ PHP Admin Portal 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...short audio clips. I need this done in React Native so I get Android and iOS. The app will not need user sign-up screens. I want to have an admin portal where I can enter in user emails manually. (I want to bulk upload user info from .csv files in future release) I have sketched out the look and functionality of the app in the attached pdf file. I will provide the app name, app logo and app icon after project is awarded. Please plan to use shades of blue, gray and white (I have attached rgb specs for shades of blue that I like) I have provided a great deal of detail. Please provide price and delivery time with quote. PAYMENT TERMS: Total will be paid over 3 milestones - deposit, testing and final acceptance Note: Freelancer will be asked to sign freelancer.com's...

  €693 - €1385
  Σφραγισμένο
  €693 - €1385
  30 προσφορές
  Amelia WordpressPlugin Booking Process Customisation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am using wpamelia plugin and it needs to be customised. The plugin is at the moment customised but now needs finishing touches. Previous developer created a plugin called Amelia Tweaks. After you do the below tasks it needs to work on other wordpress sites so it needs to be done properly, 1. The table co...plugin called Amelia Tweaks. After you do the below tasks it needs to work on other wordpress sites so it needs to be done properly, 1. The table column needs to add Venue and Age Range, this needs to be hardcoded. 2. When deactivate wprocket plugin the new styling pop is replaced with old. It needs to work without wprocket and also with wprocket. 3. When click Your Information and Payment back icon, it displays broken styling of page. Need to know Javascript as the plugin...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  As the face of my company, I am in search of a professional with design expertise to breathe new life into my logo. The primary intent for the redesign is to rebrand my business and to redefine our look into a more modern and local farm feel. Your creative license should hinge on the following specifics: - Retaining the original icon, it needs to be cleaned up but the general shape of the icon should remain the same. - Communicate our vision: The new design will have to integrate a rustic yet modern farm essence. Ideal candidates for this task would have a background in branding, logo design, and a knack for an intuitive understanding of the brand identity. We do not want the logo to convey patriotism in any sense. Experience in working with agricul...

  €268 (Avg Bid)
  €268 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  Minimalist Logo Design for Brand Recognition 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a logo design to enhance my brand's recognition. The design should be minimalist in style, incorporating both text and an icon. Ideal Skills: - Graphic Design - Logo Design - Creativity - Familiarity with minimalist design concepts Experience: - Prior experience in minimalist logo design is much preferred - Proven track record of creating logos for brand recognition Additionally: - I am open to suggestions and innovative ideas. - Strong communication and time-management skills are required. - I am keen to work collaboratively on this project, with the potential for future projects for the right candidate.

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  Trophy icon Vibrant Modern Logo Design 6 μέρες left

  I'm in need of a creative graphic designer specialized in logo design to create an intriguing combination of text and icon for my new logo. I'm particularly interested in: - The Name of the Business is S3Q Ventures, LLC -The logo is for a real estate business so it should include a home of some sort with a vent age key. -A bright, vibrant color palette to make the logo eye-catching. - A modern and minimalistic design that can help me stay ahead in today's fast-paced and competitive market. Ideal Skills: - Excellent graphic design and creativity skills. - Proficient in modern design software. - Strong understanding of color theory. - Experience in creating modern and minimalistic logos. Your portfolio showcasing similar past work will be...

  €42 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €42
  183 συμμετοχές

  ...web icon and full. character for animation (don't need to provide animation). This will be based on the historical figure P.T. Barnum, known for his entertainment prowess and founding of the Barnum & Bailey Circus. Here is ref. image - Objective: The goal is to capture the essence of P.T. Barnum's character in a stylized and modern way that resonates with today's audience. We are not looking for cartoonish representations; the style should be mature, polished, and suitable for a professional web presence. IMPORTANT- I have added few AI generated images, just for reference of what look or at least towards what look we are aiming for. But these are JUST suggestions PURPOSE: this will be used for web ICON (static

  €119 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €119
  12 συμμετοχές
  Trophy icon "Divergent" Recovery Center Logo Creation 4 μέρες left

  Divergent Recovery Center needs a logo that embodies our core values: Trust, Growth, Compassion, and Empathy BACKGROUND: This i...be CLEAN (not BUSY), able to be printed on banners and embroidered on shirts or hats. It should NOT use gradients or more than 4 colors. Do NOT use the current logo as a sample. We do NOT want the heartbeat pulse in the logo. The name should NOT need to on top of the icon. The logo should look perfect on top of a website and not too small, hard to read or lose detail. Depending on the design, we are open to a stacked and/or horizontal layout. We want a unique ➡️ CUSTOM ⬅️ icon that can easily STAND ALONE as a social media icon and communicates trust and credibility. FINAL DELIVERABLE: Color AND Black/White - JPG, Transparent PNG...

  €162 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €162
  265 συμμετοχές
  Trophy icon Logo for AI Brand 6 μέρες left

  The start-up from Germany makes AI-based solutions for your supply chain. Demand forecasting and carbon footprint. The name is We need a simple, very modern logo. A black lettering is enough. If you have a great idea for an icon, please let us know!

  €220 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €220
  225 συμμετοχές
  Trophy icon Jeannot Logo Design Needed 3 μέρες left

  ...individual to design a professional logo for my business, “Jeannot Multi Services,” a financial and consulting firm. Key aspect to focus on includes: • Colors: While I am open to suggestions, preference will be given to design submissions that make use of blue, black, yellow, and gold. • Creativity: Despite not having a specific symbol or icon to be included in the logo, designers are encouraged to explore their creativity in designing an image that is sleek, modern, and representative of a professional financial and consulting business. As this is a professional firm, ideal freelancers will have experience in designing logos for similar businesses or industries, and should be able to showcase a portfolio of past work. Please include a detai...

  €14 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €14
  65 συμμετοχές
  Trophy icon Vitamin C Product Label Creation 6 μέρες left

  ...labels. Label is in Estonian language. Liposomal vitamin C -> Liposoomne C Vitamiin. Here's what I need: * A design that fits our brand aesthetic and appeals to a broad audience as our target group was not specified. * Incorporate nutritional information and organic certification into the design in a noticeable yet non-disruptive way. * Product is in glass bottle 300ml and white liquid is inside. * Product is organic and does not contain any artificial incidences. * Dont use text on logo, use only icon. Logo and old design is in file. Ideal candidate skills: * Experience in food product label design. * Ability to merge data (such as nutritional information) and design seamlessly. * Understanding of organic food market standar...

  €50 (Avg Bid)
  €50
  11 συμμετοχές
  Line Icons for Website Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...designed with explanations bellow. Ideal skills: - Proven experience in icon design, specifically line icons - Web design experience would be a plus to understand the context where the icons will be used. - Skills in Adobe Illustrator as we need it in vector format and The titles in (brackets) are for explanation only and no icon is required for them. (Quality Assurance) Regression Testing Acceptance Testing Interface Testing Integration Testing System Testing Exploratory Testing Non-Functional Testing Functional Testing (IT & Business Consulting) Wireframes and Mockups​ Clickable Prototypes​ Rapid Software Prototyping​ Pilot Project Development​ (Web Development) Custom Web Development Enterprise Web Solutions Web Design and User Experience...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  115 προσφορές

  I'm looking for a talented logo designer to create a compelling combination logo for my consulting business. Specific project requirements are: Key Features: - I'm interested in a design that integrates both text and symbol or icon elements. Company Name "The Thesis Project" Please include Tagline: "Changing Notion" - Color Scheme: Preference is for cool color palette. Think blues, greens and purples. The theme must be simple abstract, modern and gives a sense of growth and trust. Other colors can be use (no orange or red) any other colors will do. First 3 days of contest post, I will select finalist and work towards final product. Keep the logo SIMPLE and symbolic (represent education, growth, minorities cultures). Example of simple logos ...

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €18
  102 συμμετοχές

  I am urgently in need of a mobile app developer who can quickly and efficiently do full Mobile Setup Configuration (Bundled Plugin Setup and Configuration, cPanel/Server setup, Splash, App, Package Bundle ID, Icon, color, font changes, web admin panel setup + Upload on App Store & Play store. further if he can work on same source code for functional modification it will be great. Key Skills/Experience: • Proficiency with developing applications for iOS and Android • Familiarity with functionality integration • Excellent problem-solving abilities • Ability to work on an urgent timeline Do not hesitate to ask for additional project details to compose your most accurate proposal. This project is on a fast track for completion, so readiness to dive right i...

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  For my company, I'm searching for a creative graphic designer to design a logo. Here are my requirements: - Color Scheme: I'm interested in a composition utilizing both orange and black colors for a standout effect. - Design Elements: I envision the logo to be a blend of captivating text and a graphic icon. - Iconography: It would be interesting to have a geometric shaped icon, suggesting structure and balance. The ideal freelancer for this project is someone with experience in modern logo design, who is able to interpret my ideas and combine text with unique geometric graphics. A keen understanding of color theory and geometric design would be advantageous. Looking forward to your creative proposals! Website in at Name of the Busines...

  €37 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €37
  194 συμμετοχές

  As someone venturing into online sales, I am in need of a robust e-commerce platform. This project's core involves: - Enhancement of an e-commerce website where users can browse products, see details, and add to cart - Make some pending work on live site - Make website SEO-friendly from technical side - Update banner with H1 text - Add testimonials on website - Add some key feature icon in home page Who you are: - An expert in e-commerce wordpress website development - Demonstrable experience with product listing and detail view, shopping cart and checkout process, and user account management functionalities - Prefer On-Site first (Rajkot, Gujarat)

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Icon Size and Alignment Adjustments 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am currently looking to adjust the size of 6 small icons on my website so that they will be perfectly sized and match to each other on the website in one line, aesthetic looking. The logos shall be in SVG without any background data inside. Ideal Skills: * Icon Design * Graphic design * CSS or other relevant coding knowledge for proper alignment. Experience: * Experience with website icon adjustment * Understanding of design aesthetics for better visuals * Evidence of prior similar projects.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  104 προσφορές

  I'm on the lookout for an experienced graphic designer, specifically adept in creating and editing SVG icons and ba...various mediums such as websites, mobile apps, and presentation slides. - Specific Requirements: I have precise requirements that I will share with the chosen freelancer. Expertise in minimalist style design is a must, as that's the aesthetics I'm aiming for my icons and banners. - Skills & Experience: Ideally, you should have a comprehensive portfolio of SVG graphic design showcasing minimalist style. Attention to detail, creativity and an understanding of the modern minimalist trends in design would be much appreciated. Please do not apply unless you are well-versed in SVG graphic design and feel confident about deliverin...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...needs to resonate with the energetic and dynamic nature of our services. Key Specifications: - The color scheme should include a blend of red, yellow, orange, and purple. These lively colors should highlight our vibrant approach. - The logo design should not be text-only. Instead, it should be a clever mixture of text alongside a relevant symbol or icon. This should create a balanced marriage between visual and textual elements. Ideal Skills: - Proven graphic design experience - Creativity and strong visualization ability - Proficiency in popular design software - An understanding of color theory - Experience in designing compelling logos with mixed elements. This project needs a skilled designer who can infuse creativity with our brand's ident...

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I'm in need of a talented and creative graphic designer to produce icon styled images for my website. I require a total of 23 icon style images. The topics for the icons are as follows: Data Integrity & Completeness Model Performance Feature Performance Anomaly Detection Model Inference Bias and Drift Tracing Benchmarking and Baselining LLM Assessment FExplainability Security and Privacy Compliance Monitoring Audit Control Assessment Risk Assessment Innovative Excellence Transparency First Ethical Governance Collaborative Synergy Sustainability and Social Responsibility innovation first curiosity user centric mindset humility I have also attached a word file for some references

