Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  1,884 connecting website database δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Error connecting to the database Έχει λήξει left

  I have a worldpress site but i get some time error message when you come to the site or click on articles. this is the error message : Error connecting to the database

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Vendor Connecting app Έχει λήξει left

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  €1922 (Avg Bid)
  €1922 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Looking for mysql expert Έχει λήξει left

  Hello, I am looking for a mysql expert. I have a problem with a LAMP server hosting a drupal website. The mysql service often freezes and the website displays an error connecting to the database: PDOException: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections in lock_may_be_available() When trying to restart mysql with "systemctrl restart [login to view URL]"

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  Hello I am building a website for a motorbike rental company. I have page 1 ('Rent') which shows the types of motorbikes we are offering to rent in a gallery (pic, text, button). Datas are stored in the database 'Vehicles'. And I have a 2nd page (dynamic) that shows the datas of 1 motorbike. I would like, that when the user clicks on page 1 on the button

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Hi we are trying to connect our app to [login to view URL] but we get an error that assembly not found for framework (see attachment). Searching for someone that knows what is going on or how to solve it. Please respond in chat with explanation if you think you know the solution. thanks!

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Hello, I need help connecting to a WebSocket with Swift.

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Hello, need a step-by-step help on connecting Outlook to a mailbox on BlueHost. With shared screen and/or Teamviewer.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I need a very basic work as a basis for future developments. My current need is as follows : - Platform Windows 10 on a desktop PC - Language WPF on .Net ; Framework 4.5 or upper. - Business model : a single window with two buttons. - Button 1 discovers and display all available BLE devices on a list (PC acting as a client) - A click on a line of the list opens a connection with the BLE selected...

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Hi, We need to create a module for magento 2 to connect to our payment gateway. At the end of project the magento 2 store need to be able to pass transaction and to store credit card on gateway server via tokens and magento instant purchases will be working. please see attached document for more info. Thanks

  €256 (Avg Bid)
  €256 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  Looking for a senior PHP developer who can connect wordpress to azure database. This project is very easy to person who has experience to use azure database in PHP.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I need an iPhone app. I would like it designed and built with 3 API integrations.

  €489 (Avg Bid)
  €489 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  We want to connect our Xiaomi gateway v3 to mqtt protocol. We want to publish the incoming messages from thermometer to mqtt server with predefined topic. We are planning to save all incoming data into a mssql table at the end.

  €436 (Avg Bid)
  €436 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ... a test project and an installation project to deploy and manage a windows service (for Windows 10 and Windows Server 2012) which starts a number of worker threads, each connecting to an individual Internet proxy. The number of worker threads, as well as the IP-addresses and credentials for the proxies, must be retrieved from an SQL Server table. This

  €680 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €680 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  i want someone who has experience in building chrome extension. i want a chrome extension that can connect to my vpn servers using username/password and certificate. the vpn is of type ikev2. and also secure the username...certificate so when users download the source code using different illegal methods they dont get access to my password and certificate

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We need to build website that is connecting companies, graphics designers and influcencers. Quick describe of project: - registration (3 people) - Instagram and Facebook API - management influence campaigns - payment gateaway - SMS gateaway - to-do, calendar and task management list for users We will deliver you PSD design, also we can deliver

  €2434 (Avg Bid)
  €2434 Μέση Προσφορά
  110 προσφορές

  Technical requirements: - ASP.Net Core 2.1 MVC with Razor Pages and C#. - Responsive website (must provide better experience when viewed in mobile/table not only shrink screen) - Material Design style ([login to view URL]) - EF Core and Linq to Sql for queries. - MS Sql Database (No stored procs, views or functions. Schema only) - 3 Projects for Layers: Web

  €1049 (Avg Bid)
  €1049 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  Hello, I need to connect a specific database section that contains products and users, from an APP developed in PARSE SDK, to a WordPress website with WooCommerce. The synchronization can be done through a CSV file, REST API, or directly connecting the app database section with the website. Suggestions are accepted. Please tell me the option you

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I have an Online Service Provider company, this is my website [login to view URL] Now to handle the day to day operations, my internal staff needs a system to operate on Which should include 1) UI to Login 2) UI to show List of Enquiries/ Tutors/ Queries/ Subscriptions 3) UI to Take action on these registrations 4) UI to send Emails 5) UI to

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Our company is looking for a person who will be able to connect with Latvian companies by making phone calls in Latvian and then translate all the details in Russian. Наша компания ищет человека, который смог бы связываться с фирмами в Латвии (телефонные звонки в фирмы) и переводить полученную информацию на русский язык.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...some of that data by this software connecting and communicating with the Google Fit Developers platform at [login to view URL] or they can enter it manually as each link below has a) a completed form for data entry and b) a graph to analyze the data entered. You will be responsible for creating a database that a) the forms connect to and

  €946 (Avg Bid)
  €946 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I use the "PayPal For WooCommerce" plugin ([login to view URL]) When clients sign up for subscription products, the recurring charges work for some but dont work for most. I need a freelancer who can check my WooCommerce account and match it with my PayPal Pro account and figure out what this issue is and FIX IT. Thanks

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  We are a fulfillment company working with multiple companies and shipping out orders daily. Currently, we use a software called Channel Advisor to bring in all our orders from various marketplaces. Separately, we work with a company called [login to view URL] to shop for the best shipping rates using the dimensions, weight information from our products. Once we get the rates and receive the shipp...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Hi, Im in need of an expert who can help me setting, connecting, and creating Pixels, Shopify, and Facebook Business Manager account. Im almost done so it's a small job. Just the last bits I need help with

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...the ones that have proper data to list. This can be done by an API and connecting to our product database. We have had a project started in C+ or C Sharp which would be a desktop application, but would prefer and stand alone PHP and MYSQL system since that is what our website is based off. The project would need to be programmed to take into consideration:

  €1094 (Avg Bid)
  €1094 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Paypal IPN fails connecting Zen cart to create order but I received payment in Paypal account successfully. Paypal IPN history show that HTTP 500 Error and status of IPNs is Retrying. If you experienced or possible to fix the issue. Paypal team said that suddenly the [login to view URL] not receiving the message sent from Paypal IPN, but checked the

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  €91 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I have built a static website and hosted on Amazon AWS S3 in a S3 bucket. I have also bought a domain and got the S3 website linked to my domain. My only problem is that I'm not sure how to turn the site into an HTTPS website. I think I need some guidance perhaps via a Skype screen-sharing call to show me where I am going wrong so I can learn the

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Website should have the ability to use clients’ locations, and have two types of accounts creatable on it (client & service provider). Client should be able to pay by visa & fawry.

  €1836 (Avg Bid)
  €1836 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  I'm trying to transfer data from the WP site to the ROR site for example: A client would go to the WP site and go through all of the front end navigations but when they choose a restaurant it would then be switched/connected with the backend ROR site to display the menus and they can continue to checkout. This allows SEO optimization on the front end but still providing the backend capabiliti...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Add MailChimp email sign up forms applying theme CSS in multiple locations styling the forms on condition bases.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I have a maxcdn account and wp rocket installed on my wordpress site. Need help connecting them and making it work. I am using a server with linux and cPanel.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Healthcare web-platform development The aim of the project is to make a web platform, Laravel based, connecting the following stakeholders. This platform should in liaison with the android and iOS app to the user a platform agnostic experience. Types of users 1. Doctors 2. Patient 3. Manager 4. Admin 5. Super-admin 6. Surveyor 7. Chat agent

  €1938 (Avg Bid)
  €1938 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές

  Dialogflow Weather Agent (agent present) connect with "open weather api" (api key available) via a cloud server (1 & 1) with Node.js (root access ssh and sftp available)

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Hi, I have a static html/css template (this is ready) made for a ringtones Database that I would like to connect with data stored in DB in CSV format. (this is what needs to be done) There are around ~10 fields (name, description, tag, filename) per ringtone that need to be injected from CSV DB into the HTML/PHP page. Please let me know if you have

  €90 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €90 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  LBC Voting Website Έχει λήξει left

  ...client for this job is Beerlao (Lao Brewery Company), for whom we are making a website as part of a larger campaign. - What Create a new website, which follows the architecture & design of the wireframes provided. There will also be a lucky draw, which requires a database and some other features. HOW - Overall Must be build using Wordpress. Must be

  €457 (Avg Bid)
  €457 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Android Webview App development Έχει λήξει left

  I need some changes to an existing website. I am a small business owner having a .net website and I want to build its Webview android app. I am almost half way through, but I do not have enough knowledge on connecting my MSSQL database with android app using .net web API to complete the Login functionality in the android app. For this small purpose

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  creating an app which displays contents from various platforms like youtube,instagram etc and also displaying the trending movies

  €316 (Avg Bid)
  €316 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  creating an app which displays contents from various platforms like youtube,instagram etc and also displaying the trending movies

  €355 (Avg Bid)
  €355 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I have a unify controller that needs to set up a unifi ac ap pro to a existing network (station mode) unifi controller and unifi controller competance

  €252 (Avg Bid)
  €252 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  We use Marketsharp CRM as our customer database. We use Zoho Reports as our reporting dashboard. Currently, we're extracting data manually from Marketsharp and importing that data manually into Zoho Reports. ----------------------------------------------- We need someone with API and Database experience to connect these two systems so that all our

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  need to set up haddop and connnectingto greenplum

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  To assist our staff to resolve an issue with an API integration on a WordPress website. the API is connecting to a database at BullHorn however specific BullHorn expertise should not be required.

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  Need help in connecting Django-Python with Microsoft SQL. I am getting some drivers issue also.

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  keybase.io help connecting to AWS Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Have some Keybase Questions FYI running on a MAC but should not matter Need to get this working and setup keys that I can use with AWS? (have a project that must work with [login to view URL] keys) (already have RSA keys setup, but not finding how this actually works) (Is $10 ok?) (If not how much?) (did I miss something?) Please share your thoughts? If you have questions please confirm yo...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need you to write some content for a website.

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I need some help with my business.

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need some help with my business.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  We need have got VPN credentials from our third part server . Our Server do have many websites but out of those one website need to connect to third party server via VPN network . For this i need to be done via c# code without any VPN Client installed.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Scriptcase 9.1 Έχει λήξει left

  ...accounting tasks with a scalable database backend like SharePoint Online has failed. With Scriptcase some PHP is required to connect the backend and is slightly difficult and expensive for the novice. What I need is someone with Scriptcase knowledge or a PHP Website designer to assist me one-on-one, in building a website using smart forms where users

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Launch Website With Me Έχει λήξει left

  Im looking for an experienced programmer who can get my website finally ready to launch by next week. There are just a couple things I need help with: *Connecting my members area and upsells to Clickbank *Upsell funnel (There are three upsells (thank you pages) *Password database for customers *Take a cryptocurrency excel file and convert it to

  €400 (Avg Bid)
  €400 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές