Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 employment law δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  CREATE A LOGO FOR A LAW FIRM Έχει λήξει left

  I WANT A LOGO FOR A LAW FIRM, CONTAINING GRREK LETTERS Π Μ

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...articles (at least 500 words) the minimum payment is $ 4 per article (+ bonus depending on the course of the articles), the price is proportional to the effectiveness and efficiency of each individual (conditions and goals can be discussed in the interview). You should like either fashion or fitness or decoration or beauty or tips for men and women! We are talking about daily stable part-time employment (ideal additional income), the schedule is completely flexible and you can work from anywhere, all you need is a laptop and internet, if you know worpress and SEO will be appreciated! We are mainly interested in free translation from English to Greek but if someone has the talent and inspiration to write his own articles even better!...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Μετάφραση κειμένου αγοραπωλησίας ιδιοκτησίας 4095 λεξεων από Ελληνικά στα Αγγλικά

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  επιθυμώ να καταρτιστεί μια προταση για PHD σχετική με HR και εργασιακές σχέσεις ΄σε διεθνείς εταιρίες

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Urgent College Degree Verification 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a professional pre-employment vetting service in San José, Costa Rica. The focus of this project is to verify the education level of candidates applying for positions within my company. Key Requirements: - Verify educational qualifications: The successful freelancer should have the means to confirm the college/university degrees of our applicants. - Speed & Reliability: The project needs to be completed as soon as possible, so promptness and reliability are crucial. Ideal Skills & Experience: - Experience in pre-employment vetting: Proven experience in conducting pre-employment vetting, particularly educational verification, is essential. - Knowledge of Costa Rican education system: A good understanding of the Costa Rican educat...

  €9 - €37
  Τοπικό
  €9 - €37
  0 προσφορές

  I'm seeking a developer with a strong grasp of content privacy law and web security best practices to help implement CPL compliant user management features on my website. Key Responsibilities: - Implementing user login and registration system on the site. - Ensuring all user data is protected in accordance with CPL standards. Your skills and experience should include: - Proficiency in HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript and Ajax. - Proven experience with web security and data protection. - Familiarity with best practices for user data privacy and compliance with content privacy laws. Please note that I am not able to provide detailed 'specific measures' you need to take to ensure CPL compliance. This is why I am seeking a professional to handle this critical aspect of ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Looking for an experienced contract lawyer to help draft a legally binding partnership agreement related to Project Management. #Located In Saudi Arabia Key responsibilities: - Understand business objectives - Ensure agreement meets legal requirements Ideal freelancer: - Experience in contract law - Knowledge of project management industry - Strong attention to detail Your task is to draft an agreement that clearly outlines the terms of our partnership. This will include details on profit sharing, responsibilities, dispute resolution, and termination conditions. The document should be clear, concise and protect our interests. Expertise in the specific industry is a high advantage.

  €341 (Avg Bid)
  €341 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Pre-Employment Vetting in johannesburg, Africa 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a thorough pre-employment vetting service, specifically in Johannesburg, Africa. The primary objective is to conduct a background check on potential candidates to ensure the safety and integrity of our workforce. Key Responsibilities: - Conduct an in-depth background check covering various areas: - Criminal Records: It's crucial to identify any previous criminal activities. - Employment History: This is to ensure the accuracy of the information provided on the resume. - Education Verification: Confirming the educational qualifications is essential. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in conducting background checks, particularly in Africa. - Proficiency in using reliable resources and databases for the verification proces...

  €9 - €46
  Τοπικό
  €9 - €46
  0 προσφορές
  Law firm Data collect.....1 need 7k data 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to collect immigration Attorney (firm name, Address, city, state, Attorney name if available) in USA. I need 7k data. Thanks gor bid Key deliverables: - Extraction of specified text data from the web - Timely delivery of the collected data Ideal skills and experience: - Proficiency in web scraping tools - Previous experience with collecting text data Please only bid if you can complete this project urgently.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Law SEO Specialist Needed for Long-term Partnership 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in search of an experienced SEO specialist who can work on a long-term basis with a focus on my law niche website. I require 20 keywords and 500 backlinks to be implemented by July 30th. As a separate project, I'm also looking to improve my Domain Authority (DA) and Domain Rating (DR) through Moz. Key Objectives: - Increase website traffic - Improve search engine rankings - Generate more leads and sales I have two payment preferences: - Payment based on milestones, either on a monthly basis or once per project Ideal Candidate Profile: - Proven experience in SEO, specifically within the law niche - Expertise in keyword research and implementation - Proficiency in generating quality backlinks - Experience in improving DA and DR through Moz - Ability to meet dea...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  Make a video Remote Description: This task will require to critically evaluate a sport organisation's (i.e., athlete, team, sport, league, event or brand) employment of social media platform (Instagram/facebook/twitter/tiktok). Length & Submission: Vodcasts are to be no longer than five (5) minutes in length. While addressing the over-arching question regarding the use of social media is mandatory, how this is achieved. That is, no script or format must be followed. You are encouraged to BE CREATIVE. The use of music, visuals and (tasteful) humour to illustrate your point and accompany your argument are strongly encouraged. A successful vodcast is a compelling vodcast, and a compelling vodcast is creative. Criteria for the vodcast assessment are highlighted below:...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Legal Consultation expetrt in English and Indian Law 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking a legal consultant for our company RCUG Consultancy Private Limited who is expert in English and Indian Law as well as have extensive experience in consulting and handling legal cases The desired candidate should have LLB and LLM degree from a recognised institution

  €424 (Avg Bid)
  €424 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm in need of professional ...actions concerning it. Key tasks include, but are not limited to: 1. Completing all necessary bankruptcy paperwork 2. Anticipating and navigating any potential student loan challenges I already have the following documents in hand: - Credit counseling certificate - Pay-stubs for the last six months - Tax returns for the last two years Ideal candidates will be: - Extremely familiar with bankruptcy law, particularly Chapter 7 - Experienced in handling student loans within bankruptcy cases - Detail-oriented with excellent paperwork skills This is a nuanced case that will require both attention to detail and broad knowledge of how student loan debt is treated within Chapter 7 bankruptcy cases. Should you possess these skills, I look forward to he...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...seeking a skilled lawyer with extensive knowledge in international real estate law to meticulously review a lease agreement (excluding the addendum). The focus is on identifying potential pitfalls in the agreement's terms and conditions, rent payment schedule, and security deposit requirements. Key Responsibilities: - Thoroughly analyze the agreement and pinpoint any areas with legal risks or potential issues - Provide detailed suggestions, including specific language modifications, on how to rectify the identified pitfalls - Rewrite the agreement in a manner that aligns with Texas real estate law standards and best practices The ideal candidate should have: - A strong background in real estate and property law, with a focus on international jurisdictions - ...

  €249 (Avg Bid)
  €249 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am currently looking for a proficient Certified Public Accountant (CPA) based in Thailand to help in the incorporation of a Limited Liability Company (LLC). The industry of operation is yet to be decided. Key...Familiarity with Thai incorporation laws and rules with a particular focus on LLCs. - Flexibility: The exact industry of operation is to be discussed, so a versatile background would be ideal. - Experience with foreign shareholders/directors: The company will have foreign shareholders or directors, so experience in this specific area is important. Skills and Experience: - Expertise in Thai corporate Law - Background in business incorporation set up - Experience with businesses having foreign shareholders or directors. Please provide examples of prior experience if ...

  €137 - €411
  €137 - €411
  0 προσφορές

  ...students understand the basic concepts and solve practice questions related to specific topics necessary for the law entrance exam (CUET PG, MHCET). Key Details: - I did not specify the topics or subtopics in advance, thus a general understanding of Algebra, Geometry, Arithmetic and Statistics is desirable. - I anticipate each session would last approximately 30 minutes, focused on one specific topic during that time. - Each session should involve explaining the basic concepts of the chosen topic/subtopic and solve at least 2 related problems. Ideal Skills: - Proficient in Algebra, Geometry, Arithmetic and Statistics - Teaching or tutoring experience. - Familiarity with law entrance exam (CUET PG, MHCET) curriculum is a bonus. The entire math plalist (all topics) mu...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Legal Advice & Australian Import Assistance 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Applications. We are seeking a highly motivated and detail-oriented individual to join our team as a Legal Assistant. This position is ideal for law students with a high GPA who specialize in regulatory affairs related to the Therapeutic Goods Administration (TGA) and the Office of Drug Control (ODC). Key Responsibilities: Review and prepare documents for license and permit applications. Ensure all required qualifications and documentation are complete and accurate. Manage and expedite application processes. Communicate with regulatory authorities to inquire about and follow up on application statuses. Qualifications: Currently enrolled in a law program with a strong academic record (high GPA). Knowledge of TGA and ODC regulatory requirements. Excellent attention to...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  web application 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...*Appointment and Court Dates:* - Calendar view of court dates and appointments - Appointment booking and rescheduling options - Integration with legal calendaring tools 3. *Billing and Invoicing:* - Time tracking for billable hours - Invoice generation and management - Payment tracking 4. *Legal Research Tools:* - Access to legal databases and resources - Case law search - Legal document templates 5. *Document Management:* - Secure document storage and sharing - Templates for common legal documents and forms - Digital signatures 6. *Task Management:* - To-do lists - Deadline tracking - Case management tools ### Additional Features for Both 1. *Messaging System:* - Secure messaging with clients - N...

  €1308 (Avg Bid)
  €1308 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I am in need of a professional writer who has a knack for engaging storytelling and a firm understanding of legal requirements. My project is specific; it's about my life story written for two main reasons. 1. Personal reflection 2. To serve as evidence in an ongoing case The right fit for this task will have a background in law, preferably with some experience in document preparation for court proceedings. This project requires the ability to write precisely, accurately and confidentially about personal and legal details. Experience in the following fields is ideal: • Legal writing • Biography or memoir writing • Non-fiction storytelling • Data protection and confidentiality This is a sensitive project that demands professionalism, empathy, and a high ...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I'm in need of someone who can quickly and efficiently update my original resume. The updates are intended for the objective section, recent experience, and employment details. Skills and Experience: - Highly competent in copyediting and proofreading - Extensive experience in resume writing and updating - Prompt and reliable - Familiarity with current resume trends and formats - Proficient in MS Word and Google Docs Please note that I need this task complete ASAP, so ability to start immediately would be highly advantageous.

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I'm currently separated and in need of someone proficient in legal documentation preparation to assist me in preparing my divorce paperwork. Key requirements include: - Knowledge of divorce procedures and documentation - Strong attention to detail - Ability to maintain client confidentiality - Prompt and clear communication Ideally, I'd need the project completed within a...requirements include: - Knowledge of divorce procedures and documentation - Strong attention to detail - Ability to maintain client confidentiality - Prompt and clear communication Ideally, I'd need the project completed within a month. I currently have my marriage certificate available for reference, but no prenuptial agreement or financial documents on hand. Freelancers experienced in family la...

  €386 (Avg Bid)
  €386 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...cohesiveness. Section Breakdown: AI Solutions: The Future is Here Enhance business efficiency and productivity Boost profitability with AI-driven insights Streamline operations and save valuable time Develop custom AI solutions tailored to your needs Provide comprehensive AI training for your team Offer CPD accredited courses to upskill professionals Deliver bespoke AI courses for companies and law firms Ensure seamless integration of AI technologies Facilitate data-driven decision-making processes Stay ahead of the competition with cutting-edge AI Speaking on Stage in the UK and Internationally Gain visibility with showreel opportunities Access paid speaking engagements in the UK and internationally Sell your products or services to a packed audience Build and enhance your c...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  24 συμμετοχές
  Software License Agreement for Commercial Software 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a seasoned legal professional who can draft a Software License Agreement for my upcoming commercial software. - **Legal Expertise**: I need someone with a strong background in software licensing and commercial law. - **Understanding of Commercial Software and Individual Users**: The ideal candidate should be able to craft terms that are suitable for a commercial product intended for individual users. - **Attention to Detail**: The agreement should be thorough, covering all necessary areas to protect both my software and its users. - **Revisions**: I may require a few rounds of revision based on feedback and additional guidance. This project is ideal for someone who can balance legal precision with user-friendly language, providing the necessary protection fo...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Requiring assistance with business contracts, I'm seeking a professional corporate lawyer with deep knowledge of contract law. Even though this project is for personal use, the business contracts involved require someone accustomed to meticulous detail and understanding legal jargon. Any experience working with individuals on business matters is a strong plus. Counsel is not needed for intellectual property or employment issues, solely for business contract consultation and assistance.

  €845 (Avg Bid)
  €845 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in need of comprehensive, detailed notes on PG Diploma in Cyber Law syllabus. These notes are essential for my study and reference, so I'm looking for an expert who can deliver high-quality content. Key Requirements: - The notes should be in Word documents. - Cover all the relevant topics in the Given Syllabus. Ideal Skills: - Extensive knowledge and experience in Information Technology. - Excellent writing skills. - Understanding of the depth and breadth of a professional Diploma syllabus. Please get in touch if you're confident in your ability to deliver this project effectively.

  €10 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €10
  10 συμμετοχές

  I'm seeking a UK based lawyer with expertise in commercial/contract law to provide me with some advice on a potential legal action. Key Points: - I'm looking for general legal advice regarding a commercial dispute. - You must have a strong understanding of UK laws and regulations. - as an LLP if a judge rule against me - can they come after my personal assets? - How to respond to my clients solicitors letters - Do I need a solicitor to respond - Offer advice in terms of how to respond to my client directly too.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Legal Complaint Drafting Against Samsung 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I n...rights, product liability laws, and relevant legal framework - Strong legal research skills to back up the claims in the complaint - Familiarity with court procedures in the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania and/or Court of Common Pleas in Philadelphia I am looking for a freelancer who is not only proficient in legal writing, but who also has experience with consumer law and has a track record of successful litigation in similar cases. This project will require attention to detail, excellent communication with me to understand the specifics of my case, and the ability to craft a compelling legal argument. A successful outcome of this project would be a well-researched and comprehensive legal complaint that demonstrates the strength of my case agains...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  Hello; We are a law firm and we are seeking a skilled and highly professional designer to provide a simple, professional and modern visual ID design to all our marketing materials; we already have our own logo but we are seeking to have a new visual ID. Only professional applicants with professional and creative skills are required please, please let us know should you are interested. Thank you

  €279 (Avg Bid)
  €279 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  I'm seeking a talented professional who can create the content for my new website. Key requirements: - You'll be responsible for writing all the text content for the site. - The website is primarily focused around copyright. Your skills should include: - Exceptional writing abilities, with experience in creating web content. - Understanding of copyright law, or the ability to research and write authoritatively on the subject. - The capacity to communicate complex concepts in a clear and engaging manner. - Proven track record in content creation for professional websites. Please get in touch with examples of your previous work, especially if they relate to copyright or any other legal field.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Creation of Comprehensive Academic Programme 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking to develop academic materials for three diverse academic programmes - Law, Business, and Computing. I need to have a complete set of study materials, assignments, and tutor notes crafted for each of these programmes. Requirements: - Study Materials: - The study materials should be well-structured, detailed, and focused on providing an in-depth understanding of the subject matter. - The content should be highly engaging and capable of sustaining the interest of students. - Assignments: - The assignments should challenge students' understanding and comprehension of the subject. - They should also be designed to promote critical thinking and analytical skills. - Tutor Notes: - The tutor notes must be comprehensive and clear, providing insights and addi...

  €446 (Avg Bid)
  €446 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Pre-Employment Vetting { Manassas, Virginia} -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional who can help us with pre-employment vetting. Key Requirements: - I need the freelancer to strictly verify the employment history of our potential employee. - The verification should be focused on confirming the employment dates and positions held by the candidates. - I prefer the verification to be based on the review of the documents provided by the applicants. Ideal Skills: - Strong experience in conducting employment history verification. - Attention to detail and the ability to detect discrepancies in documents. - Good communication skills to follow up (if necessary) and the ability to maintain confidentiality.

  €34 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €34 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am a tourist in the United States, with a job offer to coach tennis at the intermediate level. I need aid in obtaining an O1 visa. I need support with writing the documentation and putting together all the paperwork for submitting it to USCIS. - Ideal Candidate: An exp...O1 visa. I need support with writing the documentation and putting together all the paperwork for submitting it to USCIS. - Ideal Candidate: An experienced immigration attorney, with specific knowledge in securing O1 visas for jobs in the sports industry. - Task: Advise me in filing necessary paperwork and ensuring legal compliance throughout the process. - Key skill: Fluent in immigration law, especially for sports-profession related O1 visas. Please only submit a proposal if you meet the above req...

  €826 (Avg Bid)
  €826 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Trophy icon Modern Law Firm Logo Design 11 μέρες left

  I am looking for a skilled graphic designer to create a professional and modern logo for my law firm, LIONHART INJURY LAW. Key Requirements: - The logo should incorporate the color scheme of blue and gold. - The design should be modern and professional in style. - Include a lion as a symbol in the logo. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing professional and modern logos. - Strong understanding of color theory, particularly with blue and gold. - Proficient in incorporating symbols (specifically lions) into designs for a corporate context.

  €367 (Avg Bid)
  €367
  609 συμμετοχές

  I'm currently facing issues with my tenant's non-payment of rent and require the expertise to legally carry out an eviction. I have bank statements as proof of non-payment and a signed lease agreement in place. Minnesota specific. Experience with on-line following Skills and Experience: • Expertise in tenant law • Experience in handling eviction cases • Ability to navigate through potential legal loopholes • Knowledge in gathering and presenting evidence effectively Tasks I need assistance with: • Review and assess the solidity of my case • Advice on the best legal steps to take • Help in preparing and presenting my case If this sounds like a task you're well suited for, I'd love to hear from you. Please provide referen...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Pre-Employment Vetting in Caen 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced freelancer to aid in the pre-employment vetting process. Here are the details: - **Scope of Work:** The primary task at hand is to focus on verifying the employment history of potential employees. - **Timeline:** Due to the urgency of the hiring process, the completion of the project is required ASAP. The ideal candidate for this position should be well-versed in performing employment history verifications. Previous experience in this field is crucial, as well as a good understanding of the legal constraints in France. Please provide your approach and methodology in your proposal, as well as a projected timeline for completion.

  €51 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €51 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Experience in automotive modeling and animation, with a focus on Formula 1 videos. * Knowledge of F1 is not required but is highly desired. * Experience in film production or other animation industries is a plus. * Knowledge of other 3D software and tools is a plus. * Familiarity with scripting or programming for automation within Blender is a plus. Company Name: Formula Neon Location: Remote Employment Type: Full-time/Part-time/Contract Join us and be a part of a team that values creativity, innovation, and excellence in 3D art and animation!...

  €381 (Avg Bid)
  €381 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Employment Verification Report in Spain 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert in pre-employment vetting who can conduct employment history verification for candidates in Spain. Key Requirements: - Conduct detailed verification of candidates' employment history. - Provide a concise, detailed report in PDF format, including dates of employment and job titles. - The report should be easily understood and comprehensive. Ideal Skills: - Experience in pre-employment vetting, specifically employment history verification. - Knowledge of Spanish employment laws and regulations. - Ability to generate clear, professional reports in PDF format.

  €23 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Please help me to collect my damges from crooked people in coop and in the board and in the law firm whom hate me and have framed for years

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Pre-Employment Education Verification - Venezuela -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a professional who can help me verify the education credentials of a number of candidates from Venezuela. The project involves: - Conducting pre-employment verification of educational qualifications of prospective hires - Focusing on a range of educational levels (high school, college/university, technical/vocational) - Handling all the necessary documentation or information that I can provide Ideal skills and experience: - Experience in conducting educational background checks, particularly in Venezuela - Familiarity with different levels of education verification processes - Ability to work with varied types of educational documentation - Excellent attention to detail and ability to provide thorough, accurate reports Please note that the number of individuals and the s...

  €9 - €46
  Τοπικό
  €9 - €46
  0 προσφορές

  I need a simple, intuitive, google sheets shift scheduling solution for a small police department. The tool should enable part-time officers to input their availability without altering other important details. Key council members should also have access to keep track of the schedule. Requirements: - Google Sheets: Should be easily accessible thro...through a google account - User roles & privileges: Different users should have varying access rights. For example, only part-time officers should be able to enter/edit their personal availability and council members should be able to view the schedule. Ideal skills and experience: - Experience in developing web-based scheduler tools - Understanding of access privilege control - Familiarity with law enforcement scheduling ne...

  €138 - €230
  Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €138 - €230
  27 προσφορές
  Online Multi-User Dashboard with Advanced Reporting 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled and experienced professional or team to develop a comprehensive online multi-user dashboard. The primary purpose of this dashboard will be to manage user subscriptions while providing a visual dashboard displaying real-time or near-real-time small package volum...and resolution times. Data Protection Agreement: • Ensure compliance with relevant data protection laws (e.g., GDPR, CCPA) and include clauses on how data should be handled, stored, and protected. Termination Clause: • Define the conditions under which the agreement can be terminated, including breach of contract, non-performance, or other specified reasons. Governing Law and Dispute Resolution: • Specify the governing law and the method of dispute resolution (e.g., ar...

  €4296 (Avg Bid)
  €4296 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές
  Contract Dispute Resolution with California Attorney 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a professional, I'm currently dealing with a contract dispute involving an attorney in California. The situation is under the realm of contract law and falls under breach of contract. My main aim is to seek contract enforcement. The ideal candidate for this project should be a US-based lawyer with a specialization in contract law. You should have an in-depth understanding of the legal system in California. Experience in handling disputes with lawyers would be a significant advantage. The key tasks that you would need to accomplish include: - Reviewing the contract in question and understanding its terms and conditions. - Assessing the breach of contract to build a strong case for contract enforcement. - Representing me in negotiations with the attorney in question. ...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Need Legal Consultant expert in English Law 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Conduct thorough research on legal issues pertaining to both English Law and Indian Law. Prepare and review legal documents, contracts, and agreements. Advise clients on legal rights, obligations, and risks in business transactions and operations. Represent clients in negotiations and provide dispute resolution strategies. Stay updated with the latest legal developments and regulatory changes in both jurisdictions. Collaborate with clients to understand their needs and provide tailored legal solutions. Maintain confidentiality and handle sensitive information with the utmost integrity. Requirements: Advanced degree in Law (LLM) from a recognized institution. Extensive knowledge and experience in both English Law and Indian Law. Proven track record of ...

  €438 (Avg Bid)
  €438 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  In search of a voice artist for a quick project to record a greeting for a law firm's phone answering system. Ideal candidate would provide: - A female voice fitting the age range of 26-50. - Capability to project a serious and professional tone. Preferred skills and experience: - Experience specifically in voice-over work. - Able to deliver a tone that resonates with a mature and professional audience. - An understanding of tempo and pitch necessary for delivering serious, professional content.

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...a modern label for a spirits bottle. Ideal skills and experience: - Proven experience in designing liquor labels, particularly for spirits. - A strong portfolio showcasing your past works, specifically in a modern design style. - Ability to translate brand elements and product characteristics into a visually appealing label. Key Requirements: - Design should be modern and elegant - Incorporate law related artworked (EXAMPLE: Scales of Justice) - Suitable for paper material - Dimensions 4"x4" 1. We need a logo made first 2. Front Label will include logo 100% Blue Weber Agave Spirit 4. Barrel Proof (hand written alc % only) 5. Aged (hand written in months) 6. 375ML 7. Back Label 8. Logo 9. Barcode 10. Aged & Bottled By Private Label Distillery, Colorado Springs, C...

  €282 (Avg Bid)
  €282 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Pre-employment Vetting in Maracaibo, Venezuela 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...potential employees for my company based in Maracaibo, Venezuela. Key Requirements: - Conduct an exhaustive background check: This should include but not be limited to criminal records, employment history, and education verification. - Tailored to a specific timeframe: In this case, the background check should cover the last 5 years of the candidate's employment history. - Results should be presented in a clear, concise, and organized manner. - An understanding of the legal framework in Venezuela regarding pre-employment vetting is a huge plus. Ideal Candidate: - Previous experience in conducting pre-employment background checks, especially in a cross-cultural context. - Knowledge of the legal and cultural nuances of conducting background checks i...

  €28 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a professional to work with adults who have learning disabilities, preparing them for employment in Leeds. Key skills to be imparted include: - Customer service skills - Computer literacy skills - Communication skills The focus will be on preparing these adults for a variety of job opportunities including: - Office/administrative jobs - Retail/hospitality jobs - Manufacturing/warehouse jobs Experience working with adults with learning disabilities and a background in vocational training or job coaching is highly desirable. Your approach should be patient, supportive, and tailored to the unique strengths and challenges of each individual.

  €1356 (Avg Bid)
  €1356 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Australian Dependent Student Visa Guidance 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of professional advice regarding the Dependent Student Visa (subclass 500) for Australia. My current situation calls for understanding and navigating 'change of circumstances' pertaining to a new development in family status as we have now separated. Key requirements for this job include: - Comprehensive knowledge about Australian immigration law and student visa policies. - Specific expertise on handling visa cases that involve changes in family status, for instance, marriage or birth etc. - The ability to provide clear, thorough advice suited to my situation. Ideal candidates will have a proven track record in visa consultations, particularly in situations similar to mine. I am looking for informed guidance that will help me navigate this complex process...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Trophy icon Logo Redesign 3 μέρες left

  I'm looking for a talented graphic designer to give my existing logo a fresh look. It's not a complete overhaul; I want to retain the core elements but update the color scheme and font style and subtly tweak the graphics. Law Farm name: Spencer Williams & Mughal Solicitors Important: It's a solicitor's law farm. We want to change it or recreate it. Either you can make it as it is or you can recreate it. The first logo is our current logo, and the last two are references. It's got to be very clean and look good. Color: Either you can choose our current color or you can check the last two attachments for color ideas. Key Points: - This project is about evolution, not revolution. The core idea behind the logo should be preserved. - The ...

  €11 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €11
  60 συμμετοχές

  Κορυφαία employment law Άρθρα Κοινότητας