Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,758 fundraising δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Χρειάζομαι εναν έμπειρο σύμβουλο με διασυνδέσεις ο οποίος θα κάνει την παρουσίαση της startup σε venture capital με σκοπό να λάβουμε fundraising.

  €96 - €96087
  €96 - €96087
  0 προσφορές
  Build a Website Έχει λήξει left

  Project: Αλλαγή template και ίσως αναβάθμιση του Joomla της ιστοσελίδας "" Στόχος: 1. Η λειτουργία να υποστηρίζει online fundraising. (Θα δωθούν παραδείγματα ιστοσελίδων) 2. Το website να είναι δυ&nu...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Project: Αλλαγή template και ίσως αναβάθμιση του Joomla της ιστοσελίδας "" Στόχος: 1. Η λειτουργία να υποστηρίζει online fundraising. (Θα δωθούν παραδείγματα ιστοσελίδων) 2. Το website να είναι δυ...

  €327 (Avg Bid)
  €327 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  FUNDRAISING FOR AFFORESTATION Έχει λήξει left

  ...ZONE AFFORESTATION N.P.O., καταπολεμά την ερημοποίηση δια μέσου συνεχών, χωρίς κόστος για την πολιτεία, αναδασώσεων ξηρών, ημίξηρων και ερημοποιούμενων περιοχών με την εφαρμογή του &si...

  €722 (Avg Bid)
  €722 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hi, We are having a fundraising event and what we need is to have a 1 webpage that will show 1400 candles and a thermometer. Each candle is worth $100. There is no need to show the $ value on each candle. The thermometer's range is $0 to $140,000. So instead of showing temperature, it will be the $ value depicting increasing heat as more donations are received. At the start of the fundraising event, the 1400 candles are not lit, and the thermometer is at $0. Whenever someone makes a donation, we will manually input the data in an Excel file that has a cell showing Total Amount Raised and a cell showing Total of Candles Lit (see attached Excel file sample). Example scenario - someone donates $100 then we will input $100 in the Excel file. The Excel file will show a Tot...

  min €46 / hr
  Επείγον Σφραγισμένο
  min €46 / hr
  22 προσφορές

  ...Context: • Remind of Azkar (entering/leaving masjid, toilets, wudu, azan…) • Shoes on floors, not shelves • Address bad breath from (onion, garlic and smoking) • Phones on silent • Discourage loud chitchatting and kids playing loudly. • No illegal parking • Conserve water • Switch off lights and lock doors when leaving. • Highlight monthly costs and encourage donations. • Promote recycling for fundraising. In cooperation with: ------------------------------------------------------ Poster Sizes: Pull Up Banner: 841x2000mm Posters: A4, A3, A2, A1, A0, B1 Handout Flyers: A5, A6 ------------------------------------------------------ Submission Requirements: • Use Adobe Creative Cloud • Provide all files at the end...

  €304 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Σφραγισμένο
  €304
  18 συμμετοχές
  Crowdfunding Expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...social media and other online platforms to maximize campaign reach and visibility - Familiarity with analytics and tracking tools to monitor and optimize the campaign's performance - A creative and innovative mindset to come up with unique and attention-grabbing campaign ideas and strategies If you have the expertise and experience in crowdfunding for product launches and can help us achieve our fundraising goal, please submit your proposal....

  €7554 (Avg Bid)
  €7554 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Video for a fundraisers 5 μέρες left

  I am looking for a talented video producer to create a medium-length (4-7 minutes) video for a fundraising campaign. The purpose of the video is to raise awareness, generate donations, and showcase the impact of our cause. Requirements: - Experience in creating impactful and emotional storytelling videos - Ability to convey a specific story or message in the video - Strong editing skills to create a compelling narrative - Knowledge of video production techniques and equipment - Attention to detail and ability to meet deadlines The ideal candidate will have a passion for storytelling and a creative approach to visual storytelling. They will be able to work closely with our team to understand our cause and objectives, and translate them into a powerful video that will engage and in...

  €801 (Avg Bid)
  €801 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I am looking for someone to start a gofundme campaign for an urgent hip replacement surgery that I need in Thailand. I have been diagnosed with severe osteonecrosis in my right hip and it is crucial that I undergo this procedure as soon as possible. I am not sure about the specific fundraising goal, but I am open to any amount that can help cover the costs of the surgery, travel expenses, and post-operative care. For the campaign, I would like to include my personal story to create a connection with potential donors and help them understand the urgency and importance of this procedure. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating successful gofundme campaigns - Excellent storytelling skills to effectively convey my personal story and the need for funding - Knowledge of m...

  €340 (Avg Bid)
  Επείγον
  €340 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Political fundraiser website 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled and experienced web developer to create a political fundraiser website for me. The primary goal...which proposes a 28th amendment of the U.S. Constitution Functionalities that the website should have include donation processing, event registration, and blog/news updates. Additionally, the website will need integration with social media platforms, specifically Instagram and LinkedIn. Ideal candidates for this project should have experience in web development, specifically in creating fundraising websites. Knowledge of social media integration and experience with Instagram and LinkedIn APIs is also required. If you are confident in your skills and can deliver a visually appealing and functional website that meets these requirements, please submit your...

  €258 (Avg Bid)
  €258 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  Global Charity Registration Proje...Procedures to Enable International Donations for a Nonprofit Organization The main purpose of our nonprofit organization is to receive donations to support our initiatives in providing education, supporting healthcare, and promoting environmental conservation. We currently accept international donations and have received a significant amount of donations from Europe. To further enhance our fundraising efforts, we are seeking an experienced individual or team to help us establish procedures to enable international donations. If you have the expertise and experience to help us expand our reach and streamline our international donation process, we would love to hear from you. Please provide examples of similar projects you have worked on in your...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Create GoFundMe campaign 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a GoFundMe campaign for my podcast about the roots of antisemitism. - The goal of the campaign is to raise funds for the production and promotion of the podcast. - I am open to anyone who is interested in contributing to the campaign, as I believe that the topic of antisemitism is relevant to a wide audience. - My target fundraising amount is $35,000, which will cover the costs of recording equipment, editing software, marketing, and hosting fees. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating successful crowdfunding campaigns, preferably on GoFundMe. - Strong communication skills to effectively convey the purpose and importance of the podcast to potential donors. - Knowledge or interest in the topic of antisemitism to accuratel...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  go fund me page 3 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me create a GoFundMe page for my community project. Purpose: The purpose of the GoFundMe page is to raise more than $10,000 for our community project. Specific Details and Stories: I have specific details and stories that I would like to include on the page. Ideal Skills and Experience: ...the GoFundMe page is to raise more than $10,000 for our community project. Specific Details and Stories: I have specific details and stories that I would like to include on the page. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating engaging and compelling crowdfunding campaigns - Strong storytelling skills - Ability to create visually appealing content - Knowledge of effective fundraising strategies - Excellent communication and collaborat...

  €346 (Avg Bid)
  €346 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  UI Design for fintech app 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  UI Design for Fintech App Depending on price, need at least 3 screenshots. The app is a fundraising app and will have a similar function to tinder or bumble with swiping, except the purpose will be for investors to find entrepreneurs or entrepreneurs to find investors. Similar style start ups would be kickstarter and gofundme. Platform: Both iOS and Android Elements to be designed: Entire app Design style or theme: General idea Skills and experience needed: - UI/UX design expertise for both iOS and Android platforms - Proficiency in designing mobile apps with a clean and modern look - Ability to create intuitive and user-friendly interfaces - Strong understanding of fintech industry trends and best practices - Experience in designing apps with a general theme, incorporating c...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a PowerPoint presentation for our local fundraising project for a 501 c organisation. Theme and Style: - I am open to any theme or style suggestions from the freelancer. Number of Slides: - The presentation will require less than 10 slides. Skills and Experience: - Experience in PowerPoint animation and graphic design. - Ability to create visually appealing and engaging slides. - Understanding of the purpose and goals of a business or sales presentation. - Knowledge of effective storytelling techniques to capture the audience's attention. - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work within the given timeframe. If interested, please provide examples of your previous PowerPoint projects and your proposed...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  I am looking for a skilled graphic designer to prepare graphics for my End of Year Fundraising Letter. The letter will be sent from my gmail account and I need visually appealing images to enhance the overall appeal of the letter. See the attached letter from 2022 as an example. We need a similar letter to send out via gmail but the graphics/style etc can be different. The 2023 letter text is included and a possible arrangement of photos inside the text. I attach a selection of photos that could be used - unfortunately not all are great quality. The 2023 letter style can be similar to 2022. Type of Graphics: - Images Branding Guidelines: - Although I do not have specific branding guidelines, I have a rough idea of the style I want to adhere to. See the

  €46 (Avg Bid)
  Επείγον Εγγυημένος
  €46
  63 συμμετοχές
  Fund Raising Advisor 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...a knowledgeable and experienced Fund Raising Advisor to assist me with my seed round fundraising campaign. The goal of this campaign is to secure funding through various sources such as crowdfunding, grant writing, and corporate sponsorship. Requirements: - Expertise in seed round fundraising - Proficiency in crowdfunding, grant writing, and corporate sponsorship - Excellent communication and negotiation skills - Strong understanding of fundraising strategies and techniques - Ability to develop and execute a comprehensive fundraising plan - Experience in setting realistic funding goals and achieving them - Proven track record of successfully securing funding for startup ventures Timeline: The fundraising campaign is expected to span over a period of...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to help me test specific features on my fundraising website. The project involves testing the donation process, specifically the user flow of selecting an amount, entering personal details, and making a payment. Skills and experience required for this project include: - Experience with manual testing - Strong attention to detail - Familiarity with fundraising websites and donation processes The ideal freelancer will be able to thoroughly test the donation process and provide detailed feedback on any issues or improvements that need to be made.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Looking for a business developer in Ahmedabad to assist with sales and marketing strategy. - The ideal candidate should have prior experience in developing effective sales and marketing strategies for startups in the local market. - Strong knowledge of the Ahmedabad...pitching the company's value proposition to secure funding. Skills and Experience: - Proven track record in developing successful sales and marketing strategies for startups - Excellent knowledge of the Ahmedabad market and target audience - Strong networking and communication skills - Ability to think creatively and provide innovative solutions - Experience in investor pitching and fundraising - Knowledge of market research and analysis techniques Timeline: - This is an ongoing project with no spe...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Investment pitch Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me create an investment pitch targeting individual investors. I am open to suggestions regarding the structure of the pitch, but the main goal is to raise funds for my project. Skills and experience needed: - Strong understanding of investment pitches and what appeals to i...investment pitches and what appeals to individual investors - Ability to create a compelling and persuasive pitch that clearly communicates the value proposition and potential return on investment - Knowledge of the investment landscape and what factors are important to individual investors - Excellent communication and storytelling skills to engage and captivate potential investors - Experience in fundraising and successfully raising funds through investment pitches ...

  €312 (Avg Bid)
  €312 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  gofundme crowfunding expert Έχει λήξει left

  I am looking for a GoFundMe crowdfunding expert to help me with a project. I have an ambitious fundraising goal of over $5,000 and I have tried crowdfunding before, but was not successful. I need to run a successful campaign and therefore need someone who has the expertise and experience to run one efficiently for more than 60 days. The successful candidate will understand the importance of reaching the fundraising goal and be able to confidently advise with the best strategy. They will be experienced in managing campaigns on GoFundMe, understand the target audience, have creative ideas to reach my goal and have an understanding of how to optimize the campaign to ensure it is successful. The perfect candidate will take into consideration the type of project that will have ...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Go Fund Me Έχει λήξει left

  ...for our non-profit organization. Skills and Experience: - Experience in running successful crowdfunding campaigns, specifically on Go Fund Me platform. - Strong copywriting and marketing skills to create a compelling campaign that can engage potential donors. - Knowledge of non-profit organizations and understanding of their unique challenges. - Ability to strategize and implement effective fundraising techniques to maximize donations. - Familiarity with digital marketing tools and techniques to promote the campaign across various channels. - Excellent communication skills to effectively convey the mission and impact of the non-profit organization to potential donors. We are not fixed on Go Fund Me we will consider other Crowdfunding sites that are well know, Our cause is marria...

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Donation Requisition/Content Writing for Fundraising to Nonprofits - Purpose: To solicit donations from corporate donors - Target Audience: Corporate donors - Preferred Tone: Informative We are looking for a skilled content writer to help us create a donation requisition/content for fundraising to nonprofits. This content will be used to specifically target corporate donors and provide them with informative details about our organization and why they should consider donating. Ideal Skills and Experience: - Excellent writing skills with a focus on creating informative content - Experience in writing persuasive content for fundraising campaigns - Knowledge of nonprofit organizations and their fundraising needs - Ability to research and gather relevant informat...

