Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  594 flash based php forms δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  €31 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I need someone we can work on caldera forms . I purchased the pro account already and just need to customize them.

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...fields from the forms to us via email, empty field or not and in an order that makes no sense. Sample output is attached to show the issue ([login to view URL] and [login to view URL]). You'll notice that the address and payment details are mixed in with the product lines. We want these at the end. Looking for someone skilled in PERL and HTML/PHP to edit our existing

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...referred your service to me for further assistance on how to make the theme effectively serve its purpose. I noticed, after installing the theme, when tried filling all the forms available on the site (signing up, match searching, and membership registration), they all didn’t take me anywhere. That made me to think there is need for some tweak. I hope

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I have a gravity form that creates a custom post type to a calendar plugin.... it creates the custom post and event without any issue... the post is flagged as published, but the event does not display on the calendar until I open the post and re-save it.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I need working code piece for Xamarin Forms List view. List view must have functionality of right to left swipe and left to right swipe. After swipe, icons will appear and user can perform the desired action.

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  There are 5 pages on my website that I need to add a Captcha to. They are pages to submit a resume and I want to add a Captch to the form before submission.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  Hi, Please only Bid if you're Expert in Infusionsoft, i need this job done quickly - i will give 5 stars and good comments if the jobs done fast and correct. Thanks

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...a form that is hosted on the site. basically, the business will gather web forms and then digitise them. the client searches the site based on company name or description of the form like - insurance form, personal banking , curent account, savings account etc.. Those forms that are available are displayed. 3: Once you click on the chosen form, you

  €499 (Avg Bid)
  €499 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  We have a website that is about to go live - but we need to add 2 pop-up forms. 1 is an application form for people to apply for a certain package that we have, preferably with 3 stages: a. project details b. contact details c. additional details. 2. This is a form that leads to direct payment for a different product that we have.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Tableau de bord Ninja Forms Ended
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  J'ai crée un formulaire Web avec Ninja Forms sur un site WordPress. Les clients peuvent remplir les informations demandés (informations sur leur entreprise, adresse, chiffre d'affaires, secteur d'activités, etc). Le mandat? J'aimerais avoir un tableau de bord qui me permet de faire des requêtes à partir des données entré...

  €367 (Avg Bid)
  €367 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I need someone to translate consent forms from English to Portuguese ASAP. Please do not apply if you are from Africa or Asia, your proposal will be ignored with no consideration. Portuguese are welcome. Thanks

  €260 (Avg Bid)
  €260 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...am working with SharePoint 365 Online and I am looking for the most affordable solution to creating Forms and Reports from a Sharepoint list. I have been working with Norbrik Form Builder for SharePoint but to date have been unable to save the forms once created, receiving the error: Error: "Invalid data has been used to update the list item. The field

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  the topic is The role of educational technology in teaching and learning process in secondary school. 1-questionnaire for students. 2-questionnaire for teachers. 3-interview for students. 4-interview for teachers.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Bootstrap forms to be created in max 4 hours, if you want more than 100 INR per hours, pls don't bid

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  5472 + 1120 forms Ended
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Do you file taxes and do accounting issues and fill forms like 5472 and 1120? Hi Customized, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Simple Andriod/IOS project to play audio using Xamarin Forms. I have already developed 90% of it. However, I am having issues with the Stopping the audio when hitting the back button (which I already customized). Additionally I would like the Android tabs to have a sample image next to the label (attached image). Background color/ styles would need

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Need someone in Bangalore so that I can handover the hardcopy survey forms. I need you to fill in a spreadsheet with data. I have around 300 survey forms...each with 30 data points. Same needs to be filled up in an excel sheet. Please ignore if you are not in Bangalore. Will be willing to pay around Rs. 3000. Work to be completed in 7 days

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  We have a small application used to get quotes - its like three pages with forms using some rest services and a database. I would like it converted to node.js using vue, bootstrap 4 etc. If possible with TypeScript as this will grow.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Put in additional data fields to an existing volumetric Excel quotation tool. Some drop downs required. Link the relevant data fields/cells in the quoting tool to the relev...fields to an existing volumetric Excel quotation tool. Some drop downs required. Link the relevant data fields/cells in the quoting tool to the relevant cells in the quote forms.

  €346 (Avg Bid)
  €346 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  This site runs in wordpress 4.9.4 and gravity forms 2.2.5. We need a new type of gravity forms field. Its for dealing with UK Mobile numbers. Its characteristics are: • 1 Preprocessing o Remove dashes and whitespace o If starts with ‘+440’ replace with ‘0’ o If starts with ‘00440’ replace with ‘0’ o If starts with ‘...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  How are you? I need the Xamarin Forms UI Designer urgently. I need to have the result by tonight.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  We want to make this form [login to view URL] look like this [login to view URL] If you can do this kind of work we have alot of work that needs to get done.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Can you build me a Wordpress plugin that functions as an addon to the „super forms“ plugin (you can find it on envato and I can provide access to the plugin to check it out) that captures partial entries for the admin? So basically if a user does not submit a form, but already started filling it out or is half way through or even just didn’t click on

  €202 (Avg Bid)
  €202 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  Ninja forms on wordpress website not working ... need someone to fix it quickly .. customers cant contact me.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I have like 20 forms of windows form application that i need redesign in ASP.Net vb.net version not c#, I will give you an admin template to work with, please bid with your final price and state time, lowest bidder preferred. only serious freelancers

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  WP forms from 1 theme to another.

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Create a C# Windows Forms application that allows for a single image object(size 50 by 50 pixels) to be displayed at the top left corner of the form (Form size should be fixed at 400 by 400 pixels).After every 20 milliseconds, this image will move clockwise by 5 [login to view URL] every corner, the image object should display a different [login to view URL] process should

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...required to create a switchboard that contains a logo, picture, and buttons to open other forms, one of the forms should be a split form, a form with multiple fields from multiple tables etc.. full details in phase4 file do corrections (if any) to the msaccess db based on the ERD and phase3 file if you can't deliver it ON or BEFORE Saturday *PLEASE

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  make php forms for login and admin forms so admin can admnistrate users (only admin can create users) php and mysql based on example of ms access table attached.

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  We have an existing application I Xamarin Forms and we want to update the UI

  €2765 (Avg Bid)
  €2765 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  We are using Hubspot CRM for our leads management and deals management. We want to have an easy to use web application where telecallers can add data to a form and the same is updated to the associated deal or contact for their activity done. Also give an option to thr user to create new contact/company and deal for new lead obtained via inbound or outbound calling.

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I need your help on a project to digitize a foundry's machine shop. I would like their digital forms and dashboard to be developed for Windows using PHP CodeIgnitor. The corresponding dashboard should show machining performance as well as employee performance, with all data visualised onto single-page screens.

  €311 (Avg Bid)
  €311 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I do management consulting and want to offer the client a better excel solution. Can you create forms on excel that can be emailed internally and will load data into simple excel spreadsheet.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I want modify my xamarin app design This is the mockup [login to view URL]!Ah0HYd2ZHkthgj5ZghVk9JGy8jLK please check and let me know only if you can do this When you bid on my project plesase let me know duration and price

  €269 (Avg Bid)
  €269 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am creating a program in Windows Forms, and I need to get data from a BLE capable Arduino 101. I am able to get the Arduino to have the data available to be read from a computer, but I have extremely little knowledge with C#, which is what I'm using for the functionality in my Windows Forms application. What I need is someone to write some code

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I need some custom coding developed for a wordpress membership site I am developing. I need a Prospecting Tracker developed. I have looked at Gravity forms and viewer for this but need some customisation. Users will track targeted vs actual tasks for 5 areas and when they complete the tracker, I need the results to show up visually in a bar or pie chart

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...in 2 hours!!!! By 12:30 New York Time Take Formatting of Effective Date in attached image and apply to 2 other Gravity forms in site. Freelancer who created has disappeared and I need same formatting done in 2 other forms, but need done ASAP Image shows only Month and Years available for picking and only day of the month allowed to select is

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I have a site which had vulnerabilities in some forms (bad coding, no character verification and probe to mysql injection). A coder "fixed it" but now forms won't submit the information. Need to make them work while still secure. Amount to pay $10 Thanks

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I need some changes to an existing website. Hi, I am seeking a programmer to help with form related tasks. 1) Send data entered into form on website that I host (site 1) to a form on a different website (site 2) that I do not host. 2) Post data from form on site 1 to form on site 2 along with referer code. 3) Send email notification to site 1 admin once data is entered into form. 4) After ...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Create Event Similar: [login to view URL] Login will with: LinkedIn + Facebook + Gmail Admin + User Dashboard User: Metronic - Responsive Admin Dashboard Template

  €1138 (Avg Bid)
  €1138 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  Using Gravity forms to pass data through query string to the VCS payment Gateway.

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I need sign up forms that store the collected data in my website. The forms should be easy to install and use.

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  System • Content Management System: Drupal, WordPress or Joomla (based on features) • Backend running on Apache, MySQL and PHP Design • Web 2.0/3.0 friendly design (Responsive compatible for all devices) • Adjusting colors and block placement in existing design & layout as per client's request, etc • Banner & main navigation menu at top of page ...

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές

  I am looking for someone to compare 2 Application Forms and find out the differences. The application forms are lengthy and the fields are hidden/displayed based on various options selected. You need to run through all options and find the missing fields which we can fix. This is just a virtual assistant job. You must be keen to details and be

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Need to replace two forms on Wordpress website. One for contact us One for inquiry data sheet

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I have 3 PHP contact forms that need to get ReCaptcha validation. Please check the image first before responding. Thanks

  PHP
  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for someone to port a php webpage with a form and various queries and api calls to Joomla. Should be very easy for someone with knowledge of Joomla accessing an external database and working with the data. All queries are in functions which need changed to suit Joomla, working example of querying the external database using the Sourcerer

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές