Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 face recognition δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Mobile development -- 2 Έχει λήξει left

  Εφαρμογή Android Το χρειάζομαι σχεδιασμένο και χτισμένο Πρόκειται για πτυχιακή κ λόγο φορτου εργασίας δεν προλαβαίνω κ θέλω να φύγει...θα ήθελα μια εφαρμογή τύπο&upsil...

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Mobile development Έχει λήξει left

  Εφαρμογή Android Το χρειάζομαι σχεδιασμένο και χτισμένο Πρόκειται για πτυχιακή κ λόγο φορτου εργασίας δεν προλαβαίνω κ θέλω να φύγει...θα ήθελα μια εφαρμογή τύπο&upsil...

  €673 (Avg Bid)
  €673 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Προγραμματισμος μιας εφαρμογης που βασιζεται στο face scanning.

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...ανοίξτε ένα λογαριασμό και βρείτε το λινκ "Ζωντανό Καζίνο" Ανοίξτε ένα τραπέζι Blackjack και πατήστε κάτω classic view. Θα βγείτε σε mode όπου τα τραπουλόχαρτα φαίνονται σαν καρικατ&omicr...

  €2390 (Avg Bid)
  €2390 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Advanced AI Staff Video Generation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Video Creator for generating 2-3 minute videos of staff members in professional settings, eliminating the requirement for physical filming. The components critical to this project include: - Face-Mapping Technology: To deliver a human-like representation of specific individual staff members in the videos. - Voice Generation: To create a natural, pleasant sounding voice over, representing staff communication. - Customizable Backgrounds: To set the appropriate context for each staff member's role. The ideal freelancer would have extensive experience with AI video generation, particularly skilled in face mapping and voice generation. Knowledge in creating customizable video backgrounds is also necessary for this role. Anyone with a background in creating explainer vide...

  €1755 - €3509
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €1755 - €3509
  6 προσφορές

  In need of an expert who can help implement a machine learning model for pattern recognition. The specific recognition technique isn't defined as yet, so your insights and recommendations will be highly valuable. Ideal skills: - Deep understanding of various pattern recognition techniques. - Proven experience in developing machine learning models. - Ability to explain complex concepts in a clear and understandable manner. The timeline for this project isn't strict, so we can focus on quality over speed. I look forward to hearing from those who are excited about this open-ended project.

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Telegram website builder bot- Customization Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As part of this project, I'm envisioning a custom-made Telegram bot similar to @WebsiteAIBot that incorporates crucial elements such as: Create websites using templates These characteristics are paramount for this project as they will ensure the bot accurately identifies user interactions with minimal supervision. Ready tem...will be provided for configuration, but they must include the following functionalities: - User registration - Displaying and updating product inventory Ideal applicants should be proficient in bot programming and development. They should have worked with messaging apps (especially Telegram) and familiar with managing website templates. Experience with AI bots in terms of text recognition, image recognition, and natural language proc...

  €1046 (Avg Bid)
  €1046 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Dynamic IT Sales & Business Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As the ...Development - Cloud Computing - E-commerce Development - Digital Marketing - IT Consulting We aim to boost our growing agency's productivity, recognising the importance of expanding our services and offerings to new clients, and nurturing strong relationships with the existing ones. We are invested in the following goals: - Augmenting our client base - Enhancing revenue - Fortifying brand recognition We mainly target the Retail, Real Estate, ECommerce, Healthcare, Finance industries and many more. If you have experience and a proven track record in these sectors and possess an enthusiastic approach towards new business opportunities, then we are excited to work with you. After that we will plan to setup our company in USA UK Canada accordingly. So our plan is big...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  // Face Detection for Android // 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a fast and robust face detection for mobile Android. The detection should be for multiple faces simultaneously and must have a robust tracker. I'm currently using mlkit, and looking for a faster and better option. Please send a link to your demo. Please start your msg with the words: "I have a demo to show you!"

  €384 (Avg Bid)
  €384 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...imitation (Plagiarism concerns). The app will be multilingual, supporting 23 languages (same as Instagram), and available on both Android and iOS platforms. Incorporate machine learning algorithms to predict and identify potential fraudulent activity before it happens, enhancing platform security. Develop a referral program to encourage current users to invite new users, providing rewards or recognition for those who contribute significantly to the network's growth. There will be two types of users: content creators and supporters. Content creators produce various content (posts, stories, live streams) and can receive financial support from supporters through donations. Supporters can replenish their digital wallets to donate money to content creators. The applicatio...

  €3817 (Avg Bid)
  €3817 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  Court Decision Archiving and Search Software 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...need of an experienced software developer to create a robust archiving software for court decisions. * The main function of this software is to facilitate our search for specific cases using a keyword search feature. * It's imperative that the software has multifaceted features for storing court decisions: - Scanning and uploading documents - Manual data entry - OCR (Optical Character Recognition) capability for digitizing printed texts. Ideal candidates for this job would have a strong background in developing complex software systems, a rich knowledge of OCR technology, and understanding of the legal terminologies would be a bonus. This system needs to be intuitive and user-friendly, while maintaining high accuracy in data archiving and retrieval. I need a cap...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...price in a short period of time. [Requirements] ・Applicants must be able to conduct the interview in Norway. ・The candidate must be able to speak English well and have no difficulty in communicating. ・Those who can respond enthusiastically to correction instructions. ・Those who can meet deadlines. [Work Flow] (1) Receive the "Question Manual" and "Question List". (2) Conduct an interview (your face is not required to be shown). (3) We will inspect the interview, and if there are no problems, the job is complete. [Rewards] ・Reward = $2 for every 2 minutes of video time 10 minutes video ⇨ $20 20 minutes video ⇨ $40 30 minutes video ⇨ $65 ※Each video should be a minimum of 3 minutes and a maximum of 15 minutes. ※Maximum payment is $65. We will also incre...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm looking for an expert capable of developing an artificial intelligence (AI) system for my retail shop. The AI is intended to serve as a customer service representative, providin...information about the shop's products and promotions by: - Accessing our shop's database. - Connecting to our website. - Implementing manual data input when necessary. The ideal freelancer for this project should demonstrate strong proficiency in AI development, preferably with prior experience in retail or customer service applications. Strong understanding in chatbot development, voice recognition technology, and visual display integration will be advantageous. Additionally, knowledge in creating secure connections to databases and websites is an absolute must for the successful co...

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...other calculations. The 3D capture and calculation need to be integrated into the existing simulation (Simulation = CityGML compatible). Furthermore, a distinction must be made between general surfaces and thermally relevant surfaces. Additionally, the data must be prepared for CityGML. Later in the tool itself, the building should be represented in 3D based on address input (automatic address recognition) and be freely movable. Windows should be automatically added and displayed in the CityGML model and should be adjustable within the tool. Subsequently, the obtained surfaces should be processed in the tool. Relevant surfaces will be defined through various selection options. In addition to 3D capture, there are other adjustments in the tool. Ideal candidates should have expe...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm seeking a seasoned Python developer who is well-versed in dev...configuring RAG, developing an agent to manage context and redirecting queries, customizing the GUI, and integrating with external databases and services. Requirements: Proven experience as a software developer or similar role. Strong knowledge of machine learning, natural language processing, and software development. Experience with machine learning frameworks such as TensorFlow, PyTorch, or Hugging Face. Experience with natural language processing libraries such as NLTK, SpaCy, or Gensim. Experience with web development frameworks such as Flask, Django, or Ruby on Rails. Strong problem-solving skills and ability to think algorithmically. Excellent communication and teamwork skills. Strong attention to det...

  €1512 (Avg Bid)
  €1512 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am seeking a skilled professional to enhance the brand awareness of my upcoming ICO. As a client, I wish to ensure the following points: - Primarily, our goal is to enhance our brand awareness. I want you to create strategies and plans that will boost general recognition of our ICO and its value proposition. - I'm keen to harness the power of both Social Media Platforms and Cryptocurrency forums. If you have experience and success stories in using these channels for ICO marketing, you could be a good fit. - Importantly, your strategies should focus on engaging Individual investors. Relevant experience in targeting this specific audience will significantly raise your chances of selection for this project. Please demonstrate your experience in ICO marketing and your underst...

  €376 (Avg Bid)
  €376 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I need a creative and impactful advertisement to boost my brand's visibility and awareness. The advertisement will run on social media platforms for a period of time, so it should be captivating, engaging and professional to make a lasting impression. Key Tasks: - Develop a compelling advertisement concept th...platforms. Ideal Skills: - Proven experience in creating effective social media advertisements - Excellent graphic design skills - Creative thinker with the ability to translate strategic marketing objectives into engaging advertisements - Knowledge of branding and proven ability to create ads that build brand recognition. By creating an advertisement that strongly represents our brand and catches the eye of consumers, I hope to amplify my brand's online prese...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  I'm seeking an expert data analyst with extensive familiarity in Google Sheets and pattern recognition, specifically numerical data. The primary purpose of the project is to: - Use pattern recognition for comprehensive data analysis within Google Sheets. - Analyze numerical data to identify any emerging patterns. - Analyze conditional formatting patterns. - Once a pattern is identified, the system should trigger an alert notification. Ideal candidates should demonstrate previous experience in data analysis, pattern recognition algorithms, and Google Sheets. Proficiency in automating alert notifications within Google Sheets is highly desirable.

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Transformative Educational Brand Logo Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an adept and innovative designer to create a logo that not only imparts brand recognition and professional image for an educational company, but further conveys knowledgeable trustworthiness with a dash of creativity. The ideal candidate for this task should possess: - Proven experience in logo design and branding - Strong knowledge of design elements - Ability to interpret and implement design preferences - Creativity and an eye for fine details The designed logo should: - Represent our company's endearing commitment to imparting knowledge - Evokes feelings of trust and professionalism - Attract our target audience by being distinguishable and memorable - Depict our company's business activities and name in a creative, meaningful way Kindly inclu...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  I'm keen on developing a logo primarily geared towards brand recognition. The vision for this logo is elegance coupled with sophistication, offering an upscale feel. This design should encapsulate the following crucial emotions and values: - Trustworthiness - Creativity - Professionalism Ideal candidates for this project would have proven track records of designing logos that are both sophisticated and communicate the intended brand values effectively. A keen understanding of modern elegant design trends is vital. Keep in mind; I favor a design that speaks volumes about the brand values and emotions without being overly complicated. Extra consideration will be given to those who can demonstrate originality and creative thinking.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Hi Andreea Bianca P., I noticed your profile and would like to offer you my project. It's another photoshop. I just need to make the model a bit shorter, cover her face, add more hair layers, change the phone colour.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Upscale Online Course Platform Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm searching for experts who can set up a refined, high-quality course website using Squarespace. The design will be largely inspired by two online platforms I admire, focusing on generating leads through a funnel system, and providing information to establish brand recognition. Design Requirements: - Style and structure elements should emulate , emphasizing a clear presentation of information. - Merging the style elements with a funnel page layout, comparable to would be ideal. - It's important the website makes a strong impression with meticulous design to foster brand identity instantly. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Squarespace website design and development. - Experience in creating online course websites or similar platforms

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Logo & Social Media Graphics Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented graphic designer with a unique, creative flair. You will be in charge of designing a refreshing logo and dynamic social media graphics. Main Details: - The primary goal of the logo design is to enhance brand recognition. - Please note that I have specific colors to be incorporated into the logo design. These will be provided during the discussion phase. Ideal Skills: - Graphic Design - Logo Design - Creativity & Originality - Strong understanding of color schemes Experience: Proven track record in creating visually compelling logos and social media graphics. If you have similar past work, please include this in your proposal.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές

  I'm looking for a creative logo designer to develop a minimalistic icon for branding purposes. The design will be simple, impactful and representative of the brand's identity. Key requirements for this role: - Expertise in modern, minimalistic design aesthetics - Previous experience working on brand-focused logo projects - Unique and innovative thinking with icons This project is...role: - Expertise in modern, minimalistic design aesthetics - Previous experience working on brand-focused logo projects - Unique and innovative thinking with icons This project is an opportunity to create something truly significant and central to our brand identity. I anticipate the logo being widely published across our various marketing channels. Your work will be instrumental in defining the fa...

  €296 (Avg Bid)
  €296 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  I'm seeking a savyy graphic designer to craft a modern-styled logo aimed at enhancing brand recognition. Here's what I envision: - Aesthetic: Modern, sleek and eye-catching which can stand out in a crowd. - Colour Scheme: Predominantly purple and blue to evoke feelings of serenity and creativity. - Purpose: Logo that solidifies brand recognition. Ideal candidates should possess: - Proficiency in modern graphic design and color theory. - A portfolio showcasing similar projects. - Keen attention to detail. - Excellent communication skills. Hit me up if you can help turn my vision into reality.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Mobile App Icons Redesign: Praying Woman 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...praying (See in Appendix), but I need the same icons portraying a woman now, for a mobile app. In total, there are about 7-8 icons that need to be altered. Each photo should be in a own format, the Appendix is just an example of all to have an overview. The format should be for an mobile app. I'll provide you the detailed information after. And also the woman should wear gloves, socks and no face shown (no ears, nose, eyes). I'm seeking an artist with: - Proven experience in icon/graphics design - Ability to convert and edit images in various formats Your proposal should focus on: - Your prior experience and skills. Prior work on similar projects would be a bonus but is not required - A brief explanation of how you plan to approach this project - from converting ...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  I have attached 3 PNG files. 1. 3d earth 2. earth shaped puzzle piece with interesting details. 3. Pinnacle Partners emblem from logo. My employer, Pinnacle Partners, is bringing a new product to market. We are creating a new logo for the new product that is called Pinnacle Connect, or P1C. Blend the best attributes from ea...puzzle piece with interesting details. 3. Pinnacle Partners emblem from logo. My employer, Pinnacle Partners, is bringing a new product to market. We are creating a new logo for the new product that is called Pinnacle Connect, or P1C. Blend the best attributes from each of the 3 attached PNGs to create the new logo for P1C. The name P1C needs to be in the new logo. The logo will be key to brand recognition, for our groundbreaking product. There is a quality ex...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Trophy icon Exquisite Security Uniform Branding 19 μέρες left

  In need of a unique, captivating uniform design that not only enhances the recognition of our security brand, but also creates a solid brand identity. The project completion I am looking for is open-ended provided professionalism, creativity, and attention to detail are guaranteed. Ideal project applicant should demonstrate: - Expertise in uniform or fashion design - Understanding of the security industry branding needs - Proven ability to translate a brand's visual identity into apparel design - Flexibility in terms of time commitment. - Understand different uniform needs ie standard security uniform, event uniform (generally polo shirt style), vests Send your portfolio of similar works. Make my security team stand out!

  €301 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €301
  27 συμμετοχές
  helping people in need 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...for many. Within this tapestry, homelessness emerges as a visible manifestation of systemic issues. Lack of affordable housing, mental health struggles, and societal stigmatization cast shadows over those experiencing homelessness, making their journey even more arduous. Yet, embedded in these struggles are tales of strength and hope. The poor and homeless persevere, finding resilience in the face of adversity. Amid makeshift shelters and empty stomachs, they embody the human spirit's indomitable will to survive. Our collective responsibility lies in acknowledging these stories and fostering compassion. It's a call to action, urging society to bridge the gaps that perpetuate poverty and homelessness. By addressing root causes, advocating for social support systems, a...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Trophy icon High Fantasy Book Cover Creation 9 μέρες left

  I uploaded the old version of the book cover. I'm looking for an experienced designer to create an engaging cover for my high fantasy book. The cover should capture the essence of the genre and draw the reader in. The name of the book is 'Kırmızı Krallık' (which means Red Kingdom) and writers are 'Bilge Yılmaz' and 'Hande Yılmaz'. The cover shouldn't include any human or human face. It can contain medieval objects like a crown, roses, throne, flames, underwater, mermaid tale etc. But try not to overdesign it. It can be mixture of red colour - blue colour. The theme should be mainly red. Or a mixture of red and blue elements. 13.5 x 21 cm vertical design. 300 dpi resolution, CMYK format. I want PDF, JPG, and PNG file formats.

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  95 συμμετοχές
  Trophy icon Simple single line logo illustration VECTOR 9 μέρες left

  I need a logo for a sewing business. The idea is ...that has a handwritten style text and that the lines tie into some sort of bow in the shape /silhouette of a giraffe , please see attached images as reference. KEY FEATURES: - Must be vector format - do not copy exactly the image or just trace it, i want it to be a single path , i can also auto trace in illustrator ( use it as inspiration) -Must include "De Crea en Couture" -Must include giraffe face and neck silhouette as a bow -Must include C or circular type shape around the text with the same line -Must be simple and easy to read - Must be a continuous line drawing -similar monocromatic color combination Inside a C shape circle and where the ends of the line would be a knot in a giraffe silhouette . I attach two ...

  €19 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €19
  41 συμμετοχές

  I'm looking for a skilled professional who can develop a Convolutional Neural Network Long Short-Term Memory (CNN LSTM) Model. T ...CNN LSTM Model for Accuracy - It should handle audio data successfully and accurately. - The model needs to perform sentiment analysis, text classification, and named entity recognition on the text data it handles. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and expertise in CNN LSTM Models. - Experience with image recognition and audio data. - Proficiency in sentiment analysis, text classification, and named entity recognition. Your technical prowess in developing complex models will be a significant factor in the project's success. If you thrive on challenge and are excited about advancing image recognition thro...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I require assistance immediately in getting two PDF image pages transcribed into a structured Excel document. The work requires an amenity for detail as the converted text should ...transcribed into a structured Excel document. The work requires an amenity for detail as the converted text should be arranged in a particular way in the Excel document. The images do not contain any handwritten text, they're solely typeface. Here are the skills that would be beneficial for this project: - Proficiency in Adobe Acrobat or other PDF reading software - Familiarity with optical character recognition (OCR) software - Excellent knowledge of Excel formatting and data manipulation functions. - Quick turnaround time as this project is urgent. I look forward to your prompt responses, tha...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Trophy icon Distinctive Home Services Logo Design 2 μέρες left

  “Champs of Clean” I’m seeking a creative graphic designer to create a logo that strengthens brand recognition for my home services cleaning business. The ideal professional will play with shades of blue, yellow, and white to build a strong, memorable image that communicates quality services. Do not submit unless you follow examples from link below. This cleaning business will do all types of cleaning. Key Project Specifications: - Logo colors should predominantly use blue, yellow, and white for impactful brand visibility. Examples: Name is Champs Of Clean. Use ideas from examples above. Maybe a sparkling cape, gold medal, trophy. Preferred Skills: - Proven logo

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €92
  232 συμμετοχές

  I'm seeking an online marketing expert with a track record in leveraging Social Media Advertising, Google Marketing, and general Onli...Skills: Showcase your acumen in creating and managing compelling online marketing campaigns that convert clicks to customers. - Targeting Proficiency: Display a comprehensive understanding in reaching our target demographics - primarily parents and home improvement enthusiasts. - Lead generation: Demonstrate your ability to use online marketing strategies to generate leads and increase brand recognition. A strong background in similar projects and an understanding of the home improvement industry will provide a distinct advantage. This is your opportunity to leave a lasting impact on a brand's online footprint - let's build somet...

  €350 (Avg Bid)
  €350 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...enhance the video by improving transitions, zooming into the screen recording when necessary, highlighting actions such as clicks, and adding animations or GIFs for a more engaging experience. Please refer to the style of AppSumo videos for inspiration, which you can find here: @appsumo/videos. Additionally, include subtitles throughout the video. At the beginning (when my face is shown), the subtitles can be more prominent and engaging. However, when I start with the screen recording, they should be more subtle to ensure the presentation of the features remains the focal point. For an example of subtle subtitles, see this video: Please do not rely solely on AI-generated captions. The voiceover script is provided in a text format

  €100 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €100
  18 συμμετοχές
  Manage Facebook ads 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need an expert in the field of Facebook advertising. Our website is in PHP and we need an expert to connect the website to the Facebook Pixel Full familiarity with the Facebook Maneger panel Full familiarity with the Facebook Business panel Facebook Pixel Facebook Event Face book ad maneger (Audience And...)

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  avatar design 6 μέρες left

  Dear sir madam, I'm excited to share more about the unique political movement I'm leading, "Make Amsterdam Great Again." In our effort to create positive change in Amsterdam, we've taken a distinct approach to address the safety concerns faced by politicians on social media. To ensure the safety of our leader, we've decided to represent them through an avatar. This avatar serves as the public face of our movement, providing a layer of security amidst the increasing threats faced by politicians online. While the movement is, in fact, led by a human, the public will primarily interact with and recognize the avatar. Our focus is on engaging the community and addressing ten key points to improve and enhance Amsterdam. These points, outlining our vision f...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I'm looking for an experienced AI developer to create an AI face recognition system. The primary objective of this system is to be able to detect faces in real time. Ideal Skills: - Proven experience in developing AI face recognition systems - An understanding of the principles of real-time face detection Your application should demonstrate your experience in this field specifically. Proven track record in developing face recognition systems and real-time face detection would be highly beneficial. I look forward to seeing how you can contribute to the success of this project.

  €240 (Avg Bid)
  €240 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Brand Identity design and website redesign 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...identity, SquareSpace website and logo. This project is about creating a strong visual presence, aimed to attract and cater to a male audience primarily. Key tasks involve: - Logo Design: Craft a compelling, unique, and visually stunning logo that can be used across different platforms. - Brand Identity Design: Develop a consistent and cohesive brand design that can significantly increase brand recognition. This should detail color schemes, typography, and graphic styles. Ideal candidates should have: - Proven experience in logo and brand identity design. - An exceptional portfolio that demonstrates an understanding of branding for a male audience. - Strong conceptual skills to transform my brand's core values into a visual brand expression. I am excited to see how your...

  €554 (Avg Bid)
  €554 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Face Recognition Using Machine Learning 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  my budget is 15 usd i need something small I'm seeking an expert in machine learning, specifically proficient in Python language for applying image recognition techniques for my project. Here's what I have and what I need: Scope: - My project targets face recognition. Although the image database to be processed is not massive as it contains only a few hundred images, the solution should be aimed at high accuracy levels. Ideal Candidate: - I am looking for someone with an expertise in image recognition and a solid background in Python machine learning libraries. - Extensive experience in face recognition projects will give you a leg up in this role. Expected Outcome: - The result should be a predictive model capable of identifying fa...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Expert OpenCV Developer For Multipurpose Tasks 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Searching for a developer with proficiency in OpenCV and Python to help with several image recognition tasks. These include, but are not limited to: - Object detection - Facial recognition - Text recognition Successful freelancers should be experienced in Python coding with OpenCV and ready for regular work. Your application must showcase: - Past work related to the tasks mentioned above - Extensive experience with image recognition - Details on how you would approach these projects I am looking for long term. I amexpecting around 20-25 hours wekely. I can give definition for task basis or on hourly basis. For example I want a script to detect animal on a view. You can quote for this task and also for specify your weekly rate for around 2-3 hour daily wor...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Advanced Photo Enhancements: Emphasizing Lip Features 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled Photoshop expert to edit a batch of more than 20 photos. The goal of this project is to make these photos print-quality by clearing them up and making adjustments, with emphasis placed on the lip feature of the subjects: - Refinement of the face shape: I need moderate level of facelift enhancements to avoid over-processing. - Lip Emphasis: This is the utmost priority. I need detailed work to bring out the allure; make them stand distinct, yet naturally appealing. - Other facial features: While lip emphasis holds a paramount role, careful adjustments around contours and eyes are also expected to achieve a picture-perfect output. Ideal freelancers for this job should have a keen eye for aesthetics, a profound understanding for natural facial anatom...

  €282 (Avg Bid)
  €282 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές
  Seafood Trade Appointment Setter 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled salesperson for setting appointments within the international frozen seafood industry. Here are the main tasks: - Cold calling potential clients - Scheduling demos and meetings T...particularly within the seafood industry. You will be targeting seafood distributors, importers, and processors, so knowledge of these sectors is highly valuable. This job is focused on positioning our products effectively and scheduling appointments with key decision-makers. A background in international trade is beneficial but not mandatory. Excellent communication skills and resilience in the face of rejection is vital. Willingness to learn about our products and promote them with enthusiasm is also key. I'm looking forward to working with someone who can help our bu...

  €508 (Avg Bid)
  €508 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I’m looking for an adept graphic designer ...creative, and unique logo for my business, Highly Favored Merch. The sole purpose of this logo design is to enable efficient brand recognition. Here’s what I envision: • Unconventional, inventive design that stands out • Avoid clichés and overly done patterns • Communicate the unique nature of my business • Deliver in high-resolution formats suitable for both digital and print media •Christian brand with a CROSS in the logo •Prefer white, black and Gold colors •Need a “HF” logo Those with a knack for creative, out-of-the-box logo designs would be an excellent fit for this task. Experience in producing designs that enhance brand awareness and recognition woul...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  237 συμμετοχές
  Website Hugging Face Chat-UI Customization Specialist Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert who can flawlessly customize my Hugging face Chat-UI. It needs to be customized in a way that the user conversation and the pdf data is used in the context to answer the questions. Key Responsibilities: • Use TransformerJs for embedding . Customize Char-Ui from hugging face according to my needs. Though I have no time limit for project completion, I appreciate clear communication regarding expected project timescales and regular progress updates.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Snapchat Gold Star Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We're looking to create a Snapchat feature, called the Gold Star, aimed at recognizing our top users or influencers based on the level of user engagement. Our goal is to boost brand awareness and engagement within our Snapchat community. The essential tasks will include: I’m looking to be verified for gold star * Identifying key metrics for user engagement within Snapchat, and developing a recognition algorithm or process * Designing and implementing the Gold Star feature integration with Snapchat The ideal candidate will have previous experience with Snapchat, a deep understanding of social media influencer metrics, and a proven track record in programming and feature development. Understanding of advertising strategies and a creative mindset would be a distinc...

  €3384 (Avg Bid)
  €3384 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm looking for a skilled photo editor to ingeniously combine elements of two separate photos on my behalf. The task involves: - Merging the people from the two images I will provide. Specifically, please take the more flattering face of my grandma in the photo of the 2 of us and photo-shop it onto her body in the picture with 3 individuals. - Giving me the freedom to provide input on style preference, as I have not settled for a specific one yet. - There's no strict deadline, meaning you can take your time to ensure top-notch quality. The ideal candidates would be those with experience in photo manipulation and an eye for detail to respect the integrity of the original images while blending the subjects seamlessly. Creativity is also highly appreciated, as I'm o...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Trophy icon Approachable Lion Mascot Design Needed 6 μέρες left

  I need to hire someone to design a lion cartoon mascot for my roofing company. I will enclose an image that is close to what I want. I want the lion in same pose, almost pouncing. He needs to be looking at you, NOT HAVE ALOT OF DETAIL as we are embroidering this on clothing. Too much detail messes that up. He needs to look approachable but strong and confident. I do like the smirk on his face. Do not send images with mean or muscle cartoons. DO NOT need words with it. 2-4 different shades/ tones acceptable.

  €92 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €92
  538 συμμετοχές
  Business Blog Content Creation -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...should encapsulate the company's values and personality, leaving a lasting positive impression. 2. **Brand Recognition:** A unique and distinctive logo helps in creating brand recognition. Think of iconic logos like Apple or Nike – instantly recognizable symbols that have become synonymous with the brands they represent. 3. **Building Trust:** A professionally designed logo instills confidence and trust in consumers. It reflects a commitment to quality and attention to detail, influencing how customers perceive the overall brand. ### Elements of Effective Logo Design 1. **Simplicity:** The most memorable logos are often the simplest. A clean and uncomplicated design ensures easy recognition and enhances versatility across various platforms. 2. **Rele...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Κορυφαία face recognition Άρθρα Κοινότητας