Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  4,641 hire visual basic δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Edit a VB6 based code Έχει λήξει left

  Hello I have an application written in Visual basic 6. It runs locally on my computer currently. I am looking to hire someone who can help me edit the code in a way that it can interact with my APIs to push data to cloud instead of displaying it locally. Can discuss more details on call.

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Build powerpoint plugin application, Manage slide creation, deletion, movement, indexing, section creation and management, pull data from outside into slides, manage smart arts for each type of slide, interactive pop up windows with user options and act based on user selections, pull slides from file server, fill & draw charts selected by users etc.

  €2072 (Avg Bid)
  €2072 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...we will choose the final editor based on those. If you are serious about working on this project, please submit your bid amount in the reply and if we like your work we will hire you for the $20 sample. All of the clips, the audio, and the map are available in the links below. Hi, I am Kim Patrick working as artist manager with VIBR8. We have an artist

  €1869 (Avg Bid)
  €1869 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm looking for a digital marketer a...response as I will ignore it and block it. Looking forward to hire a creative, positive, high skills professional for a trial period with desire to work on a long term basis. Thank you. Serge SEO & SEM Social Media Marketing Writing & Editing Skills (copyrighting) WordPress Basic design skills Visual marketing

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I have VB6 project... Need to convert to c#

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  This project is about a Word macro that builds letters off another Word template files and retrieves data from an excel spreadsheet and pushes the data into bookmarks. Please see the attached PDF for a more detailed overview.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...broad idea I've had for almost a decade about a potential science fiction - horror novel and/or movie script I've had to one of my writing tutors. I mentioned that I wanted to hire a writer to consult and write it for me and they recommended this website. I'm a very lucid dreamer and the idea actually came to me during a series of dreams I was having

  €480 (Avg Bid)
  €480 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  ...arena style game in Unreal, similar to Fortnite. I am currently doing all the assets and am pretty well versed in the engine, and basic menus and simple blueprint features I am also able to do myself. I am looking to hire someone to do the coding side of the entire game and have a multiplayer system setup and running with approximately 40 people that

  €5701 (Avg Bid)
  €5701 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...info-graphics to display on our listing so we could explain our product, features and benefits to buyers. We do have our own basic images of the products as a stand-alone, and minimal artwork (like quantity and bundle info). We would like to hire a VA for the tasks below 1) find lifestyle scenarios background where our item could be photoshop in use or display

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Making excel visual basic program Έχει λήξει left

  I hire someone that can make excel visual basic program for computing premium reserve in life insurance

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Identifying major functions of computer operating systems, including file and peripheral management, program loading and execution. Using the following GUI components in assignments: buttons, labels, text boxes, dialogs, picture boxes, check boxes, radio buttons, group boxes and list or combo boxes. Examining, creating, and debugging programming projects using an IDE. Incorporating these compon...

  €114 (Avg Bid)
  Επείγον
  €114 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  My team is looking to hire a website developer to help create the main portal for a visual design blog. If this milestone is completed well, there will be more work to flesh out the full blog. Deciding on who to work with - key performance indicators: • Ease of navigation - explained later in the "Look and Feel" section below • Aesthetics - requirements

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...appropriate for the specified audience Working with internal teams on product and documentation requirements Writing easy-to-understand text, include graphics, and additional visual resources as needed. Job brief We are looking for a Technical Writer to produce a high-quality curriculum that contributes to the overall success of our students. You

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Hire a Visual Basic 6 Specialist Έχει λήξει left

  Budget calendar application in visual basic 6 has text boxes and two labels per day showing as a calendar with arrows to move forward and backwards. Textboxes have a change event that parses entries with a dollar sign; placing data for profit and loss and balance in the two labels. The balance has three options, it can check for a previous balance within

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Hire a Visual Basic Programmer Έχει λήξει left

  Make a simple Hangman in Visual Basic [login to view URL](game) will provide the required graphics and databases. code needs to be plagiarism free don't use any code on web. Complete requirements pdf will be shared on chat.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  i have a excel 2010 workbook with worksheets sheet1 to sheet10. it is on server and any user in domain can open the file and enter data [login to view URL] sheet1 i require a vba code to do the following column A has name column b has size column c has username(windows username) column d is date time(dd/mm/yyyy hh:mm) if a user enters/modifies in a cell in column A OR B column then the windows...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I have an executable project made in visual basic .net C# programm language i need to embed a .dll in the executable i would like to hire a person who can embed the .dll dependacy in the uploaded dll and the project i could accept review for better performance in my code for fixes

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Construction Estimator - Virtual Έχει λήξει left

  Virtual Project - Basic Requirements for this job: 1) You have to be able to read English. All of our Specifications are written in PDFS and are in the English language. 2) You must know how to read specifications and understand construction Architectural plans (blueprints). 3) Good communication skills and being reliable. 4) Familiar with doing "take

  €116 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €116 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  €17 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  My project is about a games

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Do all the graphic design and do the basic coding for my wordpress website, then I will hire someone else do the IDX integration and detailed coding for the displays and the searches, the most important part is the visual graphic design of the website. Please see attachment for details of the project.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  Existing VB programs require updating to latest OS The programs are calculating oil pumps sizing.

  €148 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €148 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  Collecting paid data using API by matching data from the databases we already have in order to update our databases. The paid data is coming from an Internet company. 1. I do not know if their API will give us what we need. I want you to find out and make sure it will work. 2. My database has some missing components that the Internet data provider may have, we need to use their API if it wi...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  Collecting paid data using API by matching data from the databases we already have in order to update our databases. The paid data is coming from an Internet company. 1. I do not know if their API will give us what we need. I want you to find out and make sure it will work. 2. My database has some missing components that the Internet data provider may have, we need to use their API if it will ...

  €748 (Avg Bid)
  €748 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  I need a VB script written to hyperlink each field in a column in excel to a PDF file in located in the folder. The file name is made up of two fields in the spreadsheet with .pdf at the end.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  In Microsoft Access VBA. I have a form that I will update two fields of information in. Once I click the button I will need that information to update those two fields on a table for that specific PO (row) only. I am a novice in VBA but I feel like I am pretty close to where I need to be but am at a stand still. Here is the code I was trying to use. rivate Sub Command46_Click() On Error GoTo Co...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  Necesitamos modificar un software en visual basic 6.0, generar y/o modificar ventanas de visualización u operaciones del programa.

  €324 (Avg Bid)
  €324 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  I have excel file with VB script, I want to modify the input instead of excel sheet, the input has to be taken from an external excel file every row has to treated as a record from the input excel file and generate an xml file

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  We are looking for someone with financial background or have basic financial knowledge.

  €202 (Avg Bid)
  €202 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  Hello there, i'm looking for one that can do a few things for me in Visual Studio. I have created the design on how i want it to look. What i'm looking for? Chat Application, i want the chat application to have the following: Chat between 2 people. Chat name in font of text, example: Shelby: Hello there Shows Friend list, online friends will be shown

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Medical treatment website ASP.NET Έχει λήξει left

  ...Requirements: - NET Framework 4.5 / or higher - Visual Basic .NET - Entity Framework 6.0 - Bootstrap 3.0 / or higher - SignalR for communication between server and client - Payment with PayPal - Responsive for mobile - Beautiful and clear design, simple to use. - Improved HTML for Google Search engine Basic functionality: - Doctor profile - Search

  €3208 (Avg Bid)
  €3208 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Visual Basic. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $250 - $750 USD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

  €362 (Avg Bid)
  €362 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  i require a basic lan based software which i can use to automate the work in my office. i am attaching a file which contains all the basic features ( tabs) i will be requiring.

  €532 (Avg Bid)
  €532 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for VB programmer who has expertise in working/writing scripts in excel. A source file is in pdf format. Using 3rd party tool, I will extract it in excel. The script will validate a list of 19 rules on the extracted data and then provide final data in excel.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  The job have to be done remotely. Need to set up a work environment in visual studio (including an example that works) to develop applications in a third party tool (kind of autocad). All the required software is installed in the remote workstation.

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...worksheets. If you would like to examine it, the template can be downloaded from: [login to view URL] I wish to hire someone to modify (or recreate) this template to include two additional fields for "Quotation Text" and "Quotation Name" such that if you change the year, the text and names

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I'm interested in calculating/retrieve adjusted dividend stock, ETF and Mutual Fund data from a company using their custom API. I want these closed prices for the last month: the beginning OPEN, highest HIGH lowest LOW, the CLOSE and the VOLUME. YOU MUST BE FAMILIAR WITH STOCK/MUTUAL FUNDS/ETFs prices and how to download them via the company's custom API. See [login to view URL] for ad...

  €477 (Avg Bid)
  €477 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Visual C# 2017 simple forms Έχει λήξει left

  I'd like a simple Windows Form done to represent a prototype for an app I would like to make. Afterwards, if I like this prototype, I'll hire the freelancer for the larger project and go multi-platform. Basically, it has 8 forms, each linking to one another. One of them being a "home" screen, and others being simple things like an About Us form

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Visual C# 2017 simple forms Έχει λήξει left

  I'd like a simple Windows Form done to represent a prototype for an app I would like to make. Afterwards, if I like this prototype, I'll hire the freelancer for the larger project and go multi-platform. Basically, it has 8 forms, each linking to one another. One of them being a "home" screen, and others being simple things like an About Us form

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  o El Sistema de Rendiciones es una herramienta de Gestión y Control de los dineros asociados a la asignación de recursos y su rendición, de tal forma de contar con un control estricto de las diferentes etapas por las fluye un requerimiento

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Project for sherifamgadnabih Έχει λήξει left

  Hi sherifamgadnabih I will hire you for the Visual Basic project as discussed over the chat. I have attached the PDF document on the chat. If you need anymore information please let me know.

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  design a program that checks if 3 numbers are equal to 50

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Trophy icon Design a Flyer Έχει λήξει left

  ...for a full colour advertisement promoting our business which is a audio visual rental business delivering hire and operation of AV technologies for business events such as product launches, conferences, exhibitions and corporate meetings. We are looking for something fairly basic incorporating our provided logo, using our provided fonts and possibly

  €63 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένο Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €63
  82 συμμετοχές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  [login to view URL] requires a Visual Studio programmer to help develop our software package. The software package consists of a work flow breakdown page called the WorkMAP, a timesheet program, status, resourcing and staffing.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Hire a Visual Basic Developer Έχει λήξει left

  [login to view URL] requires a Visual Studio programmer to help develop our software package. The software package consists of a work flow breakdown page called the WorkMAP, a timesheet program, status, resourcing and staffing.

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I need to create a BASIC visual basic program of blackjack. There should be 5 cards, and 5 dealer cards. When the game starts, the user will have two cards face up. Cards can range from 2-10, Jack, Queen, King, and Ace with their respective values. The dealer will have one card face up upon starting the program. There are four buttons: Hit, check

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  travel agency managment system

  €254 (Avg Bid)
  €254 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  nothing

  €20 - €167
  €20 - €167
  0 προσφορές
  Write some Software Έχει λήξει left

  To build a hire purchase software application using visual basic programming in ms access with smart card capability. The application should store data from forms and perform simple calculations and generate sales reports.

  €822 (Avg Bid)
  €822 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές