Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  208,538 financial analysis δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  - need to talk about T-test in FF5F : H0 : α = 0 against H1 : α ≠ 0 - need to talk about H0 :β=1 against H0 :β≠1 - talk about backwards elimination around 150-300 words

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...αρχεία που διαθέτω με τους ισολογισμούς και δύο επιπλέον αρχείο word στο ένα περιλαμβάνετε η έρευνα που έκανα στο ΚΤΕΛ δυτικής Μακεδονίας και στο δεύτε&rho...

  €240 - €721
  €240 - €721
  0 προσφορές

  Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδας, τμήματος επιστήμης τεχνολογίας. Το θέμα είναι "Life Cycle Analysis and Life Cycle Costs of green roofs in Southern Europe". Την όλη δομή-κεφάλαια θεματολογίας θα τα οργανώσω και σε &sig...

  €506 (Avg Bid)
  €506 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Systematic review and meta analysis Έχει λήξει left

  Cochran me metabolism analysis. Όχι συγγραφή. Μόνο στατιστική ανακυση

  €224 (Avg Bid)
  €224 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...σε εξυπηρέτηση πελατών Εμπειρία σε marketing ή social media Αρμοδιότητες: Assisting and running a number of integrated social media campaigns Γενική Έρευνα Data Mining/entry Άρθρα Δημιουργία διαγωνισμών και διαχείριση Δημιουργία social campaigns (including Pinterest, Twitter, Facebook etc) ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  ai bot analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a Python Flask web application that allows the user to input a Twitter profile using the profile link or a tweet link. It then uses a trained machine learning model to determine a likelihood of that account being a bot account or not. I would like someone to use this app and determine its effectiveness in actually identifying bot accounts, test its performance, check for any trends that occur, do some things get flagged more than others, are some checks invalid or inaccurate, how to improve the algorithm and any other things you deem good to note. Upon receiving the source code, you would do things like: Thoroughly test the application using a diverse set of Twitter profiles and tweets to evaluate its performance and identify any trends or biases. Assess the accuracy of the algo...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  trading platform. Desktop, Mobile App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and reliable security and uptimes for trader confidence. Experienced coders with knowledge of financial markets will be highly sought after to complete this project. If you consider yourself experienced and proficient in the field, then I would love to hear from you and possibly give you more specific project details. Here's what I'm expecting from the trading platform: - Integrations with multiple third-party APIs and exchanges - Powerful yet intuitive designs and user experience - Real-time data, analytics and insights - Maximum reliability and uptime - Automation and algorithmic trading capabilities - Secure and protected data architecture - Comprehensive risk management - Market analysis and visibility - Monitoring of all activities Only reliable develo...

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Literature Review 6 μέρες left

  Only apply if you have experience in organic chemistry/medicinal chemistry I am looking for an experienced freelancer to review a range of different research papers related to my chosen topic. The review should not compare different texts, but instead should provide a detailed analysis of the findings in each paper. Specifically, I want to know what research has been done, what questions have been asked, and what the key findings were from each paper. It would also be beneficial to summarize the key findings from the research in a concise way, if possible. Preference will be given to freelancers with previous experience in academic writing or knowledge in the relevant topic area.

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Necesitamos una persona que tenga experiencia en realizar cambios en Prestashop, para mejorar rendimiento del sitio en general tanto para Celular como para Ordenadores. El trabajo se realizara en base a las recomendaciones propuestas por PageSpeed Insights. A continuación el informe generado: Deseable hablar en Español.

  €454 (Avg Bid)
  €454 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  It is my pleasure and honor to introduce a project for A.I. based book editing. My expectation is to create a tool that can maximize the quality of a book or novel through Text Analysis technology. More specifically, the A.I. needs to be able to provide services such as Grammar Editing, Sentence Suggestions and Fact-checking for the document it will be checking. Quality and accuracy are key elements in this project and I will not settle for anything less. Time is not an issue as I am providing no timeframe for the project's completion. This project is an opportunity to demonstrate what A.I. technology can do; I look forward to seeing your proposals. Want to convert my current Web Tool into an A.I. - And I want the source file of the A.I so I can train it with more rules in the ...

  €285 (Avg Bid)
  €285 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for an experienced freelancer to help me design a solar car that can be modelled in both MATLAB and Simulink and also provide potential guidance on incorporating vertical wind turbines. The freelancer should have expertise in CATIA stress analysis. I require applicants to provide examples of past work when submitting their proposal for this project. The scope of this project will be completed within 4-6 weeks.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Looking for help to develop a detailed analysis document and system specifications: the concept is to develop a platform that could be used either by: - individual customers through direct registration and online payment / wire transfers - corporate clients through license agreement (with limited number of user ) The LMS WILL BE USED to deliver different typeS of training programS for both individual and corporate including: - Awarenesses : awareness is usually a short videos/ live video that offered (less than an hour) that offered for free for both corporate clients and individual and only attendance certificate will be issue - short trainings that are usually delivered in couple of hours without any exams/test and an attendance certificate will be issued with CPE hours from ...

  €491 (Avg Bid)
  €491 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Business h 6 μέρες left

  ...a presence online that reflects my business and stands out in the competitive environment. I need someone who understands my specific objectives and can develop a comprehensive social media plan to help me reach my target audience. Therefore, exemplary knowledge and a deep understanding of the complexities and technicalities of using social media platforms are a must. Starting with an in-depth analysis of my current digital presence, the chosen candidate must be able to craft a strategy that meets my desired outcomes. I expect the strategist to have a clear understanding of the tools and techniques used for digital marketing and to be up-to-date with the latest industry trends and technology. The key elements for success involve creating engaging content that generates leads, bui...

  €266 (Avg Bid)
  €266 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Data Extraction Support 6 μέρες left

  Currently utilizing an octoparse product for data extraction and analysis. Looking to potentially reboot the offering - either repairing current tool or launching a new tool. Please reach out with interest - moderate budget.

  €403 (Avg Bid)
  €403 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  What We Know About Climate Change 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... The IPCC models have consistently under estimated the speed and severity of climate change by 40-90 years. I even know why this is so. The Washington Post published an article called, "Faulty Data." It reported that the IPCC allows countries to self report their greenhouse gas (GHG) emissions. Everybody cheats. So, IPCC has been feeding faulty data into its computer models. Independent analysis shows around 50 billion tons of CO2 emissions a year, the IPCC puts 35 billion tons per year into its models. The old computer expression, "garbage in, garbage out," applies here. Also, the PBS science series Nova aired an episode called Arctic Sinkholes. It describes "massive amounts of methane" bubbling up out of the thawing permafrost. IPC...

  €1076 (Avg Bid)
  €1076 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for an experienced Data Scientist to help me with a university project on Data Mining using the WEKA Software Suite. The project involves performing some analysis on datasets containing both quantitative and qualitative data. If you have experience with WEKA and this type of data analysis, do let me know how could you help me with my project. Attached is the .docx file for further information. Total of 2 projects database will be sent for analysis. Kindly quote if you can do that in minimum amounts.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Visualisation Excel analysis questions and answers analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a freelancer to help me with my Excel analysis project. The analysis I need is data visualization, and I have the data I need for it. Specifically, the data is in a CSV file format. I'm looking for someone who can do this work quickly and accurately, so I can get back to focusing on the results. Thanks for your time!

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  We are looking for various business consultants specializing in different business services. The desired experts should be highly experienced in providing solutions in various business areas, including finance, marketing, operatio...Location: Macau • Pay: Ranges from USD1000 – USD5,000 • Flexible Work Arrangements • Areas of Expertise: Management, Marketing, Software/IT, Human Resources (HR), Strategy, eCommerce, Construction, Retail, Science/Medical Research, Sales, Digital Transformation, Compliance, SEO, Leadership, Environmental, Innovation, Business Process, Public Relations (PR), Procurement, UI/UX, Design/Branding, Financial, Non-Profit/Governance, Operations, Entrepreneurship, Franchising, Funding, Licensing, International Expansion, Leadership, Jo...

  €4027 (Avg Bid)
  €4027 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  We are currently seeking an experienced Web Scraper to join our team. The successful candidate will be responsible for gathering information on real estate agents and their details, including contact information and other relevant data. Responsibilities: Conducting thorough research on real estate agents and their in...data mining Familiarity with web scraping tools such as Scrapy, BeautifulSoup, or Selenium Strong analytical skills and attention to detail Excellent communication and interpersonal skills Ability to work independently and within a team environment Knowledge of real estate industry and related data sources is a plus If you are a dedicated and detail-oriented Web Scraper with a passion for data analysis and real estate, we encourage you to apply for this exciting opp...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Are you an experienced Tech Writer? Have you writtent externally published documentation? If you are an experienced Tech Writer capable of / experienced in: 1. Writing clear and accurate documentation 2. Technology strategy - Cloud, Zero Trust, API driven, low code etc. 3. Financial Services / Fintech domain 4. API documentation, user manuals, tech specifications You should be a self driven, motivated individual who can run on your own to deliver the best tech doco on the universe. Interested? Please send us your application with an example of real world content that you have created. Thanks

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...expert to help improve our website's ranking. Unfortunately, we have seen a decline in our website's ranking since December, which has resulted in a significant loss of visibility in organic search results. It is important to note that we have not received any manual actions or security issues flagged in our search console. Additionally, we have thoroughly analyzed our website using multiple SEO analysis tools such as SEMrush, Ahrefs, etc. and have not found any On-Page SEO issues Aside from analyzing our current content, the ideal freelancer should also possess the ability to rewrite our landing page content for search engine optimization. This includes identifying areas of improvement, such as selecting the appropriate keywords, rewriting headings, crafting engaging ...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  Dear Employer, Hope you are doing well..!! We can translate your PDF financial balance sheet from Polish into English language by reliable and native speaker. We have already done many similar projects. So, no worries about the quality. Also, you can check out our recently completed projects here: https://www.freelancer.com/projects/translation/Translation-documents-from-Polish-into/details Please check our profile here: https://www.freelancer.com/u/worldtranslator2

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon What’s happening on wall street 3 μέρες left

  I am creating a new content series titled what’s happening on Wall Street. I need a 10-30 second animated introduction video saying what’s happening on Wall Street. No words but can have music or sound effects (maybe City street effects could be good) **edit** This is a title page for the video. Currently I have used a PowerPoint slideshow animation to introduce t...series titled what’s happening on Wall Street. I need a 10-30 second animated introduction video saying what’s happening on Wall Street. No words but can have music or sound effects (maybe City street effects could be good) **edit** This is a title page for the video. Currently I have used a PowerPoint slideshow animation to introduce the words “what’s happening on Wall Street” this w...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Bookkeeping and Tax return process for swiss company 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Finance and Accounting - Deep Energy Sector (Petroleum) Knowledge - Strong knowledge of DynamicSL accounting (1+ year of working with DynamicSL tools) - 20 to 25 hours of weekly availability - Strong attention to detail and proven ability to work in high-pressure environment - 5+ years of bookkeeping experience under swiss laws The scope of the position: 1. Recording and posting of day to day financial transactions accurately; 2. Timely reconciliation of bank accounts and other balance sheet accounts including intercompany reconciliations; 3. Perform all activities and functions related to Accounts Payable and Accounts Receivables. This includes processing payments, invoicing, deposits and collections, revenue recognition and timely reconciliations with supplier or client s...

  €50 / hr (Avg Bid)
  €50 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Creating and analyzing dropshipping strategy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Having expert knowledge in E-commerce management for our company. Audience analysis, strategy, product information, seo, blog etc. We are looking for a consultant who has mastered the e-commerce ''SIRUS'' at the beginning of your offer. Otherwise it will be deleted.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for a capable Freelancer to provide remote network troubleshooting. Specifically, I need a freelancer proficient in Wireshark and Ethernet troubleshooting. With the help of an experienced freelancer, I am sure that any issues that arise can be resolved swiftly and efficiently. The aim is to identify and address any issues remote, with accompanying Wireshark analysis as necessary. The freelancer should have a great understanding of routers/switches/firewalls and be able to resolve any issues that arise in a timely manner. If the freelancer is able to provide additional recommendations on improving system performance, that would be a nice bonus.

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  write me an essay 6 μέρες left

  ...am looking for an experienced writer to help me craft an informative essay on the topic of History. This essay must be between 751-1000 words in length and should be both clear and concise, while conveying confident knowlege on the subject. The tone should be informative and the writer should ensure that all relevant facts and data are included in the essay. A keen eye for detail and research analysis are also essential. The chosen writer should also have excellent grammar and writing skills, as well as the ability to properly cite any sources. Furthermore, they must possess a good understanding of the various elements of essay-writing, including structure and organization. For successful completion of this project, timely delivery of the project is required within the specif...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Translate - Polish to English PDF document 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Simple and straight project, financial balance sheet to be translated from Polish to English version.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Structural design and analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a structural engineer that uses or Is able to use tekla structures and tekla design. We own both programs with international licenses. We design and manufacture fabric clad steel buildings. We have continuous work desining structures and producing drawing sets for projects in canada and USA. Please contact me for more information.

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Phase 2 finanfox.app -- 2 9 μέρες left

  We need to create a page showing the financial planning that the customer has signed with Finanfox, and an interface to add the products to each customer.

  €449 (Avg Bid)
  €449 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking to hire a freelancer to provide an analysis of current Azure VM setup with IOMAD/Moodle multi-tenancy platform and setup daily backup with security protocols. I also need MintHCM open source setup as an Azure Multi-tenant B2B eCommerce licensed platform for Azure Marketplace. Only hiring freelancers from US.

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I need to develop a mobile application that will help people keep their financial records. Users can enter data about their income and expenses. I also want to add a function that will optimize a person's expenses and allow him to increase his income.

  €1312 (Avg Bid)
  €1312 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  # OUR NEED FOR DATA ANALYSIS We have approximately 600,000 "ticket sales" data from a bus company's ticket sales in the last 2 years. Each ticket contains the following information: - Passenger ID number - Name of the sales point where the ticket was purchased (Example: ASTI) - ID number of the sales point where the ticket was purchased (Example: 3) - Which route the passenger will travel on (Example: Ankara-Istanbul) - Boarding time (Example: 22:00) - Where the passenger will board the bus (Example: Ankara ASTI) - Where the passenger will get off the bus (Example: Bolu) - Travel date (Example: 2023-01-20) We have more than 30 sales points for tickets. We group them into 3 categories: - Our website (sales point ID 20) - Third-party sales agencies (sales point ID ...

  €203 (Avg Bid)
  €203 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Bulls capita 6 μέρες left

  we have some financial services or Education services

  €7 - €17
  €7 - €17
  0 προσφορές
  Algorithm Programming Using C or Java 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Design and Analysis of Algorithms using C or Java. Represent the run time vs graph

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Client acquisition Intern 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a client acquisition intern, your main responsibility will be to assist in the process of identifying and acquiring new clients for the company. Your daily tasks may i...process Analyzing and reporting on the effectiveness of various client acquisition strategies. To be successful in this role, you should have strong communication skills, both written and verbal. You should also be able to work independently and as part of a team. A background in sales, marketing, or business development would be helpful, as well as experience with CRM software and basic data analysis. Overall, this internship can provide valuable experience in client acquisition and business development, which can be applied to a variety of industries and roles. Qualifications No Qualification Barrier Freedom...

  €761 (Avg Bid)
  €761 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  stresses civil engineering 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a Freelancer who can help me with stresses in masonry support finite element analysis. Specifically, I need help performing a linear stress analysis and/or a non-linear stress analysis, as well as an elastic response analysis. It is important to consider fixed, hinged, and slip restraints during the analysis. The project will be using concrete, steel, and timber for the masonry support.

  €411 (Avg Bid)
  €411 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Make me a project involving every parts of the design, implementation, testing, and analysis of a real-time air traffic monitoring and control (ATC) system. It has to be written in C or C++ language, and then implemented, tested, and analyzed in QNX.

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Design a Business Plan 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone who can design a business plan with financials. All of the text and the financial information is already written. You need to put it into a well put together business plan formation. 1. YOU MUST SHOW PREVIOUS EXAMPLES OF COMPLETED BUSINESS PLANS 2. WHAT YOU BID IS WHAT YOU"LL BE PAID. 3. MESSAGE ME ONLY FOR CLARIFICATION. MESSAGING ME SAYING YOU CAN DO THIS WILL BE IGNORED

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  Welcome to Hess Financial Solutions! As a consultant, I am here to provide you with the best possible advice when it comes to your wealth planning. Whether you already have a rough idea of what you want to do with your funding or whether you are open to any and all suggestions, I am here to help you reach your goals and assist in obtaining the highest possible funding available to you. My services include consumer report profile audit , assist with obtaining funding, in addition to my tailored and personalized services. With my help, you can achieve financial security and freedom. Whatever your goals may be, I'm here to provide expert advice and guidance so you can make wise decisions with your wealth. I understand that each person has different needs and it is impor...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  156 συμμετοχές
  Medical writing service is needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone expert in academic writing and data analysis by SPSS program to help me in writing a scientific article

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I need to pull transactions and balances for bank accounts and brokerages into one location.

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  SEO Myrtle Beach Electrical 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a SEO specialist to work on optimizing an electrical business in Myrtle Beach, South Carolina. Specifically, I am seeking an experienced provider to conduct a one-time on-page SEO task to help improve the visibility of our electrical business in the local area. Keyword research and competitor analysis needs to be completed as part of the project to ensure that our local search engine optimization efforts yield the desired results. The work needs to be performed with expertise and attention to detail, as increased visibility for our electrical business in the Myrtle Beach area will require skill and knowledge on best practices. The right candidate will have a proven track record on SEO services and be able to meet our expectations. If you feel that you have the n...

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές
  Marketing Consultation with Talha 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  12 years of experience in the eCommerce industry. Let's connect: • FBA & FBM Listings • Amazon seller central Troubleshooting • Setup Amazon Seller Central • Amazon Marketing Services • Amazon PPC • Storefront • Product Ranking • Bulk Upload Listings, Campaigns, Orders • Amazon Buy Box Check • Ama...seller central Troubleshooting • Setup Amazon Seller Central • Amazon Marketing Services • Amazon PPC • Storefront • Product Ranking • Bulk Upload Listings, Campaigns, Orders • Amazon Buy Box Check • Amazon Business, Order & PPC Reports • Maintaining & Optimising Listings • Inventory Management • FBM Orders • Buyer Messages • Amazon Search Organic Ranking & Co...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Excel Data Formatting 6 μέρες left

  I am looking for an experienced and reliable freelancer to help with data formatting in Excel. The project requires the cleaning up of data and basic formatting using the Excel 2016 version. No charts or graphs need to be created - just basic formatting of the data is needed. If you have knowledge of data analysis as well as experience with Excel, please apply to this project and provide details of your relevant skills and experience. We have customer data that needs formatting to fit upload parameters to an online system. The project is vshort term and must completed within one week. We want to get started now to meet our deadline but there will be some further work needed beyond the attached initial instructions. Quote for what you see now and we will pay extra for the additi...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  US Tax specialist 6 μέρες left

  Hi! I need specialist in accounting and taxes, to compare financial sheets, cash flows and tax sheets to check if there are any violations

  €436 (Avg Bid)
  €436 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...APIs, connect with databases and perform server-side scripting. 2- In terms of development, we need someone that aim to provide the following features in a real-time air monitoring website: - Real-time data display: Users should be able to see real-time data on air quality, such as PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO2, temperature, and humidity, for their location or a specific area. - Historical data analysis: The website should allow users to access past data on air quality in their location or a specific area, as well as to visualize and analyze trends. - Alerts and notifications: The system should be able to alert users of sudden spikes in air pollution levels or when air quality falls below a certain threshold. - Customization: Users should be able to customize the data they want to ...

  €261 (Avg Bid)
  €261 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  candida characterisation 6 μέρες left

  Hi, I’m looking for someone to help me with some biostatical tests and analysis. I need the right knowledge and skills to create detailed results. The analysis should include biostatistical tests and analysis. The samples needed for this project will involve a yeast culture from blood tissue and bacterial cultures. Ideally, I would like an intermediate level of detail in the characterization. If you have the necessary technical requirements to carry out this project, please bid for this job.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Video Editor 6 μέρες left

  ...you join our Content Creation team as a Video Content Creator, Videographer, Editor, and Sound Technician. TaxFam is not just an accounting firm, but a lifestyle brand that aims to change the perception of finance and accounting by creating engaging and informative content that resonates with our audience. Our mission is to make finance accessible to everyone and help our clients make informed financial decisions. Our vision is to be the go-to source for lifestyle finance and accounting content. We are seeking a talented and experienced Video Editor to join our team. The ideal candidate should have a passion for storytelling through video and a keen eye for detail. The Video Editor will be responsible for creating high-quality videos that are engaging, visually appealing, and ef...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am a financial advisor. As such, the name of the game is to get in front of wealthy people. I need to prospect and market myself to these people. Many others have suggested using social media as an effective way to prospect and market myself. But I am not an expert in social media. I would like to hire someone to take care of my social media needs. I want someone who is an expert in this - someone who knows about best ways to get in front of my target audience; someone who knows about prospecting and marketing; someone who knows about building a strong solid following; someone that is good with content ideas and content creation. And I need someone who understands how the various social media algorithms work since those are what get certain people and their content ranked a...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Κορυφαία financial analysis Άρθρα Κοινότητας