Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  14,323 debugging δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...υπόστασης υπόβαθρο σε αρκετά αντικείμενα και τομείς του IT. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμε με html5 και css3 ερασιτεχνικά, αλλά περισσότερο με τραβάει το δημιουρ&ga...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Αναζητούμε PHP Developer με εμπειρία σε Joomla eshop payment plugins για σύνδεση με ελληνικές τράπεζες, analytics plugins , responsive templates effects-views κλπ. που θα εφαρμόζονται σε ecommerce -eshop Joomla εργαλεία τύπου viruemart, eshop joomdonation κλπ. για μόνιμη εξωτε...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for an experienced freelancer to debug a JavaScript script that has already been deployed at Google Sheets. The data provided by the script is inaccurate, so I need to focus on debugging the script so that it will provide accurate results. This project should be doable with basic knowledge on debugging scripts, so I'm confident that I can find the right professional to help me get my project finished in a timely manner. Requirement 1) The script should look through the entire spreadsheet 2) add up those payments that are due 3) update the status accordingly The current script error 1) did not update the status correctly 2) error in adding up the numbers

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  WCFM/Dokan specialist for debug and customisation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced specialist in WCFM and Dokan with a strong working knowledge of the WordPress ecosystem. The goal is to provide custom coding such as integration and debugging, in order to improve the application’s performance and scalability. Experience with other plugins such as WooCommerce is also beneficial. The ideal freelancer should have the necessary skills to be able to quickly identify problems, think outside the box, and provide reliable and effective solutions. Please get in touch if you believe you are up for the challenge!

  €411 (Avg Bid)
  €411 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  Hello, I am looking for assistance on creating a compiler and state service machine (SSM) for my project. I need the compiler written in Java and I do have existing source codes and libraries for it. I am unsure whether to include debugging features so I need advice from a qualified professional. The person I hire should be experienced in the field and well-versed in Java development, with knowledge in state machines and compilers specifically. Expertise in debugging is also a plus. A successful completion of this project will require a deep understanding of the nature of this task. If you think you are capable of tackling this project, please don’t hesitate to get in touch.

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development What you need • At least 3+ years of experience in developing android applications • Experience in defining system architectures and exploring technical feasibility tradeoffs. • Have experience with common Android libraries like Retrofit, OkHttp, Picasso, RxJava, Gson, Arch-components etc. • Debugging skills, including identifying memory leaks, performance bottlenecks, and using tools like adb, proguard, etc • Bachelor's Degree and/or master’s degree in Computer Science (or relevant equivalent) • Excellent command over Data Structures and Algorithms. • Understanding of design for scalability, performance, and reliability &bul...

  €692 (Avg Bid)
  €692 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  We are seeking a talented and experienced developer to join our team as a React, OpenAI, and ASP.NET Developer. The successful candidate will be responsible for developing and maintaining cutting-edge web a...and technologies in the web development field Requirements: Bachelor's degree in Computer Science or related field 8+ years of experience in React, OpenAI, and ASP.NET development Strong proficiency in React, OpenAI, and ASP.NET technologies Experience with server-side rendering and building RESTful APIs Familiarity with cloud services such as AWS, Azure, or GCP Excellent problem-solving and debugging skills Strong communication and collaboration skills We will start with a sensitive task that we are currently facing. If you can successfully complete this task, we can pr...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am working on a Wordpress cryptomarketplace and need assistance from a project freelancer to doublecheck the code and function. I need a function-level review in and may need debugging assistance, although I'm not sure about that yet. the express js code covers btc, ethereum, apecoin, tectonic, xrp previous developer was in accident and unable to complete... his task was to make my marketplace able to host these 5 wallets, users needed to be able to send currency internally amongst each other as well as send send to external wallets/exchanges need to be able to pay for products and services on my site via these hosted wallets.. i have wcfm installed which allows users to be able to add products and services these services are mostly complete i need to hire someone

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  My custom alert functions keeps on triggering even though the conditions aren't met

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm looking for an experienced developer to help me integrate React Native with an existing API on my Android/iOS platform. The API is already present and the authentication needed is password-based. The project will involve setting u...platform. The API is already present and the authentication needed is password-based. The project will involve setting up the API with React Native and ensuring that the integration is secure and efficient. The ideal candidate should possess deep knowledge of working with APIs and React Native integration, and have experience with similar projects. The project will require troubleshooting and debugging, so strong problem-solving skills are essential. I'm looking forward to hearing from a skilled developer who can help me get the job done co...

  €1060 (Avg Bid)
  €1060 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  I Need Paython Developer for some web work 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My project requires the services of a Python developer to handle the complex backend services needed. I have a timeline to complete all the required work in 1-3 weeks and need an experienced professional who is available to start immediately. The project involves a wide set of tasks including, but not limited to, building an API, developing frameworks, debugging code, and writing test scripts. The successful developer must have a background in developing Python based web solutions, be highly creative and have the ability to think outside of the box. If you're an experienced Python developer in search of a complicated challenge, I'd love to hear from you.

  €301 (Avg Bid)
  €301 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Tutor for learning website development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I know advance Java, HTML, mySQL & Basic CSS, . Have some experience in handling wordpress, woocommerce and other plugins. But need someone to guide me end to end how a website is built - with or without wordpress using themes online as well. I specially need to learn the integration, cpanel, debugging logs, databases etc.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for an experienced programmer to create a KWIC algorithm using an Abstract Factory Method, Singleton, Builder and Prototype patterns. I already have a code written in Java t...for someone who can work on the existing code and optimize it to use design patterns. The amount of data that is to be processed is small. The successful programmer should have a deep understanding of design patterns and be proficient in using the Java programming language. I am open to all ideas for algorithms and welcome suggestions. This project requires expertise in coding, optimization, debugging and the integration of software designs. If you think you have the required skills and experience, please get in touch and let me know how you can help. I am looking forward to learning from your ...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  We are looking for a skilled developer with experience in Apache Camel, Spring Boot, JAXB, ...updating the XSD files and need to update the Java packages and dependencies used by the project. The ultimate goal is to build the project with the new XSD files and classes. Requirements: Strong knowledge of Apache Camel, Spring Boot, JAXB, and Maven Experience with updating XSD files and Java packages Ability to build and generate classes from XSD files using Maven Experience with testing and debugging complex code Strong communication skills and ability to work collaboratively with our team Please provide examples of similar projects you have worked on and your hourly rate. We are looking for someone who can start working on the project immediately and provide regular updates on their...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  laravel error 5 μέρες left

  Hello, I am having trouble with a syntax error in my Laravel application. I do have access to the log file, which is greater than 1MB in size. I need help fixing this error so that my application can run properly. As a result, I am looking to hire a freelancer with experience in Laravel and debugging syntax errors to help me solve this issue. Any assistance you could provide would be greatly appreciated. Thank you.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Dll wrapper 5 μέρες left

  I am looking for a highly experienced programmer to create a Dll wrapper in dot net. It is important that the selected programmer is well-versed in this language. Experience in debugging and bugfixing is necessary, as the project requires those skills. No graphical user interface needs to be created for this project. I expect an elegant solution tailored to my specific needs, so the resulting implementation needs to be of the highest quality. If you are suitable and confident you can deliver the right solution, then I look forward to hearing from you.

  €505 (Avg Bid)
  €505 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  profiling and debugging a code in C++ using Valgrind and VTune 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  and profile the Momory and cache preformance Using Valgrind and Intel Vtune 2.debugging

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Small wordpress debugging 5 μέρες left

  I need to fix a bug in the menu of a Wordpress website. The items of the menu cannot be clicked or moved anymore. It might be linked to the following error: Warning: Undefined array key 0 in /home/clients/ce28b019f704618cfa26c40249b9ea84/web/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/wp-nav-menus/ on line 551 Website and menus are in 4 languages.

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Need developer to work on Laravel forms and do new features. -- 4 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My project is aimed at finding the right developer to work on some existing forms in Laravel, and fix view attachment. Specifically, for this job, I need someone experienced in Laravel who can help with bug fixes and debugging the existing forms. The version of Laravel I'm using hasn't been specified yet, so the developer should have experience in different versions (5.0, 5.1 and 5.2). As far as form specifications go, I am currently in the process of checking which fields do not save correctly, thus making refinements necessary. Lastly, I'm looking for a developer who is willing to work on bug fixes and logic refinement, to help improve the appearance of the forms and how they function. Need to finish this by today then only you can apply. If this job is somethin...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Looking for ML expert 5 μέρες left

  I am in search of an experienced Machine Learni...develop efficient and high-performance ML models. An ideal candidate should have the ability to create model architectures, identify patterns in the data, and evaluate model performance. They must possess a deep understanding of the fundamentals of ML, including optimization techniques, regularization, feature engineering, and hyperparameter tuning. The candidate should also be skilled in coding, debugging and deploying ML models. In addition, strong communication and organisational skills are essential for this project, as the specialist will be expected to collaborate with a team and present their findings clearly. If this sounds like a project you’d be perfect for, please apply for the role and let me know why you are th...

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Xamarin Developer for Excel APP with Syncfusion experience 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...optimized for performance and meets Apple's and Google's App Store guidelines. Conduct testing and debugging to ensure the app is free of errors and meets our quality standards. Collaborate with our team of developers and designers to ensure the app is delivered on time and within budget. Requirements: Experience in developing native iOS and Android apps using Xamarin framework. Experience with integrating Excel features into IOS and Android apps using Syncfusion open-source libraries. Expertise in using native iOS (Apple Human Interfaces Guidelines) and Android (Material Design 3) elements and Apple's and Google's libraries. Experience in working with Figma . Strong problem-solving and debugging skills. Ability to work independently and deliver h...

  €1228 (Avg Bid)
  €1228 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Personal Assistant Project Freelance Job Announcement 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...integration with the ChatGPT API. Requirements: Strong experience in Python programming language Proficiency in the SpeechRecognition and pyttsx3 libraries Familiarity with natural language processing techniques Experience with ChatGPT API integration Strong communication and problem-solving skills Responsibilities: Implementing the functionalities outlined in the project scope Testing and debugging the assistant to ensure accurate and reliable performance Documenting the development process and providing detailed instructions for future maintenance Collaborating with the project team and communicating progress regularly If you are interested in this opportunity and meet the requirements, please send your resume and portfolio showcasing relevant projects to [insert email addre...

  €1118 (Avg Bid)
  €1118 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I've taken on a project developed by somebody else. It has a page that makes use of a vue file, where there are some fields to select parameters for a chart that is rendered based on the provided parameters. I've managed to add an additional dropdown but when the form is submitted, the new dropdown's selection does not get submitted with the rest of the GET variables to the code that renders the report. If you know vue and laravel and nova, you will probably be able to spot the issue and help me correct it quickly. I suspect there must be a place where I need to specify the field name and tell the system to send it along with the another variables, but I am not sure what the correct way is to do this, and where to do this.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...engineers to join our team as Robotic Research Volunteers. This is a unique opportunity to work on cutting-edge robotics projects and gain valuable experience in the field. Responsibilities: Collaborate with experienced professionals on a variety of robotic research projects Design and develop mechanical components, electrical systems, and software applications Participate in testing, debugging, and troubleshooting of robotic systems Contribute to the design and implementation of new robotic technologies Requirements: Bachelor's or Master's degree in mechanical engineering, electrical engineering, computer engineering, or a related field Strong background in one or more of the following areas: mechanical design, electrical systems, or softwar...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Hi there! I am looking for a professional freelancer who can help me troubleshoot and debug an existing web server 500 error and SMTP error on my website. The initial error that I am encountering is a 500 error on my web server. I am currently using a web server and need assistance in debugging the code. If you have the expertise and knowledge to help me fix the issue, then please let me know. Thank you!

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for help with correcting an Excel VBA macro that I have already created. Specifically, I need help with the output. I am also looking for assistance in debugging the code. If you have any experience with Excel VBA macros, please feel free to respond to this project.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I have this one web-page built using a free web template. There are a few issues and artifacts that I need fixed. No design changes needed. Just debugging and glitch fixing. The required changes are purely “mechanical” and involve CSS and JavaScript. What needs to be done: 1. Issues / artifacts fixed * The header of the page (with big photos) has an issue on touch devices (iPhone, iPad) — the page cannot be scrolled over the header pictures. Once navigated past the header (via menu, for example) then the page is scrolls fine. There are no such scrolling issues on a desktop. * There are some weird artifacts noticed on an iPad in the header text when it changes. * The round icons right under the header (with projects complete, happy clients, etc.) g...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Android app 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for an APP able to run under un-rooted android phone, able to read/write another android device(usb debugging disabled) through an OTG cable

  €264 (Avg Bid)
  €264 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Debugging and Bug Fixing 6 μέρες left

  Help in debugging and fixing error

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  I need python developer who is good at RESTful API integration 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...developer to help integrate RESTful APIs. The candidate must have a solid working knowledge of the Python language in order to properly write, implement and integrate APIs correctly. Experience with integration and development of webservices and databases is also desirable. The developer should have knowledge and expertise with RESTful API standards and security protocols, as well as coding and debugging skills. They should be comfortable with creating and executing robust yet efficient code within tight deadlines. Furthermore, they must have a strong attention to detail and be comfortable working with a team of developers to ensure work is completed to a professional standard. If you are an experienced python developer and think you have what it takes to successfully integra...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Java Programmer and Developer Required 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...developing complex web applications. An eye for detail, creativity, and a good experience in the field are all important qualities I'm looking for. If you have the skills and experience necessary for this project, I look forward to hearing from you! Responsibilities Below are some of the responsibilities a Java programmer and developer is expected to take on in their position: Planning, designing, debugging, and coding software solutions for Java application development Develop Java-based software using industry best practices Writing and implementing efficient and reusable code in Java Test the software to ensure it meets requirements and performs well Provide technical support to software users Troubleshoot problems with the software Collaborate with software engineers...

  €764 (Avg Bid)
  €764 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Developer required for ecommerce site 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...please get in touch. Time tracking is essential. Quoting massive amounts of hours for simple tasks will not be tolerated. This is an ongoing project and trust is hugely important. Responsibilities: Work with our team to identify custom features and functionalities required for our WordPress/WooCommerce site Develop and implement custom solutions based on our requirements Conduct testing and debugging to ensure that the site is functioning optimally Collaborate with our designers and other developers to ensure that the site is visually appealing and user-friendly Provide ongoing support and maintenance for the site as needed Requirements: Proven experience as a Full Stack Developer with expertise in customizing WordPress/WooCommerce sites Solid knowledge of PHP, MySQL, H...

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  95 προσφορές
  Sensor SPI driver in C - using STM32 Microcontroller 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a Freelancer to develop a software driver to control a sensor using SPI communication over an STM32 Microcontroller. For this project, expertise in embedded C is required. Unfortunately, I do not have an existing library for this driver, so one will need to be created from scratch. The driver also requires unit testing for debugging and validation. Therefore, experience in debugging and unit testing is preferred. I have the electronics ready to go to test the driver, etc.

  €240 (Avg Bid)
  €240 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  We are seeking an experienced API Integration Developer to build a channel manager that integrates with Airbnb, , ...third-party platforms. Experience in working with Airbnb, , and VRBO APIs is required. Familiarity with OAuth 2.0 authentication and API authentication mechanisms. Knowledge of webhooks, data synchronization, and data mapping. Strong proficiency in programming languages such as PHP, Python, or Node.js. Experience in database management and SQL query optimization. Strong problem-solving and debugging skills. Excellent communication skills and ability to work collaboratively with a remote team. If you meet the above requirements and are excited about the opportunity to work on this project, please submit your application. We look forward to hearing from you!

  €1229 (Avg Bid)
  €1229 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  PHP Expert Debug Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced PHP expert that can provide precise debugging. I have some existing code written in PHP which requires precise debugging to identify and fix any issues. You'll need to have a deep knowledge of the language and be able to troubleshoot complex problems quickly and effectively. Ideally, you'll have extensive experience debugging similar projects and be able to provide positive results in a timely manner. If you think you are the ideal candidate for the job, please don’t hesitate to get in touch. Summary • At the home page of our website, we have mysql database that shows live listings. Each listing has a logo. • During the last few days we notice there is a bug, where it does not link to the live role and show fil...

  €184 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €184 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  FRONT-END DEVELOPER NEEDED 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Exceptional attention to finest pixel detail · Flexible approach to task driven deliverables · Good communication skills The successful candidate will: · 3+ years experience building completely custom websites - strictly no off-the-shelf CMS, or themes or templates · Work with JavaScript frameworks (ReactJS, NodeJS, etc.). · Begin your application with the words "Front-End". · Having clean code skill, debugging skills and fixing bug on test environment · Experience in responsive designing · Maintain high quality inline documentation · Experience with testing and cross-browser compatibility tools · Promptly meet deadlines and milestones, and be available for ad-hoc meetings during work times through...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  Job Description: We are looking for a skilled Full-Stack Developer with expertise in JavaScript, CSS, JQuery, Bootstrap 2.0.3, GIT, MWS API, Jqgrid, Datatables, FedEx API, and Endicia API. The ideal candidate should have experience in building web applications from scratch, maintaining existing codebases, and debugging issues. Responsibilities: Develop, test, and maintain web applications using the required skills and tools Write clean, modular, and reusable code Collaborate with other team members, including designers and product managers Troubleshoot and debug issues in a timely manner Optimize applications for maximum speed and scalability Ensure the security and data protection of the web applications Requirements: Proven work experie...

  €29 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  ...developer to correct issues and implement new features in my Electronic Commerce website with Laravel. The main issue that needs to be corrected is Programming Bugs. This will require a major level of customization, and existing data will need to be migrated to the new system. The developer must be knowledgeable and experienced in designing, building and deploying Laravel applications, as well as debugging existing applications. The developer must also be able to integrate third-party APIs, write custom code, and troubleshoot any existing issues. It's essential that this project is completed with the highest level of quality, as the success and future of my business may depend on it. Accuracy, efficiency and reliability are key. If you are confident in your abilities and h...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές
  Senior WordPress Developer Requires 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced Senior WordPress Developer to join my team. The ideal candidate must have extensive knowledge of back-end development and advanced coding skills. Specialized experience with debugging and troubleshooting is also required. The tasks involve installing plugins, customizing themes, rewrite URL, debugging modifying existing code. The successful applicant will have critical problem-solving skills and be open to learning new things. A positive attitude and a great sense of humour are also important qualities. If you are suitable for this role, please get in touch with us and let us know why you would be the perfect choice for this project. We look forward to hearing from you!

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  setup node.js project on local PC and resolve bugs 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled Freelancer to help me set up a node.js project on my local PC and resolve existing bugs on the existing codebase. I will be using a Windows operating system and I have some knowledge of the codebase, but I need assistance with debugging different problems and setting up the development environment on my PC. I'm looking for someone who can quickly identify and address potential issues, make necessary improvements, and keep the development environment up and running. the current codes are running in developement mode and unable to run in production mode due the the bugs. I need to resolve the bugs as I would like to run it in production mode. Think you're the right candidate for this job? Get in touch!

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  C Code Debugging 1 μέρα left

  I'm working on a C code project with test cases. Unfortunately, my code isn't passing all the test cases and so I'm looking for someone to assist with debugging. Thank you.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Embedded systems expert 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  An experienced embedded systems expert, specialize in hardware debugging, software development using C, and physical prototyping. extensive experience in system design, firmware development and debugging , skill set includes assistance with physical prototyping I have a ready-made project that works in the software mplab and proteus, but I'm having a problem with the hardware. The LCD screen does not display in the data. So I need help to make it running in hardware.

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Artificial Intelligence Phyton Developer 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking f...should have in-depth understanding of AI principles, a background in developing applications with Python and have an understanding of RESTful API development. The candidate should demonstrate the ability to solve complex problems, accelerated learning capability and creative thinking. The specific tasks of the project will include: creating algorithms, training and deploying AI models, code debugging, data engineering, integration of existing solutions, optimization and implementation of machine learning models. The successful candidate should also have good interpersonal skills and be able to work collaboratively with other colleagues working on the project. If you believe you meet these requirements, please submit your proposal and I look forward to hearing from...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Greetings all, I have a simple, yet technical script that I would like proof checking, improving, debugging

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Greetings all, I have a simple, yet technical script that I would like proof checking, improving, debugging

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Java jhipster work. 14 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced software developer to help with my project; Java jhipster work. The project involves application development and the need is to work with Java 11, Node, and Angular. Although a UI design is not necessary, the successful candidate should have experience in working with the latest technology stacks. The developer should have knowledge in coding, debugging, and testing with JHipster. The programmer should also maintain existing libraries as well as create new code from scratch. Additionally, I am looking for an individual to provide robust solutions with the highest quality standards. Proficiency in identifying and developing software best practices and following coding conventions is expected. Finally, the candidate should demonstrate commitment to clie...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  React Native Developer -- 3 13 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Build pixel-perfect, buttery smooth UIs across both mobile platforms Leverage native API...deadlines with efficient end products. An effective communicator with good people management, team coordination, and analytical skills. Firm grasp of the JavaScript language and its nuances, including ES6+ or Typescript syntax and Knowledge of managing projects over Git Ability to write well documented, clean javascript code Must be good at working with third-party dependencies and debugging conflicts Good knowledge and experience in working with Redux, Context API and Redux-Saga Familiarity with native build tools like XCode, Gradle, and Android Studio Experience with automated testing suites like Jest or Mocha Experience in Mobile analytics platforms such as Adobe and Braze analyt...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Κορυφαία debugging Άρθρα Κοινότητας