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  3 logo options + complete vector (source) files in .ai, .eps, .svg, .pdf, and .psd 1 Day Delivery 5 Revisions 3 concepts included Logo transparency Vector file Printable file Include source file I have attached a mock idea of something i like. I have the vector icon for the C3 image on mock logo.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  I need a logo that caters to people looking to date tall guys. The site is called: Date Tall Guys Icon: A stylized silhouette of a tall man, perhaps with a heart incorporated into the design to symbolize dating/romance. Typography: Use a bold, modern font for "Date Tall Guys" to make it stand out and convey a sense of confidence. Color Scheme: Use a mix of colors that suggest sophistication and romance, such as deep blue for trust and stability, and a soft red or pink for love and passion. Style: Keep the design clean and minimalistic to ensure it's versatile and can be used across various platforms and materials. Please be creative. I'm just making a few suggestions but if you have anything that you think would be much better please do whateve...

  €65 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €65
  159 συμμετοχές
  Trophy icon Modern Logo Design for Torpedo 2000 SA 3 μέρες left

  ...designer who can capture the essence of my car body company, Carrozzeria Torpedo 2000 SA, through a modern logo design. Here's what I have in mind: - I prefer a design that is both warm and neutral; please incorporate colors such as reds, oranges, yellows, whites, blacks, and grays. - The final icon should be vector-based for scalability and clarity. - Please submit designs on a white background for a uniform comparison. - Despite our company name, torpedoes/rockets do not form part of our identity. - While there are no specific elements I want you to include, I'm open to your creative suggestions. Ideal freelancers for this project should have a strong background in graphic design, a keen understanding of modern aesthetics, and experience designin...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  169 συμμετοχές
  Fix My Menu! 5 μέρες left

  On the mobile version of my work first website my mobile menu icon/hamburger is a blue Squar with a white hamburger icon. The problem is that when I look at the home page for mobile devices the icon and square are fine but when I look at the rest of the pages only the Blue Square appears and there is no white burger icon. Only homepage it's working properly Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress website development

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Trophy icon Logo redesign 1 μέρα left

  I am looking for a freelancer to design a logo. I have a color scheme in mind, I also have a reference picture that you can go by, but do not copy the same exact reference, I am looking for creativity. The style I am looking for is minimalist, and while I don't have a specific font in mind, I do have a preference for a certain style. The reference picture .. id like to use a book inside the logo id like to use a graduation hat inside the logo id like to replace the torch and music icon with the other two attached reference photos. So the logo should have inside,,, a book, a graduation hat, a singing person on a mic, and a ring light. I will also attach my current logo so you can see the theme I already have. Colors id like to use Is ( Navy Blue and Y...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  74 συμμετοχές
  Trophy icon "Artisan Studio Lab" Logo Design 8 μέρες left

  Logo Design Contest: "Artisan Studio Lab" Welcome to the "Artisan Studio Lab" Logo Design Contest! We invite talented designers to create a modern and distinctive logo for our dynamic design and digital marketing agency. Your creativity could become the face of our brand! Brand Overview: "Artisan Studio Lab" is a forward-thinking agency that merges creativity, design expertise, and digital marketing strategies to provide innovative solutions for our clients. We are looking for a logo that embodies craftsmanship, creativity, and modern design. Design Requirements: Style: Modern and innovative. Color Palette: Incorporate shades of blue, green, yellow, and red into your design. (feel free to choose from them to...

  €231 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €231
  1132 συμμετοχές
  Mega Menu with unlimited nested sub menus with Vue3 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...menu to mobile friendly view, should not have multiple different code for different sizes (by hiding one and showing the other one for different screen sizes) - The functionality should mirror 's mega menu with unlimited nested sub menus using ul, li tags. - Font colors, sizes should match - every submenu item must have title, optional title badge, optional icon (font awesome or any other font icon library) , optional small description abilities. - border radius, menu hover color and, opening and closing transition, and margins and paddings should match - menu must support and display correctly for both LTR and LTR directions and languages, LTR by default and RTL when applying a css class or dir attribute just to parent tag. - Must be implemented on a fresh created

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Trophy icon Mantis Lawn Logo Design 5 μέρες left

  ... The logo needs to capture the essence of our brand through a creative fusion of a Preying Mantis symbol and elements indicative of premium lawn care services. Here's what I envision for this project and the ideal skills for the job: **Design Vision:** - A modern and minimalistic logo that stands out in the competitive lawncare market. - The imagery should effectively incorporate grass elements to highlight our lawn care expertise, subtly meshed with a Preying Mantis icon to capitalize on the unique brand name. - The focus should primarily be on the icon, delivering a visually appealing emblem that communicates our brand's identity at a glance. **Skills and Experience:** - Skilled in creating modern, minimalistic designs that convey brand messages effec...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  197 συμμετοχές

  ...combine elements of both text and icon, marrying the two seamlessly to represent our brand. Here are some details to help shape your creative process: - Design: The logo should incorporate a modern and minimalistic style that can engage and attract the desired audience. However, creativity mustn't compromise the logo's overall readability. - Color Palette: We're looking for a design that utilizes dark or neutral colors for our logo. The use of these colors should create a sense of professionalism and sophistication without appearing dull or too plain. Ideal Skills: - Experienced in graphical design, particularly logo design - Strong attention to detail and creativity - Deep understanding and experience with modern minimalistic des...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Dynamic Image Viewer - Shopify 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...product from three different angles: left, front, and right. The user interaction should seamlessly integrate with the website's current design and provide an intuitive experience across all devices. **Key Requirements:** - **User Interaction:** The image should change angles based on user interaction, presenting the product from three distinct perspectives (left angle, front, and right angle). - **Transition Effects:** When viewed on mobile devices, the transition between images should occur through a sliding effect, whereas on desktops, the images should switch instantly to provide a tailored experience across platforms. -**the images shall show an icon to invite the user to interact with the image - **Mobile Responsiveness:** It is crucial that this interactiv...

  €276 (Avg Bid)
  €276 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Digital Agency Website and Logo / Website Design 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of expertise to design a future-forward, attractive website for my digital marketing agency. The purpose of the site, which will support my business, is to showcase the services I offer and my accomplished projects. - Website Design: The layout ought to be neat, user-friendly, and visually captivating to grip potential customer's attention. The website will require occasional updates and changes. - Logo Design: I'm looking for a unique logo that encompasses a symbol or icon related to the digital marketing industry. This has to differentiate my business in a competitive market. Ideal Skills & Experience: - Experienced in web and logo design. - Knowledge of the digital marketing industry. - Proven portfolio with simila...

  €430 (Avg Bid)
  €430 Μέση Προσφορά
  236 προσφορές

  ...need: - **Icon Refinements:** The current logo icon doesn’t fully capture the modern and minimalist aesthetic I’m aiming for. I need someone with a keen eye for detail who can tweak the existing icon to make it more aligned with this style. - **Style Aim:** The revamped icon should be minimalist yet impactful, embodying a sleek and modern look without being overly complicated. - **Final Formats:** I require the final logo in PNG format, ensuring it's ready for both digital and print uses without losing quality. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Adobe Photoshop or similar design software. - Strong portfolio showcasing experience with minimalist design. - Excellent communication skills to understand and implem...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  75 προσφορές
  Local art Graffiti 4 μέρες left

  Need help with logo for mobile app. The mobile app will help people apply for promotions at work. Need logo design to contain: 1. App Name (8 characters) 2. Include some image for a written application 3. Use shades of blue, gray and white (I have attached rgb specs for shades of blue that I like) Looking for jpeg and png files. Final deliverables are: 1) logo with white background, 2) logo with transparent background and 3)app icon. Note: Freelancer will be asked to sign freelancer.com's standard IP Transfer Agreement as part of this project

  €194 (Avg Bid)
  €194 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Flat Icon Design for Mobile App 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm searching for a talented graphic designer to create 10-20 flat icons specifically designed for a mobile app interface. The ideal candidate should have: - Proficiency in flat icon design - Experience in mobile app UI design - Attention to detail for intuitive interaction These icons should be visually engaging, and help improve our app's usability by making the user experience more intuitive. Each icon needs to be unique and reflect the function it represents within the app. Your contributions will be a crucial part of enhancing our mobile app's user-friendly interface.

  €231 (Avg Bid)
  €231 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Hey, I need a logo design for a supplements / vitamins company. This logo will go on the website and on the bottles that we sell. Brand name: Brainify Boost These vitamins help with memory and brain health, stress relief, and energy. So the logo and colors should convey that theme. ***The bottles are going to be black, so please make sure the logo works on a black background*** Logo should be the name, and maybe add a little icon? For example: a cartoon brain Color scheme is up to you! PLEASE USE YOUR CREATIVITY AS YOU ARE THE DESIGNER :) Thank you very much

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  194 συμμετοχές
  Elegant Lash Venture Logo 4 μέρες left

  ...combines both text and iconography. The icon should be easily recognizable and capable of standing alone as a representation of the brand when necessary. The textual component must include the brand name in a legible and stylish font. - **Color Scheme**: The primary colors for the logo should be pink and white. These colors should be used in a way that enhances the logo's elegance while ensuring high visibility and brand recall. - **Ideal Skills and Experience**: - Strong portfolio with experience in creating elegant and luxury brand logos - Proficiency in graphic design software, especially Adobe Illustrator and Photoshop - Ability to translate brand identity into visual representations - Strong communication skills to ensure the design matches our...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  119 προσφορές

  ...create a logo for my company, Emperion. This logo should embody a classic yet artistic design approach. Here are some specific features I'd like included: - Color scheme: The logo should primarily consist of black, mahogany and red tones, however, you have the freedom to experiment with variations. - Word mark: Please create a word mark for Emperion with creative typographic features. - Icon: An abstract icon or visual should be embedded into the word mark or accompany it. The exact concept for abstraction is up to you. - Style: The overall vibe should be classic, lending a sense of dependability to our brand. We are a clinical US based company Ideal candidates will have experience in classic logo design and working with the mentioned color schemes. D...

  €269 (Avg Bid)
  €269 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές

  ...keep in view: - While I've not stated a preference on the logo type, I'd like for you to innovate and propose a type of logo (text-based, icon-based, or a combination) that best suits my requirements. - I haven't given specific instructions about what to include in your application. However, sharing your past work, experience, and a detailed proposal for this project would be a beneficial start to our working relationship. - As I haven't cited a specific purpose for the logos, they will be used widely. Thus, the design should be versatile, capable for use in branding, marketing, and on a website. Ideal skills and experience: - Previous logo design experience is paramount - Conceptual thinking and creativity - Ability to deliver on time and ...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  ...as a "AA" icon and a simplistic skull or figure that matches the theme. I'm looking for an experienced graphic designer with a modern, minimalistic aesthetic to help create a brand identity for my company. The primary application of these designs will be on apparel, so experience in fashion design and layout would be highly beneficial. I'm seeking someone who can create a cohesive brand look that will effectively communicate our company values and appeal to our target audience. Key Responsibilities: - Conceptualize and design a unique, minimalistic brand identity - Create designs suitable for apparel use Ideal Skills: - Previous experience in creating brand identities - Strong portfolio demonstrating modern, minimalistic design style - ...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  120 προσφορές
  PNG Icon Extraction 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Crop individual icons from a set of icons in one image. The icons must be transparent and named properly.

  €2 - €7 / hr
  Σφραγισμένο
  €2 - €7 / hr
  72 προσφορές
  Trophy icon "One More World" Logo Design 4 μέρες left

  ...expertise in responding to planetary distress calls, the company dispatches skilled agents (players) to various planets to tackle diverse missions and challenges. The logo plays a crucial role in representing the company's identity, values, and adventurous spirit. The logo will be used throughout the game as well as the game's logo. It should be versatile, with elements that can be used for the game icon (square) as well as on marketing material. Attached are screenshots of the game. Objectives: Develop a distinctive and memorable logo that encapsulates the essence of "One More World." Reflect the company's dedication to exploring new worlds, solving problems, and embarking on daring missions. Ensure the logo is versatile and suitable for various pla...

  €175 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος Σφραγισμένο
  €175
  576 συμμετοχές
  Trophy icon Sleek ReelMe Logo Design 4 μέρες left

  ...something that feels inviting, universal, realistic and elegant. We really like the icon used for Life360.. very round and recognizable. - **Color Scheme**: See attached color pallets for the blues that I like, we want to see some brown accents with the blue - **Font Preferences**: I like fonts that feel clean and simple but also bubbly. The V on Venmo for example. H on Hinge is also attractive. And I want to see a version of the logo that has a font that allows for the ee in Reel to rotate so that the ee turns into ea (so ReelMe to RealMe) **Ideal Skills and Experience**: - Proficiency in graphic design software, particularly Adobe Illustrator and Photoshop. - A portfolio showcasing expertise in minimalistic design. - Excellent communication skills to ensure ...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  352 συμμετοχές

  I'm looking for a talented designer to create unique, minimalist weather icons. Key Responsibilities: - Design unique icons representing different weather conditions such as Sunny, Cloudy, and Rainy, as well as those depicting variations like Sun/Moon and Snow/Snowrain. - The icon size requirement is Small. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in minimalist design. - Experience in icon or graphic designing. - Understanding of different weather conditions represented in iconography. - Attention to detail to maintain consistency across all the icons. Your creativity and skill in representing complex conditions in a minimalist, visually appealing manner will hold value in this project.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  Hello, This is PROJEC...can be done in elementor pro. Platforms: Wp / Elementor- if this can be done in elementor? Framer: If this can be done in framer Other: Please suggest and also why Example: Scrolling cards: Animation forms: Scroll down to the very bottom of the site until found the form content ALL BUTTONS Note: make it the same hovering animation for all our buttons like the site did ALL LEFT TEXT CONTENT & RIGHT TEXT CONTENT And more.. Pages: Home About Work Blog Ability to edit content, update content, add pages in near future Timing: ASAP NDA- To be signed. If this goes well, looking for long term.

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  Tullyfit Logo Design 4 μέρες left

  It's for a activwear (Fitness) brand, so it means that I just can use a single color because such logo will be embroidery in clothing pieces - and this sh...Nike, etc... I expect the same. Tully is from Tulip, (the flower) and fit for fitness, but bear in mind: A tulip can easily suggest women as target, but we are also facing mens in the future. So, it's good to have something that's don't adress too much specific for girls. More unisex logo (A rounded tulip may not work, but maybe a squared tulip can work...I don't know). I expect a logo with the icon and a text. Send me prices, send me the logo small, low res with your watermark and background - If I choice you, Yes, I can pay you and you send me the logo in 2 formats: SVG, PNG High Res with Transparen...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές
  Trophy icon GenoCure Genetics Logo Design 4 μέρες left

  I require a logo for my company, GenoCure Genetics. My company is dedicated to unlocking the secrets of genetics for personalized med...analysis services provide insights into inherited conditions, enabling healthcare providers to tailor treatments to each patient's unique genetic makeup. I welcome all design types whether it be text-based, icon-based, or a combination of both. The only requirement is the inclusion of the company name in the logo. In terms of color schemes, I am open to any and all suggestions. The logo should convey three core values - professionalism, innovation, and trustworthiness. You may convey other values as long as they are relevant. Ideal Skills: - Graphic Design - Logo Design - Creative thinking Previous experience i...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Σφραγισμένο
  €46
  317 συμμετοχές
  Chatwoot Branding Refresh 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Key Requirements: - Integrate a new logo into our Chatwoot platform. - Ensure the new logo is seamlessly displayed across all user interfaces within Chatwoot. - Optimize the logo’s resolution and compatibility to fit various screen sizes and resolutions without compromising quality. Ideal Skills an...user interfaces within Chatwoot. - Optimize the logo’s resolution and compatibility to fit various screen sizes and resolutions without compromising quality. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML, CSS, React.js and potentially Ruby on Rails as it pertains to customizing open source platforms like Chatwoot Elements to be customised : Welcome message in the conversation area Chatwoot Icon Chatwoot Favicon Meta description and Title Hide Docs. mail smtp settin...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Κορυφαία icon design Άρθρα Κοινότητας