Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  609 html pdf aspnet application δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...details and links to some samples. Skills: 1. Strong web design skills 2. [login to view URL] for front-end development 3. Experience with ASP.NET JavaScript Services: [login to view URL] and the Vue Templates 4. TypeScript 5. Knowledge of OAuth authentication 6. Preferred - Knowledge of Azure B2C 7. Preferred - knowledge of integrating

  €992 (Avg Bid)
  €992 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Development should be done using aspnet boiler plate and devexpress/devextreme Business logic is basically upload CSV file. Create a background task to process the CSV file and generate an excel file based on that csv file. Eventually integrate it with aspnetzero and make it subscription based application.

  €587 (Avg Bid)
  €587 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Need an experienced person in asp.net identity authentication for web api user authentication.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  we have crm project. will add some modules on it. we need expert developer. will need devexpress tools experince

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  Necesitamos desarrollar una web para nuestro cliente. Debe estar creada en ASPnet 4.0 y escrita en C# para alojar en servidor Microsoft IIS. La base de datos correrá en SQL Server Necesidad y requisitos indispensables: Se trata de una web para una inmobiliaria, lógicamente será adaptativa a móviles. - Debe tener formulario de logueo para administrador

  €1242 (Avg Bid)
  €1242 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  create a sample crystal report like below link in visual studio 2017 [login to view URL] i will pay INR 250 for it i have many small topic and will pay for them topic wise Thanks

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  need some help with configuring iis7 to run a .net application on the server.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I need to develop a REST Api for trading system. It should use AspNet WebApi or AspNet . Core

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Hi I need help in setting up a website on a server its a simple website

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ERP with ASPNET Core as Backend + [login to view URL]

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...$200-$400 for a final working script. The script will be mine and can not be resold. Im interested please PM ASAP. Quick Add**** Blocks are accepted throught the Amazon Flex Application Only. Skills: Javascript, PHP, Python See more: script build mixtape site, custom amazon script, amazon script installieren, flex amazon api, accessing servlet flex action

  €659 (Avg Bid)
  €659 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  For a web application using ASP.NET Identity, I need to implement password expiration and password history check. BEFORE YOU BID, PLEASE READ BELOW, and make sure that you understand the 2 subtasks. First task: Override [login to view URL] to check if the password is expired (add new SignInStatus : PasswordExpired). LastPasswordChangeDate

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...using the Quickbooks Online API. 2) You must use asp.net web API to implement it. Here is the reference: [login to view URL] 3) You must provide a API document using swagger. [login to view URL] 4) You must write a step by step document

  €455 (Avg Bid)
  €455 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...$200-$400 for a final working script. The script will be mine and can not be resold. Im interested please PM ASAP. Quick Add**** Blocks are accepted throught the Amazon Flex Application Only. Skills: Javascript, PHP, Python See more: script build mixtape site, custom amazon script, amazon script installieren, flex amazon api, accessing servlet flex action

  €406 (Avg Bid)
  €406 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  1). 3+ yrs Experience in Asp.Net Web Application Development using .Net fw3.5 and above. 2). WebForms Development 3). Ajax Webforms for User Interface. 4). AspNet Page Life Cycle. 5). DataBase Sql programming, Stored Procedures, Joins. 6). for 5+ yrs Experience: Layered Programming, SOC(Separation of concerns) implementation in Webforms Development

  €325 (Avg Bid)
  €325 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...willing to pay 100$working script. The script will be mine and can not be resold. Im interested please PM ASAP. Quick Add**** Blocks are accepted throught the Amazon Flex Application Only. Skills: Javascript, PHP, Python See more: script build mixtape site, custom amazon script, amazon script installieren, flex amazon api, accessing servlet flex action

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need some work done on a legacy VB.Net Web Application. The System is build as a Single Page App it is technically a Web Forms system there is nothing on the markup side and does not use any standard .NET controls. Pages get built by back end VB Code. It also connects to an old version of SQL Server (2000). The System is distributed across several

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  We would require someone to help us payzone (payment gateway )di...integrate paypal service website, integrate website payment pro, want integrate wordpress existing site, insert paypal website payment, cic website payment, website payment pro aspnet, adult website payment processing canada, website payment script, website payment pro notification php

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...formats – JSON and XML I will provide the URL naming convention for each API for you to follow I will need API help pages to be automatically created as per Microsoft aspnet web api I need to also develop a user management system that will allow the management of user accounts including usernames and passwords. Only account details added in

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...should be provided with instructions on how to install the site and get it running - Use Identity on ASP.NET Core as outlined in this article: [login to view URL] 1. Create an ASP.NET web site 2. Convert existing three pages 3. Use Bootstrap like the current

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I have an aspnet mvc application and dont know ho to set a root directory in a hosting settings, and also dont know how to set a files, what shoud be in files, where exactly. My web host is on a windows servers. Settings in a Plesk.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need An online document submission web app in aspnet . It has two panel one is front-end and second is back end each panel has two type of user . I have attached all the necessary document please go through them . it has all the screens in it with database feilds and documnent

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I need An online document submission web app in aspnet . It has two panel one is front-end and second is back end each panel has two type of user . I have attached all the necessary document please go through them . it has all the screens in it with database feilds and documnent

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...2294-348 (2) [login to view URL] (3) [login to view URL] (4) [login to view URL]

  €357 (Avg Bid)
  €357 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...page, user admin login page, login page admin user, html5 user admin login page, custom admin user page drupal, admin user interface page design, create admin user login page aspnet, edit joomla admin content page, admin online page editor, community builder user page, print label web user page, donation tracker, 7x7 forced matrix script download, web

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  .net aspnet website launch will redirect user to AzureAD single sign on if user is not logged in, if user is logged in then it shows the index or website.

