Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  14,286 delphi δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Senior Developer με γνώσεις ένα από τα 2 IDE / γλώσσες προγραμματισμού - Delphi ή C#, όπως και των εμπορικών πακέτων της Ελληνικής αγοράς. Το πρόγραμμα-γέφυρα θα πρέπει να συνδέει την εμπορική &epsil...

  €614 (Avg Bid)
  €614 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Γέφυρα eShop - ERP Έχει λήξει left

  Senior Developer με γνώσεις ένα από τα 2 IDE / γλώσσες προγραμματισμού - Delphi Rad Studio ή VS Visual Basic, ή C#, όπως και των εμπορικών πακέτων, ERP της Ελληνικής αγοράς. Το πρόγραμμα-γέφυρα θα πρέπει να συνδέει την εμπ...

  €1544 (Avg Bid)
  €1544 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Senior Developer με γνώσεις ένα από τα 2 IDE / γλώσσες προγραμματισμού - Delphi Rad Studio ή VS Visual Basic, όπως και των εμπορικών πακέτων της Ελληνικής αγοράς. Το πρόγραμμα-γέφυρα θα πρέπει να συνδέει την εμπο&r...

  €851 (Avg Bid)
  €851 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm looking for a skilled freelancer that can help me with the Delphi code of my application. The Delphi version I am using is 10.4. Recently, the application has been giving me problems and I can't seem to get it to run. I do not have any specific idea on how to improve or add functionalities - I just need the existing code to be fixed. This delphi project requires someone that is highly experienced in Delphi programming and has the technical expertise to debug and fix this application quickly and efficiently.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a teacher who can help me learn Delphi 10 and RAD Studio from a beginner to advanced level in Object Oriented Programming. Skills and experience needed: - Proficiency in Delphi 10 and RAD Studio - Strong understanding of Object Oriented Programming - Experience in creating GUI applications and database access in Delphi 10 - Better is that I can make individual learning with the teacher.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Trophy icon Stop a task from a delphi routine Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can help me stop a specific task from a Delphi routine. I do not have access to the source code or the compiled executable, so the freelancer will need to come up with a solution without it. Specific requirements for the project include: - Understanding of Delphi programming language - Experience with reverse engineering and debugging - Knowledge of memory management and debugging tools The desired outcome of this project is to avoid a bug that occurs during the task and improve the overall performance of the routine. The freelancer should have a strong attention to detail and be able to work independently to come up with a solution.

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  delphi developers Έχει λήξει left

  I am looking for experienced Delphi developers to help with a moderately complex project that I need completed in the long-term. I have a specific requirement in mind and I am looking to find developers who can leverage their expertise in this technology to deliver a high-quality project. The ideal developer should have extensive experience with the language, be able to bring innovative ideas to the table and have a strong commitment towards meeting the timeline. If you think you are the right candidate for the job, I would love to hear from you!

  €1202 (Avg Bid)
  €1202 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can integrate Hikvision Face Recognition technology (specifically HK 1000 and DS-K1T671MF-L models) with Delphi examples. The example in Delphi should enroll a face into the device and also show the id of someone recognized at the device. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Delphi programming language. - Experience with integrating Hikvision face recognition technology. - Knowledge of HK 1000 and DS-K1T671MF-L models. If you have the necessary skills and experience, and can complete the project within the specified timeline, please bid on this project.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...through a hosting company or adopting Office 365 cloud solutions. The existing software infrastructure includes old Win32 applications developed in Visual Dataflex, .NET, and Delphi, Navision installations, and a SQL server with five databases. Additionally, the consideration of containerization for some applications and the incorporation of open source solutions where feasible will be explored. Data security, especially concerning patient and critical data, is of utmost importance. **Key Components:** 1. **Current Infrastructure Assessment:** - Evaluate the existing applications built in Visual Dataflex, .NET, and Delphi. - Assess the Navision installations and SQL Server with its five databases. 2. **User Requirements:** - Understand the requirements of 30 co...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...programmer who can upgrade and modernize our application written in Delphi 2006-2007 into the current Rad Studio Delphi. Additionally, we need the Firebird sequel to be upgraded as well. Automation: Taking inputs storing those inputs under variables within the interface. Along with automatically exporting data to a website, such as automate account creation (data such as name, Date of birth, phone number) so we no longer have to manualy store these The application is a RFID bird tracking software and we want to make the system more automated. Skills and Experience: - Strong experience with Delphi programming - Proficient in Rad Studio Delphi and familiar with the latest version (Delphi 10.4 Sydney, Delphi 10.3 Rio, or Delphi XE7, ...

  €3594 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €3594 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Weather Monitoring App Requirements • Compile Android app in Embarcadero RAD Studio Community license software (current version: Embarcadero Delphi® XE5 Version 19) for Android 12 or newer. • Deliver all source code required to compile app for Android • App must successfully compile on my installation of Embarcadero RAD Studio Community license software. • No custom code is permitted, all source code must use only standard Embarcadero built in libraries, procedures, objects, etc for support of camera images, URL download from , Google maps, distance calculations, etc. Functionality A. Display Android device sensor values on pages 1,2,3 described in Section C below. If values are not supported by device then display "n/a" instead of available valu...

  €869 (Avg Bid)
  €869 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I am looking for a skilled C#/delphi developer to create a Windows app that will run as a service and continuously poll a server for updates. The app needs to have the following functions: - The service needs to have a UI where a user can login using a auth token/otp - The service must have a icon in the tray that shows the current status of the agent (i.e. running, waiting etc) - The service must connect to it's account using a rest api, when the api returns commands that need to be fired, the service must run the commands in powershell/command line and post the command's output as a response back to the server (API Server) - The commands may take up to hour's to finish per command, so the service will need to post semi-regular updates to the server about the exe...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Experto en Delphi y Synpdf -- 2 Έχει λήξει left

  Necesito guardar un archivo en formato PDF protegido con password utilizando SynPdf con Delphi 6 y ademas necesito acceder a los botones de quickReport para inhabilitar el boton de Guardar. El pago son 18 dólares adjunto los requerimientos en un documento

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Experto en Delphi y Synpdf Έχει λήξει left

  Necesito guardar un archivo en formato PDF protegido con password utilizando SynPdf con Delphi 6 y ademas necesito acceder a los botones de quickReport para inhabilitar el boton de Guardar. El pago son 18 dólares adjunto los requerimientos en un documento

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Delphi Developer needed. Έχει λήξει left

  Need someone who has worked with parsing 7z files before. Delphi 11. Need to work on pure Delphi code.

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Port QT project to delphi Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled developer who can port QT project from version 6.0 to Delphi (any version). Requirements: - Experience with Delphi and QT - Ability to ensure that all functionalities from the current QT project are carried over to Delphi Timeline: - The expected timeframe for the porting is 1 week. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. QT project Link:

  €526 (Avg Bid)
  €526 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  I need a Delphi Expert Έχει λήξει left

  I need help to create a function that reads QWORD value from the Windows Registry.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...who can convert a small C# project to Delphi using json protocols. The project consists of less than 10 files. Specific requirements: - Some functionalities from the C# version need to be maintained in the Delphi version. - The project needs to be completed within a week. Ideal skills and experience: - Strong knowledge and experience in Delphi programming. - Proficiency in working with json protocols. - Ability to understand and translate C# code to Delphi. - Attention to detail and ability to maintain functionality while converting the project. If you have the necessary skills and can complete the project within the given timeframe, please submit your proposal. With the json protocols, use the c# example as a guide line and lets create our own Delphi...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for an experienced frontend and backend developer to create a website and Delphi application. The developer needs to have knowledge and experience in JavaScript in order to complete the project. Additionally, I need assistance with the design and wireframe since I do not have one of my own. Whoever is chosen has to commit to delivering a quality product and be available for any technical queries that might arise during the development process. Experience in developing similar projects is a major plus and will be given preference. If the project is completed successfully, then there is a possibility for additional work in the future. I'm looking for someone who is capable of taking charge and delivering a product that meets the desired specifications.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Weather Monitoring App Requirements • Compile Android app in Embarcadero RAD Studio Community license software (current version: Embarcadero Delphi® XE5 Version 19) for Android 12 or newer. • Deliver all source code required to compile app for Android • App must successfully compile on my installation of Embarcadero RAD Studio Community license software. • No custom code is permitted, all source code must use only standard Embarcadero built in libraries, procedures, objects, etc for support of camera images, URL download from , Google maps, distance calculations, etc. Functionality A. Display Android device sensor values on pages 1,2,3 described in Section C below. If values are not supported by device then display "n/a" instead of available valu...

  €288 (Avg Bid)
  €288 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for a skilled Delphi developer who can create a binary file uploader/downloader using the TMS REST service. The ideal candidate should have experience with Delphi and be familiar with the resumable protocol. Requirements: - Develop a binary file uploader/downloader using Delphi - Utilize the TMS REST service for implementation - Implement the resumable protocol for resumable file uploads and downloads Timeline: - The project needs to be completed within 2 weeks If you have the necessary skills and experience in Delphi development and are familiar with the protocol, please submit your proposal.

  €585 (Avg Bid)
  €585 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Poszukuję programisty biegłego w pracy w środowisku C# .NET6+ do realizacji kilku(nastu) zleceń dodatkowych. Zlecenia na początku będą obejmować przygotowanie wrapperów, bez logiki biznesowej do: Pięciu usług webservice. Drukarek fiskalnych Posnet, Elzab, Novitus. Wrappera do natywnej biblioteki DLL(C/Delphi) eksportującej funkcje ale też oczekującej wystawienie natywnych funkcji przez aplikację ją ładującą. Liczę na sprawną realizację, dlatego ogłoszenie raczej skierowane do "wyjadaczy". Rozliczenie godzinowe, ale na każde z zadań poproszę o ocenę czasochłonności, oczywiście na podstawie dokumentacji/oczekiwań którą dostarczę. Pozdrawiam.

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Modify a program in delphi language Έχει λήξει left

  I am looking for a Delphi programmer to modify my existing program. The specific modifications needed are the addition of new features. Specific Features: - I have a general idea of the features I want, but I need help finalizing them. Timeline: - The expected timeline for the completion of these modifications is 1-2 weeks. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Delphi language - Experience with program modification and adding new features - Creative problem-solving skills to help finalize the features

  €468 (Avg Bid)
  €468 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Looking for a developer who can code a Delphi/C++ program into English. The original program is written in another natural language and its purpose is to calculate parameters for an industrial machine's load. I want the reworked program to have the same functionality as the original. The contents are already translated. Images of current and desirable view are available, as well as an EXE file. This is a one-off short project, with start ASAP.

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Looking for a developer who can code a Delphi/C++ program into English. The original program is written in another natural language and its purpose is to calculate parameters for an industrial machine's load. I want the reworked program to have the same functionality as the original. The contents are already translated. Images of current and desirable view are available, as well as an EXE file. This is a one-off short project, with start ASAP.

  €198 (Avg Bid)
  €198 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  To query Business Information Gateway (BIG) through WooCommerce: Essentially, when a customer places an order on my German website, they have the option to pay after 14 days, but to ship the order, I need to perform a customer check. The evaluation must be positive on the EXPERIAN portal, which is essentially a user databas...database with a history of their purchases. To access this data, the company requests an IP to work in a development environment with a firewall. In a nutshell, we need to connect WooCommerce to this database. With a positive response, the customer can proceed with the order. In case of a negative evaluation, they are only allowed to proceed with prepayment. The customer's score is called the Delphi Score, and the company providing this service in Germa...

  €384 (Avg Bid)
  €384 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Delphi Firemonkey component Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled Delphi Firemonkey developer to create a component for my project. Ideal skills and experience: - Strong knowledge and experience in Delphi Firemonkey development - Strong knowledge in component development Timeline: - No time limit for project completion If you have the necessary skills and experience in Delphi Firemonkey development and component design, please bid on this project.

  €525 (Avg Bid)
  €525 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Implement in Delphi 11 (or compatible) a visual control called TAppList that displays items visually on a list that looks as the attached screenshot. Each row of data consists of two labels, called the caption and the text. In the screenshot, the captions are the names of the software and the text are the other text information on the screen. Each row also consists of an image that is stored in a TImageList. The list can contain more rows that can fit to the control's area, in which case a vertical scroll bar is shown. There can never be a horizontal scroll bar. The control shall also contain the following properties: FontCaption : TFont - defines the font to be used with the caption labels. Each label uses this same font. FontText : TFont - defines the font to the be used ...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Delphi Project Έχει λήξει left

  I am looking for an Delphi developer to help improve the performance and efficiency of a software application currently in development. Time is of the essence as this is an urgent project and there is no room for delays. Having a portfolio/references of past projects related to Delphi work would be an asset. The successful applicant will need to be able to ensure the highest standards in coding practices are met to ensure the accuracy and efficiency of the software. We would prefer this individual to give regular status updates and to collaborate with us actively in the final product. This is the perfect opportunity for someone who is highly experienced in Delphi and is prepared to take up a challenging task. If you think you fit the job description, please apply ...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Delphi - APP Έχει λήξει left

  Delphi ile hem IOS hemde Android altinda calisacak MSSQL baglantili bir APP ihtiyacim var

  €333 (Avg Bid)
  €333 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  delphi software development Έχει λήξει left

  I have an application for journal capturing. what i want is to be able to upload the journal from a csv, view it before processing. Please the attachment

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Project Title: Windows software update, based on Delphi (Embarcadero) Description: I am looking for a skilled Delphi developer to update my Windows software. Skills and experience required: - Proficiency in Delphi (Embarcadero) - Strong knowledge of Windows 10 - Experience in updating user interfaces - Ability to work on immediate tasks Project Scope: The main focus of this update is to enhance the user interface of the software. Software is based on serial communication using ModbusRTU (uses a library for that). This sofware needs to add some user interface windows. Timeframe: The desired timeframe for this update is immediate.

  €1139 (Avg Bid)
  €1139 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Implement using Delphi 11 (or compatible), a non visual control called T7ZipReader which contains a method that outputs a TStringList of all the filenames stored inside a given 7zip (.7z) file. This must be implemented in pure Delphi code, without using any third party DLL files or relying anything to be installed to the system (such as the 7-zip app). In case of encrypted 7-Zip archive with the filenames also encrypted, the listing shall return an empty result.

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am seeking a developer experienced in Delphi, specifically in Delphi 6, to create a simple form that allows users to send emails with the option to attach files, utilizing the Indy library. Requirements: User Interface: Field for the email recipient. Field for the subject. Text area for the message. Option to attach files. Send button. Functionality: Use of TIdSMTP and TIdMessage from Indy. Option to attach multiple files. Basic validations for required fields. Configuration: Ability to configure SMTP server, port, and credentials. Deliverables: Project source code compatible with Delphi 6. Basic instructions for its use and configuration in Delphi 6.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Using txt files create a CSV contains file data from separate CSV files using code written in Delphi 7

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  x32dbg ( debugger ) expert Έχει λήξει left

  I am looking for a debugger expert with experience in delphi programming language. The project involves fixing runtime errors in my code. x32 dbg expert to bypass one error.

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a Freelancer to help me create an API for SmarterPay within 1 month. The specific functionality required is to upload Direct Debit Mandate Information. Our application is in Delphi and the data will be in SQL server. It would be more convenient if the API was Delphi, but I guess it doesn't have to be if there is a better alternative. The API should make easy and efficient account management, payment processing, and reporting and analytics. Please let me know if you have any questions or require any additional information. Thank you.

  €423 (Avg Bid)
  €423 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a Windows Service ...developer to create a Windows Service API written in DMVC that will interact with a MySQL database. The API should have basic endpoints for reading and writing data. Programming Language: - The API should be written in Delphi. Framework: - The API should be developed using the DMVC framework, which is a Model-View-Controller (MVC) framework specifically designed for Delphi. Functionality and Endpoints: - The client will provide detailed requirements for the specific functionality and endpoints that the API should have. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Delphi programming. - Proficiency in using the DMVC framework. - Ability to understand and implement detailed requirements...

  €28 - €230
  Σφραγισμένο
  €28 - €230
  3 προσφορές
  Delphi and test project Έχει λήξει left

  Delphi and TMS test project for Windows and Android devices

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  create addressbook app in delphi Έχει λήξει left

  General description (Public information) We need a client server application. The Applications must be made with Delphi 11+ We use FMX so that the client app can run on Windows and Android. For the backend we also use FMX but it must only run on windows. We use the TMS componentes extensively. you can use the demo versions for developing. ORM framework TMS Aurelius and for the backend TMS Sparkle with TMS Xdata. Function On startup, the client application shows all contacts that are on the server. If the user types something in the search box, we make a fulltext search on the server side and show the top 100 search results. The user can add a new contact delete a contact edit a contact view a contact We have a server side database with ZIP, country and cities, if the use...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Wir suchen einen deutschsprachigen Entwickler, der die aktuelle Entwicklung einer CNC-Software für die holzverarbeitende Industrie weiterführt. Das Setup wird mit innosetup erstellt. Die CNC-Software wird mit Delphi XE7 entwickelt. Idealerweise haben Sie sehr gute Kenntnisse in deutsch, Delphi und im CNC-Bereich sowie im Maschinenbau.

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Remote Delphi developer position Έχει λήξει left

  ...would like to work on our UTC. Please let me know if you are interested in a long term relationship. - Position: Delphi Developer Location: Remote Mode of Interview: Skype or zoom call(No video needed) Duration: 6+ Months Contract possible Extension Job Description Our company is looking for mid-weight or experienced Delphi developers who has experience with TMS Components(If you don't, then go read the documentation and get back here, it's pretty simple if you have Delphi experience) - 5+ years of experience in software development. - Have Embarcadero Delphi Developer Certification(Not limitative). - Experience with Embarcadero Delphi version 10.X or later software. - Proficiency and F...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Need to wright a small function on Delphi 6(indy10) for getting tracking information from transport company via their API. Documentation here:

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  €240 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Wir suchen einen deutschsprachigen Entwickler, der die aktuelle Entwicklung einer CNC-Software für die holzverarbeitende Industrie weiterführt. Das Setup wird mit innosetup erstellt. Die CNC-Software wird mit Delphi XE7 entwickelt. Idealerweise haben Sie sehr gute Kenntnisse in deutsch, Delphi und im CNC-Bereich sowie im Maschinenbau.

  €39 / hr (Avg Bid)
  €39 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Delphi developer Έχει λήξει left

  Hello Delphi developers, I'm seeking for a good developer who can prove me their Delphi skills with a simple project. I'm looking for a long term relationship but you will need to build a simple demo application(Paid of course) Requirements: Delphi 11+. TMS components installed on your environment(You can use the demo version). If you don't have experience working with TMS components, it won't be difficult for you if you have a strong Delphi skills. -- Contacts book application. Project general details Compatibility with Windows, Android and IOS devices Developed using Delphi 11+ Use TMS components(Specify experience in your bid please) TMS FMX TMS Aurelius TMS xdata MySQL as storage engine Backend compiled in C for Li...

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Create REST API in Delphi Έχει λήξει left

  Create REST API in Delphi. Application has to receive Token and send Invoice to Approval link

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Wir suchen einen deutschsprachigen Entwickler, der die aktuelle Entwicklung einer CNC-Software für die holzverarbeitende Industrie weiterführt. Das Setup wird mit innosetup erstellt. Die CNC-Software wird mit Delphi XE7 entwickelt. Idealerweise haben Sie sehr gute Kenntnisse in deutsch, Delphi und im CNC-Bereich sowie im Maschinenbau.

  €62 / hr (Avg Bid)
  €62 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Κορυφαία delphi Άρθρα Κοινότητας