Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  1,745 create telerik report project δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Looking for senior asp developer, part time, must be avail for at least 4 months, must have good experience in project management application ( asp.net web page ) Must have asp.net, Telerik, c#

  €1005 (Avg Bid)
  €1005 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές

  ...wpf app wpf binding prism wpf wpf sample application learn wpf wpf data binding c# desktop application wpf usercontrol microsoft visual studio express visual studio express telerik demo visual studio tutorial pdf wpf tutorial for beginners what is wpf wpf vs winforms wpf full form what is wpf in c# desktop application examples wpf meaning Set 4) Jenkins

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Looking for senior asp developer, part time, must be avail for at least 4 months, to develop a basic bookkeeping / accou...senior asp developer, part time, must be avail for at least 4 months, to develop a basic bookkeeping / accounting system for our client, good compensation Must have asp.net, Telerik, c# Some basic accounting knowledge will help

  €1057 (Avg Bid)
  €1057 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές

  We...rate basis. User Interface development in an MVC, C# environment using DevExpress components. Excellent knowledge of DevExpress MVC components or similiar components such as Telerik, Kendo (Grids, Cards, Token Boxes, LookUp controls etc.) We will provide a Workstation ready for Development. Developer must work at least 160 hours per month for us.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  I had an application which was built using Telerik App Builder. As you know, Telerik stopped supporting Cordova apps in May 2018. I have hired a guy to help port my code over and now we are able to build and depoloy the .apk files for Android. I have had no such luck with IPhone. I need someone who can set up the build pipeline for IPhone. As we

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...en ASP.NET con C# y la base de datos es MySql, utilizando Visual Studio 2015. Es un proyecto que está iniciado con lo que la infraestructura está hecha. Usaríamos AJAX con Telerik....

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Need 3 Developers with 4 to 5 years of experience in development of ERP products using C# and third party controls like Dev Xpress, Telerik etc. Immediate requirement

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...web app with the following features: - Login/registration using Identity, with a nice centered login form - Upon login, user should be taken to the following page - Usage of Telerik Grid control and Combobox, where selecting an item in the combobox will filter the grid (sample data attached) - The grid should support batch editing - The grid and user management

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We...rate basis. User Interface development in an MVC, C# environment using DevExpress components. Excellent knowledge of DevExpress MVC components or similiar components such as Telerik, Kendo (Grids, Cards, Token Boxes, LookUp controls etc.) We will provide a Workstation ready for Development. Developer must work at least 160 hours per month for us.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  Must haves: Kendo MVC Code First Bootstrap CSS3 HTML5 Telerik reporting This is a dashboard app for data monitoring.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Requiero UX Designer para realizar el rediseño (Frontend) de una aplicacion web desarrollada sobre ASP (MVC), JS, HTML (Razor), CSS y Telerik Kendo UI. Agregar características como ocultar menu, hacer algunas pantallas adaptables a cualquier dispositivo, mejorar los mensajes a usuarios, corregir el ancho y alto de algunos controles. En resumen lo

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  We...rate basis. User Interface development in an MVC, C# environment using DevExpress components. Excellent knowledge of DevExpress MVC components or similiar components such as Telerik, Kendo (Grids, Cards, Token Boxes, LookUp controls etc.) We will provide a Workstation ready for Development. Developer must work at least 160 hours per month for us.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  We have a website that is built using asp.net mvc and in particular, we have used Telerik controls, and have kendo UI tables. We need to give it a nice, responsive design. We need this to be responsive for both desktop and mobile devices. I have provided screenshots in the attached PDF, of 4 of the sections. We have about 20 sections like this to

  €345 (Avg Bid)
  €345 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I need you to fill in a spreadsheet with data. I m looking for software testers for automating testing using telerik tool

  €463 (Avg Bid)
  €463 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Have a program developed in C#.Net, SQL Server, SSRS and Telerik controls. This is an Intranet application. This software is been tested and identified 4 different code errors. Looking for a programmer who can debug the software and fix these bugs. Qualified programmer should have a strong technical background and sound communication skills with minimum

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  Bir kaç yıl sürecek bir yazılım projesi için C#, ASP.net ve Telerik konularında tecrübeli, daha önce proje geliştirmiş ve referans gösterebilecek yazılımcı arkadaşlar arıyoruz. Proje web ortamında geliştirilecektir.

