Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 dot net δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...HellasFin είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Αυτήν τη στιγμή αναζητούμε έναν Back End Developer που μπορεί να βοηθήσει σε...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Σας παραθέτω κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο devoloper που αναζητούμε. Αρχικά θα δουλέψει σαν βοηθός στ...αναζητούμε. Αρχικά θα δουλέψει σαν βοη&theta...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  EBARCHITECTS is the leading consulting firm in Greece in the field of Building Information Modeling technology. We have designed a series of plug ins for Autodesk Revit and Navisworks and we are looking for a programmer to undertake development. -C# -.net

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  winautomation record - repeat tasks Έχει λήξει left

  Χρειαζόμαστε να γίνει αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, μέσα από την εφαρμογή της softomotive - winautomation. Είμαστε λογιστικό γραφείο και δουλεύουμε με τα προγράμμ&alpha...

  €1071 (Avg Bid)
  €1071 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Ζητείται ASP.NET web developer για ανάπτυξη custom εφαρμογής σε Net Core 5. Η εφαρμογή θα είναι web και θα τρέχει στο cloud σε dedicated Windows server και σαν RDBMS θα χρησιμοποιεί MSSQL Server. Απαιτείται εμπειρία σε ανάπτυξη web εφα&r...

  €2220 (Avg Bid)
  €2220 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Σύνδεση asp net site με Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων- ΑΑΔΕ.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Χρειάζομαι κάποιον που θα μου φτιάξει ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα για windows (.net ή java ή nodejs) και θα εμφανίζει πληροφορίες από υπάρχον WooCommerce eshop. Περισσότερα με προσωπικό μήνυμα.

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Desktop application .net + mssql Έχει λήξει left

  η εφαρμογή υπάρχει και εχουμε τους κωσικες.... θελουμε διορθωαση λαθων και επιπλέον λειτουργίες.

  €527 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €527 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  1 Να κατασκευαστεί ένα SSIS Package που θα διαβάζει τα 5 txt αρχεία που σας δίνονται και θα τα αποθηκεύει σε αντίστοιχους πίνακες σε βάση δεδομένων Microsoft Sql Server. 2Να κατασκευα&s...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Μαθηματα στην C# .net Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι να κάνω κάποια μαθήματα για την γλωσσά C# .net σε ότι άφορα το κοματι των windows form , σύνδεση με βάσεις δεδομένων .

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am having trouble with authentication issues in the .NET framework. Specifically, the login functionality is not executing as expected. Details: - The issue is particularly with the login failures. - The problem is not that users can't login despite their credentials being correct, but rather the login functionality not executing as expected. Ideal Skills and Experience: - A deep understanding of .NET Framework - Proven track record in resolving .NET authentication issues - Experience in troubleshooting and debugging login failures - Strong knowledge in .NET authentication processes.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  SEI Membership Club Website Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  SEI Membership Club, the leading international company, is home to exceptional high-net-worth individuals who are self-made, often billionaires, entrepreneurs, nobility, high-level professionals, and elite members. The company needs talented artists who are abstract and landscape watercolor and oil paint experts

  €5781 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €5781 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  Job Title: Full-Stack Developer for WordPress, .NET Middleware, Azure Integration, and SDK Development Job Overview: We are seeking an experienced Full-Stack Developer to spearhead the development and integration of key system components within our e-commerce platform. The successful candidate will lead initiatives to enhance user interactions by developing a WordPress plugin, building a robust .NET middleware API, and integrating advanced Azure-based messaging services. Additionally, the role involves creating an SDK to facilitate easy integration for third-party AI bot services. This position is crucial for ensuring that our platform not only meets current technological standards but also adapts to future advancements and user needs, enhancing both the scalability and func...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I'm looking for an expert who can put together a precise and comprehensive multifamily proforma that focuses on cash flow details. Specifics Required: - Include data on net operating income, debt service, and cash on cash return. - An in-depth monthly breakdown of these values. Skills & Experience: - Proven track record in financial analysis, specifically real estate and multifamily property market. - Professional approach with strong attention to detail. - High-level proficiency in using proforma software or Excel. - Understanding of the specifics of rental property cash flows.

  €315 (Avg Bid)
  €315 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I currently need an experienced online industrial designer who can help me perfect a textile net for my product designed for basketball practice. The main task will be to take the prototype of my existing product and make improvements so that the textile net pushes the balls towards the center of the court. What I want is not a video or a photo, I want computer checks and force studies to verify and test the reliability and probability of what happens when a ball passes through the inside of the funnel with the subsequent purpose of sending it to be manufactured. It will be necessary to provide measurements, material and verifications.

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  QuickBooks Online & POS/ERP C# .net Core Integration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I urgently need an expert in C# to integrate my Point of Sale/Enterprise Resource Planning (POS/ERP) system with QuickBooks Online. The goal is seamless syncing of different modules, including, but not limited to: - Customer Information - Inventory Status - Purchase History - Sales Records - Products, Categories, etc... Familiarity with QuickBooks Online APIs and proficiency in C# .net Core is imperative for this role. Past experience with similar projects will be highly valued. The timeline is urgent; I need this integration done ASAP. we already have a code we made integration with SAP Business One, we can share this code to have the fastest development, and also we have the code of a previous developer who made of Quickbooks so it would help to see how to integrate

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Web Designer Needed for Car Audio E-Commerce Site Redesign 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Description: We are seeking a talented web designer to enhance the design and user experience (UX) of our car audio dealers' e-commerce website. Our current platform h...Provide design deliverables using Figma or similar tools. Requirements: - Proven experience in web design and UX for e-commerce sites. - Proficiency with Figma or equivalent design software. - Ability to work within platform limitations to deliver a high-quality design. - Strong portfolio showcasing previous design projects. Additional Information: - You will collaborate closely with me (a .NET and React TS developer) to ensure seamless implementation of the design. - Clear and effective communication is crucial for this project. If you have a passion for web design and a keen eye for detail, we'd lo...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  106 προσφορές

  I have a dataset of images and I'm looking for someone experienced in U-Net algorithm. Project description: - Write PyTorch U-Net training model on top of provided base code (, , , ). - Train the model until achieving a validation dice score of min. 0.875. - Deliver source code and trained model until Wednesday 10 pm (Vietnam time zone).

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We are urgently looking for a skilled data researcher who will research online UK based local planning authority databases for certain information sets. - Specific focus is needed on planning submissions and permissions that require BNG (biodiversity net gain credits)(the leads). The information is to be taken from Local Planning Authority official websites (publicly available information and no logins required). An in-depth knowledge of planning submissions and permissions and BNG is NOT needed. What is however required is accurate information to be taken from those websites and converted into a database for us. - This work can be done remotely and only requires a computer and access to the internet. - The geographical focus of the UK planning authorities we require information ...

  €29 - €293
  Επείγον Σφραγισμένο
  €29 - €293
  12 προσφορές
  Android Face Recognition App using Dotnet MAUI 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking to develop an Android app using .NET MAUI that focuses on facial detection and tracking for attendance monitoring. Key Requirements: - **Facial Detection:** The app should be able to detect faces in real-time. - highlight detected face with rectangle shape - **Server Communication:** Once faces are detected, the app needs to send this information to a server automatically. - **Attendance Tracking:** The primary goal of the app is to leverage this face recognition technology for attendance tracking purposes.(but no need do any page for this now ) Ideal Skills: - Proficient in .NET and MAUI platform for Android development - Strong experience with facial detection and recognition technologies - Prior work on real-time server communication from mobile apps - ...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Power Platform Expert Needed for AppSource Publishing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...project is to showcase innovation. Key Components: - Canvas app - Component library - Power Automate flows - Environment variables - Connection references Required Application Information: Freelancers interested in this project should provide a brief description of their relevant experience and knowledge. Ideal Skills and Experience: - Microsoft Power Platform and Dataverse Expertise - C# and .NET Development - Package Deployer Tool Proficiency - Power Apps CLI and Visual Studio Code - Experience with Dynamics 365 SDK - Previous experience in publishing PowerApps solutions on AppSource - Ability to work with canvas apps, component libraries, Power Automate flows, environment variables, and connection references - Strong problem-solving skills - Good understanding of the App...

