Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 dreamweaver δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Θα ήθελα να "προσλάβω" κάποιον από Ηράκλειο Κρήτης να με εκπαιδεύσει στο να φτιάχνω Ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας Dreamweaver, PHP, MySQL, και Joomla.

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Urgent Social Media and Banner Designs 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in immediate need of a talented graphic designer who can create 3-4 professional and elegant graphics. These designs are specifically for our social media platforms Facebook and Instagram. Key project details: - Theme...represents our brand identity. - Platforms: The graphics designed will be used for our Facebook and Instagram pages. They should be perfectly tailored to fit the dimensions of these two platforms. Skills & experience: - Proven graphic designing experience - A strong portfolio of illustrations or other graphics - Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) - A keen eye for aesthetics and details - Ability to meet deadlines If you have the skills and can deliver this project urgently, I'...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Welcome to the realm of creative possibility where every digital brushstroke tells a story. Our premium package offers comprehensive digital art solutions with added perks, perfect for those seeking unparalleled quality and creativity. The Starter package provides basic digital illustration services tailored to your needs, ideal for beginners. Upgrade to the Standard package for enhanced features and finesse in your designs. But for the ultimate experience, our Advanced package brings boundless creativity to life with stunning visual compositions and detailed illustrations that captivate your audience. With expert artists and designers dedicated to bringing your vision to life, your project is in capable hands. Choose our premium digital art solutions today and watch as your ideas transf...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am seeking a skilled graphic designer to create a logo for my boutique brand, 'GUL'. The desired color scheme is black and gold. Since I've not defined a particular style, I encourage designers to showcase their creativity, however keep in mind that the logo should be a representation of ...mind that the logo should be a representation of a high-end fashion boutique. Ideal candidate should have: - Exceptional creativity and innovative design skills - Proven graphic designing experience - A strong portfolio of illustrations or other graphics - Ability to interact, communicate and present ideas - Up-to-date with industry-leading software and technologies (InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop etc.) Interested freelancers, please submit your portfolio along ...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Engaging Graphic Designer Needed Έχει λήξει left

  I am in need of a talented graphic designer with an eye for details. Key project details: - The task involves designing a copy cert of 3-4 pages. Ideal skills and experience: - Previous experience in working on similar projects is preferred. - Proficiency in graphic design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop etc). - A strong portfolio of illustrations or other graphics. - A keen eye for aesthetics and details (Most Important). - Ability to meet deadlines. Looking forward to your innovative design solutions!

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Minimalist Graphic Design Suite Έχει λήξει left

  I am in need of a skilled graphic designer to create a minimalist suite of design d...social media platforms without losing the coherence of the minimalist design approach. The graphic designer must adhere to the specific color schemes and branding guidelines set by our company. Ideal Expertise: • Proven graphic designing experience • A strong portfolio of illustrations or other graphics • Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) • A keen eye for aesthetics and details • Ability to work methodically and meet deadlines Please share samples of your previous work along with your proposal to help make the selection process quicker. Looking forward to collaborating with a talented designer to ...

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Trophy icon Modern Logo Design for Supplies 360 Έχει λήξει left

  I am looking for someone exceptional to design a modern logo for my office supplies company, Supplies 360. Requirements: - Creativity is essential as I am open to any: text-only, graphic element, or a combo. - Previous experience designing company logos would be bene...company, Supplies 360. Requirements: - Creativity is essential as I am open to any: text-only, graphic element, or a combo. - Previous experience designing company logos would be beneficial. Experience/Skills: - Proven graphic designing experience. - A strong portfolio of illustrations or other graphics. - Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop). Be ready to collaborate, brainstorm and create an eye-catching and engaging representation of Sup...

  €30 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €30
  406 συμμετοχές

  ...in a deadline-driven environment • Excellent written and verbal communication skills • Attention to detail with a high degree of accuracy Education and Experience Requirements: • Bachelor’s degree in graphic design, architecture, arts media, or a related field • 3 to 5 years of professional creative design experience • Portfolio of strong creative work • Experience with Adobe Creative Cloud (Dreamweaver, Photoshop, InDesign, Illustrator) • Experience with HTML, Javascript, and CSS This is a one-time project, fees payable based on milestone. Expected project fee of S$750 - 1000.00. Target timeline to completion 1 - 1.5 months. Content to be provided by management. Interested individual, please study our existing website , and email us yo...

  €733 (Avg Bid)
  €733 Μέση Προσφορά
  262 προσφορές

  I'm in need of someone to help me install Dreamweaver software on my Windows PC. I need someone with a crack or a way to get the software for free installed. i do not have the software or anything. you will need to download it, and do your thing so i can get it free. i will pay $50 Please bid only if you can promptly deliver and satisfy these requirements. Successful completion of this task may lead to future similar projects. Looking forward to working together.

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I'm in need of someone to help me install Dreamweaver software on my Windows PC. I'm reasonably familiar with the software but i lost it. just need someone to help me install it as soon as possible Please bid only if you can promptly deliver and satisfy these requirements. Successful completion of this task may lead to future similar projects. Looking forward to working together.

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  ...Proof of previous work experiences, especially in the realm of merchandise design - Accuracy and creativity in their designs Skills and Experience: - Proficient in graphic design software - Previous experience in merchandise design is highly advantageous - A strong portfolio of illustrations or other graphics - Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) - Preferably with a keen eye for aesthetics and details Let’s enhance the way our cafe communicates its brand. Looking forward to seeing your designs!...

  €109 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €109 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am searching for an experienced Graphic Designer to create the logo for my business - Happy Homes Store, a one-stop shop for all home necessities excluding large-scale furniture. Details and Success Metrics: - Althoug...your application. This will enable me to understand better how you plan to approach the project and how your expertise aligns with my requirements. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design, preferably within the retail or home-wares industry, could offer valuable insight for the project. - Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop). - Creativity, originality, and a strong visual sense will be a plus. Looking forward to receiving compelling proposals for this open-ended design...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €9
  350 συμμετοχές
  Trophy icon Custom Logo for start up:- SmartCircuit Έχει λήξει left

  I need an inventive and striking logo for my startup, Smart Circuit. I...should include the initials of the company, SC - I want a specific color scheme to be used, which we can discuss in more detail during the project. - Simple and Sober Skills and Experience required: - Proven graphic design skills with a strong portfolio - Ability to interact, communicate and present ideas - Up to date with industry-leading software and technologies (In Design, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop, etc.) - Highly proficient in all design aspects - Professionalism regarding time and deadlines - Past experience in electronics-related design will be an added advantage I look forward to seeing your portfolio and discussing the project and your ideas. Let's create a logo that truly represents...

  €113 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €113
  701 συμμετοχές

  I am on the hunt for a creative and imaginative artist who can design artwork for T-shirts themed around Easter and Mother's Day. Being unsure about the specific...inclusion of welcoming and family-friendly characters is crucial. I am keen to see how an artist can transform common holiday elements into unique, lovable characters. Skills and experience required for this project are as follows: - Proven experience in T-shirt or textile design - Strong graphic design skills - Proficiency in design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop, etc.) - A keen eye for aesthetics and details - Ability to meet deadlines - Excellent communication skills Looking forward to seeing your bids and possibly working together. Looking for great creativity a...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Real Estate In-House Banner Design Έχει λήξει left

  I need a creative graphics designer to design in-house banners for a real estate project. The banners should be well-designed and dynamic, featuring property details, amenities, features, and contact information of our project. Requirements: - Understanding of color, text pla...designs. - Prior experience in real estate design projects is a plus but not necessary. Specifications: - Banners size should be 4 ft x 6 ft. And few more - Designs should be made considering high print quality. Skills and Experience: - Proven graphic designing experience - Strong graphic design portfolio - Proficiency with design software and technologies (such as CorelDRAW, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) - Strong ability to translate requirements into design - Time management and multitasking...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Web and Social Media Design Έχει λήξει left

  I am currently seeking a proficient, creative, and experienced graphic designer to assist in designing my website and social media platforms with the goal in mind to optimize conversions. Your main task will be the creation of visually engaging, innovative, and functional design elements that speak directly to my target audience: working professionals aged 26-45 years. Key ...design skills, with a strong portfolio showcasing your work. - Previous experience in website and social media design. - Understanding of how design choices can influence user behavior and drive conversions. - Knowledge of current design trends and technologies and their application in web and social media design. - Proficiency in design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, P...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Dreamweaver work ZENDESK CODE ISSUE Έχει λήξει left

  Hi Md. Habibur R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Dreamweaver Code Editing Έχει λήξει left

  I'm looking for an expert knowledgeable in using Adobe Dreamweaver for some small work. I need to add a script of the live chat from zopim (zendesk). I actually did it myself, but for some reason the live chat is coming only on home page. If my customer going to any other page, he does not have a live chat. I guess the script should be inserted in header or footer, so it will cover all entire site. But I'm not able to find where to put it. I believe, it's a job for 10 minutes, for whom know knows. All need just to download the site in FTP, add the script in the correct place instead of where I added it and upload back.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a talented graphic designer to help me with a comprehensive pr...elements across from the logo and branding to ensure a consistent identity across all platforms. The intended audience for these designs is business professionals. Therefore, the designs need to strike a balance between creativity and professionalism. Ideal Skills & Experience: • Proven graphic design experience • Proficiency in design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) • Experience in creating logos and branding • Experience in web design • Ability to interpret and execute on specific design requirements • A keen eye for aesthetics and details • Knowledge of the current industry-leading software and technologies ...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm seeking a talented web designer and developer to breathe new life into my 20-year-old Dreamweaver site. My vision demands a sleek, clean, and minimalist redesign that not only looks modern but also enhances user experience with advanced functionality. Here are my needs in a nutshell: This is the website for the project: **Key Changes Needed:** - **Fresh Layout:** A visual upgrade with a clean, minimalist aesthetic. - **Functionality Overhaul:** A seamless, customer-friendly experience on all devices. - **Content Transfer:** Shift existing content and my small store to the revamped site. **Use WordPress and include a blog. **Functionality Goals:** - **Mobile Optimization:** The site must look and work great on smartphones and tablets. - **Intuitive Navigation:**

  €476 (Avg Bid)
  €476 Μέση Προσφορά
  146 προσφορές
  Dreamweaver Crafted Business Site Έχει λήξει left

  I'm seeking a skilled web developer to craft a business website with an online store using Adobe Dreamweaver. This platform will showcase my products and services, and provide a seamless shopping experience for my customers through a comprehensive digital storefront. Key Requirements: - Develop a sleek business website in Adobe Dreamweaver. - Integrate a fully functioning online store with shopping cart. - Ensure the site’s design aligns with my brand's aesthetics. - Implement a user-friendly interface for managing products and orders. - Create a website optimized for desktop viewing. Ideal Skills: - Proficiency in Adobe Dreamweaver. - Experience with e-commerce platforms and shopping cart integration. - Strong understanding of web development and U...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Advanced Video Editing Specialist Έχει λήξει left

  I am currently on the lookout for a highly experienced...editing, particularly with color correction and special effects. Key Responsibilities: - Editing a video of 5-10 minutes duration - Applying advanced effects like color correction and special visual effect Ideal Freelancer: - You should provide information showcasing your relevant video editing experience - Familiarity with industry leading software and technologies (In Design, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop etc.) - Experience with large corporate clients would be a boon - A strong portfolio of previous work is integral for selection. This project offers an opportunity for the creative minds who have an eye for aesthetics and love for storytelling through visual effects. If you possess these traits, I'd love to...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Urgent Diagram-Based Graphic Design Έχει λήξει left

  I am in an urgent need of a highly skilled and creative graphic designer to create a top-notch diagram for me, ASAP. I skipped directly to diagram because that is the key focus. Ideal Skills: • Proficiency in diagram design • Exceptional creativity and innovation • Accuracy and attention t...skilled and creative graphic designer to create a top-notch diagram for me, ASAP. I skipped directly to diagram because that is the key focus. Ideal Skills: • Proficiency in diagram design • Exceptional creativity and innovation • Accuracy and attention to detail Experience: • Proven graphic designing experience • Familiarity with design software and technologies, like InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop etc. • A keen eye for aesthetics a...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Trophy icon Mead Wine Label Creation Έχει λήξει left

  I am looking for an innovative and creative freelancer to design a label for my Mead wine. The new Mead Wine label will be fresh, current and relative. Ideal Qualifications: - Proven experience in graphic design - Strong portfolio in label or package design - Proficiency in design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) - A keen eye for aesthetics and details - Availability within the given timeframe Refer to attached creative brief for details and inspiration. Attached is the old mead wine label for reference. I look forward to seeing your creative ideas come to life in my wine labels!

  €207 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €207
  93 συμμετοχές

  We are on the look-out for an expert, original....logo that embodies a specific symbol that we will provide upon project commencement. • Utilizing pastel colors to the fullest to create a design that is visually pleasing and engaging, yet simplistic. • Ensuring that the design aligns with our overall branding strategy and enhances our brand identity. We value: • Proficiency with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop, etc) • A keen eye for aesthetics and detail • Creativity and a strong portfolio showcasing different logo styles • Excellent communication skills to understand and manage project requirements Apply if you are up-to-the-minute with design trends, prepared to turn our vision into reality and...

  €430 (Avg Bid)
  €430 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές
  3D Graphic Design Required Έχει λήξει left

  ...looking for a skilled and creative graphic designer with vast experience in 3D projects. The visually appealing 3D graphics that you create will play a key role in various tasks I have at hand. Ideally I am after: - Proven graphics designing experience - A strong portfolio of illustrations or other graphics - Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) - A keen eye for aesthetics and details - Excellent communication skills This specific task will involve creating a logo, a website, and print designs in 3D. Unfortunately, I can't specify the exact nature of the 3D project I have in mind as I don't have a solid idea yet. So I'd love it if you can pitch in with ideas or suggestions whenever necessary....

  €338 (Avg Bid)
  €338 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Professional Logo Design with Icon Έχει λήξει left

  I'm in need of a visually striking and professional logo to represent my brand. This logo should incorporate a blend of text and icons - a concept capable of communicating my brand's identity eff...capable of communicating my brand's identity effectively. The primary color to lean towards should be blue. This suggests expertise and precision are vital for this design project. Ideal designers for this project should possess: - Strong graphic design skills with a rich portfolio in professional logo designs - Proficiency in design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) - Creativity and a keen eye for detail - Ability to understand and incorporate brand identity into designs - Familiarity with design elements appropriate for a ...

  €207 (Avg Bid)
  €207 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am looking for a Dreamweaver expert to work on a small project consisting of 3-4 screens. The main requirement for this project is to create the following: 1) For the dynamic web page contents, i need to have a data display similar to the master details views manner. Take a look : 2) A web page to add a data record similar to the following page for adding an employee record in the database. 3) A feedback form for inserting user comments in the database and displaying the feedback entries as in the following: http://n2017

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  fundraising form Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to create a fundraising form for collecting donations. I have a specific layout and design in mind for the form. The key piece of information I would like to collect on the form is the donation amount. It needs to be done with Bootstrap and Jquery in Dreamweaver. I need it to be a stand-alone file. I need to recreate a responsive form so that it matches the sample images included in the zip file. I need to keep the forms offline, non-searchable. Deadline: Monday Ideal skills and experience: - Proficient in web development and design - Experience in creating custom forms and collecting payment details - Familiarity with fundraising platforms and donation processing systems - Attention to detail and ability to create user-friendly interfa...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Graphic designer Έχει λήξει left

  We, KYE Interactive (Know your entrepreneur) are into Digital Marketing who provides start to end support in branding Clients Business on Social platforms and handle their social handles. We are looking for a graphics designer with following eligibility for long term tie up. -- Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) -- A keen eye for aesthetics and details -- Ability to work methodically and meet deadlines -- Creative flair and a strong ability to translate requirements into design -- Flexible, adaptive approach, service-oriented We have many clients and need about 100-150 graphics/basic animations/gifs per month.

  €256 (Avg Bid)
  €256 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Graphic designer -- 2 Έχει λήξει left

  We, KYE Interactive (Know your entrepreneur) are into Digital Marketing who provides start to end support in branding Clients Business on Social platforms and handle their social handles. We are looking for a graphics designer with following eligibility for long term tie up. -- Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop) -- A keen eye for aesthetics and details -- Ability to work methodically and meet deadlines -- Creative flair and a strong ability to translate requirements into design -- Flexible, adaptive approach, service-oriented We have many clients and need about 100-150 graphics/basic animations/gifs per month.

  €250 (Avg Bid)
  €250 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I'm seeking a capable graphic designer to create a unique branding package for our electric rickshaw company. This...and attractively. - Letter Head & Envelope: For formal business communications with suppliers, vendors, and other stakeholders. - Visiting Card: For B2B connections, it should display essential contact info and exude professionalism. Skills & experience: - Proven graphic design skills with a strong portfolio. - Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop). - Knowledge of design techniques, including color theory, typography, layout design. - Previous work with branding and marketing. - Experience in creating coherent brand packages. - Knowledge of the transportation or automobile industry wou...

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I need an experienced website developer who can create a responsive E-commerce product page's description section. Required Skills and Experience: - Proficient in HTML and CSS coding - Extensive E-commerce website development experience - A demonstrated understanding of responsive design within ecommerce platforms We're u...understanding of responsive design within ecommerce platforms We're using iFrames to inject a wysiwyg design into our website. We'd like to use native HTML instead, but we need something that we can customize from a template for each product description for each product. Ideally, we start with recreating what we already have for one description and test it, and then create a template we can use in dreamweaver to customize the look and copy...

  €197 (Avg Bid)
  €197 Μέση Προσφορά
  149 προσφορές
  Convert Existing Site to CMS Έχει λήξει left

  I have an existing custom website that I want to convert to a CMS site such as Wordpress or Joomla. The existing site is built using multiple layered templates built in Dreamweaver CS5 and I would like to have a similar structure on the new CMS site, either Wordpress or Joomla. The existing templates includes a main template, approximately 4 category templates, and about 1-3 subcategory templates under each category template. Any of the parent templates affect the child templates. There are php includes built into each template that pull in html, css, or javascript to control navigation, layout, etc and which affect all template dependent webpages. As in the existing site, the new site needs to have certain areas reserved within the category templates to easily post a messag...

  €1054 (Avg Bid)
  €1054 Μέση Προσφορά
  297 προσφορές

  I'm seeking an experienced graphic designer who can excel in two key areas: logo and print design. The main goal for this project is to create a striking, modern and bold logo that will serve as a staple in building a strong brand identi...bold logo that will serve as a staple in building a strong brand identity. Requirements: 1. Expertise in logo & print design. 2. A modern, bold visual aesthetic. 3. Strong understanding of brand identity creation. Skills and experience required: • Proven graphic design experience with a strong portfolio. • Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop). • Excellent visual design skills. • Creativity and problem-solving skills. Looking forward to collabora...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Design to HML needed Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled designer who can convert my email template design into HTML. The design is already completed, and I just need someone to turn it into a functioning HTML template within 1-3 days. Skills and experience required: - Proficiency in HTML coding - Strong under...design is already completed, and I just need someone to turn it into a functioning HTML template within 1-3 days. Skills and experience required: - Proficiency in HTML coding - Strong understanding of email template design and best practices - Attention to detail to ensure the design is accurately translated into HTML - Ability to work efficiently and meet deadlines - Delivered in HTML5 for Dreamweaver If you have experience with email template design and HTML coding, please submit your proposal. ...

  €378 (Avg Bid)
  €378 Μέση Προσφορά
  123 προσφορές
  format web page Έχει λήξει left

  needs to be professionally formatted. Any qualified graphics pro should know EXACTLY what to do. I will add a few more sentences first but that will not affect amount of work necessary. Site is now in DreamWeaver 5, which is a nightmare to use. I just need to paste upgraded page into it or any recommended free app, for upload and trivial editing.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  DREAMWEAVER -- 2 Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled Dreamweaver developer to help me with my project. The project requires the following specific features: - Responsive Design - E-commerce Functionality - Custom Plugins I have a specific design in mind for the project and would require assistance in finalizing the design. The timeline for this project is immediate, with a deadline of within 1 week. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Dreamweaver - Strong understanding of responsive design principles - Experience in implementing e-commerce functionality - Ability to develop and customize plugins for Dreamweaver If you have the necessary skills and can meet the timeline requirements, please submit your proposal. Thank you!

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  DREAMWEAVER Έχει λήξει left

  I am looking for a Dreamweaver expert to update my existing website with a custom design and layout. The ideal candidate should have experience in responsive design for mobile devices and be able to integrate the website with a CMS or e-commerce platform. Key requirements: - Custom design and layout for my existing website - Responsive design for optimal viewing on mobile devices - Integration with a CMS or e-commerce platform Additional details: - I have specific styles and themes in mind for the design - The main goal of this project is to update my existing website, not to create a new one or fix bugs/issues

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  We are looking for an ...JavaScript and having a working knowledge of at least one of the following MVC Frameworks (Angular, Backbone, Ember, React etc.). * Experience using a CSS preprocessor such as Sass or LESS * Understanding of various browser engines. * Knowledge of wireframe tools (e.g. and InVision) * Knowledge of Adobe range of products including Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe XD, Acrobat and Dreamweaver * Knowledge of latest design tools like Sketch and Zeplin. * Experience with Bootstrap framework required. * Experience of full software development life cycle, and good understanding of version control systems like Git VERY IMPORTANT * Excellent time management, multi-tasking and communication skills. * Passionate about building clean and easy-to-use interfaces

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Create Dreamweaver Website Έχει λήξει left

  You can choose one of the webpages given below to redesign the page as one page web design. You can use div and table to design your page but if you use table don't use border. Just to remind css selector also can be used for table too. You have to design in Photoshop then convert to html and css in Dreamweaver You have to slice your design as explained during lecture to make it fast (If there is gradient use only 10 pixels width because it is repeating itself.). %20 You have to use min. 5 page (as content) %15 points Min. 2 external link (should be open in a new tab) %5 points You have to use a fix background image %15 points You have to use a fix Div to send page to top %5 points You have to use sticky menu %15 points You have to use min. 3 class, 5 id and 3 element as sel...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές

  NEED WEB DEVELOPER with ADOBE DREAMWEAVER experience We have an old PHP website ( ) created in Adobe Dreamweaver using templates and PHP We need to update our website: - Make sure all our sliders are working on EVERY PAGE - Make sure Registration is working properly - add new pages for Webinars - update navigation and sitemap for webinars -make sure Contact forms do NOT RECEIVE JUNK If this is completed and well done, we have another wordpress website to work on after. Hourly pay $2-$3/hour for Page Development MUST WORK at least 3 hours DURING PACIFIC STANDARD TIME ONLY REPLIES HERE ON FREELANCER WILL BE REVIEWED (NO emails, No Skype, No Texts, NO calls)

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  PHP MySql enrolment system Έχει λήξει left

  We run a car rental company and need an enrolment system to add extra drivers to our existing company customers. Situation: We have a number of lar...email needs to be sent to the new user and also to us with the information to the customer of some basic signing in information and an attached pdf file. A semicolon separated text file should be able to be created for b.o system import. Sample php pages has been created for information purposes (I am not a great coder so just for guidance), we have a designated MySql database for this. a dreamweaver template and css file will be handed out to the coder. So, a fairly small project, we are looking for a very quick job done (this week delivery appreciated) Final language is swedish so easy editing of text fields / emails w...

  €642 (Avg Bid)
  €642 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  Wix Expert -- 2 Έχει λήξει left

  1. Have you had experience with Wix website templates and design, specifically in creating templates with dynamic content and editable regions? 2. I'm working on a project where I need to ensure that changes made to a template are ap...or best practices for achieving this in Wix? 3. Is it possible to create a template in Wix with both static and editable regions, and if so, how do you recommend setting it up for optimal flexibility? 4. Can you provide guidance on maintaining design consistency across multiple pages in Wix, especially when dealing with dynamic content? 5. I'm interested in finding a solution similar to how Dreamweaver handled templates with static and editable regions. Do you know if Wix offers a comparable approach, or do you have suggestions for achieving...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Wix Expert Έχει λήξει left

  1. Have you had experience with Wix website templates and design, specifically in creating templates with dynamic content and editable regions? 2. I'm working on a project where I need to ensure that changes made to a template are ap...or best practices for achieving this in Wix? 3. Is it possible to create a template in Wix with both static and editable regions, and if so, how do you recommend setting it up for optimal flexibility? 4. Can you provide guidance on maintaining design consistency across multiple pages in Wix, especially when dealing with dynamic content? 5. I'm interested in finding a solution similar to how Dreamweaver handled templates with static and editable regions. Do you know if Wix offers a comparable approach, or do you have suggestions for achieving...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  help with our website (Dreamweaver) mainly uploading text and images and set key words etc. - help with e-marketing - social media, direct mails etc. - upload information to various platforms in the internet - formatting images - other administrative support tasks - search properties for our clients on online platforms and social media Very good Spanish AND English is needed since we need texts in both languages.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Fashion Designer Έχει λήξει left

  ...the timeless elegance and bold styles of the past. If you're an enthusiastic fashion designer who can't get enough of vintage vibes, we want you to join our creative team as our Retro Fashion Dreamweaver! What We're About: We're not your average clothing brand. We're storytellers, weaving narratives through our designs that transport people back in time while keeping them effortlessly chic in the present. From the swaying skirts of the 1950s to the groovy vibes of the late 90s, we're reviving the spirit of bygone eras and putting a contemporary twist on it. Your Role: As our Retro Fashion Dreamweaver, you'll be the maestro behind the scenes, orchestrating our retro-inspired fashion collections with flair and finesse. Here's what yo...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  my dreamweaver website updated Έχει λήξει left

  I'm looking for someone to help me update my Dreamweaver website. Specifically, I need help with content updates as some content is ready and some is not. I will need a few small updates from time to time. My website is chalicecentre.net.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  96 προσφορές
  Trophy icon Farm logo Έχει λήξει left

  Hi, I am seeking a talented designer to create an eye-catching logo for a farm. The farm is simply called “dreamweaver.” The logo should have a modern and minimalist aesthetic, and MUST incorporate imagery of a farm combine with ursa major above it. The color scheme is open to any suggestions and should be up to the designer's discretion. Please ensure the logo complies with three request above. Thank you.

  €265 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €265
  1484 συμμετοχές
  Senior Graphic Designer Έχει λήξει left

  Greetings from Belair Travel Urgently hiring a Senior Graphic Designer for our company!! Job description: Senior Graphic designer Min exp-: 3-4 years Key Skills : Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Dreamweaver, Adobe Creative Suite, UI UX Design. Roles and Responsibilities: • Develop and execute creative concepts for a wide range of design projects, including logos, brochures, infographics, social media graphics, email campaigns, and web pages. • Work collaboratively with marketing, product, and other cross-functional teams to ensure design consistency and alignment with brand guidelines and business objectives. • Take ownership of design projects from ideation to production, including creating sketches, wireframes, and prototypes conducting user resear...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Κορυφαία dreamweaver Άρθρα Κοινότητας