  €988 (Avg Bid)
  €988 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Need an expert in reporting. The reports must be done using any reporting tool like (Telerik, devexpress, syncfusion,fast report, active reports etc..) I would like to explore different reporting options. I'm willing to allocate 4-6 hours for this project over 2-3 days. I'm converting a reporting from VB6 (Active reports) to c# .net.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  If you have hands on experience in implementing one full life cycle of Telerik reports using .Net environment please apply.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using .NET. Capturar imagen desde una cámara y mostrarla en un webform. De...Desde el webform se podrá realizar búsqueda de registros y por cada registro habrá una imagen que se tendrá que mostrar segun el criterio de búsqueda. Se utiliza tecnología Telerik...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  We hav...oscilloscope. We are in need of a developer to create the next version of the software. We have an existing code base which will need to be modified to work with the new hardware. Developer will have access to existing code base and all API we have developed and purchased for this project (Analog Arts, Telerik). The software is written in C#.

  €487 (Avg Bid)
  €487 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I need an application designed in vb.net over a theme (any UI theme is ok like telerik UI builder). My application is best comparable to that of teamviewer and anydesk like softwares. I need all the UI modules designed or at least all the resources delivered for further development purposes.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  We need to move our existing cordova hybrid app developed on the Telerik platform to xamarin (Android and iOS). This is a normal Xamarin dev job using webview, not Xamarin forms. We’re using angularJS v1 that will need upgrading to the latest version of angularJS. The project also uses SQL Lite and the background service and connects with

  €1485 (Avg Bid)
  €1485 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  Need search result page scraping software for Windows. Decoding captcha experience needed. Use Python.Scrape. Web site to search was made in asp.net and telerik captcha. Process required like this: 1) The software reads an entry txt file which contains all the searches required by row 2) The software search from each option and uses and external captcha

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Desarrollo en diferentes proyectos de Angular 4 con Telerik

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Our company, incoming tour operator based in Greece-is currently looking for a software company (preferably specialized in the tourism in...reservations) and we need to further develop the transfer, excursions and accounting department modules. Our language that we use is Visual Basic .Net and JavaScript. We also use Telerik Controls. Thank you

  €33931 (Avg Bid)
  €33931 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  We're currently reviewing Telerik reporting tool. The trial software is downloaded and installed. I'm looking for someone who can remote and demonstrate what this reporting tool can do. I have an existing database and reports that we can try to migrate. We can spend 1-3 days maybe 2-4 hours per day depending on the progress. I'm looking for someone

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Fiddler telerik debugger Automate command line

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Fiddler telerik debugger Automate command line

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for expert vb.net for WinForms application with Telerik controls. Please write your monthly salary in your bid.

  €883 (Avg Bid)
  €883 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  ...application with: ReportViewerWindow Report Designer ObjectDatasource linking the two together using C# code. // This is where I'm stuck! (Create a class with some data, bind the data to the Report Designer – a textbox is fine.) The example program shows the general idea. The Telerik Reporting library is needed for the project....

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Requiero un desarrollo de software en c#, winforms, linq, sql server, metro style telerik o devcomponents, que tenga soporte adecuado para touch. Y que contenga la siguiente funcionalidad: *Catálogos configurables (Clientes, Proveedores, Insumos, Meseros, Mesas, Recetas, etc.) *Control de Turnos *Comandas *Combos o paquetes *Cortesías *Caja

  €269 (Avg Bid)
  €269 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  We...rate basis. User Interface development in an MVC, C# environment using DevExpress components. Excellent knowledge of DevExpress MVC components or similiar components such as Telerik, Kendo (Grids, Cards, Token Boxes, LookUp controls etc.) We will provide a Workstation ready for Development. Developer must work at least 160 hours per month for us.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  101 προσφορές
  €44 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We wish to hear from developers who are highly experienced in Telerik UI for Xamarin We have a number of mobile Apps to be developed and wish to add new developers to an already existing team of contract developers working on these projects. We are located in western Europe and so would particularly like to hear from developers in middle/

  €8377 (Avg Bid)
  €8377 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Requiero un desarrollo de software en c#, winforms, linq, sql server, metro style telerik o devcomponents, que tenga soporte adecuado para touch. Y que contenga la siguiente funcionalidad: *Catálogos configurables (Clientes, Proveedores, Insumos, Meseros, Mesas, Recetas, etc.) *Control de Turnos *Comandas *Combos o paquetes *Cortesías *Caja

  €369 (Avg Bid)
  €369 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Telerik Reporting by using UI for Winforms

  €415 (Avg Bid)
  €415 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  We want to add some more functionality to our software. It is not very connected the the rest of the software functionality so that makes...of the software functionality so that makes it more simple for someone to develop. We need an experienced asp.net c# developer with min 3 years of work. Also experience on Telerik controls would be productive.

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  We need to make a Xamarin forms application that will be used to Displa...ARE AN EXPERIENCED XAMARIN CODER AND HAS DEVELOPED APPLICATIONS LIKE THIS BEFORE CONSUING A WCF WEB SERVICE. DEVELOPMENT IS 90% GUI DEVELOPMENT WITH SYNCFUSION CONTROLS AND TELERIK CONTROL IS MOSTLY DATA PRESENTATION OF THE DATA OBTAINED BY THE WCF, SO NO MUCH HADR WORK TO DO.

  €203 (Avg Bid)
  €203 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  An angular web developer with experience of Bootstrap and Telerik UI.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Requiero un desarrollo de software en c#, winforms, linq, sql server, metro style telerik o devcomponents, que tenga soporte adecuado para touch. Y que contenga la siguiente funcionalidad: *Catálogos configurables (Clientes, Proveedores, Insumos, Meseros, Mesas, Recetas, etc.) *Control de Turnos *Comandas *Combos o paquetes *Cortesías *Caja

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  simple vb.net web app. that uses telerik scheduler for inbound carrier trucks to pick an available delivery timeframe. can not pick times already blocked out. must have admin account to setup blocked dates/times with recurring events. edit form fields: POnumber, Release No, carriername, startdate, enddate. validation will call stored Procedure

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  * Implementar controles Telerik en nuestro sitio web. * Completar los servicios de datos (ADO .Net) requeridos por la IU. * Implementar archivos de recursos multi lenguajes. * CSS, Bootstrap, JS.

  €237 (Avg Bid)
  €237 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  We have extremely complex legacy ASP.NET Web Forms C# + MSSQL software +Telerik ASP.NET Ajax - records management, time management, e-invoicing, emails etc. Project has been in active development from 2004 and consists of 18000 files + hundreds of tables, views and stored procedures. We ask for (long term) help in development of this software - *expert*

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  89 προσφορές

  ...rate basis. User Interface development in an MVC, C# environment using DevExpress components. Excellent knowledge of DevExpress MVC components or similiar components such as Telerik, Kendo (Grids, Cards, Token Boxes, LookUp controls etc.) We will provide a Workstation ready for Development. Developer must work at least 160 hours per month for us.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  89 προσφορές

  Two web pages pages - 1. allocate employees in a calendar for work 2. allocate work schedule by using available number of people. Must ...web pages pages - 1. allocate employees in a calendar for work 2. allocate work schedule by using available number of people. Must use C#, Visual Studio(NO MVC), SQL, and Telerik. So two pages in aspx, [login to view URL]

  €374 (Avg Bid)
  €374 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Dear, I built a simple DNN website, and I am facing 2 problems where I hope to find someone to help me with: 1- I am using telerik RadEditor to enable user to write custom paragraphs and uploadign images, it is working for text but uploading images is not working 2- I want to add multi language interface for my site for the interface and contents

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I have an Hybrid app developed on Telerik App Builder, using JS and Kendo UI Mobile, The app is also using Telerik Backend services for Push Notification. The app should be migrated to Cordova (Telerik platform is providing tool to Export Cordova CLI ). Tasks 1. Migration 2. Push Notification using GCM 3. Social Login (Google & FB) If we like

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I have 5 asp:gridviews with some C# code behind that I need converted to Telerik RadGrid grids and the C# Code behind updated to work with RadGrid.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...software for me. I would like this software to be developed using .NET. Excellent in MVC, ASP.Net ( 3.5, 4.0), C#.Net, HTML, Dot NET Web Applications, Ajax, Java Script, JQuery, Telerik Control, Linq, WCF, WPF. • Excellent Experience in SQL Server Development. • Strong on object-oriented programming • Good knowledge of Entity framework and development • Should

  €367 (Avg Bid)
  €367 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Seeking backend coder for current project(s) with high expertise with asp.net and working with Sitefinity platform. Must have active 5+ years high level MVC coding using VS to compile controller and dll files. excellent frontend expertise updating stylesheets and html5. Strong understanding of telerik platform. Immediate hire for solid expertise.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές