Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,305 elearning δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  elearning digital Έχει λήξει left

  Χρειαζομαι εναν ανθρωπο να μπορει να κανει μαθηματα εξ αποστασεως σε θεματα τεχνολογιας και smartphones

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  eLearning Online Marketing Έχει λήξει left

  I need to hire someone for a project regarding online marketing and promotion of eLearning courses that are hosted in a Learning Management System. Ενδιαφέρομαι για την προσληψη ενός συεργάτη προκειμένου να αναλάβει ένα project που αφορά το online marketing and promotion eLearning μαθημάτων που υπάρχουν σε μια on...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  θα ηθελα την δημιουργια μιας πλατφορμας eclass για μαθηματα τυπου elearning

  €3259 (Avg Bid)
  €3259 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Συγγραφή άρθρων Έχει λήξει left

  Ζητείται αρθρογράφος για τη συγγραφή άρθρων σε eLearning, νέες τεχνολογίες, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όλα τα άρθρα θα πρέπει να είναι SEO optimized και θα αναρτώντα&i...

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές

  ...an eLearning Content Developer who has expertise in iSpring, Adobe Captivate, Moodle and other similar tools . The ideal candidate should have experience in creating SCORM compliant interactive activities, video lectures, and quizzes and assessments. Skills and Experience: - Expertise in iSpring, Adobe Captivate, Moodle, & similar tools - Proven track record in creating SCORM compliant eLearning content - Ability to design and develop interactive activities, video lectures, and quizzes and assessments - Proficiency in using multimedia elements such as audio, video, and graphics to enhance the eLearning experience - Strong understanding of instructional design principles and adult learning theories Project Details: - Duration: Less than 1 month - The project in...

  €201 (Avg Bid)
  €201 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Medical training course 5 μέρες left

  Create eLearning course for Motorsport Medical officer Deadline 13 Dec 2023

  €1214 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1214 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am looking for a freelancer who has good experience in applying and using the ARmember plug for a membership directory project. The primary purpose of using the ARm...ARmember plug is to create a membership directory and community chat. Specific functionalities that need to be implemented include membership levels. I require assistance in both setting up the WordPress ARmember plug and maintaining besides creating a community chat. . Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in using the ARmember plug and elearning - Experience in creating membership directories - Familiarity with implementing membership levels - Ability to set up and maintain the ARmember plug - Attention to detail and ability to troubleshoot any issues that ...

  €324 (Avg Bid)
  €324 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές
  7 ACTIONS FUNNEL 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need a sales funnel for our eLearning platform on learnybox. See the project description attached. We look forward to seeing your creativity shine as we embark on this journey together!

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Market my eLearning website to professionals using social media to boost sales. Target Audience: - Professionals Marketing Channels: - Social Media I am looking to generate confirmed sales for my e-learning website. I am looking for minimum 1000 to 2000 subscriptions per month with no cancellations. Desired Outcome: - Boost sales

  €95 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €95 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Video Review For My Website Έχει λήξει left

  I am looking for a lady video reviewer for my eLearning website that is very short less than 1 minute in length. American or British accent. The main goal of the video review is to share customer testimonials. I have specific points that I would like to include in the video review. Skills and experience needed: - Creative storytelling abilities - Experience in creating customer testimonial videos - Attention to detail in incorporating specific points into the video review

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Tit...Recruitment Application with eLearning Features Target Audience: Both Students and Professionals Recruitment Features: - Job Posting: Users can post job openings and specify requirements - Resume Screening: Ability to screen and filter resumes based on specified criteria eLearning Features: - Assessment and Grading: Interactive assessments to evaluate users' knowledge and track progress - Progress Tracking: Monitor learners' progress and provide real-time feedback Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development languages (e.g., HTML, CSS, JavaScript) - Experience in building interactive eLearning platforms - Knowledge of database management and user authentication systems - Strong problem-solving skills to ensure smooth integration of ...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Project Description: I am looking for a skilled professional to film and edit a 35+ video eLearning program called "Achieve Sales Excellence". The desired style for the videos is professional and formal, creating a polished and authoritative tone. I have a detailed plan for the specific scenes and content that should be included in the videos. The preferred video format is training/instructional, providing step-by-step guidance and tips for achieving sales excellence. Ideal Skills and Experience: - Experience in filming and editing eLearning programs - Proficiency in creating professional and formal video content - Ability to follow a detailed plan and accurately incorporate specific scenes and content - Strong understanding of training/instructional v...

  €3253 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €3253 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Desktop Application Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled developer to create a desktop application that is compatible with Windows operating system. The primary function of the application will be elearning, although specific features and functionalities are yet to be determined. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in desktop application development - Experience in creating applications for Windows operating system - Knowledge of elearning platforms and functionalities

  €488 (Avg Bid)
  €488 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am looking for an online curriculum e-learning content developer who specializes in coding and robotics. The curriculum is intended for children age 6 to 17 years old .The ideal candidate should have experience in developing e-learning content with moderate interaction, such as quiz and games. Knowledge of coding and robotics is essential for this project. Microbit / lego Prime spike / Edison Create the lesson resources( instructional video , step by step guide , quizzes , lesson plan etc) to be convert currate into our LMS Looking into developing 3 levels ( basic , intermediate and advance ) . 36 lessons x 1 hour per level Other coding or robotics Modification the lesson resources( include instructional video , step by step guide , quizzes , lesson plan etc) to be convert currate in...

  €361 (Avg Bid)
  €361 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  eLearning Course Creation Έχει λήξει left

  Project Includes 6 training presentation with 215 slides. Will include voiceovers.

  €1391 (Avg Bid)
  €1391 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Mobile app for eLearning Έχει λήξει left

  Mobile app for eLearning Platform Compatibility: - The app should be compatible with Android devices. App Features: - Video lectures and Notes of content - Quiz functionality - Course progress tracking - Interactive exercises Target Audience: - The app is specifically designed for students. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing mobile apps for Android platforms - Proficiency in integrating video content and note-taking features - Knowledge in building interactive exercises and quiz functionality - Ability to implement course progress tracking and analytics Please note that the client is only looking for Android compatibility and the target audience is students.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking to have a series of 5-7 images converted into high-quality vector illustrations. The original images are of underground mining methods and I need these recreated with slight differences due to copyright. It is important that t...recreated with slight differences due to copyright. It is important that these recreations represent the specifications of the original images with precision. I will provide the exact colour scheme that is allowed to be used for this job. The font that must be used in the illustrations is Montserrat. Please note I am looking for a long-term relationship with an illustrator. My company does eLearning courses and we need illustrations of a realistic, technical nature most often. Please show me your work/portfolio/website when you apply. Than...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Brand logo Έχει λήξει left

  KEM Healthcare Marketing is an agency of dedicated professionals with a shared commitment to excellence. We bring together a diverse range of skills, experiences, and perspectives, allowing us to approach healthcare marketing with fresh ideas and a comprehensive understanding of the industry. Marketing services I offer are: Email & database Social Media Influencer outreach HCP & Retail Staff eLearning Event Management Content Development Print Marketing Materials TV, Radio & Outdoor Advertising Product Development, Cause Marketing Incentive Programs Retailer Ranging

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Brand logo -- 2 Έχει λήξει left

  KEM Healthcare Marketing is an agency of dedicated professionals with a shared commitment to excellence. We bring together a diverse range of skills, experiences, and perspectives, allowing us to approach healthcare marketing with fresh ideas and a comprehensive understanding of the industry. Marketing services I offer are: Email & database Social Media Influencer outreach HCP & Retail Staff eLearning Event Management Content Development Print Marketing Materials TV, Radio & Outdoor Advertising Product Development, Cause Marketing Incentive Programs Retailer Ranging

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  Project Title: Creating a Soft Skills Elearning Course for Retail Service Subject Matter: Soft Skills Desired Outcome: Improved job performance Number of Modules: 1-3 Skills and Experience Needed: - Experience in designing and developing elearning courses - Strong knowledge of instructional design principles - Proficiency in Articulate Rise or similar elearning authoring tools - Understanding of soft skills and their importance in the workplace - Ability to create engaging and interactive learning experiences - Excellent communication and collaboration skills to work with subject matter experts Project Description: We are looking for an experienced elearning developer to create a comprehensive elearning course on soft skills. The main objective of thi...

  €795 (Avg Bid)
  €795 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Website for knowledge management Έχει λήξει left

  This project requires the development of a prototype website for sharing and reusing eLearning courses. The skills needed to complete this project includes Javascript, MySql, PhP and an understanding of recommendation algorithms. Please note this is a simple website which includes a login page, user interface, a small database and a recommendation mechanism for retrieving items from the database. See file attached for more specific details.

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  132 προσφορές

  Social media handler needed for an elearning website Skills required: - Experience in social media management and content creation - Proficiency in Instagram marketing and analytics - Strong understanding of educational content development Responsibilities: - Manage and curate Instagram account for the elearning website - Create and schedule daily educational posts to engage and educate our audience - Develop creative and engaging content that aligns with our brand and target audience - Monitor and respond to comments and direct messages on Instagram - Analyze and report on social media metrics and adjust strategies accordingly Requirements: - Proven track record in managing successful Instagram accounts - Excellent written and verbal communication skills - Ability to wo...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  ...the implementation and integration of LTI 1.3 Core, Deep Linking, Grade Book, and Names & Roles standards. • Collaborate with development teams to design, implement, and maintain LTI integrations for our eLearning platforms. • Stay current with LTI Advantage certification requirements and ensure our systems comply with the latest standards. • Troubleshoot and debug LTI-related issues, providing effective solutions. • Serve as a subject matter expert for LTI, supporting cross-functional teams and offering technical guidance. • Keep abreast of industry trends and emerging technologies in eLearning and educational technology. Requirements: • Successful LTI Advantage certification for a learning platform or learning tool is mandatory. • E...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Wordpress optimization for LMS Έχει λήξει left

  We are seeking a knowledgeable and experienced WordPress developer with expertise in SEO and Learning Management Systems (LMS) to help optimize our website. We are a university, and this website is specifically designed for our EMBA students. It offers eLearning (using the WPLMS theme), events (with The Events Calendar plugin), and a point-earning system (utilizing the myCred plugin). Students can redeem these points for goods, so the website includes features related to products and orders through the WooCommerce plugin. Our website doesn't serve a large number of students, but it is a valuable tool for the select elite students at our school. Additionally, this site serves as our admissions portal. The most important purpose is to promote our website by sharing articles and ...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  133 προσφορές
  Develop Elearn on Storyline Έχει λήξει left

  ...looking for a skilled eLearning developer to create a 30-60 minute course on Soft Skills/Leadership using Storyline. Requirements: - Experience in developing eLearning courses of similar length and subject matter - Proficiency in using Storyline to create engaging and interactive content - Ability to suggest and incorporate visual and interactive elements that enhance the learning experience Skills and experience: - Strong knowledge and understanding of soft skills and leadership principles - Proficiency in instructional design and adult learning theories - Experience in creating visually appealing and interactive eLearning content - Ability to incorporate multimedia elements such as videos, quizzes, and interactive scenarios If you have a creative approach to ...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Quiero desarrollar un plataforma que permita la publicación de contenidos en scorm. La plataforma debe tener: - Inicio de sesión por GMail y Facebook con el registro básico de datos de usuario nombres, apellidos y dni - Lista de scorm con paginacion y los scorm deben estar organizados en categorías - Debe permitir publicar, editar y eliminar un scorm Cada publicación de Scorm debe tener: - Titulo - Descripción corta - Fecha de publicación - Categoría - Usuario - Archivo ZIP del SCORM (Shareable Content Object Reference Model) Importante: Un vez publicado debe reproducirse el SCORM y guardar el puntaje o avance obtenidos por los usuarios que reproducen el scorm. Deben estar desarrollado Front End Angular y Backend en PHP Para el m...

  €180 (Avg Bid)
  €180 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We are a Nursery-XII school based out of Bihar. We are looking for individuals to join our eLearning team that helps us with creating Canva and iSpring content (learning material, interactive quizzes and assessments) for our Moodle website. Timeline: This is a full-time opportunity, and we are looking for someone who can start immediately and provided dedicated support for fixed number of hours on daily basis. Based on the extent of involvement, we can mutually identify the opportunities where they can contribute. Skills and Experience: - Proficiency in using Canva and iSpring to create engaging and interactive content. Open to training in iSpring using AI but we expect good level of familiarity with content creation - Knowledge of Moodle course creation - Experience in designin...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  My Joomla based website is already live and functioning, however I am looking for a freelancer to take it to the next level. I am looking for a freelancer with some experience in eLearning platforms (preferred but not necessary), as well as a fluency in both English and Portuguese (required). I am looking for someone from either the Brazil Sao Paulo or Rio de Janeiro time zone. The project includes the development of custom functionality, as well as the translation of English content into Portuguese. I would also like the freelancer to have some marketing skills, although this is optional.

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Create eLearning course Έχει λήξει left

  I am seeking a skilled freelancer to create an interactive eLearning course for my business. The course should be text-based with a few videos, and contain quizzes and assessments so that I can track learner progress. All content will be provided by me, and an example of some of the content is attached, this is derived from a presentation used in our classroom training session. I expect you to collaborate with our subject matter expert so you can understand the content that we provide. The estimated duration of the course is 1-3 hours and I have a detailed curriculum which needs to be followed. I am looking for someone who has a background creating eLearning courses, and a high level of attention to detail in the creation of course content. The end product should be delivere...

  €988 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €988 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Im looking for online curriculum developer (self learning elearning) Topics : coding and Robotics : edison, , mircobit , spike prime lego, roblex etc Ages : 7 to 15 years old . Development and design include instructional video , step by step guide , quizzes , lesson plan etc. Looking into developing 3 levels ( basic , intermediate and advance ) . 36 lessons x 1 hour per level delivery include : -online delivery step by step instructional guide ( including hand-on and teaching video ) - video must be createe include putting our logo in the video , subtitle and voice over in English. - voice scripting will also be display and allow converting to other language. - Quiz and interactive gamification during the learning . - Assessment and upload of project at this end of the day - Less...

  €351 (Avg Bid)
  €351 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  eLearning content developement Έχει λήξει left

  ...to develop an engaging eLearning module and captivating online video targeted at the blue-collar workforce. We are an ed-tech SAAS startup committed to delivering high-quality content that effectively trains and prepares individuals for blue-collar jobs. If you have experience in developing eLearning and rich multimedia content, you are invited to apply for the project. We can share the detailed scope of the project subsequently. We look forward to reviewing your application and discussing this opportunity further! It is suggested to share the following details while applying. a. details of any previous eLearning project undertaken. b. details of any previous multimedia project undertaken c. Your team strength d. Your experience in the field. e. eL...

  €493 (Avg Bid)
  €493 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  elearing platform with courses management, asessment and Evaluation with scholarship exam form.

  €682 (Avg Bid)
  €682 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  elearning IT Content Developer Έχει λήξει left

  We are looking to hire an elearning IT Content Developer to create content covering Cloud Computing. The target audience is intermediate level users with a prior understanding of IT topics, such as Programming Languages, Networking, and Cybersecurity. As part of the project, we have identified specific learning objectives that the content must meet. The right freelancer should have excellent writing skills, an aptitude for explaining complex topics in an engaging way, and a working knowledge in the Cloud Computing field.

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Content Developer Έχει λήξει left

  I am looking for a talented content developer to create eLearning courses targeting to working professionals in IT domain. This involves creating an entire course (PPTs, Slide notes, Daigrams, Visuals ,etc) from scratch, and incorporate the review comments and feedback from SMEs. The content must be engaging and captivating, taking into account the level of sophistication of the target audience. The content developer should have experience in creating eLearning content and Instructional design, as accuracy and quality are paramount for this project. Additionally, the content should be engaging, inspiring, and immersive for the learners. If you are an experienced content developer who has created eLearning courses before, then I would love to hear from you and see exa...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Project Title: Creating a Soft Skills Elearning Course for Improved Job Performance Subject Matter: Soft Skills Desired Outcome: Improved job performance Number of Modules: 1-3 Skills and Experience Needed: - Experience in designing and developing elearning courses - Strong knowledge of instructional design principles - Proficiency in Articulate Rise or similar elearning authoring tools - Understanding of soft skills and their importance in the workplace - Ability to create engaging and interactive learning experiences - Excellent communication and collaboration skills to work with subject matter experts Project Description: We are looking for an experienced elearning developer to create a comprehensive elearning course on soft skills. The main objec...

  €603 (Avg Bid)
  €603 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Project Description: I am looking for a skilled freelancer to create a promotional short video (120 seconds or less) about an eLearning Metaverse for people with disabilities (The platform name is ALEMNEY). The platform is applying for an innovation award and the the video's target audience is the jury committee, with the primary message being to empower people with disabilities. Skills and Experience: - Experience in creating promotional videos for a diverse audience - Ability to effectively convey empowering messages through visual storytelling - Familiarity with eLearning platforms and their benefits in education - Knowledge of accessibility standards and practices for people with disabilities - Creativity and the ability to come up with visually appealing and engagi...

  €59 (Avg Bid)
  Επείγον Εγγυημένος
  €59
  29 συμμετοχές
  Graphic Artist Έχει λήξει left

  ...a passion for User Interface Design and Web Design? Do you thrive in a dynamic and innovative eLearning environment? If so, we have an exciting opportunity for you! About Us: We are a leading eLearning business dedicated to empowering learners worldwide through engaging and interactive educational experiences. Our commitment to excellence and creativity drives us to seek a Graphic Artist who can make a significant impact on our learners' journey. Job Position: Graphic Artist (3-Month Contract) Location: Coorparoo Duration: 3 Months (with potential for extension) Your Responsibilities: As a Graphic Artist on our team, you will: - Create visually stunning User Interfaces that enhance the eLearning experience. - Craft intuitive and user-friendly designs for our...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  eLearning system - Moodle Έχει λήξει left

  Hi I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  eLearning system - Moodle Έχει λήξει left

  Hi I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a Freelancer to help me create and implement an online cou...need to help me build the course and upload it to the platform. The course should take somewhere between 1-10 hours to complete. I am open to some customization or additional features, but the main focus should be on ensuring the course is created and integrated seamlessly into the platform. I need an Odoo expert. The freelancer will provide direction about how to create the course in Oddo elearning and how to integrate the course into the website which is also on Odoo. The recruiter will not create the courses per se. We require directions about how to do that in Odoo so that in future we can do it all by ourselves. However, he will not spend less than 4 hours. I look forward to hearing from you. ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  ...responsiveness (All browsers and mobiles) - Optimize website performance and load time - Collaborate with backend developers to ensure smooth integration with server-side functionality - Implement best practices for security and data protection - Provide ongoing maintenance and support as needed - Upload files directly to AWS, Vimeo and CloudPDF using presigned URLs Project description: It's elearning platform, there is landing page, dashboard for students and dashboard for instructors - We have Figma design for the landing page and student dashboard, so you have to convert it to React and sure integrate our API with the template. - For the instructor dashboard, we will use pro template called Metronic, you have to add some modifications only and integrate our API with th...

  €5199 (Avg Bid)
  €5199 Μέση Προσφορά
  175 προσφορές
  LearnDash Developer Needed Now Έχει λήξει left

  LearnDash Developer familiar with Wordp...Immediate start. Work required today. We are an established e-learning production company seeking a dedicated LearnDash developer to make critical improvements and integrations on our eLearning website. The ideal candidate will possess a keen eye for visuals, have insights into the latest eLearning features users crave, and exhibit swift expertise in delving into WordPress and LearnDash to implement changes. Key Responsibilities: - Dive into WordPress and make required changes in the LearnDash platform. - Enhance the visual appeal and user experience of our eLearning courses. - Implement latest eLearning trends and features that resonate with users. - Work closely with our team to understand specific requirements and ...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Fulltime Front End Developer -- 2 Έχει λήξει left

  ...personal accountability. understanding of the differing needs and concerns of individuals with varying identities, cultures, backgrounds, and abilities. to fostering an inclusive organizational culture. Desirable qualifications: familiarity with the Jenzabar One software platform, Student Information System, and related web products such as JICS and eLearning. working with an academic learning management system (LMS) such as Canvas or Blackboard. developing/integrating with Web Services using REST APIs or other web protocols (SOAP, HTTP). proficiency working with a client/server database system such as SQL Server, including T-SQL, SSIS packages, and data reporting tools. developing server and/or client-side

  €304 (Avg Bid)
  €304 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Fulltime Front End Developer Έχει λήξει left

  ...personal accountability. understanding of the differing needs and concerns of individuals with varying identities, cultures, backgrounds, and abilities. to fostering an inclusive organizational culture. Desirable qualifications: familiarity with the Jenzabar One software platform, Student Information System, and related web products such as JICS and eLearning. working with an academic learning management system (LMS) such as Canvas or Blackboard. developing/integrating with Web Services using REST APIs or other web protocols (SOAP, HTTP). proficiency working with a client/server database system such as SQL Server, including T-SQL, SSIS packages, and data reporting tools. developing server and/or client-side

  €270 (Avg Bid)
  €270 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  UI/UX Design for an app Έχει λήξει left

  I'm looking for a UI/UX Designer for an underdevelopment app for both iOS and Android platforms. I have a rough idea of what I'm looking for in terms of design, but would need help with further development. This app will be focused on education and elearning. As of now, I need around 12 screens to be designed. I'm looking for a talented UI/UX designer who can design the app as per my needs. The benefits of the app should be also taken into consideration, which may include improved user experience, creating a lasting impact, and drawing attention from a wide number of users. This person should also have the expertise to effectively provide testing and maintenance post-deployment. Finally, this person should be able to deliver within the given deadline.

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can provide EPR, CRM, and Hospital Management solutions Specific requirements include: - Design and development of eLearning modules, EPR, CRM, and Hospital Management - Integration of the specific platform chosen by the client - Customization of the EPR, CRM, and Hospital Management solutions to meet the client's specific needs and requirements Ideal skills and experience for the job: - Experience in developing EPR, CRM, and Hospital Management solutions. - Proficiency in the specific platform chosen by the client - Strong understanding of the healthcare industry and its processes Budget for this project is between $1000 and $5000. If you have the necessary skills and experience and are able to work within the specified budget, please su...

  €3883 (Avg Bid)
  €3883 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  We are looking for an experienced Full-Stack Moodle Developer to join our dynamic team. Responsibilities Develop, customize, and maintain Moodle-based eLearning platforms. Collaborate with cross-functional teams to define, design, and implement new modules and features. Conduct performance testing to ensure system reliability, capacity, and scalability. Work closely with front-end and back-end developers to implement versatile solutions. Troubleshoot and resolve issues related to Moodle platforms. Requirements 4-5 years of experience in Moodle development. Strong knowledge of PHP, HTML, CSS, and JavaScript. Experience with performance testing tools and methodologies. Familiarity with databases (MySQL, PostgreSQL, etc.) Strong problem-solving skills and excellent attention to deta...

  €1312 (Avg Bid)
  €1312 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...who can create an eLearning LMS system using Wix. The ideal candidate will have experience in building LMS systems and be familiar with the features required for this project. Features needed in the eLearning LMS system include: - Trang chủ - Phiên bản các ngôn ngữ khác nhau: Anh, Ý, Tây Ban Nha, Pháp - Course management: The system should allow me to easily create, manage, and organize courses. - User management: The system should have user authentication and allow me to manage user accounts and permissions. - Assessment and grading: The system should have capabilities for creating and administering assessments, as well as providing grading and feedback to users. - My inspiration website: The estimated timeline for the co...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  content development -- 2 Έχει λήξει left

  training content , instruction design , write up , outline docs , PPT , audio and vedio scripts for on line sessions and elearning content development ...................candidate will have at least 20 to 30 hours work per week .candidate must be based in Pune and be able to come to office at least once a week . profcient in simple ppt designs with basic graphic usage and good command over language

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ

  Κορυφαία elearning Άρθρα Κοινότητας