Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  23,161 django δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Εργασία σε Python Έχει λήξει left

  Να δημιουργηθεί μια web εφαρμογή η οποία στην οποία χρήστες θα μπορούν να βλέπουν ...χρήσης) των αιθουσών αλλά και να βλέπει μετρικές για την συνολική χρήση του συσ&tau...

  €207 (Avg Bid)
  €207 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Django Developer Έχει λήξει left

  Κατασκευή Web εφαρμογής με Django και με βάση δεδομένων την PostgreSQL

  €2228 (Avg Bid)
  €2228 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Experience in Django Python full stack developer to develop webpage "" and along with experience in AngularJS front end

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Create a Webpage using Python and Django 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone to build me a Webpage with backend using Python and Django. You can decide what type of Webpage are you going to make. Just include these requirements: 1. Webpage (any type) built with Python and Django. 2. Registrations of visual code. 3. Documentation. Deadline: April 3, 2023

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  E Commercial website 6 μέρες left

  An e-commerce website is an online platform that enables businesses to sell their products and services to customers over the internet. Django is a high-level Python web framework that is commonly used for building complex, data-driven web applications, including e-commerce websites. With Django, developers can create an e-commerce website that offers a range of features, such as a user-friendly interface for browsing products, adding items to a shopping cart, and securely processing payments. Django also supports a range of authentication and security features to protect user data and sensitive information.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Python developer 6 μέρες left

  Hello Vendor, Greetings from Sourcebae(Shethink Pvt.Ltd.) We are an outsourcing organization and require on-site contractual developers on our requirements. We are ...Additionally, you will be responsible for the integration of different brokers to the Algoptions system through API and report management of algo trading products. You will also be required to manage a technical team and work collaboratively with technical and business teams to identify current and future business requirements. Skills: • Strong experience with Python libraries such as Panda, Numpy, and Django • Experience with REST API, OAUTH 2 Mechanism, Redirect URLs and Excel • Strong algorithmic and data structures skills • Strong database skills (SQL) • Previous work with REST services...

  €708 (Avg Bid)
  €708 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Integration of Google API to an existing Django Project -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Our objectives are: - Create new tab from the side tab named "agenda" - Connect google calendar api and embed calendar onto "agenda" page - Must be able to do CRUD (GET, POST, EDIT, DELETE) requests. - Use cookie authorization for api security. - Integrate functionality for collaboration on the calendar. (Many people must be able to see events created on the calendar and edit these events) - Account should be able to create their own calendars and collaborate on shared calendars.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...framework, such as Flask or Django Design and implement the frontend using HTML, CSS, JavaScript, and a frontend framework like React or Angular Integrate an appropriate CAD library, such as FreeCAD or AutoCAD Develop and train AI models using TensorFlow, PyTorch, or Keras to extract relevant information from orthophotos Integrate the GPT-3 API for NLP functionalities and enhanced user interaction Test and optimize the application to ensure it meets user expectations and requirements Deploy the application on a web server or cloud service Create detailed documentation for the application, including user guides and developer information Provide ongoing support and maintenance as needed Requirements: Proven experience in web application development using Python, Flask or Django...

  €4732 (Avg Bid)
  €4732 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  Estamos buscando para empresa IT sumar al equipo alguien con las siguientes caracteristicas: Experiencia comprobable en Django, PostergreSQL, Mongo y Api Restful (min. 2 años) Proactividad y ganas de incursionar en nuevos proyectos Disponibilidad para trabajar 40 hs semanales a largo plazo (horario flex) Habla hispana (sin excepcion) Ofrecemos: Salario mensual en dólares (a coordinar) + bonus extras por rendimientos Contrato indeterminado para asegurar la transparencia del trabajo y continuidad Horario flex En caso de que te interese y poseas la experiencia detallada, envianos tu CV

  €1010 (Avg Bid)
  €1010 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  WE ARE HIRING "DevOps, DOCKER,KUBERNATES, SYstem Admin" TO JOIN OUR TEAMS SKilled in : DevOps , JENKINS ,Ci/CD , GITLAB DJANGO Server not only 1/ You ready to start asap for a Long term job 2/ YOU ARE READY TO WORK BY SHARING YOUR SCREEN USING REMOTE TOOLS DURING YOUR SHIFT 4/ long term contract BID on MONTHLY BASIS SALARY ONLY !(NO UPFRONT) 5/ You are able to work with team of developers 6/You are able to work in weekend -REMARK:WE ARE NOT INTERESTED IN AGENCIES OR BROKERS IF YOU ARE COMFORTABLE WITH ABOVE TERMS AND CONDITIONS THEN APPLY!!! SALARY : -$1000-$3500 per month for the trial period RemarK: 1/after the trial period of 3 months, Skilled developer Salary $4000 usd per month 2/ after 9 months salary will become $ 4500 usd/per month WORK: YOU ARE ABLE ...

  €2647 (Avg Bid)
  €2647 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Shedule Meeting 5 μέρες left

  Our requirement is that a group of users need to meet a Counselor, as their busy schedules they are not getting well meetup with their Counsellor, We want you to create a Django standalone app, from which this meeting can be scheduled. POINTS TO TAKE NOTE OF: Functionality * Their are few counselors and many users. But each user is assigned 1 counselor. * Counselors from their Dashboard can select a time or Slot of times, - counselor can set the slot meeting as Online, Offline, or both the way - the slot timing can be fixed by the counselor (range can be 10 to 60 minutes) - If a slot has an Online meeting option, then a google meet link should be created and attached to it. (need to integrate the Google API for Meetings) * Selected Slots by counselors can be visib...

  €239 (Avg Bid)
  €239 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm looking to build a...experienced and professional coder to help me achieve the desired results. The website needs to be modern and minimalistic, with responsive design and a user-friendly interface. I'm looking for a specialist that is knowledgeable in HTML/CSS, PHP, JavaScript and jQuery and has experience building webpages from scratch. Also the specialist should possess rich knowledgement and experience about Python, Django and mongodb. It's important to me that the new website reflects the Travel Agency brand and image, so I'm looking for someone creative who can build a unique and effective website. Tourist may be knowned about air-line schedule, route and stoper.. If you think you're the perfect fit for this project, please reach out to me! I...

  €2131 (Avg Bid)
  €2131 Μέση Προσφορά
  146 προσφορές
  Digital Real Estate Professionals & Leads Platform 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Phase Launch in 5 days is mandatory and Must include 5 different website Panels for Real Estate Brokers/Agents to choose from in relationship to sole proprietary IDX. Freelancer skills and expertise with strong Full Stack Development foundation in both front-end and back-end development. With skilled in HTML, CSS, JavaScript, React, Vue, Node.js, PHP, Laravel, CodeIgniter, C#, Java, C, C++, Python, Django, TypeScript and more. Work with databases, APIs, and server-side technologies, with confident ability to build scalable, robust applications and logos Branding. Freelancer specialty skills for site Maintenance, Updating, Marketing, Bulk Email and SMS and corporate email programing required including Logo and Logo Sequences Graphic-Pixel-Hyperlinks Coding and few design revision...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Need Django developer fix one bug --- 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Django developer one bug. its existing code, perfer remotely work.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I have a Django project that I need to temporarily upload for 1 week This is for a class project The main reason I need help with this is because the freelancer who helped me build this made the database (no longer on freelancer) and created it using myphpadmin, and I am not sure how to upload the website and have it and the database still work.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Software Design. 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...like Flask or Django Implement the API endpoints using the defined schema and revenue tracking logic Test the API endpoints Week 6: Responsible personnel: QA Engineer and Project Manager Tasks: Test the API using tools like Postman or Swagger Fix any issues found during testing Deploy the API to a production environment. Team based on skillset: Backend Developer: responsible for setting up the database, integrating with the payment gateway, and implementing the revenue tracking logic. Skills: SQL or NoSQL databases, API integration, backend programming languages (e.g. Python, Java, Ruby). Frontend Developer: responsible for implementing the API endpoints using a web framework like Flask or Django, and testing the API. Skills: web development frameworks (e.g. Flask, ...

  €2130 (Avg Bid)
  €2130 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  API Developer Job 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, I would like to get the quote for an informative API website in which we fetch the data through an API and with few more details that we need to maintain through the backend... Kindly check the documentation for the project reference. We have completed the frontend designing part in HTML, We would like few admin development section to maintain the database, We can do in python or django. We need to complete the project in the week time... Only freelancer can bid on this project, Agencies please don't bid on this. Thanks

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Simple React/Django Website 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented web developer to build me a simple website. I'm open to using either React or Django, depending on which one you feel would be a better fit for the project. The website I need is fairly straightforward, with just a few pages and some basic functionality (such as a contact form and maybe a blog). I have some design ideas in mind, but I'm also open to your suggestions and input. If you're interested in working with me on this project, please let me know your availability and your experience with React/Django. I'm looking for someone who can deliver a high-quality website within a reasonable timeframe and budget. Thanks, and I look forward to hearing from you!

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  Hi there! I am in need of a skilled full stack developer to help bring my vision to life. My goal is to create an app and a website that seamlessly works together, and I believe a talented developer can help me to achieve this. My ideal candidate has experience working with Java as the primary language and is comfortable creating a framework from scratch. The platform for ...also have experience working on both web and mobile applications to apply. This is a very special project to me and I am looking for a developer who can truly help make it a success! I need this skill set: App - React Native, Android Native, iOS Native and Flutter. Web - Angular.Js, WordPress, Ajax, JQuery,Typescript, Vue.Js and React.Js. Back-end - Nodejs, PHP(Laravel, Codeignitor), Python, Django, Kotlin...

  €744 (Avg Bid)
  €744 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Integration of Google Calendar API to an existing Django Project 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As stated, we are working on an existing project. Our objectives are: - Create new tab from the side tab named "agenda" - Connect google calendar api and embed calendar onto "agenda" page - Added functionality for CRUD requests which allow events to be added to the calendar. - Use cookie authorization for api security. - Integrate functionality for collaboration on the calendar. (Many people must be able to see events created on the calendar and edit these events)

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Integration of Google API to an existing Django Project 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Just so we are clear we are working on an existing project, the objectives are: - Create new tab from the side tab named "agenda" - Connect google calendar api and embed calendar onto "agenda" page - Must be able to do GET, POST, EDIT, DELETE requests. - Use cookie authorization for api security. - Integrate functionality for collaboration on the calendar. (Many people must be able to see events created on the calendar and edit these events).

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Database Administration, proficient knowledge of Django create for this project a chatbot using rasa

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Develop a Web Based AI Tool 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  AI-based content writers use natural language processing (NLP) algorithms and machine learning techniques to create written content that mi...correct, and contextually appropriate content. Here are the steps an AI-based content writer would take to create content: - Analyze the topic - Identify the purpose and audience - Generate the content - Edit and revise - Publish Functional Requirements: - Text Generate - Plagiarism Checker - Grammar Checker - Readability Score - Languages Frontend: HTML, CSS, Bootstrap Backend: Python with Django framework MODEL: BLOOM is an open-access multilingual language model that contains 176 billion parameters and was trained for 3.5 months on 384 A100–80GB GPUs - Software Pycharm, VS Code, Jupyter Notebook More details can be discussed in...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I'm looking for an advanced Python developer with experience in Database Administration, Django, and a workload of more than 10 hours per week. This is a great opportunity to work on challenging projects and hone your skills in Python development. The ideal candidate has a solid understanding or background in Database Administration, proficient knowledge of Django, and the ability to manage a high workload over a period of time. I'm excited to have the opportunity to work with someone who shares the same vision that I have for the project.

  €230 - €691
  Σφραγισμένο
  €230 - €691
  50 προσφορές
  Website development Έχει λήξει left

  I am looking for a talented website developer to help me bring my idea to life as soon as possible. I'd like to develop a website in order to search for datasets from a triplestore (developed ontology). To this end, I'm looking for someone who is an expert in Django, java (java jena), and SPARQL language. To provide a reference - it is not as complicated as the following website, but generally, it is a bit similar:

  €400 (Avg Bid)
  Επείγον
  €400 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  Precisava de um programador de python com django que saiba fazer o multilanguage pra website. Preciso da estrutura e funcionalidades pra que eu posso selecionar a linguagem que eu queira desejar o no website, tenho os textos em ambas linguagens. O site já está pronto e também hospedado.

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Requirement Received from Client: 1. User login/signu...location-wise using free API. 7. Link to google assistant amazon and Alexa through our app. 8. We are thinking about using firebase real-time database for everything (which is best for it let us know). 9. We need the esp32 code base to check our end. Technology: 1. UI UX Design: Figma 2. Mobile App UI Development: Flutter a. Platform: Android 3. Backend & Database Services: a. REST API Development: Python-Django b. Database: MySQL & MongoDB c. Authentication: Firebase (Gmail) 4. Third-Party Integrations: a. Google Assistance b. Amazon Alexa 5. Firmware Development: a. ESP-32: BLE & Wifi Code Screens: ● Login Screen ● Landing Page for all rooms ● Each device Screen ● Device Setting screen ● GA and Alexa configura...

  €935 (Avg Bid)
  €935 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Django API Connection 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a developer to integrate google calendar api into an existing project

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Django Web Development -- 2 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Develop a ui interface with the same layout as , deploy it on your own server, and support account login. When registering, it supports adding an invitation code to register. It needs to support the api interface of chatgpt to realize Realize the same chat effect as chatgpt by calling the interface

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  CCAvenue integration in Django 19 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer to integrate CCAvenue into my Django application. The integration is required for an API, and I have a specific version of Python in mind. I will provide more details upon request. The successful freelancer will have experience with payment gateway integration and working with both Django and Python. Furthermore, the successful freelancer must understand the integration process of APIs and have experience with integration projects. Any successful freelancer should expect challenges, as this project requires a high level of skill and experience. That said, the successful freelancer should be confident that they can deliver this integration within an agreed timeline and at an agreed price point. I look forward to reviewing proposals fo...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Queremos desarrollar nuestro prototipo, una aplicación hecha en Django. Para ello necesitamos una persona que nos ayude con las siguientes tareas: Principal: Integrar API de un organismo público en nuestra aplicación django Secundarias: Cambiar base de datos de sqlite3 a Postgrest Aislar datos de clientes Dockenizar e integrar de forma continua la aplicación Integrar otra aplicación django en nuestra aplicación Imprescindible hablar Español, la documentación de la api solamente está en Español.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  AYRIS BEAUTY MACHINE ENCYCLOPAEDIA AND COMMUNITY 17 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  we need yo...PROFILES they file the VAN GOGH SUNFLOWERS and need to mark MEDIUM PAINTING TOPIC FLOWERS YEAR 1870 Or whenever etc etc. this must be a well oiled well designed machine. You will need to do the designs again and enhance some things here and there as the designer has n't come online in months. We already spent 8000 EUro on it you FINISH IT. PLEASE. We already have the python codes you need to know django and all that stuff javascript etc you need to be VERY good and understand the VISION and create a beautiful and functional and usefull machine as it is conceived.

  €1102 (Avg Bid)
  €1102 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Make an email alert on django 16 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Send last 3 days reminder email before reserved day

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I developed a Django web application that is working on localhost. Now it is time to move it to AWS using AWS-elastic-beanstalk. I need assistance with that transition. I tried, but it fails to deploy because the dependencies (i.e. python packages) are not installed. Found in : 1) 2023/03/17 19:27:32.021228 [INFO] Courtesy Notice: Pipenv found itself running within a virtual environment, so it will automatically use that environment, instead of creating its own for any project. You can set PIPENV_IGNORE_VIRTUALENVS=1 to force pipenv to ignore that environment and create its own instead. 2) An error occurred while installing argon2-cffi==21.3.0 ; python_version >= '3.6' --hash=sha256:d384164d944190a7dd7ef22c6aa3ff197da12962bd04b17f64d4e93d934dba5b --hash=sha256:8c97...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Simple Django Web App 13 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A UTMs links generator web app that use Vue for the front end and Python Django for the backend and Tailwind for CSS. The App has a Homepage, Features and Signup. When the user is logged in, the log into a dashboard where the user type a url, pick the UTM parameters. Links generated could be viewed in another page Solo developers only, no agencies

  €480 (Avg Bid)
  €480 Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  web app needs to connect with DB,at DB we stored data related to some survey that information need to visulize on backend need python and front UI (use html,css,php,JS etc)

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Django Web Development 12 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Develop a ui interface with the same layout as , deploy it on your own server, and support account login. When registering, it supports adding an invitation code to register. It needs to support the api interface of chatgpt to realize Realize the same chat effect as chatgpt by calling the interface

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Building a database backed web based platform. Need web developer having expertise in below tools: Backend - Python Web Framework - Django Database - MySql Time duration - 1 month to 3 months. Share quote and feel free to revert for more details if interested. Note: Having know-how of Angular / WebServer (nginX) / AWS cloud hosting is an added advantage.

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I have a project. I had hired a developer before, he didn't take timeline exactly. so, I will hire a other dev. if anyone thinks he is a expert himself. please start proposal from name of any animal for confirming auto bid. thanks

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  Django Developer Needed Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced Django developer to assist with a web application. I have some existing code that needs maintenance and the complexity of the project is low. The development required is web application, ideally utilizing API and Python scripting. The ideal candidate should be knowledgeable of the Django framework, have experience in web development, be familiar with API and Python scripting, and be able to maintain existing code. Furthermore, I need someone who is organized, detail-oriented, and reliable; capable of working independently and efficiently to deliver quality work. If you are an experienced Django developer, I invite you to apply for this project!

  €17 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Hi, I'm looking to hire a frontend web developer to create a website based in Python and Django. Not only do I require a developer who is comfortable programming in both languages, but also someone who can provide full frontend design. I need someone with a track record in creating aesthetically pleasing interfaces and websites. While the creation will be based solely on Python and Django, any additional experience or skills using frameworks such as PHP, Ruby on Rails would be a bonus. There's no existing code that needs to be included in the project.

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm looking for someone who can help me deploy my Django project on my Ubuntu. Guide To Set Up/Deploy Django Project with MongoDB, Nginx, and Supervisor on[Ubuntu 22 LTS]. I am using Django 3.0, though I am not sure if I have webserver access with the necessary credentials. I do not have an existing layout or designs for the website. The right candidate should have solid experience deploying Django projects and be able to provide technical guidance so that I can get my website up and running as soon as possible. All interested parties should be sure to include relevant references and portfolio pieces in order for their bid to be considered. Looking forward to hearing from you!

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Python Developer - Indore Onsite Έχει λήξει left

  Job Summary: We are seeking an experienced Python Senior Developer to join our team and contribut...API and report management of algo trading products. You will also be required to manage a technical team and work collaboratively with technical and business teams to identify current and future business requirements. Qualifications: • Bachelor's Degree in Computer Science or a related field • 1-3 years of Python development experience • Experience with Python libraries such as Panda, Numpy, and Django • Experience with REST API, OAUTH 2 Mechanism, Redirect URLs and Excel • Strong algorithmic and data structures skills • Strong database skills (SQL) • Previous work with REST services and cloud infrastructure • Experience in deploying appli...

