Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  7,185 convert php script perl δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...trading bot that trades on a couple of exchanges. I would like to automate the next part of my regular tasks. The scripts I would like written would be in either Python or Perl or bash. Part 1 1. Connect to the crypto exchange via API 2. Check BTC wallet balance and calculate the weekly profit after reinvestment strategy Formula for example '=(x-y)*50%'

  €475 (Avg Bid)
  €475 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  These are EDI files. The Header (first)Record is a fixed length and the end record is fixed as well. There are Three types of files within each file. The first is called X12. Beginning segment tag is ISA which is always 106 fixed length characters. The last record tag is IEA and is 16 characters. 2nd file type is called EDIFACT. First record tag is UNH (UNA:+,? ) 8 Character and the end tag/rec...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...SKILLS required is mainly Windows 7 pro DOS-Batch and/or any Scripting or compiled language you like as long as it PERFORMS FAST, no slow script, it must run fast. You can use dos-batch (which can be fast enough) or perl or java, D, C/C++ etc whatever you want to use :) HASH Verification for project requirements/details file: Name: Windows_and_Linux_S

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...[login to view URL] We need to - post inventory - update inventory including price and quantity - remove inventory - pick up and process orders. Perl and likely Rest must be used to create the connection and XML data. We have a live account to work with. Completion of this project could lead to other similar projects

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  convert Perl scripts to PHP scripts Έχει λήξει left

  I have set of perl scripts requesting on API > collecting data > create sql tables > dumps data into tables > group data and create dynamic tables. I need to convert these scripts into PHP scripts.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  PERL PHP Developer Έχει λήξει left

  Job description Looking for 8+ years experienced development resource with skills in Perl, MySQL, Apache, Windows Any experience in Workforce domain will be an advantage. Technical Skills: • Strong Perl Coding experience • Ability to write own Perl Modules and subroutine packages • Solid understanding of multidimensional data structures

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  We are looking for a full time opportunity for the position of Perl developer with XSLT experience for E publishing domain. If Interested please share your profile to spatra@[login to view URL] with your current CTC and expected CTC.

  €1467 (Avg Bid)
  €1467 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...project. Create a simply perl script listening on port 587 to respond to a mail request using TLS and OCSP Stapling to meet PCI, HIPPA and NIST compliance. If possible using NET::SMTP and MIME::Lite however any existing or new module(s) will be fine, however efficiency is very important. It will be tested on CentOS 7 64bit with Perl 5.16.3 protocols =

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  debug PERL DBI MARIADB utf8mb4 Έχει λήξει left

  Simple test script available. output differs on different servers. neet to determine the right setting to get the chinese characters out of the database. Linux webcentos7virtualminserver 3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 14 21:49:04 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Summary of my perl5 (revision 5 version 16 subversion 3) configuration

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Please see the document and perl script. We have a csv file with ~50k lines that we want to update with information from a second csv file with ~200k lines. We want to use a script similar to the perl script attached, and with the same performance (less than 15 minutes to run and finish). The output should be written to a third csv file. All csv files

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hello We are trying to develop a Managed Hosting platform and are looking for a Development partner who knows PHP, Python / Perl and know's how to configure Web servers like Nginx, Apache, Litespeed. Let me know if you wish to work with us as a Development Partner. Note: Looking for an Individual Freelancer, Not an agency! Thank you!

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hello We are trying to develop a Managed Hosting platform and are looking for a Development partner who knows PHP, Python / Perl and know's how to configure Web servers like Nginx, Apache, Litespeed. Let me know if you wish to work with us as a Development Partner. Note: Looking for an Individual Freelancer, Not an agency! Thank you!

