Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,910 i need a phphtml script mp3 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Build an Android App- MP3 & Karaoke Player + Downloader + Payment Gateways + Pitch and Tempo Correction + Equalizers etc. Database : Server Based. Details will be given during bidding.

  €635 (Avg Bid)
  €635 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I want android app so I look for android expert. I download mp3 or purchase that file and manage it in database Please contact me if you can do it

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...by The Script ([login to view URL]) - Use all kinds of VOCAL riffs, runs, licks. Provide a separate mp3 track for each run, riff, lick for practice with slow version, then gradually speeding up to a normal pace. All riffs/runs/licks must be original, interesting, and sound good. The final deliverable includes: - mp3's for

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  MP3 or MWV Voice Over for a 90 second Video

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Add a button to download mp3 from YouTube in the app

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need a Youtube to Mp3 / MP4 Converter / Downloader - Have you done a Project like this where someone will copy YouTube Video Link and paste in the site and it will generate MP3 and MP4 link to download Video and MP3 file? Then share.

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  debug existing lrc mp3 to mp4 software create one video .have software has glitch

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Zur Erstellung einer Reihe von Romanen möchte ich Ihnen WAV.- oder MP3-Dateien senden, die dann in Word oder einem anderen Programm erfasst werden sollen. Sie schicken mir die .TXT- oder .doc-Files zurück. Volumen: Mehrere Hundert Seiten in kurzen Stücken. Also mehrere Hundert kleine Projekte, die blockweise geliefert und abgerechnet werden.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I have a requirement to interface to a Zello (online walkie-talkie app) channel and record the opus audio stream (documented at [login to view URL]) to a wav or MP3 file then also play a wav or MP3 file to a channel as an opus stream. They have a JS sdk available (see above link on github) but I will require a Linux Pytho...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Play online music RTL support 2 theme Purple and Orange ( allow add more theme) Multiple Language Push notification Google analytics Admob integrate Crea...track in grid or in list GDPR compliance Download track, share track, play offline downloaded track, favorites We have PHP Admin/Database and API, to upload, edit and more we need only app for ios

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  C# class needed to encrypyt and decrypt mp3 files using the latest encryption technologies

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Need a female voice actor to read for proof of concept game. *** - About 20 lines of dialog (each read 3 different ways). - Role is 20-29 year old woman. - SUBMIT REQUEST WITH A SAMPLE PLEASE! (something like "hello this is my voice" is fine) - Must be English (American) native or native sounding. - Accept MP3, at least 128kbps quality or higher. -

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  we have an mp3 file of an interview which needs to be transcribed. language is English. the interview is 1hour 55 minutes long. I can provide a sample clip

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Transcribe 1hr 30 minute MP3 Audio recording with three voices. Interview setting. This is the first of thirty interviews that will be needed to transcribe. MP3 is 90MB so will be sent a Dropbox link to access. Seeking quality work with quick turn around.

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  i want to mp3 and video player app already developed contact me

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  if you have already developed an mp3 player and video player please contact me

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I have song and I need the melodic line in a pentagram sheetmusic.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for an experienced embedded firmware engineer / software developer that is helping me with writing the firmware for a project based on Nordic NRF52 (main mcu/Fanstel BT832), mpu9250 (incl. DMP), vs1011e/vs1053b (mp3 decoder in slave setup), SDcard/flash storage (FATFS), capacitive touch (msp430 I2C) and vibration (TI drv2605L). All basic

  €1321 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1321 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I need the source code, compiling for an example project that uses libsoundio (from [login to view URL]) to record from the microphone input @ 44.1kHz mono and encodes the audio using the LAME library into a mp3 at 32kbps. The code must perform this in real time. I want the C++ source code and not command line programs. It must work under ubuntu 64bit

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I sell mp3s via wordpress woocommerce. These mp3s do have 2-3 mp3 components. Till here, i had to merge the mp3 components by myself, before i sold them. Now, with Your Plugin, i would like to allow the users, to merge the mp3 components by their self just before they buy these MP3 via woocommerce. It's about affirmation mp3s. The firs...

  €517 (Avg Bid)
  €517 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  *Give brief intro extremely related to mp3 music download sites (2 paragraph) - no extra garbage *Describe all 10 mp3 music download site one by one *It must be plagiarism free and unique content, spun content or rewritten content will be declined immediately

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I need a basic mp3 player for android, I also want it to have in app purchase.

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I would like to add features like games and other utilities to mp3 players using the ATJ2127 chip. The candidate would need to have experience with Actions chips and be able to edit firmware files or the player itself.

  €1108 (Avg Bid)
  €1108 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  *Give brief intro extremely related to mp3 music download sites (2 paragraph) - no extra garbage *Describe all 10 mp3 music download site one by one *It must be plagiarism free and unique content, spun content or rewritten content will be declined immediately *Payout will be 30ppw

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I want an android proto type to play a mp3 file from an url. - Only one screen with play/pause button and seek bar - No design needed as I mentioned it's a proto type only - It should run when I close the app (Notification area) If you did it before it's few hours job only. Post "read" in your bid and only bid if we can do it in 25$

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  new page webpage from scratch to collect a 2-1e per payment in landing. LAnding conversion responsive. 2. then when payment validated send them an email with a pdf and a mp3.

