Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  144,623 ecommerce δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΣΕ CUSTOM ECOMMERCE ESHOP SITE

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  JOOMLA ESHOP VIVAPAYMENTS PLUGIN Έχει λήξει left

  ...για τις δοκιμές του. Θα πρέπει να παραδώσει λειτουργικό plugin που να μπορεί με μορφή zip αρχείου να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε joomla 3x. ESHOP PLUGIN-MODULE> VIVA PAYMENTS ΟΔΗΓΙΕΣ> ( ΓΙΑ Α&Lamb...

  €189 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €189 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα Wordpress/WooCommerce website βασισμένο στο Porto Wordpress theme () με προϊόντα λωριδοκουρτίνες PVC και δομή παρόμοια με αυτή ενός άλλου site ( > σε ότι αφορά τα προϊόντα κουρτι&...

  €501 (Avg Bid)
  €501 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Αναζητούμε PHP Developer με εμπειρία σε Joomla eshop payment plugins για σύνδεση με ελληνικές τράπεζες, analytics plugins , responsive templates effects-views κλπ. που θα εφαρμόζονται σε ecommerce -eshop Joomla εργαλεία τύπου viruemart, eshop joomdonation κλπ. για μόνιμη εξωτ&e...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  eCommerce Marketplace Manager needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced eCommerce Marketplace Manager to join my team and help me increase sales on eBay, Amazon, Magento and Walmart. Responsibilities: - Marketing and Promotion: The ideal candidate will be responsible for creating and implementing effective marketing strategies to drive traffic and increase sales on our eCommerce marketplace. - Inventory Management: Although not a primary responsibility, the manager should have a good understanding of inventory management to ensure products are properly listed and available for sale. - Customer Service: The manager should have some customer service skills to handle any customer inquiries or issues that may arise. - Competition price monitoring; Candidate will be trained and need to monitor the price trends Ski...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for a skilled developer who can help me make changes to the price and description on the payment button for my online store. Platform: Other (please specify) Skills and Experience: - Experience with customizing payment buttons and interfaces - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with ecommerce platforms and payment gateways - Attention to detail and ability to follow instructions accurately Project Requirements: - Modify the price and description on the payment button to reflect the new options - Ensure that the changes are implemented correctly and the button functions properly - Test the payment facility to confirm that the new price and description are displayed correctly New Price and Description: Other (please specify) If you have the neces...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Criação de um ecommerce 6 μέρες left

  Ola, tudo bem. Estou buscando alguém para a criação de um site, um e-commerce para suplementos alimentares. Tenho modelos de sites em que quero basear o meu, e gostaria que fosse feito com base em uma plataforma, como Shopify ou loja integrada.

  €404 (Avg Bid)
  €404 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  eCommerce Website for Handmade Jewellery (Magento) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  INR 20,000-25,000 Need eCommerce website for Handmade Jewellery, total no. of products will be max of 1000. Only Magento, No WordPress If you're Expert Magento developer then only bid please. It should be responsive, user-friendly, eye catching or attractive. All functionality (login, register, add to cart, checkout, payment etc.) should be worked properly. Payment page like attached screenshot.

  €319 (Avg Bid)
  €319 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Amazon Account Manager 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Ecommerce Account Manager Tasks: - Product listing and optimization on Amazon, Flipkart - Inventory management - PPC advertising Experience Level: - Intermediate Ongoing Account Management Required. We are looking for an Ecommerce Business manager with the below expertise :- 1. The candidate must be competent to study and take charge of the various product lines and sub categories of the brand. The candidate must be competent to understand our products, competitors products and their prices and analyse data to garner more online sales at a sub category level. The candidate must main a copy of all our listing in an Excel file. 2. Complete knowledge on how to list products and how to process orders on online portals and channels like amazon seller flex , F...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Ecommerce Landing Page Design for Generating Sales of Physical Products Overview: I am looking for a skilled designer to create a visually appealing and highly converting landing page for my ecommerce website. The primary goal of this landing page is to generate sales for my physical products. Design Requirements: - The landing page should have a clean and modern design that aligns with my brand identity. - It should effectively showcase the featured physical products in an attractive and compelling way. - The layout should be user-friendly and intuitive, guiding visitors towards making a purchase. Key Elements: 1. Hero Section: - A captivating and attention-grabbing section that highlights the main product or product category. - Use compelling visuals and persuasive copy ...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές

  We are going to build AI Review Summary Plugin for WordPress. Smiliar plugin has already released on Alpus Landing Website. () Please check this plugin first and let me share your idea for the better plugin develop. We are seeking the best WP developer and AI Engineer for eCommerce. So we will hire 2 developers for this project. If you have enough experience for it, please share your idea at any time. This will be a contract job for 12 months until release project. After release, we will decide to wheather hire you as full time employee as following result of plugin and platform. Skills: - WordPress, PHP, Javascript, CSS, HTML, MySQL - AI, Data Stream, Data Management, NLP, LLM, Deep Learning, Python

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I am looking for a freelance developer to create an eCommerce website for my grocery shop. The website will be built using PHP, MySQL, HTML, and CSS. Features: - Product catalog: The website should have a catalog of all the grocery products available for purchase. - Shopping cart: Users should be able to add items to their cart and proceed to checkout. - User registration: Customers should be able to create an account to track their orders and save their information for future purchases. Design: - I have a specific design in mind for the website, and I would like the developer to follow this design. Technology Stack: - The preferred technology stack for the website development is PHP, MySQL, HTML, and CSS. Additional Requirements: - The website should have a payment gateway for...

  €359 (Avg Bid)
  €359 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am in need of a data entry specialist for my eCommerce website. The specific tasks required for this project include: - Uploading product images - Adding product descriptions - Updating inventory I am looking for someone who can complete this work within a timeline of 1-2 weeks. As for the software or platform to use, I am open to suggestions. Please let me know if you have any recommendations or if you prefer to use a specific software. Ideal skills and experience for this job include proficiency in data entry, attention to detail, and familiarity with eCommerce platforms.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  I am looking for a developer who can set up a multivendor ecommerce website using React and Laravel. The ideal candidate should have experience working with AWS as the preferred hosting platform. Project Link : Skills and experience required for this project: - Strong proficiency in React and Laravel - Experience working with AWS hosting platform - Ability to work with a specific design provided by the client

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  I need an ecommerce website building 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I require a coder to build me an ecommerce website where i will be selling a variety of jewellery. I already have a website that I like the design of that I can show you. I don't mind if the website is built using Wordpress just as long as i can fully customise it to add my own pictures, video, text etc on it. The theme must be mobile responsive so it fits all mobile screen sizes.

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  201 προσφορές
  €69 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Nazmart themes 6 μέρες left

  we would like to create 2 themes for nazmart Multi-Tenancy eCommerce Platform (SAAS) please apply for this project if you can do that only

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  chatbot for ecommerce 6 μέρες left

  I am looking for a talented developer to create a chatbot for my ecommerce business on WhatsApp. The main purpose of the chatbot will be to handle order processing. Requirements and Features: - The chatbot should be able to handle order inquiries, track orders, and provide order updates to customers. - It should have a user-friendly interface and be able to seamlessly integrate with our existing ecommerce platform. - The chatbot should be capable of providing personalized recommendations based on customer preferences and purchase history. - It should be able to handle multiple languages and have the ability to translate messages for international customers. - The chatbot should have a built-in payment gateway to facilitate secure and convenient transactions. - It should als...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Project for Dayane L. 8 μέρες left

  Hello there, slightly smiling face emoji I hope this message finds you well. I wanted to reach out and introduce myself. I run an Ecommerce company, and we're currently in search of someone to lead our customer service department for our expansion into the Portuguese market. I'm interested in getting to know your goals and aspirations, and to see if we can find common ground for a long-term working relationship. Let's connect and explore the possibilities together. Looking forward to hearing from you. Best regards, Gonzalo

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We are an eCommerce company registered in the United States and we are in need of a call assistant/operator who can handle the task of requesting brand authorization and supplier details. Specific tasks for the call assistant/operator include: - Requesting brand authorization from various brands which list will be provided by us - Gathering supplier details from different suppliers We prefer the freelancer to handle calls freely, without the need for a script or guidelines. The anticipated working hours for the call assistant/operator is between 10-20 hours per week. Ideal skills and experience for the job: - Excellent communication skills - Strong negotiation skills - Attention to detail - Familiarity with eCommerce processes and terminology - Experience in dealing wi...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a one-page ecommerce Prestashop website for panel store. I will provide you PSDs for both desktop n mobile version, store should accept payments. 4 products are shown, but more products should be easily put in the store Skills and experience needed: - Experience in ecommerce website development - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of payment gateway integration - Familiarity with chatbot integration - Strong attention to detail and ability to create a visually appealing website. Website should be installed and running on server, capable of taking orders Write "Solar" before starting your bid

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Ecommerce Google Merchant Centre and Shopping/PMax setup 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  50 USD for this Job. I am looking for a freelancer to help me set up my Ecommerce Google Merchant Centre , clean and prepare and optimise our csv product feed and setup a Google Shopping/PMax campaign. Platform: - My ecommerce website is built on a CMS called , so experience with this platform is preferred. Google Merchant Center: - I already have a Google Merchant Center account set up, so the freelancer should be familiar with this platform. * Setup Correct conversion tracking for ecommerce on GA4 and integrate into Google Ads. Shopping/PMax Campaign: - I do not have a specific budget for my campaign, but I am open to suggestions from the freelancer. - The freelancer should have experience in setting up and managing Shopping/PMax campaigns and be able to provid...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Ecommerce App 5 μέρες left

  I am looking for a skilled developer to create an ecommerce app for Android. The app should include the following features: - User Authentication: The app should have a secure login system for users to create accounts and access their personal information. In terms of platform preference, I would like the app to be developed specifically for Android. The target launch date for the app is more than 6 months from now, allowing ample time for development and testing. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in Android app development - Experience with user authentication and secure login systems - Familiarity with ecommerce app features such as inventory management and payment gateway integration - Ability to meet deadlines and work efficiently...

  €588 (Avg Bid)
  €588 Μέση Προσφορά
  137 προσφορές

  ...freelancer to develop a multivendor ecommerce platform that includes both a website and mobile app. Website Requirements: - Admin panel for managing the platform - User panel for customers to browse and make purchases - Vendor delivery panel for managing vendor orders and deliveries App Requirements: - User app for customers to browse and make purchases on their mobile devices - Vendor + delivery app for vendors to manage their products and deliveries Platform Preference: - Custom-built platform Specific Features: - The client has a list of specific features in mind for both the website and app Design Preference: - The client needs guidance on the design for both the website and app Ideal Skills and Experience: - Experience in developing multivendor ecommerce platf...

  €733 (Avg Bid)
  €733 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  3PL / Order Fulfillment Software for Sale (With Source Code) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Dear All, Greetings for the day!!! I have developed a Third-Party Logistics (3PL) software along with multiple ecommerce platform integrations. And I am now offering it for sale along with the source code. This software is equipped with the following modules: Admin Panel (Web App): A centralized control hub empowering 3PL providers to efficiently manage and monitor logistics operations for their clients. Client Portal (Including Web & Mobile App): A dedicated portal offering clients seamless access to vital information and resources related to their logistics operations. Picker App (Mobile App): Mobile application tailored for warehouse pickers, designed to enhance efficiency and accuracy in picking items from inventory for shipment. Packer App (Mobile App): Mobile a...

  €14926 (Avg Bid)
  €14926 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  ONO DIGITAL 5 μέρες left

  ¡Hola! ¿Cómo estás? Somos ONO, una agencia digital que está dando sus primeros pasos en la industria del comercio electrónico. Ofrecemos servicios de: - Creación y/o gestión de tu ecommerce. - CRO: mejoras en tu sitio para aumentar la tasa de conversión. - Estrategias de email marketing para fidelizar y aumentar tu base de clientes. Ofrecemos un periodo de prueba de 2 meses del servicio que más se adecue a tus necesidades. Si estas interesado en potenciar tu negocio te dejamos más info en el siguiente link: ¡No dudes en consultar! :)

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Build an Ecommerce Website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job Title: E-commerce Web Developer - Pietra Studio Job Overview: We are seeking a skilled and innovative E-commerce Web Developer to join our team and spearhead the setup of our online retail presence using Pietra Studio. You will play a crucial role in designing, developing, and implementing our e-commerce platform, ensuring a seamless and engaging online shopping experience for our customers. Your expertise will be pivotal in bringing our brand to life in the digital realm. Responsibilities: 1. Pietra Studio Implementation: Lead the setup and configuration of the Pietra Studio platform to create a visually appealing and user-friendly e-commerce website. 2. Customization and Development: Customize themes, templates, and functionalities within Pietra Studio to align with our brand i...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  131 προσφορές
  Want to develop an ecommerce app and website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled and experienced developer to create an ecommerce app and website for personal use. I have a clear vision in mind for the design and theme of the app and website. The expected timeline for this project is 1-3 months. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in developing ecommerce apps and websites - Proficiency in app and website design - Knowledge of user experience and interface design - Ability to implement secure payment gateways - Familiarity with inventory management systems - Strong problem-solving skills and attention to detail - Excellent communication and collaboration skills

  €1477 (Avg Bid)
  €1477 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Trophy icon 3D Model photo realistic of this item 5 μέρες left

  Hello we are a ecommerce design company we are looking for a 3d designer for a lot of work ! we will give you many projects if you are good ! please study this item and image and send your best submission thanks winner will be chosen to work with us on many products and designs

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...value the following personal attributes in our applicants: Technical competency Accuracy Timeliness and efficiency Strong communication skills, both written and verbal in English Honesty Strong work ethics Sense of personal responsibility Flexibility Determination and persistence WE OFFER: Opportunity for full-time employment based on demonstrated results. Success bonus incentives tied to eCommerce revenues on collaborative projects...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  TikTok ADS Trafficker 5 μέρες left

  ¡Se busca Trafficker para TikTok ADs! Somos una agencia de marketing especializada en E-ecommerce llamada UpDrop y estamos en busca de un nuevo trafficker que conozca la plataforma de TikTok ADS para incorporarlo a nuestro equipo y ayude a nuestros clientes a escalar sus tiendas online. Requisitos: - Experiencia mínima de 1 año gestionando E-commerce a través de TikTok ADS - Resultados probados - Hablar Español - Disponibilidad Completa - Saber trabajar en equipo - Ganas y Dedicación completa La remuneración se discutirá dependiendo de cada proyecto ¡PORFAVOR! Abstenerse personas que no quieran implicarse al 100% en un proyecto, formarse cada vez mas y trabajar en equipo.

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Trophy icon Logo for a newly created ecommerce store 5 μέρες left

  I am looking for a logo for our newly created ecommerce store in AUSTRALIA mainly targeting fashion & apparel industry, but there are other categories such as but not limited to Clothing & accessories (men, women & kids) , Summer Fashion , Jewellery & Accessories , Phones Accessories Store Name is : Rees & Joey (to protect privacy of the store , kindly note this is not the actual name but be prepared to edit the name if you got selected) . The logo should reflect the style and vibe of our brand. Here are the specific requirements for the design elements and colours: - The logo should incorporate a modern and minimalist design. - I would like the logo to include a symbol or icon that represents fashion and apparel (not compulsory) - The colour palette s...

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €18
  302 συμμετοχές

  I am looking for a freelancer to create a one-page static ecommerce Prestashop website for furniture store. I will provide you PSDs for both desktop n mobile version, store should accept payments. 4 products are shown, but more products should be easily put in the store Skills and experience needed: - Experience in ecommerce website development - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of payment gateway integration - Familiarity with chatbot integration - Strong attention to detail and ability to create a visually appealing website. Website should be installed and running on server, capable of taking orders Write "furniture" before starting your bid

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can ship my ecommerce orders on a daily basis. I want to get the data verified first in excel. You need to log in to shipping panels, export new orders data, remove wrong phone numbers, pincodes, short addresses and then match the data with a master sheet using vlookup (to remove duplicate orders) and then shipping the orders. Skills and Experience: - Advanced knowledge of Excel and data manipulation - Strong attention to detail to ensure accurate data correction - Experience in working with large datasets - Familiarity with data cleaning techniques and tools - Ability to follow specific formatting or template requirements for the corrected data

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  e-commerce app 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i need experienced app devloper who can develope an ecommerce app

  €358 (Avg Bid)
  €358 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  Membutuhkan jasa membuat content / copywriting untuk website ecommerce lokal yang ingin kami luncurkan di 2024. Tidak hanya konten nya tetapi juga memberikan website map beserta seluruh isi web page nya. Lebih baik kalau dari sisi freelancer juga mampu membangun wireframe. Tetapi tidak masalah apabila wireframenya dipisah juga ke freelance lain.

  €378 (Avg Bid)
  €378 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Crear Ecommerce Wordpress Woocomerce o Shopify 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Requerimos crear un ecommerce o tienda se debe configurar pasarela de pago y dejarla lista para venta, la carga de productos nos encargamos nosotros la web debe contener las secciones de informacion formulario para enviar correo de contactenos

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  We are a long established builder of opportunities for small businesses with great products, to export and retail their goods here in the UK. We support from the ground up, and look to make lives better in The Caribbean. Our business requires total understanding of our project and the way we work

  €528 (Avg Bid)
  €528 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  Logo for Autolabs, an eCommerce Auto Sales and Lending product that serves Credit Unions. It also sells trucks and commercial vehicles.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Desarrollar un plugin para wordpress 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hola estoy necesitando desarrollar un plugin para wordpress , es un ecommerce que permitirá a las empresas registrarse y crear un usuario para pedir y otro para aprobar, este al solicitar enviare una orden de compra. escribir para tener mas detalle

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Flutter_Laravel Ecommerce system customization 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who has expert level experience in Flutter and Laravel to customize my Flutter_Laravel Ecommerce system. The specific customizations I need include: - UI/UX Design: I want to improve the overall design of my ecommerce system to enhance user experience and make it visually appealing. - Payment Gateway Integration: I need to integrate a payment gateway into my ecommerce system to enable secure online transactions. - Product Category Management: I want to customize the product category management functionality of my ecommerce system to better organize and manage my products. -app deployment I have a specific deadline for this project, so I need a freelancer who can work within a specified timeframe. Ideal skills and experience for ...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am looking for a talented designer to create a modern logotype for my ...for new businesses - Ability to create a modern and visually appealing design - Strong sense of typography and color theory The logo should reflect the modern and innovative nature of my new enterprise. I am open to suggestions for the color scheme and would like the designer to use their creativity to choose the best colors that will complement the overall design. The company will focus on ecommerce solutions with a shift to digital marketing, analytics. If you are a skilled designer who can bring my vision to life and create a standout logotype for my brand, I would love to hear from you. Please provide a portfolio of your previous work showcasing your logo designs. Brand name: Consell media I need it v...

  €29 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €29
  307 συμμετοχές

  I am looking for a skilled developer to create an eCommerce website for my electrical goods business. I want to expand my sales from offline to online customers. Platform: - I prefer a fully coded website without pre set templates. Design: - I have a specific design in mind for my website. Features: - I would like to include a customer login feature on the website. Ideal skills and experience: - Experience with building eCommerce websites - Proficiency in the chosen platform (Shopify, WooCommerce, or Magento) - Strong design skills to bring my specific design vision to life

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  75 προσφορές

  Ecommerce SEO conform web-site/store Development including content and features like: 1-The site to be developed content (products) to be added. 2-The site to be added to vps hosting (hosting and domain already available). 3-Add 5 products with content (pictures provided by me). 4-Creation and approval of facebook and instagram shops - adding products to them 5-Linkage to social media - Facebook,instagram etc. 6-Installing facebook pixel correctly to site. 7-Site must have payment,support (chat and email) 8-Blog entries (text + image+video) 9-Development of neccessary pages like: Product Gallery (photos+video),FAQ,About,Contact,Policies pages.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I am looking for a skilled Wordpress developer to revamp our existing website and optimize it for selling PowerP...and advice on incorporating specific plugins or tools that can further enhance the functionality of our site. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in Wordpress development and customization - Experience with ecommerce features and integrating payment gateways - Knowledge of user experience and design principles to ensure seamless navigation - Familiarity with plugins and tools that can enhance functionality and improve sales If you are a detail-oriented developer with a strong understanding of UX and ecommerce, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and any relevant certifications o...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Need flutter+web(php) developer, company do not bid. 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Company bid will be ignored, I need a flutter+web(PHP) developer for existing ecommerce app and website to add an extra small and similar section which is already available in the app and website. My budget is $50 as it is a small work.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for a web developer to create an ecommerce website for me. The website will primarily sell clothing, accessories, and other items. I am specifically looking for custom features to be included in the website. Additionally, I would like to integrate a payment gateway other than PayPal or Stripe. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web development and designing ecommerce websites - Experience in creating custom features and integrating payment gateways - Knowledge of different payment gateway options and ability to integrate them seamlessly into the website.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  ...that's been in business for 16 yrs. I would like to REBRAND my company (new name, I have a new logo and some new services to offer in addition to website design and SEO). I'm looking for a company that does HIGH LEVEL website design work that I can outsource ALL website design projects to, as I don't want to perform that work anymore. I will ALSO outsource all or most of the programming, ecommerce, and software development work too. I will still perform the SEO work myself. What you will need to do is to create a NEW digital marketing website for my company with the rebranded logo. It needs to be done in Magento 2. I'll provide the theme. It needs to be VERY HIGH END and have multiple interactive features to attract new clients. I will perform SEO o...

  €3574 (Avg Bid)
  €3574 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Ecommerce website 3 μέρες left

  I am looking for a skilled freelancer to develop an ecommerce website using the WooCommerce platform. I have some ideas for specific features that I would like to include, but I am also open to the freelancer's expertise and suggestions. (I need a niche store designed for pets lovers and pets owners. I need a really professional store for selling pets products) Skills and experience required for this project include: - Proficiency in WooCommerce development - Strong understanding of ecommerce website design and functionality - Ability to implement custom features and integrations - Knowledge of SEO best practices for ecommerce websites - Experience in responsive web design The timeline for this project is normal, with a timeframe of 3-4 weeks.

  €444 (Avg Bid)
  €444 Μέση Προσφορά
  201 προσφορές
  ecommerce web design 3 μέρες left

  I am looking for a skilled web designer to create an ecommerce website for me. The ideal candidate should have experience in building websites on the Shopify platform and be able to incorporate specific design references that I have in mind. Key requirements for the project include: - Building the website on the Shopify platform - Incorporating specific design references provided by me - Integrating an integrated payment gateway for seamless transactions If you have experience in ecommerce web design and are familiar with Shopify, please submit your proposal.

  €293 (Avg Bid)
  €293 Μέση Προσφορά
  149 προσφορές

  Κορυφαία ecommerce Άρθρα Κοινότητας