Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  59,444 human sciences δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  επιθυμώ να καταρτιστεί μια προταση για PHD σχετική με HR και εργασιακές σχέσεις ΄σε διεθνείς εταιρίες

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Copy Typing 40 pages (A5 size) Έχει λήξει left

  ONLY FOR GREEKS There are about 35-40 pages of A5 notebook of hand-written material that should be copied to a word pages are full of notes,other pages have less notes and are semi-full. Please bid if you are native greek,academic skills are required (especially social sciences). Μόνο για έλληνες Έχω περίπου 35-40 σελίδες από τετράδιο σημειώσεων,γραμμένα στο χέρι,και θέλω να περαστού&n...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a human resource executive (recruitment) to assist me with the following tasks: - Candidate sourcing: I need assistance in finding suitable candidates for the specific role I have in mind. Ideal Skills and Experience: - Experience in candidate sourcing and recruitment - Familiarity with various sourcing platforms and techniques - Knowledge of the specific industry or role I am looking to fill - Strong communication and organizational skills I am open to any industry or role, but I have a specific role in mind that I would like to fill. Additionally, I am looking to hire more than 5 candidates for this role. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Enclosure desing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can design an electronics enclosure for my project. The enclosure will be specifically for an HMI (Human-Machine Interface). Here are the requirements for the job: There are 3 parts on the enclosure ; Extrusion aluminum profile, Plastic cover Aluminum cover to mount aluminum profiles each other Internat depth must be 120mm, Type of Enclosure: - Electronics enclosure Dimensions: - The dimensions of the electronics to be enclosed are medium-sized, similar to a Raspberry Pi or Arduino. Material: - The desired material for the enclosure is metal. Skills and Experience: - Experience in designing electronics enclosures, particularly for HMI devices. - Proficiency in working with metal as the material for the enclosure. - Knowledge of the specific dim...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Dynamic Website 6 μέρες left

  I want to create a dynamic website for the AR VR company I work for. The user journey has to be smooth and creative. 1. The user will have character moving in the first page. A 3D custom human character moving in the page from top to the bottom giving user the much needed visual journey. 2. Rest of the website comes with Home page, services and other sections in a creative capacity. More clarification can be done on a call.

  €274 (Avg Bid)
  €274 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  AI Automations 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Generation | Automatically drafts standard contracts, customized to specific client needs. | | 3 | Case Law Researcher | Searches and compiles relevant case law, streamlining legal research processes. | | 4 | Client Intake Manager | Streamlines the process of gathering and organizing new client information. | | 5 | Appointment Scheduler | Coordinates and schedules client appointments with minimal human intervention. | | 6 | Invoice Generation | Automatically creates and sends invoices based on client data and case details. | | 7 | Payment Tracking System | Monitors client payments and sends reminders for overdue accounts. | | 8 | Legal Deadline Reminder | Keeps track of legal deadlines and ensures timely submissions. | | 9 | E-Discovery Assistant | Efficiently processes and organ...

  €1104 (Avg Bid)
  €1104 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Trophy icon logo made for my business 6 μέρες left

  ...provided by me Ideal Skills and Experience: - Graphic design - Logo design - Experience in creating logos for online businesses Please provide examples of your previous logo designs when submitting your proposal. Introducing Liv Murphy, the driving force behind LivFit – a wellness powerhouse dedicated to empowering women on their weight loss journey. With a solid foundation of a BSc in Applied Human Nutrition and a certification as a Personal Trainer, Liv brings a wealth of knowledge to the table. LivFit is not just a fitness program; it's a transformative experience that combines mindset coaching, sustainable nutrition practices, strength training, and the powerful art of manifestation. At LivFit, we believe in making weight loss a joyful and sustainable endeav...

  €27 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €27
  47 συμμετοχές

  ...for Technical Support We have already had the opportunity to test a technical support chatbot, and it was not useful as essential functionalities were missing. Natural Language Chat in All Languages: The chatbot should respond in the user's language, searching for answers in company documents in English. Conversations (tickets) should be saved in English. Human Support: In case of difficulty, the chatbot should be able to involve a human technician in the chat using WhatsApp or WeChat if possible. Multimedia Support: In addition to text communication, the system should support the sending of images in tickets. Search in Available Resources: The chatbot should first search in company documents and reference links. If necessary, it can perform web searches or request ...

  €1952 (Avg Bid)
  €1952 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  research paper summarize and brochure 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...points from the articles & summarize methods. Identify information that could be visually represented. Ideal Skills and Experience: - Strong research skills, particularly in the scientific field. - Graphic design expertise to create an eye-catching and visually appealing poster for the general public. - good in research Research and Paper Summarize in Social Sciences Ideal Skills and Experience: - Strong background in Social Sciences and familiarity with various research methodologies - Excellent writing skills with the ability to effectively summarize complex information - Proficiency in conducting literature reviews and analyzing research papers - Attention to detail and the ability to adhere to specific guidelines...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  ...experts in the field of Social Sciences who can assist me in publishing my research in a reputable academic journal. The project involves the following requirements: Specific Academic Field: Social Sciences Current Stage of Research Paper: Initial Research Preferred Journal: No, but I have a shortlist Ideal Skills and Experience: - Strong background in Social Sciences research - Extensive knowledge of the publication process for academic journals - Familiarity with SCI, SSCI, Scopus, and A&HCI level journals - Expertise in writing and revising research papers - Ability to provide guidance on selecting the most suitable journal for publication If you have experience in publishing research papers in high-level academic journals within the field of Social ...

  €229 (Avg Bid)
  €229 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Programming Project and Report 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A project related to Artificial Intelligence and Human-Computer Interaction applied to design A Project related to the design and implementation of interactive systems, especially games and computer-aided learning systems. A Project in any of the following areas: 1. Human computer interaction 2. Artificial intelligence 3. Computer aided learning 4. Computer support for designing 5. Modelling complex systems 6. Games 7. Computer support for knowledge management 8. Psychology of programming or designing 9. Applications of social science methodology to systems design 10. Any projects involving both psychology and computing Send me your proposals with a private message on the topic/title of the project that you can help me do, with a short description

  €501 (Avg Bid)
  €501 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Cold Calling and Interview Scheduling 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  About: The company we work for is conducting an important research project, for which we need to conduct interviews with Human Resources Directors (HRD) and Chief Technology Officers (CTO) of Mexican companies. To successfully accomplish this task, we will be using the contact database provided to us, making calls, and inviting these professionals for interviews Responsibilities: - Making cold calls to pre-qualify potential clients. - Scheduling interviews and meetings with qualified leads. - Maintaining a database with contact information and call outcomes. - Adhering to established customer service and sales standards. Requirements: - Experience with cold calling and appointment setting (preferred). - Excellent communication and persuasion skills. - Goal-oriented and highly m...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Pre-employment Vetting {Hamilton, ON L8P 1A2, Canada} 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of Employment verification services for my pre-employment vetting process. Skills and Experience Required: - Experience in conducting education verification checks - Familiarity with the educational system and institution in Hamilton Health Sciences, 100 King St W, Hamilton, ON L8P 1A2, Canada. Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process. Candidate Volume: - The project involves vetting 1-5 candidates. Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media screening.

  €64 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €64 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Trophy icon Logo Needed To Represent Our Community 12 μέρες left

  ...in the logo (feel free to use others) are books, graduation caps, Remote Sensing related symbols, Photogrammetry related symbols. We suggest you do a quick Google search to become familiarized with Remote Sensing and Photogrammetry. To explain further, this student community is a community of students majoring in sciences related to Remote Sensing (Earth observation) and Photogrammetry. So the logo cannot be only related to students, it must represent both students and the sciences of interest (Remote Sensing and Photogrammetry). We are attaching 4 images to help you get a better idea of what is needed. One of the images is a globe by itself, which is our standard logo. However, you will notice the rest of the images are logos for different sub-divisions of ASPRS. As yo...

  €119 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €119
  273 συμμετοχές

  ...newly launched website with advanced SEO knowledge to create engaging and optimized content for a UK website in the home services/appliances niche. Charges: 30$-100$ Platform: WordPress Content Focus: The content should cover a mix of general home services and specific appliances, that affiliates with home services Website for monetization It should provide in-depth content on each topic. 100% human-written AI-free(Will be checked) Plagiarism-free Excellent English skills with grammar and spelling standards Blogs must written and completed by the finalized date. Target Audience: - The content should be tailored to UK residents, specifically homeowners and appliance owners. SEO Knowledge: - Advanced SEO strategies are required to optimize the content for search engines and ...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...points from the articles & summarize methods. Identify information that could be visually represented. Ideal Skills and Experience: - Strong research skills, particularly in the scientific field. - Graphic design expertise to create an eye-catching and visually appealing poster for the general public. - good in research Research and Paper Summarize in Social Sciences Ideal Skills and Experience: - Strong background in Social Sciences and familiarity with various research methodologies - Excellent writing skills with the ability to effectively summarize complex information - Proficiency in conducting literature reviews and analyzing research papers - Attention to detail and the ability to adhere to specific guidelines ...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I am looking for a talented artist who can create a personalized Pepe le Pew and Penelope line drawing with shading. Here are the project requirements: Size: - ...drawing. This is to be Pepe and Penelope but representing myself and my partner. We can discuss these details further once the project is awarded. Ideal Skills and Experience: - Strong drawing skills, particularly in creating both cartoon and life drawing line drawings with shading. - Experience in creating personalized artwork. - Attention to detail and ability to capture the essence of the human image with the style of Pepe and Penelope. - Ability to work collaboratively and take input from the client. If you are a skilled artist who can bring these characters to life with personalized details, I would love to hear...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Web app for local truck delivery services -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a web developer to create a web app for local truck delivery services. The app should have the following features: - Delivery scheduling: Customers/staff should be able to schedule their deliveries Trips conveniently through the app. -Staff should add vehicle -staff should add cities -staff can add route -staff can add trip from city ...truck delivery services: Understanding of the unique requirements and challenges in this industry. If you have prior experience in developing web apps for delivery services or similar industries, that would be a plus. Please provide examples of your previous work and any relevant certifications or qualifications. Use React js for front end Use. Node.js for backend Avoid using RAD. Tools use human written code to make future up...

  €582 (Avg Bid)
  €582 Μέση Προσφορά
  116 προσφορές

  I need a scanned PDF file translated from Romanian to English within a couple of hours. It's a medical prescription with some handwritten texts. It will be great if you have some experience with medical contents. The file is attached. Bid only if you can do the translation for this file. We need high quality and accurate human translation only. Google or software translations are not allowed. Price: 20 AUD fixed Deadline: 3-4 hours max. Bid only if you have checked the file and accept the deadline and price. Thank you!

  €9 - €15 / hr
  Σφραγισμένο
  €9 - €15 / hr
  6 προσφορές
  dissertation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Subject Area: Social Sciences Desired Length: More than 100 pages Research Questions/Hypotheses: Yes I am looking for a skilled and experienced writer to assist me in completing my dissertation in the field of Social Sciences. The ideal candidate will have a strong background in social research and be able to help me formulate specific research questions or hypotheses for my dissertation. Skills and Experience: - Expertise in the field of Social Sciences - Strong research and analytical skills - Ability to formulate specific research questions or hypotheses - Proficiency in academic writing and formatting - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have a solid understanding of Social Sciences and are confident in your ability to assist in this...

  €64 / hr (Avg Bid)
  €64 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am looking for a skilled photo editor who can merge a human face from two photos to create a highly realistic composite image. The purpose of this project is to create a unique and visually appealing composition. There is no specific editing style preference, so the editor has creative freedom. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software such as Photoshop - Experience in composite image creation - Attention to detail and ability to seamlessly blend the two photos - Strong understanding of lighting, shadows, and perspective to achieve a realistic result

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I am looking for a professional CV writer to...writer to help me with my university application in the sciences field. As I have a Bachelor's Degree in Sciences, I want someone who can highlight my educational background effectively. I am open to suggestions for specific experiences or skills that should be highlighted in my application. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in writing compelling CVs for university applications - Strong understanding of the sciences field and its requirements - Excellent writing skills, with the ability to clearly and concisely communicate my educational background - Attention to detail, ensuring that all relevant information is included in the CV - Knowledge of university application processes and requirements, parti...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Social Media Post using their API 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...format - PlatformID: number (what social media platform to post data) - Image: array of base64 - Hashtags: array of string - Mentions: array of string Output: JSON format - IsSuccess: boolean - Error: (leave null if request success) - Code: number (error code) - Message: string (error description) Phase 2 will be integration for Instagram, LinkedIn and Tiktok. Please write 'Human' in your first proposal to ensure you are not a bot. Thanks ...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Need to write thesis work. -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  More details: What is the subject of your thesis? Social Sciences What is the required length of your thesis? 50-100 pages Do you need assistance with research or just the writing portion? Both research and writing.

  €407 (Avg Bid)
  €407 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  ...need of a social media content creator for Facebook Instagram and Twitter living in Europe. The ideal candidate should have experience in creating content related to human rights and must be fluent in English. They should be able to engage with the community and raise the awareness through their content. Additionally, they should have a strong understanding of the platform and its algorithms to effectively promote products and excellent research skills in order to make interesting and unique posts. Skills required for this project include: - Proficiency in all platforms content creation - Knowledge and passion for human rights - Ability to engage with the community - Strong understanding of brand awareness strategies on social media - Fluent English - Researc...

  €150 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €150 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Tattoo illustration 5 μέρες left

  This tattoo should have this idea: there is different type of human beings, who should be punished(killed), it could be represented in one human, and “you” should kill them(him/her), but in the future «you» won't be able to live with what you've done and kill yourself, but even if “you” knew all this, “you” would still do the same thing. Additionally in this tattoo also could be represented quote of Nietzsche “whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster”, because it could be one of the cases why “you” want to kill yourself. But this additionally not necessary, just in case if you have any idea how to make this two things altogether. Unfortunately I ...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  AR program to read human body dimensions for tailoring 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  AR Program for Tailoring Measurements on iOS and Android Platforms Overview: We are looking for a skilled developer to create an augmented reality (AR) program that accurately reads human body dimensions for tailoring purposes. The program should be compatible with both iOS and Android platforms, ensuring a wide user base can benefit from its functionality. Measurement System: The program should support both metric and imperial measurement systems, allowing users to choose their preferred unit of measurement. This flexibility is crucial to cater to a diverse range of users and their tailoring needs. Accuracy Requirements: For this project, we require a high level of accuracy in the measurements. The AR program should provide exact measurements to ensure precise tailoring results...

  €592 (Avg Bid)
  €592 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Serbian translation needed for our ongoing projects. 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello there! I have a document that needs English to Serbian translation. I only need human translation. Please note that google or any other AI translation will be rejected. Thank you!

  €2 - €7 / hr
  Σφραγισμένο
  €2 - €7 / hr
  30 προσφορές

  Project Title: Cooking Blog Content Post Work I am looking for a skilled freelancer to help me with my cooking blog content. This is a long-term project with the potential for new projects in the future. I need someone who can refer to other cooking blogs and convert the content into a more human touch. You can use AI to generate and convert to human. Here are the project requirements: Word Count: Each blog post should be between 500-800 words. Specific Blogs: I have specific cooking blogs that I would like the freelancer to refer to for inspiration. Cuisine/Dish Focus: The blog posts should cover a variety of cuisines and dishes, with no specific focus on any particular cuisine or dish. Payment: I offer 8 Indian Rupees per approved blog post, with no negotiation. If y...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Trophy icon Need very professional work 4 μέρες left

  Hello, I need a logo design for our website the logo name is (EW) Emblem Whirl. Please use different colors like Blue green black, and red. and I need the logo very Urgently this is an urgent project Thanks Also I need an English-to-Bangla translation on our website. I need manual human translation for the website, thanks in advance.

  €161 (Avg Bid)
  €161
  132 συμμετοχές
  Embedded Camera Development -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...functionality - Operating system can be either Linux or Windows - Intended use of the embedded camera is for industrial inspection Features requirement 1. Camera should have 20 hours of battery backup 2. Day and night vision up to 30mtr 3. 2mp min camera 4. Solar powered battery charging detachable 5. Machine learning compatibility for object detection which should be programmable for model updating 6. Human detection to be done at 30mtrs with intrusion area definition 7. Mobile app compatibility with SDK 8. 4g communication enabled with all sims and minimum bandwidth consumption. We should be able to operate in 1800 and 21000 bandwidth Ideal Skills and Experience: - Experience in developing embedded camera systems - Proficiency in programming languages such as C/C++ and Pyt...

  €354 (Avg Bid)
  €354 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Project for Shalini A. 4 μέρες left

  HR recruitment Task The tasks will include recruitment, onboarding, performance management, training, employee engagement, streamlining process, creating reports and other admin tasks. We are looking for someone who has previous experience working in Human Resource Management. The best candidate for this position is: 1. Highly motivated, result-oriented, and proactive, 2. Highly trainable, resourceful, and has excellent communication skills. 3. Passionate about admin work, tech savvy, able to read & speak English fluently 4. You MUST have a good and stable internet connection, can contact easily and respond quickly as possible. 5. We will have a couple of test to shortlist the freelancer

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Human Anatomy Diagrams 7 μέρες left

  Per our conversation, here are the organs and systems we discussed: Individual Organs and their respective pieces (aveoli, neurons. . . . ) Brain Heart Lungs Liver Stomach Kidneys Pancreas Small intestine Large intestine Spleen Gallbladder Bladder Skin Muscles Bones Eyes Ears Nose Mouth Thyroid gland Adrenal gland Reproductive organs M Reproductive organs F As for the stystems: Respiratory system Nervous system Digestive Muscular Skeletal Endocrine Immune system Urinary Reproductive

  €459 (Avg Bid)
  €459 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon turn from sketch to real picture 4 μέρες left

  ...Turn Sketch of Portrait into Realistic Colored Image I am looking for a skilled artist who can take a sketch of the images below that i have attached and transform it into a realistic colored photo. The final image should accurately represent the subject of the sketch in a lifelike manner. Skills and Experience Required: - Proficiency in digital art and illustration - Strong understanding of human anatomy and facial features - Ability to create realistic and detailed textures - Experience with color theory and shading techniques - Attention to detail and ability to capture subtle nuances - Familiarity with digital art software and tools Preferred Art Style: Realistic The ideal candidate should have a portfolio that demonstrates their ability to create realistic and detailed...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  47 συμμετοχές

  I am looking for a content writer who has a strong interest in Indian and Western food and culture. The ideal candidate will have the following skills and experience: - Proficient in writing blog posts that are between 500-1000 words in length - Familiar with using AI to gather content on given subjects and able to convert it into human-readable format - Experienced in uploading content to WordPress Key requirements for the project include: - Writing blog posts on specific topics related to Indian and Western food and culture - Posting new content on a daily basis The payment for each blog post will be 8 Indian Rupees. If you have a passion for food and culture and are able to deliver high-quality content on a daily basis, I would love to hear from you.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Project Description: I am looking for a freelancer to create a video about my email marketing software with a real human presenter. The ideal candidate should have experience in creating engaging and professional videos. Requirements: - Create a script for the video based on the key points provided by me - The video should be less than 5 minutes in length - The presentation style should be formal Skills and Experience: - Proficient in video creation and editing - Ability to create a script that effectively showcases the features and benefits of the email marketing software - Experience in working with real human presenters - Strong attention to detail to ensure a professional and polished final product

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...who can revamp my resume, cover letter, and LinkedIn profile. Documents needed: - Resume - Cover letter - LinkedIn profile Target job/industry: - McKinsey, Bain, Google, Microsoft, AWS - Healthcare and Life Sciences division Preferred turnaround time: - Within 7 days Skills and experience required: - Experience in resume and cover letter writing - Familiarity with the corporate sector, creative industry, and academia - Applicant Tracking Systems (ATS) friendly - Knowledge of the specific target industries mentioned above - Strong understanding of the healthcare and life sciences sector I am seeking someone who can effectively showcase my skills and experience in a concise and professional manner. Attention to detail and the ability to highlight my achievements are i...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  ***a big NO to 3rd party companies*** ***Only freelances can apply*** ***Since thi...if you can do this work in this budget. *** I am looking for a proofreader who specializes in proofreading creative writing in the German language. The project involves proofreading a text that is between 28-30 pages long. I do not require any specific proofreading style or guideline, standard proofreading is sufficient. I have translated the text from online free translation tools but I want a human to review and proofread my work. Ideal skills and experience for this job include: - Native fluency in German language - Strong attention to detail and excellent grammar and spelling skills - Previous experience in proofreading creative writing - Knowledge of German writing conventions and style T...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  HR Assistant with Knowledge in Recruitment -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The tasks will include recruitment, onboarding, performance management, training, employee engagement, streamlining process, creating reports and other admin tasks. We are looking for someone who has previous experience working in Human Resource Management. The best candidate for this position is: 1. Highly motivated, result-oriented, and proactive, 2. Highly trainable, resourceful, and has excellent communication skills. 3. Passionate about admin work, tech savvy, able to read & speak English fluently 4. You MUST have a good and stable internet connection, can contact easily and respond quickly as possible. 5. We will have a couple of test to shortlist the freelancer In your cover letter, please highlight your level of expertise and give us a short details about your experie...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  "We are currently seeking a skilled freelancer with expertise in AR development, specifically in , Web , and Unity 3D. The ongoing project involves addressing challenges related to the fitting of AR skin on a human model. While the positioning adjustments have been completed, there is a remaining task concerning rotations. If you are a proficient AR developer with the required skills and technology knowledge, we invite you to join our team for this exciting project."

  €1569 (Avg Bid)
  €1569 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  We need Romanian to English translation. Need 100% human and accurate translation only. The translation should be 100% natural, good sounding and meaningful in English language. Google or Software works are not allowed.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Academic Researcher Needed in Operations Management - I am seeking an experienced academic researcher in the field of Operations Management/ S...methodology session. - The preferred research methodology for this project is mixed methods research, combining both quantitative and qualitative approaches. Skills and Experience: - Strong background in Social Sciences, with expertise in conducting research in this field. - Experience in publishing research in scholarly journals. - Proficiency in both quantitative and qualitative research methods. - Excellent data collection and analysis skills. - Ability to present research findings in a clear and concise manner. If you have a passion for academic research in Social Sciences and meet the above requirements, please subm...

  €834 (Avg Bid)
  €834 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  academic researcher 3 μέρες left

  Academic Researcher Needed in Operations Management - I am seeking an experienced academic researcher in the field of Operations Management/ Supply ...and methodology session. - The preferred research methodology for this project is mixed methods research, combining both quantitative and qualitative approaches. Skills and Experience: - Strong background in Social Sciences, with expertise in conducting research in this field. - Experience in publishing research in scholarly journals. - Proficiency in both quantitative and qualitative research methods. - Excellent data collection and analysis skills. - Ability to present research findings in a clear and concise manner. If you have a passion for academic research in Social Sciences and meet the above requirements, please subm...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Assignment 3 μέρες left

  ...freelancer must have access to relevant research materials and resources. - The assignment should be well-structured and organized, with clear and concise explanations. - The content should be original, plagiarism-free, and properly cited if necessary. - The assignment should be written in a formal and professional tone. Skills and Experience: - Strong knowledge and expertise in pharmaceutical sciences or a related field. - Excellent research and analytical skills. - Proficient in academic writing and following specific guidelines. - Attention to detail and the ability to meet deadlines. Length of the Assignment: - The assignment should be between 4-6 pages. - The freelancer must be able to provide comprehensive and in-depth information within the specified page range. Note: T...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking for a skilled artist to create an old-fashioned pen and ink drawing in the style of a still life. The drawing should include specific elements that I have in mind. Skills and experience needed: - Proficiency in pen and ink ...Proficiency in pen and ink drawing techniques - Strong understanding of still life composition - Ability to capture intricate details in the drawing - Creative thinking and ability to bring specific elements to life I'm looking for an old biblical style drawing of a demon.... - This demon has one center eye, and goat horns on head, hoofs for feet. - overall the creature must have a beast look in a human frame. - He can be brandishing a medieval weapon and standing over a body of one of his victims. - see the attached images of the style ...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Romanian to English Translation -- 9 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need Romanian to English translation. Need 100% human and accurate translation only. The translation should be 100% natural, good sounding and meaningful in English language. Google or Software works are not allowed.

  €1 - €5 / hr
  Σφραγισμένο
  €1 - €5 / hr
  25 προσφορές
  bibliometric analysis 3 μέρες left

  Title: Bibliometric Analysis in Social Sciences Purpose: - To evaluate the impact of scientific publications in the field of social sciences Skills and Experience: - Strong knowledge of bibliometric analysis methodologies and techniques - Proficiency in data collection and analysis - Familiarity with social sciences research topics and trends - Ability to compare research output among different institutions Time Frame: - The time frame for the analysis is not specified

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...archaeological sites, traditional crafts, and culinary traditions contribute to the continuity of Palestinian heritage. **Impact of Conflict on Daily Life:** The Israeli-Palestinian conflict has left an indelible mark on the daily lives of Palestinians. Checkpoints, the separation barrier, and restrictions on movement shape routines and limit access to essential services. This section explores the human dimension of the conflict, detailing how individuals and communities navigate these challenges and adapt to the ever-changing geopolitical landscape. **Refugee Crisis:** The Palestinian refugee crisis, born from the events of 1948, continues to shape the Palestinian narrative. Understanding the experiences of Palestinian refugees, their displacement, and the ongoing struggles th...

  €265 (Avg Bid)
  €265 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  content writer 2 μέρες left

  I am in search of a content writer capable of producing material for my website. However, I request that you refrain from utilizing ChatGPT or any other tools for content creation; I specifically seek 100% human-written content.

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  The project will be finished in very short period and the reward charged for me is very less

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές