Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  13,537 debugging δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...υπόστασης υπόβαθρο σε αρκετά αντικείμενα και τομείς του IT. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμε με html5 και css3 ερασιτεχνικά, αλλά περισσότερο με τραβάει το δημιουρ&ga...

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Αναζητούμε PHP Developer με εμπειρία σε Joomla eshop payment plugins για σύνδεση με ελληνικές τράπεζες, analytics plugins , responsive templates effects-views κλπ. που θα εφαρμόζονται σε ecommerce -eshop Joomla εργαλεία τύπου viruemart, eshop joomdonation κλπ. για μόνιμη εξωτε...

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need help debugging a code from Github. File name "" line 230 is producing error message "Parse error: syntax error, unexpected token "private""

  PHP
  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  TOP JOB (long-term) WordPress (WP/WOO) Developer wanted 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...these principles 1) Fonts, typeface, spacing 2) Fixed width, no scaling of text and images. 3) Adaptation "stretch-version" to PC/tablet/smartphone WordPress Developer Requirements: Bachelor’s degree in Computer Science or a similar field Proven work experience as a WordPress Developer (mind. 4 years) Knowledge of code versioning tools including Git, Mercurial, and SVN Experience working with debugging tools such as Chrome Inspector and Firebug Good understanding of website architecture and aesthetics Good communication skills -> your secure monthly salary – 400$ -> Bonus - paid vacation 1) you get 3 weeks vacation a year 2) the holiday is paid as if you were working normally -> Important: You have to understand one thing... if you work for me,...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  HTML Developer 5 μέρες left

  ...HTML developer, you should have a good eye for detail and excellent knowledge of front-end technologies. Ultimately a top-notch HTML developer should be proficient in web design, a master coder, and someone with the skills to provide user support. HTML Developer Responsibilities: • Meeting with Web designers to discuss project design and layout. • Coding the entire HTML site from end to end. • Debugging code and front-end web applications. • Ensuring cross-platform compatibility. • Troubleshooting application errors. • Conducting website performance and usability tests. • Meeting publication deadlines. • Providing user support.   HTML Developer Requirements: • Bachelor's degree in computer science, computer engineering, MIS,...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Digital Initiatives – Software Engineers 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for Dynamic individual who has a passion for developing high-quality user-centric web and mobile applications. You will join a team of talented people exploring and working on the cutting edge technologies in the digital media. TASKS: - Assist with design and development of software - Testing and debugging software to keep it optimized - Writing clean code for the front and back end of the software - Designing user interactions on the web application itself - Creating servers and databases of the back end of the software - Ensure cross-platform compatibility and optimization - Work with new applications/technologies working both front-end and back-end web development projects - Work with UI/UX Designers to design new features - Recommending changes and enhancem...

  €1592 (Avg Bid)
  €1592 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  PHP debug help (phprunner based app) 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  When I hit save button its not working, help needed with debugging, those who knows phprunner should be able to help better.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  React Native Android & IOS app debugging 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Experience Level: Expert App is already developed we need a react native developer to clear the bugs, work on resolution on multiple mobile devices & deployment. Step 1: First create a .apk & .ipa file for the existing code Step 2: Start working on bugs & resolution Step 3: Please create a .apk & .ipa file at teh end of each day to show progress Please send a proposal with the estimated time after checking the coe. Will share the code only to selected developers. If this project is successful we have many other projects which will be assigned to you. So please apply only if you can start work immediately & cab show progress asap. YOu need to be able to report each day with a .apk & .ipa file. Some of bugs/changes: 1. Background image jumps every 7-8 seconds 2. Sp...

  €587 (Avg Bid)
  €587 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ... ● Writing application interface codes using JavaScript following React.js workflows. ● Troubleshooting interface software and debugging application codes. ● Developing and implementing front-end architecture to support user interface concepts. ● Monitoring and...

  €201 (Avg Bid)
  €201 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Frontend Developer ...and frameworks used in front-end development, such as Bootstrap, Foundation, Material Design, SASS or LESS. • Understanding common code patterns and standards, such as semantic HTML, TypeScript, ECMAScript. • Experience working with programs used in the role of front-end developer (Visual Studio, Visual Studio Code, Photoshop, Illustrator and Fireworks, InVision). • Good understanding of code debugging practices and tools. • Nice to have: experience with Microsoft technologies. Benefits: • Chose the form of the employment - B2B or UOP • Flexible working hours • Internal and external trainings, as well as certificates • Benefit package • Rapid Program - project fitted for the candidate preferences. • Option to w...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  91 προσφορές
  SQL Developer 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for an experienced SQL Developer to join our existing team of web-based enterprise application developers. The primary responsibility of the candidate is to develop Stored Procedures and Functions that perform the applications business logic. The candidate should demonstrate strong logical, analytical, coding and debugging skills. Ability to write medium to complex Stored Procedures & Packages, T-SQL queries (DML, DDL statements, etc.), Functions, Transactions, Triggers, Database designing, Indexes, Query optimization, Troubleshooting Desired Candidate Profile - Desired candidate should have excellent knowledge of T-SQL - Good understanding of query optimization and indexing - Good database designing skills - Knowledge of various packages like SSIS, SSRS, SSAS ...

  €790 (Avg Bid)
  €790 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Sr. Angular Js Developer 2 μέρες left

  ...Job Description: Expert-level JavaScript programming in Angular Excellent HTML5 / CSS3 skills. Responsive design, web standards and UI/UX best practices Good understanding of build tools like Grunt or Gulp, WebPack Git Interacting with RESTful web service Working knowledge of Sass (or other CSS preprocessors Firm grasp of JSON and asynchronous requests. Familiarity with browser testing and debugging. Ability to create accessible (ADA compliant) interfaces. Experience writing unit tests for JavaScript code. Strong attention to detail and consistency. 1/2+ years Mobile application development (preferred Ionic) Build modern, interactive websites using Angular Provide Front End technical guidance across functions (Estimations, UI/UX guidelines) Fully test and troubleshoot work...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  .Net Mobile Development Teaching 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Dear All I need a .Net Mobile application developer to go through some debugging and teach some further techniques

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Getting the error as shown in the attachment. Hosting provider has concluded that it was an issue with elementor Tried increasing memory, but no luck My team members and other wp experts tried, but no luck. Please bid only if you are a wordpress expert, otherwise you would waste your time debugging.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Excellent React JS Developer for a 8 hour daily project 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...the development team to discuss user interface ideas and applications. · Reviewing application requirements and interface designs. · Identifying web-based user interactions. · Developing and implementing highly responsive user interface components using react concepts. · Writing application interface codes using JavaScript following react.js workflows. · Troubleshooting interface software and debugging application codes. · Developing and implementing front-end architecture to support user interface concepts. · Monitoring and improving front-end performance. · Documenting application changes and developing updates. Requirements: · Bachelor’s degree in computer science, information technology, or a similar field. ...

  €813 (Avg Bid)
  €813 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  GCP , Python, SQL, Dagster , Helm for kubernates and SFTP Strong unders...efficiency for ETL developers, data analysts, data scientists, actuaries and operational users. Good understanding of infrastructure scaling, data operations, system internals, security, network, and distributed data processing. Familiarity with data warehousing, data integration, workflow orchestration, pub sub, and SQL. Experience with GCP and/or other cloud providers. 3+ years of proven coding and debugging experience using modern software delivery methods in Python and JVM-based languages. Experience with Spark and Spark based frameworks as applied to data collection and movement. Experience with managing and pruning historical data. Knowledge of monitoring tools and procedures in a data infrastructure env...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  WordPress Developer 18 ώρες left

  We are looking to hire a skilled WordPress developer to design and implement attractive and functional websites for our clients. You wil...project timeline for proposals Can deliver to deadlines and update project managers on progress. WordPress Developer Requirements: Proven work experience as a WordPress developer. Portfolio and references are preferable. Knowledge of front-end technologies including CSS3, JavaScript, HTML5, and jQuery. Knowledge of code versioning tools including Git, Mercurial, and SVN. Experience working with debugging tools such as Chrome Inspector and Firebug. Good understanding of website architecture and aesthetics. Ability to manage projects. Good communication skills in English Prior knowledge to using project management software such as Trello, Jira and...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  Python Developer -- 2 6 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Writing effective, scalable code Developing back-end components to improve responsiveness and overall performance Integrating user-facing elements into applications Job brief We are looking for a Python Developer to join our engineering team and help us develop and maintain various software products. writing and testing code, debugging programs and integrating applications with third-party web services. To be successful in this role, you should have experience using server-side logic and work well in a team. Ultimately, you’ll build highly responsive web applications that align with our business needs. Responsibilities Write effective, scalable code Develop back-end components to improve responsiveness and overall performance Integrate user-facing elements into applications...

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Golang Programmer with Web Browser Automation Experience -- 2 2 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for Golang programmer that has experience in parallel processing and blocking code where needed with the mind set of hardware resources in mind. My project consists of a single file compulation which spawn various browser child processes and commits ws payloads to browsers debugging servers while maximize the systems hardware dynamically. The ws payloads must be randomly sequences to avoid signaturing. Hostname spoof and user-agent spoofing will be needed. This program will be deploy on cloud computing platform as a fast and mass scale and invoke by a central server. If candidate shows determination I am willing to split profits on running development projects.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  The milestones or stages of development are divided into: 1. Creation of the repository in Github 2. Creation of the application in Django 3. Design of the project applications (sorted by functionalities, profiles, users, t...Database design (SQLite3). Creation of tables and fields according to each case 5. Implementation and reordering of the project template. 6. Customization of the views (forms, tasks and information loading for each one of them). 7. Creation of scripts in JavaScript and Python to process the tasks executed by the users (file uploading, report generation, administrative tasks, reports, etc.). 8. Debugging and proof of concept Technical tools: Back-End: Django 3.0 (Python 3.7) Front-End: Template inspinia_v2.9.4 (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstap) Databas...

  €1421 (Avg Bid)
  €1421 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  SuiteCRM Developer/DevOPs Έχει λήξει left

  Looking for someone to help with our SuiteCRM customers (we are a SuiteCRM hosting provider) with development, dev issues, debugging issues, server issues related to suiteCRM, etc. Basically looking for a full stack SuiteCRM developer.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Please read this project carefully before bidding. ---------------------------------------------------------------------------- I have a flutter code with clear documentation from author. I have changed App name, package name, language, font and logo/images by myself. But I don't have code skills to do more so I need you: 1. Do Firebase integration. 2. Debug and fix code's errors if it has. 3. Run simulator to test the app then take some screenshots. 4. Build a perfect AAB file so that I can use it to submit Google Play. I will send you app sourcecode + documentation and permissions to my Firebase account. After finishing project you need sending me: AAB file + edited sourcecode + keystore + screenshots. The code is best-selling item in Codecanyon so that I think you could ...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Python developer Έχει λήξει left

  I am looking for a Python developer with 2+ years of experience. This can be a long-term role for the right candidate. Python Developer's responsibilities include writing and testing code, debugging programs, and integrating applications with third-party web services. To be successful in this role following are the required skills: • 2+ years of relevant experience in Python application Development. • Good knowledge in Python, with good understanding of pandas and numpy. • Linux understanding would be an added advantage. • Knowledge of MySQL or Postgres. • Proficient understanding of code versioning tools such as Git. • Knowledge of Rest API's implementations.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Firmware development ESP32 Έχει λήξει left

  looking for the setup of the module and debugging of the libraries

  €490 (Avg Bid)
  €490 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  €97 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  callgirls.to Λήγει left

  for the debugging and complete inauguration of the wp site

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...services with Node.js MERN stack developer must have proven experience in front & back-end development must know MongoDB, Express, Node.js, & React. Create Unit and Integration tests to ensure the quality of code Be responsive to change requests and feature requests Write code that is cross-platform and cross-device compatible For MERN stack developer job, candidate must have good Knowledge of Node Debugging Understanding & proficiency in REST APIs. MERN stack developer should know Git Repository and Jira. Integration of data storage solutions [RDBMS, NoSQL DB] MERN Fullstack eCommerce developer is responsible for writing reusable, testable, and efficient code Design and implementation of low-latency, high-availability, and performant applications Implementation of se...

  €907 - €1815
  Σφραγισμένο
  €907 - €1815
  40 προσφορές
  Java, J2EE, Spring Hibernate Έχει λήξει left

   6-8 years of experience in developing JavaScript-based applications.  4+ years of hands-on ...understanding of JavaScript, React, DOM, and relevant concepts  Experience building reusable components and libraries for extensibility (using tools like Storybook UI)  Experience in Micro Frontend Architecture.  Experience with one or more JavaScript code testing frameworks  Expertise in Test Driven development, preferably Jest and React Testing Library  Proficiency with browser-based debugging and performance testing  Experience using Git or similar source control systems and any CI/CD tools  Experience developing Fintech applications  Cultivates Innovation, not afraid to introduce new tools and frameworks to the team  Broader knowledge in other modern UI technologies

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  We are looking out for a Flutter Developer who will be running and designing product application features across various cross platform devices. Just like Lego boxes that fit on top of one another, we are looking out for someone who has experience using Flutter widgets that can be plugged together, customized and deployed anywhere. Someon...understanding of Object Oriented programming languages like Java Familiarity using version control tools like Git, Subversion etc. and IDEs like Android Studio, VS Code etc. Understanding of the Agile Software Development Life Cycle and been exposed to Scrum projects. Knowledge of Dart programming language, Rest APIs and integration of various APIs from third parties. Comfortable using test cases for debugging code, enhancing performance and rel...

  €151 - €454
  Σφραγισμένο
  €151 - €454
  35 προσφορές
  Update Android Mobile App SDK/Libs Έχει λήξει left

  We are looking for an Expert Android developer that will handle an Android React Native Mobile Application development Project. The selected developer will carry on the Project Update to 64Bit. The App currently compiles and is working fine and already previously submitted and approved to google playstore. The app needs now to be upd...Generated versions to confirm they are working 100% on local device(Samsung S8). 6. Final, Last approval and completion of work will be given when publishing/Review to Google Playstore will be successful. Appreciate to have your feedback ASAP. Don`t bid if you don`t have above knowledge and don`t agree about my budget. Preferred someone who is: communicative, understandable, flexible, fast in debugging issues, easy to work with, trustworthy and pro...

  €819 (Avg Bid)
  €819 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  We are looking for a highly talented, motivated and driven individual with sound knowledge and experience in developing websites using .NET technology. Job Summary :- The .NET Software Developer is responsible for developing, updating, and supporting all our ongoing projects. This individual supports the programs by updating, troubleshooting, debugging, documenting, and resolving any technical issues that arise. It is essential to have the right Software Engineer; we know what is necessary to grow and how to mentor our existing team simultaneously. We need the kind of people that care not only about crafting excellent experiences but also about helping to improve everyone around them. Responsibilities :- 1. Develop and maintain web-based applications using advanced knowledg...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  ZOHO Creator needed for long term Έχει λήξει left

  ..., zohobooks , wordpress , java etc . We need the person to be available for full time or 2-3 days in a week at our Gurgaon office . The role requirements are as follows : Requirement details for IT engineer / Zoho Developer Required 2+ years of Zoho development experience on Zoho Creator and other Zoho tools Experience in developing / debugging Zoho Inventory, Zoho Invoice, and integrate with 3rd party applications. Experience in developing / debugging / configuring Webhooks Workflows, and Forms in the various module. Problem Solving: Ability to analyze and resolve complex infrastructure resource and application deployment issues. Experience in building interactive & attractive front-end interfaces integrated with Zoho. Has worked in a Start-up environment. Experie...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Social site debugging Έχει λήξει left

  Hello, Looking to get some assistance on debugging our social site. No coding needed. User or team would need to go through the site as various roles and ensure everything works as it should and must also provide ideas for improvement. This is not a wordpress site. Use cases would be almost anything else you can do from any other social site. We have a bug reporting software in place to keep track of items. Thanks,

  €441 (Avg Bid)
  €441 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Zoho Application Development Έχει λήξει left

  ...experienced Zoho application developer who can extend our existing system to add required functionalities & improve the interface. And could probably continue as a full-time Web & Zoho developer at Pro India. Skillset Requirement : Required -2+ years of Zoho development experience on Zoho Creator and other Zoho tools -Experience in developing / debugging Zoho Inventory, Zoho Invoice, and integrate with 3rd party applications. -Experience in developing / debugging / configuring Webhooks Workflows, and Forms in the various module. -Problem Solving: Ability to analyze and resolve complex infrastructure resource and application deployment issues. -Experience in building interactive & attractive front-end interfaces integrated with Zoho. -Has worked in a Start-u...

  €269 (Avg Bid)
  €269 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ·Very comfortable with Angular, RxJS and TypeScript. ·Have a good knowledge of the challenges of asynchronous code & how to use observables effectively in a complex application. ·Capable of writing high-quality reusable angular components. ·Experience with State Management (NgRx) in a complex application and understand some of the pitfalls that come with it. ·Experienced in debugging browser applications and solving difficult UI bugs and have a good knowledge of common performance problems in a browser application and how to debug them. Must Have Requirements: ·Angular & Component Based Architecture ·TypeScript latest features ·RxJS ·NGRX ·Excellent understanding of HTML, CSS ·Version control usin...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  MEAN Stack Developer Έχει λήξει left

  ...test, and deploy fast and scalable web apps Designing and maintenance of fully functional large relational and non-relational databases Timely deployment of web apps on the cloud Server management and cloud-based infrastructure Establishment and integration of development tools as required Identification of application issues when deploying the apps App deployment on the cloud along with solving debugging issues Coding architecture for frontend and backend Building interactive consumer data Creating features in apps that have a mobile responsive design Testing applications and fixing bugs, along with security and data protection features Establish code architecture decisions for supporting scalability and good performance Makes use of popular front-end frameworks like Bootstrap, ...

  €9 - €15 / hr
  Σφραγισμένο
  €9 - €15 / hr
  27 προσφορές
  Python Developer Έχει λήξει left

  ...with server-side logic, and above-average knowledge of Python programming. Ultimately, a top-class Python developer is able to design highly responsive web-applications that perfectly meet the needs of the client. Python Developer Responsibilities: Coordinating with development teams to determine application requirements. Writing scalable code using Python programming language. Testing and debugging applications. Developing back-end components. Integrating user-facing elements using server-side logic. Assessing and prioritizing client feature requests. Integrating data storage solutions. Coordinating with front-end developers. Reprogramming existing databases to improve functionality. Developing digital tools to monitor online traffic. Full Stack candidates will be preferred ...

  €152 - €455
  Σφραγισμένο
  €152 - €455
  13 προσφορές
  Wordpress WPforms debugging Έχει λήξει left

  need help with checking some forms

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές
  Experienced WPF .net developer Έχει λήξει left

  I need a C# .net developer with fantastic debugging and design skills to assist me on a running project using WPF, SQLite and Networking, there may be requirements to dial into my local lab build to access certain hardware devices but an intelligent understanding of a complex WPF project will ultimately be required. The project interfaces with multiple electronics-based SDK's and will require bug fixing and discussions/ongoing work to either add feature sets or break parts out into a completely new build. Excellent communication skills are required for this and bid bots/agencies will be ignored.

  €1358 (Avg Bid)
  €1358 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  • Developing C# .NET solutions for the organization. • Debugging and maintaining written code. • Defining and organizing projects on an ongoing basis. • Reporting and resolving issues related to .NET projects. • Identifying and handling technical risks and issues. • Working in a project team alongside other developers. • Providing technical support to stakeholders in the organization. • Reporting on project statuses and developments to senior team members. • Participating in project meetings with management and other team members

  €704 (Avg Bid)
  €704 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  We are looking for an enthusiastic and talented Python/Django developer, who is keen to fit into a small, experienced and fast-paced team. Be quick to secure this new role. Our aim is to create cloud based Human Resource Management Software th...Advanced language skills in English and/or Russian. 5+ years Python and Django experience designing, implementing and testing new features Experience with large and complex projects as a programmer is a must Advanced knowledge of Django, Python, Celery, Postgres, Linux Comfortable architecting and implementing new features/REST APIs JSON, XML Apache / NGINX uWSGI Git, Jira or similar Excellent debugging skills Excellent communication and documentation skills Optional: HTML, Javascript, CSS AWS - ELB/EC2, S3 OAuth IOT Analytics capture Test ...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  MERN Stack Developer -- 2 Έχει λήξει left

  ...knowledge of programming languages such as Javascript with working knowledge of HTML, CSS, SQL, etc ● 1 – 5 years of experience working on live professional projects using the MERN stack (MongoDB, Express JS, React Native, Node JS,) ● Exposure to developing Web API and RESTful web services ● Good experience with design patterns, object-oriented design, and programming ● Must have good analytical, debugging, and problem-solving skills ● Good communication skills ● A self-starter with the ability to take ownership and hold yourself accountable Desired Candidate Profile ● The candidate should have excellent communication skills; able to interact with others as and when needed ● Should be flexible regarding working on different technologies with excellent coding skil...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Please look at the pictures with this project and read the text file. Please list some projects that are similar to this one. This could be a long term project, but we will start slow and see how you work in our environment. You will be remoting into our system, and using remote debugging tools. This is part of a larger project that uses a tablet via bluetooth, that connects to a gateway via XBEE to control a 3 axis robot. You can see details at We will ask technical questions right away to determine your background for this project, This is our custom board and you will have to work remotely with the board. We have developed a new "transceiver" board based on the NRF52840 chip that utilizes both bluetooth and XBee communication. Half of this board's function will

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  The client is looking for an experienced cloud engineer to work with the engineering team to make architecture and design-level decisions in a multi-cloud, distributed global architecture. You will be responsible for deploying and debugging cloud stacks, assisting with our deployment pipelines, and ensuring the security and availability of the cloud infrastructure. To be successful, you should be able to identify and advise our engineering team on the most optimal cloud-based solutions and maintain cloud infrastructures in accordance with best practices and company security policies. A top-notch cloud engineer should have excellent troubleshooting skills, stay current with industry trends, and understand solution tradeoffs, especially around costs. Key Skills and Experience 5+ y...

  €3931 (Avg Bid)
  €3931 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Appsian security Έχει λήξει left

   Bachelor or Master degree in computer science or equally by experience.  VB.NET programming language  Microsoft SQL Server Writing/maintaining queries/stored procedures/triggers/…  Microsoft Visual Studio  Design WinForms  Debugging code and SQL  Devexpress and/or Infragistics components (optional)

  €1466 (Avg Bid)
  €1466 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Wordpress code debugging Έχει λήξει left

  I am looking for assistance in debugging a custom post type which was developed about a year ago. After recovering the site from a backup, I realised that the functionality was not working properly. The page supports some web conference events, providing: - a link to the web conference - a list of the other conference registered participants - contact details of the participants - links to WhatsApp and emails The problem I am currently having is that logged in visitors are no longer able to see the post content. I have a mirror site, with the same functionality which is still working. I checked the code between the 2 sites and could find no significant difference. The databases are not synced, as the mirror site hasn't been updated with the more recent events.

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές
  WordPress Website Creation Έχει λήξει left

  ...theme and plugin. *Helping to fix SEO or Back end codes errors Requirements and Qualifications: *Strong knowledge about wordpress development *Good understanding of front-end technologies, including HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery *Experience building user interfaces for websites and/or web applications *Experience designing and developing responsive design websites *Comfortable working with debugging tools like Firebug, Chrome inspector, etc. *Ability to understand CSS changes and their ramifications to ensure consistent style across platforms and browsers *Ability to convert comprehensive layout and wireframes into working HTML pages *Strong understanding of PHP back-end development ...

  €304 / hr (Avg Bid)
  €304 / hr Μέση Προσφορά
  130 προσφορές

  ...We are okay if we don't find a developer but I believe there would be someone who understands the circumstance and work on our project so that both parties can get benefits from it. Required skills: React Native, Android Studio, Xcode, Testflight, Mac Book( you should have this, if not don't bid), Java, Gradle, etc. Preferred someone who is: communicative, understandable, flexible, fast in debugging issues, easy to work with, trustworthy and professional. If you want to order us to do something, don't bid but if you want to discuss with us, please bid. No generic copies of proposals please. Put 'apple' at first of your proposal so that bot is detected. We will do by fixed budget on issues and after fixing issues, building new version with flutter, you...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  ...We are okay if we don't find a developer but I believe there would be someone who understands the circumstance and work on our project so that both parties can get benefits from it. Required skills: React Native, Android Studio, Xcode, Testflight, Mac Book( you should have this, if not don't bid), Java, Gradle, etc. Preferred someone who is: communicative, understandable, flexible, fast in debugging issues, easy to work with, trustworthy and professional. If you want to order us to do something, don't bid but if you want to discuss with us, please bid. No generic copies of proposals please. Put 'apple' at first of your proposal so that bot is detected. We will do by fixed budget on issues and after fixing issues, building new version with flutter, yo...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  In the last few days, we have finally seen a few tourists on the road; consequently, our App has had a few DownLoads as well. More consistent use has unfortunately highlighted malfunctions that we had not encountered during testing.  In particular, there are two very serious ones that need to be removed as soon as possible so as to avoid as much as possible complaints and claims from various users. Consider that these mishaps can lead to Negative Reviews. PROBLEM #1.  When the "Automatic Lock" is triggered on a SmartPhone, the Audio stops.  Basically, what happens? The user activates the Audio of a Paragraph (duration varies around 2 minutes) and devotes his attention to watching the sights described by the Audio. Normally he holds the SmartPhone in hi...

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Κορυφαία debugging Άρθρα Κοινότητας