Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 face recognition δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Χρειάζομαι έναν ειδικό στη μηχανική μάθηση, που θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την εκπαίδευση και την βελτίωση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης. Απαιτήσεις Εργασία&sig...

  €1036 (Avg Bid)
  €1036 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Mobile development -- 2 Έχει λήξει left

  Εφαρμογή Android Το χρειάζομαι σχεδιασμένο και χτισμένο Πρόκειται για πτυχιακή κ λόγο φορτου εργασίας δεν προλαβαίνω κ θέλω να φύγει...θα ήθελα μια εφαρμογή τύπο&upsil...

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Mobile development Έχει λήξει left

  Εφαρμογή Android Το χρειάζομαι σχεδιασμένο και χτισμένο Πρόκειται για πτυχιακή κ λόγο φορτου εργασίας δεν προλαβαίνω κ θέλω να φύγει...θα ήθελα μια εφαρμογή τύπο&upsil...

  €671 (Avg Bid)
  €671 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Προγραμματισμος μιας εφαρμογης που βασιζεται στο face scanning.

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...ανοίξτε ένα λογαριασμό και βρείτε το λινκ "Ζωντανό Καζίνο" Ανοίξτε ένα τραπέζι Blackjack και πατήστε κάτω classic view. Θα βγείτε σε mode όπου τα τραπουλόχαρτα φαίνονται σαν καρικατ&omicr...

  €2675 (Avg Bid)
  €2675 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm looking for a skilled designer to create a corporate business card for my brand. The primary purpose of this business card is to enhance my brand's recognition. It should be visually appealing and consistent with my brand's identity. Key Requirements: - Focus on branding - Use of corporate color scheme - Layout should be traditional (horizontal) Ideal Skills: - Proven experience in graphic design - Strong understanding of branding - Proficiency in corporate color schemes - Ability to design for print (bleed, resolution, etc.) Please provide samples of your previous work related to branding and business card design when applying.

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Custom Snapchat Lens Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented developer to create a custom Snapchat lens that will capture the face of the user through the rear camera and superimpose it onto a scene featuring a man sitting on a toilet in a bathroom. The lens should include the following elements: - Toilet - Bathroom - Man sitting on the toilet Furthermore, I would like the lens to have an engaging touch with the following features: - Funny sound effects - Animated elements This project requires a developer who is experienced with creating Snapchat lenses and filters. Understanding of Snapchat's Lens Studio is a must. Experience with 3D modeling and animation is also highly desirable.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Trophy icon Logo Design for Diverse Print Materials 11 μέρες left

  I am looking for a creative designer with a keen eye for detail to create an additional logo for GreenWorks Inspections & Engineering to be used on different print materials. The logo will implement our initials and our iconic magnifying glass symbol. Your design will be instrumental in increasing the recognition of our brand. Key Project Aspects: - Primary Logo Use: The logo will primarily be used on print materials like name tags and vehicle wraps. - Additional Uses: Besides the primary use, I also have plans to utilize the logo on banners, posters, and labels. Ideal candidate for the job should have: - Experience in logo designing especially for print materials. - Ability to deliver a design that is versatile and can fit various formats. - Outstanding creat...

  €459 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €459
  40 συμμετοχές
  Android Financial Management App Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...(fingerprint or facial recognition). Skills and Expertise: - Proficiency in Android Development and Java/Kotlin programming. - Experience in developing financial or budgeting apps. - Understanding of secure authentication methods and best practices. + - **Key Features**: The app should primarily focus on expense tracking, as well as offer an API connection with various financial accounts such as Checking Accounts, Saving Accounts, and Credit Cards. It should be able to suggest the best financial products in the market based on location , provide a summary of all income and expense, and incorporate AI for comprehensive financial analysis. Additionally, the app will have 3 subscription models, one free and two paid. Security features like face and fingerprint recogniti...

  €510 (Avg Bid)
  €510 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  I'm looking for a skilled Flutter developer to reskin my existing app and integrate some new features. Specifically, I need: - A new UI/UX design to refresh the app's look and feel. - Integration of left and right swipe functionality. - Implementation of AI features including image and speech recognition. I'm looking for a developer with a strong background in Flutter and experience with integrating new features into existing apps. Knowledge of AI technologies like image and speech recognition would be a huge plus. The ideal candidate should have a good eye for design and be able to deliver a polished user experience.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Trophy icon Modern Beer Branding Design 6 μέρες left

  ...be enveloped in a shape - the main image must be a man with his back turned, standing, with his arms open in a cross, "welcoming" a tsunami of beer that is about to hit him. The image must be powerful, imaginative, apocalyptic, it must strike with the violence of the scene. The man should be dressed in a very simple way, like a tunic. The man must communicate great respect and acceptance, he must face the wave by challenging it and not feeling intimidated, he must not be a caricatural or ridiculous figure in any way. I repeat: the image as a whole must communicate great power --> it must become a true work of contemporary art Some technical things: - in attachment template of the label and some istructions of the layers (at every layer corresponds a different effec...

  €99 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος Σφραγισμένο Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €99
  64 συμμετοχές
  Creat a 2D smiley face 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I want to creat a 2D smiley face. I would also need a gift animation of the smiley face. The eyes should move and tangue should come out. I want to reproduce this in a new way. ?

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  In Unreal Engine 5 I'm developing an action-adventure, battle-oriented game set in a fantasy world. This game is weapon-free - the emphasis is on strategy and adventure amidst fantastical landscapes. The tasks I need assistance with are: Creating shape keys, morph target, 3D animated scenes, vfx (first with Blender or Maya and then import into Unreal Engine 5) where the actor's body and face get deformed when hit , so you get that body impact when actors are battling with each other? And facial expression of the leading character is shown when the character hits the enemy? Find below a link to an impression of the game. Please check out the video so you can see the characters that require adjustment. Can you based on that make a quote? Here's the link to the video d...

  €455 (Avg Bid)
  €455 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Realistic Cartoon Characters for Video Production 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...process of creating an engaging video, I'm seeking a digital artist with a talent for creating 4-6 characters that teeter between realism and cartoonish style. The specific characters I'm looking for immediately, with the potential for further later on would be as follows: A ninja type character in a dynamic pose. The body suit should be in the style of a British union flag, but with the face mask in the style of the EU flag. The same ninja type character but standing and holding a blank placard (onto which I'd be able to add my own text as necessary). An anthropomorphic frog character, looking a little ill/glum, wearing a shabby suit and a tattered union flag waistcoat. A second version of this character holding a blank placard. An upper class man w...

  €512 (Avg Bid)
  €512 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Brand Identity Design for E-Commerce & Trading Company 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...template that aligns with the overall brand identity. - A visually captivating and professional LinkedIn page design that will help establish the online presence of my business. - Favicon for social and digital media - Source files for all The primary color scheme I have in mind for my brand identity is blue and white. The designs must align with this color scheme to ensure consistency and brand recognition. Ideal Skills and Experience: - Demonstrated experience designing brand identities for e-commerce and trading companies or similar industries. - Proficiency in Adobe Creative Suite or other graphic design software. - Strong understanding of color theory, typography, and visual composition. - Ability to create both print and digital design assets. - Excellent communication sk...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Trophy icon Cafe Logo Design 29 μέρες left

  I'm the owner of a cafe called "Storyline Coffee House" and I'm looking for a talented graphic designer to... coffee mug or latte art. still open if you have better design in you mind that represent storyline - **Color Palette**: My preferred colors are deep/dark green, and I'm open to accents of white, black, or grey. - **Shape**: I would like two versions of the logo - one in a circle and one in a rectangle. - **Primary Purpose**: The main goal of this logo is to establish and enhance brand recognition for my cafe. - **Understanding of Visual Storytelling**: Given the theme of the cafe, understanding how to visually communicate the idea of a 'storyline' is essential. - **Color Theory**: The ability to work with dark green and blend it with...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I'm looking for an advanced CANVA expert to create engaging graphic reels for my Instagram account. You'll be provided with a content calendar, high-resolution images and a clear brief for each post. Key Responsibilities: - Creating more than 20 high-quality...style of graphics will vary, so creativity and flexibility are key. Please provide a fixed price per post in your bid. Your experience in creating content that drives engagement on Instagram will be highly valuable. You must provide examples of Canva designs with movement to be considered. Do not copy paste this project as part of your response. This is an excellent way to filter freelancers that face challenges following instructions. Looking to establish a long-term relationship that can stay up to date with Can...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Comprehensive Marketing Agency Services 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking to hire a marketing agency that ...Facebook, Instagram, and LinkedIn. - Search Engine Optimization: A strong understanding of SEO principles and tactics is essential to enhance my brand's online visibility and reach. - Content Creation: Capable of generating high-quality and relevant content to attract and retain a clearly-defined audience. The main goal of this marketing campaign is to significantly improve the visibility and recognition of my brand with a focus on increasing brand awareness. A successful project would result in a more engaged and broader audience across various platforms, particularly on social media. If you have experience in managing these specific areas and are confident in your ability to help me achieve my marketing goals, I would love to...

  €331 (Avg Bid)
  €331 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Advanced Functionalities Integration in Flutter-Total Project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Responsibilities: - Implement Login and authentication - Set up Push notifications - Develop attendance functionalities including GPS-based check-in and Facial recognition - Incorporate Meeting functionalities such as Meeting scheduler and Meeting notes - Implement project and face login functionalities Ideal Skills and Experience: - Strong experience in Flutter development - Proficiency in integrating login, authentication, and push notifications into Flutter apps - Prior exposure to implementing attendance features using GPS and facial recognition - Proven track record of incorporating meeting scheduler and notes into apps - Familiarity with project and face login functionalities - Capacity to work with a detailed project document to bring all elements tog...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm looking for a developer capable of creating a unique WordPress AI plugin. Key functionalities should include: - Natural language processing - Image recognition These are to be integrated into a website builder with capabilities such as: - Drag and drop functionality - An extensive template library - Customizable styling Ideal candidates will have proven experience in AI functionalities, particularly in Natural Language Processing and Image Recognition. They should also have a strong background in the creation and customization of WordPress plugins, specifically website builders. I envision a tool that not only tailors the website to our needs but also intelligently enhances user experience. We need a more automated and fluid approach to website creation and m...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I need a talented and creative logo designer to create a logo that embodies the friendly and approachable personality of my brand. Key requirements: - The design should be focused on increasing brand recognition and establishing the approachable tone of the brand. - Successful freelancers need to submit detailed project proposals. Please include your ideas and approach to designing a logo that meets the requirements.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Trophy icon Herbal Logo Design for Hakeem Usama 6 μέρες left

  ...which is the central theme of my brand "Hakeem Usama". The logo should include the following elements: - Leaves - Plants - Herbal mortar and pestle The design will be utilized across a variety of mediums including: - Social media - Packaging - Signage - Website headers I'm looking for a clean and simple design that uses colors associated with health, nature, and wellness. The logo will be the face of my brand, so I'm looking for a unique, professional, and creative design that can instantly convey the nature of my business to potential customers. Ideal skills and experience for the job: - Proven experience in logo design, particularly in the health and wellness sector - A strong portfolio that demonstrates the ability to create clean, simple, and impactf...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €9
  138 συμμετοχές
  Make videos on my saas product 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Make videos with your face and voice on my saas product features

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm seeking a skilled Graphic Artist or 3D animator who can redesign an existing ai-generated image with my realistic face. Key Requirements: - Proficient in Adobe Photoshop - Previous experience with image manipulation and realistic art - Ability to create lifelike images In your application, please include samples of past work where you have done similar image manipulations. Looking forward to seeing your proposals.

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...cutting company, "Cut and Vacuum". The ideal design will embody our environmental approach to slurry recycling, making the recycling symbol the primary focus. The company's branding colors are green and blue, so I'd like those incorporated in the design. I am envisioning the recycling symbol integrating our company's name or initials in a smart and engaging way, which will help bolster our brand recognition. There might be possibilities to feature a diamond concrete cutting blade within the design, without overshadowing the recycling symbol. With an initial budget of $250, I am open to negotiating based on the design efforts required. Ideal candidates for this project would have experience in logo design, a keen eye for detailed and thought-provoking...

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Trophy icon Abstract Red & Black Punched Face Logo 9 μέρες left

  I'm looking for a creative logo that combines the colors red and black for my self defense business. The key point of this project is to capture a unique and abstract essence of a person being punched in the face. Key Points: - The logo should focus on the face and the fist, with a strong sense of theatrics in the facial expression while getting hit. - The style should be abstract, not realistic or cartoonish. - The primary use of the logo will be for online platforms like my website and social media, but also for print materials such as business cards and flyers, and even merchandise like t-shirts and hats. Ideal Skills/Experience: - Proven experience in creating abstract and visually striking logos - Ability to effectively use the color combination of red and black -...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  201 συμμετοχές

  I am in need of a proficient video editor to create an exciting compilation video from my collected home videos. The task involves removal of any unwanted footage for a seamless, comprehensive, and longer t...Everyday home life The perfect candidate will have an eye for detail, understand the importance of family moments, and have previous experience in video editing. The ability to add impactful transitions for a smooth narrative flow is a must. Simple editing--eliminate when we messed up and videoed the ground or the sky or nothing important. Eliminate redundancies (not too many of the same smiling baby face in the cake, etc.) I have 15 or so hours of raw video footage, all on one external hard drive. Probably half of this is junk. Thanks for your help. Elizabeth Smith Sprin...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Description: I am seeking a professional web designer and developer to create a unique and captivating website that will be the face of our web design and development service targeted at individuals in Dubai. Key Project Requirements: - **Target Audience**: Individuals in Dubai - **Purpose**: The main function of the site will be to showcase a variety of design and development projects in a visually appealing, professional manner. It should be easy to navigate and optimized for potential clients to view and appreciate the range of services we offer. - **Multilingual**: The site should be designed to cater to both Arabic and English speaking clients. This means that the site itself will need to be in both languages, or at least easily translatable. Ideal skills and experience for t...

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...timely recording of all financial transactions related to property development, including cost allocation to individual projects and tracking of development costs versus budgets. - Best Practices: Implement accounting best practices tailored to the property development industry, ensuring compliance with relevant financial regulations and standards. This includes the correct application of revenue recognition methods, cost capitalization, and expense tracking. - Automation: Identify and integrate automation tools within QuickBooks to streamline processes such as invoicing, expense tracking, payroll, and financial reporting. Ensure automated workflows for recurring transactions and project milestones. - Reporting: Develop customized financial reports and dashboards to provide clear...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I'm looking for a skilled grap...giving it a fresh and modern touch. need just to add 20 on logo not change it The improvements should be geared towards increasing our brand recognition. I'm open to creative ideas if they can maintain the essence of the original design. Specifically, I have a color scheme in mind that I'd like to incorporate. Your expertise in this area will be crucial to ensure the new colors blend seamlessly with the rest of the logo. The final deliverable will be a digital version of the enhanced logo. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in logo design - Adept at modernizing and enhancing existing logos - Strong understanding of brand recognition and visual impact - Ability to work within predefined color schemes - E...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I'm in need of a distinctive, abstract logo to help with brand recognition. The logo will need to be designed primarily in navy blue and white. Key Requirements: - Strong understanding of abstract logo design - Familiarity with color psychology; especially Navy Blue and White - Proven track record in creating logos aiding brand recognition Ideal candidates will display a keen attention to detail and a knack for understanding business brand aesthetics. This will involve a deep understanding of how abstract design can be skilfully intertwined to enhance brand recognition. Your portfolio showcasing previous works in this arena will be highly regarded.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I HAVE A FACIAL RECOGNITION PROJECT, IT WORKS WITH ALGORITHMS THAT DETECT SUSPECTED THIEVES (PREVIOUSLY SAVED IN THE DATABASE), DETECT WHEN SOMEONE TAKES SOMETHING FROM A SHELF (THEFT), DETECT WHEN SOMEONE ENTER WITH A MOTORCYCLE HELMET. DETECT IF SOMEONE TAKES A WEAPON. I ALREADY HAVE A USER INTERFACE. 1. I WOULD LIKE A FREELANCER THAT IMPROVES THE ALGORTIMS, IT MAY BE WITH YOLOV8 OR ANYONE YOU CONSIDER. 2. IMPROVE USER INTERFACE (SO THAT THE PERSON CAN PLACE A KEY FOR THE LICENSE THAT I PROVIDE THEM, IMPROVE AESTHETICALLY) 3. WHEN YOU DETECT SOMEONE ENTERING WITH A MOTORCYCLE HELMET, WHEN THEY TAKE SOMETHING THEY SHOULD NOT, OR WHEN THEY TAKE OUT A WEAPON, GENERATE AN ALARM AND A WHATSAPP NOTIFICATION (I ALREADY HAVE THE TWILIO API AND I GET NOTIFICATIONS WHEN YOU DETECT A SUSPEC...

  €488 (Avg Bid)
  €488 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  I am on the hunt for a skilled animator with a knack for traditional hand-drawn styles to bring a quick, meme chibi style project to life. This project will require: - A high-quality animation, around 15-60 seconds long. - A thematic focus of humor and fun, putting a smile on the viewer's face being the primary goal. - A portfolio showcasing prior traditional hand-drawn animations will be strongly appreciated. - The ability to translate a script into a light-hearted and engaging animation. If you have a creative instinct guiding your storytelling, combined with meticulous attention to detailing, I would love to connect with you. Let's make an animation that's unforgettable despite its brevity!

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I need the information that I provided to be made into a 6x9 size card. This event details are: The main logo is the "breathe" logo Color scheme: Black, Red, Silver "The Black Tie Gala" Saturday July 20, 2024 5:00pm- 9:00pm Cocktail Reception & Explore Raffle Table 5:00- 9:00pm Invocation: Elder Carlton Honey Jr. Welcome/Introduction of Mistress of Ceremony: Mrs. Anita Blackmon Recognition of sponsors (logos attached) Dinner is served at 6:30pm Living with Asthma: Miss Alison D. Reece Keynote Speaker: Mrs. Jacky Clark-Chisholm Whats new in Asthma: Dr. Nijra Lugogo, University of Michigan Medicine Special Remarks: AMGEN'S, Mr. Stephen Marmaras, Director, Advocacy Relations, Respiratory/Inflammation Closing Remarks: Laonis Quinn, Founder/Director Breathe ...

  €17 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I'm seeking a savvy sales professional to sec...sales professional to secure sponsorships for our upcoming performing arts event aimed at the general public. Key Responsibilities: - Approach potential sponsors and secure partnerships for our event - Develop and execute sales strategies to achieve sponsorship targets - Represent our event professionally in all sponsorship negotiations - Ensure our sponsors receive the agreed benefits and recognition Ideal Skills & Experience: - Strong background in sales, preferably with a focus on securing sponsorships - Proven track record of meeting or exceeding sales targets - Excellent communication and negotiation skills - Knowledge of the performing arts sector is a plus REQUIRED SKILLS … Investment… Business Strategy ...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I need a desktop-based voice recognition system that can automatically transcribe meetings held in English and generate summaries and action items. Key Features: - **Automatic Transcription:** The system should be able to understand and transcribe English. - **Summarization and Action Item Generation:** The system should be able to generate summaries and action items based on the transcribed content. - **User-Friendly Search Interface:** There should be a search interface for easy retrieval of meeting information. - **Email Automation:** The system should automatically email the generated summaries and action items to the relevant attendees after the meeting. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in developing voice recognition systems. - Proficiency in English l...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm seeking to host a live-streamed music event consisting of mainly singing/music and entertaining acts. I want to deliver an exciting experience to my audience, thus: The live stream should feature multiple camera angl...desktop and mobile platforms. To deliver this project successfully, knowledge and experience in professional live streaming and video production are highly desirable. Experience with music events would be an added advantage. Skills in handling different camera angles optimally and understanding of streaming on multiple digital platforms are key. The event would be held in BA11 postcode. A face-to-face meeting would be preferred in advance of the event date. Someone more localised to this postcode would be preferred, but not crucial. The event date h...

  €297 - €1187
  Τοπικό
  €297 - €1187
  0 προσφορές

  I'm currently seeking an experienced telesales marketer with a good understanding of software products. My goal is to increase brand awareness among large corporations, making sure our software is recognized as a leading option. Key Responsibilities: - Developing and implementing effective tel...message to increase visibility Ideal Skills: - Proven experience in telesales and product marketing - Excellent communication skills, both written and verbal - Knowledge of the software industry - Experience with corporate sales preferred Your primary task will be to make sure our software product is on the radar of major corporations in our industry. Your success will be measured by our brand recognition within these corporations. Let's connect to discuss how your expertise ca...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...the Puerto Rican market. Campaign Objectives: Generate Quality Leads: Increase the number of contact forms filled out by potential customers interested in our security services. Effective Segmentation: Attract homeowners and business owners interested in security systems with 24/7 monitoring, flexible financing options, and direct purchase options. Increase Brand Visibility: Improve brand recognition for ACT Security and our exclusive offer of equipment such as the Qolsys Panel and ADT Command. Freelancer Requirements: Experience in Security Campaigns: Demonstrable experience in creating and managing advertising campaigns for security companies or similar industries. Knowledge of the Puerto Rican Market: Understanding of the local market and major competing companies in Puerto ...

  €356 (Avg Bid)
  €356 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Senior LLM Engineer for Medium Scale ML Projects 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a Senior Level Machine Learning Engineer with at least 5 years of experience to design and develop machine learning models and systems. The main aim of this role is to enhance our product capabilities. Key Responsibilities: - Design and develop machine learning models and systems. - Work on various machine learning tasks including Image Recognition, Natural Language Processing, and Recommender Systems. The preferred programming languages and frameworks that the engineer should be proficient in are Python, TensorFlow, Java, SQL, Lanchain, and Generative AI. ● Design and develop machine learning models and systems to enhance product capabilities. ● Collaborate with a diverse team of engineers to drive innovation and solve complex problems. ● Implement and optimize...

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Branding individual profile (PR work) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a content creator and PR who can help me increase profile visibility among professionals. Key Project Details: - The primary goal of this project is to boost brand recognition and trust among our target audience. - The content should be engaging and informative, tailored specifically for professionals. - The specific content types can be discussed, but the primary focus should be on increasing our brand awareness. - Experience in creating content for B2B or professional audiences is a plus. Ideal Experience and Skills: - Proven track record in creating engaging content - Understanding of B2B or professional audiences - Proficient in marketing strategies for brand awareness - Great communication skills for collaboration and understanding of my brand's e...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I'm looking for a content creator and PR who can help me increase profile visibility among professionals. Key Project Details: - The primary goal of this project is to boost brand recognition and trust among our target audience. - The content should be engaging and informative, tailored specifically for professionals. - The specific content types can be discussed, but the primary focus should be on increasing our brand awareness. - Experience in creating content for B2B or professional audiences is a plus. Ideal Experience and Skills: - Proven track record in creating engaging content - Understanding of B2B or professional audiences - Proficient in marketing strategies for brand awareness - Great communication skills for collaboration and understanding of my brand's e...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm seeking an experienced graphic designer to create a vintage-styled logo for my hobby garage, emphasizing on classic car restoration. I desire a design with the following specifications: - Must have a vintage or retro aesthetic - Black and white color scheme - Ideally should incorporate s...white color scheme - Ideally should incorporate symbols or imagery related to classic car restoration Suitable candidates must demonstrate: - Excellent knowledge of vintage design elements - Proven experience in creating logos - An understanding of classic car culture. An effective design should capture my love for restoring classic cars while embodying a vintage feel. This logo will be the face of my hobby garage, it's crucial to nail the essence of classic car restoration with...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Flutter App Development 5 μέρες left

  ...app for both Android and iOS. The main functionality of the app would be a voice/face detection system along with Arabic grammar correction. Key Project Details: - Platform: The app should be compatible with both Android and iOS platforms. - Main Functionality: It should incorporate voice and face detection features, with a real-time detection system. - Specific Requirements: The voice/face detection should be accurate and in real-time. Therefore, experience with real-time detection systems is a must. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Flutter and Dart programming - Extensive experience in developing mobile apps for both Android and iOS platforms - Proven track record in implementing voice and face detection features - Previous experience in imp...

  €431 (Avg Bid)
  €431 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Offline Supermarket store Growth 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced professional to implement strategies that can help grow my offline supermarket. While I'm unsure about creating an online presence for my business, I'm interested in exploring this possibility, if it aligns with the broader objective. Key Goals: - Increase in-store foot traffic - Enhance brand recognition - Gather customer feedback Expected Online Functionalities: - Online product catalog - Online ordering system - Customer reviews and ratings. The ideal candidate should have previous experience in retail business growth, particularly in the supermarket sector, and a strong understanding of e-commerce and online marketing. Skills in web development, digital marketing, and customer feedback management are highly desirable. Experience with...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Fashion Beauty Model 5 μέρες left

  I'm preparing for an upcoming runway show, and I'm on the lookout for a fresh and vibrant face that will resonate with young adults aged 20-35. Key Points: - Ideal candidate should be expressive, confident, and able to embody the spirit of modern fashion. - Experience in runway shows or relevant fashion events is a plus. - The ability to understand and embody the brand's aesthetic and message is essential. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in runway modeling - Fashion industry experience - Familiarity with the target audience If you are a model who meets these criteria, I'd love to hear from you. Please include your portfolio or relevant experience in your proposal.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm seeking a fresh and vibrant face for an upcoming fashion project. Here's what I'm looking for: - Age: Models aged between 18 and 25. - Location: Must be based in the UK or US; other regions need not apply. - Modeling Type: Specializing in fashion modeling, including runway/catwalk. Ideal candidates should have some experience in fashion modeling, but newcomers are also encouraged to apply. This is a great opportunity to build your portfolio. Please include recent headshots or a portfolio with your application. Please note, we are not offering high compensation, so premium models may not find this suitable. We have a preparation period for your runway walk and photoshoot. Please send a preview with a large watermark during the shoot. Once done, you can send the...

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές

  I'm seeking a talented designer to create an engaging, modern and geometric logo...talented designer to create an engaging, modern and geometric logo to assist in boosting my brand recognition. The ideal candidate will have a knack for making complex ideas simple and compelling, as well as experience in creating brand identities. The logo should: - Represent a clean, modern and geometric style. - Use a black and white color scheme. - Evoke a sense of brand recognition and command presence in the market. Experience in graphic design and a portfolio showcasing modern, geometric logotypes is essential. Your creativity and smart concepts will help my brand stand out. I would also value your advice on how to effectively apply the logo across different media. Let's tran...

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  105 προσφορές
  Trophy icon Modern Brand Logo Design 8 μέρες left

  I'm looking for a professional logo designer who can help create a modern and visually appealing logo for my brand. The main purpose of the logo will be for brand identification. The company name is LDH Homes. It is a construction company in Melbourne Please ...company name is LDH Homes. It is a construction company in Melbourne Please no hut logo. I need modern logo. And no bulky logo. Key Requirements: - The logo should follow a modern design style - It should include the company name, a unique symbol or icon, and a tagline. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing modern logos - Understanding of brand identity and brand recognition - Ability to create original, eye-catching designs - Strong communication skills to understand and incorporate my visio...

  €12 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €12
  196 συμμετοχές
  Trophy icon Modern Black & White Logo Redesign 1 μέρα left

  I'm looking for a talented designer to revamp our existing logo to bring it up to date with a modern aesthetic. Here are the specifics: - The main goal of this project is to modernize the design of this high fashion logo, while retaining its core identity and brand recognition. - We will add SUPER HUMAN by VIDA SACRED WEAR as shown in the picture of the rough drawing attached with the round logo in the middle. - The new logo should be in black and white, white and black, white and gold, white and silver, and colorful. - The design should be sleek, minimalist, high-fashion and timeless, with a clear focus on simplicity and sophistication. - The logo will be used across both digital and print platforms, so it needs to be versatile and easily scalable without losing its impact or...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Κορυφαία face recognition Άρθρα Κοινότητας