Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  1,126 fortran δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Convert Fortran Code to Python Έχει λήξει left

  I am looking for developer who can convert Fortran code to python. I have Fortran script and will share. It needs to be completed asap.

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Convert Fortran to Python script Έχει λήξει left

  I have Fortran script and would like to convert it to python. If you have skills in both of Fortran and python, let's discuss the task.

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  FORTRAN code optimization -- 2 Έχει λήξει left

  Hi Salavat T., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Numerical Analysis with Fortran Έχει λήξει left

  We are looking for some experienced Fortran 95 programmers with a solid knowledge on Numerical Analysis, in order to help us on a project. Familiarity with the following concepts will be needed :

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Fortran OpenMP Έχει λήξει left

  Simulating a crazy anthill by means of random walkers and speeding up calculations using OpenMP,

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Fortran code optimization Έχει λήξει left

  I have a Fortran code which has to optimized. Further details will be provided in the chat. This project requires the numerical simulation knowledge and Tecplot

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Fortran and C++ compilation Έχει λήξει left

  There is a source code of a couple of programs that are written in C++(*.cc files) and Fortran (*., *.f90 files). The program does some calculations and has a GUI (GTK libraries). The project has a file. The original programs run on Windows. The task is to find out how to compile the programs on Windows. If it is possible, then we need detailed instructions on how to do the Windows compilation (tools to run, libs to use, etc.). If the compilation into a Windows executable is possible, the compiled program should run correctly against a test input. Optionally, we would be interested to know if it is possible to use MS Visual Studio and Intel Fortran compiler to build the source code.

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  The file is needed to compile Fortran code for the Python package.

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  delphi GUI shell adaptation Έχει λήξει left

  I have a delphi GUI shell for my fortran code and need some additional fields in GUI - very similar to existing... such changes will be also required from time to time in future.

  €424 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €424 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  i have a project that need to accomplish in FORTRAN so who are expert in it pls write a propsal

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Matlab to Fortran conversion Έχει λήξει left

  I am looking for some one to convert a Matlab code of around 70000 line to Fortran. Someone who can provide me with a structured and efficient Fortran code. Please contact me ASAP!

  €1027 (Avg Bid)
  €1027 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Transform matlab code to fortran Έχει λήξει left

  I have a matlab software and i need to translate to fortran. regards.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Code Implementation and Validation Έχει λήξει left

  Looking for a computational fluid dynamics (CFD) expert with experience in programming (in FORTRAN) to implement features in an in-house code and test/validate features

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  build me simplex project Έχει λήξει left

  I need you to do one of these: 1. transfer simplex code from plain C to C# or 2. transfer "affine scaling" program to either Fortran C++ or C# either of them must use Operator overloading at maximum usage. i will deliver the C codes simples when i can.

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  nashwa2272 Έχει λήξει left

  i have fortran program, i want to understand it and convert it python program.

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  help with Fortran code Έχει λήξει left

  I need to rank data in order from the smallest to the largest

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I need someone to translate a code that works perfectly in MatLab to FORTRAN. The code in Matlab reads data from .txt files and outputs the calculation of some coefficients

  €475 (Avg Bid)
  €475 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I have a VPS site running MS Server 2019. I need to be able to run FORTRAN code via forms on the site. I have managed to get CGI and PHP running with some of my code, but the server setup I've used only works for a single executable called "" run from the wwwroot directly. I would like to expand to multiple codes running via forms in multiple sub-directories. Here is the existing form that I have managed to get working: Basically want I want to be able to do is have a lot of different forms and codes that a visitor to the site can run. But, for some reason, the way I installed CGI and PHP on the server doesn't seem to allow this. Can you help? I assume this is a pretty small job for someone who really knows their way around MS Server, but hopefully

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Project for Muhammad M. Έχει λήξει left

  ...of the seismic isolator. There are 20 "red color" type seismic isolators and 11 "blue color" type seismic isolators. The hysteresis curve of each type of seismic isolator is represented in red and blue. The location of each seismic isolator is described in one of the images. For "red color" and "blue color" seismic isolators, the lateral hysteresis must be modeled with connecting elements or FORTRAN programming in two directions horizontally (N/S and W/E) and vertically as a linear spring. Concrete slab has only concrete or is type RCC with compressive strength of 35 MPa. The water must be modeled with acoustic elements to obtain the modal analysis and the fundamental frequency, as well as a transient analysis with an earthquake. The aco...

  €9 - €9
  €9 - €9
  0 προσφορές
  €165 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...of the seismic isolator. There are 20 "red color" type seismic isolators and 11 "blue color" type seismic isolators. The hysteresis curve of each type of seismic isolator is represented in red and blue. The location of each seismic isolator is described in one of the images. For "red color" and "blue color" seismic isolators, the lateral hysteresis must be modeled with connecting elements or FORTRAN programming in two directions horizontally (N/S and W/E) and vertically as a linear spring. Concrete slab has only concrete or is type RCC with compressive strength of 35 MPa. The water must be modeled with acoustic elements to obtain the modal analysis and the fundamental frequency, as well as a transient analysis with an earthquake. The aco...

  €393 (Avg Bid)
  €393 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  A VUMAT code has to be written for Abaqus. I have written the plasticity part but finding difficulty in writing damage part. So any one with Fortran and Abaqus knowledge please help me. The code should provide plasticity and damage in material .

  €17 - €142
  €17 - €142
  0 προσφορές
  Fortran project review Έχει λήξει left

  Hi. Did you remember our project of fortran compile program? I need edit that to generate multiple files

  €231 (Avg Bid)
  €231 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Looking to hire Fortran Developer for our implementation partner client. Freelancer should be from India and reside in India for ease of communication and coordination. The consultant must have exp of Experience in Fortran/CAD/CAE development. must-have skills: • Design, programming, debugging, and testing of numerical algorithms together with the graphic libraries. • Experience migrating codes from FORTRAN to C, directly and using F2C (FORTRAN TO C converter ). • Minimum 3-5 years of experience in C/C++/Fortran programming • Exposure to CAD/CAE software development would be an advantage • Experience of software development and debugging on Windows & Linux platforms. Strong programming concepts in C/C++/Fortran wo...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I can share this directly with the candidate. Ideally, the candidate has to be in the USA. High-level requirements: 1. R analytical programming support to convert and document data import/export, business rules, econometric models, and workflows 2. Knowledge of analytical programming tools to include, but not limited to: SAS, Stata, Excel, Excel VBA, FORTRAN, GAUSS, GAMS, Git/GitHub, Python and R/R Studio (not all of them are required) 3. Demonstrate Competency in Statistical Analysis 4. Ability to document all conversion processes from legacy tools and methodologies. Documentation should be written in clear, concise “plain language” in the event the new staff is onboarded, to quickly facilitate their personal transition to utilizing R instead of niche tools they may ...

  €210 / hr (Avg Bid)
  €210 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Convert old Fortran code to C# Έχει λήξει left

  I have a program written in old Fortran code. I need a programmer who can convert it C# , compile and run it.

  €499 (Avg Bid)
  €499 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Expert in Fortran Έχει λήξει left

  I am looking for an expert in Fortran

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  En la universidad me han pedido que convierta un código en C a lenguaje fortran. Tengo un poco avanzado, el codigo no es extenso, aqui lo comparto (este esta en C): #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <math.h> #define EPS 0.001 #define NMAX 20 #define H 0.001 #define SIGMA 20 #define EPSILON 0.001 #define GAS 20 #define RMENOS 0.001 #define RMAS 20 #define NAME 0.001 float sum_par (int n, float mu){//Calcula las sumas parciales int i,j,k; float aux,sum=0; for(i=-n;i<=n;i++) for(j=-n;j<=n;j++) for(k=-n;k<=n;k++){ aux=(float)i*i+j*j+k*k+i*j+i*k+j*k; if(aux) sum+=pow((float)aux,-0.5*mu); } return sum; } float suma(float mu){ int n=1; float sum,aux...

  €18 (Avg Bid)
  Επείγον
  €18 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Fortran Language Expert Έχει λήξει left

  Actually There is some problem while running a Fortran code. I would greatly appreciate if some one could help me in resolving this issue ( image attached)

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Fortran to C++ CFD re-write -- 2 Έχει λήξει left

  I have source code for a bespoke CFD program, written in Fortran, that I would like to re-write, slightly restructure and update to C++. The FORTRAN code is structured: Main program: 570 lines 14 subroutine files Total Code Lines: 2487 but a lot of those are repeated COMMON blocks and comments. I have source code for a bespoke CFD program, written in Fortran, that I would like to re-write, slightly restructure and update to C++. The code has been in circulation since the mid '70's, and has been modified in 1990's and by myself over the past 3 years. I edited it to compile on GCC gfortran so I could package it into 64-bit exe and added some handy logging functions. We typically use this code internally, but we have also distributed copies of the ...

  €2175 (Avg Bid)
  €2175 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Build a UMAT for HAH model Έχει λήξει left

  Write a UMAT for homogeneous anisotropic hardening in fortran for abaqus

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Computational Fluid Dynamics Expert Έχει λήξει left

  We are after a Computational Fluid Dynamics experts to work with us on a new project. We are looking for a freelancer to provide support with the review and testing of parallel linear equation sparse matrix solvers (LESMS) created by different experts. The Experience we are after is: - Applied Mathematics - Computational Fluid Dynamics - Fluid flow knowledge - Fortran coding knowledge is a plus We are looking forward to your bid!

  €43 / hr (Avg Bid)
  €43 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Montecarlo con Fortran90 Έχει λήξει left

  Necesito modificar un codigo en Fortran 90 para realizar un analisis de montecarlo. Quisiera comunicarme con un freelancer preferiblemente de habla hispana.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  weighted summation with FORTRAN Έχει λήξει left

  I have generated a potential energy surface with several and would like to reduce them by doing a weighted summation with FORTRAN.

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές
  Write a fortran F 90 code. -- 2 Έχει λήξει left

  Write a fortran F90 code for given particular project.

  €170 (Avg Bid)
  €170 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  mixed language programming Έχει λήξει left

  There is a WooCommerce API call in C++ that I need to call from a Fortran QuckWin application in Visual Studio 2019 under Windows 10. Show me how to do this. I cannot give you code and everything because it is proprietary so i want you to see my desktop as you tell me what to do to make his call. You spoken English must be good.

  €43 / hr (Avg Bid)
  €43 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Translating R code to Python2 Έχει λήξει left

  Translate R code into Python. In particular: This function involves 4 subfunctions and 1 Fortran subroutine. Fortran should be linked to Python via F2PY compiler, see for details.

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I prepared a Subroutine file that includes Film, Filed, and some function subroutines. It is linked with ABAQUS. Also, it runs very well. But when I changed some input data again I reach the same result. Means with for example 2 or three kinds of input data, the results for all of them are the same. I need someone that has good experience in: 1)Fortran, 2)subroutine linked with Abaqus and 3) material properties in Abaqus to debug and find the problem.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I wrote a code in FORTRAN to generate a multipolar potential energy surface based on the sign of the indices and the expansion coefficients (many rows and 07 columns). I found that there are some similar rows starting from the second column and I would like to factorize them in order to get rows with unique columns.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Translating R code to Python Έχει λήξει left

  I need to translate R code to Python. In particular, this function: It has 4 sub-functions in R and 1 sub-function in Fortran. The Fortran code should be linked to Python via numpy f2py.

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Need installer Έχει λήξει left

  Need to create an installer for the VS project I have, it is a Fortran Quikwin program. Project files will be given to you only if I hire you.

  €180 (Avg Bid)
  €180 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Montecarlo on Fortran90 script Έχει λήξει left

  Hi, I need to do a Montecarlo analysis to a Fortran 90 script about fluid dynamics, if you know Fortran90 and Math, this project could interest you!

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  i need to adapt my software that i sell, to include the WooCommerce plugin. My software is in fortran but I can call a C++ subroutine to accomplish the API call. i need to do this mostly via Skype sessions in which you show me what to do.

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...to press the run button on both Fortran and Matlab and get the same results the original authors did and then help me set it up on my computer. I know how to use Matlab just need help setting up the code using the following link: The code requires BLAS, LAPACK and UMFPACK libraries. These are available in SuiteSparse, which can be downloaded here: In short, I just need someone to run this code once, with the already written code, get the same results and tell me how to set it up on my computer for me to do the same. ALTERNATIVELY (preferred) - if easier, I just need to replicate this code on Matlab but cannot run it as it requires Fortran to work:

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I wrote a code to generate my potential energy surface depending on the coefficients but I found that some lines are repeated and I would like to factorize them to get a file with unique lines with FORTRAN.

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hello. The code written on fortran 77 needs to be converted to fortran 90. So write initial vorticity field

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  hello. i have a code written on fortran 77. should convert to fortran 90. so write initial vorticity field

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Κορυφαία fortran Άρθρα Κοινότητας