Engineering drawingεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 engineering drawing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Κατασκευή φυλλαδίου COMPANY PROFILE (8 σελιδο) + BROCHURE προιόντος (4 σέλιδο) στο ADOBE InDesign. Και το Company Profile και το Brochure θα στηριχτούν σε αγορασμένα templates για το InDesign. Πρόκειται για Mechanical ENGINEERING εταιρεία κα&i...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Design a Banner Έχει λήξει left

  Hello friends i did some project in my engineering life for our college in that some events for that i did graphical design ,brochure design ,banner design etc...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am a project manager for a software company responsible for designing and engineering slot machines. We are launching a new family of games and we are looking for a sound designer to remake and engineer sound for this new family.

  €931 (Avg Bid)
  €931 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I need a technically skilled freelancer with a strong background in KiCad to assist in drawing a moderately complex schematic for an electronic device. Key Details: - The schematic will be primarily based on integrated circuits. - Knowledge and experience with KiCad is mandatory. - A good understanding of electronic device schematics and circuitry is essential. - Attention to detail is critical to accurately represent each component within the device. By delivering a workable and understandable schematic, you'll contribute significantly to a critical step in the development of our device. Your expertise will help shape the blueprint of our innovation.

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am currently in need of a professional who can prepare a highly-detailed and to-scale drawing of the scene of my recent accident. This drawing is intended to be used as a piece of evidence for a court case, so it needs to be particularly meticulous and precise. Key requirements and details: - Purpose: To present as evidence in court - Level of Detail: Highly detailed, including specific damage to vehicles - Reference materials available: - Photos of the accident scene - Written description of the accident The ideal candidate for this project should have a solid background in forensic illustration or similar work. The ability to translate provided information into an accurate and comprehensive visual representation will be crucial. Experience or knowledge in legal cont...

  €26 (Avg Bid)
  Επείγον
  €26 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Hi Hafiz Ahmad H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Calibrate the X and Y axes, note the real dimension of X-axis is 15 320mm • Measure the length of all the external walls; name it Ext. Wall-All-01 Your measurement should be in the Dimension Group “Drawing-Exercise_1- 2”. Timeline : Tuesday 16th of April 2024, at 8pm UK time. Thanks.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Mechanical Design Engineer Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a Mechanical Design Engineer who is experienced in using SolidWorks. I need an Engineer to make drawing files for a pencil sharpener, the sharpener is the EPI1072 X-ACTO Manual Sharpener, Vacuum Base. I need detailed drawings with all dimensions in mmgs.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I urgently need an AutoCAD expert to divide a plot area into two partitions. The design must include precise measurements and be easy to understand for future construction and planning. Key Requirements: - Immediate project completion - Experience in AutoCAD and architectural planning - Ability to provide in-depth, detailed designs - Strong communication skills to ensure the project is aligned with my vision Please submit your bid only if you can commit to a quick turnaround, and can provide a portfolio of similar work for reference.

  €24 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €24 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...cryptocurrency protocols. - Experience with cryptocurrency exchange platforms or wallet services. - Proficiency in programming languages such as Python, JavaScript, or Solidity. - Familiarity with security best practices and encryption techniques. - Excellent problem-solving skills and attention to detail. - Strong communication and collaboration skills. - Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or related field (preferred). - Previous experience with freelancing or remote work is a plus. Benefits: - Competitive compensation package - Flexible working hours - Remote work opportunities - Opportunity to work on cutting-edge technology in the cryptocurrency space If you are passionate about cryptocurrencies and have the skills to build innovative solutions, we wou...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  I need several drawing examples to practice SolidWorks 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, I need several sample drawings to practice SolidWorks. The drawings must be in PDF and must be copywrite-free so that I can share and reproduce them in the software. Please inform the total number of drawings and the value. Thanks.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Ethereum MEV Bot Developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...understanding of cryptographic principles, consensus algorithms, and blockchain data structures. -Excellent problem-solving skills, attention to detail, and ability to work independently or in a team environment. -Effective communication skills and the ability to explain complex technical concepts to non-technical users. Preferred Qualifications: -Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Engineering, or a related field. -Certifications or courses in blockchain development, smart contracts, or decentralized finance (DeFi). -Contributions to open-source blockchain projects or participation in blockchain hackathons. -Knowledge of MEV extraction strategies, transaction reordering techniques, and front-end development for blockchain applications. Duration: This ...

  €6941 (Avg Bid)
  €6941 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm in need of a custom-made, medium-sized chemical reaction chamber. This is not your typical design proj...chemical reactions. - Dimensions: The chamber should fall into the medium size category. Exact dimensions will be discussed further during the project. - Temperature Range: Critically, this chamber must function in the lunar surface temperature range, from approximately -250°C to 220°C. Ideal Skills and Experience: Candidates should have a solid background in materials science and chemical engineering, with demonstrable experience in designing chemical reaction chambers. Knowledge of lunar environmental conditions and how materials interact at these temperatures is a must. If you are excited by unique, scientific challenges like this, reach out. Let's make...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  I Need a PHP bot to run on CPanel's Cron 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to create a PHP bot to ru...each ad in each group, errors, failed posting attempts with their causes, successful postings, of each ad in each group. - Regarding its operation with WhatsApp: - Ads must be posted through my normal WhatsApp account, they must appear as if I had posted them manually. - The bot must function as a client app, for WhatsApp, perhaps with some existing library and perhaps reverse engineering may be necessary to know how the WhatsApp protocol works and program it. No third-party paid services should be used. - A web tool must be created to assist in the authentication process to open the session when necessary to enter security codes or scan QR codes. Also, a simple web interface should be created to manage the ads. Any...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Develop a Monte Carlo Simulation model 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Set up a Monte Carlo Simulation model to optimize the reduction of fatalities at roadway work zones using Excel with a Monte Carlo simulation add-on. The objective is to reduce crashes involving fatalities. Variables can include work zone speed limit, work area length, duration of work being done, ti...model to optimize the reduction of fatalities at roadway work zones using Excel with a Monte Carlo simulation add-on. The objective is to reduce crashes involving fatalities. Variables can include work zone speed limit, work area length, duration of work being done, time of day work is done, traffic volumes, work signs/flaggers present, etc. Expert knowledge in Monte Carlo simulations and risk engineering modeling. Limited time available to create model. More information available upo...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Detailed Cutaway Drawing of a Desk Top Cleaning Machine 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...looking for a highly detailed cutaway drawing of a table top vacuum-power LP cleaning machine for marketing purposes. This is a mechanical with an internal vacuum motor, storage tank, and turntable motor. device, and I'd like it to be depicted with all its components and textures visible in the drawing. Key points to consider: - **Level of Detail**: The drawing should be highly detailed, including all components and textures. - **Experience**: Ideally, you’ve worked on similar cutaway drawings before and can provide a portfolio demonstrating your technical drawing skills. - **Tools**: Proficiency in relevant software for creating such detailed technical drawings is essential. - **Understanding of Marketing**: A good understanding of what makes a...

  €235 - €705
  Σφραγισμένο
  €235 - €705
  34 προσφορές
  Trophy icon Modern Landscape Design for Medium Area 6 μέρες left

  I'm in need of a professional landscape designer to help me enhance my outdoor space. I want a modern style and the area to be landscaped is between 500-2,000 square feet. Key Requirements: - Design in a modern style: I am looking for a sleek, contemporary design that can be incorporated into the existing space. ...them back and install my fence behind them. Ideal skills and experience: - Proven experience in landscape design, especially modern designs. - Creativity in optimizing space for a medium area. - Knowledge of suitable plants for both the area and the desired style. Garden meausrements in the photo. The back of the house at the top with the door measured in the middle. I will need a detailed drawing and products specifications to help me order and consturct to exa...

  €292 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €292
  39 συμμετοχές
  Quantum Mechanics in Engineering Video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a captivating, educational video that demonstrates an engineering system where classical physics has failed, but design has been successful through the application of Quantum Mechanics. The aim is to educate the general public about the practical relevance of Quantum Mechanics in everyday life engineering systems. Essentials: - The video should be engaging, easy to understand and won't require scientific background to comprehend. - Although the specific Quantum Mechanics concepts to be discussed weren't chosen, feel free to select any that best fits the chosen engineering system. - The project has a high-priority timeline, needing to be completed ASAP. Ideal candidate: - Strong storytelling and video producing skills - Good understanding of quantum m...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Real Image Drawing in front of Concave Mirror 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need help to fix the issue mentioned here:

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm looking for a talented artist to create a detailed pencil landscape drawing for me. The artwork I'm after should capture the beauty of nature, with an immersive and captivating feel. Key Points: - The drawing will be in pencil - Subject: Landscape - Should be detailed and aesthetically pleasing Expertise in pencil drawing and landscape art is crucial for this project. The ability to create a drawing that is both realistic and engaging is highly desired.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm in need of an expert in industrial engineering who can create a CAD model (STEP file type) for my product design. The product is a splash guard play area that will sit on the side of a bath ledge, to prevent water from getting on the floor, made from plastic. Key responsibilities: - Develop a CAD prototype for my product design, keeping real-world manufacturability in mind. - Be proficient in AutoCAD, SolidWorks or CATIA. I haven't decided on the software yet, so I will rely on your expert advice. - You should be able to deliver this project ASAP as it's a part of a critical schedule. Ideal candidates will have: - Proven experience in industrial engineering, particularly with product design and prototyping. - Demonstrable skill in CAD software such as Aut...

  €414 (Avg Bid)
  €414 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I'm in search of a talented illustrator who can assist me in creating a vehicle-themed coloring book specifically designed for children aged between 5 and 8 years. - The illustrator should infuse creativity into creating engaging, age-appropriate images that will...in creating coloring books or illustrating children's books would be beneficial. - Strong understanding of what attracts kids within this particular age group and ability to translate these ideas effectively into black and white line drawings is essential. - The final product should be printable and in a format that can be easily bound into a book. Skills and Experience: - Illustration - Drawing and sketching - Book Design - Experience in Child Art/Children's books - Understanding of age-based approp...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...looking for a skilled illustrator who can create a cartoon-style drawing of a buff eagle. This design will be used primarily for printed merchandise, so the image must be engaging, clear, and suitable for reproduction on various items. Something similar to the attached file Key Requirements: - Cartoon Style: The drawing should be fun, lively, and easy to identify as an eagle. - Print-Ready: The final design needs to be high resolution and suitable for printing on merchandise like t-shirts, mugs, and posters. Ideal Freelancer: - Experience with Cartoon Illustration: This project requires an illustrator who is adept at creating engaging cartoon-style designs. - Understanding of Merchandise Design: Knowledge of how to create a drawing that will translate well on dif...

  €21 (Avg Bid)
  Επείγον
  €21 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Telescope Design & Moon Mapping Expert Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a specialist in Astronomy Engineering with expertise specifically in designing Reflecting Telescopes. You should be able to: - Help in crafting a high-quality reflecting telescope, taking into account all the necessary specifications and parameters for optimal functionality. - Generate a basic layout drawing of the moon showcasing its major features. Prior experience in astronomical cartography would be beneficial. Skills & experience required: - Extensive knowledge in Astronomy Engineering, specifically in telescope designing. - Proficient in Astronomical Data Analysis. - Able to create high-quality astronomical illustrations. - Detail-oriented with excellent problem-solving abilities.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Dear Tripti, I appreciate the opportunity to collaborate with you on this exciting project! As we embark on designing and producing the drawing documents for the garage, I want to clarify my role and responsibilities. My Scope of Work: I am solely responsible for the structural aspects of the project. My focus lies in ensuring the stability, safety, and integrity of the building. Rest assured that I am committed to delivering high-quality work within the agreed-upon timeframe. Collaboration and Architectural Plans: While I am not directly involved in architectural, electrical, or other fields, I am closely aligned with the architectural plans you provide. I will diligently incorporate your designs into the structural framework, ensuring seamless integration. Project Proposal: I ...

  €212 (Avg Bid)
  €212 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of an Electrical Engineer with expert MATLAB skills for a task I have at hand. Unfortunately, I've not been able to provide specific details of what functionality or requirements the task entails. However, I would appreciate any professional expertise or suggestions. Ideal Skills & Experience: - Bachelor's or Master's degree in Electrical Engineering - Superior command of MATLAB - Excellent problem-solving abilities - Experience in adapting to new applications - Open and clear communication skills Looking forward to a successful collaboration.

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a skilled writer to create a Wikipedia page for Argentinian athlete Michelle Di Cicco. Key Requirements: - Write fluent English and Spanish - Familiar with Wikipedia rules and guidelines - Experience in creating Wikipedia articles Key Details: - ...Wikipedia rules and guidelines - Experience in creating Wikipedia articles Key Details: - Highlight Michelle Di Cicco's achievements including National Championships, ISU Junior Grand Prix event, International Competitor, Argentinian World Team Athlete, and Argentinian International Team Athlete. -Highlight Michelle Di Cicco’s academic career goals from including biomechanical engineering. Please familiarize yourself with the intricacies of Michelle's career in order to provide the most accurate ...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Geographical Map Data Analysis Detail on ARCGIS 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As someone passionate about geographical data, I'm seeking a specialist to provide a detailed analysis of specific features. This project calls for an inquisitive and knowledgeable analyst with a sound understanding of maps, particularly pertaining to: - Land use classifications - Water bodie...understanding of maps, particularly pertaining to: - Land use classifications - Water bodies Candidates with a background in geography, cartography or GIS will be best suited for this project. An eye for detail and the capacity to deliver a detailed analysis of both land use and water bodies are invaluable for success in this project. Proficiency in related software and tools, interpreting and drawing conclusions from complex data will also be beneficial. I look forward to your proposal...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am in need of mechanical engineers with strong report writing skills. The core of this project involves designing on Solidworks and the production of detailed technical reports. Key requirements include: - Extensive mechanical engineering knowledge (Designing on Solidworks) - Exceptional report writing capabilities Ideal candidates should be able to seamlessly combine their engineering expertise with exceptional written communication skills. Please share your previous work and experiences when you apply.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...in mind. The size of the airship should be about the size of the Hindenburg. I require art for a modern concept inspired by a bygone era of airship travel. Ideal candidates for this project would have: - **Experience with Airship Design:** A background in designing or working with airships, particularly those designed for cargo transport, would be highly beneficial. - **Engineering Skills:** Knowledge in the engineering principles of airship construction, as well as materials and mechanisms suitable for its intended use. As far as engine nacelles are concerned include four propellers on each side of the ship. Have them evenly spaced apart and across from one another. Only include a shaft with a propeller with no engine visible. This project requires a creative and i...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Trophy icon Minimalistic Wedding Venue Sketch 9 μέρες left

  I'm looking for a talented artist to create a minimalistic, black and white sketch of the top 1/3 of a wedding invitation. The sketch should focus on the venue, with an emphasis on the surrounding landscape. Ideal Skills & Experience: - Proficient in drawing minimalistic sketches - Experience in creating black and white art - Ability to capture the essence of a venue - Understanding of how to incorporate surrounding landscapes into sketches - Previous experience with wedding invitation design is a plus The sketch will be a crucial element of the invitation, setting the tone for the entire event. It should be clean and elegant (not as many sketch lines as the example included) so that it is easily letter-pressed on the invitation. We'd like for the sketch to capture b...

  €94 (Avg Bid)
  €94
  49 συμμετοχές

  I am in need of a dynamic website that can serve as an online tutoring platform. The website should cater to a wide range of students, from elementary to college level, and cover subjects across the educational spectrum including Math, Science, English, Social sciences, Humanities, and Engineering. Key Features: - User registration and login capability - Video conferencing for interactive sessions - Payment processing for seamless transactions - Material download for students to access learning resources - Online Assessment or Quiz functionality - Tutors registration for educators to join the platform - Course management tools for tutors to create, customize, and organize courses The ideal candidate for this project should have experience in developing comprehensive e-learning pla...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am seeking a capable draftsperson I need someone to turn a hand drawn floor plan for an internal kennel block meant for dogs into a to scale drawing. The building is already present with a concrete floor. Please take note of the following: - The project involves creating 11 separate kennel compartments. - I have a rough sketch of the dimensions for each compartment. - Prior experience in designing animal houses or kennels will be given priority. This project requires practicality. An understanding of a dog's needs and behavior in a kennel environment will be highly beneficial. Please include relevant portfolio pieces or past work experience in your proposal.

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm seeking a talented illustrator to create a personalized cartoon drawing for my private use. This will be a digital piece, so proficiency in digital illustration tools is a must. Key Requirements: - Create a Cartoon Illustration: The illustration should be done in a simple, humorous, and exaggerated cartoon style. - Tailor-made for Personal Use: The final output should be customized to my requirements, maintaining a balance between uniqueness and adherence to the cartoon style. -I would prefer not to be charged on a per-person basis for the artwork. it can limit my creativity Ideal Skills: - Proficient in Digital Illustration: Experience with digital illustration tools such as Adobe Illustrator, Procreate, or similar software. - Strong Cartooning Skills: A good sense of ...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am in need of a professional to create a set of basic architectural plans for a 2 story 16'x36' shed with gable roof. No mechanical/electrical, no insulation, some w...already have a soils report available for reference. Key Requirements: - Architectural plans for a 16'x36' shed. - Foundation plan with a P.E. stamp, specifically for concrete footings. - Ensuring structural integrity. - Utilizing my existing soils report. Ideal Skills and Experience: - Experience in architectural design for sheds, storage facilities or similar structures. - Knowledge of engineering principles, especially in relation to foundations. - Familiarity with P.E. stamp requirements. - Ability to incorporate existing soils report into the design. - Strong attention to detail and a com...

  €434 (Avg Bid)
  €434 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Comprehensive Front Yard 2D Drawings 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of skilled landscape engineers who can provide detailed 2D drawings for my front yard. The project involves producing executive 2d working drawings for construction permits Kindly check the PDF and CAD files. Skills and Experience: - Proven experience in landscape engineering with a strong portfolio. - Proficiency in 2D Cad drawing software. - Understanding of electrical and mechanical engineering in outdoor spaces. - Familiarity with a variety of landscaping materials and their applications. - Creative and detail-oriented. I look forward to seeing high-quality and creative proposals from experts in the field Applicants must have previously worked on a similar project. The project delivery period is 5 days, and follow-up must be daily. Thanks

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Group Project 6 μέρες left

  ...of data are not the main consideration, as long as the data has: - at least 10 variables - three or more data types - two or more problems: missing data, inconsistencies, errors, categorical data that needs to be converted to numeric, entries like text that need to be converted into proper features, etc. - if the data does not have enough problems, you can substitute one problem for feature engineering (creating new features from the original features) We are not concerned with acquiring *huge* datasets or creating super accurate models, but more with the process of creating a proper pipeline for machine learning and, for any model deployed, having a reliable estimate of its performance. Although, some effort should go into improving an initial model. How many datasets do you...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm seeking a skilled illustrator who can bring my children's book to li...illustrations that accurately reflect the underlying message related to friendship. - Theme: The theme of the book revolves around friendship, so the illustrations should communicate this theme effectively. Warm colors and happy faces are what I'm looking for. The main characters are ballerina pirates with lost fairies Ideal Skills: - Previous experience of children's book illustration - Excellent drawing skills with a knack for cartoon styles - Ability to adhere to the theme of friendship and project it in your illustrations - Strong communication to understand my vision I look forward to seeing your portfolios and discussing the project further with you. Your expertise and creativity...

  €300 (Avg Bid)
  €300 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Residential Renovation Structural Engineer Needed 2 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in the process of renovating a residential building. This project will require the expertise of a structural engineer, particularly in the area of demoing an existing deck and c...existing structure for the planned renovation - Developing a detailed plan for the demo and addition - Ensuring the structural integrity of the renovation - Complying with local building codes and regulations - Providing any necessary support during the construction phase Ideal candidates for this project should have: - Proven experience in residential renovation projects - Expertise in structural engineering, particularly in load-bearing walls and exterior additions - Strong knowledge of local building codes and regulations - Excellent communication skills to collaborate with other stakeholders ...

  €396 (Avg Bid)
  Επείγον
  €396 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Trophy icon Logo for ice cream shop 6 μέρες left

  ...YOUR DESIGN SUBMISSION. BUSINESS NAME MUST BE EXACTLY HOW IT IS BELOW. I'm looking for a skilled graphic designer to help me create a logo. The design should be attractive, engaging, and accurately reflect my brand. The logo is for a soft serve ice cream shop. The design MUST have a cartoon snowman or polar bear, a soft serve ice cream cone, and font that looks like ice. Not looking for a stick drawing. Snowman or polar bear should look like something that popped out of a cartoon and should be unique. Design should be more 3D, not flat. Should not look like clip art. DO NOT use AI generator. Snowman or polar bear is going to be a character that we use throughout our branding. Think of McDonald’s, Chuck E. Cheese etc. type characters. So needs to be the most of the cha...

  €188 (Avg Bid)
  €188
  251 συμμετοχές

  I'm seeking an experienced engineer to carry out a full life cycle assessment (LCA) of a package delivery drone, emphasizing on its environmental impact. The presentation should be comprehensive ye...comprehensive yet concise, fitting within a 10-minute frame. Key requirements include: - Analyzing various aspects of the drone's lifecycle: manufacturing, transportation, and use phase. - Concentrating on environmental factors: carbon emissions, energy consumption, and waste generation. This analysis should provide a detailed environmental impact report. Expertise in life cycle assessments, engineering, and environmental impact analysis will be highly advantageous for this project. Your report will significantly contribute to our efforts towards sustainability and environme...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I'm looking to have a specialized machine designed and built to help streamline our customization process. Key Requirements: - The machine should be capable of customizing a range of should ideally have the flexibility to handle other materials like electronics or plastic, textile if needed in the future. Ideal Skills: - Mechanical Engineering - Product Design - Industrial Automation - Experience in customization manufacturing Please note that there's no immediate rush on this project, so we're focusing more on finding the right talent and ensuring the machine is built to high standards.

  €1452 (Avg Bid)
  €1452 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I need a machine designed to streamline the assembly process of electronic components. The machine should help with: - Assembling medium complexity electronic components - Handling several parts that require specific order Ideal skills and experience: - Engineering/CAD/CAM - Electronics - Robotics - Design of automated assembly processes - Previous experience in similar projects The resulting machine should increase efficiency by reducing time and potential errors in the assembly process. I look forward to seeing your creative solutions.

  €730 (Avg Bid)
  €730 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Brick Wall Structural Repair 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a licensed and experienced Structural Engineer in Nevada, ...a structural damage issue in my brick wall. The specific requirements for this project include: - Conducting a thorough assessment of the structural damage in the brick wall - Providing detailed plans and recommendations for the repair - Ensuring that the repair work meets all relevant building codes and safety standards Skills and experience required: - Proven track record in structural engineering, particularly in brick structures - Ability to diagnose and propose solutions for structural damage - Knowledge of relevant building codes and standards Please include in your bid any relevant experience or certifications you hold, as well as an estimate of the time and cost you would require to complet...

  €1825 (Avg Bid)
  €1825 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Senior Full Stack Developer for website (part time job) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...clean, efficient, and maintainable code for both front-end and back-end development. Ensure website functionality, performance, and responsiveness across various devices and platforms. Conduct thorough testing and debugging to identify and resolve issues promptly. Stay updated on emerging technologies and best practices in web development. Requirements: Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or related field. Proven experience in full stack development, with proficiency in front-end and back-end technologies such as HTML, CSS, JavaScript, Node.js, and databases (e.g., MongoDB, MySQL). Strong understanding of web development frameworks (e.g., React, Angular, Express). Excellent problem-solving skills and attention to detail. Effective communication and collabora...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Trophy icon Engaging 2D Kids Therapy Animation 5 μέρες left

  ...See you next time, friends!" [End of Video] - - -- - - - Script 3: Art Fun Time [Opening Scene: Children at a table with crayons and paper.] Narrator: "Hi, friends! Let's make art together!" [Cut to children painting.] Narrator: "Paint pretty pictures! Splash, splash! Yay!" [Cut to children squishing modeling clay.] Narrator: "Squishy clay is fun! Make shapes! Whee!" [Cut to children drawing and telling stories.] Narrator: "Draw and tell stories! So cool!" [Closing Scene: Children showing their artwork.] Narrator: "Look at my art! Show yours! Yay!" [End of Video] - - - - - - - Script 4 : Fun Playtime [Opening Scene: Children laughing and playing in a playground.] Narrator: "Hello, friends! Let...

  €5 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I require a structural engineer experienced in dealing with small residential buildings. Key tasks for this project include: - Conduct...engineer experienced in dealing with small residential buildings. Key tasks for this project include: - Conducting comprehensive structural analysis: Analyzing the strength, stability, and rigidity of built structures. Perfect candidates should have: - Proven experience with small scale residential projects. - Extensive background in structural analysis. - Excellent understanding of building engineering principles. This project necessitates a meticulous and detail-oriented person with a keen eye for identifying potential structural issues. Your expert-led recommendations will guide the future of this residential building and its potential re...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I'm looking for a skilled Illustrator designer to create a medium-sized, diamond-based target for a shooting range. Exact drawing, with measures and details will be shared by me. Key Requirements: - Diamond-based: The target design should be based on a diamond shape, as opposed to the more common circular or silhouette targets. - Medium Size: The target should be medium-sized, ensuring it's appropriate for target shooting practice. - Custom Colors: I need the target to be designed in a custom color scheme. The color choice is open to your expertise and creativity. Ideal Skills: - Proficiency in Adobe Illustrator: You should have a strong command of Illustrator to create a high-quality, scalable design. - Target Design Experience: Previous experience in designing shooting...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές

  Need to create ORIGINAL color illustrations books, about 26 pages. Each page will contain a letter capital and normal, and draw related to the letter. Example: A a, draw of apple and etc... Its must be unique and the draw must be proffesional. FIX price only, and when the project done and paid, the copyrights of the drawing transfer to us. ONLY proffesional freelancer with proven exprience in drawing.

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  ...and signed engineering plans for a permanent foundation for a mobile home. Your work will be crucial in ensuring the structural stability of the foundation. Key Requirements: - Stamped and signed engineering plans: The plans must be certified, ensuring that they meet the necessary structural requirements. - Experience with mobile home foundations: In-depth knowledge of mobile home foundation design is essential. - Compliance with local regulations: It's crucial that the plans adhere to local building codes and regulations. - Ability to consider mixed soil conditions: The site has a mix of soil types, and it's important that this is factored into the foundation design. Ideal Skills and Experience: - Structural engineering: You must have a solid background...

  €369 (Avg Bid)
  €369 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Κορυφαία engineering drawing Άρθρα Κοινότητας