Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  25,410 data mining δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for Nikolaos K. Έχει λήξει left

  Καλησπέρα Νίκο, είδα το προφίλ σου και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ενδιαφέρεσαι, μπορείς και είσαι διαθέσιμος για ένα project που θέλω να υλοποιήσω. Αφορά σε live mining δεδ&o...

  €475 (Avg Bid)
  €475 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Ταχύτητα διεκπεραίωσης Επικοινωνιακός χαρακτήρα Ομαδικό πνεύμα Επιθυμητά Προσόντα: Ευχέρια στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, Instagram etc) Προσωπικό blog / linkedin &Epsilo...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  flash usdt trc-20 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer who can assist me with a flash USDT TRC-20 token swap project. The purpose of this project is to facilitate token swaps for users. Specific requirements for this project include: - Devel...specific platform for the token swap Devleopming a specific platfrom TRC-20 Address wallet to wallet transfer token should have use in app i am token and ok ox - Completing the project within 7 Days Ideal skills and experience for this job include: - Experience with TRC-20 tokens and blockchain technology - Proficiency in developing and implementing token swap mechanisms - Familiarity with liquidity mining and staking rewards If you have the necessary skills and experience to complete this project within the specified timeframe, please reach out to discuss furthe...

  €241 (Avg Bid)
  €241 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Methodology: Data preprocessing: This involves tokenization and removing punctuations or any symbols within the sentence. Other elements removed are the stop words and the links to the websites or other social media platforms provided by the user. Transformation: Considering that machine learning model accepts numbers only, it will be necessary to convert the sentences generated into numbers. This can be done using the TF-IDF technique. Here, tokenization is done to the sentences into Bag of Features. After this step, data preprocessing is conducted again with the concern being on the removing any punctuations available in the data sets. The sentences are checked for any idiom or phrase lexicon, in which the researcher replaces them with the score generated f...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  assess a mining project 9 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Assess a Mining Project in BC. I am looking for someone to assess a mining project and advise on whether or not it should be categorized as an industrial mineral mine or a mineral mine IAW with appendix 3 of the reviewable projects regulation of BC. The project is currently in the approval process stage. Focus: - The only focus of this assessment is to advise on whether or not the mining project should be categorized as an industrial mineral mine. Ideal Skills and Experience: - The ability to determine what category the mine should fall under, based on the predominant mineral being mined as based on an assay we will provide. If you have the necessary skills and experience, and can provide recommendations based on my goals and objectives, p...

  €1668 (Avg Bid)
  Επείγον
  €1668 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Leads needed: Car Sales Dealers & Sellers 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for leads of car sales dealers and sellers starting locally, with a maximum budget of less than $5 per lead. Ideal Skills and Experience: - Experience in lead generation - Knowledge of the car sales industry - Ability to find and verify contact information of car sales dealers and sellers - Strong research and data mining skills - Attention to detail to ensure accuracy of leads

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  need someone to Generate leads of Local businesses USA 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Ti...help me generate leads for local businesses in the USA. The ideal candidate should have experience in lead generation and be familiar with the following industries: Data needed, Verified emails , phone numbers, cell phone. Industry: - Accountants - Financial services - Roofing - HVAC - Wedding / Event Venues - Chiropractic - Med-Spas - Car Dealerships Geographical Area: - The target location for this project is the entire USA. Skills and Experience Required: - Proven track record in lead generation, preferably for local businesses - Familiarity with the targeted industries mentioned above - Excellent research and data mining skills - Proficient in using email as a communication tool If you have the skills and experience needed for this project, plea...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Hubspot Data Mining (Segementation and Cleaning) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hubspot Data Mining (Segmentation and Cleaning) - I am looking for a freelancer who can mine and clean sales data in Hubspot. - The specific data that needs to be mined and cleaned is sales data. - The intended use for the mined and cleaned data is customer base segmentation. - The project is urgent and needs to be completed immediately. Ideal Skills and Experience: - Experience with Hubspot data mining and cleaning. - Strong proficiency in data analysis and segmentation. - Knowledge of customer base segmentation strategies. - Attention to detail and accuracy in data cleaning. - Ability to work quickly and efficiently to meet tight deadlines.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me generate 20,000 leads from management consulting/B2B consulting companies. ...these companies. - I also need company information including their name, industry, and size. Geographical Regions: - The leads should be from the United States, Canada, and the United Kingdom. Timeline: - I need the leads within 2-3 days. Ideal Skills and Experience: - Experience in lead generation and data mining. - Knowledge of the management consulting/B2B consulting industry. - Strong research and data entry skills. - Attention to detail and accuracy in collecting and organizing data. If you have the skills and experience required for this project, please bid and provide a proposal outlining your approach and estimated timeline fo...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Python Beautiful Soup Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone who has strong grip on data mining , data extraction and w e b scraping

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Lead generation (Emails) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Lead Generation (Emails) Target Audience: Aesthetics and Healthcare Industry consumers based in Central Birmingham, UK aged 18-30. Contact Information: No, just email addresses Number of ...freelancer who can help me generate a large number of leads in the healthcare industry. The ideal candidate will have experience in lead generation and be able to provide me with a list of email addresses. Skills and experience required: - Experience in lead generation - Familiarity with the healthcare industry - Ability to generate a large number of leads (more than 500) - Strong research and data mining skills - Attention to detail and accuracy in collecting email addresses If you have the skills and experience required, please submit your proposal. This is urgent and we need this wit...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  Rule Mining Neural Networks Project Deadline: Within 2 month Expertise Required: Advanced in Neural Networks (Auto Encoder) and Rule Mining Algorithms Data Type: Both structured and unstructured data (Dataset will be provided) Project Description: I am seeking an advanced Neural Networks expert to assist with a Rule Mining project. The project involves analyzing both structured and unstructured data to extract valuable rules and patterns. The deadline for completing the project is within 2 month. Tasks: I need a model that will 1. Build data quality report of any dataset given 2. Then suggest improvements to the person which gave dataset as input, by improvements I mean how to improe dataset quality 3. Then generate rules from the data...

  €224 (Avg Bid)
  €224 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for a freelancer to conduct an analysis of Google reviews from a large number of dental offices. The specific information I would like to analyze includes the specific keywords and themes mentioned in the reviews. The purpose of ...like to analyze includes the specific keywords and themes mentioned in the reviews. The purpose of this analysis is to improve customer service by gaining insights into what customers are saying about their experiences at dental offices. I would like the analysis to include reviews from 100-200 dental offices. Ideal skills and experience for this project include: - Experience with data analysis and mining - Proficiency in sentiment analysis - Strong attention to detail - Excellent communication skills - Familiarity with th...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me with a project to harvest email addresses of Scottish primary school teachers for a marketing campaign. Specific requirements for the project include: - Harvesting email addresses of primary school teachers from all over Scotland - The email addresses must be verified Ideal skills and experience for the job include: - Experience in data mining and email harvesting - Knowledge of Scottish primary school teacher databases - Attention to detail to ensure the accuracy and verification of email addresses If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for this project.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  lead generation for IT Project 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Lead Generation for Cybersecurity Projects in the Healthcare Industry Skills and Experience: - Experience in lead generation in the cybersecurity sector - Knowledge of the healthcare industry and its specific IT needs - Proficiency in research and data mining - Strong communication and sales skills Project Description: I am looking for a freelancer who can help me generate 51-100 leads for cybersecurity projects specifically in the healthcare industry. The ideal candidate should have experience in lead generation in the cybersecurity sector and be familiar with the unique IT requirements of the healthcare industry. Key Requirements: 1. Target Market: Healthcare Industry - Familiarity with healthcare IT systems and security challenges is essential. 2. Type of IT Project ...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Data science team 4 μέρες left

  Project Title: Data Science Team Skills Required: - Strong expertise in Machine Learning - Proficiency in Data Visualization - Experience in Statistical Analysis Project Scope: - The client is open to any specific project or task within the realm of data science - The team will have the flexibility to propose ideas and solutions based on their expertise - The project can range from exploratory data analysis to predictive modeling and algorithm development Team Size: - The client is looking to hire more than 7 people for the data science team Ideal Skills and Experience: - Proven track record in Machine Learning, Data Visualization, and Statistical Analysis - Strong understanding of data science principles and techniques - Proficiency in ...

  €2139 (Avg Bid)
  €2139 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  B2B Lead Generation Project 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...please specify your expertise in your proposal. Specific Information and Data Needed: - Contact information (name, email, phone number) - Demographic information (age, location, gender) - Name, position, email, phone number, website URL, LinkedIn, etc. I am looking to generate a total of 5000 leads. The ideal freelancer should have experience in lead generation and be able to provide high-quality leads within the specified industry. Skills and Experience: - Proven track record in lead generation - Strong research and data mining skills - Excellent communication and organization skills - Familiarity with CRM systems and lead management tools - Attention to detail and accuracy in collecting and recording lead data If you have the skills and experience req...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  data entry 3 μέρες left

  Data Entry Project I am in need of a freelancer who can assist me with a data entry project. The project involves handling a large volume of data, with more than 500 entries. Specifics: - The type of data entry work required includes data transcription, data cleansing, and data mining. - Although there is no specific format or template for the data entry work, I can provide guidance to ensure accuracy and consistency. - The ideal freelancer should have experience in data entry and be proficient in handling large volumes of data. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for this project.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Need to get phone numbers for foreclosures.. Data mining. 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...foreclosures through data mining. The specific requirements for this project are as follows: - Specific Information: I am looking for phone numbers only for the foreclosures data. The county will provide the address of the home and the owners name. - Data Delivery: The data should be delivered in a spreadsheet format. - Data Entries: I am expecting between 10-100 data entries per week that will need phone numbers. With a good system I think someone should be able to put together the whole list, with phone numbers, in a hour or so a week. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in data mining techniques and tools. - Experience in extracting phone numbers from various sources. - Strong attention to detail to ensure accu...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  Description: Create a Hardware-Software Codesign version of the k-mean clustering algorithm K-means clustering is a popular data mining algorithm that partitions n samples into k clusters (note: the k-nearest neighbor classifier algorithm used in machine learning can leverage the cluster centers produced by the k-means clustering algorithm). The problem is in general NP-hard but heuristic algorithms have been developed that quickly converge to a local optimum solution. We will consider one of those algorithms in this project. I have provided a C code version of the k-means clustering algorithm, and a Vivado block diagram and memory layout (explained below) that you will use as a starting point. You will need to study the C version and then decide which components to implement...

  €28 - €230
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €28 - €230
  3 προσφορές
  List of emails 2 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can provide me with a list of email addresses for my project. The details of the project are as follows: Target Audience: - B2B (business to business) Industry or Niche: - Technology Number of Email Addresses Needed: - Less than 100 Ideal Skills and Experience: - Experience in email list generation and data mining - Familiarity with the technology industry and B2B marketing - Attention to detail and accuracy in gathering email addresses - Ability to deliver the list within the specified timeframe

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  ...discussed • Determine the sentiment related to those topics (what do reviewers like and dislike) • Present those results in a dashboard to someone in marketing or product design Preferred Programming Language: - Python Skills and Experience: - Strong programming skills in Python - Experience with natural language processing and sentiment analysis - Knowledge of text mining and topic modeling techniques - Familiarity with data extraction from websites or APIs - Ability to create output in various formats such as text, Excel, or interactive dashboards...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Ebay products data mining 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me with data mining on eBay. Specific data needed: 1. Product Description 2. Additional Description (Optionl) 3. Color 4. Size 5. Design 6. Material 7. Tags, Keywords 8. Image in Jpg/Jpeg format in the name of SKU Products: - I have specific products in mind and I will provide excel sheet with following details. - Seller Name - Product number -SKU - Title -Variant Number of products: - I need data for about 2000 products Ideal skills and experience: - Experience in data mining and scraping - Familiarity with eBay's platform and data structure - Attention to detail and accuracy in gathering and organizing data

  €237 (Avg Bid)
  €237 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Mine camp management 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Mine Camp Management Services Required: - Accommodation and lodging - Facility maintenance and management Preferred Location: - Yes, specific location Expected Capacity: - More than 100 people Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in managing large-scale mine camps - Proficiency in providing accommodation and lodgin...people Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in managing large-scale mine camps - Proficiency in providing accommodation and lodging services for a large number of people - Strong knowledge in facility maintenance and management for a high-capacity mine camp setting I am looking for a software that can help with mine camp management. If you have a software or experience in managing mining camp, then please express your...

  €315 (Avg Bid)
  €315 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...want to know exactly why this is, and I need an expert to tell me what to do to reverse this downward trend in traffic. I use Yoast and an analytics tool (Ubersuggest) for mining keywords and analyzing traffic, but my numbers are still low. If we work well together, I may also need help modifying/customizing the paid theme I am using for the site. Skills and experience required: - Strong knowledge of Google AdSense and its functionality - Experience in optimizing ad placements and formats to maximize revenue - Familiarity with blog or content site monetization strategies - Ability to analyze website traffic and make data-driven decisions for ad placement optimization -Site design -SEO The ideal freelancer will have experience with text and display ads and be able to re...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I am only interested in professional bids! Good rating and similar feedback work from scrapped ! Scraping numbers and emails from Website! - I am looking for a freelancer who can scrape numbers and emails from Website! - Just scraping numbers and emails ! - The data should be delivered in a format other than TXT file or CSV ! Arranged one bellow other ! - Ideal skills and experience for this job include web scraping, data mining, and proficiency in the specified data delivery format. - After a certain number of views ads, the captcha may appear! Here, it is important to know what to do so that the application continues to scan! You must have professional knowledge. More details in chat freelancer !

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Process Mining 1 μέρα left

  Title: Process Mining Expert Needed for Full Engagement Project Overview: We are seeking a skilled process mining expert to assist us in solving tasks related to our business operations. Our primary goal for using process mining is to identify bottlenecks, improve efficiency, and analyze compliance. We have the necessary data ready for analysis and require full engagement from the freelancer to handle everything related to the project. Responsibilities: - Utilize process mining techniques to identify bottlenecks within our operations - Analyze data to improve efficiency and identify areas for optimization - Conduct compliance analysis to ensure adherence to regulations and guidelines Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in pr...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...Before you bid, check our "Employer Profile" on Freelancer.com Hard work and timely delivery will earn you quick payment and a 5-star review ************************************************************************************************* We are looking for three freelancers to help us search for the current email addresses of individuals. Ideal Skills and Experience: - Strong research and data mining skills - Familiarity with various online platforms and databases for searching and finding email addresses - Attention to detail and accuracy in collecting and verifying email addresses - Ability to work efficiently and meet deadlines - Excellent communication skills If you have experience finding email addresses and are available to work on this project, pleas...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Find Automotive Leads Έχει λήξει left

  ...detailing, & tinting services Type of Leads: B2B Specific Information Needed: Contact Details(Full Name & Phone#/Email + Business Information) Description: I am looking for a freelancer who can generate high-quality leads for my smma agency. The ideal candidate should have experience in lead generation. Skills and Experience: - Proven track record in B2B lead generation - Excellent research and data mining skills - Familiar with finding business owner info - Building on Excel or Google Sheets - Attention to detail Responsibilities: Create a database of business owners in the niche provide the following information. 1. Full Name 2. Business Name 3. Website URL 4. Location (Must be In California, CA) 4. Phone# & Email 5. Category (ONLY BUSINESS OWNERS IN Aut...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Data Analysis and Business Strategy Formulation We are looking for a skilled professional who can perform statistical analysis and help us build a pricing strategy for our business. The ideal candidate should have experience in statistical analysis and be able to analyze large sets of data to identify patterns and trends. Key Requirements: - Proficiency in statistical analysis techniques - Strong knowledge of data mining and predictive modeling - Ability to interpret and present data findings in a clear and concise manner - Experience in formulating business strategies, specifically in building pricing strategies - Familiarity with market trends and competition analysis The main goal of our business strategy is to increase sales and improve operationa...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Trophy icon graphic Design Έχει λήξει left

  ...picture will be part of the Homepage of our website Specific design ideas or preferences: - I have some general preferences, but I'm open to suggestions - I have attached a Sample Layout showing the Heading and Description overlaid onto the background picture of a mining camp - The attached Sample Layout is only one example of a layout. I am looking for creative proposals which look professional and stylish. You can be creative with heading, style and font. - I am also looking for a "Better" background stock picture of a mining camp similar style to my sample and will double the contest amount to the contest winner if they provide a second submission showing an alternative background picture. Purpose of the design: - General aesthetic update Ideal ski...

  €29 (Avg Bid)
  Επείγον Εγγυημένος
  €29
  84 συμμετοχές
  data mining Έχει λήξει left

  Hello I work in the UK care industry as a CEO, I am also an academic I write and publish peer review academic papers. My current research is Effects of the COVID-19 lockdown on mental health in a UK BAME student sample. I need to access data from the UK Data Service (which is open to the public). I need help to locate the data and to discover the variables. I.e. does it include / have BAME representation. I am willing to pay for this support.

  €404 (Avg Bid)
  €404 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am seeking a Market Researcher/ Data Miner with experience in gathering account and contact details for Financial Institutions in the Asia region and NAM. The ideal candidate should be able to provide accurate and up-to-date information, including valid email addresses and phone numbers (optional). Skills and experience required for this project include: - Proficiency in market research and data mining techniques - Knowledge of the BFSI industry and its key players - Strong attention to detail and accuracy in data collection - Ability to deliver results within a specified timeframe If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Loan Eligibility Data Analysis Έχει λήξει left

  Loan Eligibility Data Analysis I am looking for a freelancer who can help me with analyzing personal loan data to identify potential customers. The main goal of this project is to use predictive analytics techniques to identify individuals who are likely to be interested in taking a personal loan. Skills and Experience: - Strong background in data analysis and predictive analytics - Proficiency in working with personal loan data - Experience in using predictive analytics techniques to identify potential customers - Knowledge of statistical analysis and data mining techniques This project requires someone who can effectively analyze the personal loan data and provide insights on potential customers. The ideal freelancer should have the ski...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...freelancer who can help me harvest emails of UK primary teachers for a marketing campaign. The purpose of this campaign is to promote a specific message/product that I have already finalized. Requirements: - Experience in email harvesting and data collection - Knowledge of UK primary educational institutions and teacher databases - Ability to gather a large number of email addresses accurately and efficiently Skills: - Proficient in data mining and web scraping tools - Excellent research and analytical skills - Attention to detail and accuracy in data collection I am hoping to have one-time communication with these teachers, so the freelancer should be able to provide me with a comprehensive list of email addresses. This project requires someone who can w...

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  Will provide you with websites to Find addresses. You will fill an excel sheet with amthe addresses and owner names.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can provide me with both email and phone leads for my business. The target demographic for these leads should include both businesses and individual consumers. I need more than 500 leads in total. Ideal Skills and Experience: - Experience in lead generation and data mining - Strong knowledge of email marketing and cold calling techniques - Excellent communication skills for cold calling - Ability to research and gather leads from various sources - Proficiency in using lead generation tools and software - Attention to detail to ensure accurate and high-quality leads - Familiarity with the target demographic and industry - Proven track record of delivering successful lead generation results If you have the skills and experience required for ...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...Before you bid, check our "Employer Profile" on Freelancer.com Hard work and timely delivery will earn you quick payment and a 5-star review ************************************************************************************************* We are looking for three freelancers to help us search for the current email addresses of individuals. Ideal Skills and Experience: - Strong research and data mining skills - Familiarity with various online platforms and databases for searching and finding email addresses - Attention to detail and accuracy in collecting and verifying email addresses - Ability to work efficiently and meet deadlines - Excellent communication skills If you have experience finding email addresses and are available to work on this project, pleas...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  We are actively seeking an experienced SEO Specialist to spearhead the optimization efforts for our website, , with the aim of enhancing our organic search rankings. Our primary objective is to secure top positions on search engines, especially for key search queries such as 'Tron Mining,' 'Tron Cloud Mining,' and 'Best Tron Mining Site.' The ideal candidate will possess a profound understanding of search engine algorithms, coupled with expertise in a variety of SEO techniques and proficiency in utilizing SEO tools and analytics software. Key responsibilities for this role encompass comprehensive keyword research, meticulous on-page and off-page optimization, content refinement, and continuous monitoring of website performance. Relevant ...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  NLP project for my class Έχει λήξει left

  ...looking for a freelancer to help me with my NLP project, specifically in sentiment analysis and API Skills and experience needed: - Proficiency in natural language processing techniques - Experience in sentiment analysis algorithms and models - Strong knowledge of machine learning and text mining - Familiarity with NLP libraries and frameworks such as NLTK, spaCy, or TensorFlow Project requirements: - The project requires analyzing a dataset (provided by me) and performing sentiment analysis on the text data. - The freelancer should be able to develop and train a sentiment analysis model using appropriate algorithms and techniques. - The project needs to be completed within a week, so the freelancer should be able to work efficiently and meet the deadline. If you have ...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We are seeking a highly skilled and experienced SEO expert to enhance the online visibility of our website, https://trxcloudmining.online. Our goal is to achieve top rankings on search engines, particularly when users search for specific keywords such as 'Tron Mining' or 'Tron Cloud Mining,' and 'Best tron mining site' The ideal candidate will have a proven track record of successfully optimizing websites for search engines and driving organic traffic. Requirements: -Proven experience as an SEO specialist with a successful track record of improving search engine rankings. -In-depth knowledge of SEO tools and techniques. -Strong analytical and problem-solving skills. -Up-to-date knowledge of industry trends and algorithm updates If you a...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές
  data mining Έχει λήξει left

  I am looking for someone to do data mining for me. The type of data I want to be mined is customer data, social media data, and financial data. I do not have any specific sources in mind, and I am open to any sources that will work. Furthermore, I need the data to be delivered in a spreadsheet format. Ultimately, this project is about compiling data and providing leads for my business. To complete this project successfully, you should be highly knowledgeable of how to gather data from the web and efficiently transform that data into a usable spreadsheet. If you are interested, I am confident that you can provide me with the data and leads I need for my business.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Professional Resume Έχει λήξει left

  ...the industry, I need a resume that highlights my skills and knowledge. - The ideal freelancer for this project should have experience in creating resumes for geologists or similar technical fields. - They should be able to effectively communicate my technical skills and industry-specific knowledge in a concise and professional manner. - The freelancer should have a strong understanding of the mining industry and the key qualifications that employers in this field are looking for. - Attention to detail and the ability to tailor the resume to my specific needs and goals are essential. - The project includes developing a visually appealing layout and design that complements the content of the resume. - Experience with resume writing and design for technical professionals is highly ...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές

  ...promotional video that zooms in on geological maps to showcase various mining projects. The purpose of the video is to promote these mining projects and provide information about their locations. Requirements: - Experience in video editing and animation - Proficiency in using video editing software and tools - Knowledge of geological maps and mining projects (preferred) - Ability to create visually appealing and engaging content - Attention to detail to ensure accurate representation of mining locations The video should be less than 5 minutes in length and should feature specific mining locations provided by me. The freelancer should be able to effectively zoom in on the maps and highlight the locations of the mining projects. If you have a...

  €231 (Avg Bid)
  €231 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am looking for an expert in iron production that can help me benchmark best practices in iron ore mining and iron processing. I need this comprehensive analysis to do a thorough review of my processes, and work to identify opportunities for process improvement so I can reduce costs and increase production. This project covers everything related to iron ore mining and processing, and the successful candidate will be familiar with advanced iron production techniques. 1. Hot metal production 2. Sinter production 3. Coke production 4. Steelmaking 5. Iron ore mining This project is key to ensuring my organization is as efficient and effective as possible, so please only apply if you have extensive experience in iron production.

  €46 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Marketing to the mining industry Έχει λήξει left

  I need marketing materials to target the mining equipment industry. My budget for this project is between $500 and $1000. I'm looking for materials such as a social media campaign, brochures or trade show materials - whatever can help me capture attention and drive engagement in the mining equipment industry. I'm open to all ideas, so let me know what you have in mind. My product is a component of a larger piece of equipment which will make that equipment safer and easier to do maintenance.

  €431 (Avg Bid)
  €431 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...documents. The data being mined is 99% words (some numbers such as settlement figures exist within the statements and these numbers will be mined also). The language/words used are not technical or jargon, it is simple easy to understand “every day” language and statements. I have a classification tree with descriptors and hierarchy rules. I have approx 500 legal documents. The majority are 1 -2 page legal correspondence (PDF), brief Outlook emails (3-5 paragraphs), 2 page court orders (PDF). The document types which are the lengthiest are affidavits (between 2 pages and 90 pages each), and tender bundles or annexures (between 12 pages and 90 pages each). I am looking for an experienced individual capable of completing this task efficiently and accurately, and gui...

  €673 (Avg Bid)
  €673 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...documents. The data being mined is 99% words (some numbers such as settlement figures exist within the statements and these numbers will be mined also). The language/words used are not technical or jargon, it is simple easy to understand “every day” language and statements. I have a classification tree with descriptors and hierarchy rules. I have approx 500 legal documents. The majority are 1 -2 page legal correspondence (PDF), brief Outlook emails (3-5 paragraphs), 2 page court orders (PDF). The document types which are the lengthiest are affidavits (between 2 pages and 90 pages each), and tender bundles or annexures (between 12 pages and 90 pages each). I am looking for an experienced individual capable of completing this task efficiently and accurately, and gui...

  €606 (Avg Bid)
  Επείγον
  €606 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Lead Generation -- 2 Έχει λήξει left

  ...am looking for a freelancer who can help me generate more than 500 B2B leads in the technology industry. Websites and SEO sales, along with Website Maintenance. Skills and Experience: - Experience in lead generation in the technology industry - Strong knowledge of B2B lead generation strategies and tactics - Proficiency in using lead generation tools and platforms - Excellent research and data mining skills - Ability to identify target market and segment the leads effectively Responsibilities: - Conduct thorough research to identify potential leads in the technology industry - Generate a high volume of quality B2B leads through various channels, such as LinkedIn, industry directories, and online forums - Use lead generation tools and platforms to streamline the process ...

  €414 (Avg Bid)
  €414 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Κορυφαία data mining Άρθρα Κοινότητας