  €216 (Avg Bid)
  €216 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Dear all We already have a WEBSITE (using .NET) and we need 1- Create a full reservation pateform (book resetaurants online) 2- management booking, calendar, hour per hour, 3- CRM etc... required: Similar experience before

  €528 (Avg Bid)
  €528 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  Telas de manutenção de ordem de compra

  €2347 (Avg Bid)
  €2347 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I need a system who can allow to import excel on web. S...maybe useful: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL]

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  In my aspnet core 2, I have a couple of repository classes that make http call to multiple web apis. I would to use Depency Injection to inject the httpClient object into my repository instead of always using new htttpClient in each repository class.

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...Software, Windows Service that expose webservices, android application that use those webservices to create/modify client orders and other entities. Server should be able to print on thermal printer (ESCPOS?). There is already a prototype that i'd like dismiss and start all over again using aspnet core /Entity framework Core 2 at least for what concern

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I need to have a system build using ASPNET Zero as an SPA using Angular.JS 2 and ASP.NET Core. It is an agile project with a lot of hours in it.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  Price Comparison Shopping Website .aspnet MVC c# full admin panel access with [login to view URL], [login to view URL] etc. example website : [login to view URL] [login to view URL]

  €431 (Avg Bid)
  €431 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  ...algorithm problem, website moving graphics, can add moving graphics forum, aspnet moving graphics, add moving graphics websites, websites moving graphics, web design moving graphics, add moving graphics online, add moving graphics website, thank moving graphics, add moving graphics aspnet website, moving graphics website, free moving graphics web page, free

  €67 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €67 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...radiobutton, birthday using calendar) and anything you see it important you can add it • For database use grid view from this link ] • [login to view URL]

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...for a final working script. The script will be mine and can not be resold. Im interested please PM ASAP. Quick Add**** Blocks are accepted throught the Amazon Flex Application Only. Skills: Javascript, PHP, Python See more: script build mixtape site, custom amazon script, amazon script installieren, flex amazon api, accessing servlet flex

  €7 - €66
  Σφραγισμένο
  €7 - €66
  9 προσφορές

  ...for a final working script. The script will be mine and can not be resold. Im interested please PM ASAP. Quick Add**** Blocks are accepted throught the Amazon Flex Application Only. Skills: Javascript, PHP, Python See more: script build mixtape site, custom amazon script, amazon script installieren, flex amazon api, accessing servlet flex

  €518 (Avg Bid)
  €518 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I need to control a C# desktop application using a web form in aspnet in localhost

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I need to control a C# desktop application using a web form in aspnet in localhost

  €427 (Avg Bid)
  €427 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I want a freelancer to move the content of my (ASPnet) website (on a sub-domain) to a newly acquired domain, without loosing the functionality of the original sub-domain. Everything must match 100%, and both should function normally.

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I need a basically and simple P...meat butcher template, sql server point sales stock sample data, bata shoe stores sales stock management system, coupons designs liquor store, hardware store pos inventory, aspnet store pos, pos store magnetic stripe card data, multi store pos open source, pos system hardware store, access pos sales inventory database

  €421 (Avg Bid)
  €421 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...dashbord based on roles access we have already an application on silverlight but should migrate on HTML5 [login to view URL] signalR asp.net MVC app all needed sample code existe on [login to view URL] App should using Aspnet Membership to connect users for an overview how should like application , see [login to view URL] screen should be compatible with

  €699 (Avg Bid)
  Επείγον
  €699 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...virtocommerce: [login to view URL] This is the link for KNET: [login to view URL] Here is demo of integrating KNET with asp.net [login to view URL] and here is a guide for developing payment method module for virtocommerce [login to view URL]

  €598 (Avg Bid)
  €598 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...------------------ Raw View Request: POST [login to view URL] HTTP/1.1 Host: [login to view URL] Content-Type: application/json Cookie: ASP.NET_SessionId=ggwkcc0kmsbfiasbqadhoye4 Content-Length: 70 {"Pfid":"","StockPfId":"","ShopPfid":"RTG12-Blue","SKU":"RTG12","Brand":"LEGO",...

  €446 (Avg Bid)
  €446 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  [login to view URL] Need some one to upgrade and document going from the dotnet spa application with angular2 to upgrade it to anuglar4.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Need to add RadTabStrip using Telerik in my website, as it appears here: [login to view URL] The RadTabStrip page will open once the "Project" button is clicked. Under every subtab, I need a RadGrid.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...radiobutton, birthday using calendar) and anything you see it important you can add it • For database use grid view from this link ] • [login to view URL]

  €6 - €19
  Σφραγισμένο
  €6 - €19
  63 προσφορές

  ...radiobutton, birthday using calendar) and anything you see it important you can add it • For database use grid view from this link ] • [login to view URL] ...

  €93 (Avg Bid)
  Επείγον
  €93 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...register for courses after login to the website use visual studio 2015 to do it and it must be done using gridview from this link [login to view URL] summary: 1)login and register 2)after login students can register for the

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  97 προσφορές

  website maintenance and develop new feature. The website has kentico cms. Required part-time employer for 2-3 months I will need an aspnet web developer for 1-2 months

  €1222 (Avg Bid)
  €1222 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές