Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  2,227 google app engine cron δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Node-ftp, express, ssh (SFTP) , https, node-cron expert needed

  €32 (Avg Bid)
  €32 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  7 προσφορές

  We need to build out cron jobs to allow for push notifications using FCM. I will award the job to someone who explains how this can be done and a diagram showing this method.

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  16 προσφορές
  Solving cron job issue in cPanel Έχει λήξει left

  Hello! I look for a freelancer who can solve cron job issue in cPanel. I will share detail with a chosen freelancer. Regards

  €21 (Avg Bid)
  €21 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  44 προσφορές

  I currently have a php script This script queries mysql send sms via nexmo based on query I want to 1. send other sms based on the same query (different column) with switch. eg not only send to col A but also col B 2. send via goip gateway. I have example perl script, Github should also have more example 3. send via http eg [login to view URL] choose what method to use eg rand(a,b,c) or c,d,b,r...

  €119 (Avg Bid)
  €119 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  28 προσφορές
  Gameday Weather Query and SPA Έχει λήξει left

  ...information, and loading of data into database for display in the UI Technical Requirements • Utilize existing Google Cloud Engine instance to host components, development, testing • Utilize existing Google Cloud SQL database • Migrate existing app to dedicated directory (~/query) and modify nginx configuration • Deploy SPA under separate dire...

  €2169 (Avg Bid)
  €2169 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  20 προσφορές
  Cron Job Setup for Magento-2 Έχει λήξει left

  I am facing some error while running cronjob, I think it not properly set up, I wanted to resolve the issue

  €23 (Avg Bid)
  €23 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  12 προσφορές

  You need to have a good knowledge of Linux commands + MySql and our server has C-Panel with Cron job control. This job should take less than 30 minutes to complete buy someone with experience and it pays $30 if you do not want the job ...just bid more than we are offering.

  €22 (Avg Bid)
  €22 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  8 προσφορές
  cron jobs not working on vps Έχει λήξει left

  Hi, some cron jobs are not working on vps. some are working

  €19 (Avg Bid)
  €19 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  33 προσφορές
  Cron Job with a front end Έχει λήξει left

  I need a cron job setup which runs every five minutes on my AWS. The cron should run this code: import random a = ['blue', 'red', 'green', 'yellow', 'brown', 'black'] [login to view URL](a) And update an AWS cloud storage with a new color. Next I need a python/Django front end which I can run on my local host and on the ...

  €78 (Avg Bid)
  €78 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  6 προσφορές
  AWS/Cron Job Έχει λήξει left

  I need a cron job setup which runs every five minutes on my AWS. The cron should run this code: import random a = ['blue', 'red', 'green', 'yellow', 'brown', 'black'] [login to view URL](a) And update an AWS cloud storage with a new color. Next I need a python/Django front end which I can run on my local host and on the w...

  €129 (Avg Bid)
  €129 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  2 προσφορές
  Cron Job with a simple front end Έχει λήξει left

  I need a cron job setup which runs every five minutes on my AWS. The cron should run this code: import random a = ['blue', 'red', 'green', 'yellow', 'brown', 'black'] [login to view URL](a) And update an AWS cloud storage with a new color. Next I need a python/Django front end which I can run on my local host and on the ...

  €67 (Avg Bid)
  €67 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  4 προσφορές
  Need a cron job in PHP Έχει λήξει left

  The cron job main activity is we have customers in our website whosever customers due is greater than zero then automatically send those customers to message as per specified time and date.

  €19 (Avg Bid)
  €19 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  23 προσφορές
  PHP + SQL + GoDaddy Cron Job Έχει λήξει left

  ...table is already created) I also need to add new table columns based on SQL logic (I have demos and examples ready to help you) Finally I want to turn to automate this via a cron job through the GoDaddy interface as my website is hosted by GoDaddy) I actually have a lot of the work done so far, I just need an experienced developed who can help me finish

  €153 (Avg Bid)
  €153 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  43 προσφορές

  i would like to Move a magento 2 website to new hosting and set up the reindex cron jobs, thanks i have already upload the zip file to the new server and also upload the sql to the new database

  €29 (Avg Bid)
  €29 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  18 προσφορές
  1 Small Cron Job on Linux Server Έχει λήξει left

  You need to have a good knowledge of Linux commands + MySql and our server has C-Panel with Cron job control. This job should take less than 30 minutes to complete buy someone with experience and it pays $30 if you do not want the job ...just bid more than we are offering.

  €23 (Avg Bid)
  €23 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  27 προσφορές

  I need someone to make a script in php for me where a Cron script will check if something matches and if it does it will auto generate text onto a image in certain places, and the text will be information from the database

  €118 (Avg Bid)
  €118 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  40 προσφορές

  Hello, We have a cron that don't run under a docker container, Please send me a message if you could help Thanks

  €318 (Avg Bid)
  €318 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  19 προσφορές
  Cron Job to scrap data from website Έχει λήξει left

  Please do not post any bids until you have read entire description. I need data pulled from this website [login to view URL] The two cities I need pulled are Franklin and Delaware. I need data pulled daily from these into a form which is easily readable. The site I need data pulled from has a captcha. Thank you

  €136 (Avg Bid)
  €136 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  27 προσφορές
  Java spring batch with cron Έχει λήξει left

  I need a java spring batch application to export data from CSV to MySQL. The application must run on a specific time every day. It will pick the CSV from the source and create records in MySQL. More we will discuss with selected freelancer on message.

  €81 (Avg Bid)
  €81 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  33 προσφορές

  I have a series of cron jobs that are supposed to run php scripts with wget commands on my website, but they are not running and I can't figure out why. I need someone to help identify the error and fix it. The cron jobs are created in VestaCP on a Centos server. The PHP scripts are tested and run well when visiting the url through a browser, so I

  €23 (Avg Bid)
  €23 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  10 προσφορές

  Twilio Sms from CDR - To be called by cron Db asterisk user root no pass Table cdr select right(src,11),right(dst,7) from cdr where calldate > date_sub(now(),interval 1 hour) and (src like '1%' or src like '+1%') and (CHAR_LENGTH(src) = 11 or CHAR_LENGTH(src) = 12); Send SMS to right(src,11) Thanks for calling right(dst,7) . More deals at ZOXCARDS

  €152 (Avg Bid)
  €152 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  22 προσφορές

  We are looking for a talented and skilled LINUX expert to set up two cron jobs on our Centos servers. The cron jobs should execute .sh srcipts daily and email us the results of the output. Job is available immediately and could be finished in hours.

  €18 (Avg Bid)
  €18 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  37 προσφορές
  SQL + Cron Job Έχει λήξει left

  I need a cron job created which takes data from an api, runs some SQL code (I have the code already) and inserts it into a database table (the table is already created).

  €142 (Avg Bid)
  €142 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  61 προσφορές
  Opta sports API and cron experience Έχει λήξει left

  only bid if you ever ever used opta sports API and crons

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  10 προσφορές

  Sitio creado en Wordpress con Woocommerce, este sitio cuneta con WP All IMPORTER (plugin) para importar todos los productos...descargan desde un XML que nos brinda el proveedor, pero lo que intentamos hacer es que se actualice de manera automática con TAREAS CRON el sito ya cuenta con todos los productos, la idea es crear la correcta ejecución CRON.

  €99 (Avg Bid)
  €99 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  19 προσφορές

  ...server. Both have their own databases. The web server is collecting data from the website and saving information to it's own mysql db with structured tables. I would like a cron job to be created that will transfer the data from the database to a db server with the same structured tables once a night. You must have experience and understand the laravel

  €106 (Avg Bid)
  €106 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  78 προσφορές

  Instalei o script Nextpost no Umbler, porém é necessário utilizar CRON na sua configuração para funcionar. O desenvolvedor fornece o código que deve ser adicionado, porém o Umbler só disponibiliza chamar uma URL no sistema CRON deles. Ou seja, preciso que configure um script que será "chamado" no Umbler.

  €16 (Avg Bid)
  €16 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  1 προσφορές
  WHMCS Cron Job setup Έχει λήξει left

  I would like to get someone who can setup crone job for my website

  €19 (Avg Bid)
  €19 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  17 προσφορές
  Help to start Mautic Cron jobs:? Έχει λήξει left

  New users are not automatically added to segments lists, after server restart they are added. First time using mautic, no idea what i'm doing. ples help IMPORTANT i am using Bitnami on AWS .

  €30 (Avg Bid)
  €30 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  2 προσφορές
  WHMCS Cron issue Έχει λήξει left

  We have a on going issue that our daily Cron does not work on our whmcs. The process is being killed when we force run it. Our data centre has advised we need to speak with a specialist about this so we can identify the issue. Also we need our support desk on whmcs setting up as we use office 365 for email. Lastly we are seeking a custom PDF template

  €183 (Avg Bid)
  €183 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  23 προσφορές

  Hi I need someone who is experienced on setting up the cron on [login to view URL] server. The project build on laravel. Everything is setup and working. Now we need this automation through cron job. If you are experienced enough on this, this might will not take much time. Important note : Someone who can start right now.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  31 προσφορές

  Could anyone Can Teach me how to do th...me how to do the following issue, thanks a lot. 1. Magento 2 , change the url to a correct one, that means from old to new url. 2. reindex the website with putty 3. set up a cron jobs for this website you may teach me by using team viewer or any other ways is OK, e.g some kind of document , thanks thanks a lot

  €169 (Avg Bid)
  €169 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  15 προσφορές
  Two cron jobs Έχει λήξει left

  Creation of two WP cron jobs - Work is done, only here to do the payment.

  €112 (Avg Bid)
  €112 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  10 προσφορές
  Civicrm cron not running Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My Drupal 7 with Civicrm 5.1.2 shows error that cron is not running. Fix via anydesk

  €24 (Avg Bid)
  €24 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  4 προσφορές

  ...retreive 24h volume, 7d volume, balance etc. Pretty much all the same data we can see here: [login to view URL] The plugin needs to able to be called by cron so that the data can be retrieve at a regular interval that could be hourly or less. Data can be stored in post_meta or use a separate table depending on your liking. Some

  €458 (Avg Bid)
  €458 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  16 προσφορές

  Read these instructions & if you can follow them & understand them & implement them you get job [login to view URL] I already have Matomo installed using javascript but we want log fle analytics as well for 2 sites - joomla 2.5 & 3

  €24 (Avg Bid)
  €24 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  11 προσφορές
  update magento 2 and setup cron jobs Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  update magento 2 to latest version and setup cron jobs.

  €112 (Avg Bid)
  €112 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  12 προσφορές

  ...commercial email sending services in the past, but now have arranged to do it through our ISP, 1and1.com. We want PHP scripting with our MySQL database (DB) to run through a CRON job control. Here are the project parameters. 1. Our websites are hosted by 1and1.com. Everything will have to work through their servers. [login to view URL] uses PHP 5.5 2. My DB

  €460 (Avg Bid)
  €460 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  34 προσφορές

  Need someone capable at Python to prepare a Lambda AWS stock checker on a cron. So every 10 minutes it will check the disposition of the stock funds. And then update a file on Amazon S3. Ideally I'm looking for someone who knows what this project is for and has done this. Also someone who has experience working stocks in other countries

  €38 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €38 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  2 προσφορές

  ...driven. Similar to [login to view URL] & [login to view URL] . We want filtering capabilities like on [login to view URL] We also need to build a cron job that will constantly gather dapp contract data through blockchain API (currently ethereum) to be displayed on dapps detail pages. I would like someone with good wordpress

  €759 (Avg Bid)
  €759 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  22 προσφορές

  I have a very stable old joomla site i want accurate analytics from. I am using a relatively new open source program Matomo which has instructions on how to take the information direct from log files. It has instructions but when command line stuff comes into it I get left behind. Looking for someone to follow instructions to set this up for me. I already have the program install so you just need ...

  €635 (Avg Bid)
  €635 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  7 προσφορές
  Cron job for updating information Έχει λήξει left

  ... The order is shipped via courier partners such as FedEx and DTDC. Currently, customers do not receive any notification by sms for order status and shipping details. The cron job should do the following: 1. Fetch customer contact number and tracking details from database. 2. Update contact number on courier websites(FedEx, DTDC etc) 3. Fetch the

  €310 (Avg Bid)
  €310 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  21 προσφορές
  Sitemap Generator, - PHP - by Cron Έχει λήξει left

  I have a joomla website. I am looking for a php expert who can design a cron that will generate sitemap every week. The cron should follow industry practice, organized by categories I need this done asap.

  €142 (Avg Bid)
  €142 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  15 προσφορές
  Process Automation Cron Job Έχει λήξει left

  I need to set up a Cron job for automating one of the manual processes. Following are the detailed specifications for the job: Current Process- The e-commerce portal takes care of orders and deliveries. Once the user places the order, the shipment is sent to Courier service for delivery. An employee tracks the order status daily by entering the

  €380 (Avg Bid)
  €380 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  23 προσφορές

  Hi, we own an online store in prestashop. We want to hire someone able to integrate our store with an external ftp. This ftp provide data in txt files about products, categories, pictures, prices and is updated in real time. We provide all the files and ftp instructions. Project must be completed in 2 days Thanks

  €165 (Avg Bid)
  €165 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  15 προσφορές
  Javascript Cron Converter Έχει λήξει left

  ...[login to view URL]() a cron job time string (eg. '0 * * * *') from a nice usable form on a button submit. The html form is to have no styling, and have all functionality(with dropdowns/checkboxes/radio buttons etc) that the cron syntax allows - this is quite comprehensive. The idea is that someone without any knowledge can create any cron job time syntax

  €82 (Avg Bid)
  €82 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  14 προσφορές

  Prestashop 1.6.1.8 XML stock and quntity Feed from supplayer to prestashop, automatic cron job.

  €54 (Avg Bid)
  €54 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  6 προσφορές

  Looking to get this done asap.

  €20 (Avg Bid)
  €20 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  27 προσφορές

  May you help to set up the reindex and cron job for magento 2 website? thanks

  €21 (Avg Bid)
  €21 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  5 προσφορές

  !!! Site contains adult content !!! See attached file for description.

  €136 (Avg Bid)
  €136 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  36 προσφορές