  €697 (Avg Bid)
  €697 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...Additionally, you will be responsible for the integration of different brokers to the Algoptions system through API and report management of algo trading products. You will also be required to manage a technical team and work collaboratively with technical and business teams to identify current and future business requirements. Skills: • Strong experience with Python libraries such as Panda, Numpy, and Django • Experience with REST API, OAUTH 2 Mechanism, Redirect URLs and Excel • Strong algorithmic and data structures skills • Strong database skills (SQL) • Previous work with REST services and cloud infrastructure • Experience in deploying applications at scale in production systems Responsibilities: • Design, develop and mentor other develop...

  €1831 (Avg Bid)
  €1831 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Marketplace Solution Έχει λήξει left

  ...for an online marketplace platform that connects buyers and sellers of new and used items, including cars, mobile phones, laptops, furniture, and more. The MVP will include basic features such as user registration and authentication, product listings with photos and descriptions, search and filtering functionality, and messaging between buyers and sellers. The MVP will be built using Python and Django, and deployed on AWS. The ideal candidate will have experience building similar web applications, and will be able to provide examples of previous work. Future phases will include additional features such as social networking and mobile app development, with the possibility for ongoing work. If you are interested in this project, please submit your proposal with your estimated timef...

  €420 (Avg Bid)
  €420 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  We are looking for a Python 3 programmer with experience in Django 4. Please read the attached document and ask any questions you may have before bidding. Wir suchen einen Python 3 Programmierer mit Erfahrung in Django 4. Bitte lesen Sie das beigefügte Dokument und stellen Sie alle Fragen, die Sie möglicherweise haben, bevor Sie ein Gebot abgeben.

  €252 - €755
  Σφραγισμένο
  €252 - €755
  28 προσφορές

  I am looking for a skilled and experienced developer to help me with an issue I am facing with my Django Python Web Framework. Specifically, I have been having trouble updating meta tags and other on-page activities. I need help to finish this project, and the type of Django framework I am using is Django Web Framework. I do have existing code that needs to be debugged, but I am unsure of a timeline for when I need this project to be finished – we will need to discuss this further with a developer. If you have the experience and know-how to help me finish this project, please let me know.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I have a ongoing task. And then I need to make well-written description of my web app. My project is based on Django + Angular. After making description, you need to redesign and fix some functions. This is Urgent Task to make description. Design: a) Overview of techniques and solutions b) show complexity involved in design, development, integration of requirements into the webapp c) architecture elements, main components, involved actors, detailed data flows d) I think it makes sense to start with a diagram with boxes and then describe the function of each box e.g. one box is algorithm, one storage one graphical user interface one user management one api and to show how requirements are related to each box and how they are meet and what technologies are used e) I think typical ...

  €444 (Avg Bid)
  €444 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Enhance Restful django api response Έχει λήξει left

  Hello, we have a problem with our apis using Django, when there is more than 30-40 active user the api will be so slow We are using Django rest api and flutter to present data. We need someone to optimize/solve this problem.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Estamos buscando para empresa de desarrollo de aplicaciones y soluciones tecnologicas programador senior para incorporar al equipo. Buscamos alguien con las siguientes características: Experiencia comprobable en Django, PostergreSQL, Mongo y Api Restful (min. 2 años) Proactividad y ganas de incursionar en nuevos proyectos Disponibilidad para trabajar 40 hs semanales a largo plazo Habla hispana (sin excepcion) Ofrecemos: Salario mensual en dólares (a coordinar) Ofrecemos contrato indeterminado para asegurar la transparencia del trabajo En caso de que te interese y poseas la experiencia detallada, escribenos asi seguimos conversando.

  €963 (Avg Bid)
  €963 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  Κορυφαία django Άρθρα Κοινότητας