Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  4,336 filemaker δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Filemaker Developer Έχει λήξει left

  Ζητάμε μία πολύπλοκη εφαρμογή για γραφείο εκτελωνισμών, το οποίο θέλουμε να είναι συμβατό σε σταθερούς υπολογιστές καθώς και σε tablet/mobile. Θα δοθούν αναλυτι&kapp...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  €45 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  woocommerce filemaker Έχει λήξει left

  We are looking to hire a freelancer to help us continuing an integration system between WooCommerce and FileMaker, also customizing our wordpress website functionalities as well as the woocommerce store, whenever we need to fix things or upgrade functionalities. Our company works with an internal app/system developed in Filemaker, and we need to keep this part connected with the website, so that everything works together properly (customers, agents/commercials, orders, customised products, etc). We don't need anything specific for now, but we need a partner to work with us on the website and on this integration, every time we need help with it. Our current developer (freelancer) is retiring from the market and we need someone to continue this job, whenever it's need...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  I'm looking for an experienced developer to create and develop a custom FM app that would create and read barcode for home inventory. The app should be developed for iOS, and the core feature that I am looking for is inventory management. FileMaker Pro Applications. I have FileMaker Pro Vision 19. They are IOS system. I need it to work with my iPad and iPhone. You can go to Apple App Store and load a free copy of the app (FileMaker Go 19), I have boxes and plastic containers that have a variety of collective and non-collective items. I want an app that I can list the items, and quantity in each container, I want to have the ability to create a barcode that will display the items in that container. I want to use the barcode reader in the app. Also, the ability t...

  €541 (Avg Bid)
  €541 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  As a concert association, we are looking for a freelancer to create a robust members database for us. The database must be able to store basic contact information, membership level, and payment history for each member. We would prefer to use Libre Office Base as our preferred database platform. The database will need to store data from more than 500 members. Currently we are using an older FileMaker database that no longer runs on current MacOS. We have accessed that database by running the older MacOS using Parallels but that is no longer an option as we transition to machines using the M1, 2, 3 chips.

  €232 - €697
  Σφραγισμένο
  €232 - €697
  26 προσφορές

  Busco programadores para desarrollo de programa de gestión de empresa que esta realizada en filemaker El programa de gestión cubre todas las áreas de una empresa de servicios.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  He desarrollado una aplicación en FileMaker, y requiero crear un instalador ejecutable (Dmg) para MacOS

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  dashboard in filemaker Έχει λήξει left

  I'm looking for a freelancer to create a dashboard in FileMaker for me. It needs to include data visualization, customizable widgets, and user access control. I have some design ideas, but I'm open to suggestions. I'd like to have this project completed within 3-4 weeks. Please let me know if you are interested and able to complete this. We developed an inhouse program that has helped us run our business, but is not really well designed to run reportes so Summary fields take too long. We need also to make an assesment to review how to optimize performance. The system operates on multiple relationed databases (Mainly Customer Database & Product Database, which are then used in Quotation Database, Orders Database, Purchase Orders Databases) We need to increase vi...

  €1168 (Avg Bid)
  €1168 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Filemaker DBase -- 2 Έχει λήξει left

  Hello, Need a FileMaker Pro DBase for sorting orders placed to one FACTORY. Note: when we do an order to the factory, all we know after they send short and the QNTY does not match our original order placed. So we want an easy to follow system, to enter the data, which is ORDER PLACED ORIGINALLY, and then, we enter ORDER RECEIVED ACTUALLY, and we get a report of the SHORTAGES AND AMOUNT DUE BACK. Because we pay the FACTORY PRIOR TO SHIPPING, after shipping, and when we receive the goods, we always find there are shortages. Then, the factory asks to give them a report about the shortages in QNTY. Please check attached.

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Розробник FileMaker Έχει λήξει left

  Шукаємо досвідченого розробника FileMaker, який має досвід роботи з усіма версіями FileMaker Pro. Проект вимагає проектування та розробки баз даних та CMS, написання сценаріїв та автоматизації, а також інтеграції з іншими системами. Ідеальний кандидат повинен добре розуміти розширені можливості FileMaker Pro та вміти пропонувати креативні рішення. Віддалена робота. Можлива як фудлл-тайм так і погодинна оплата. Вільна англійська мова. Тільки для кандидатів з України.

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  FileMaker Developer Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced FileMaker developer who has experience with all versions of FileMaker Pro including 20. The project requires database design and development, scripting and automation as well as integration with other systems. This is an ongoing support project to support customers for our vertical with troubleshooting and customization. The ideal candidate should have a great understanding of advanced features of FileMaker Pro and be able to provide creative solutions. Web development (Php + js) is a plus.

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for someone who can help me arrange FileMaker Pro so that it is compatible with my iPad Pro. I do already have FileMaker Pro installed on my device, and what I really need help with is customizing the layout/design to work with the iPad Pro. I do not need any pluging all in french and I like to no how to do a backup Of m’y file

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  We are looking for an experienced freelancer to help us map our bespoke system developed in Filemaker. Our objective is to integrate the system with another system, and we need a detailed map with all functions and processes to accomplish this. We would need the mapping to be completed within 2-4 weeks. If you're the right person for the job and have the necessary skills and expertise, we look forward to hearing from you soon. Thank you!

  €880 - €1759
  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €880 - €1759
  16 προσφορές
  Data into a Database via Python Έχει λήξει left

  Purchase Details into FileMaker Pro Budget $350. Develop a script to run on a local PC to retrieve our purchase details and place them in our FileMaker Pro Server DB. The PC and Server are both on our network – it is not a cloud hosted database. The volume of data will be very low - average of only 10 purchases daily. Access will be given by TeamViewer to a well specified PC on our network with access to the sites and the PC will have database installed on it so all straightforward. Project Scope: 1. Using Selenium/Puppeteer automatically navigate to the required pages and extract the following: Purchase History • Seller Name/Supplier • Order Number • Listing ID • Page URL • PO Date of Purchase • Item Title • Item Image/pictu...

  €374 (Avg Bid)
  €374 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Filemaker programmer -- 2 Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled Filemaker programmer to assist me with a database creation project for my Optical store and healthcare using Filemaker Pro 19. Primary Goal: Database Creation Specific Requirements: No, I am open to suggestions. Skills and experience required for this project: - Proficiency in Filemaker Pro 19 and up and its features - Strong understanding of database design and development principles - Ability to create efficient and user-friendly databases - Experience in suggesting and implementing innovative features and functionalities - Excellent problem-solving and communication skills If you are a Filemaker programmer with a creative mindset and a strong background in database creation, I would love to discuss this project further with you.

  €347 (Avg Bid)
  €347 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...looking for an experienced FileMaker Pro Solution Developer to create a custom FileMaker solution that will filter job data from an external data source and generate XML files following a specific XML format. This solution will help streamline our workflow by automating the process of creating XML files for our manufacturing system. **Key Responsibilities:** 1. **FileMaker Solution Development:** - Develop a custom FileMaker Pro solution that integrates with an external data source. - Design a user-friendly interface for data input and management. 2. **External Data Integration:** - Establish a connection to the external data source (e.g., a database, CSV file, or API) to retrieve job data. - Implement data retrieval and update processes to ens...

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  ERP of CRM in Notion or filemaker Έχει λήξει left

  I want a notion or filemaker crm or erp. With possibility ti import data through api

  €220 (Avg Bid)
  €220 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  TNSP Program Έχει λήξει left

  Taking filemaker program and converting to online, preferably googlesheet like product

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am in need of an experienced Freelancer to assist with a Claris FileMaker Database AI Machine Learning project. Specifically, I need support with workflow processes. I have an existing database and data that the AI machine learning can work with so no additional assistance is needed with that. Preferred programming language for this project is Python. I am looking for someone who has a proven track record and can provide professional guidance. If you think you have the skills and experience needed for this project, please reach out and we can discuss this further. Thank you!

  €504 (Avg Bid)
  €504 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  filemaker Implementierungen Έχει λήξει left

  Als Vorlage dient eine Access Datenbank. Das Zeil ist diese Datenbank in einer vorhandenen unvollständige Filemaker zu konvertieren (Implementierungen und Datenübertragungen)

  €1236 (Avg Bid)
  €1236 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  How to setup history website with highres photos I am seeking specific advice on content strategy and structure for my history website, which features over 17,000 photos. We have and current website which is basic. This project will be a fresh start. MERN, Node.js, AWS these type of technologies. We are MacOS based at the moment. Also Database is in FileMaker Pro (Likely drop for MangoDB), Books are in InDesign and Photos are edited in Photoshop. Skills and Experience: - Experience in developing content strategies for large-scale websites - Strong understanding of information architecture and website structure - Ability to organize and categorize large volumes of images effectively - Knowledge of best practices in user experience design and navigation - Familiarity with histori...

  €307 (Avg Bid)
  €307 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  Filemaker 16 yaml API request Έχει λήξει left

  Project Description: Make yaml API call with Filemaker to receive data from a web site. Purpose of the API request: Retrieving data Specific endpoint: We'll start with a simple database design that retrieves a few fields to ensure that the API call is working. There are three yaml files. We'll start with one. The endpoint is that there is a script that pulls the data. The data is coming in and parsed into proper fields in Filemaker. If successful, we'll move on to at least one other yaml call, so please quote an hourly rate... though we may do this on a fixed cost for each call. Expected data format: Other: Filemaker 16 Skills and Experience Required: - Strong experience with Filemaker 16 and its YAML API - Proficiency in working with ...

  €738 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €738 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Project Title: Advice on History website with 17,000+ photos I am seeking specific advice on content strategy and structure for my history website, which features over 17,000 photos. We have and current website which is basic. This project will be a fresh start. MERN, Node.js, AWS these type of technologies. We are MacOS based at the moment. Also Database is in FileMaker Pro (Likely drop for MangoDB), Books are in InDesign and Photos are edited in Photoshop. Skills and Experience: - Experience in developing content strategies for large-scale websites - Strong understanding of information architecture and website structure - Ability to organize and categorize large volumes of images effectively - Knowledge of best practices in user experience design and navigation - Familiarity ...

  €259 (Avg Bid)
  €259 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Project Title: Advice on History website with 17,000+ photos I am seeking specific advice on content strategy and structure for my history website, which features over 17,000 photos. We have and current website which is basic. This project will be a fresh start. MERN, Node.js, AWS these type of technologies. We are MacOS based at the moment. Also Database is in FileMaker Pro (Likely drop for MangoDB), Books are in InDesign and Photos are edited in Photoshop. Skills and Experience: - Experience in developing content strategies for large-scale websites - Strong understanding of information architecture and website structure - Ability to organize and categorize large volumes of images effectively - Knowledge of best practices in user experience design and navigation - Familiarity ...

  €1327 (Avg Bid)
  €1327 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  FileMaker Development of Cost Report Analysis Software for the Film Industry I am looking for an experienced developer to assist me in the additional development of an existing cost report analysis software for the film industry. The software needs to have the following specific features: - Budget projection: The software should allow users to track past expenditure and project future cost vs budgets based on imported cost to date. The existing software has gone through a number of revisions and now needs further updates and enhancements. To be considered for this project, freelancers should have the following qualifications: - Experience: Successful freelancers should have a strong background in FileMaker Pro development and have worked on similar projects in the past...

  €25 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Javascript help Έχει λήξει left

  Java script help, FileMaker Pro a plus... I have existing code that I just need adjusted a little but. I would like to do over TeamViewer. This way I can show exactly what I need. Basically I just need a few fields to populate into hidden fields so that I can get them from Filemaker in a webviewer. Should be pretty simple for someone that knows javascript. Skills and Experience: - Strong understanding of Javascript syntax and basic concepts - Experience in debugging and error handling - FileMaker Pro scripting a plus Requirements: - Expertise in understanding existing code and providing guidance - Ability to explain complex Javascript concepts in a clear and concise manner - Proficiency in providing basic guidance for coding tasks Project Scope: - Provide basic ...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  FileMaker Twilio integration Έχει λήξει left

  FileMaker Twilio Integration Requirements: - Need to integrate Twilio into FileMaker for SMS notifications - Integration should sync with a third-party platform - Preferred method of integration is through webhooks or REST API Ideal Skills and Experience: - Strong experience with FileMaker and Twilio integration - Proficient in setting up and configuring Twilio for SMS notifications - Familiarity with webhooks and their implementation in FileMaker - Ability to sync the integration with a third-party platform

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Implement live data from Filemaker Pro (already existing report - protected) into an already created Dashboard in Python using Dash, and then add it to an already existing server (protected) - in other words, connect the Python dashboard to live data from Filemaker Pro, and add the dashboard to an existing server

  €481 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €481 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  €346 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Requiero convertir app de FileMaker en app de iOS para app store usando el iOS APP SDK

  €498 (Avg Bid)
  €498 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  I need a filemaker programmer Έχει λήξει left

  Design queries for special reports. Would like someone in Tampa Bay area

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  FileMaker CRM with Gmail Integration for Sales Management I am looking for a FileMaker developer who can create a CRM with Gmail integration for my sales management needs. The ideal candidate should have experience with FileMaker development as well as Gmail API integration. Primary Purpose: - The primary purpose of my CRM is for sales management. Required Skills: - Experience with FileMaker development - Knowledge of Gmail API integration - Understanding of sales management processes and workflows Additional Integrations: - I would like to integrate Skype if possible. Overall, I am looking for a reliable developer who can create a custom CRM solution that meets my specific needs and requirements.

  €324 (Avg Bid)
  €324 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Filemaker Pro script segment needed Έχει λήξει left

  I am trying to convert what is being displayed in a WebViewer and store it in a container as a JPG. In the demo I have used the Gallery Add On as an example, but I would like to know how to use the script steps in the future application.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Work will be made under filemaker pro. I am looking for some one who can create and customize a address database for me, with filter criteria and other option in the futur (that's mean we will work on a long term collaboration) Database, must be in 2 part (private address and company address) must include classical field, name, last name, address, fonction, tel email, social network and some customize field who will be necessary in filter criteria. In attach a zip file (memberships build) under filemaker. this will be a good template to start the project (fonction and design). PLEASE BE CAREFULL. I WILL NOT GIVE ANY ANSWER TO UNPERSONAL ANSWER. I DO NEED TO KNOW WHAT YOU ALREADY MADE FOR OTHER. I NEED TO KNOW WHAT YOU WILL DO FOR ME.

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Looking some one that can help to write a search script than run in server side

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  The task concerns the conversion of five existing ACAD lisp routines to LUA. Three are around 150 lines of code, one around 250, and one around 1750. We can provide the existing scripts, a manual detailing the functionality/purpose of the original scripts and its functions, and a screen capture of some of the routines' most crucial functions in action. The final format we need the routines converted to is LUA As the new scripts will be used in PYTHA, experience with or knowledge of its commands and structure is desired. Similarly, knowledge of AutoCAD, as such that the existing scripts can more easily be made sense of, would be a plus.

  €2018 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον ΣΜΓ
  €2018 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Filemaker sync to Google Shopping Έχει λήξει left

  Filemaker Server to Google Shopping Sync I am looking for a developer who can help me sync my Filemaker Server database with Google Shopping. The ideal candidate will have experience in both Filemaker and Google Shopping integration. Requirements: - Experience with Filemaker Server - Ability to provide real-time sync - Knowledge of various integration methods, including third-party plugins and custom scripts - Strong problem-solving skills - Ability to deliver quality work within a tight deadline If you are interested in this project, please submit your proposal with details on your experience and approach to the project.

  €50 / hr (Avg Bid)
  €50 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  We are a destination management and travel company based in Malta and looking to set up a custom application to track customers, suppliers, create proposals and costings, financials for projects etc, We have a base filemaker application from one of our partners which we would like to develop and customise for this purpose therefore looking for someone with filemaker pro experience.

  €4008 (Avg Bid)
  €4008 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  We are a 120 years sourdough bread lab using a FileMaker Management System (MS) / Crm for our door to door delivery service. We are looking for a freelance with a FileMaker high level to help us improving our System. We would like to work systematically on concrete implementations, this sis why we would like to prefer per project. My name is Davide and I'm in charge of this, I designed few other Management System so I'm use to work with developer. My why to work is to: - design what we need - make a doc with screen shots and specific notes with the changes required - analysis of needs with the developer in order to find the best solution (technical and economical) - agree the steps and calendar - review and delivery We are a long term customer. We develop our...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Filemaker solution debugging Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced Filemaker developer to assist with debugging of a solution I have recently created. The current state of the solution is complete with errors. Specifically, I am having some connection problems that need to be debugged. I'm hoping to find someone who can work quickly to address these errors and get my solution back up and running in a timely manner. I am on a bit of a tight timeline so would prefer someone with experience who can work quickly and efficiently to meet the deadline.

  €500 (Avg Bid)
  €500 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Increase DB speed in FILEMAKER PRO Έχει λήξει left

  I m looking some one to increase the speed of my db in filemaker when i make some calculation/search request

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €15 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Filemaker Pro -- 4 Έχει λήξει left

  Easy job done in 5 minutes. Someone else made it already, but I added 2 new field which need to be implement in all scripting. It's a Football drill library. So on page 1 you can search or create new drills. After it you'll come on the other page where you can see all information about the drill. What has to be done: When filling in the area with right border, and you press on add or search drill, when you go to the overview of the drill, the information in the button only will be visible in the search/add new page and not to be added into the drill. max 10 euro as it's 5 minute work

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Remove "limitations" on the ERP so now he can create unlimited layouts! ?

  €6 (Avg Bid)
  €6 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Filemaker Solution Additions Έχει λήξει left

  Hi Bhawan Deep S., Thank you for working with us to get our Solution to flow better.

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Filemaker developer Έχει λήξει left

  I'm looking to work with a Filemaker developer to maintain and tweak my company's existing database. This will involve creating new data fields and layouts. Additionally, I may need assistance with custom scripts and additional tasks related to the project. The right person for this job must have experience working with Filemaker, be able to complete the necessary tasks in a timely manner and make sure any replicable changes remain structured and organized. I'm open to working with a developer who can handle general projects as well. This project is an ideal fit for someone who is an expert in Filemaker and knows how to work with databases to create efficient data management systems. Knowledge of how to create custom scripts and replicate changes is nec...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to help me convert a small Filemaker 2.1 database into an Excel xlsx format without any further formatting of the data. The existing database is less than 30MB in size. Experience with converting databases from Filemaker to Excel formats is essential, as well as the ability to work quickly and accurately. The successful freelancer will be given access to the 2.1 database file, and will be expected to return the converted data in the requested xlsx format within an agreed time frame. If you have the required skills and experience to successfully complete this task, I look forward to hearing from you.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  The project is to create a FileMaker database so users can create their own online forms. Similar to Jotform or Google Forms. Will be hosted on current client FileMaker server. Must be able to accommodate meetings and emails to at least 12PM ET Must be able to use a project management system such as Trello Must be able to start ASAP This is a project rate, not hourly Strict timelines for client approval The project may require PHP for front and backend due to constraint on FileMaker server license. This project is for FileMaker Developers. This is NOT an integration. Ultimately looking for a long time partnership. Goals - To be able to easily build forms which will create a robust data schema, unique URL and reporting needs. Deliverable: To create...

  €4026 (Avg Bid)
  €4026 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking for someone to create a custom Filemaker 17 Pro App for me that will allow for eSignatures that are time and date stamped and let me edit contracts in the software. This app will provide similar capabilities to Docusign and SignNow. I need the software to be developed using Filemaker 17 Pro and include document signing capabilities, as well as the ability to edit contracts within the software. The end goal is to have an app that is intuitive, secure and easy to use.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές