Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  2,454 doubly linked list java find δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Double linked list Έχει λήξει left

  ...included code with JSP Double linked lists/ input/ output Words R’Uz would like you to design and develop a simple stock control application based on: • Book ISBN (integer) • ISBN Stock (integer) • ISBN Reorder Level (integer) Your team supervisor had delegated the task to you, her requirements are- • Usage of double linked lists • Be able to read an...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Linked Lists Έχει λήξει left

  ...that will find the union and intersection of 2 linked lists :prompt usr for a random seed for random number gernerator :build 2 lists of 20 random numbers within 0..99 range :display each list on a sigle line of output :build and display union list :build and intersection :build a new list of 20 random integers in 0..99 range :display list :remove dupli...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Linked List Έχει λήξει left

  ...field) Write a program that reads a file and builds a linked list. After the list is built, display it on the monitor. You may use any appropriate data structure, but it is to have a key field and data. Two possibilities are a list of your favorite CDs or your friends' telephone numbers. Here is my list: Bills 1. Electricity 2. Phone 3. Cell Phone 4. Cabl...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Linked Lists searching a text file Έχει λήξει left

  I am to make a program in C that reads a text file, convers the contents to a linked list, and then prompts a word from the user. this word is then searched for, and the number of occurances of that word is displayed. chat to me on ICQ on number: 275039057. ## Deliverables I'm unable to offer any cash reward for help in this other than my eternal

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  80072 Create 50 linked microsites Έχει λήξει left

  Project name is LIBRIS Requirements: Company wants web sites made for famous authors. Each microsite is for each author, and all sites must link to one another as well as to a main site. Sites must load quickly, be properly formatted for searcg engines and spider, and be visually appealing. A user will be able to go to an author's site at [login to view URL] or at [login to view URL] Eac...

  €609 (Avg Bid)
  €609 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  C++ Polynomial with linked list Έχει λήξει left

  Design and implement a class whose objects represent polynomials. The polynomial will be implemented as a linked list. Each node will contain an int value for the power of x and a value of any type for the corresponding coefficient. That class operations should include addition, subtraction, multiplication and evaluation of a polynomial. Overload operators

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...ownership and distribution copyrights to all work purchased. 4) Installation to the website server. Full access will be granted to the coder to do so. ## Platform PHP/ASP or Java prefered. Must be able to run on current Internet Explorer, Netscape and AOL browsers. Type is negotiable. Should run entirely web based for both users and game masters, but

  €268 (Avg Bid)
  €268 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Linked List Έχει λήξει left

  This project involves creating a C++ linked list with an external "voter" file and the following unfinished functions. Void Search_By_Name () void Change_Name () void Change_Precinct (). The following done code should be checked and test functions should be added. Your linked list will now be kept sorted by voter name; also remember -- no duplicate

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Write a program that performs polynomial arithmetic. Use a linked list , sorted by the exponents to represent polynomial. Write routines to add, subtract, (multiply polynomials, as well as a routine to raise a polynomial to a power. And print it [login to view URL] should be able to specify commands like adding polynomial #4 to #0. Add or subtract polynomials

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Pointer Based Linked List in C++ Έχει λήξει left

  See attached file...Programming will need to be well commented with pre and post conditions, etc. Project should be programmed so an intermediate programmer can understand the code... I will be using this as an example...I need to have this finished before Sunday... ## Deliverables 1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Recursive Linked List Έχει λήξει left

  Goals: To learn how to traverse a linked list recursively Overview: You will write a program (not a class) that will do several functions on a linked list recursively. You will also include the code you wrote first quarter so that you can see things side by side. What to do: Find your linked list code from first quarter and modify to implement the f...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  C Linear Linked Lists Έχει λήξει left

  Simple C program involving linear linked lists. Write basic functions to add, delete, print, and find items in the list. List must be sorted alphabetically. Please read the attacked file for full instructions on deliverables. Must be used in compiled and used in gcc. ## Deliverables 1) Complete and fully-functional working program(s) in executable

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  URGENT C++ Linked List Program Έχει λήξει left

  Using a linked-list, write a program that will prompt the user for a line of text data and output a list of all the letters that occur in the text with the number of times each letter occurs in the line. A period will denote the end of the line. Output is to be labeled and project/program is to be commented. Sample Input: DO BE DO BO. Sample

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  circular linked list Έχει λήξει left

  ...and find which number n yields the proper result. (Hint: it&'s less than 30) The diagram illustrates the starting order of the passengers - the Xs go overboard, the Os take the lifeboats. The arrow indicates where to start the count. O O O O O X X X X O O X X O X O O X O X O X X O X X O O X X //drawn in circle as in a circular linked list

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  HTML page linked to access DB Έχει λήξει left

  ... 1.) I want a person to get to the website and be able to type a title then write comments based on the title and have it stored on the DB. 2.) Then i want a page that will list what the person typed. I also want a page that will sort the titles and have a page that will display all the comments about that particular title. 3.) Lastly i would like to

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  linked list Έχει λήξει left

  This is a simple assignment, you are to read a list of student and their grades from a file f, form a liked list structure, then read a list of updated commends (add, drop, change of grade) from another file g, rank the updated list by the grade, then print the resulting list both in ranked order (highest grade first) and in alphabetical order. The

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Linked List String Operations Έχει λήξει left

  I need a C++ class called Newstring that uses linked lists to implement the following string operations (in all examples, string1 and string2 are of type Newstring). [login to view URL](string2) concatenates string2 onto end of string1 [login to view URL](ch) concatenates the character onto the end of string1 [login to view URL]() displays string1 on standard

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Merge Sort in Linked List Έχει λήξει left

  This is basically creating a mergesort of a linked list. A very simple program with most of the code listed. Very minor coding must be added and thats all. Nothing to complicated that most of you would not be able to do in a hour or less. ## Deliverables Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Java ,DateBook Έχει λήξει left

  ...although if u look at all the old assignments it may give some background) please could u make the code well documented so i can understand? and you may use recursion , linked lists (doubly linked or single) ,trees, (binary search tree), vectors , while loops , for loops , arrays , but please dont use much more advanced things , (you can implement queue , circularque

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Java , DateBook Έχει λήξει left

  ...although if u look at all the old assignments it may give some background) please could u make the code well documented so i can understand? and you may use recursion , linked lists (doubly linked or single) ,trees, (binary search tree), vectors , while loops , for loops , arrays , but please dont use much more advanced things , (you can implement queue , circularque

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  linked lists Έχει λήξει left

  1. generate a linked list based on the folwng program 2. Add two member functions to the List class performing two separate sorting operations. 3. Use the functions in step (2) to sort the linked list of step (1). /* Object-Oriented Linked List This program defines a linked list and inserts 10 elements in the list. There are a n...

  €6 (Avg Bid)
  €6 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Line-based Text Editor Έχει λήξει left

  ...editor ed(1), called myEd, in Java. The list of commands is commands. The internal copy of the file is maintained as a linked list of lines. To be able to go up and down in the file, you have to maintain a doubly linked list. You must use our template only. You are not use any classes other than the ones defined in our java files: [login t...

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  using a simulated call receiving center that receives calls and sorts them based on menu choices made by the using a linked list. ## Deliverables Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. Complete copyrights to all work purchased. I also need the algorithm written out at

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Linked list Έχει λήξει left

  Using C++ Create a linked list using the following structure struct node_st { int data; node_st *next; }; Include the following functions in list program IsEmpty- Gives status of list, empty or not-returns boolean Size- Tells the size of the list, returns ineger value Add- Should add a user supplied integer to the list, returns boolean (true- add successfu...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Overload functions,Stack class Έχει λήξει left

  ...n); const char & operator[](int n)const; Strings operator+(const Strings &)const; const char*getString(void)const; return theString; [login to view URL] the following Stack class(or Linked list)Write the destructor,pop and push functions templateclass Stack{ public: stack();/default constructor ~Stack();/destructor void push(T &);/insert item in stack T pop(); int

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  small linked list program Έχει λήξει left

  ...of the following choices: a. Create an initial linked list of employee ID’s, Name and Phone Numbers. b. Insert a new record into the linked list. c. Modify an existing record in the linked list. d. Delete an existing record from the list. e. Retrieve a particular record from the list. f. Sort the list of records. g. Display al...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  linked list Έχει λήξει left

  ...of the following choices: a. Create an initial linked list of employee ID’s, Name and Phone Numbers. b. Insert a new record into the linked list. c. Modify an existing record in the linked list. d. Delete an existing record from the list. e. Retrieve a particular record from the list. f. Sort the list of records. g. Display al...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Linked List 2 Έχει λήξει left

  Bid Request Title:Linked List Bid Request Description:Write a program that will use a array to store a linked list. Your linked list should contain an Student number and an the student's last name. Your linked list should use the student number as the key field to order the list and contain a maximum of 8 students. Each line will start w...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Linked List Έχει λήξει left

  Write a program that will use a array to store a linked list. Your linked list should contain an Student number and an the student's last name. Your linked list should use the student number as the key field to order the list and contain a maximum of 8 students. Each line will start with a number that will indicate the operation. The data neces...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  write a program a C++ program to omplement a list ADT as linked list structures. Each structure will have fields for : name. street, address, city, state, zip, gpa, major and year in school. THE REST OF THE QUESTION IS IN THE ATTACHMENT , ALSO IN THE ATTACHMENT THERE IS SOME INCOMPLETE PROGRAM THAT MAY HELP DUE 3 DAYS FROM NOW FROM 15 IT DUE 19 ##

  €3 (Avg Bid)
  €3 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...THIS TO BE COMPLETE INCLUDING COMMENT, AND THE OUTPUT, I WILL ACCEPT THE BIDDER AT 12.15 TODAY AT CENTRAL TIME (USA TIME) write a program a C++ program to omplement a list ADT as linked list structures. Each structure will have fields for : name. street, address, city, state, zip, gpa, major and year in school. your program is to read structures from a

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Linked List Έχει λήξει left

  Here is the link [login to view URL] Needs to be done in 3 days. ## Deliverables Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. Complete copyrights to all work purchased. ## Platform unix

  €26 - €4347
  €26 - €4347
  0 προσφορές
  Linked list merge Έχει λήξει left

  Write a program to insert various items into 2 grocery lists. Merge 2 linked list of gorcery items that are sorted into ascending order. The result should be a third grocery list that is the sorted combination of the orginal lists. (using the container list in STL) ## Deliverables Listing of driver program Evidence that the source program complies

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Linked List Έχει λήξει left

  The program is to employ a LINKED LIST to maitain a mailing list. Use a SIMPLE CLASS ## Deliverables Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. Complete copyrights to all work purchased. Input: There will be an unknow # of records in the data file (Located on A: drive under

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...in C++ using structures and linked lists to maintain information about students in a class. 1) The structure used to maintain information about students should have at least the following components: Student's Name Student's ID Student's Major A pointer to the previous node in the list A pointer to the next node in the list. 2) The Student's major field

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Easy Linked List Program Needed Έχει λήξει left

  This program needs to incorporate a linked list as specified in the attached files. Must be completed rapidly. I'm paying high-dollar amount for relatively easy work, so finish quick and make good money. ## Deliverables Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. Complete copyrights

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Write a program that performs the functions of a Reverse Polish Notation Calculator using a Linked List Stack. The calculator must be capable of the operations +,-,/,* on floating point numbers. Please see attached zip file for complete details. ## Deliverables Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  fsm using linked lists Έχει λήξει left

  ...modification of the first programming assignment. This time you will need to store all the tokens in one of the linked lists. So again you will need to have a a program to simulate the FSM in the figure (same as before). Input will be an arbitrary long list of comma ',' separated sections of characters (tokens) terminated by a period '.'. There will not be more

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  C++ Deck of Cards with Linked Lists Έχει λήξει left

  Write a C++ program to manipulate a deck of 52 cards. This program should be able to shuffle a deck of cards in addition to deal them out. The Decks must be Linked Lists. Program must include: - Creation of a Deck - Print a Deck - Shuffle a Deck - Add a Deck to the Original Deck - Search for a Card - Remove a Card from the Deck - Copy a Deck ## Deliverables

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Linked List Deck of Cards Έχει λήξει left

  Write a C++ program to manipulate a deck of 52 cards. This program will require an implementation of a Linked list class. You need to be able to create a deck of cards. Shuffle a deck of cards. Merge multiple decks of cards, and search the deck to find a specific card. ## Deliverables Complete and fully-functional working program(s) in executable form

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  couserlors database Έχει λήξει left

  ...counseling group c) Record the students' attendance(date) and progress(improved, good or poor) d) Display the attendance, by student or by date Hint: You may use linked list or doubly linked list for the solution, however, it must be referrence-based implementation. ## Deliverables Complete and fully-functional working program(s) in executable form as

  €3 (Avg Bid)
  €3 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Write a program that will use a linked list to store a set of ID numbers. The list should be able to accomidate up to 10 id's at any one time. In addition to the students id, the program should also store the students last name. Program should support the following operations: 1- add a student to list, 2- print the linked list in logical order. 3- Del...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  C linked lists Έχει λήξει left

  Write a C program that will implement many common operations on a linearly linked list. Each item in the list will be an entry from a contact list. Each person in the list will have a Name, Phone#, Email, and then a pointer to the next person in the list. struct contact { char *name; char *phone; char *email: struct contacts *next; };The functions that

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...position in a linked list as soon as they are entered. Write a program which uses this method to sort a list. Words will be accepted from kybd. Use the method outlined about to create an alphabetical list of the words entered. Assume no word entered more than once. Attached is a zip of the code I have so far. Reads in words, prints list but no alphabetized

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Linked List Έχει λήξει left

  Programming I -- Assignment 6 Linked Lists Write in C++ (using VC++6.0) This assignment involves writing some code that deals with a data structure called a 'linked list'. Conceptually, a linked list is simply a sequence of 'data nodes' (each node containing some piece of information) that are linked together by pointers. We have a poin...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...scores[4]. Utilizing the data in this file, create an internal database of student information by developing a linked list maintained in ascending order by name. In addition to the link information required for each node of the linked-list, each node is to contain the following three members: string name; string id; int *scores; The student scores are

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...based on the data in the linked spreadsheets that, instead of having repeating values in their Contact fields, will have unique contact sequence numbers referencing a separate Contact table. ## Deliverables A sample workbook [login to view URL] exists, containing six spreadsheets, each with ten records. The six spreadsheets are linked to the database database

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  musical chairs Έχει λήξει left

  Implement a program simulating the musical chair games in java. Create a circular doubly linked list of an arbitrary number of people(this can be randomly generated). The "count off" number should be random generated as well(this number determines who is eliminated. The "count off" number can be used to determine the direction of elimination(even num...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  linked domain names Έχει λήξει left

  I have a software that I can use to get expired domain names, plus it tells me how many recipical links from other websites the domain name had, and what search engine they are listed in. I want to start a pay for service for other people to pay for the results. I need someone to get this software to my website (interactive) so people can use it for a fee. Right now I email results ## Deliverabl...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  You are to prepare a C program that reads a file containing employee records into a linked list (not an array). The program will then sort the list of records based upon a nominated field and then print a report of the employees. Employee information is as follows Employee Number Last Name First Name Hourly Rate The order shown is the order that information

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές