Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 elearning δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  elearning digital Έχει λήξει left

  Χρειαζομαι εναν ανθρωπο να μπορει να κανει μαθηματα εξ αποστασεως σε θεματα τεχνολογιας και smartphones

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  eLearning Online Marketing Έχει λήξει left

  I need to hire someone for a project regarding online marketing and promotion of eLearning courses that are hosted in a Learning Management System. Ενδιαφέρομαι για την προσληψη ενός συεργάτη προκειμένου να αναλάβει ένα project που αφορά το online marketing and promotion eLearning μαθημάτων που υπάρχουν σε μια on...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  θα ηθελα την δημιουργια μιας πλατφορμας eclass για μαθηματα τυπου elearning

  €3232 (Avg Bid)
  €3232 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Συγγραφή άρθρων Έχει λήξει left

  Ζητείται αρθρογράφος για τη συγγραφή άρθρων σε eLearning, νέες τεχνολογίες, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όλα τα άρθρα θα πρέπει να είναι SEO optimized και θα αναρτώντα&i...

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές

  ...in need of a professional and experienced Tele caller to help with cold calling for sales. The project revolves around selling a specific product - Education software, in particular, eLearning Smart class Content. Requirements: - Proven experience in cold calling for sales - Excellent communication and negotiation skills - A background in the education industry is a plus - Familiarity with selling educational software/content would be a great advantage Your responsibilities will include: - Conducting cold calls to potential clients - Lead Generation - Presenting our products (Education software / elearning Smartclass Content) - Persuading them to make a purchase - Managing and updating customer information in our database This role requires a results-driven individual ...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I need 2 x Training Journal created for new employees. it will have a road map that will support the 90 day generic manager and a separate employee onboarding It should be a combination of both chronological and topic-based structures, and should include various types of training materials. Key Requirements: - Te...Experience: - Experience in creating training materials, especially for new hires. - Strong visual design skills to create engaging images and visuals. - Ability to structure content in a logical and easy-to-follow format. - Knowledge of how to incorporate external resources effectively. - Strong project management skills to ensure the journal is comprehensive and well-organized. - with have allot of eLearning that is role specific so we would just link them to there LMS...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am looking for an experienced freelancer who is familiar with setting up Odoo databases. Your precise tasks would include: - Configuring employee plans and trigger...Your precise tasks would include: - Configuring employee plans and triggers, with a specific focus on managing employee performance. - Setting maintenance and equipment triggers. - Instituting an inventory set up for internal use - this will not involve sold products. - Establishing reminders and auto-replenishing certain items. - Overseeing the implementation of timesheets. - Integrating an eLearning platform. Experience is crucial in this role, so please include relevant work experiences in your proposals. Expertise in Odoo and a good grasp of efficient database management will be key to delivering an excellen...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I'm urgently looking for a skilled developer who can help me resolve an urgent issue in my Rocket LMS project. The problem lies in the integration and configuration of Razorpay, the payment gateway I'm using. It's crucial that this error is fixed rapidly to ensure the smooth functioning of my eLearning platform. Ideal Skills: - Proficiency in Rocket LMS - Extensive experience with Razorpay integration - Strong troubleshooting and problem-solving abilities - Ability to work under pressure and meet tight deadlines

  €241 (Avg Bid)
  €241 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Rocket LMS Razorpay Integration Fix Έχει λήξει left

  I'm urgently looking for a skilled developer who can help me resolve an urgent issue in my Rocket LMS project. The problem lies in the integration and configuration of Razorpay, the payment gateway I'm using. It's crucial that this error is fixed rapidly to ensure the smooth functioning of my eLearning platform. Ideal Skills: - Proficiency in Rocket LMS - Extensive experience with Razorpay integration - Strong troubleshooting and problem-solving abilities - Ability to work under pressure and meet tight deadlines

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm seeking a professional who can transform a Word document into a SCORM-compliant, interactive e-learning course. The course will be used for educational purposes. There are 13 modules in total, but I look forw...whichever you recommend for the best learner experience. we have used speechify before. Experience and Skills: - Proficiency in developing SCORM-compliant e-learning courses. - Audio production skills for creating engaging voice overs. - Ability to design and implement interactive quizzes and animations. - Familiarity with educational content creation is a plus. - Proficient in creating engaging eLearning multiple-choice exams. Please note, an initial trial on one module will be done to determine how successful the project will be. We have multiple course to make ...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...to attract potential investors for our healthcare start-up, which is launching in India. Key aspects of the project: - Style: The video should be animated to effectively convey our message. - Tone: The video should be persuasive, emphasizing the innovative nature of our eLearning platform and the impact it can make. Ideal skills and experience for this job would include: - Proficiency in video animation, particularly in the creation of persuasive explainer videos. - Understanding of the healthcare industry and eLearning platforms in particular is a plus. - Strong portfolio showcasing previous works with a persuasive tone and animations. - Ability to work collaboratively and make revisions based on feedback. The freelancer chosen for this project will play a crucial ro...

  €631 (Avg Bid)
  €631 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές
  Articulate E-Learning developer Έχει λήξει left

  ...develop e-learning solutions using a combination of media, including text, graphics, animation, audio, video, and interactive content compatible and compiled with the company platform, to maximize engagement and successfully transfer the instructional message. • Visualizing infographics and tables based on course content • Creating storyline files from storyboard inputs for medium- to complex-level eLearning courses. • Using various triggers and variables; synchronising audio, and publishing the SCORM package. • Solid analytical abilities to process difficult information, convert the information into effective, interesting course ideas, and incorporate the information. • Proactive attitude and ability to respond quickly to demanding situations. • Pro...

  €1230 (Avg Bid)
  €1230 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...experienced professional who can create a solid and easy-to-use eLearning course template in Articulate Storyline 360. The template should be in black and white with a small rectangle logo placed on each bottom right corner. The template should also include sample quiz and assessment questions that are easily modifiable. Key Requirements: - Create an eLearning course template in Articulate Storyline 360. - The template should be designed in black and white. - Include a small rectangle logo on each bottom right corner. - Sample quiz and assessment questions should be provided. - The course should have moderate interactivity, such as drag and drop activities. Ideal Skills: - Proficiency in Articulate Storyline 360. - Experience in eLearning course design. - Strong a...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am looking for an experienced course content creator who can develop engaging and informative eLearning material. Key Requirements: - Create online courses on Technology & Business subjects. The courses should target beginners, which means they should be easy to understand and follow. - The content should be text based but should include relevant images to make it visually appealing and easier to grasp. - The course should be structured well with clear modules and parts. Ideal Skills: - Prior experience in creating online video courses, especially for beginners. - Strong understanding of Technology & Business topics. - Proficient in using MS Word or similar tools for content creation. - Excellent English writing and communication skills. I am open to ideas and sugges...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I require a membership website with the capability to deliver courses. Key features are: Membership Levels: The site needs to cater for a membership levels, controlling the access to content accordingly, for a monthly fee Interactive Courses: The courses provided on the platform should be intera...must promote active learning and engagement. - Course Completion Certification: Upon successful completion of each course, the platform should issue certificates to the learners. These certificates should have unique serial numbers for effective tracking and validation. Ideal freelancers would have experience in building membership websites, eLearning platforms, and integrating certificate issuing capabilities. Skills in web development, eLearning software, and database managem...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I'm looking for an eLearning expert to create a module focusing on expenses within our company. Key Requirements: - The module should cover all the aspects of Travel expenses, Office expenses, Employee salaries expenses. - I have around 3000 employees, so the eLearning module should be scalable for a large audience globally. - The design should be engaging and interactive to keep the learners' attention. - It should be informative and should educate employees on how they can reduce the company's expenses effectively and the importance to adhering to the company expenses policy. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in designing engaging eLearning modules - Understanding of corporate finance, particularly in expenses - Experience in creating scala...

  €501 (Avg Bid)
  €501 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...quickly create interactive eLearning modules for our Salesforce CRM software. Key Responsibilities: - Develop engaging eLearning modules that are user-friendly and effective in teaching our staff how to use CRM-related product - Ensure the content is visually appealing, interactive, and easy to understand - Deliver the project urgently, without compromising on quality Ideal Candidate: - Proven experience in instructional design, specifically in creating eLearning modules - Expertise in using authoring tools such as Articulate Storyline, Adobe Captivate, or similar - Prior experience with any CRM is highly desirable - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality work I'm looking for someone who can hit the ground running and deliver a top-n...

  €1347 (Avg Bid)
  €1347 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Moodle Platform Developer Έχει λήξει left

  Tiny Totos requires to develop an eLearning platform using Moodle LMS. Our aim is to build a user-friendly online space for teaching and learning and a goal to have over 20,000 users on our platform hence the platform should be scalable i.e. accommodate growth of users and user requirement adaptation. Tasks and Responsibilities The developer should be able to Customize Moodle LMS platforms to align with project requirements, including theme customization, plugin integration, and configuration of course settings. The Developer should be able to integrate third-party tools and plugins into Moodle LMS platform as needed, such as video conferencing, assessment tools, or analytics. The developer should conduct testing to ensure the functionality, usability, and security of Moodle LMS...

  €1004 (Avg Bid)
  €1004 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  I'm in need of a freelancer who can help me upgrade my existing TAE40110 course to ...requirements include: - Transitioning the existing course content to meet the current TAE40116 standards. - Adding essential elements to enhance interactivity and student engagement. - Maintaining the course's online delivery format. The ideal candidate for this project will possess: - Proven experience in course development and upgrading. - A good understanding of the TAE40116 standards. - Skills in eLearning design and development. - An ability to create a more interactive and engaging learning experience. - Excellent communication to keep me informed on the project's progress. Feel free to reach out if you believe you're the right fit for this project. I want to update my...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  eLearning Platform Development Έχει λήξει left

  ...Developer who can build a comprehensive eLearning platform. Key Features: - Video Lectures: The platform should allow uploading and viewing of video lectures. - Online Quizzes: A feature to create, take and score online quizzes. - Discussion Forums: A space for professionals to engage in discussions and knowledge sharing. - Online Certifications: Capability to issue and manage online certifications based on the courses completed. - The web app should be implemented to work locally on a local server, with local database. - A complete app guide with source codes should be handled at the end of the project. Target Audience: The eLearning platform will cater predominantly to professionals. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in eLearning platform deve...

  €282 (Avg Bid)
  €282 Μέση Προσφορά
  96 προσφορές

  It is necessary make many simple changes to a survey application made in Laravel. The gola is have a perfect applications that now have many bug.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Elearning Website Promoter Έχει λήξει left

  ...presentations about my elearning website. These aren't your typical marketing presentations - you'll be in person, in front of an audience, demonstrating the unique features that set my platform apart. Your goal? To attract new users to our innovative elearning resource. Ideal experience and skills: - Proven track record in giving engaging, effective presentations - Experience in the elearning industry would be a plus - Ability to translate technical features into user benefits - Excellent public speaking skills - Ability to adapt presentation style to different audiences Your main task will be: - Writing and delivering presentations that highlight the unique features of our website - Targeting potential users and converting them into act...

  €1785 (Avg Bid)
  €1785 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...customer. Download forms and contracts. Get help. Professional development Download certificates. Payments Registrations Updates Uploading documents For customers Request for service. Verify a member. Lodge a complaint. Rate a service. For the Public Request for service. Database All members Certificates issued. QR coded and certificate number search. Pull report. Resources eLearning platform emailing sms 1. Introduction • Project Name: Consumer Trust Organization (CTO) Platform • Project Description: Develop a user-friendly website and software platform to empower consumers with business information, complaint resolution tools, and educational resources. • Target Users: Consumers, Businesses 2. Functional Requirements • Business Dir...

  €596 (Avg Bid)
  €596 Μέση Προσφορά
  180 προσφορές

  The main goal of this project is an impressive increase in revenue. We'll venture into the fascinating world of offering online communication training courses. Not just any courses, but ones guided by knowledgeable and engaging instructors. Freelancers with experience or skills in the following areas are most ideal for this project: - B2B sales online. - Must speak Italian fluently. - Proven track record of increasing revenue through online platforms. Sign up now and let's revolutionize the way businesses learn in Italy!

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  L & D Manager -- 2 Έχει λήξει left

  Title of the Job: L & D Manager Job Location: ITPL, Bangalore Our Business: BlueTree is a global IT product company ...the performance management system and tool. • Best Practices in Industrial Relations. Desired Qualifications: • 4+ years of industry experience in L&D-aligned roles such as training, assessments, content development, instructional design, preferably in IT (other areas are fine too) • Experience in recruiting is a plus. • Knowledge/Experience in instructional design, curriculum development and eLearning. • Experience in program management is a plus. • Should be able to conduct TNI (Training Need Identification). • Excellent communication skills, both verbal and written. • Organized, process-oriented, and the abilit...

  €142 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €142 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  L & D Manager Έχει λήξει left

  Title of the Job: L & D Manager Job Location: ITPL, Bangalore Our Business: BlueTree is a global IT product company ...the performance management system and tool. • Best Practices in Industrial Relations. Desired Qualifications: • 4+ years of industry experience in L&D-aligned roles such as training, assessments, content development, instructional design, preferably in IT (other areas are fine too) • Experience in recruiting is a plus. • Knowledge/Experience in instructional design, curriculum development and eLearning. • Experience in program management is a plus. • Should be able to conduct TNI (Training Need Identification). • Excellent communication skills, both verbal and written. • Organized, process-oriented, and the abilit...

  €329 (Avg Bid)
  €329 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm looking for a skilled eLearning developer to create a comprehensive, engaging and interactive online course within a developed visual design framework. Key Requirements: - Development of an eLearning module, based on a validated storyboard. - Creation of interesting content, especially for legal professionals - User-friendly interface that is suitable for adults.

  €1039 (Avg Bid)
  €1039 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I’m seeking a proficient elearning developer to curate robust educational content. This includes video-based lessons, interactive quizzes, and text-based modules. - Key Responsibilities: - Develop engaging video-based lessons. - Design interactive quizzes to aid comprehension. - Create text-based modules for a comprehensive learning experience. This elearning material is aimed at a diverse audience that includes students, employees, and professionals. Therefore, the content should be adaptable, engaging, and suitably complex to cater to all these groups. Ideal Skills: - Experience in developing elearning content. - Understanding of pedagogical methods. - Skills in filming and video editing. - Proficiency in interactive content creation. Regretfully, I&...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm looking to build a SCORM marketplace tailored for sellers who cater to learning centers. This platfo...experience is crucial, so a user-friendly registration and login system is necessary. - We have some scorms we would like to sell but would like to control the scorm consumption by client - Payment Processing: The marketplace should support Credit/Debit cards and PayPal, ensuring ease of transactions for both sellers and buyers. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SCORM standards and eLearning systems. - Experience in building marketplaces, especially those with complex course management features. - Strong background in payment gateway integrations, particularly with Credit/Debit cards and PayPal. - Familiarity with security protocols for handling payment inform...

  €2763 (Avg Bid)
  €2763 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  I'm seeking an experienced professional to help me record online educational video lessons that are primarily targeted at Adult Professionals. These lessons involve frequent interactions such as: - Recording approximately 35 hours of video lessons in MP4 1080x1920 full HD. The tasks include - Shifting between slides. - Clicking on content t...Dedicated to quality and attention to capture all content Note, this isn't about developing the content of the lessons, but rather about recording them in an effective and professional manner. Your input will be crucial in achieving a smooth transition between slides, and ensuring that the clicks on extra content are highlighted conspicuously on the video. Experience in recording interactive eLearning content for professionals wo...

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Hello. Marlac is a company based in US and Peru. We are looking to incorporate more team members. If you know how to work with Articulate Rise, Articulate Storyline, Adobe Captivate, or also Adobe Premiere, Adobe After Effects, please contact us. We work with a rate of US$5.00 per hour. Lately we are getting more projects every week. Our actual team members are located most in SouthAmerica but also in Europe, but we are willing to increase our team even in Asia and Africa. Work is directly with us, not intermediaries.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Expert Advice Infographic Creation Έχει λήξει left

  ...infographic creation. - Familiarity with Canva. - Ability to interpret and present expert advice. - Attention to detail and creativity to make the design visually appealing. Here is an example of the script to be converted: Organise your portfolio into clear, distinct categories, such as eLearning, video content, facilitation guides, training content, case studies, and testimonials. Each category should have a brief introduction explaining your approach and methodology, giving context to the samples that follow. For eLearning, display a variety of projects that demonstrate your skills in instructional design and user engagement. Include which authoring tools you use and screenshots or links to samples of the courses if possible, allowing viewers to experience your work fi...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I'm in need of a skilled elearning professional to design an interactive curriculum for students at the intermediate and advance level ( 2 levels). This curriculum should be designed to cover programming languages like Edison or Lego Spike or microbit. Features required: - create a elearning into micro learning (mutiple unit) content ( videos given ) step by step - create assignment , quiz Ideal skills and experience: - Proven experience in e-learning course design - Proficiency in the mentioned programming languages - Understanding of my required platforms (Edison, Lego Spike) - Experience with teaching or preparing curriculum for intermediate level tech learners. * send in your previous similar project to show your expertise. Without sending in , will not repl...

  €398 (Avg Bid)
  €398 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  We are seeking an experienced Course Content Developer to craft detailed and engaging materials for our newly accredited diploma program. The ideal candidate will have a strong background in curriculum development and instructional design in the education sector. This role requires a creative and innovative mindset to develop high-quality course content that aligns with the program's learning objectives. The Course Content Developer will collaborate with subject matter experts to ensure accurate and up-to-date content. Excellent writing and editing skills are essential, along with the ability to organize complex information into easily understandable modules. Skills needed for this role include: - Curriculum development - Instructional design - Subject matter expertise in the progr...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Elearning Course Development Έχει λήξει left

  Desenvolvimento do CURSO INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO - Duração estimada de 30-40m, tendo por base os conteúdos partilhados pelo cliente (storyboard em ppt já partilhado) - Upgrade na abordagem pedagógica e dinâmicas (interatividade, casos práticos, vídeo clips) - Avaliação integrada - Incluir Learning personas (imagem/fotografia) e voiceover AI (murf - too usada pela Blended) - Desenvolvimento em Articulate 360.

  €490 (Avg Bid)
  €490 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for a proficient developer who can build a decentralized application (DApp) aimed at the education sector. Key features include: - User registration and login system: To ensure smooth and secure access for users, I want a registration and login system based purely on the traditional email and password approach. - Interactive l...Proficiency in smart contract development and encryption is a must. - Initial Coin Offering (ICO) & DEX Trading: The project extends to setting up an ICO for the tokens and enabling their trade on decentralized exchanges. Candidates should have solid experience in blockchain technology, DApp development, smart contract creation, and educational software. A good understanding of EdTech trends and the eLearning industry would be a signific...

  €1205 (Avg Bid)
  €1205 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές
  eLearning Mobile Application Έχει λήξει left

  Hi Ahmed, Thanks for this opportunity. I am glad to connect with you and will try our best to deliver you a robust solution for eLearning product. We can provide you these features in Mobile Application: 1. Login/Signup using Mobile OTP 2. Landing page with courses and categories 3. Video Classes 4. Live Classes 5. Chat in Live Class 6. Mock Test Series 7. PDF & Notes 8. Offline Downloading 9. Payment Gateway Integration 10. Coupons 11. Challenge Module 12. ePapers 13. Student Community Deliverables: 1. Android and iOS Application 2. Super Admin Panel to manage the product 3. Technical Consultancy for all components required to successfully launch this product 4. App publishing and deployment Total Cost: USD 4000 Milestones: 1. Design and Planning Phase: 750 USD (Week 1...

  €1379 (Avg Bid)
  €1379 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Needed: Interactive Activities and Videos The estimated duration of this project is 1.5 week per level I am looking for organisation or freelancers to create an online e-learning curriculum (Edison Coding and Robotics ) for students focuses on coding and robotics. Course delivery Must include : -modify/create online instructional lesson (step by step) into our LMS for students self learning (elearning) - modify/create Quiz and interactive gamification during the learning . - modify/create Assessment and upload of project at this end of the day - modify/create Lesson plan briefing guide - modify/create Teacher Planning guide - Each lesson will comprise of lab assignments-100% practical for hands on . - provide respective code solutions Etc =====================================...

  €992 (Avg Bid)
  €992 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am an authorized Manual Handling Instructor in Ireland looking to create an online course for the course I carry out in person at the moment. I will work with the developer on slides and content. I need someone who can make engaging graphics, voiceover, and interactive quizzes and slides. The course will have a quiz at the end and email a certificate upon a passing grade. A website with LearnPress ahs already been developed with a placeholder, and we are looking to go with that technology.

  €460 (Avg Bid)
  €460 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  I'm on the lookout for an expert in Tamil voiceovers who can provide professional services for eLearning modules. This work doesn't have a strict deadline, making it perfect for someone who does quality work and isn't pressured by time. What I'm Looking For: - Profound experience in Tamil voiceovers. The candidate's work history or portfolio in eLearning, advertising, narration, or dubbing is particularly essential. Please, in your application: - Highlight your experience relevant to this project. Sharing work samples where possible will make your application more compelling. Looking forward to collaborate with a professional that can bring this project to life.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Hola! Necesito crear un elearning en wordpress pero también necesito agregar cursos creados con otra plataforma como iSpring y que todo quede funcional, que el LMS creado en Wordpress no pierda sus características. También necesito crear una app para el proyecto I will create the courses. It is for a company, so the courses will be for our employees. I was evaluating to use LMS Master Study, however I realized that when I include a SCORM created with iSpring, the LMS loses all its characteristics and the course creation tool of Master Study is pretty basic. So this custom Wordpress platform should have all the LMS Characteristics that Master Study provides, and it should be customizable for us.

  €4104 (Avg Bid)
  €4104 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές

  ...project is focused on creating an educational bird identification guide, covering species found across the globe. The objective is to inform and educate about the diversity and distinguishing features of different bird species worldwide. Ideally, the freelancer tackling this project should have: * A background in ornithology or a related field * Experience in educational resource development or eLearning content creation * Knowledge of birds from around the world and ability to categorize them in an easy-to-understand way * Expertise in designing visually engaging, informative guides * Strong research skills to ensure accuracy and comprehensiveness. The end product will be a global bird identification guide - making it easy for laymen and enthusiasts alike to identify various...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Für eine elearning Messe benötigen wir ein Design für den Hintergrundbanner am Ausstellungsstand. Der Stand ist über Eck, die Banner haben die Masse 4.45 m x 7.59 m sowie an der kurzen Seite 4.45 m x 3.09 m. Wir benötigen ein Konzept sowie die Grafikdateien für den Druck. Es gibt bereits Ideen für die Umsetzung. Es soll ein passendes Hintergrundbild gewählt werden sowie die Grafik optimiert werden.

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm looking for an experienced affiliate marketer to promote my eLearning platform which offers a variety of courses to a diverse audience. Key Responsibilities: - Utilize different marketing strategies to reach both male and female audiences. - Develop and implement affiliate marketing campaigns specifically tailored to eLearning content. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in affiliate marketing, particularly in the eLearning sector. - Strong understanding of how to effectively target both genders. - Familiarity with eLearning platforms and how to market them successfully. The ideal candidate will be able to help my eLearning platform reach a wider audience and increase sales through their affiliate marketing expertise.

  €6455 (Avg Bid)
  €6455 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm in need of a freelancer who can help me get my eLearning platform accredited as soon as possible. Key Tasks: - Research and understand the accreditation requirements of International Association for Distance Learning (IADL), Commission on Accreditation of Distance Learning Programs (CADLP), Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET) and potentially other relevant accreditation bodies. - Assist with implementing the necessary changes to fulfill the accreditation criteria. - Provide guidance and support in the accreditation process. Skills and Experience: - Expertise in eLearning and online education accreditation, specifically with the mentioned bodies. - Strong research and analytical skills for understanding complex accreditation guidelines...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm seeking an experienced freelancer to help create SCORM-compliant eLearning training material targeted toward employees and professionals. TYPE OF CONTENT: - Your task includes developing engaging video-based tutorials and interactive quizzes. TARGET AUDIENCE: - The content should be designed keeping in mind the skills and knowledge level of employees and professionals in various industries. SKILLS & EXPERIENCE: Ideal candidates will need: - Prior experience creating SCORM-compliant eLearning materials. - A strong understanding of various teaching methods for different levels of professionals. - Demonstrated skills in developing both video content and interactive quizzes to engage the audience. - Respect for project deadlines. Get in touch if you can bring thi...

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ... Here's a roadmap to create your WordPress eLearning website for employability and finding work, focusing on cost-effective solutions and functionalities: Stage 1: Planning and Setup (1-2 weeks) Domain Name & Web Hosting: Choose a catchy domain name that reflects your brand and secure affordable web hosting that supports WordPress installation. WordPress Installation: Install WordPress on your web hosting platform. Most web hosting providers offer 1-click WordPress installation. Learning Management System (LMS) Plugin: Explore free or freemium LMS plugins like LearnDash or Tutor LMS. These offer basic course creation, enrollment, and content delivery functionalities. Theme Selection: Choose a free WordPress theme optimized for eLearning platforms. Popular ...

  €615 (Avg Bid)
  €615 Μέση Προσφορά
  246 προσφορές

  I am looking for an experienced instructional designer to help develop eLearning modules for intermediate users. These modules will cover topics such as software usage and professional skills development. Key responsibilities: - Create engaging learning activities and compelling course content - Identify the target audience's training needs - Apply tested instructional design theories, practice, and methods Ideal Skills: - Proven working experience in instructional design - Excellent knowledge in learning theories and instructional design models - Lesson and curriculum planning skills Let's infuse your expertise into a meaningful learning experience for my audience. Apply today!

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...talented individual to author an engaging eLearning course focusing on business processes. The primary outcome I'd like to achieve with this course is educating learners on how to implement effective business practices. Key components of the eLearning course should include: - Quizzes and assessments to test understanding and retention of the content. - Interactive simulations that allow learners to engage directly with practical examples of these processes. - Drag and drop exercises to facilitate interactive learning at every stage. - Clear presentation of the ideal course of action in handling different business processes. The ideal candidate should have a solid background in business education, with an emphasis on developing interactive eLearning content. P...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm looking for a developer to create an app that can be used on both iOS and Android devices. The primary goal of the app is to offer a unique service. It will require user accounts with full profiles. Key Requirements: - Development for both iOS and Android platforms. - Ability to create a service-based app. - Proficiency in designing and implementing user account systems with full profiles. The ideal candidate will have a proven track record of developing cross-platform applications, with a strong emphasis on user accounts and profile management.

  €1069 (Avg Bid)
  €1069 Μέση Προσφορά
  116 προσφορές

  Κορυφαία elearning Άρθρα Κοινότητας