Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  16,146 ebooks δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...σχετικά με το άθλημα του χαντμπολ. Τα βίντεο είναι ήδη ανεβασμένα στο κανάλι μου στο youtube () από όπου θα υπάρχει σχετικό link για να μεταφέρεται κάποιος εκεί και να τα π&alph...

  €197 (Avg Bid)
  €197 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  €273 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Project Description: Apply Style Sheet to Word eBook I am looking for a skilled freelancer who can apply a style sheet to my Word eBook. Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Word 2016 - Experience working with eBooks that are more than 100 pages in length - Attention to detail and ability to follow a detailed guideline provided by the client

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Rename Tool for Anime, Series, Movies, eBooks 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...com/ -MediaInfo support -Supports language preferences for series and episode titles -Supports identification and renaming -Reverse rename files using internal history or the original file for later Music, Audiobooks and eBooks -Identify and rename music using AcoustID audio-fingerprints and MusicBrainz info... -Fetch Music Data from: Musik: Since you have read everything, please write the word "Pirate" in the offer ;-)...

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Temporary part-time VA with specific skills 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a temporary VA to help me with the launch of my digital coaching program. I am looking for a person with below skills: 1. Photos & Videos Editing experiencce 2. Converting documents into eBooks and launching on Kindle 3. Help me with administrative tasks 4. Anything I need help with. I want you to work 2-3 hours on a regular day. If there is no work then those days can be skipped. Prefer people from India for ease of communication in the local time zone. Thanks, Wasim.

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Trophy icon graphic designer for ebook 3 μέρες left

  I am in need of a graphic designer to create a classic and elegant design for my ebook. I do not have any specific images or icons that I want to be included, but I can find some if needed. The desired format for the ebook is both PDF and ePub. Skills/Experience: - Experience in graphic design, specifically for ebooks - Knowledge of creating classic and elegant designs - Ability to work with both PDF and ePub formats I need someone that is good at communicating and that works on edits quickly. I need someone who can take these attached files and incorporate the feel and sentiment into the book cover. Book Title: "Heartbeats of Hope: Overcoming Dysautonomia and Chronic Conditions" By Tyler Mathews The book is about the Autonomic Nervous System and its related Chronic H...

  €84 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €84
  113 συμμετοχές

  I am looking for a writer to create a Kindle eBook on stress management therapy specifically targeting professionals. The eBook should be less than 50 pages in length and should focus on holistic therapies for stress management. Ideal Skills and Experience: - Experience in writing eBooks on stress management or related topics - Knowledge of different holistic therapies and their effectiveness in managing stress - Ability to write in a clear and concise manner, catering to a professional audience

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Necesito expertos en marketing y diseño web 16 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Quiero construir una landing page para vender un pack de 4 ebooks PLR (private label rights) de emprendimiento por eso necesito un freelancer o agencia experto en desarrollo web y mkt digital, para realizar campañas de trafico pago con facebook e instagram ads, se puede explorar posteriormente google y tik tok ads. Es un proyecto pequeño pero que sea poderoso para generar ingresos pasivos, si la persona o agencia tiene conocimiento en infoproductos, PLR o MRR sería de muchisima ayuda.

  €869 (Avg Bid)
  €869 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Trophy icon Logo Creation 15 ώρες left

  I need a logo made for my ebook website called Lifeskills101 Colour Palette as attached What is the Company's purpose? To provide short format ebooks on life skills not taught in school. Make it simple any questions please don't hesitate to ask.

  €33 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €33
  78 συμμετοχές
  Convert manuscript into ebook 8 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Convert manuscript into ebook Description: I am looking for a freelancer who can convert my Word Document manuscript into a professional-looking ebook in PDF format. #### I DO NOT NEED A COVER DESIGN ##...layout for the ebook - Attention to detail and accuracy in preserving the content and formatting of the manuscript - Understanding of ebook publishing standards and best practices Skills and Experience: - Experience in ebook conversion and formatting - Proficient in using software tools for ebook creation and conversion - Knowledge of design principles and ability to create visually appealing ebooks - Familiarity with different ebook formats and their specifications - Strong communication skills to understand and incorporate any specific design requirements from ...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Diseño de 10 Ebooks 2 μέρες left

  Diseño de 10 Ebooks de una misma serie, con búsqueda de imágenes (entre 40 y 45 imágenes) y las correcciones que sean necesarias realizar durante el proceso de diseño.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Data entry and research Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can assist me with data entry and research tasks. The project involves uploading ebooks on a marketplace platform. The ideal candidate should have experience in data entry and be familiar with the public domain industry. This project is expected to take approximately 10-20 hours to complete.

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  123 προσφορές

  Please search for free downloads of PDFs on Trigger Point therapy work books. This can be similar to the ones found online. It should be simple and informative and also filled with info graphics on locating the pain points and the massaging technique for every ailment eg: Headache , shoulder pain, frozen shoulders, sciatic pain, tailbone pain, lower back pain, etc. Note: The ebooks should include accurate medical images and marking of the applicable muscles and information on how to find them. booklet can be around 50 pages and the work book should be around 200 pages. Only serious freelancers please apply and kindly stick to your quote.

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Marketing Ebook for Entrepreneurs Objective: Educational - I am looking for an experienced freelancer to create a marketing ebook targeting entrepreneurs. - I will include a contents page of what is needed - The pr...valuable insights and strategies for marketing. - The ebook should be created using Canva. - The ebook should include visuals and illustrations. - The freelancer should have experience in marketing and content creation. - Strong writing skills and the ability to create engaging and informative content are essential. - The freelancer should be familiar with Canva and have experience in creating ebooks using the platform. - The freelancer should be able to work independently and meet deadlines. - The project budget is negotiable based on the freelancer's experienc...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  E-commerce Website Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled developer to create an e-commerce website for selling digital products. The ideal candidate should have experience in building websites that specialize in selling digital products. The website should be able to handle the sale and delivery of digital products, such as ebooks, software, and online courses. It should also have features like secure payment gateways, user registration, and product reviews. The preferred platform for the website is not specified, so the developer can choose the platform that they are most comfortable with. However, it should be noted that the website needs to be completed within a month, so choosing a platform that allows for quick development and customization would be advantageous. Overall, I am looking for a developer wh...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...com/ -MediaInfo support -Supports language preferences for series and episode titles -Supports identification and renaming -Reverse rename files using internal history or the original file for later Music, Audiobooks and eBooks -Identify and rename music using AcoustID audio-fingerprints and MusicBrainz info... -Fetch Music Data from: Musik: Since you have read everything, please write the word "Pirate" in the offer ;-)...

  €170 (Avg Bid)
  €170 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Creare eBook Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced eBook writer to create an educational eBook for me. The desired length of the eBook is less than 50 pages. As for the subject, it should be educational in nature. I do not have a specific format or style in mind for the eBook, so I am open to suggestions. Ideal Skills ...nature. I do not have a specific format or style in mind for the eBook, so I am open to suggestions. Ideal Skills and Experience: - Experience in eBook writing, particularly in the educational genre - Strong research and writing skills - Ability to present information in a clear and concise manner - Creativity in presenting educational content - Knowledge of formatting and layout options for eBooks If you are a skilled eBook writer with a passion for education, please submit your...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Load 81 ebooks into a website Έχει λήξει left

  Hi Hernán N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Affiliate Marketing Έχει λήξει left

  Hello, we need people skilled in affiliate marketing who can promote our eBooks for HUGE 50% commission of every sale. It is plus if you are skilled in this field but we will accept beginners who want to learn this skill. Write DS in proposal to make sure you read this to end.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...suitable images to enhance the visual appeal of the ebook. Preferred theme or style: Professional but modern - The ebook should have a sleek and professional design, while also incorporating modern elements to make it visually appealing and engaging. Skills and experience required: - Proficiency in InDesign is a must, as the ebook will be created using this software. - Experience in designing ebooks, particularly in a professional and modern style, is highly desired. - Knowledge of image selection and editing is a plus, as assistance with finding and enhancing images will be needed. If you have the skills and experience necessary to create a professional and modern ebook using InDesign, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous work in a similar st...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές

  Busco experto en canva que cree Ebooks, PDF, herramientas de organización digital , aplicaciones y plantillas para la gestión del tiempo y planificación. Organizadores , planners, calendarios, agendas .

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am looking for a skilled designer who can create an interactive PDF and EPDF or Ebook for marketing purposes. The desired format for the final product should be both EPUB and PDF. Skills and Experience: - Proficiency in designing interactive PDFs and EPDFs or Ebooks - Strong understanding of marketing principles and design techniques - Ability to create visually appealing and engaging content - Familiarity with EPUB and PDF formats - Creative mindset and ability to work with minimal guidance The client is open to the designer's creativity and does not have a specific design or style in mind. Therefore, the ideal candidate should have the ability to come up with innovative and visually stunning designs that align with the client's marketing goals.

  €258 (Avg Bid)
  €258 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  You will need some type of slideshow video creator software to do this project. I need to create 100 short videos from 100 PDF eBooks Each eBook is between 10 to 20 pages. Each video can be created in 4 easy steps. 1. First you will select eBook cover that we will provide. This will be video cover. 2. For content, each eBook starts with an image then the next page is text. So, 50% of the pages are images and 50% of the pages are text. See sample eBook uploaded/attached. 3. We need to create each text page into audio using our Eleven Labs AI Text-To-Speech account. 4. We then need to add the audios we created to each of the images in the eBook to create the video. Below are 7 free slideshow video creation software you can use to create the videos. Simply do a Google sea...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  This ebook is titled 0-100k in funding ‘what the banks and Gurus don’t want you to know’ this book is about fixing your credit and getting access to $100,000 in business funding. I need a cover that can show exactly that. Banks, credit cards, money all of those props can be used in the cover. I will be adding some examples of ebooks I like to give you ideas but add your own flare. Thanks I’ll be choosing the winner soon.

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  179 συμμετοχές
  Holistic health/Herbal ebook -- 2 Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced research writer to create an ebook focused on holistic health and wellness with a focus on medicinal herbs. The ebook should be between 50-100 pages in ...writer must be open to working with the client's ideas and incorporating them into the content. Skills and experience: - Extensive knowledge of medicinal herbs and their uses - Strong research skills to gather information on various herbs and their benefits - Ability to write in a clear and concise manner, presenting complex information in an easy-to-understand format - Experience in writing ebooks or similar informational materials Such as books about herbs and/or health and wellness books - Creative thinking to suggest additional chapters or sections that may enhance the overall conten...

  €279 (Avg Bid)
  €279 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hi There, I'm looking for someone to perform copy editing and proofreading for Contemporary ebook and blog posts on an ongoing basis. Edits will be performed in Word with tracking changes.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  ...com/ -MediaInfo support -Supports language preferences for series and episode titles -Supports identification and renaming -Reverse rename files using internal history or the original file for later Music, Audiobooks and eBooks -Identify and rename music using AcoustID audio-fingerprints and MusicBrainz info... -Fetch Music Data from: Musik: Since you have read everything, please write the word "Pirate" in the offer ;-)...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  135 προσφορές
  E-book Design --- AbleEar Events Έχει λήξει left

  E-book Design I have written two ebooks. Both are less than 20 pages. I would like a creative professional design. The theme of the first book is how to host a small, quick "Party presentation" to earn business for hearing aid centers onsite at Senior Citizens apartment communities. The second book educates readers about how to earn get credentialed with insurance companies to earn referrals and sales. Both books need cohesive branding and eye-catching elements added to appeal to a hearing aid center owner or dispenser.

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  188 προσφορές
  Holistic health/Herbal ebook -- 2 Έχει λήξει left

  ...writer must be open to working with the client's ideas and incorporating them into the content. Skills and experience: - Extensive knowledge of medicinal herbs and their uses - Strong research skills to gather information on various herbs and their benefits - Ability to write in a clear and concise manner, presenting complex information in an easy-to-understand format - Experience in writing ebooks or similar informational materials Such as books about herbs and/or health and wellness books - Creative thinking to suggest additional chapters or sections that may enhance the overall content of the ebook. Additional notes: I have the starting outline ready, I don't need anyone to design it but rather to just write the content. The content must be original no Al, i...

  €368 (Avg Bid)
  €368 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create digital products that I can sell. I have a rough idea on what type of digital products I want to create, including ebooks, online courses, and graphic designs. Although I have a rough idea of the digital products I want to create, I need help refining it and also brainstorming ideas. My target market for these digital products is a general audience. I am looking for a freelancer who has experience creating digital products as well as developing content for a variety of markets. This project requires creativity, so I need someone with an eye for design as well as experience in content creation. If you believe you have the skills required to do the job, please don't hesitate to contact me.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  120 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me set up a release campaign for my self-help ebook. Genre: Business Credit and Funding (finance) Campaign Platforms: Facebook, Instagram, Shopify Store, Youtube Campaign Duration: 1 month Skills and Experience: - Experience in setting up and running ebook release campaigns - Knowledge of various platforms for promoting ebooks - Ability to create effective marketing strategies for reaching target audience - Familiarity with self-help and finance genre and audience preferences - Strong communication and project management skills to ensure smooth campaign execution.

  €358 (Avg Bid)
  €358 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ...30+ pages of lesson plan/student work/handbook) Project Overview: We are seeking a talented designer to create a visually appealing and user-friendly ebook for ESL (English as a Second Language) teachers. The ebook will serve as a valuable resource for teachers working with students of various age groups and English proficiency levels. Skills and Experience: - Experience in creating educational ebooks - Strong knowledge of ESL teaching methodologies and materials - Ability to create engaging and interactive content for both teachers and students - Proficiency in design software for creating visually appealing layouts - Understanding of the needs and preferences of teachers and students in the ESL field - Attention to detail and ability to organize information effectively - Stro...

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  ...friend who is not in our class. - Use MLA (Modern Language Association) formatting. - Include a Works Cited page. On that page, you must have at least three secondary sources (in addition to the primary source of your poem) that you cite in your paper. Those sources must come from the Collin College library and database resources. - Use the Library Guide for easy access to a number of databases, ebooks, and more. (For our last paper, our librarian Beth Atkins did the work of finding scholarly and reputable sources for the short story “Winter Dreams.” This time, students will need to find articles.) Click around on the Library Guide page for videos of how to search for articles, and do some research for yourself using the online catalogues and databases.

  €86 (Avg Bid)
  Επείγον
  €86 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  Need to Modify EPUB eBook format Έχει λήξει left

  Need to modify my EPUB eBook to embed a specific font and force ereaders to use it. Additionally, I need the standard audio player in the eBook to be replaced with an audio button design that I will provide. Skills and Experience: - Experience working with EPUB eBook ...modify my EPUB eBook to embed a specific font and force ereaders to use it. Additionally, I need the standard audio player in the eBook to be replaced with an audio button design that I will provide. Skills and Experience: - Experience working with EPUB eBook format - Proficiency in embedding fonts in eBooks - Knowledge of how to force EPUB readers to use embedded fonts - Ability to replace standard audio player with custom audio button design - Familiarity with audio integration in eBooks, specifically embe...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Need an Adobe Pro Έχει λήξει left

  Need a pro in Adobe to create marketing material for a real estate business. Please only apply is you are an expert in Premiere Pro, Photoshop and the other Abode products. Your role will involve video editing, creating visual eBooks for us to promote on social media, editing real estate photos, creating carrousels etc We will need all formats for all social media platforms: Story and Post. My business is Green Square Management. So the theme of Green Square needs to match throughout everything we do. I want the post creating in Adobe, not Canva. I need someone skilled in the software and also has a good eye for design and marketing. I look forward to working with you This is for an ongoing position. $5 AUD per hour. 5 hrs per week.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  content writer Έχει λήξει left

  I am seeking a content writer who can create informative ebooks for my project. The ideal candidate should have experience in writing engaging and well-researched content. My book will be about inclusive management - and I will provide you the full brief. YOU MUST BE ABLE TO TAKE PHONE CALLS because there is content that I need to talk about, rather than writing everything down. Requirements: - Ability to create informative content that is both engaging and educational - Experience in writing ebooks of approximately 30-50 pages - Familiarity with incorporating specific keywords or key phrases into the content I need the content writer to have knwoledge about taking this to market using the relevant channels, e.g. Ebook websites. Skills and Experience: - Strong writing sk...

  €236 (Avg Bid)
  €236 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  Please search for free downloads of PDFs on Trigger Point therapy work books. This can be similar to the ones found online. It should be simple and informative and also filled with info graphics on locating the pain points and the massaging technique for every ailment eg: Headache , shoulder pain, frozen shoulders, sciatic pain, tailbone pain, lower back pain, etc. Note: The ebooks should include accurate medical images and marking of the applicable muscles and information on how to find them.

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ... -MediaInfo support -Supports language preferences for series and episode titles -Supports identification and renaming -Reverse rename files using internal history or the original file for later Music, Audiobooks and eBooks -Identify and rename music using AcoustID audio-fingerprints and MusicBrainz info... -Fetch Music Data from: Musik: Since you have read everything, please write the word "Pirate" in the offer ;-)...

  €224 (Avg Bid)
  €224 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...30+ pages of lesson plan/student work/handbook) Project Overview: We are seeking a talented designer to create a visually appealing and user-friendly ebook for ESL (English as a Second Language) teachers. The ebook will serve as a valuable resource for teachers working with students of various age groups and English proficiency levels. Skills and Experience: - Experience in creating educational ebooks - Strong knowledge of ESL teaching methodologies and materials - Ability to create engaging and interactive content for both teachers and students - Proficiency in design software for creating visually appealing layouts - Understanding of the needs and preferences of teachers and students in the ESL field - Attention to detail and ability to organize information effectively - Stro...

  €363 (Avg Bid)
  €363 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  Hi, I am looking for a ghostwriter to finish a couple of eBooks I have started, the book Is actually a true account of my past life. I have written the story highlights myself. This book is mostly about what got me through those dangerous and fierce times of being a slave, and imprisoned as a boy when there was no protection for a young black boy during the intense days of Jim Crow Laws. Men, women, girls, or boys. This book is about how God stepped in right on time and from within gave me the power, and understanding mind heart, and soul to survive the killings rapes, and murders all around me and withstand the woes of those times. That’s what I am trying to show in this book or two eBooks. I need a person who writes thrillers and history books. book from my experienc...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am looking for someone to help me with the formatting of my fiction book for Amazon KDP. The book is less than 100 pages long. The formatting has to fit Amazon KDP guidelines. The size will be for print softcover books 5x8 and Amazon ebooks. Thank you Skills and experience needed: - Experience with formatting books for Amazon KDP - Familiarity with fiction book formatting guidelines - Attention to detail to ensure proper layout and formatting of the book I will attach the Word document once we agree to service. It is currently at about 5-6 8x10 pages. Thank you

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me with formatting a Word Document to the correct format for Draft2Digital. Basically, I want to upload a custom Word or PDF to Draft2 Digital. Just to clarify, the end goal is to have files to upload to D2D for print and eBooks. For the print books, a custom PDF or MS word doc will work. For the eBOOK, the D2D site will not support a PDF but a word doc. It will accept files in word, epub and zip. See attached. The Upwork site will not allow you to provide me with a copy of an epub. Rather, I believe it allows a weblink because you drug that file from the UpWork window to your desktop. It's copying a link instead of a file. A designer has worked on creating a document but I now have a Microsoft word document that I have been unable ...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  E Book for LPW Έχει λήξει left

  Project Title: E Book for LPW Desired Length: Less than 50 pages Genre or Topic: Financial services Timeline: 3 days Skills and Experience: - Strong writing skills with experience in writing ebooks - Knowledge and understanding of financial services - Ability to research and gather information on the topic - Efficient and able to meet tight deadlines

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Ebook on Digital Marketing guide Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced writer to create a comprehensive ebook on digital marketing specifically targeting beginners in the field. ...should cover various aspects of social media marketing, providing valuable insights, strategies, and best practices for beginners to effectively navigate and leverage social media platforms for their marketing efforts. It should include practical tips, case studies, and real-world examples to help readers understand and implement the concepts effectively. If you have prior experience in writing ebooks on digital marketing or related topics, and are passionate about helping beginners in the field, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous work or any relevant writing samples that showcase your expertise in digital ...

  €336 (Avg Bid)
  €336 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  IMPORTANT: Your bid will be DELETED unless you have read this description. I am looking for a t...and JavaScript - Ability to understand and implement specific design requirements - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work within tight deadlines - Excellent English skills both written and spoken. This is the template that I want to customise. Initially, I need the following pages: - Home - Products - Blog - Shop (with 4 ebooks) - Contact We will be reusing many of the design elements and colours from the template and I will be supplying copy, etc. 1. Let me know your hourly rate, and 2. a rough idea of number of hours you expect the project to take. If you do not answer the above questions your bid will be DELETED.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  177 προσφορές

  Hola, Queremos expandir y promocionar la venta de cursos en línea y de ebooks de nuestra web El objetivo es muy especifico ya que nos dirigimos a seres enfocados en su iluminación espiritual, que deseen entrenamiento curso de muy alta profundidad. Son aquellos que ya han encontrado su "despertar espiritual" y se dan cuenta que necesitan un paso de muchisíma mas profundidad, seguimiento y expansión de conciencia. Preferentemente de USA y UK La comunicación será solamente en Ingles, pero el soporte debe ser en español ( no se necesita excelencia en ello) Nuestra idea es comenzar con un objetivo puntual y espécifico y muy sencillo y una vez verificado resultados expandirlo. Tenemos de apoyo un canal de youtube y otro ...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Create a Store in Etsy Έχει λήξει left

  The project is about creating a Store on Etsy. Digital products like PDFs, Courses, Ebooks etc One Single guy will not be effective. I would prefer someone who has a team and can take care of the assignment because the products are in 100s knowledge of Etsy SEO and prior relevant work experience will be an added advantage Should be familiar with Canva or similar software. So that images can be created. Budget: 100 to 300 INR per hour or 500 to 800 per product upload.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Gearlab website Έχει λήξει left

  I would like to have a website very similar to this one: I am a gear consultant selling services exactly as the site above. I would also like to sell on my website online courses and have a shop page to sell my ebooks. I already have the logo and the text for the pages available, but maybe needs to be further adjusted. I already have the domain and Wordpress installed.

  €1054 (Avg Bid)
  €1054 Μέση Προσφορά
  302 προσφορές
  Book cover Έχει λήξει left

  ...look at any other styles you may have in mind. I’ll leave it up to your imagination. Please take into account that the book will be printed, so the cover must look great in print too. The cover will need to be high quality for my book to stand out and get attention. It's important that the cover looks professional and really sells the book. You must have experience with creating covers for Kindle eBooks, paperback, hardcover and audiobook and be familiar with Amazon's requirements for each type of cover. This book cover will be the first in a series, so for the right type of cover there will be ongoing work for more covers as the proceeding covers will have a continued theme / look that identifies with the first you for bringing my book to life!...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  COLLECTION DE LIVRES A VENDRE BOOKELIS ET COOlLIBRI COLLECTION DE LIVRES A VENDRE BOOKELIS ET COOlLIBRI PERSONNES DISPONIBLE VOUS OBTIENDREZ POUR CHAQUE VENTES DE LIVRES ET EBOOKS LA MOITIE DU PRIX DE VENTES EN ME DONNANT L INFORMATION DU OU DES LIVRES VENDUS EN ME CONTACTANT PAR MAIL APRES AVOIR EFFECTUE LE TRAVAIL DANS: MA COLLECTION DE LIVRES BOOKELIS VOICI LE LIEN: MA COLLECTION DE LIVRES COOlLIBRI VOICI LE LIEN:

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Κορυφαία ebooks Άρθρα Κοινότητας