Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  10,331 flex δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Αναζητώ τη βοήθεια ενός προγραμματιστή, για την ολοκλήρωση μερικών στοιχείων του marketplace του οποίου προσπαθώ να φτιάξω. Το marketplace έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τη&nu...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Προγραμματισμός flex και bison για συντακτική ανάλυση !

  €28 - €237
  €28 - €237
  0 προσφορές
  Amazon Account Manager 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...lines and sub categories of the brand. The candidate must be competent to understand our products, competitors products and their prices and analyse data to garner more online sales at a sub category level. The candidate must main a copy of all our listing in an Excel file. 2. Complete knowledge on how to list products and how to process orders on online portals and channels like amazon seller flex , Flipkart, Myntra, Jio Mart, Shopify etc. The candidate must know how to add simple and variation listings, modify , delete listings and maintain good listing health and quality on the portal. The candidate must be able to maintain uniform product information, stock , price accross all portals for the brands handled. The candidate must be able to inbound stock and maintain a retu...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Primerica is a financial services company that primarily focuses on providing financial education and offering a range of products and services to help individuals and families achieve their financial goals. One of the core aspects of Primerica's mission is financial education. The company aims to empower individuals ...Thrive in a flexible environment; Entrepreneurial Mindset Strong leadership and decision-making skills Ability to develop, manage, and drive growth Goal-Oriented Requirements: Must be at least 18 years old (this is a FEDERAL REQUIREMENT). Must pass a background check (No Felonies) Self-disciplined Trustworthy We'll provide: Paid training program State and Federal Licenses Part-time or full-time Flex options Commission and bonus-based, Residual income and...

  €355 / hr (Avg Bid)
  €355 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  ompany data maker 5 μέρες left

  We are seeking a skilled graphic designer to create a professional PDF file for our company specializing in flex printing, vinyl, ACP (Aluminum Composite Panel) boards, and related services. In addition to the PDF file, we require a comprehensive rate list to aid in marketing and lead generation from other companies. I am looking for a freelancer who can help me with a project titled "Company Data Maker". This project involves generating market research data for my company. Specific Type of Data: - I need market research data to be generated. Data Analysis: - I require actionable insights to be provided along with the data. Data Collection Scale: - The data collection required is on a small-scale, with less than 100 data points. Ideal Skills and Experienc...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...background-color: rgb(225, 224, 224); } img { box-shadow: black 0 0 10px; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 10%; border: black 3px solid } .carrousel_parent-ecrans { display: flex; width: 100%; overflow-x: scroll; scroll-behavior: smooth; scroll-snap-type: x mandatory; } .carrousel_ecran { width: 100%; flex: 0 0 100%; scroll-snap-align: start; } .carrousel_ecran figure { margin: none; } .carrousel { position: relative; } .carrousel_btn { position: absolute; top...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...doesn't feel great. For this contest, I'd like to see mockups for desktop screens, tablet screens, and mobile screens, for both the transform and artist browser pages. Wireframe is fine if it shows off everything properly. If you are good at TailwindCSS, we could also discuss further compensation to modify my existing design to fit the design that I choose. The general issue is I don't feel the flex design works great I resize the screen. I have wondered if I should opt for a more fixed layout (with breakpoints for screen sizes) instead of the current setup. Specific areas I need fixed/optimized: Transform Page: - The 'browse artists' button feels a bit out of place to me, but i don't know if there's a better place to put it - There's emp...

  €129 (Avg Bid)
  €129
  4 συμμετοχές
  Trophy icon Industrial Warehouse Artist Impressions 10 μέρες left

  Industrial Warehouse Artist Impressions We are looking for an ...buildings in one perspective if required - Ability to do bulk and location, office layouts, and elevations - Ability to design to building requirements (a list of requirements and specifications will be supplied) - Attention to detail Contest We would like you to create an artist impression of a building based on the documents listed below: Job 1 Bulk and Location - First Flex Job 1 Elevations - First Flex To help you visualize the style of artist impression we currently use, we have also attached the following documents. Artist Impression Example 1 Artist Impression Example 2 Reward: $400 NZD. The successful candidate would have the opportunity to work 10 - 20 hours per week of forward wo...

  €227 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €227
  14 συμμετοχές

  Milestone 1 Graphical design for Home page Graphical design for Avatar ChatBot Graphical design for first Avatar

  €301 (Avg Bid)
  €301 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Milestone 1 Graphical design for Home page Graphical design for Avatar ChatBot Graphical design for first Avatar

  €301 (Avg Bid)
  €301 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  twilio flex Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to implement a Twilio Flex solution for my business. The specific features that I need are call routing (inbound and outbound calling) and CRM system integrations. Additionally, I have some specific design requirements for the Twilio Flex interface and am looking for someone with the necessary expertise to customize the interface accordingly. The ideal freelancer should be highly experienced with Twilio Flex and able to provide the highest levels of design customizations.

  €6746 (Avg Bid)
  €6746 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Web design Έχει λήξει left

  I'm looking for a talented web designer to create an e-commerce website for me. I don't have any specific design preferences or inspirations but I'd like to leave the designer some room to flex their creative muscles. I do, however, have specific functionality and features that I am seeking, so it is important that the designer is experienced with such requests. I'm willing to provide further details once my project is accepted.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  plan for flex wall Έχει λήξει left

  I'm looking to hire a skilled freelancer (architect/engineer) to create a plan for a flex/pressure wall in a medium-sized space (200-500 sq ft). The flex wall will create a temporary work/office space and needs to be designed to reflect my specific requirements and preferences.

  €356 (Avg Bid)
  €356 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  flex design Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled designer to create a modern flex/poster design for my project. Design Elements: - The design should include a logo - I would also like website design and social media graphics Color Scheme and Branding Guidelines: - I have specific colors and branding guidelines that should be followed Preferred Style: - The design should have a modern style Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating modern and eye-catching designs - Familiarity with logo design, website design, and social media graphics

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  Hi I need to Resize two Flex. One needed to be Resized to 5 X 2 Feet another two 2.5 X 4 Feet

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Mockup cosmetic Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled graphic designer to create a mockup for a skincare product in neutral tones. The mockup should be designed with packaging and labeling in mind. As such, the logo, colors, typography, shape, and material have already be3n created, labels too. I just need someone to photoshop the label on the jars and packaging. This is a great opportunity to flex your creative muscles and showcase your design skills. As such, I am looking for someone with a proven ability to bring ideas to life. Intricate details, realistic textures, and imaginative visuals are encouraged. I cannot wait to see the unique and thoughtful designs that you come up with to create a memorable mockup for this skincare product!

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές
  Website design, Brochure design Έχει λήξει left

  Hello, I'm looking for someone to design a static website 4-5 pages and Product brochure / flyers , Flex posters for an exhibition to provide information and showcase our products. The primary goal of the design is to showcase products/services, however, I'm open to suggestions in terms of design elements. I prefer a neutral and professional color scheme. I need someone with great design skills who can create a stunning website and brochure that will showcase my products/services in a professional and stylish way.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Desarrollo de mobile app Έχει λήξει left

  I am looking for a developer to create a mobile app for both iOS and Android platforms. The primary function of the app is to provide a business model similar to Amazon Flex, offering services to users. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in mobile app development for both iOS and Android platforms - Experience in creating interactive and transactional apps, with a focus on e-commerce functionality - Knowledge of best practices for user interface design and user experience optimization - Familiarity with integrating payment gateways and secure transactions - Ability to deliver the app within the specified timeframe of 1-3 months.

  €1073 (Avg Bid)
  €1073 Μέση Προσφορά
  144 προσφορές

  Hi IT Flex Solutions India, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Flex Design for Printing Purpose Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled graphic designer who can create a poster design for printing purposes. The ideal candidate will have experience in creating eye-catching and visually appealing designs that effectively convey a message. Design Requirements: - The project requires a poster design, specifically sized at 4ft by 5ft. - The client has a general idea for the design and is open to creative suggestions. - The design should be attention-grabbing and visually appealing. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or InDesign. - Strong creativity and artistic skills to effectively communicate the desired message. - Experience in creating visually appealing designs for print purposes. - Ability to work within the specified size req...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Hi IT Flex Solutions India, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking to create a portfolio website using Elementor. I have specific design elements in mind for the website and would like the designer to incorporate them. The content for the website needs to be created. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in using Elementor for website design - Experience in creating portfolio websites - Strong creative and design skills to bring the specific elements to life - Ability to create engaging and visually appealing content for the website

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές
  Project for IT Flex Solutions India Έχει λήξει left

  Hello IT Flex Solutions India, We will create the milestone from here for the Forex news website we discussed. Milestone 1: 320 USD Milestone 2: 320 USD Milestone 3: 330 USD

  €891 (Avg Bid)
  €891 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...once, editing any project setting accurately and efficiently, navigating any type of menu, changing any setting within any menu or type of menu to the specified outcome, initiating and stopping a recording, initiating and pausing playback of a project, adjusting the cycle range, muting, unmuting, and soloing a track(s), activating and de-activating any special feature in Logic that I want--like Flex Audio and others, opening and closing the automation feature, selecting what exactly to automate, activating and de-activating the automation for a given parameter on the desired track, creating automation nodes at specific locations, deleting single automation nodes or a selection of automation data, making precise edits in automation curves, adding, removing, or adjusting fade-ins o...

  €1225 (Avg Bid)
  €1225 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...once, editing any project setting accurately and efficiently, navigating any type of menu, changing any setting within any menu or type of menu to the specified outcome, initiating and stopping a recording, initiating and pausing playback of a project, adjusting the cycle range, muting, unmuting, and soloing a track(s), activating and de-activating any special feature in Logic that I want--like Flex Audio and others, opening and closing the automation feature, selecting what exactly to automate, activating and de-activating the automation for a given parameter on the desired track, creating automation nodes at specific locations, deleting single automation nodes or a selection of automation data, making precise edits in automation curves, adding, removing, or adjusting fade-ins o...

  €473 (Avg Bid)
  €473 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Automatic web scraping excel tool Έχει λήξει left

  Automatic Web Scraping Excel Tool I am looking for a freelancer who can develop an automatic web scraping Excel tool that can scrape data from multiple websites and extract text. The tool should also have the capability to clean and format the scraped data. Skills and Experience Required: - Proficiency in web scraping t...The tool should be able to format the scraped data according to specific requirements. - It should handle different data 5. The excel sheet will scrape from the below websites any jobs listed that match certain search terms, and list any new matching jobs within columns titled: Council, job title, pay range, superannuation, vehicle provided (Y/N), vehicle allowance, Rostered Days Off (RDO) or Flex day, date posted.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  Buenas noches, necesito código fuente de un bot para seleccionar paquete de amazon flex. Panel de mantenimiento y configuración de usuario. Plataforma App Android y iOS, y web Tecnología Asp.net core c# Sql server Cualquiera para la app

  €558 (Avg Bid)
  €558 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Apartment Unit Layouts Έχει λήξει left

  I am in need of 900 square feet to 1250 sq ft apartment/condo interior units 2 bed 2 bath 1400-1500 sq ft corner units 2 bedroom 2 bath 700-850 sq ft interior units 1 bed 1- 1 1/2 bath Ensuite shower and soaker tub, double vanity 2nd bathrooms to be single vanity with shower/tub combo Flex/E space area Laundry near master bedroom or in closet of master bedroom/bathroom Open kitchen and living area I don't want the apartments to feel boxed in All units to have balconies We are looking for a muskoka/northern feel My style is open to recommendations and I'm looking for something that is flexible. I'm seeking creative and innovative ideas for the apartment layout so please send your best ideas and suggestions. This project is open to both experienced and novice designer...

  €1297 (Avg Bid)
  €1297 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  graphic designer Έχει λήξει left

  I am in need of a talented graphic designer to help me create a range of design materials for a realesatte projects. Specifically, I need help with designing posters, flex, brochure, . I have a clear vision for the project and need someone to bring this vision to life. I do not have a specific preference for a color scheme or branding guidelines, so I am open to any creative suggestions. If you think you have the desired skill set and are up to the challenge, I look forward to hearing from you.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  sharetribe expert needed Έχει λήξει left

  we have a classified marketplace app on sharetribe flex platform. We need to make futher changes, add functinalities and fix some errors. We need to do this within extremely fast timeline. Bid only if you are an expert on sharetribe flex Bid only if you are available for more than 12 hours per day and you can do this extremely fast Bid only if your code is error free, and you can commit DO NOT BID if you do not meet above requirements. When bidding show me some examples of your previous sharetribe flex work

  €476 (Avg Bid)
  €476 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Amazon flex bot with website Έχει λήξει left

  Amazon Flex Bot block grabber w/ website I am looking a developer who can help me build a server based block grabber bot for Amazon flex app. The details are listed below. If this is something that you can do it or have done it before please let me know how much you charge and how long it will take you to complete. if you didn't understand the requirements and how the system works, please don't place a bid. Previous experience preferred!

  €1085 (Avg Bid)
  €1085 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  ...ible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Diamond QR Code</title> <link rel="stylesheet" href=""> </head> <body> <div class="diamond-container"> <img id="qrCode" src="" alt="QR Code"> </div> <script src=""></script> </body> </html> CSS (): css Copy code body { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; background-color: #f5f5f5; } .diamond-container { width: 200px; height: 200px; transform: rotate(45deg); overflow: hidden; } #qrCode {...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Rework on Graphic Design Έχει λήξει left

  We are looking for a experienced graphic designer to help me with a rework on my print design (Exhibition Booth Design) Requirement: The existing design is in PDF file format and it needs a minimal rework on design enhancement on 1 page and content placement on another. When done, we need the high quality PDF print / Work file in AI for flex printing. Need the output by tomorrow (22/10/2023)

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I need to get a new UX/UI design update for our classified marketplace app. I need wireframe also so that our coder can implement the design very fast. The app uses sharetribe flex stack This needs to be done within 3 days. When bidding show me your previous examples if you have any. We will also tell you some of the unique requirements we have if we start work with you

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Need a wordpress developer -- 2 Έχει λήξει left

  I want to have this feature integrated in my current ecommerce website just like these reference website link

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  graphic designer for flex designing Έχει λήξει left

  I am looking for a graphic designer with experience in outdoor advertising to create a banner design for my project. Specific requirements: - The design should be suitable for outdoor advertising purposes. - I have specific elements or themes in mind for the design. - The design will be used for outdoor advertising, so it needs to be eye-catching and attention-grabbing. Ideal skills and experience: - Proficiency in graphic design software and tools. - Experience in creating designs for outdoor advertising. - A good understanding of visual communication and the ability to create impactful and engaging designs. - Attention to detail and the ability to meet deadlines. If you are a creative and skilled graphic designer with experience in outdoor advertising, I would love to hear from you. ...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  photographer in austin Έχει λήξει left

  **Austin! Camera Wizard Wanted for My Jam ?** - Lookin' for a lens guru in Austin to freeze-frame my epic moments. - Flex on the date? Totally. Need you to vibe with my rhythm. - Snap those "Did that just happen?!" shots. - Pro gear and mood lighting mastery? Bring it. - Stealth mode for candid gold? That's the ticket. - Rocked other ATX parties? Bonus points. - Communication on fleek? Let’s roll. - Hit me up, and let's make some memories! ?

  €14 - €23 / hr
  Τοπικό
  €14 - €23 / hr
  0 προσφορές
  Structural drawings Έχει λήξει left

  Hello! I'm looking to hire experienced designer who will provide me with drawings for a staircase . I have specific design elements in mind which I expect the drawings to include, so an understanding of these elements is key. I will need 1-3 detailed drawings of this staircase. This is a great opportunity to flex your creativity and showcase your professional skills. I am confident that the right designer will be able to give me just what I'm looking for!

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I am looking for experienced flex designers to create high quality designs for an award function I'm hosting. Specifically, I need banners created for the event. The event has an awards function theme and I will need more than 7 designs created. Time is of the essence as the event is approaching quickly, so if you are able to work on the project with quick turnaround time, please reach out!

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Hello, I'm looking for an experienced professional to design the floorpan of a 25,000 foot industrial flex space project in LAREDO TEXAS. The purpose of the project is to create a warehouse, which must include an office area as one of the important features. I have a rough idea of what I would like the layout to look like, so I can provide you with guidance to get started. I need someone with the expertise to capture my ideas and to bring the project to life. I'm open to your suggestions and feedback as well, so I need someone with an eye for design to create a floorpan that I will be proud of. This is a unique opportunity to use your creativity and be part of a larger project. Thank you for considering this project! Project can be seen on Loopnet.

  €325 (Avg Bid)
  €325 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  React Js expert Needed Έχει λήξει left

  React JS Expert Needed for Go High-Level V2 API Integration with Twilio Flex Plugin. Skills and Experience Required: - Strong expertise in React JS - Experience with API integration - Ability to work with pre-designed UI components If you have the necessary skills and experience and can meet the timeline requirements, please submit your proposal.

  €227 (Avg Bid)
  €227 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Trophy icon Fitness Logo Design Needed Έχει λήξει left

  I am looking for a fitness logo designed for my company: Dex Flex Fitness Color scheme: black and red Please add a strong arm or bicep within the logo

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  499 συμμετοχές
  Short promotional video Έχει λήξει left

  ... Headlines: ==== NurseIO Flex is a two-sided healthcare professional platform. Built for transparency Designed with usability Ready to work for you NurseIO Flex is: - easy to use - flexible - customizable - reliable - available - ready to work for you Set your own price for Healthcare Professionals (you can use the slider image for this) So you can focus on patient care instead of trying to ensure you are properly staffed. NurseIO Flex is available 24/7 to help with those last-minute needs, or long-range planning. Available for short-term or long-term assignments of qualified Healthcare Professionals. RN LPN CNA BHT PT RT OT ST Finally, a platform that allows you to flex your float pool to meet the needs of your patients. Not using NurseIO ...

  €353 (Avg Bid)
  €353 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I am looking for a Photoshop expert to create a composite photo for my Instagram flex. Composite Photo Type: - Background Image Selection: - I have a background image and know exactly what I want for the composite. However, I am open to the freelancer finding images if they can better fit the vision. Number of Images: - The composite photo will include 1-3 images. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Photoshop and photo editing - Ability to seamlessly blend and composite images - Creativity in creating a visually stunning and cohesive composite - Attention to detail to ensure a high-quality final product Please include examples of your previous work in your proposal.

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές
  Trophy icon WIZARD IMAGE DESIGN Έχει λήξει left

  I am looking for a talented designer who can create a logo for my project, "WIZARD FLEX" product logo. NOTE: This product range is for offroad 4x4 vehicles. NOTE: TTG Shock absorber image attached is only for reference as to the font we want to use for the text. NOTE: Keeping the style and lines simple as the logo will be used on stickers, packaging and merchandise. NOTE: The company logo that is desiging this product is predominantly red, blue, white and black. PLEASE SEE ATTACHED DOC "WIZARD FLEX LOGO" BEFORE STARTING PROJECT! this outlines project requirements. text area to say "WIZARD FLEX" at the bottom of the body of the wizard, within this project we also need the logo "wizard flex" this is to be used on the lo...

  €371 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €371
  418 συμμετοχές
  Project for IT Flex Solutions India Έχει λήξει left

  Salve IT Flex Solutions India, ho notato il tuo profilo e mi piacerebbe assegnarti il mio progetto. Possiamo discutere i dettagli tramite chat.

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Application UX/UI and logo design Έχει λήξει left

  I am seeking a design for the app named 'FluxiFlex.' The app will feature a login option using email and password, as well as a registration process that will require users to provide their email, password, and phone number. Upon registration, users will be able to set up their profiles, including ad...send them as gifts to live streamers. These points can be converted into real money. The app's color scheme will predominantly be black to ensure comfortable use for users, similar to Twitter (X) and TikTok. Additionally, I am looking for a unique and meaningful logo that embodies the app's name, 'FluxiFlex,' which represents the magnetic adaptability and attraction associated with both 'flux' and 'flex.' I am looking forward to your e...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Project Title: Modern Exterior Design for Commercial Showroom Description: -kindly go through the image attached files and make changes as per the building structure. This is a commercial building and we are making retail showroom in this so pls design according to that. -make a provision for flex board on both floors - We are looking for a talented designer to create a modern and eye-catching exterior design for our large commercial showroom. - The showroom is dedicated to displaying tiles, and we want the design to reflect a sleek and contemporary aesthetic. - The size of the showroom is more than 1000 sq ft, providing ample space to work with. - We do not have a specific color scheme in mind, but we are open to suggestions from the designer. - Our budget for the exterior design...

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Κορυφαία flex Άρθρα Κοινότητας