Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  439 edx δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Need the OpenEDX exam proctoring module + openEDX platform installed on cpanel or VPS

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Open edx plate forme LMS Έχει λήξει left

  Installer et developper sur la plateforme open edx

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  We require a consultant expert on these technologies. We need support to implement a demo project on a Kubernetes Environments.

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Build website on Open Edx Platform Έχει λήξει left

  Project is an AI powered technology platform for healthcare professionals and individuals as well to empower them with evidence-based knowledge resources that are delivered online with immersive learning experience. Project is committed to a competency based curriculum. Learners will be graded and receive pertinent feedback.

  €514 (Avg Bid)
  €514 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Hello I need a knowledgeable person to help with creating Model-Based Automotive Systems using Matlab. I found also that this course on edx is helpful: For you to be able to help: *You need to have a solid idea about the material in the edx course about * You already have made model based automotive system using matlab before * Have a good experience with Matlab Pls make sure that you have these knowledge above before you bid, so we can save each other time

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  OpenEDX Custom Theme Creation Έχει λήξει left

  We are looking to create a custom theme for OpenEDX platform following some template themes/website. Need the package css, html files in line with the OpenEDX standards for theme creation hosted at:

  €616 (Avg Bid)
  €616 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Hi I need a comprehensive technical report on EDX spectroscopy (between 20-25 pages) paired with SEM and TEM. The report should focus on the following: 1) Setup of EDX spectroscopy with TEM and SEM. Comparison and differences 2) Common definitions & explanation of phenomenons involved in EDX 3) Generation of X-Rays at molecular level 4) An example of analysis and stepwise procedure on how to perform it 5) Past research on EDX in different industries such as medical, oil & gas, manufacturing etc 6) Conclusion and future scope Please remember these are just the highlights of the report. The more technical it is the better

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  We have an e-learning platform that would like to upgrade the features e.g., payment gateway, additional language UI, add page show our privacy policy.

  €2116 (Avg Bid)
  €2116 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  open social and open edx Έχει λήξει left

  Installation of drupal (open social distribution) and open edx on a server. Only apply if u have done this before, this is not a Christmas project

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Project for Waleed B. Έχει λήξει left

  Hi are u able to install open edx and drupal (open social distribution)

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Md Ariful I. Έχει λήξει left

  Hi are u familiar with installing open edx and drupal (open social)

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Convert x64 to x86 Έχει λήξει left

  With x86 sub esp,1Ch push ebx mov ebx,dword ptr [esp+24h] push ebp push esi push edi mov esi,edx mov edi,ecx push 1 push ebx push esi push edi lea eax,[esp+20h] ;; 083F486C nop push eax mov eax,771AB930h ;; (&PeekMessage) call eax test eax,eax jne 083F486D pop edi pop esi pop ebp pop ebx add esp,1Ch ret 4 Convert in this x64. So, "mov ebx, dword ptr [esp+24h]" to "mov rbx, qword ptr [rax+nn]" nn will be changed. And, "jne 083F486D" one byte after "083F486C" giving "083F486C 8D 44 24 20 lea eax,[esp+20h]&qu...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  x86 to x64 Έχει λήξει left

  sub esp,1Ch push ebx mov ebx,dword ptr [esp+24h] push ebp push esi push edi mov esi,edx mov edi,ecx push 1 push ebx push esi push edi lea eax,[esp+20h] nop push eax mov eax,771AB930h (&PeekMessage) call eax test eax,eax jne 083F486D pop edi pop esi pop ebp pop ebx add esp,1Ch ret 4 Convert in this x64.

  €13736 (Avg Bid)
  €13736 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  edx bitnmai expert Έχει λήξει left

  edx bitnmai expert to change logos add new theme implement some plugins

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  EDX Content Manager expert Έχει λήξει left

  We are looking for an EDX Content Manager expert to help us to build an Online course for the company. We are currently creating the content, so we will need someone that can create the structure of the course, upload the videos, set permissions, allow users to move into the next lesson after they approve the exam for the current lesson, etc. A good reference of this is the platform Reforge.

  €9 - €15 / hr
  €9 - €15 / hr
  0 προσφορές

  Creation of a CRUD (Create, Read, Update, Delete) for the management of students who attend a course or training. Each student will be able ...must access through a username and password 2. The employees get the students after the employees register the student through the survey 3. The survey may be completed by the employee or may be sent to the student through a link 3. Each employee will be able to see their registration and income history The idea is to create an app to manage student information, the app like COURSERA, UDEMY or EDX I guess they will have a similar information management system NOTE: I do NOT want to create an app to create courses or an LMS, I want an app to manage information and student files I created a similar basic app using trying to do what I need.

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Spark AR expert Έχει λήξει left

  - You will be required to support the development of Spark AR certification courses - Participate in live meetings with the Learning Design team - Conduct reviews of course assets and course materials - Write and / or source Spark AR content to be utilized in edX courses

  €42 / hr (Avg Bid)
  €42 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  LMS Editor Έχει λήξει left

  ...person who likes working with big amount of information. Job responsibilities: Uploading content on LMS with accuracy Troubleshooting of problem in LMS Identifying & reporting errors Assist with testing and training materials for new or updated system releases and Facilitate training Reporting to Project Manager Requirements: Bachelor's degree Experience in managing LMS from 2 years (preferably Edx) Hard skills: Solid analytical and decision-making skills Ability to communicate technical information in terms understandable to non-technical end-users Experience with Vimeo & other video editing tools Soft skills: Experience working with a global team in a virtual environment is preferred Self-driven and a proven team player Keen attention to detail Excellent time-...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hi, I would need a web scraping python code that can download the mooc content of a mooc. Namely, video and subtitle (in srt). In addition it should create a excel file with the metadata, as shown for example in the attachment. Budget: 60 USD

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Hi, I would need a web scraping python code that can download the mooc content of a mooc. Namely, video and subtitle (in srt). In addition it should create a excel file with the metadata, as shown for example in the attachment. Budget: 60 USD

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  expert on microscopic analysis Έχει λήξει left

  I am looking for an individual who has experience in understanding the Print this page Scanning Electron Microscopy (SEM) SEM / EDX Analysis Microscopic analysis

  €200 (Avg Bid)
  €200 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Configuring EDX on AWS Έχει λήξει left

  Work is to configure the EDX platform on AWS and make necessary changes to it. Required Skills: Node.Js, Angular Js, Javascript, Django, NoSQL.. Guide on what work is to be done: Steps 4-6. Expected work time: 1 week. Responsibilities: Design and implement Python code using the Django framework. Identify and fix bottlenecks that may arise from inefficient code. Identify and fix software bugs. Write detailed documentation around the code. Knowledge of front end languages.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Open edX implementation Έχει λήξει left

  We are looking for full-stack developer or team to implement Open edX on premise or on Azure. The resource should have experience with Open edX to implement, configure and customize it. We will need demo for Open edX before start the project.

  €2263 (Avg Bid)
  €2263 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  currently trying to build up a new Learning Management System (LMS) using the Open edX platform with AWS which uses primarily Python, JavaScript and Django. We have managed to set up a Docker-based instance of Open EdX using the Tutor docker on an AWS server. Now we are trying to implement the rest of the functionality for our LMS. We currently have a Openedx website up and running using AWS and Cloudflare however it is very basic and requires the following integrations as stated in the deliverables.

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  swift solution Έχει λήξει left

  ...Customize the UI/UX of Open edX as per customer requirements. o To join a team that is building a world-class learning and MOOCs platform based on Open edX. o Will help the team implement and propose new features that will be used in production by millions of learners. o Responsibilities include designing, developing, deploying, and supporting scalable software systems; o Collaborating with the Product Management, UX, and Data Science groups to understand business problems and identify solutions o 3+ years of experience in working with Python and Open edX platform. o Experience in customizing Open edX as a product around creating plugins, integrating with third party apps. o Hands on experience on Open edX framework. A Minimum of 3 years is required on...

  €1080 (Avg Bid)
  €1080 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Open EDX full stack developer -- 2 Έχει λήξει left

  ...Open edX platform onto local servers and databases o Understand training material functional requirements in order to analyze it for the development of courses on the Open edX platform o Design and development of course tools and functionality in the Open edX platform using Studio to create specific course functionality for learners and course administrators o Support the integration of video and audio-visual elements onto the platform o Provide documentation, support manuals and relevant training on the maintenance and functions of the platform, enabling non-technical staff to create and modify courses o Deliver progress reports on activities each month o Training of other staff on the operation and maintenance of the platforms o Design and develop extra functional...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Open EDX full stack developer Έχει λήξει left

  ...Open edX platform onto local servers and databases o Understand training material functional requirements in order to analyze it for the development of courses on the Open edX platform o Design and development of course tools and functionality in the Open edX platform using Studio to create specific course functionality for learners and course administrators o Support the integration of video and audio-visual elements onto the platform o Provide documentation, support manuals and relevant training on the maintenance and functions of the platform, enabling non-technical staff to create and modify courses o Deliver progress reports on activities each month o Training of other staff on the operation and maintenance of the platforms o Design and develop extra functional...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  edX ionic app Έχει λήξει left

  Hi, i need an ionic 5 or ionic 6 PWA App that can interact with the edX online learning open source platform.

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  LMS Open Edx developer Έχει λήξει left

  To customize open edx LMS with the standard features for students and teachers. Then to customize some features with Python, and with open edx in particular.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  We have some designs created and are looking f... The pages are using openedx. You can check out this theme here to see the kind of work you would do This is not standard HTML. A templating engine is used. Mako is the name and you can learn more here The platform it is integrated on is OpenEdx. You can find more info We are a 501c3 registered nonprofit that helps disadvantaged children of color by teaching them software development. The complete home page. The complete About page. Both done according to the Figma spec. MUST be uploaded to our website and working.

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Full-Stack Open edX Developer Έχει λήξει left

  Main Duties: o Installation and configuration of the Open edX platform onto local servers and databases o Understand training material functional requirements in order to analyze it for the development of courses on the Open edX platform o Design and development of course tools and functionality in the Open edX platform using Studio to create specific course functionality for learners and course administrators o Support the integration of video and audio-visual elements onto the platform o Provide documentation, support manuals and relevant training on the maintenance and functions of the platform, enabling non-technical staff to create and modify courses o Deliver progress reports on activities each month o Training of other staff on the operation and maintenan...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Need iOS developer freelancer, Who has a good understanding of ios mobile application development. Going to design the UI on the ios platform.

  €328 (Avg Bid)
  €328 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Academia Digital de Teología Έχει λήξει left

  Muy buenas a cada unos de ustedes. Busco a 2 personas que tenga conocimientos avanzados en Teología, religión y filosofía. Que trabajemos juntos en crear una academia digital y publicar los cursos y venderlos en plataformas como Wisboo, EDX y Udemy. Los siguientes formatos serán en video, PDF, Word, PPT (power point). Importante mencionar que las ganancias de la academia serán repartidas en %iguales. Se hará una entrevista en español para lo cual se necesita que la persona hable español sin importar de que país sea pues los cursos se venderán en LATAM y Europa. POR FAVOR SOLO PERSONAS SERÍAS CON GANAS DE ENSEÑAR. Competencias de debe de tener la persona: ón para la enseñanza. am...

  €787 (Avg Bid)
  €787 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  open edx rest api configuration Έχει λήξει left

  We woulld like to configure open edx rest api in our server to connect with other applications

  PHP
  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Open Edx - Scorm Activation Έχει λήξει left

  Needed to address issues related to uploading Scorm files to Open Edx platform.

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Project for Gaurav O. Έχει λήξει left

  Hi Gaurav O., We are seeking your support for resolving an open edx issue. We have a hosted an edx platform which gives errors while uploading scorm files. Regards, Babu Jose

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Check open edx system settings and do migration to prod server

  €519 (Avg Bid)
  €519 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Looking for assistance and guidance from an expert using "edX Studio". The ideal candidate must have used "edX Studio" before. This is meant to be a short and simple course and assistance and guidance is required.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  €915 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  €354 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  I need a marketing graduate -- 2 Έχει λήξει left

  I need to Pass (edX micro bachelor marketing essentials program )

  €242 (Avg Bid)
  €242 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  React theme coding Έχει λήξει left

  Hi, I'm looking for a react expert to code our part 2 theme using redux. 10 pages bases on Open Edx functionalities. Cheers

  €424 (Avg Bid)
  €424 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  A REVIEW ON SYNTHESIS METHOD AND CHARACTERISATION OF GLOVE WITH MAGNETIC BIOCHAR AS COMPOSITES editing on small part On characterizations of Magnetic based biochar in table Compare the method (SEM-EDX, FTIR,BET,Conductivity) And For characterization of magnetic based biochar composites with rubber Compare the method (SEM-EDX, FTIR, Tensile strength, BET, Magnetic properties, TGA and curing properties)

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  A REVIEW ON SYNTHESIS METHOD AND CHARACTERISATION OF GLOVE WITH MAGNETIC BIOCHAR AS COMPOSITES editing on small part On characterizations of Magnetic based biochar in table Compare the method (SEM-EDX, FTIR,BET,Conductivity) And For characterization of magnetic based biochar composites with rubber Compare the method (SEM-EDX, FTIR, Tensile strength, BET, Magnetic properties, TGA and curing properties)

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Open Edx UX IX theme Έχει λήξει left

  HI, Seeking a UX designer to : - Creat a Figma prototype based on a provided design and our graphic chart - Code the HTML/CSS front end with Open Edx Lilac version requirement for future integration - Testing

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Open Edx Project Έχει λήξει left

  Hi Madhav P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Open Edx Consultation Έχει λήξει left

  Hi Md. Al Amin S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €46 - €46
  €46 - €46
  0 προσφορές

  We are looking for a developer to rebuild our online classroom on the Open edX platform with plans to launch in early 2022. Objective and deliverables: We are looking for a Python/Django developer with experience creating xblocks and custom apps to extend the Open edX platform. Work with lead developer to create xblocks and custom django apps. Provide documentation on best practices for working with custom apps on the edX platform.

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Open Edx LMS Issue Έχει λήξει left

  Hi Madhav P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  mongoDB fix for Open Edx LMS Έχει λήξει left

  Hi Puneet S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Κορυφαία edx Άρθρα Κοινότητας