  €517 (Avg Bid)
  €517 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Dotnet developer 6 μέρες left

  Required a dot net developer. Speacialized in Microservices acrhitecture based solution. Dotnet Core, C#, SQL, Data transformation, API gateway, Auth based security.

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Urgent .NET Developer for Algo Trading Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced .NET developer who has worked on both web and desktop applications. The ideal candidate should also have a strong background in algo trading and low latency applications. Key Requirements: - Experience with C# and Visual Studio for .NET development. - Previous work on both web and desktop applications. - Proven experience with algo trading. - Prior experience working in low latency applications - React JS work experience is added advantage Skills: - Worked with Websocket, REST APIs - React JS - Ability to understand code written by others and refactor. - Write clean, robust and performant code. Your role will involve: - Building and maintaining robust, high performance applications. - Using your knowledge of algo trading to implement and opt...

  €1206 (Avg Bid)
  €1206 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  My project requires the expertise of a freelancer with in-depth knowledge of XBLR accounting. The task is to leverage this skill to generate accurate financial reports for my business, with a specific focus on income statements. Key Responsibilities: - Compile, analyze, and present precise income statements - Ensure the inclusion of gross profit, operating income, and net income in each report. Ideal Freelancer: - Proficient in XBLR accounting - Proven experience in compiling and presenting income statements - Ability to pay attention to detail to ensure accurate financial reporting - Understanding of accounting regulations is highly desired, although not mandatory.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Xamarin Migration to .NET 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of an experienced developer with a strong background in Xamarin. Specifically, I am looking for a professional who can migrate my current Xamarin application to .NET 8. The ideal candidate should be well-versed in: - Xamarin Framework: As the current application is built on Xamarin, the developer must possess a deep understanding of this framework. - .NET 8: I require the application to be migrated to .NET 8. The successful bidder must have a proven track record in migrating applications to this platform. The developer should also be well-versed in the following: - Mobile App Development: Experience in developing and migrating mobile applications is a must - Understanding of E-commerce: As the application serves a business purpose, an understanding of e...

  €427 (Avg Bid)
  €427 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...personalized customer experiences is crucial. - Sales Reporting: We require comprehensive sales reports to review our business's progress and areas for improvement. Users: The software should easily accommodate 1-5 users at once, with unique access capabilities for each user. Ideal Candidates: I'm seeking professionals with experience designing and developing business-centric software. Experience with .NET, Java, or other relevant programming languages would be beneficial. Knowledge of Windows-based software development and expertise in back-end databases are essential. Applicants who understand the needs of small-to-mid-sized businesses and have previously developed software within these parameters will be viewed favorably. Ensure your bid reflects your ability to ...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Impressionistic Water and Oil Paints 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  SEI Membership Club, the leading international company, is home to exceptional high-net-worth individuals who are self-made, often billionaires, entrepreneurs, nobility, high-level professionals, and elite members. The company needs talented artists who are experts in abstract and landscape watercolor and oil paint. We have a preference for the following: - Impressionistic style for the watercolor paintings - Impressionistic style for the oil color paintings - Abstract style for the watercolor paintings - Abstract style for the oil color paintings - Subject matter focused on beautiful landscapes and abstracts The ideal artist would have a strong portfolio that includes landscape paintings, particularly in impressionistic or abstract styles. Experience in both watercolor and oil ...

  €5986 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €5986 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for someone to create a custom vehicle repair shop software for me, in VB.NET, Windows Form project, using .NET Framework 8. The full source code must be provided. Attached is the full project requirement

  €2022 (Avg Bid)
  €2022 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I need a skilled C# Winform .NET developer to protect my application using obfuscation techniques. The goal is to prevent reverse engineering and ensure the highest level of security. Key Requirements: - Implement Basic name mangling, Control flow obfuscation, and String encryption for the application. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in C# and .NET framework - Prior experience with implementing obfuscation techniques - Knowledge of application security best practices This project is a great opportunity for a developer with a keen interest in application protection.

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Website for a drop shipping business 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Please read the brief carefully and Designer Critique is greatly appreciated. Complete, operational, custom web site for drop shipping business. Use whatever language is best suited, we prefer word press (this allows us to do minor modifications inhouse- no programming expertise). Along with the web site, suggest name (search on net and proposed office locations), design logo and compose tagline. All copy by client. Topics covered: Vision, mission, contact, FAQ, terms & Conditions, Returns, Refunds, Shopping from a catalog, Live+Chatbot, order processing, confirmation, tracking, cancellation, payment processing, credit, debit, digital wallets, EFT, (No COD, No Checks)Shipping choices and info, Shopping cart, Days to delivery, Visitor, customer mailing list, Loyalty program, Soc...

  €374 (Avg Bid)
  €374 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I am on a quest for an exceptional individual who can collaborate with me in writing a presentation about chaos engineering and incident management specifically for a .Net driven distributed monolith. Key points include: - The purpose of the presentation is to educate stakeholders and instigate a beneficial scenario discussion, leading us on a path to implementation. - The target audience has an intermediate understanding of chaos engineering and incident management, hence the presentation should be calibrated to this level. - The presentation will heavily emphasize on the practical aspects of chaos engineering and incident management. Focal themes would be implementing chaos engineering, simulating incidents, and strategies for mitigation. To ensure a successful project, you ide...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  We are looking for 5-10 years of .Net experienced developer who can also have experienced in React and .Net based web development. Long terms multiple projects development. Using Mainly Azure SQL server database with Visual Studio .Net Core API. Graph QL and EF. Worked on Azure Key Vault, Azure Logic app, Azure function is bonus.

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...investments and to help me make informed decisions. Key Areas: - Evaluating Investment Opportunities: I need someone who can create robust and reliable financial models to assess the viability of various real estate ventures. Your models should help me identify and prioritize the most promising investments. - Financial Metrics: Your models should primarily focus on Return on Investment (ROI), Net Present Value (NPV), and Capitalization Rate (Cap Rate). These are the key metrics I need to see to make sound investment decisions. Ideal Candidate: - Proven Experience: Previous experience in real estate financial modelling and investment analysis is a must. A background in real estate or finance would be highly beneficial. - Analytical Skills: A sharp mind for identifying trends,...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm in need of a Flutter Developer to assist with updating our existing Art Prizes app for both iOS and Android. We've made additions to the underlying .NET solution and now require integration of new pages and features. It's crucial that you have a solid understanding of Flutter as well as knowledge on integrating APIs. Previous experience in updating existing apps and implementing push notifications is highly desired. If you don't have a rating of 4.9 or higher I won't be contacting you. You will have a formal process for versioning the iterations and you will have inhouse testing available. If you deliver an initial solution that is full of bugs we won't continue working with you. First deliverable will be the IOS version FOLLOWED by the android ...

  €368 (Avg Bid)
  €368 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  ...biodiversity net gain consultancy report. The aim is to formulate effective strategies for enhancing biodiversity within protected natural habitats. Ideal freelancers for this project are: - Qualified environmental scientists or ecologists. Preferably, with a strong understanding of conservation management strategies. - Those with prior experience in drafting biodiversity net gain reports, particularly related to natural habitat preservation. - An understanding of various habitat types would be beneficial, although not essential as the habitat type hasn't been specified in this instance. Key responsibilities: - Evaluate the current state of biodiversity within the specified natural habitat areas. - Propose well-researched, achievable strategies for improving biod...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Trophy icon DIVI Website Creation with PayPal 4 μέρες left

  As I'm looking to set up a new website for sharing information to the general public, I need an experienced website designer who can bring my vision to life. The ideal candidate s...Proficiency in WordPress and DIVI theme - E-commerce experience, particularly with PayPal - UI/UX design skills - Excellent communication to understand and deliver on the project's requirements The website is for a motorcycle riders association. Currently, you can see the existing site as it is at Indian Owners Association. (Search it up as it is listed on Google and you can find it if you add the dot com) We are looking to rebuild the site completely and give it a fresh brand new look - layout - design. The winning entry will then be hired to do additional work on the site to give it a ver...

  €230 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €230
  49 συμμετοχές

  ...Listing: A robust search functionality that enables users to easily find and explore various restaurants in their vicinity. - Menu and Item Selection: The platform should support detailed menu listings and an intuitive item selection process for users. Payment System: - The platform should support multiple payment options including: - Cash on Delivery - Online Payment (credit/debit card, net banking) - Wallet Payments The ideal candidate/team for this project should have a proven track record in developing similar platforms and should be proficient in backend and frontend development. Strong knowledge of payment gateway integration and security protocols is highly desirable. While the client did not specify a preferred technology stack, your proposal should includ...

  €624 (Avg Bid)
  €624 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  wpf App (.Net Framework) 4 μέρες left

  Hello, I hope you are well. My name is Umut Sevinç. I have a project that needs to be done, and I am contacting you for this reason. It will be developed using WPF App (.Net Framework). This is a Real Estate project. The project will include adding, deleting, and updating listings, and will use a database and layered architecture. The listings will be for apartments, villas, and buildings for sale & rent. I do not require a professional-level work; a beginner-level implementation will suffice. Our budget for this project is $50. I would appreciate an immediate response, whether positive or negative. Thank you again, and I hope you have a good day.

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Dot Net TXTextControl.ServerTextControl Bug Fix 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced Dot Net developer to help me with a bug in my project involving TXTextControl.ServerTextControl. The specific Dot Net component '' is encountering some issues. It's not functioning as expected and I'm looking for someone who can help with bug fixes. The key requirements are: - Experience with Dot Net and TXTextControl.ServerTextControl. - Strong debugging skills to identify the issue. - The ability to implement effective bug fixes.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Windows Application Migration Specialist Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...guidelines. In light of this, I am seeking a highly skilled professional to help me reinstall the system from the copy to the Window Server 2016 environment. The job involves the following steps: 1) Change the OS from Linex to Windows Server 2016 or Higher Use the copies of the site and desktop (will be uploaded when you accept the job) 2) Download Windows Server 2016 II, Office 2019, , .NET Framework 4.7 or 4.8, Visual FoxPro 9 Executable. And it should be Configured to the present environment. 3) The on-line application should be connected to the desktop version and tested. 4) Chemplan and all its functionality should be tested and should be working. The output function of chemplan including view, to PDF and printer should all be working. 5) 40% of the payment will be kept for...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Tengo un error en codeigner con la api de mikrotik , necesito hacer funcionar este script corrigiendo este error: }catch(Exception $e){ return $e->getMessage(); } } } } // Mi...funcionar este script corrigiendo este error: }catch(Exception $e){ return $e->getMessage(); } } } } // Mikrotik API if (!function_exists('mkClient')) { function mkClient() { return new PEAR2NetRouterOSClient(settings()[0]->mkipadd, settings()[0]->mkuser, settings()[0]->mkpassword); } } // Mikrotik API Util if (!function_exists('mkUtil')) { function mkUtil() { return new PEAR2NetRouterOSUtil(mkClient()); ...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm in search of a skilled .Net mobile developer to finalize my .Net Maui mobile application. The key tasks include: - Implementing the logic, specifically around user interface interactions. - Although user authentication, data synchronization, and push notifications were not explicitly mentioned, familiarity with these aspects would be advantageous for potential troubleshooting or further development. The mobile application is already well underway, with views, and a nearly finalized backend. Therefore, I need a freelancer who is proficient in both .Net and Maui and can confidently complete the application. Ideal skills and experience: - Proficiency in .Net and Maui - Experience in mobile application development - Understanding of user interface intera...

  €271 (Avg Bid)
  €271 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...performance improvements. - Regular software updates and security patches. - Feature additions and enhancements. Skills and Experience: - Proven experience in maintaining e-commerce solutions. - Proficiency in React, Node.js, Python, and MySQL. - Strong problem-solving skills. - Excellent understanding of software best practices and design patterns. - Ability to work independently and meet deadlines. - .NET and are a plus but not a requirement. Prerequisites: For the long term project the *STARTING* wage will be as stated below. 1) Accept initial hourly rate of U$5.00 2) If awarded, accept and start work IMMEDIATELY 3) Have MINIMUM OF 20+ hours a week for long term ongoing support and development. 4) Work hours: predominantly 20:00 to 02:00 (UTC -3 Brazil TIME) 5) Be availabl...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  I am in search of a skilled .NET Core developer to work on a project for me. As the client, I'm looking for someone who can bring the following to the table: - Proficiency in .NET Core: Given that my project is based on this technology, familiarity and experience with it is a must. - Application Development Experience: Previous experience in developing web applications would be particularly beneficial. - Strong Problem-Solving Skills: The ability to troubleshoot issues and devise solutions is key. - Attention to Detail: It's important that our project is implemented correctly and accurately. The ideal candidate for this project would be someone who understands the nuances of .NET Core, has a good track record in application development, and can work efficie...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I currently need an experienced industrial designer who can help me perfect a textile net for my product designed for basketball practice. Online, the main task will be to take the prototype of my existing product and make improvements through computing and then send it to be manufactured.

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Full Stack .NET Core Developer Needed 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Full Stack .NET Core Developer Needed to develop our whats app api platform A basic requirement is that he has previously worked on the WhatsApp API platform. I can review it before starting work

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Next.js and WooCommerce development Linux administration + Gitlab 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...staging server setup -> deploy our existing project to a new VPS using gitlab 2) Woocommerce -> continue long term development work on our existing custom plugin. Transfer the existing production woocommerce to this staging server. 3) ongoing long term development of our CRM app 4) gitlab Other components of our stack which are a HUGE ADDED BENEFIT if you can work on them -> .NET ASP, WEB API + MS SQL DETAILS HERE -> PRIORITY IS TO HAVE A DEVELOPER ON OUR TEAM (LONG TERM) THAT CAN FOR NOW ALSO WORK WEEKENDS AS WE HAVE SEVERAL EMERGENCIES TO FINISH URGENTLY. Someone who can efficiently manage Linux VPS and efficiently use GITLAB is critical. Initially we need part of the hours to be worked in the first weeks from 8:00PM- 2:00am UTC -3 (Brazil Time)

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...URGENTLY. We will start with 5-10 small task in and then go to some smaller .NET tasks all with 1 day sprints for you to become familiar with the software and then our main goal will be to integrate another B2B API for our MVNO. We also have linux server that we would like managed and version control with gitlab also Initially we need part of the hours to be worked in the first weeks from 8:00PM- 2:00am UTC -3 (Brazil Time) later you can work on your time zone. If you are awarded the task we expect you to accept IMMEDIATELY and if the project is not accepted immediatly we will award it to another developer. To qualify you must be full stack and work PROFICIENTLY with gitlab and code in ., .NET ASP, WEB API + MS SQL. We also have woocommerce and have developed and wi...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I'm looking for a skilled freelancer to develop a customized net worth spreadsheet. This spreadsheet should enable me to meticulously track my financial progress across various categories. Key Requirements: - The spreadsheet should allow me to input and monitor: - Investments (especially individual stocks) - Debt - Savings - Income - Expenses - Other category for miscellaneous expenses or income - I require a simple, user-friendly design that makes manual data entry easy and intuitive. Skills and Experience: - Proficiency in spreadsheet software such as Excel or Google Sheets is essential. - Experience in financial tracking and net worth management is highly beneficial. - Understanding of stock market, investment tracking, and basic accounting principle...

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές