Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  147,599 expression engine δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  3d Artist - UE5 project Έχει λήξει left

  Ψάχνω έναν 3d artist που θα μπορέσει να φέρει εις πέρας την κατασκευή χαρακτήρων για ένα ARPG που φτιάχνεται σε Unreal Engine 5.

  €1088 (Avg Bid)
  €1088 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  bemusic ανακατασκευη Έχει λήξει left

  Καλήμερα. Έχω ενα αγορασμένο θέμα (μουσική βιβλιοθήκη) με όνομα bemusic και θέλω να κάνω καστομάρισμα σε μερικά καίρια σημεία . Μπορούμε να συνεργαστούμε ? link.

  €1109 (Avg Bid)
  €1109 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Project Aria Έχει λήξει left

  Ψάχνω έναν προγραμματιστή για γραφικά που να ξέρει C++ open GL για να φτιάξει 3D renterer χωρίς engine (rasteriser εχω)

  €241 (Avg Bid)
  €241 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  €237 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Project for pixelgr Έχει λήξει left

  Γεια σας, είδα το προφίλ σας και ήθελα να σας προωθήσω το project μου. Οι ικανότητες που απαιτούνται είναι σε βασικό επίπεδο, μιας και το project είναι για παρουσίαση...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for NS1ARt Έχει λήξει left

  Γεια σας, είδα το προφίλ σας και ήθελα να σας προωθήσω το project μου. Οι ικανότητες που απαιτούνται είναι σε βασικό επίπεδο, μιας και το project είναι για παρουσίαση...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for bennashcartoons Έχει λήξει left

  Γεια σας, είδα το προφίλ σας και ήθελα να σας προωθήσω το project μου. Οι ικανότητες που απαιτούνται είναι σε βασικό επίπεδο, μιας και το project είναι για παρουσίαση...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for manfredslot Έχει λήξει left

  Γεια σας, είδα το προφίλ σας και ήθελα να σας προωθήσω το project μου. Οι ικανότητες που απαιτούνται είναι σε βασικό επίπεδο, μιας και το project είναι για παρουσίαση...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for panosdimitrios Έχει λήξει left

  Γεια σας, είδα το προφίλ σας και ήθελα να σας προωθήσω το project μου. Οι ικανότητες που απαιτούνται είναι σε βασικό επίπεδο, μιας και το project είναι για παρουσίαση...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for avenetis Έχει λήξει left

  Γεια σας, είδα το προφίλ σας και ήθελα να σας προωθήσω το project μου. Οι ικανότητες που απαιτούνται είναι σε βασικό επίπεδο, μιας και το project είναι για παρουσίαση...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for tsiamboulas Έχει λήξει left

  Γεια σας, είδα το προφίλ σας και ήθελα να σας προωθήσω το project μου. Οι ικανότητες που απαιτούνται είναι σε βασικό επίπεδο, μιας και το project είναι για παρουσίαση...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  SEO my Website Έχει λήξει left

  ...ανταλλακτικα μοτο. greekglish ,antalaktika moto,antallaktika moto,antalaktika motosikleton. αν μπορουμε σε αυτες τις λεξεις κλειδια και τα παραγωγα τους να ανεβουμε απο την 5η θεση που βρισκομαστε στα ...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...δείγματα εικόνων για όλο το site Μεταξύ άλλων, θέλω: - main menu δυναμικό με ενότητες/κατηγορίες/υποκατηγορίες/θεματα/προορισμούς/άρθρα/κλπ φωτογραφία πρόσφατου ή προ&...

  €974 (Avg Bid)
  €974 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Website http://www.nissiakamares.gr Έχει λήξει left

  Καλησπέρα, -Το booking engine στο home page σε όλες τις γλώσσες -Το booking engine να αρχίζει το ημερολόγιο από τον Μαίο -Οι γλώσσες να πάνε πάνω δεξιά με κουτάκι και τις σημαίες ("language") -Στο home &th...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Seo specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an SEO specialist to help with the optimization of my website. Domain: I will provide the domain. Main Goals: My main goal is to increase website traffic. Keyword Research: I need help with keyword research as I do not have a specific ...Domain: I will provide the domain. Main Goals: My main goal is to increase website traffic. Keyword Research: I need help with keyword research as I do not have a specific list of keywords to target. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in SEO optimization - Expertise in increasing website traffic - Strong knowledge of keyword research and implementation - Familiarity with search engine ranking algorithms - Excellent analytical and problem-solving skills - Ability to provide advice and recommendations for keyword ...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  IT Staffing blogs 6 μέρες left

  IT Staffing blogs Project Description: I am looking for a skilled writer ...the blogs to be published on a weekly basis to ensure a consistent flow of content for my audience. Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills, with a keen understanding of data analytics and the IT staffing industry. - Experience in writing informative and engaging content for blogs or similar platforms. - Familiarity with SEO practices and the ability to optimize content for search engine visibility. - Proficiency in conducting thorough research and synthesizing information from reliable sources. - Excellent communication and time management skills to meet the weekly publishing schedule. If you are a talented writer with a passion for IT staffing and data analytics, I would love to hear from y...

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  unreal engine project 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can assist me with a Virtual Reality Experience project using Unreal Engine. Skills and Experience: - Proficiency in Unreal Engine and VR development - Strong understanding of VR design principles and mechanics - Ability to bring my detailed concept and design to life - Experience in creating immersive and interactive VR experiences Project Details: - The project requires the development of a Virtual Reality Experience using Unreal Engine. - I have a detailed concept and design in mind for the VR experience. - The expected timeframe for the completion of the project is within a week. If you have the necessary skills and experience in Unreal Engine and VR development, and can complete the project within the specified timefram...

  €434 (Avg Bid)
  €434 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Website design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to sell products online. Skills and experience required: - Proficiency in WordPress and knowledge of e-commerce plugins and themes - Strong understanding of user experience (UX) and user interface (UI) design principles - Ability to create visually appealing and functional web pages - Familiarity with payment gateways and shopping cart integration - Experience in optimizing websites for search engine optimization (SEO) - Ability to customize and personalize website elements according to specific requirements - Strong communication skills to understand and implement the client's specific design requirements The ideal candidate should have a portfolio showcasing their previous e-commerce website designs, demonstrating their ability to create visually appealing and user-frie...

  €451 (Avg Bid)
  €451 Μέση Προσφορά
  158 προσφορές
  Tweak current website, add lead button/form, SEO, marketing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...experience. Lead Button/Form: - While I don't have a specific design in mind, I have some ideas for a lead button/form that I would like to implement on my website. I need someone to help me bring these ideas to life and create an effective lead generation tool. SEO: - One of my main goals is to improve my website's search engine visibility. I am particularly interested in implementing keyword optimization strategies to ensure that my website ranks higher in search engine results. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web design and development, with experience in implementing design/layout changes. - Creativity and the ability to turn ideas into visually appealing lead buttons/forms. - Knowledge of SEO best practices, particularly in keyword optimizat...

  €455 (Avg Bid)
  €455 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  YouTube Startup Channel 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking ...mind for the vlogs. - Length: Each vlog should be more than 10 minutes long. Skills and Experience: - Video editing: The freelancer should have experience in video editing to ensure high-quality and engaging vlogs. - Content creation: Knowledge of creating captivating and entertaining content is essential. - SEO optimization: The freelancer should have knowledge of optimizing videos for search engine optimization to increase visibility and reach. - Strong storytelling abilities: The ability to tell a compelling story through the vlogs is crucial. - Branding: Experience in creating and maintaining a consistent brand image for the YouTube channel is desirable. If you are a creative and experienced freelancer with a passion for vlogging and YouTube, please submit your...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  marketing manager 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a marketing manager who can help me with my marketing strategy. I am open to any target audience and I am...marketing manager who can help me with my marketing strategy. I am open to any target audience and I am interested in digital marketing. Scope: 1, SEO (On-page and off-page) 2, Email Campaign 3, PPC 4, Social media management 5, Blog writing Ideal skills and experience for the job: - Strong knowledge and experience in digital marketing strategies - Proficiency in social media marketing, search engine optimization, and email marketing - Ability to identify and target specific audiences - Analytical skills to track and measure the effectiveness of marketing campaigns - Creativity and innovation to develop unique and engaging marketing content $200month + 5% p...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Seo for my website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...both on-page and off-page SEO techniques. Requirements: - Experience in improving website rankings from not ranked to page 1 - Proven track record of successfully targeting specific keywords and improving rankings - Familiarity with both on-page and off-page SEO techniques - Knowledge of industry best practices and the latest SEO trends Skills and Experience: - Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors - Proficiency in conducting keyword research and analysis - Ability to optimize website content, meta tags, and headings for improved rankings - Familiarity with link building strategies and techniques - Proficient in using SEO tools and analytics to track and measure performance If you have a passion for SEO and can help me achieve higher rankings ...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  Project Title: E-commerce Website Development for Selling Physical Products Description: I am looking for a capable individual who can help me achieve the best possible results in my e-commerce venture. This project requires expertise in p...website development, including designing user-friendly interfaces and implementing secure payment gateways. - Knowledge of market trends and consumer behavior to identify profitable product categories. - Experience in pricing strategies and the ability to analyze market research data to determine optimal pricing for products. - Familiarity with SEO techniques to optimize the website for search engine visibility and drive organic traffic. - Strong communication skills to effectively collaborate and discuss ideas for product selection and pricing...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  ...Large TextArea Input In every case, it's just a Google search. Either One-Line Text Input or TextArea Input. After the search, it just shows the results in a table on the next page. 3. ||DMCA Hits|| Collected URL-s saved in Lists in a table. -Send DMCA Letters (Either by a normal mail sender or through SMTP) -Send DMCA Letters to Hosts, ISPs & Service Providers -Remove link from Google Search Engine (Just links to: ) -Check Status whether URL is live or 404 4. ||Email templates|| (You can write/format the various email letters here.) I think it is called WYSIWYG editor. Here is an example: You can integrate it into the app. 5. ||Automation Tasks|| Run Saved Search at Interval: Daily, Weekly, Monthly Run automated

  €497 (Avg Bid)
  €497 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Marketing for my website 6 μέρες left

  ...looking for a marketing specialist to help me increase website traffic and improve conversion rates for my website. The ideal candidate will have experience in social media marketing, search engine optimization, as well as handling Amazon and Flipkart platforms. Key requirements for this project include: - Developing and implementing effective marketing strategies to drive website traffic - Optimizing website content and design to improve conversion rates - Managing social media accounts and running targeted campaigns - Conducting keyword research and implementing SEO techniques to improve search engine rankings - Familiarity with Amazon and Flipkart platforms for product listings and promotions While I have a general idea of my target audience, I am open to suggestions...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me access Sublime Text on my Expression Engine development website. I am open to suggestions on the specific method or plugin to use for this purpose. My main purpose for accessing Sublime Text is to edit website content. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with Sublime Text (and possibly Expression Engine). - Familiarity with different methods and plugins for accessing Sublime Text on a development website - Proficiency in editing website content using Sublime Text I need to get access to my site using Sublime Text directly. I am able to access Sublime Text using FileZilla, but this only gives me access to one page at a time. I should be able to browse the templates directly on Sublime Te...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  We need a highly motivated freelance developer to complete a showcase/demo project, that is currently under development in Unreal Engine 5! Requirements: - good communication skills and work ethic. - experience in Unreal Engine 5 Editor, including Blueprints. - a PC with hardware specs sufficient for Unreal Engine 5. - a good internet connection. - some basic knowledge in Blender. - experience in C++ is beneficial. Task 1: add lighting and weather effects to an Unreal Engine 5 project. Task 2: add animated 3d models, animated textures and particle effects to the Unreal Engine 5 project. Task 3: fix some graphic bugs for a building that has interior and exterior details, perform beautification and polishing. I'll send you details in a personal m...

  €741 (Avg Bid)
  €741 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  website for clothing brand 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my men's clothing brand that specializes in casual wear. The target audience for my brand is men, so the website s...clothing. Ideal Skills and Experience: - Web development: The ideal candidate should have experience in developing e-commerce websites, utilizing platforms such as Shopify or WooCommerce. - Design: A strong eye for design is important to ensure the website reflects the aesthetic of the brand and appeals to our target audience. - SEO: Knowledge of search engine optimization techniques to help improve the website's visibility and ranking in search engine results. If you are a talented web developer who can bring my vision for a stylish and user-friendly website to life, please reach out ...

  €434 (Avg Bid)
  €434 Μέση Προσφορά
  230 προσφορές
  Search and rescue drone motiongraphics with UE5 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled motion graphics artist to create a search and rescue drone animation with Unreal Engine 5. The project requires the following features: - Realistic 3D rendering to accurately depict the search and rescue drone and drone station. - Interactive controls to allow viewers to interact with the animation. - Advanced camera movements to showcase the capabilities and movements of the drone. I am open to suggestions for reference visuals and style preferences. The desired length of the motion graphics sequence is between 1-3 minutes. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Unreal Engine 5 and motion graphics design. - Experience in creating realistic 3D renderings and advanced camera movements. - Strong attention to detail and ability to create vi...

  €723 (Avg Bid)
  €723 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Enhancement & Features Development in Laravel based CRM 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We have a laravel based CRM which needs to be enhanced and add multiple features & customizations as below. More detailed of these requirements , I will share after we start discuss 1. Add Estimates & Invoicing Feature 2. Change Navigation Sidebar, Header & Kanban UI Design & style 3. Modify & Enhance Automation Workflow Engine. i.e Add mofre rules, models, actions, conditions etc 4. Twilio Call Enhancement . We already have twilio call system. We need add more features like buy phone number, call crdits, call recording & play, call history, and call routing 5. Create a addon system where we can add addons later , like plugins 6. Create a quickbooks addon to sync invoices, estimates etc between quickbooks and CRM & vice versa 7. Add mailchimp module to s...

  €1280 (Avg Bid)
  €1280 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  ...our brand identity and create a visually appealing storefront. - Implement advanced features to enhance user experience and improve overall functionality. - Optimize product pages for increased conversions and a seamless shopping experience. SEO Enhancement: - Conduct a thorough SEO audit to identify opportunities for improvement. - Implement on-page and off-page SEO strategies to boost search engine rankings. - Optimize product descriptions, meta tags, and other elements for improved discoverability. Speed Optimization: - Evaluate and enhance the website's loading speed for optimal performance. - Minimize page load times to improve user satisfaction and reduce bounce rates. - Implement best practices for image optimization, code minification, and browser caching. Requi...

  €234 (Avg Bid)
  €234 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  REQUIRE A SEO FOR WEBSITE 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced SEO specialist to optimize and improve the SEO of my website. Current Status of SEO: Not optimized at all. Keyword ...and Experience: - Proven track record in optimizing and improving website SEO. - Experience in conducting keyword research and identifying relevant keywords for better ranking. - Knowledge of national SEO strategies and techniques. - Familiarity with on-page and off-page SEO optimization. - Proficiency in using SEO tools and analytics to track website performance. - Strong understanding of search engine algorithms and best practices. - Excellent communication and collaboration skills to work effectively with the team. If you have the expertise and skills to enhance the SEO of my website and drive more organic traffic, please reach ...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  search engine Optimization 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled search engine Optimization specialist On Page and off Page to help me achieve my primary goal of increasing conversions/sales, website traffic, and improving brand visibility. Specific requirements for the project include: - Assisting in creating a list of keywords to target - Implementing effective search engine marketing strategies to drive traffic and increase conversions/sales - Optimizing campaigns to improve brand visibility Ideal skills and experience for the job include: - Proven track record in search engine marketing - Extensive knowledge of keyword research and targeting - Experience in optimizing campaigns for maximum performance If you have the expertise and skills required, please submit your proposal outlining your relev...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Perfex CRM Customize and feature development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need to develop some custom modules over the perfex CRM and brief overview is below. 1. Install SAAS module and setup wildcard ssl for each new subdomain setup. I will share the SAAS script purchased already. 2. Change some UI design for few screens like header, buttons style, kanban etc 3. Add automation & workflow engine to automate tasks like sending email when invoice state changes etc 4. Add option for advanced and custom filters in leads, contacts, invoices etc 5. Add Dashboard Builder with option to create multiple dashbaord using KPIs, charts, graphs etc. Role based access control etc I will share more details on it and design details etc after we start dicussion. Timeline : 31 Dec 2023

  €650 (Avg Bid)
  €650 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am in need of a 3D animator for a small project, with a budget of 8k, to create a character Mascot with animation. The project needs to be completed within 4 days. Style of Animation: - 3D animation Character D...need of a 3D animator for a small project, with a budget of 8k, to create a character Mascot with animation. The project needs to be completed within 4 days. Style of Animation: - 3D animation Character Design: - I have a rough idea for the mascot design Level of Detail and Complexity: - Basic movement and expression in the animation Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D animation software - Experience in creating character mascots - Ability to bring life and expression to the character through animation - Efficient time management skills to meet t...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  website for my bakery 6 μέρες left

  I am looking for a skilled web developer to create an e-commerce website for my bakery. I have a rough idea of the specific features I want included on the website and would appreciate the developer's input and suggestions. The expected timeline for this project is within a m...timeline for this project is within a month. Ideal skills and experience: - Proficient in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating e-commerce websites, preferably in the food or bakery industry - Knowledge of payment gateway integration and secure online transactions - Ability to design and implement user-friendly interfaces - Understanding of search engine optimization (SEO) techniques to improve website visibility - Strong attention to detail and ability to ...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  190 προσφορές
  €170 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  content writter for jewelry website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a content writer to create detailed product descriptions for my jewelry website. Requirements: - Experience in writing produc...terminology and trends - Research skills to gather information about the products Responsibilities: - Write detailed product descriptions that highlight the unique features and qualities of each piece - Incorporate the story and inspiration behind the product to create a connection with customers - Ensure accuracy of information including materials, size, and color - Optimize descriptions for search engine optimization (SEO) purposes If you have a passion for jewelry and the ability to create captivating descriptions that bring each piece to life, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous work in the jewelry...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Website Manager Needed for Maintenance, SEO & Marketing Tasks 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...for my website. The ideal candidate should have experience in website maintenance and be proficient in SEO techniques and marketing strategies. I will be paying $150/month. Website Maintenance: - Regular website updates and bug fixes - Monitoring and resolving any issues or errors - Ensuring website security and backups SEO Tasks: - Conducting keyword research and optimization to improve search engine rankings - Implementing effective link building strategies to increase the website's authority and visibility Marketing Tasks: - Increasing brand awareness through various marketing channels - Driving more traffic to the website through targeted campaigns and strategies Skills and Experience: - Strong knowledge of website maintenance and troubleshooting - Proficiency in SEO...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Excel Analytical Modeling - stock market scenarios 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with an Excel analytical modeling project focused on historical data analysis in the stock market. Specific requirements for the project include: - Analyzing and interpreting historical stock market d...in Excel and data analysis - Knowledge of stock market trends and patterns - Experience in historical data analysis and modeling - Ability to effectively communicate insights through tables and spreadsheets - Excellent excel and math skills required (complex formulas/functions/logic) - We will be analyzing buy sell engines for a minimum of 10 markets....and understand profitability of buy/sell engine signals. If you have the necessary skills and experience to tackle this project, please submit your proposal with relevant samples of ...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  Project Title: Unreal Engine Project: Unreal Engine marketplace animations for Paragon and other characters. I am looking for an experienced Unreal Engine animator to take mo cap animation that I purchased from UR marketplace and 57 dialog MoCap, 112 bar MoCap, 20 Misc MoCap, 25 sci fi workers, 50 sitting MoCap animation. Approximately 264 animations Rigged to Epic skeleton: Yes IK bones are included: Yes Animation types: Root Motion/In-place Paragon characters and other biped (robots, etc) that have UR skeletons: Total of 15 I will provide a level with all the animations and characters (5.3) and I want back is the same level, with all of the animations in the characters animation folder so I can immediately add any of them to sequencer and select the animation w...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Título: Desarrollo de juego aventura 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Título: Desarrollo de juego de aventura para la República Dominicana Descripción: Se busca un desarrollador de juegos para crear un juego de aventura para la República Dominicana. El juego será de pago y tendrá un precio de $1 USD. El juego estará disponible para las plataformas Android e iOS. Requisitos: Experiencia en el desarrollo de juegos de aventura. Conocimientos en Unity o Unreal Engine. Capacidad para crear personajes y entornos atractivos. Capacidad para programar una historia emocionante y desafiante. Detalles del proyecto: El juego tendrá los siguientes detalles: Título: La República Dominicana: La Aventura Género: Aventura, Acción Plataformas: Android, Precio: $1 USD Personajes: Luis Ab...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  SEO for 2 websites 6 μέρες left

  I am looking for an experienced SEO specialist to improve the search engine rankings of my two websites. My primary goal is to improve search engine rankings in order to increase organic traffic and generate more leads/sales. Specific requirements for the project include: - Targeting multiple keywords: I want to target many keywords to maximize visibility and reach a wider audience. - Timely results: I expect to see improvements in my SEO within 1-3 months. Ideal skills and experience for the job: - Proven track record: The ideal candidate should have a proven track record of successfully improving search engine rankings for websites. - Keyword research: Experience in conducting keyword research and identifying the most effective keywords for targeting is essen...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  search engine optimization 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a search engine optimization expert to help me increase organic traffic to my website and improve search engine rankings. My target audience is middle-aged adults, and I need help with keyword research. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in search engine optimization - Strong knowledge of keyword research and analysis - Familiarity with tools such as Google Analytics and Google Search Console - Ability to develop and implement effective SEO strategies - Understanding of on-page and off-page optimization techniques - Excellent communication and collaboration skills

  €1637 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1637 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  ...MEMORY_BASIC_INFORMATION Mbi; ZeroMemory(&SysInfo, sizeof(SysInfo)); ZeroMemory(&Mbi, sizeof(Mbi)); GetSystemInfo(&SysInfo); ulCurrAddr = (UINT_PTR)(); while ((sizeof(Mbi) == VirtualQueryEx(ProcessHandle, (LPVOID)(ulCurrAddr), &Mbi, sizeof(Mbi)) && (ulCurrAddr <= (UINT_PTR)()))) { - Detect Handle from cheat engine and other process bool HANDLE_PROTECTION_SCAN() // OK { std::clock_t ahora = std::clock(); double segundosTranscurridos = (ahora - ultimoEjecutados) / (double)CLOCKS_PER_SEC; if (segundosTranscurridos >= 60.0) { // Si han pasado al menos 60 segundos (1 minuto) static CProcessQuery ProcessQuery; std::map<DWORD,std::vector<DWORD>> HandleProtectionTable;

  €446 (Avg Bid)
  €446 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Website builder -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a website builder to create an e-commerce website for my business. Website Type: E-commerce Specific Features: I do not have any specific features in mind for my e-commerce website. I am open to any su...for my e-commerce website. I am open to any suggestions or ideas. Number of Products: Initially, my e-commerce website will be selling 1-10 products. Ideal Skills and Experience: - Experience in building e-commerce websites with a user-friendly interface - Ability to incorporate payment gateways and shopping cart functionality - Knowledge of SEO optimization for improved visibility and search engine rankings - Understanding of responsive design for optimal viewing across different devices - Strong attention to detail and ability to create visually appealing pro...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  191 προσφορές
  SEO for my business 6 μέρες left

  I am looking for an experienced SEO specialist to improve the ranking of my website. Skills and Experience: - Proficient in keyword research - Knowledgeable in on-page and off-page optimization techniques - Familiar with search engine algorithms and best practices - Ability to analyze website traffic and make data-driven decisions - Experience in link building and content optimization Responsibilities: - Conduct thorough keyword research to identify relevant keywords for my business - Optimize website content to improve search engine rankings - Implement on-page and off-page optimization strategies to increase website visibility - Build high-quality backlinks to improve website authority - Monitor website traffic and provide regular reports and recommendations for improvem...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  SEO PACKAGE STRATEGY FOR EDUCATIONAL CONSULTATION AGANCY 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  SEO PACKAGE STRATEGY FOR EDUCATIONAL CONSULTATION AGENCY (thestudygate) Goal: - Improve search engine rankings Target Audience: - Students Industry Competitiveness: - Moderately competitive Description: We are seeking an experienced SEO expert to develop and implement a comprehensive SEO package strategy for our educational consultation agency. Our main goal is to improve our search engine rankings and increase our online visibility. Key Responsibilities: - Conduct in-depth keyword research and analysis to identify the most relevant keywords for our target audience. - Optimize our website and content for the identified keywords to improve search engine rankings. - Develop and implement on-page and off-page SEO strategies to drive organic traffic to our website. - ...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  106 προσφορές
  SUPPRESSING NEGATIVE NEWS ARTICLES ON GOOGLE 4 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who can help me suppress a specific negative news article about my company on Google. The article is currently appearing on the first page of search results, and I would like it to be pushed down to the second page. Skills and Experience: - Experience in online reputation management and search engine optimization - Knowledge of Google's search algorithms and techniques for pushing down negative content - Ability to analyze and assess the current ranking of the article and develop a strategy for suppressing it - Proficiency in implementing on-page and off-page optimization techniques - Familiarity with content creation and link building to improve search rankings - Strong communication and reporting skills to track progress and provide upd...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Full Time Virtual Assistant (Highly Organized, Driven, Reliable) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a SUPERSTAR FULL-TIME VIRTUAL ASSISTANT to assist primarily on a variety of high-level business tasks. A committed and motivated individual who can provide efficient and effective support with a mix of valuable experiences in construction trade and industry, marketing, etc. The company is related to construction - painting and real esta...(speaking and written) -High organizational skills -Quick learner -Self starter -Punctual -Willing to grow and learn -Microsoft word, excel etc. -Must be computer savvy -Social Media marketing Some of the tasks would include: -Research -Schedule meetings -Book appointments -Help with HR -Administrative tasks -Shop/Receive quotes -Market research -Client communications -Social media marketing -Search engine optimization -All tasks a...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  78 προσφορές