  €234 (Avg Bid)
  €234 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  ceo start up Έχει λήξει left

  I am seeking an experienced CEO for my technology startup. We are not looking for a traditional business plan or strategy as we have our own, however, we are in need of someone with the expertise to help our startup succeed. Our startup is in the technology industry, and more specifically, we are looking for someone experienced in fundraising, team building, and product development. Put simply, our goal is to find the best possible fit to run our startup. If you think you are the person we are looking for, please consider applying. We look forward to hearing from you.

  €34147 (Avg Bid)
  €34147 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  fundraising consultant in Singapore Έχει λήξει left

  I am looking for a fundraising consultant in Singapore who can assist me in raising 1 Million US$ debt or equity capital. Skills and Experience: - Proven track record of successfully raising significant amounts of capital - Excellent communication and negotiation skills - Ability to work within a tight deadline and deliver results in less than a month.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...seeking a talented and creative freelancer to design a website for our general fundraising platform. The website should be visually appealing, and user-friendly, and include features such as useful tips, fundraising ideas, latest news, and featured success stories. Key Features: Homepage: Engaging layout with clear navigation. Featured fundraising campaigns. Latest news and updates. Fundraising Tips and Ideas Section: Curated content providing valuable tips and ideas for successful fundraising. User-friendly interface for easy browsing. News Section: Regularly updated news related to fundraising, charity, and social impact. Categorized news for easy access. Featured Stories: Highlight successful fundraising stories to inspire visito...

  €277 (Avg Bid)
  €277 Μέση Προσφορά
  105 προσφορές
  fundraising expert Έχει λήξει left

  Hello! I'm looking for a fundraising expert to join my team and help us reach our ambitious goal. We need someone who is experienced with crowdfunding campaigns, specifically Kickstarter, and can manage the entire process from strategy creation to campaign launch. Our fundraising goal is between $10,000 and $50,000, so the project requires expertise and knowledge to be successful. If you believe you have the skill set necessary to take on this project and would like to join our team, please reach out. We look forward to hearing from you!

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Fundraising Έχει λήξει left

  Fundraising for Charity Project Goal Amount: Between $1,000 and $10,000 Purpose: Charity Promotion: Social Media Ideal Skills and Experience: - Experience in fundraising campaigns for charitable organizations - Knowledge of different social media platforms and strategies for promoting fundraising campaigns - Ability to create engaging content for social media posts - Familiarity with online donation platforms and tools - Strong communication and networking skills to reach out to potential donors - Creative thinking to come up with innovative ideas to attract donors - Ability to analyze data and track the progress of the fundraising campaign - Time management skills to meet campaign deadlines - Positive attitude and passion for making a difference in the com...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...PROPOSAL—- We are looking for a Business Startup Expert with hands-on experience in Fundraising and Business Plan Writing. Stage of Business: Startup stage Areas of Help Needed: - Business Plan Writing - Fundraising Target for Fundraising: More than $100,000 Ideal Skills and Experience: - Proven track record in successfully raising funds for startups - Extensive experience in writing comprehensive and compelling business plans - Deep understanding of the startup ecosystem and funding options - Strong financial analysis and forecasting skills - Excellent communication and presentation skills to pitch to potential investors If you have the expertise and experience in both business plan writing and fundraising for startups, we would love to discuss...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...remuneration system and a participative approach, favouring simplicity, collaboration, resilience, profitability and sharing. As an experienced entrepreneur with limited experience of IT development, my aim is to personally develop the MVP of the application in order to: - Finalise the definition of the business logic - Test and validate the use cases with entrepreneurs - Present a demo for fundraising and recruitment. The role of the senior developer will be to work with me in code pairing to ensure the quality and progress of the development. The frequency envisaged is about 1 to 3 times a week, for sessions of 2 to 3 hours, over an estimated period of 6 months. Participating in the FlexUp project means aligning yourself with our business model, which includes partial remune...

  €39 / hr (Avg Bid)
  €39 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  Investor Pitch for startups Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled and experienced freelancer to help me create a business proposal presentation to pitch startups about our investment fund/VC. The desired outcome of the pr...and experienced freelancer to help me create a business proposal presentation to pitch startups about our investment fund/VC. The desired outcome of the presentation is to generate interest from established startups or businesses. Ideal skills and experience for this job include: - Strong presentation design and storytelling abilities - Excellent communication skills - Knowledge of the fundraising process and investor expectations - Experience in creating successful business proposals - Attention to detail and ability to gather relevant information - Ability to work collaboratively and meet d...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  ...other merchandise related to the team. These items can be worn to proudly support the team and to share their story. In exchange for their support, backers will have the satisfaction of helping a motocross team reach their goals and enjoy the pride of being a part of something bigger than themselves. Together, let's make a difference and support this motocross team by helping to reach their fundraising goal. Please consider joining me in supporting this team in their efforts by offering your much-needed...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for a skilled designer to create a logo for a church fundraising project. - The logo should have a traditional style, as I prefer a classic and timeless look. - I am open to suggestions for colors, so please feel free to showcase your creativity and provide color options that you think would fit well. - The logo should be able to represent the church and its mission of fundraising for a specific cause. - It should be visually appealing and easily recognizable. - The ideal candidate for this project would have experience in logo design, particularly in creating logos for church or non-profit organizations. - They should also have a strong understanding of color theory and be able to create a design that evokes a sense of trust, community, and spirituality. -...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  175 προσφορές
  I need a website design Έχει λήξει left

  Church Construction Project Website Design Purpose: Fundraising campaign Color Scheme: Renaissance and Romanesque Number of Pages: 6-10 I need you to help come up with an inspiring design. There will be several rounds of feedback. After the design is agreed upon, we will need to create it in Elementor. The site will be wordpress. If you have wordpress skills, great, but not necessary. Skills and Experience: - Experience in designing informational or blog websites - Ability to create a visually appealing design with a Renaissance and Romanesque color scheme - Proficiency in creating user-friendly navigation for a website with multiple pages - Knowledge of responsive design to ensure the website is accessible on different devices

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  344 προσφορές

  Chief Technical Officer - App Developer- No work required before fundraising completes 5% of shares plus development fee. Project Overview: I am seeking an experienced Chief Technical Officer (CTO) who specializes in app development for both iOS and Android platforms. The primary function of the app will be price comparison, providing users with the ability to compare prices across various online retailers. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in app development for both iOS and Android platforms - Strong knowledge of price comparison algorithms and APIs - Proficiency in programming languages such as Swift, Java, and Kotlin - Familiarity with social networking and eCommerce functionalities - Ability to create a user-friendly and intuitive interface - Strong problem...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  97 προσφορές

  I need someone to create a PowerPoint presentation for a private equity fund fundraising. The target audience is investors, so the desired tone is formal. I have some data that needs to be included in the presentation, but additional research will be required. The PowerPoint should be professional and informative, effectively presenting my potential clients the information they need. Experience in creating presentations for fund-raising is a plus.

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...Modification in Flutter App, Website, and Backend based on PHP I am looking for a skilled developer to make modifications to a PHP script and a Flutter app. The modifications needed are primarily focused on feature enhancements and improvements in UI/UX. Specifics: - I have an ecommerce app with website, I have to get implementation of MLM in this project with some limitation. - I also have a fundraising app with website and want to get implement of blood donation feature and birthday matching system in this project. - The timeline for these enhancements is immediate, so I need someone who can start working on them right away. - We will also have the need of documentation of all modifications. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Flutter for implementing functionality...

  €327 (Avg Bid)
  €327 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am looking for someone to help me set up a fundraising campaign on a platform like GoFundMe to raise money for my pet's ongoing medical care. I have a goal of raising as much money as possible, and I have all the materials such as photos, story, etc. ready to go. This fundraising campaign is very important to me so I'm hoping to find someone who can ensure its success.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  scrivere articolo Έχει λήξει left

  ...across industries. ERC-20 Tokens and Tokenization: Ethereum's blockchain also introduced the ERC-20 standard, a set of rules and guidelines that enable the creation of fungible tokens on the Ethereum network. These tokens represent a wide array of assets, from cryptocurrencies to real-world assets like real estate and art. The tokenization of assets on Ethereum has facilitated new forms of fundraising through Initial Coin Offerings (ICOs) and has paved the way for the emerging trend of decentralized finance. Challenges and Scalability: While Ethereum has achieved remarkable success, it is not without its challenges. One of the most pressing issues is scalability. The increasing demand for Ethereum's blockchain has led to congestion and higher transaction fees. To ad...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Need editing for social media placement for two 45-sec Promo filmed promo spots made for nonprofit sports organization fundraising.

  €23 - €46 / hr
  Σφραγισμένο
  €23 - €46 / hr
  20 προσφορές

  I am looking for a freelancer to design and create a website for my coffee fundraising business. The purpose of the website is to promote the coffee products we offer. It needs to have an online ordering system for customers to place orders. Additionally, I am looking for the website to be modern and clean in design, so that it presents my business in the best possible way. I appreciate all offers and look forward to hearing creative solutions. Thank you!

  €962 (Avg Bid)
  €962 Μέση Προσφορά
  281 προσφορές
  Fundraising consultant Έχει λήξει left

  I am looking to hire a fundraising consultant to help me improve my existing fundraising strategies. I am looking for help in how to adapt our applications to fit the funder and to advice. My goal is to raise funds for a specific project, increase overall donor base, and ultimately improve our existing fundraising strategies. I need this project completed ASAP, within the month if possible.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am looking for a talented artist to create concept art using comics and / or animation storytelling for a kid's video game. The images will be used to create a concept video for fundraising purposes. Please provide samples of your previous work with a cv resume, or url to your website or portfolio. We could then get a sense of the cost and number of images.

  €269 (Avg Bid)
  €269 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  Raise Funds For My Charity Project Έχει λήξει left

  ...The purpose of the fundraising campaign is to support a specific project. The project is a Christmas charity event to give books, clothes, hair dressing services and personal/professional development sensitization to children in an IDP camp. My fundraising target is $1,000 While I have some ideas for the fundraising, I need help with formulating a detailed plan depending on your experience or skills. Skills and Experience: - Social media content creation experience. - A good and active social media presence/influence. - Excellent communication skills. - Ability to create compelling campaigns and appeals on social media. - Idea in creating and managing online fundraising platforms - Knowledge of social media for fundraising purposes - Proven experi...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  kickbooster expert Έχει λήξει left

  Hi, I'm looking for an experienced and knowledgeable kickstarter expert to help me set up my Kickstarter campaign for a book i just published and reach my target fundraising goal within 1-3 months. My task includes setting up the project properly, managing backer communication, and promoting the campaign through social media. I'm sure that together, with the right expertise, we can make this project come alive. If you believe that you have the skillset and expertise to help me, please reach out and let's discuss further.

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Project Title: Manage a Fundraising Event for a Charity Description: We are looking for someone with the skills & experience to plan, organize and manage a fundraising event or online fundraising campaign on behalf of Portucool. It will be in support of the Nazare Food Bank in Portugal with the aim of raising €300 to help purchase much-needed baby formula for underprivileged children. The event will need to take place and funds be processed before February 2024. Scope of Work: - Coordinate and oversee all aspects of the fundraising event - Develop and implement a comprehensive event plan and timeline - Secure a suitable venue for the event - Manage event logistics, including registration, seating, and audiovisual needs - Coordinate with vendors and ...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a skilled and experienced freelancer to help me create a business proposal presentation to pitch for fund raising. The desired outcome of the presentation is to gen...introduce a new product or service to potential investors. I have some, but not all details that I want to include in the presentation. Therefore, I need the freelancer to help me with the content and structure of the presentation. Ideal skills and experience for this job include: - Strong presentation design and storytelling abilities - Excellent communication skills - Knowledge of the fundraising process and investor expectations - Experience in creating successful business proposals - Attention to detail and ability to gather relevant information - Ability to work collaboratively and meet ...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...funding sources for my personal campaign. Purpose of the campaign: Personal Target fundraising goal: $300,000 (out of the 300,000, 5,000 will go to freelancer as payment) Launch timeline: 1 month Skills and experience required: - Experience in creating successful go fund me and crowd funding campaigns - Knowledge of effective strategies to reach fundraising goals - Ability to create compelling campaign content and visuals - Familiarity with different crowd funding platforms - Strong communication and marketing skills - Ability to create and implement a campaign launch plan If you have previous experience in running successful personal crowd funding campaigns and can help me reach my fundraising goal of $300,000, please reach out to me with your portfoli...

  €6630 (Avg Bid)
  €6630 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to make modifications to a PHP script and a Flutter app. The modifications needed are primarily focused on feature enhancements and improvements in UI/UX. Specifics: - I have an ecommerce app with website, I have to get implementation of MLM in this project with some limitation. - I also have a fundraising app with website and want to get implement of blood donation feature and birthday matching system in this project. - The timeline for these enhancements is immediate, so I need someone who can start working on them right away. - We will also have the need of documentation of all modifications. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in PHP and Flutter. - Experience in bug fixing and feature enhancement. - Knowledge of UI/UX design...

  €300 (Avg Bid)
  €300 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Κορυφαία fundraising Άρθρα Κοινότητας