  €558 (Avg Bid)
  €558 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm looking for a Perl dev who can write some HTTP parser using Perl. Data should be parsed from the URL [login to view URL] Input: Domain names from the plain text file Output: Domain name appraisal price AND prices of related domain names

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Help required parsing HTML in Perl, I'm currently using Mojo::DOM but am having problems finding out how to update inline styles. No rendering is required, this is parsing exercise only. Typical tasks are as follows; 1) Find All [id^="conTaID"] Update style width:100% and max-width:600px; 2) Find All [id^="conTaID"] Remove one class 3) Find All [id^="conTaID&q...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I have source code for webapplication written in perl on a linux platform from a vendor with out any documentation . I need help with setting up the code to be able to compile for updates

  €303 (Avg Bid)
  €303 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  i have two perl functions need to convert them in to php or different language

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Develop python/perl script Έχει λήξει left

  Develop python script. The script should login to AWS docker instances and execute the below command . The drawback of below is that it can be run at container level not at the service level. Since each of docker container runs difference services how can we make sure we can add latency specific to service instead of the entire container box. sudo

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  , the dircetory and file name are using international character and have multiple words

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Perl - 23/08/2018 12:23 EDT Έχει λήξει left

  Here is the script I want you to write : comma delaminated output Capture text in single line Add hash to array Add to csv output

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Perl Script Bioinformatics Έχει λήξει left

  From the file uploaded. Need Perl scripts to count frequency of desired occurrences and extract information in a separate text file. More details will be later

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hi there, There is an exiting perl script, that makes a Java job run on my Ubuntu machine. However, somehow I don't manage to make it run (on a daily basis) via cronjob. So the 'only' thing you need to do: make the cronjob run. Thanks!

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  we have a GET function which pulls all records. Now we need new endpoint for filtering those records based on date, type etc DB is Mongo

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  create endpoint/API to filter notifications based on Read/unread, type, date range. we already have an api to GET all Notifications. but no api for filtering PERL, MONGO Get ready with team viewer plz

  €26 - €217
  €26 - €217
  0 προσφορές

  1. Script will be long polling every one hour during 24 hours and change this duration to 15 mins between the hours set by time variable t1 and t2. Eg : t1=0500 t2= 0730. Or t1= 1330 t2=1600 . 2. In a folder location set by variable “folderpath” , When script finds a file set by variable “completionfile” , parse this file and assign values

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Bioinformatics analysis with Perl Έχει λήξει left

  hey ! i have a project of perl programming used in bioinformatics. For this assignment you need to provide the following things: A rough outline that clearly shows how the problem can be broken down into subproblems. Pseudo code that describes how the problem can be implemented. A Perl program that implements the program according to the instructions

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Looking for Perl scripting expert Έχει λήξει left

  Need to write a simple script to unlock the user on Oracle and Sql Server databases using perl script..

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Looking for Perl scripting experts Έχει λήξει left

  Need to write a script to unlock the user on Oracle and Sql Server databases using perl script..

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for the scripts that can induce latency between two micro services deployed on AWS.

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Perl Programmer For Practice Tests Έχει λήξει left

  Revise Practice Tests... Provide Counsultation

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Нужен кодер знающий XFilesharing Pro (Perl), для разных доработок на данном скрипте. Оптала договорная.

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Requiero programadores para darle mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades a un ERP desarrollado en Linux, Perl y MYSQL. El trabajo es por objetivos y completamente freelance la forma de pago a convenir. Se busca en primera instancia el mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades. En segunda etapa el mejoramiento de la UI y finalmente

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I have installed ActivePerl on centos and from command line work . When i start same command from task cron job of plesk i have this error Can't locate XML/[login to view URL] in @INC (you may need to install the XML::Twig module) (@INC contains: /opt/ActivePerl-5.26/site/lib /opt/ActivePerl-5.26/lib) at [login to view URL] line 8. BEGIN failed--compilation aborted at [login to view URL] lin...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Project for Perl Developer Έχει λήξει left

  Hey, I am looking for Perl Developer who can work on a simple CGI script on forms. I will give you more details

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Install A Perl Script Έχει λήξει left

  Ok, let try, I am new to these tech issues. I created a blog with blogger, actuall...paypal for subscriptions, but paypal has a function where they will generate usernames and passwords for clients subscribing to my subscription but I would need to install a perl script, well anyways I have attached a file where you can actually read the instructions.

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  website building for perl and GCI Έχει λήξει left

  if you have rich experience in perl and CGI ,please contact to me and i will give you some detail about my task.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Perl developer Έχει λήξει left

  Need to fix some small issues after migration.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Perl Expert Έχει λήξει left

  Need to fix some issues after migration. Only expert need to contact , do not waste my time. I need this in 1 hour .

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Perl Expert Only Έχει λήξει left

  I have one website which have written by Perl. Now, I want to move this site to a new hosting. Only bid if you are a Perl expert and have experience with hosting.

  €323 (Avg Bid)
  €323 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Hi, I have a perl 5 issue with Taint. This sub is called before main code in script to check if script is already running or not. Please advise on how to make secure, or a better approach. Errors: Insecure dependency in open while running with -T switch at /usr/share/perl5/vendor_perl/File/[login to view URL] Insecure dependency in unlink while running with -T

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hi, i want someone to know about scripting languages. I need 3 tasks to be done. Task 1 is PERL SCRIPT Task 2 is PHP Task 3 is JAVASCRIPT All tasks and detailed info are attached. Message me if interested.

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  CGI PERL SCRIPT Έχει λήξει left

  Hi, i want a cgi perl script developed by you. All info you will need is on the file attached. Also, test data is included and results should be same as on the pdf. If you need anything else contact with me. PLEASE READ THE PDF CAREFULLY.

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Encrypt/Decript with PERL and Java Έχει λήξει left

  We are a private background screening company who needs help moving applications into the Java world. Project needs to create public/private PEM keys using Linux OpenSSL, then with public/private PEM keys, use PERL's Crypt::RSA or Crypt::OpenSSL::RSA modules encrypt a 1k text string. Using Java, decrypt string with private PEM simply printing decypted text (do not use keystore to hold the p...

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  My team is looking at adding different v...visualization. My vision is to replicate the script's current functionality to accept inputs from various scanning tools to produce the same parsed Excel workbook for each. The script currently accepts Tenable Nessus results in .nessus format, but we would also like to use Rapid7 Nexpose, OpenVAS, and Qualys.

  €1985 (Avg Bid)
  €1985 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  perl-xml integration -- 2 Έχει λήξει left

  Skilled perl coder required to create a perl xml integration module based upon a detailed specification. Only skilled individuals should apply as this needs to be done professionally and accurately.

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  perl programmer Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced Perl Programmer to work on an online system that works to a Postgres database.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  We have a website which use CGI programming with Perl programming language, which used to work before it was moved. There must have been something in the old environment which is not provided in the current, VPS environment. Linux, Apache and MySQL skills also needed.

  €382 (Avg Bid)
  €382 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...consisting of PHP, Perl programs and MySQL on a Westhost server, in the reseller's area. The reseller retired and moved us to a shared-host environment, but he couldn't get it working. We tried using a VPS, but still get errors. I've had some programmers try to remedy things, to no avail. I need an expert. Skills required: expert in Linux, Perl programming

  €385 (Avg Bid)
  €385 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  PHP/Perl/Python Web based template Έχει λήξει left

  I am in need for a online, web based HTML form page which has various input values. These values should be replace variables within a template text file and output generate either on a web page or as a notepad. To get an idea, I need something like this but preferably with Python. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Initial scope of this work is to create a web form (hos...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ipostfix can be installed easily that's not the issue i need the following also: 1- a page to see in real time the log content queue (sent, bounces, deffereed etc..) + st...sending 2- manage bounces and unssubscribes and complaints on postfix of course a mailer to send emails postfix is not a mailer it's only an ta mta (use scripts croned like perl..)

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές