Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  228,127 forum posting δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ψάχνω για Έλληνες προγραμματιστές, συνεργάτες σε project. Από Αθήνα για κατ'ιδίαν συνάντηση. Έχω 2 websites να φτιαχτούν σε 1 μήνα. To 1 είναι eshop το άλλο blog. Όσον αφορά το blog, είναι δημιουργί&alp...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Προδιαγραφές – Δυνατότητες Web Site – Mobile Apps WEB - Public Front End • Σχεδίαση διαδρομής και προβολή ενδιάμεσων ακτοπλοϊκών δρομολογίων, διοδίων, POI κτλ. • Αναζήτηση ακτοπλοϊκών δρομο&lambda...

  €7126 (Avg Bid)
  €7126 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Ψάχνω άτομο για ανάρτηση σχολίων σε forum. Πέντε ευρο ανά μήνα για δουλειά μιας ώρας. Χρειάζεται μια εξοικείωση με θέματα τεχνολογίας.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  ygeino cafes Έχει λήξει left

  Η ΤΕΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ marketing enas igiinos kafes se poles geysis kai se tsai. Gia parapano leptomeries epikinoniste mazi mou. agoraste to kafe ygino tis areskia sas gia na exete ygia sas ygini kamni kai twra opios endiaferete gia to kafe tilefoniste sto [[Posting of contact information is prohibited by Site Administrators.]]. egrafite kai 3ekiniste na vgazete extra eisodima.

  €27 - €227
  €27 - €227
  0 προσφορές
  Content creations automation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Creating an automated workflow for content creation using GPT-based chat AI, Canva, and social media posting involves integrating these tools cohesively. Here's a conceptual overview: ### Automated Content Creation Workflow: #### 1. **Content Ideas Generation:** - **Process:** - Use the GPT-based chat AI to generate content ideas based on specified topics or themes. - **Integration:** - Implement a chat interface that interacts with GPT to brainstorm and refine content ideas. #### 2. **Content Drafting and Refinement:** - **Process:** - Use GPT to draft initial content and refine it through interactive chat-based interactions. - **Integration:** - Develop an interface that allows users to collaborate with the AI to iteratively improve content....

  €456 (Avg Bid)
  €456 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...support website. The ideal candidate should have expertise in custom coding (HTML, CSS, JS, etc.). If you are also very good with Wordpress, i could consider you if there are sufficient resources we can access to achieve a great service. The website designbis alrwady on FIGMA and features outlined coukd be uodayed on the go depending on need.. The following specific features are also needed: - A forum for support discussions, where individuals can connect and share their experiences. - A resources and information section, where users can access helpful articles, videos, and other materials related to bereavement support. - Online counseling services, allowing users to schedule appointments and receive support from qualified professionals. There will also be an Admin Panel for ...