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Hi, I need someone to professionally fix phone message. there are two files. I need these to be made to be professional - music in the background (if you could give a few options that would be great) - get the volumes right Thanks, Genevieve

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  The title explains pretty much everything I'm having issues with right now, I know there's a windows file I need to install to be able to view the audio data but I can't figure out what it is.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Hi, I need: White Noise: Airplanes & Travel, Appliances, Fan, Heater & AC, Space, Study Sounds, Hair Dryer Ocean, Jungle, Spring, Vintage Fan, Rain on Lake, Vacuum Cleaner, Rain in Mountain, Rain in Forest, Calming soothing Noise Rain Sounds, Thunder and Rain Ambient Sounds, Fire, Ocean & Waves, Rivers & Streams, Waterfall & Fountain, Wind Bamboo

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I need sound effects as per below: White Noise: Airplanes & Travel, Appliances, Fan, Heater & AC, Space, Study Sounds, Hair Dryer Ocean, Jungle, Spring, Vintage Fan, Rain on Lake, Vacuum Cleaner, Rain in Mountain, Rain in Forest, Calming soothing Noise Rain Sounds, Thunder and Rain Ambient Sounds, Fire, Ocean & Waves, Rivers & Streams, Waterfall

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  25 songs to download

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I need a vb.net sip that connect to my sip server that dial a number and play a mp3 file. software must send my caller id i set to my sip server no dialpad needed

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need a vb.net sip that connect to my sip server that dial a number and play a mp3 file. software must send my caller id i set to my sip server no dialpad needed

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Looking for a best developer who can create a complete setup of video downloader online Tools. 1) Complete Website 2) Android Apps 3) IOS App 4) Desktop Software Please bid only who can develop all 4 softwares listed above. The technology should be Implemented as an API Concept. So that third party website can use the api and convert videos using

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  DTrac offers an IVR service for individuals seeking job-related information. The IVR service is offered in 12 Indian languages. Please refer to the attached documents for the content. Note: We require voice recordings. We prefer candidates who can provide us the translated documents in writing as well.

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  DTrac offers an IVR service for individuals seeking job-related information. The IVR service is offered in 12 Indian languages. Please refer to the attached documents for the content. Note: We require voice recordings. We prefer candidates who can provide us the translated documents in writing as well.

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  DTrac offers an IVR service for individuals seeking job-related information. The IVR service is offered in 12 Indian languages. Please refer to the attached documents for the content. Note: We require voice recordings. We prefer candidates who can provide us the translated documents in writing as well.

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  DTrac offers an IVR service for individuals seeking job-related information. The IVR service is offered in 12 Indian languages. Please refer to the attached documents for the content. Note: We require voice recordings. We prefer candidates who can provide us the translated documents in writing as well.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Would like to build a download youtube video website, e.g. [login to view URL] Feature required: (1) download youtube video to mp3 audio (2) download youtube video to mp4 video

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  DTrac offers an IVR service for individuals seeking job-related information. The IVR service is offered in 12 Indian languages. Please refer to the attached documents for the content. Note: We require voice recordings. We prefer candidates who can provide us the translated documents in writing as well.

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  DTrac offers an IVR service for individuals seeking job-related information. The IVR service is offered in 12 Indian languages. Please refer to the attached documents for the content. Note: We require voice recordings. We prefer candidates who can provide us the translated documents in writing as well.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  DTrac offers an IVR service for individuals seeking job-related information. The IVR service is offered in 12 Indian languages. Please refer to the attached documents for the content. Note: We require voice recordings. We prefer candidates who can provide us the translated documents in writing as well.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  DTrac offers an IVR service for individuals seeking job-related information. The IVR service is offered in 12 Indian languages. Please refer to the attached documents for the content. Note: We require voice recordings. We prefer candidates who can provide us the translated documents in writing as well.

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need some web developer to build my music website for MP3 download ..so any bids !!

  €457 (Avg Bid)
  €457 Μέση Προσφορά
  140 προσφορές

  I have a story that is about 6,200 words. I am looking for a female voice to read the story, record it, and send me the mp3 file. The person has to have an American accent. By this I mean the woman would have an accent like those on TV in the USA. I don't want a British accent, or any foreign accent, or any accent at all. I want ...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  A small project to add MP3 support for WidgetKit. WidgetKit is an "SlideShow" extension for Joomla CMS. WidgetKit currently does not have MP3 support but can only show pictures. There are all ready several OpenSource MP3 players for Joomla to choose from that can be easily used to add MP3 support for WidgetKit SlideShow. Adding MP3 support for Wi...

  €479 (Avg Bid)
  €479 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Hi, Guy! Need penguin reader's book. Will pay per each book. I need about 30 books. Thanks.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Im looking for Thai speaker to read 3000 words. I will send the words for you to read.

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  i need a online coverter by which i can just put youtube link and than video should be converted in mp3 (4 formate) 64kbps, 128kbps, 192 kbps, 320 kbps. also i need option to convert option like from where to start convert and where to stop convert.

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές