Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  325,495 employment law δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  CREATE A LOGO FOR A LAW FIRM Έχει λήξει left

  I WANT A LOGO FOR A LAW FIRM, CONTAINING GRREK LETTERS Π Μ

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...articles (at least 500 words) the minimum payment is $ 4 per article (+ bonus depending on the course of the articles), the price is proportional to the effectiveness and efficiency of each individual (conditions and goals can be discussed in the interview). You should like either fashion or fitness or decoration or beauty or tips for men and women! We are talking about daily stable part-time employment (ideal additional income), the schedule is completely flexible and you can work from anywhere, all you need is a laptop and internet, if you know worpress and SEO will be appreciated! We are mainly interested in free translation from English to Greek but if someone has the talent and inspiration to write his own articles even better!...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Μετάφραση κειμένου αγοραπωλησίας ιδιοκτησίας 4095 λεξεων από Ελληνικά στα Αγγλικά

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  επιθυμώ να καταρτιστεί μια προταση για PHD σχετική με HR και εργασιακές σχέσεις ΄σε διεθνείς εταιρίες

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Pre-employment check- Lousiana-USA 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pre-employment check- Lousiana-USA I am in need of a freelancer who can assist me with conducting employment history verifications. Specifically, I require the verification of the candidate's previous institute. Skills and Experience: - Previous experience in conducting employment history verifications - Familiarity with the process of contacting previous employers and verifying the provided information - Attention to detail to ensure accurate and thorough verification Timeframe: - The completion of this check is required within a week. If you have the necessary skills and experience in conducting employment history verifications and can meet the specified timeframe, please submit your proposal.

  €9 - €56
  Τοπικό
  €9 - €56
  0 προσφορές
  pre employment vetting[Bisho, Southafrica] 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to assist me with pre-employment vetting for one employee in Bisho, South Africa. The project involves the following specific vetting services: - Criminal background checks - Reference checks - Employment verification The ideal freelancer should have experience in conducting these types of checks and be familiar with the legal requirements in South Africa. Please note that international vetting services are not required for this project. I am seeking a freelancer who can provide accurate and thorough vetting services for one employee. The freelancer should be detail-oriented, reliable, and able to meet deadlines. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal and include any relevant certifications or qualificat...

  €9 - €56
  Τοπικό
  €9 - €56
  0 προσφορές

  ...venture, and while we're a very small company, our aspirations are huge. I'm committed to offering fair wages, and I assure you I'll be checking salary standards in your country to ensure we're on par. Compensation and Commitment Details: As we embark on this journey together, I want to be upfront about the financial aspects of this role. We're seeking someone who is interested in long-term employment and growth with our company. For the initial three months, our budget is set at $450 per month. Please consider this carefully before applying, as this is the maximum we can offer at the moment. I understand this may not meet everyone's expectations, but I assure you that this decision is born out of current financial constraints, not a lack of appre...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Singkawang, Indonesia) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be involved in our pre-employment screening by conducting a visit to our candidates’ former employer with the candidate’s consent letter. JOB DESCRIPTIONS: • Conduct the site visit to the candidate’s former employer • Conduct the basic verification of the candidate’s employment • Take basic pictures of target locations • Job will only take less than one hour to accomplish (excluding travel time) REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) Singkawang, Indonesia • Has a cam...

  €9 - €10
  Τοπικό
  €9 - €10
  0 προσφορές
  Pre-employment check- British Virgin Islands 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pre-employment check- British Virgin Islands I am in need of a freelancer who can assist me with conducting employment history verifications. Specifically, I require the verification of the candidate's previous institute. Skills and Experience: - Previous experience in conducting employment history verifications - Familiarity with the process of contacting previous employers and verifying the provided information - Attention to detail to ensure accurate and thorough verification Timeframe: - The completion of this check is required within a week. If you have the necessary skills and experience in conducting employment history verifications and can meet the specified timeframe, please submit your proposal.

  €9 - €56
  Τοπικό
  €9 - €56
  0 προσφορές
  Pre-employment check- Tobago- West Indies 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pre-employment check- Tobago-West Indies I am in need of a freelancer who can assist me with conducting employment history verifications. Specifically, I require the verification of the candidate's previous institute. Skills and Experience: - Previous experience in conducting employment history verifications - Familiarity with the process of contacting previous employers and verifying the provided information - Attention to detail to ensure accurate and thorough verification Timeframe: - The completion of this check is required within a week. If you have the necessary skills and experience in conducting employment history verifications and can meet the specified timeframe, please submit your proposal.

  €9 - €56
  Τοπικό
  €9 - €56
  0 προσφορές
  Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...venture, and while we're a very small company, our aspirations are huge. I'm committed to offering fair wages, and I assure you I'll be checking salary standards in your country to ensure we're on par. Compensation and Commitment Details: As we embark on this journey together, I want to be upfront about the financial aspects of this role. We're seeking someone who is interested in long-term employment and growth with our company. For the initial three months, our budget is set at $450 per month. Please consider this carefully before applying, as this is the maximum we can offer at the moment. I understand this may not meet everyone's expectations, but I assure you that this decision is born out of current financial constraints, not a lack of appre...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Trophy icon Logo design 2 μέρες left

  ...and experiment with various color combinations. - Attention to detail and the ability to create a unique and memorable logo are essential for this project. My website is and you can see the style I like. I will be re branding this site to be "Aaron Wilson - Mortgage Broker". I am happy to see out of the box designs. I like shapes like a shield or scales, the scales used in law to show justice. The shield pictured in a sample photo isn't the quality I'm after it looks cheap and nasty. Happy to have my photo in or out of the design I just want something that screams high end and classy. The last couple of pictures are screenshots from Shutterstock of designs that I do not want to see thank you, these look cheap and nasty. I don't mind the shield b...

  €61 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €61
  134 συμμετοχές

  ...in an engaging and compelling manner - Sensitivity and empathy to handle delicate subjects and personal stories In addition. In the realm of public service, we bid farewell to an unsung hero whose selfless dedication has been a beacon of hope for many. Chie Dr Mrs Stella Obiageri Obioha, a compassionate individual with an unwavering commitment to humanity, uplifted numerous lives by providing employment opportunities within the civil service at local, state, and federal levels. Chie Dr Mrs Stella O Obioha will forever be remembered as a true catalyst for positive change. Through tireless efforts and a vision for inclusive growth, she played a pivotal role in shaping the destinies of countless individuals, leaving an indelible mark on diverse communities and creating a ripple eff...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Pre Employment Vetting [Racibórz, Poland] 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me with my project of pre-employment vetting in Racibórz, Poland. The ideal candidate should have experience in conducting background checks, reference checks, and social media screening. Specific Requirements: - The freelancer should be able to conduct an educational document check as part of the vetting process. - The vetting process should be completed as soon as possible. Experience: - The freelancer should have prior experience in conducting pre-employment vetting and be familiar with the regulations and requirements in Racibórz, Poland. Skills: - Attention to detail - Strong research skills - Excellent communication skills - Ability to maintain confidentiality If you have the necessary skills and ex...

  €9 - €37
  Τοπικό
  €9 - €37
  0 προσφορές

  I am looking for a skilled writer to create a comprehensive study on copyright law within the field of intellectual property. The paper should include detailed analysis and case examples. Skills and experience required: - Strong knowledge of intellectual property law, specifically copyright - Ability to conduct thorough research and find relevant case examples - Excellent writing and communication skills to present complex legal concepts in a clear and concise manner PROJECT GUIDELINES: The paper must be 13-15 pages long (excluding the cover page, table of contents, and bibliography) with one-inch margins. The text must be 12-point, Times New Roman and must be double-spaced. Your name must be on the cover page and in the header of every page of the document, and each page o...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...provide me with a written report on the division of assets in English divorce law IF the original marriage contract was conducted in another country Specific aspects of English divorce law that need to be researched include: - Understanding the laws and regulations governing the division of assets during a divorce in the UK & if the marriage contract was done in another country - Identifying any similar cases that have set a precedent - Investigating any recent developments or changes in the law regarding the division of assets Ideal skills and experience for this project include: - A strong background in legal research and expertise in English divorce law - Familiarity with the specific aspects of divorce law related to the division of ass...

  €23 - €292
  Επείγον Σφραγισμένο
  €23 - €292
  20 προσφορές
  Pre employment vetting [ Columbia, Maryland , United States ] 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...freelance professional who can assist me with pre-employment vetting services in Columbia, Maryland, United States. Specific Services Required: - Employment verification - Visit to the Clinic to obtain the verification for our applicant is required. Additional Services (if applicable): - No additional vetting services are required at this time Turnaround Time: - The desired turnaround time for completing the pre-employment vetting process is within 1 week Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in conducting employment verification - Familiarity with the laws and regulations surrounding pre-employment vetting processes - Excellent attention to detail and accuracy in verifying employment r...

  €9 - €56
  Τοπικό
  €9 - €56
  0 προσφορές
  Pre Employment Vetting in Clermont-Ferrand France (Site Visit) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Pre Employment Vetting in Clermont-Ferrand France (Site Visit) Clermont Auvergne University. The purpose of the vetting process is document verification specifically for educational certificates. I will provide you relevant documents. Ideal Skills and Experience: - Experience conducting document verification for educational certificates - Knowledge of the vetting process in France - Familiarity with the specific requirements and regulations for educational certificates in Clermont-Ferrand, France in Clermont Auvergne University. The candidate should have the ability to efficiently and accurately verify educational certificates and ensure that they meet the necessary qualifications and criteria. It is a site visit project. If you find yourself an idle can...

  €37 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  paralegal to work-up pre-suit personal injury cases 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a paralegal to assist with the work-up of pre-suit personal injury cases, specifically focusing on motor vehicle accidents and slip and fall accidents. The paralegal will work on 15-20 cases. Tasks for the paralegal include: - Initial telephone intakes - Prepare and send client sign-up do...Send out Letters of Representation - Obtain insurance information - Monitor client's treatment status with medical providers - Request and obtain medical records and bills - Assemble demand package exhibits - Request and obtain medical balance reductions - Prepare closing statements - Close case files - Communicate with attorney about status and progress of case * Experience in personal injury law is required If you have the necessary skills and experience, please bid o...

  €19 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...of the hosting provider for the website. Therefore, expertise in identifying and dealing with different hosting providers is crucial. Reported Issue to Law Enforcement: Yes I have already reported this issue to a law enforcement or cybercrime agency. The professional I hire should be aware of any necessary legal procedures and ensure compliance. Ideal Skills and Experience: - Proficient in website manipulation and deletion techniques - Extensive knowledge of different hosting providers and their processes - Familiarity with legal procedures related to cybercrime and website takedowns - Effective communication skills to coordinate with law enforcement agencies, if required - Attention to detail to ensure successful removal of the fake website Please provide rele...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing in Ravnkollbakken Oslo kommune, Norway 42 0971. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done. This is a long-term project and we will hire you for the long term.

  €56 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €56 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Book cover 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...in book cover design - Strong creativity and ability to bring specific elements to life I am looking for a book cover design. Based around a clock face but instead of numerals to have drawings depicting key events in a life for new parents from birth through to marriage in 12 stages. I have a title and an author name selected. The purpose is to give a book A4 sized to our son and daughter-in-law for them to create a record of their first child’s progress and development from birth through to potentially being married/ in a for life relationship and so the process may replicate for the child. I want the completed design to be made available as files that I can print from and edit in part. The design is not to be cartoon like nor academic The 12 stages of development ha...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  102 προσφορές
  Human Resources Intern 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  2023 could be the year for exponential growth for you! You can achieve a lot more remotely and make a mark globally. 100% Remote Work from home. Flexible timing (US PST/EST) Duration: 6 Months (180 days) Employment Type: Internship Requirements: Available for the work-from-anywhere remote internship Can start internship immediately Are available for at least 6 months Have relevant skills and interests, only those candidates can apply Ability to work in the US EST/PST zone Responsibilities: Work with the HR Manager and resource recruitment department Conducting Global Recruitment Live recruitment and staffing assignments Handle end-to-end recruitment, onboarding, joining formalities, and final feedback Visa and other requirement fulfilment of candidates Preliminary rounds, docs...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Pre Employment Vetting [Constantine, Algeria] 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Pre Employment Vetting [Constantine, Algeria] Objective: I am seeking a freelancer who can assist with employment verification for a pre-employment vetting project in Constantine, Algeria. The ideal candidate will have experience in conducting thorough employment verification checks. Requirements: - Conduct employment verification checks for potential candidates - Verify the accuracy and authenticity of employment information provided by candidates - Ensure compliance with local laws and regulations regarding employment verification Skills and Experience: - Experience in conducting employment verification checks - Familiarity with local laws and regulations regarding employment verification in Cons...

  €37 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a lawyer in Indianapolis Indiana who can help me draft a demand letter to request funds back by a handyman that has not performed his obligations. Purpose of the demand letter...money that was paid. Specific legal issue involved: - Yes, fraud by a repairs professional. Preferred legal terminology or style: - No, but I want it to be formal Skills and experience required for the job: - Extensive knowledge of contract law - Experience drafting demand letters - Familiarity with Indiana state laws - Excellent communication and writing skills - Attention to detail and ability to convey a formal tone in the letter If you are a lawyer in Indiana with expertise in contract law and have experience drafting demand letters, please...

  €32 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist me with pre-employment vetting services in Tripoli, Libya. The specific types of services I need include criminal background checks, reference checks, and education verification. I have specific requirements for the pre-employment vetting process, so attention to detail and accuracy are crucial. I only need to vet one candidate at the moment. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in conducting criminal background checks and reference checks - Familiarity with the education system in Libya - Strong attention to detail and accuracy - Ability to work efficiently and meet deadlines If you have the necessary skills and expertise, please submit your proposal. Thank you.

  €37 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...recruitment software and platforms - Knowledge of employment laws and regulations in Germany Responsibilities: - Source, screen, and select qualified candidates for various job positions in Germany - Conduct interviews and assessments to evaluate candidates' skills and qualifications - Build and maintain a network of potential candidates and industry professionals - Collaborate with hiring managers to understand their recruitment needs and requirements - Develop and implement effective recruitment strategies to attract top talent - Stay updated on market trends and competitor analysis to ensure a competitive advantage in hiring - Provide guidance and support to candidates throughout the recruitment process - Ensure compliance with all applicable employment laws and r...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Sipitang, Sabah, Malaysia) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be involved in our pre-employment screening by conducting a visit to our candidates’ former employer with the candidate’s consent letter. JOB DESCRIPTIONS: • Conduct the site visit to the candidate’s former employer • Conduct the basic verification of the candidate’s employment • Take basic pictures of target locations • Job will only take less than one hour to accomplish (excluding travel time) REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) Kota Kinabalu, Sipitang, ...

  €12 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €12 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  As a production and sales company, our machines are exported to 170+ countries and we are looking for experienced after-sales service technicians to work with us on the maintenance of our machines. Requirements: Experience in the operation and maintenance of CNC machine tools; Proficient in CNC programming and operating skills, able to troubleshoot and repair machines and equipment Good teamwork and communication skills, strong sense of responsibility, meticulous work Possess good problem analysis and solving ability, able to complete the work task independently.

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Confirmis Part-Time Media & Litigation Researcher (Thailand) 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  JOB DESCRIPTIONS & REQUIREMENTS: • The researcher will conduct research to identify all available state (provincial) and national litigation sourc...research on the provided company in all local and national news media in both native language and English. • Example of worthy and relevant news: o Court (legal) actions (either as plaintiff and/or defendant) o Significant news on the company as well as related companies/individuals PROJECT DURATION: 1-2 hours BENEFIT: USD 25 SKILLSETS: • Experienced in internet research, related to local law; • Strong in both local and English language proficiency DELIVERY ELEMENTS: • All relevant news, if reported in the native language must be translated into English • Weblink of the news, togethe...

  €23 - €28
  Τοπικό
  €23 - €28
  0 προσφορές
  No code app development for recruitment app 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...validation to ensure compatibility with common file formats (e.g., PDF, DOC, DOCX) and restrict file size limits. - For ID and personal documents, implement a validation process to ensure the documents are valid and meet the required criteria (e.g., expiration date, document type). 5. Applicant Profile: - Create a profile section where job seekers can manage their personal information, employment history, education, skills, certifications, and uploaded documents. - Allow applicants to update and edit their profiles, including uploading new versions of their documents. - Provide a validation status indicator for each uploaded document, indicating whether it has been approved or requires further verification. 6. Document Validation Process: - Develop a document val...

  €493 (Avg Bid)
  €493 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Legal Professionals Only: US Copyright Application 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...The ideal candidate for this project should have expertise in copyright law and experience with the US copyright application process. Requirements: - Expertise in copyright law - Experience with the US copyright application process - Strong attention to detail - Excellent communication skills Tasks: 1. Review my prepared documents and information for the copyright application 2. Provide guidance and assistance in gathering any additional required documents, if needed 3. File the copyright application in a timely manner, with no rush but as soon as possible Timeline: - The copyright application should be filed as soon as possible, with no strict deadline If you are a legal professional with experience in copyright law and the US copyright application process, ple...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Pre-Employment Vetting Project in Barcelona - Venezuela 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pre-Employment Vetting Project in Barcelona - Venezuela I am looking for a freelancer who can assist me with pre-employment vetting services in Barcelona, Venezuela. Vetting Services Required: - Background checks - Reference checks - Criminal record checks Educational Qualification Verification: - I require verification of educational qualifications Number of Employees: - The exact number of employees to be vetted is yet to be determined Ideal Skills and Experience: - Experience in conducting background checks, reference checks, and criminal record checks - Knowledge of the educational qualification verification process - Familiarity with the vetting regulations and requirements in Barcelona, Venezuela

  €47 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €47 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Pre-employment check- Trinidad and Tobago 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pre-employment check- Trinidad and Tobago I am in need of a freelancer who can assist me with conducting employment history verifications. Specifically, I require the verification of the candidate's previous institute. Skills and Experience: - Previous experience in conducting employment history verifications - Familiarity with the process of contacting previous employers and verifying the provided information - Attention to detail to ensure accurate and thorough verification Timeframe: - The completion of this check is required within a week. If you have the necessary skills and experience in conducting employment history verifications and can meet the specified timeframe, please submit your proposal.

  €49 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €49 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...landscaping analysis for our technology design patent and create a design using AutoCAD based on the discussion. Key Requirements: - Expertise in conducting patent searches and analyzing existing patents in the technology field - Familiarity with patent databases and search tools - Ability to identify and analyze potential infringements or similarities with existing patents - Strong knowledge of patent law and regulations - Excellent research and analytical skills - Ability to design in AutoCAD - Attention to detail and ability to provide clear and concise reports Responsibilities: - Conduct a thorough search of existing patents in the technology field to identify similar concepts or designs - Analyze and compare our design patent with existing patents to determine potential...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  letter head 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer to design a letterhead for our law firm. The desired style for the letterhead should be classic and elegant. Skills and experience needed: - Proficiency in graphic design software - Experience designing professional letterheads - Knowledge of typography and layout design Specific requirements: - Incorporate our logo and branding elements into the design - Ensure the letterhead is suitable for legal documentation purposes The freelancer should have a strong attention to detail and the ability to create a professional and sophisticated design that reflects the nature of our law firm.

  €288 (Avg Bid)
  €288 Μέση Προσφορά
  154 προσφορές
  IT Support Technician 5 μέρες left

  We are currently seeking a highly skilled and motivated IT Support Technician to join our dynamic team in the vibrant city of Warsaw, Poland. As an integral part of our organization, the ideal candidate will play a crucial role in providing top-notch technical assistance and support to ensure the seamless operation of our IT systems. Responsibili...IT support roles. • Strong troubleshooting skills with a deep understanding of computer software and hardware. • Excellent communication skills, both written and verbal. • Ability to convey technical information to non-technical users in a clear and understandable manner. • Fluency in Polish and English is a must. Location Requirements: • Applicants must be based in Warsaw, Poland. Employment Type: &b...

  €1752 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €1752 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am seeking assistance with getting my paper published in a SCOPUS listed journal in diversifying areas of law . I have a preference for a particular type of journal, but I am open to suggestions. The desired timeline for publication is as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Knowledge and expertise in the diversifying areas of law - Experience with publishing papers in SCOPUS listed journals - Familiarity with different types of journals in the field of law - Ability to meet tight deadlines and work efficiently

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Website development 4 μέρες left

  ...website developer to create a law firm website within a tight timeline of 1-2 weeks. The website should have the following features and functionalities: - Responsive design to ensure compatibility across all devices - Clear and professional layout to reflect the professionalism of the law firm - Easy navigation for visitors to quickly find the information they need - Contact form for potential clients to reach out for inquiries or consultations - Integration with social media platforms to increase online presence and engagement I am open to recommendations and suggestions from the developer regarding additional features or functionalities that would enhance the website's performance and user experience. The ideal candidate should have experience in developing law...

  €292 (Avg Bid)
  €292 Μέση Προσφορά
  329 προσφορές

  I am in need of Employment verification services for my pre-employment vetting process. Skills and Experience Required: - Experience in conducting education/employmnet verification checks - Familiarity with the educational system and institution in Tufts University School Of Dental Medicine, Boston, United States. Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process. Candidate Volume: - The project involves vetting 1-5 candidates. Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media screening.

  €46 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €46 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Development of Sudan Expertise and Collaboration Platform on Odoo 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...connect Sudanese professionals and experts across various fields. The platform aims to enhance interaction, knowledge exchange, and collaboration among individuals and institutions in Sudan. Key Features: 1. User Profiles: Creation of detailed profiles for registered experts and professionals. 2. Forums and Workshops: Interactive forums and workshop modules for knowledge sharing and discussions. 3. Law and Policy Database: A section dedicated to Sudanese laws and regulations, easily accessible and searchable. 4. Blog/News Section: A dynamic segment for updates, articles, and news related to professional and academic fields in Sudan. 5. Interactive Features: Chat rooms (text and voice) and podcast integration for live discussions and knowledge dissemination. 6. Multi-Language Su...

  €565 (Avg Bid)
  €565 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  paper on human service professionals 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...investigator was sent to the house to talk with Frank and Karen. By the end of the day the three children were taken from the home and placed in foster care, Charlie was arrested for child abuse and Karen was charged with failure to protect her children. Today Karen has now come to your nonprofit agency, where you work as an advocate. She is seeking assistance and is crying. She has been told that by law the State does not need to hold a hearing to take away her children and it may be 60 days before they have to prove they have reasonable evidence. Your agency is funded by the State and the grant stipulates that you cannot help anyone who has been charged with a family violence crime. Karen is being investigated for failure to protect and therefore cannot receive assistance, even...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Pre Employment vetting [ Knoxville, Tannessee, United States] 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pre Employment vetting [ Knoxville, Tannessee, United States] - Employment check services required - Looking for candidates who meet specific qualifications - Project needs to be completed ASAP Ideal Skills and Experience: - Experience in conducting background checks, drug testing, and reference checks - Knowledge of employment laws and regulations - Strong attention to detail and accuracy - Excellent communication and organizational skills

  €28 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Western Australia, Australia) 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...( ) is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be involved in our pre-employment screening by conducting the visit to our candidates’ residential address with the candidate’s consent letter. JOB DESCRIPTIONS: • Conduct the site visit to the candidate’s residential address • Conduct the basic verification of the candidate’s residence & reputation with the neighbors, head of local community, police stations, building operators, etc. &...

  €28 - €46
  Τοπικό
  €28 - €46
  0 προσφορές
  family law 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Family Law - Divorce Legal Advice Overview: I am seeking legal advice for my ongoing divorce proceedings. I need an experienced family law attorney who can provide guidance and support throughout the process. Project Requirements: - Expertise in family law, specifically divorce cases - There's "Notice of Family Claim" claimed on March 2022. The respondent was in China and never shown up until Feb. 2023. And had her lawyer issued the "Counter claim" in early May 2023. - I responded to the counter claim in late May 2023 and applied for Judicial Case Conference. - The Judicial Case Conference was occurred on July 21, 2023, with 6 court orders. - I responded to the 4 of court orders and sent to the respondent with updated F8 and F5...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing around Mount Colah, 2079 Australia. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done. This is a long-term project and we will hire you for the long term.

  €65 - €74
  Τοπικό
  €65 - €74
  0 προσφορές

  ...for our body armor company. Our target audience is law enforcement personnel, firearms enthusiasts, and preppers, so it is important that the writer has a good understanding of their needs and preferences. The tone of voice for the blog posts should be professional and informative, providing valuable insights and knowledge to our audience. We want to establish ourselves as a trusted source of information in the industry. Initially, we require 4-6 blog posts to be written. These posts should cover a range of topics related to body armor, such as the latest technology advancements, proper usage and maintenance, and industry news and trends. Ideal Skills and Experience: - Experience in writing blog posts for a similar target audience (law enforcement personnel) - Strong re...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  ...could close in 2024 so we have to understand what are going to be all the impacts) and other fisheries over the period of 2013 to today in a specific local area in Canada. The study will primarily focus on the employment aspect of the fisheries and global economic impacts. Ideal Skills and Experience: - Strong background in fisheries economics and research - Experience in conducting economic impact assessments - Familiarity with the shrimp fishing industry and its dynamics in Canada with be helpful - Proficient in data collection and analysis - Ability to identify and analyze employment trends and patterns within the industry - Knowledge of local economic and social factors that may influence the shrimp fisheries - Excellent communication skills to present findings and r...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  HR Recruiter 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a dedicated recruiter to join our HR team in identifying hiring needs and filling job openings. The responsibilities of a recruiter include identifying future hiring needs, designing job descriptions, sourcing candidates through databases and social media, and conducting interviews. Recruiter Responsibilities: • Attracting suitable candidates through databases, online employment forums, social media, etc. • Conducting interviews and sorting through applicants to fill open positions. • Assessing applicants' knowledge, skills, and experience best suits open positions. • Recruiter to start Immediately • You should have experience working with social media, especially in Recruitment • You should be able to identify good employees,...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a research paper writer with expertise in the field of Law. The paper will be submitted to Scopus for publication. Specific Requirements: - The research paper should be less than 10 pages in length - The topic for the paper has already been determined Ideal Skills and Experience: - Strong academic background in Law - Experience in writing research papers for publication - Familiarity with Scopus publication guidelines - Excellent writing and communication skills

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Κορυφαία employment law Άρθρα Κοινότητας