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  Zohaab I. JOB POSTING!!! $450 a month. Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist About Us: ( please read Cinderella Story Sweepstakes Explained (3).pdf ) At Cinderella Story Sweepstakes, we're more than just a business; we're a dream in the making. I'm a regular guy who's put everything into this venture, and while we're a very small company, our aspirations are huge. I'm committed to offering fair wages, and I assure you I'll be checking salary standards in your country to ensure we're on par. Compensation and Commitment Details: As we embark on this journey together, I want to be upfront about the financial aspects of this role. We're seeking someone who is interested in long-term employment and growth with...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Regular Social Media Manager for Facebook - I am looking for a social media manager who can handle facebook, instagram and tiktok - The ideal candidate will have experience in creating and editing reels. - The main responsibility will be to create and edit engaging videos for regular posting on the platform. - The frequency of posting will be on a weekly basis. - The candidate should have a creative mindset and be able to come up with innovative ideas for video content. - Experience in managing accounts and knowledge of the platform's algorithms is preferred. - The candidate should be able to optimize the videos for maximum reach and engagement. - Basic graphic design skills and knowledge of video editing software are required. - The ability to meet deadlines and work i...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...hosting platform. Configuring server environments to ensure optimal performance. I am willing to provide my services for this project free of charge, as a contribution to your organization. In return, I kindly request a formal contract letter that outlines the terms and conditions of our collaboration. This contract letter will be used for transparency and documentation purposes, especially when posting the project on freelancer platforms. The contract should include, but is not limited to, the following details: Project scope and deliverables Duration of the project Roles and responsibilities Confidentiality agreements, if applicable Any specific terms or conditions agreed upon I am confident that my skills and dedication to excellence will add value to your organization. I lo...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist About Us: ( please read Cinderella Story Sweepstakes Explained (3).pdf ) At Cinderella Story Sweepstakes, we're more than just a business; we're a dream in the making. I'm a regular guy who's put everything into this venture, and while we're a very small company, our aspirations are huge. I'm committed to offering fair wages, and I assure you I'll be checking salary standards in your country to ensure we're on par. Compensation and Commitment Details: As we embark on this journey together, I want to be upfront about the financial aspects of this role. We're seeking someone who is interested in long-term employment and growth with our company. For the initial three months, our b...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  For this task you will be translating a two and a half page/532 word document into one of the target languages listed below. The document contains guidelines which are to be used by a team of annotators to annotate sound clips for the languages being spoken within them. T...total project. Our budget is flexible, please feel free to make a bid that you feel properly reflects the work required. If you are willing and able to perform the translation for multiple languages, please let me know, and the completion of multiple documents should be reflected in your bid. Please include a translation of the sentence below in your application to denote you have read this posting in its entirety. "For this task you will be listening to audio clips and annotating the language the speake...

  €404 (Avg Bid)
  €404 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am looking for a skilled developer who can help me with a project involving image extraction and posting for a web application. The project requires extracting images from local files and posting them on a weekly basis. Skills and Experience: - Proficiency in Python, Flask, brython, and MySQL - Experience in image extraction and manipulation - Knowledge of web application development Key Requirements: - Ability to extract images from local files and post them on website - Understanding of database management and integration on a website If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me with my Instagram layout and running. The project requires the following skills and experience: Instagram Layout: - I prefer a collage layout...visually appealing collage layouts for Instagram. Color Scheme and Theme: - I have a specific theme in mind for my Instagram feed. - The freelancer should be able to incorporate this theme into the overall design and layout of the feed. Posting Frequency: - I would like posts to be made on a daily basis. - The freelancer should be able to create and schedule daily posts that align with the overall theme and layout of the Instagram feed. If you have experience in creating collage layouts for Instagram and can work with a specific theme and daily posting frequency, please submit your pro...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Hi, We are having a fundraising event and what we need is to have a 1 webpage that will show a big thermometer. The thermometer's range is $0 to $140,000. So instead of showing temperature, it will be the $ value depicting increasing heat as more dona...a Total Amount Raised at $1600. Then the webpage will show an animation of the thermometer moving from $100 to $1600. The webpage is not going to be hosted in a domain. It will just be on an air-gapped computer that will be connected to a projector to show the webpage to all the Fundraising event attendees. This is a RUSH Project. Timeframe to have the completed webpage is within 3 hours from posting this project. There is no extension as the event is within the next 3.5 hours. Please let me know if you have any questions. T...

  €140 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €140 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...section. Mybuilder Area: - I need a job posting and bidding system similar to mybuilder. - Clients should be able to post jobs and receive bids from electricians. - There should be a reviews and ratings system for clients to leave feedback on electricians. - A messaging system is needed for communication between clients and electricians. Advertising Options: - I want to provide affiliate marketing options for advertising on the website. Product Information Section: - I need a product comparison feature for the products in the electrical industry. - The product database should be searchable. - There should be a user review and rating system for the products. Ideal Skills and Experience: - Experience in web development, specifically in creating job posting and bidding sy...

  €558 (Avg Bid)
  €558 Μέση Προσφορά
  143 προσφορές

  LOGO + CONTENT CREATION I am l...with a minimalist aesthetic - Ensuring that the Instagram page has a sleek and coordinated look - Being open to creating content on various themes and subjects, as I am open to anything - Posting new content several times a week to keep the page active and engaging Skills and experience needed for this project: - Proficiency in Instagram content management and scheduling - Strong understanding of visual aesthetics and the ability to create sleek and coordinated content - Creativity and the ability to adapt to different themes and subjects - Strong organizational skills to ensure consistent posting schedule If you have the skills and experience necessary to create a visually appealing and coordinated Instagram page, please subm...

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Hello Khay! I can help you with the following:- ✔Social media management/marketing ✔Content creation (graphics, reels, copywriting, hashtag research, and distribution) ✔Social media growth strategy - increasing follower base with active, targeted followers. ✔ Website management and blog posting ✔ Email marketing and List building ✔ Web search and Data entry Concerning this project, I would like to present my candidacy to you. Working as a digital marketer for the last 3+ years, I have honed my skills in social media marketing and management. I have experience building content for all social media channels, creating opportunities to boost organic engagement, running and managing paid ad campaigns, conducting thorough creative and competitor research, handling giveaways and contest...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  • Web 2.0 Blogs • Social Network Posts • Social Bookmarking • Web Directories • Wiki Articles • Press Release • Article Directories • Web 2.0 Profiles • Forum Profiles • RSS

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  SEO and hashtag optimization 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in search of a skilled SEO and hashtag optimization expert on Fiverr. I run a fashion modest wear business and am looking for someone experienced to help boost my TikTok presence. I need someone who can provide me with a list of recent trends to incorporate into my business brand. The ideal candidate should excel at analyzing my TikTok account's performance and determining optimal posting times. Additionally, I'm seeking someone with expertise in selecting the right music for TikTok videos to improve their algorithmic performance. For a duration of 30 days, I require a professional who can collaborate with me to manage my TikTok account. This involves receiving content from me, implementing SEO strategies, adding appropriate hashtags, incorporating text, and advi...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  youtube channel 6 μέρες left

  ...YouTube channel. The ideal candidate should have experience in creating vlogs , Handling Camera , Editing optional and be able to consistently produce high-quality content. Content: - The YouTube channel will primarily focus on vlogs, Interviews, Entertainment,Business & promotion - Although I have a rough idea for the topics, I am open to suggestions and creative input from the freelancer. Posting Frequency: - I plan to post new vlogs 2-3 times a week. Skills and Experience: - Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro). - Strong storytelling and narrative skills. - Knowledge of YouTube algorithms and best practices for maximizing reach and engagement. - Familiarity with vlogging equipment and techniques. - Ability to collaborate and co...

  €13 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €13 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...Collaborate with the design team to develop visually appealing graphics and multimedia content. Ensure content aligns with brand voice, values, and marketing goals. Daily Post Management: Plan and schedule daily posts across social media channels, maintaining a consistent content calendar. Monitor post performance, track key metrics, and adjust posting strategies accordingly. Stay informed about industry trends and incorporate relevant content into the posting schedule. Qualifications: Proven experience in digital marketing with a focus on paid advertising, social media, and content creation. Familiarity with advertising platforms such as Facebook Ads Manager, Instagram Business, and Google Ads. Strong creative and analytical skills to develop effective marketing campai...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create 5 banners for posting on Twitter with each tweet. The preferred sizes for the banners are 1600x900 and 1080x1080, with a mix of sizes meaning if you do 2 banners 1600x900 then 3 banners will be 1080x1080 etc. I will provide a sample of the design style we are looking for in the files titles whatsapp image. I will also provide our logo 'Modern Game' which should be placed somewhere on each banner as well as our website address should also be somewhere on each banner ''. the style we are looking for is use of neon colours web3.0 style. The main goal for these banners is to create brand awareness and to allow us to post images with our tweets on Twitter. For content of the banners below are some ideas but you can edit if yo...

  €17 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €17
  10 συμμετοχές

  Services -> Customized Software Development -> ERP Solutions -> Mobile App => Analyze our current marketing strategies and identify areas for improvement. => Develop a detailed marketing plan tailored to the ERP solutions sector, with a focus on digital marketing strategi...Develop a detailed marketing plan tailored to the ERP solutions sector, with a focus on digital marketing strategies. => Guide content creation for various platforms including blogs, social media, and email campaigns. => Assist in SEO strategies to improve online visibility. => Provide insights on analytics and campaign performance, suggesting adjustments as needed. => Define SMM Strategy and Posting Freq and Calendar => Experience in creating and implementing successful marketing s...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Need flutter mobile app developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...have access to the whole web/app. 2. Only free members will have access to vote on contest. If they want to see other parts of the app/web, they will have to be paid subscribers. Paid subscription: 1. Members $4.99 a month or 2. Members $50 for the year 3. One time payment of $50 for Car Club registration on Car Club page 4. $50 payment for each Event/Cruise Event/Cruise page 5. $50 payment per posting on the Buy/Sell vehicle page 6. $15 per month payment for auto businesses on the Lowrider Shop/Customs page 7. Vendors pay $40 per 6 months to list their businesses on teh Vendor Info page 8. Admin will charge 10% of the fee collected from the Lowrider Hollywood page. This payment will be made on the back end thru app admin. 9. Sponsorship ads on pages. Rate will vary. Is there a w...

  €1538 (Avg Bid)
  €1538 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  SEO Offpage 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can help me with offpage SEO strategies for my website. The ideal candidate should have experience and expertise in the following areas: - Guest posting: I am interested in getting backlinks through guest posting on relevant websites. - Link building: I need someone who can build high-quality and relevant backlinks for my website. - Social bookmarking: I would like to explore social bookmarking as a strategy to improve my website's visibility. Preferred websites for link building: - I have a specific list of websites that I would like to target for link building. - If you don't have a specific list, I have some criteria that the websites should meet. - I trust your expertise in choosing the right websites for link building. Numb...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Website for Music talents 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for ...I would like the design to be clean and simple. Features: - The website should include user profiles and portfolios, where talents can showcase their work and achievements. - I would also like to have a discussion forum where users can interact and share their thoughts and ideas. - Additionally, the website should have music upload and streaming features, allowing talents to share their music with others. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development and design. - Experience in creating user profiles and portfolios. - Knowledge of discussion forum integration. - Familiarity with music upload and streaming features. If you are a creative and skilled web developer who is passionate about music, I would love to discuss further ...

  €1225 (Avg Bid)
  €1225 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές
  Social Media Handler 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Description: Social Media Handler I am in need of a skilled social media handler to assist me with managing my Instagram account. Platforms: - Instagram Content Focus: - Stories/Short Clips Posting Frequency: - Weekly Skills and Experience: - Experience in managing Instagram accounts and creating engaging content - Proficiency in using Instagram's features such as stories and short clips - Knowledge of current social media trends and best practices - Strong communication and creative skills to create visually appealing and attention-grabbing content - Ability to schedule and plan posts for a weekly posting schedule If you possess the ideal skills and experience for this project, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and an...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  I am looking for a Socials Manager to help increase our followers from 400 to at least...visually appealing content to captivate and engage our followers. Target Audience: - 15-30 year olds, 40-60 year olds - film enthusiasts - indie film enthusiasts -- people interested in a more united world where our difference can define us but no longer needs to divide us Ideal Skills and Experience: - Proficient in managing and growing social media platforms - Experience in creating and posting engaging visual content, such as images and videos - Familiarity with the film industry and ability to create content that appeals to film enthusiasts - Proven track record of successfully growing social media followers - Strong communication and interpersonal skills to effectively engage with o...

  €255 (Avg Bid)
  €255 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  increase Linkedin Page Followers 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Increase your Linkedin page followers and engagement with our expert social media marketing services. - Current number of Linkedin page followers: 500-1000 - Target number of followers: Increase by 5000+ Followers - Frequency of content posting: Daily 5 Post We are seeking a skilled social media marketer who can help us grow our Linkedin page followers and increase engagement with regular content updates. Skills and Experience: - Proven track record in successfully increasing followers on Linkedin - Strong knowledge of Linkedin platform and its algorithms - Ability to create engaging and informative content - Experience in developing and implementing effective social media marketing strategies - Proficiency in using social media management tools - Excellent communication and co...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  **Blockchain Project Mentor Wanted** We are seeking an experienced professional to support our team as a mentor in our Discord channel. Your role will involve monitoring our development, providing tips and tricks, contributing new ideas, and overseeing our infrastruct...work, purely advisory and support role **Compensation and Workload:** - Payment on an hourly basis - A maximum of 10 hours of support per month **Application Process:** Please send us a proposal detailing your experience and how you can contribute to our project. Start your proposal with the phrase "I have read and understood the requirements" to confirm that you have thoroughly read this job posting. Proposals without this phrase will not be considered. We look forward to your application and to an exc...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Run an SFC Tiktok Account 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer to run my SFC Tiktok account and help drive traffic to my website. Goals: - Drive traffic to my website - Increase brand awareness Ideal Sk...and help drive traffic to my website. Goals: - Drive traffic to my website - Increase brand awareness Ideal Skills and Experience: - Proven experience in managing Tiktok accounts - Strong understanding of Tiktok algorithms and trends - Ability to create engaging and viral content - Knowledge of digital marketing strategies - Familiarity with my brand and target audience Content Posting Frequency: - Post new content as frequently as possible Content Strategy: - I already have a content strategy in place Please provide examples of your previous Tiktok account management and content crea...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...social media strategy to promote my fitness tips and advice content - Increase my visibility and reach on platforms such as Instagram, YouTube, and Facebook - Engage with my audience and respond to comments and messages 2. Content Creation: - Collaborate with me to develop engaging and informative fitness tips and advice content - Help me create a content calendar and schedule for posting three times a week - Ensure that the content is well-researched, accurate, and appeals to my target audience 3. Analytics and Reporting: - Monitor the performance of my content and provide regular reports on engagement, reach, and growth - Use analytics tools to identify trends and opportunities for improvement - Make recommendations for content adjustments and improvem...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Social Media Manager needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Social Media Manager who can help me manage my social accounts. I need assistance in developing a content strategy and creating engaging posts on a daily basis. Ideal skills and experi... Ideal skills and experience for the job include: - Proven experience in managing social accounts and growing followers - Knowledge of current trends and best practices in social media marketing - Ability to create visually appealing and engaging content - Strong communication and writing skills to craft compelling captions and posts - Familiarity with scheduling tools to ensure consistent posting - Analytical skills to track and measure the success of social media campaigns. - Excellent spoken and written English skills Happy to pay up to $8 per hour. Bids for more will be...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  83 προσφορές

  We are in search of an experienced advisor to assist in the development of an innovative web-based wallet system targeted at developers. This project involves creating a secure, scalable wallet system with comprehensive REST API integration ...Docker Swarm, monitoring tools, and data analytics. High reliability and clear communication skills. Application Process: We invite you to submit a proposal detailing your relevant experience and how you can contribute to this project. Special Note: Please start your proposal with the phrase "I have read and understood the requirements" to confirm that you have thoroughly read through this job posting. Proposals without this phrase will not be considered. We are excited about your application and look forward to collaborating on th...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I would like to build a website for people to find language exchange partners. People should be able to choose a city , choose a language they speak and a language they want to learn such as English/Spanish or Chinese/English and then post an ad looking for a language exchange partner. They could also choose "online" language exchange where they simply post an ad saying that they ...language they speak and a language they want to learn such as English/Spanish or Chinese/English and then post an ad looking for a language exchange partner. They could also choose "online" language exchange where they simply post an ad saying that they want to practice the language with someone online. People can reply to the post. Should be integrated with Stripe so that we can charge ...

  €464 (Avg Bid)
  €464 Μέση Προσφορά
  155 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can create monthly Instagram posts for me using the content and images that I will provide. I would like a Christmas and New Years theme with my products. Skills and experience needed: - Proficiency in graphic design and photo editing software - Knowledge of Instagram's post specifications and guidelines - Cre...Instagram posts for me using the content and images that I will provide. I would like a Christmas and New Years theme with my products. Skills and experience needed: - Proficiency in graphic design and photo editing software - Knowledge of Instagram's post specifications and guidelines - Creativity in designing visually appealing and engaging posts - Ability to work within a monthly posting schedule and meet deadlines

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for a freelancer who can help improve the visibility of my Instagram and Facebook accounts. Specifically, I need assistance with increasing followers, improving engagement, and optimizing content. Skills and Experience: - Experience with social media marketing, specifically on Insta...assistance with increasing followers, improving engagement, and optimizing content. Skills and Experience: - Experience with social media marketing, specifically on Instagram and Facebook - Knowledge of strategies to increase followers and improve engagement - Ability to optimize content for maximum visibility and reach Content Focus: - The majority of my content is focused on videos and pictures Posting Frequency: - I would like to post content 2-3 times a week on both Instagram and...

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Trophy icon Create this sticker for me 5 μέρες left

  Hello! I need this uniform made into a sticker similar to the completed sticker I’m posting below. First image is the example and the other images are the new uniform. I’d also like to have the text in Radley Sans font.

  €14 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €14
  36 συμμετοχές
  NEED EBAY PARTNERS TO POST OUR ITEMS AND MAKE DROPSHIPPING 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...can help me post and sell fashion items on the platform. Skills and experience required: - Experience with eBay selling and dropshipping - Knowledge of fashion trends and market demand - Ability to source fashion items quickly and efficiently - Strong communication and customer service skills Project Details: - I have a range of fashion items in stock and ready to ship. - I need assistance in posting and selling between 10-50 items on eBay. - The ideal partner should be able to handle the entire process of listing, managing inventory, and fulfilling orders. Benefits for eBay partners: - Opportunity to earn a commission on each sale - Flexibility to work remotely and at your own pace - Access to a wide range of stylish fashion items to sell If you are an experienced eBay sell...

  €3760 (Avg Bid)
  €3760 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Project Description: - I am looking for a freelancer who can help me autom...to chat gpt to automate rule based responses. - The ideal freelancer for this job should have experience with social media automation tools and be familiar with make.com. - They should have a strong understanding of different social media platforms and be able to create visually appealing and compelling content. - Additionally, the freelancer should be able to schedule and manage the automated posting of content to ensure it reaches the target audience effectively. - Excellent communication skills and the ability to work independently are also important for this project. - If you have the necessary skills and experience, please provide examples of your previous work in social media automation and content g...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  €26 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Need 20 guest post backlinks on French websites 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me secure 20 guest post backlinks for 20 different urls under the same ...keyword targeting and can incorporate these keywords seamlessly into the guest posts. The content and media should be provided by freelancer. The destination website is for the moving industry, located in Quebec, Canada. Ideal Skills and Experience: - Experience in guest posting and link building - Familiarity with the French language and French websites - Knowledge of SEO and keyword targeting - Ability to create high-quality, engaging content - Attention to detail and ability to follow guidelines for guest posting If you have a proven track record in creating effective guest post backlinks on French websites and can target specific keywords, please apply ...

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a website that aims to connect senior citizens with caregivers. The primary goal of...would like the website to have high user interaction, with features such as forums, comments, and ratings. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating user profiles and implementing booking systems - Familiarity with online payment systems and integrating them into websites - Knowledge of forum and comment functionalities and how to implement them effectively If you are a developer who is passionate about creating a website that can make a positive impact on the lives of senior citizens, please reach out to me with your portfolio and relevant e...

  €94 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €94
  30 συμμετοχές
  Cauã Monteiro 5 μέρες left

  Project Title: Social Media Posts for Cauã Monteiro Content Needed: - Social media posts Tone of Voice: - Professional Frequency of Posting: - Weekly Description: I am looking for a skilled freelancer to create professional social media posts for me on a weekly basis. The posts should be engaging and in line with my brand's tone of voice. Skills and Experience Required: - Excellent writing skills - Previous experience in creating social media content - Understanding of different social media platforms and their best practices - Ability to research and stay updated on industry trends - Creativity in developing engaging and eye-catching posts - Attention to detail in terms of grammar, spelling, and formatting If you have the right skills and ex...

  €2 - €7 / hr
  Τοπικό
  €2 - €7 / hr
  0 προσφορές
  Social media handler 5 μέρες left

  Social Media Handler for Instagram - Increasing Followers with Daily Content Posting Skills and Experience: - Proficient in Instagram management and content creation - Strong knowledge of Instagram algorithm and strategies for increasing followers - Experience in developing and executing effective social media campaigns - Ability to create engaging and visually appealing content - Familiarity with scheduling tools and analytics to track performance and make data-driven decisions - Excellent communication and writing skills to engage with followers and respond to comments and messages - Understanding of the target audience and ability to tailor content accordingly - Creative thinking and ability to come up with innovative ideas for content and campaigns Responsibilities: - Manage a...

  €533 (Avg Bid)
  €533 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...have our own AHREFS account, if the backlinks you created shows up in AHREFS as good quality backlinks or help us get better ranking, you will be rewarded with more budget. Very simple, let the result talk. ------------------------- Project Description: Seeking an experienced SEO specialist to create high-quality backlinks for my tech website. Preferred Method for Backlink Creation: - Guest posting on reputable websites Target Domain Authority (DA) for Backlinks: - 35-40 Industry/Niche: - Tech --- SEO Backlink Building Partner Guidelines Introduction: Hello Partners! We aim to improve our website's search engine ranking and visibility. These guidelines will help you understand our backlink requirements. Website Requirements and Preferences: Acceptable Websites f...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Please provide a list of sites where you intend to post. Also, specify the number of posts you plan to upload on each site, especially for those involving image and ChatGPT-generated content. It's important to use our time efficiently. I am looking for a freelancer who can help me with posting content on specific websites to enhance brand awareness. The ideal candidate should have experience in creating and posting image posts on. The main goal of these postings is to increase brand awareness. If you have the skills and experience in managing social media profiles and creating visually appealing content, please reach out to me.

  €14 (Avg Bid)
  Social Media Management Service 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...report from the platform. Platform to be used will be loomly. Social media management service that can help me with content posting on all platforms. On a long-term basis. I do not require engagement with followers, such as responding to comments or direct messages. Ideal skills and experience for the job: - Experience in managing social media accounts and posting content regularly - Experience with loomly ( you can suggest another platform that has at least the resources of loomly) - Knowledge of various social media platforms and their best practices for content posting - Ability to create engaging and relevant content - Time management skills to ensure consistent posting - Familiarity with social media analytics to track the performance of posts - Sense...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  Affiliate marketing 5 μέρες left

  Affiliate Marketing Project Description: - Project Title: Affiliate marketing in the Health and wellness niche - ...conversions. - Optimize social media profiles and content for maximum visibility and engagement. - Drive targeted traffic to our affiliate links through effective social media marketing techniques. - Deliverables: - Well-written and persuasive social media posts that align with our brand and target audience. - Detailed social media marketing strategy outlining the platforms, content types, and posting schedules. - Regular performance reports and analytics to track the success of the affiliate marketing campaign. - Additional Information: - We prefer to work with freelancers who have experience in the health and wellness industry or have successfully promot...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  post media and text generate chat gpt content on the web 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...website that you u will post the content!!!! - I am looking for a freelancer to assist me in posting media and text generate chat GPT content on social media platforms. - The content will primarily consist of images, which will be accompanied by text generated by a chat GPT model. - The ideal candidate should have experience in creating and curating engaging social media content. - Proficiency in using chat GPT models and integrating them with media is required. - The freelancer should be familiar with the various social media platforms and their posting formats. - Attention to detail and creativity are essential for creating visually appealing and informative posts. - The project will require regular posting and monitoring of engagement and analytics on social med...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  Κορυφαία forum posting Άρθρα Κοινότητας