Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  7,070 drupal magento store view δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  €84 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  i have a website with a template for Real Estate. i want that the slider in the single view is more fancy Budget 25USD

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  i have a website with a template for Real Estate. i want that the view will be edited. Fixed Budget 25€

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  My Requirement is very simple...... Customer able to upload their pictures rooted through Web Cam with face tracking option. And can see them wearing glasses...

  €296 (Avg Bid)
  €296 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...up the pre-recorded video question with their answers into a completed 3 minute video. Our website will open with a video explanation and two demo interviews called a My Bio View. Once they see the demo, we have text explaining why we do it this way and the steps they will need to go through. Once they select get started, they pay through Pay Pal or

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Hello, I have a simple project where I need you guys to make a simple downline page view based on sign in user. Which is mean Sign in user able to view their own downline tree. Currently I have made a page for admin view where admin can view all downline as in attached no 1photos. I tried to replicate the same method for user side but it not working

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Hello, my name is Nir and I'm a wedding photographer. I want to build a website for my business that I upload the ph...to build a website for my business that I upload the photos of the wedding in real time at the wedding. I advertise at the wedding URL of the site and the wedding guests can view pictures during the event. The site must be responsive.

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  Hi I'd like google street view images stitched together on both sides of the street identified in the image attached. Note: I don't want the all the images from one location stitched together, I need the images along the street looking North stitched together and the images along the road looking South stitched together. Potentially more work available

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  i need to deploy django project on linux ubuntu machine. i have one problem. 1. when i run command python [login to view URL] runserver 0.0.0.0:80, in browser site never load this is ip : [login to view URL] need setup nginx, gunicord. i want to hire with tracking time application of freelancer.com i think complete task is maxim 2 hours.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I have a e learning website in PHP code ignitor. t...in PHP code ignitor. the website has subjects list followed by topics subject>topic >videos. So the user need to click two times to enter a topic video. I want to change the view so that user can navigate quickly by seeing both subjects and topics in same page. attachments added to show requirements

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  (1) i have 2 form views with master and detail information (similar to sales order: sales order and sales order lines), i would like to call form2 from form1 and populate it with selected lines from form 1 (2) i would like to the proper way to configure budget, and then from a button in form2 i want to deduct the total value from selected budget

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I have a e learning app. the app has subjects list followed by topics subject>topic >videos. So the user need to click two times to enter a topic video. I want to change the view so that user can navigate quickly. attachments added to show requirements

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I have a website and I need to give design to the way my products are displayed, there are 4 different views I need, my store is on woocommerce, I'm looking for a developer hi

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I have a website and I need to give design to the way my products are displayed, there are 4 different views I need, my store is on woocommerce, I'm looking for a developer hi

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am currently running an adult site that hosts videos for users. The...The site is using Wordpress to run. When I enable a Cache plugin such as W3 Total Cache or WP Super Cache, the video views counter is not working for my current theme. The view and like counter is based on the user cookies and I need it to load through AJAX or something else.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Greetings- We need a designer who can perform 3d renderings of an architect elevation and a street view using google maps. I am including a mock of a 3d rendering as an example. See all files attached. Thanks!

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  You have to redesign a single view in a Mac application. The view has a segmented control in the top, progress indicator in the middle and 4 buttons in the bottom. I have attached the screenshot of the existing design. You may replace the buttons with icons in the bottom. you may redesign the segmented control in the top. you may redesign the circular

  €170 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένο
  €170
  79 συμμετοχές

  Hello, I need someone who can make a Responsive image and also make 3 pictures go underneath each other only in the mobile view. More details per chat. My budget is 10$ max

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  This project proposes a quality adaptation tunable algorithm that adjusts video streaming quality levels for each user by measuring the average bitrate to make the trade-offs between the average video bitrate and quality switches more seamless. This can be achieved by making the algorithm tunable, allowing individual users to adjust the parameters according to their preferences. Simulate an adapt...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  hi, I am using userpro wordpress plugin on my site. I need below customization. 1) Every user should be able to see max no of profiles (eg. if i set 80 in setting then users should be able to see max 80 profiles).. 2) Restriction to see profiles based on gender custom field (eg. if logged in users gender is male then i should be able to see female profiles only and vice versa) Developer with e...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  2 pages needs to be changed in terms of appearance design is ready

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  98 προσφορές

  Assistance in Splicing fiber optic INNO VIEW 7 with multi mode cable

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need my to have under 5 seconds load time as per GTmetrix

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I have set up 21forever with four natural stem cell products known as natures botox. I need a website where people can view and buy my products. Currently I advertise on ebay but it is not working out. I need help with where is the best place to list the items and how to optimise my site

  €489 (Avg Bid)
  €489 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  I am looking for someone who can help me to fix my missing poster on my collection view when scroll.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  1. I want to open load multiple image files at once in thumbnail size 2. I can then click on the thumbnail to get original size picture for preview 3. I can also deselect any of the open image file by clicking on a small x in the corner of the image 4. I can then click on a button to display all the filename of the selected image in a textbox.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Need someone who is expert in Google Street View to develop similar presentation site. [login to view URL] Thank you

  €1001 (Avg Bid)
  €1001 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  iOS & Android app to search for contacts name and phone number.

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ...surroundings. Once the 3D model is done we have to put the 3D in to an Internet browser. When seen in Internet browser In Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer etc. I want to view the 3D building, to have the option to to zoom in and out and to rotate around the building, to see individual apartments. When I see the tower from outside and hover over an

  €271 (Avg Bid)
  €271 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...is accessible with Username and password. we need C# WinForm code that with Network credentials we can view these files in grid or as single image in image control. but over file explorer other user can not see the folder explorer and can not view or copy files over file explorer. Untill they open network drive in file explorer and gv user name password

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need someone to hire doing subscribing liking and viewing also sharing my daily vlogs on youtube

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  We have a database with information from a third party software company and we want to build an Entity Relationship diagram of the SQL database in order to create one or more VIEW(S) in order to have access easily to the information included in that DB and generate our own reports. We know what the software does and we know the table where you should

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  corning of actual 3d view java intended propject need to be implemented

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I have photographs of a bedroom suite that I am going to have manufactured. The various components (Headboard , Dresser & Nightstand) come from different suites. I need them to be designed into a single matching design suite with explodes construction diagram and digital rendition. I will supply all dimensions.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I want to build a web view app with login page from link with firebase

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I have created App with Android Web View. I do Not know, may be Security Or Any other reason, it does Not open / install in some devices. I have allowed to install apps from "Unknown Sources" (in Settings) I below website. [login to view URL] User : cust1 Pass : cust1 If issue resolved, 5 star is yours.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  It's a small project only for experience Xamarin developer - need to take a zip from a link then extract it in the device and show it as a webview in the device

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  i have my website which is hosted on my own server. i want to change the view of my website. i also have my new view ready. the thing is only that , you have to copy paste the code from one file to another accordingly. most important thing is you have to work on TeamViewer.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I have a wordpress auction theme. I'm trying to get two posts to show per row instead of one. Also keep the images hd and proportioned "image 1" is how the mobile view looks right now "image 2" is how I'm trying to make it look like.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  €81 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  €746 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I need a XAML expert who can easily create me a card and controls in XAML just by looking at a mockup. The work is in MAC for an iOS and Android mobile app using XAMARIN. The XAML pages are already created and it's very minimal work but the person needs to have extensive XAML knowledge working with xamarin and a true professional who can deliver this project on time.

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I need to make this simple word to be in a 3D Box. Agile Hell On Top and Agile on the Front Side and Hell on the Other Side.

  €13 (Avg Bid)
  Εγγυημένο

  ... It was build a while ago. It's not responsive. When viewed from mobile browser there are a few issues that we with to resolve: 1. Android: We need the default view to be zoomed out to view entire width of page 2. iOS: Same as Android. Only that in iOS we can't seem to zoom out at all. I'm sure an expert can fix this very easily. Please show me that

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Project is to take the data from an IOT site we have data on the telit IOT site [login to view URL] we want this data to be presented in a more readable way (on a map or similar) The project is: a - scrap the Data from the IOT site. (we will supply user/pass etc..) b - put this data on a picture in a good viewable manner (chk attached images) project will be hosted on our server can be written i...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  R Native developer needed for web view app for both iOS & Android with one signal Push Notification .Server side work already implemented in the website .

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  we have an wordpress site and a map portal site to manage all of map resource. Now we want to create some widget to view map resource on wordpress site. Detail will provide in below document. [login to view URL] Please read carefully and write wordpress-map at the beginning

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Looking for a coder with pine script experience. Small project : * Trading Forex * Create a trailing stop loss script for long or short based on Keltner Channel indicator (Standard Input) for live trading. * When trade in profit 4 pips start trailing - For long: trail 2 pips behind lower channel - For Short : trail 2 pips above upper channel

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm looking to have doll house renderings created for 15 different floor plans ranging from 705sqft to 1500sqft. I'd like for the floor plans to be simply furnished and be able to choose between different flooring/cabinetry styles. In some cases, I will be able to provide photographs of the space to assist in picking out furniture and textures for the rendering. Our clientele consists m...

  €939 (Avg Bid)
  €939 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές

  I need some changes to an existing website. I need you to design a website for my small business.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές